EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0491

A Bizottság (EU) 2020/491 határozata (2020. április 3.) a 2020-as COVID-19-járvány hatásaival szembeni fellépéshez szükséges áruk behozatalivám- és hozzáadottértékadó-mentességéről (az értesítés a C(2020) 2146. számú dokumentummal történt)

C/2020/2146

OJ L 103I , 3.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj

3.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 103/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/491 HATÁROZATA

(2020. április 3.)

a 2020-as COVID-19-járvány hatásaival szembeni fellépéshez szükséges áruk behozatalivám- és hozzáadottértékadó-mentességéről

(az értesítés a C(2020) 2146. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja hatályának bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentesség tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2009. október 19-i 2009/132/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 53. cikke első bekezdésére, összefüggésben a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 131. cikkével,

tekintettel a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 76. cikke első bekezdésére, összefüggésben a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 131. cikkével,

mivel:

(1)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. január 30-án nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a COVID-19-járványt. 2020. március 11-én pedig pandémiának minősítette azt. A COVID-19 vírus mára valamennyi tagállamban előidézett fertőzéseket. Mivel az esetek száma riasztó ütemben növekszik, és nem áll rendelkezésre elegendő eszköz a COVID-19-járvány megfékezésére, több tagállam nemzeti szükségállapotot hirdetett ki.

(2)

A COVID-19-járvány hatásaival szembeni fellépés érdekében Olaszország 2020. március 19-én, Franciaország 2020. március 21-én, Németország és Spanyolország 2020. március 23-án, Ausztria, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Portugália és Szlovénia 2020. március 24-én, Belgium, Bulgária, Dánia, Finnország, Magyarország, Írország, Luxemburg, Lettország, Románia, Szlovákia és az Egyesült Királyság 2020. március 25-én, Svédország és Málta pedig 2020. március 26-án kérelmet nyújtott be az importált áruk behozatalivám- és hozzáadottértékadó- (a továbbiakban: héa) mentességére vonatkozóan.

(3)

A COVID-19-világjárvány és az azzal járó rendkívüli kihívások az 1186/2009/EK rendelet XVII. fejezetének C. szakasza és a 2009/132/EK irányelv VIII. címének 4. fejezete értelmében katasztrófának minősülnek. Ezért helyénvaló mentességet biztosítani az 1186/2009/EK rendelet 74. cikkében meghatározott célokból behozott árukra kivetendő behozatali vámok, valamint a 2009/132/EK irányelv 51. cikkében meghatározott célokból behozott árukra kivetendő héa tekintetében.

(4)

A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a COVID-19-járvány okozta hatások leküzdésére behozatalivám- és héamentesen importált áruk jellegéről és mennyiségéről, továbbá a szóban forgó áruk szétosztására vagy rendelkezésre bocsátására feljogosított szervezetekről, illetve az áruk járvány hatásaival szembeni fellépéstől eltérő célú felhasználásának megakadályozása céljából hozott intézkedésekről.

(5)

Figyelembe véve azokat a rendkívüli kihívásokat, amelyekkel a tagállamoknak szembesülniük kell, a behozatalivám- és héamentességet a 2020. január 30. utáni behozatalokra kell biztosítani. A mentességnek 2020. július 31-ig hatályban kell maradnia. Ezen időszak lejárta előtt felül kell vizsgálni a helyzetet, és szükség esetén a tagállamokkal egyeztetve meg lehet hosszabbítani a mentességet.

(6)

Az 1186/2009/EK rendelet 76. cikkében és a 2009/132/EK irányelv 53. cikkében foglaltaknak megfelelően a Bizottság 2020. március 26-án konzultált a tagállamokkal,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az áruk az 1186/2009/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett behozatali vámoktól és a 2009/132/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett behozatalra kivetett hozzáadottérték-adótól mentesen behozhatók, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

az áruk az alábbi felhasználási célok egyikét szolgálják:

i.

a c) pontban említett szervek és szervezetek által a COVID-19-járványnak vagy a járvány veszélyének kitett, illetve a járvány leküzdésében részt vevő személyek részére ingyenesen kiosztásra kerülnek;

ii.

ingyenesen a COVID-19-járványnak vagy a járvány veszélyének kitett, illetve a járvány leküzdésében részt vevő személyek rendelkezésére bocsátják, de az áruk a c) pontban említett szervek és szervezetek tulajdonában maradnak;

b)

az áruk eleget tesznek az 1186/2009/EK rendelet 75., 78., 79. és 80. cikkében, valamint a 2009/132/EK irányelv 52., 55., 56. és 57. cikkében meghatározott feltételeknek;

c)

az áruk szabad forgalomba bocsátás céljából állami szervezetek – ideértve az állami szerveket, közintézményeket és egyéb közjogi intézményeket –, vagy a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott szervezetek által vagy nevében kerülnek behozatalra.

(2)   Az áruk az 1186/2009/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett behozatali vámoktól mentesen és a 2009/132/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett behozatalra kivetett hozzáadottérték-adótól mentesen kerülnek behozatalra akkor is, ha azokat szabad forgalomba bocsátás céljából segélyügynökségek hozzák be a COVID-19-járványnak vagy a járvány veszélyének kitett, illetve a járvány leküzdésében részt vevő személyek részére biztosított katasztrófasegély nyújtásának időszakában felmerülő szükségleteik kielégítése céljából.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2020. november 30-ig megküldik a Bizottságnak az alábbi információkat:

a)

az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott szervezetek jegyzéke;

b)

az 1. cikk alapján behozatalivám- és héamentesen importált áruk mennyisége és jellege;

c)

az e határozat hatálya alá tartozó áruk vonatkozásában az 1186/2009/EK rendelet 78., 79. és 80. cikkének, valamint a 2009/132/EK irányelv 55., 56. és 57. cikkének való megfelelés biztosítása érdekében hozott intézkedések.

3. cikk

Az 1. cikk a 2020. január 30. és 2020. július 31. közötti behozatalokra alkalmazandó.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 3-án.

a Bizottság részéről

Paolo GENTILONI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 292., 2009.11.10., 5. o.

(2)  HL L 324., 2009.12.10., 23. o.


Top