EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0440

Az Európai Központi Bank (EU) 2020/440 határozata (2020. március 24.) az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról (EKB/2020/17)

OJ L 91, 25.3.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/oj

25.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2020/440 HATÁROZATA

(2020. március 24.)

az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programról (EKB/2020/17)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 18.1. cikkével összhangban az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro (a továbbiakban: NKB-k), műveleteket végezhetnek a pénzügyi piacokon többek között forgalomképes eszközök végleges eladása és vásárlása révén, a Központi Bankok Európai Rendszere céljainak elérése érdekében.

(2)

A közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló program (PSPP) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program, az eszközfedezetűértékpapír-vásárlási program és a vállalati szektort érintő vásárlási program mellett az EKB kibővített eszközvásárlási programjának részét képezi. Az eszközvásárlási program célja a monetáris politika transzmissziójának előmozdítása, az euroövezet gazdaságának történő hitelezés megkönnyítése, a háztartások és cégek hitelfelvételi feltételeinek enyhítése és annak támogatása, hogy az inflációs ráták középtávon tartósan a 2 % alatti, azonban ahhoz közeli szintek felé közelítenek, az EKB árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges céljával összhangban.

(3)

Figyelemmel a 2019-es koronavírus betegség (COVID-19) terjedésével összefüggő kivételes gazdasági és pénzügyi körülményekre, 2020. március 18-án a Kormányzótanács úgy határozott, hogy új, átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP) indít, amely magában foglalja az eszközvásárlási program keretében elfogadható valamennyi eszközkategóriát. A PEPP keretében eszközölt vásárlások elkülönülnek az eszközvásárlási program keretében végzett vásárlásoktól, és azok mellett kerül rájuk sor, 2020 végéig összesen további 750 milliárd EUR kerettel. A PEPP olyan különös, rendkívüli és akut gazdasági válságra válaszul jön létre, amely veszélyeztetheti az árstabilitásra irányuló célt és a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának megfelelő működését. Ezen kivételes, gyorsan alakuló és bizonytalan körülmények miatt a PEPP kialakításában és végrehajtásában az eszközvásárlási programhoz képest nagyfokú rugalmasságot igényel, és monetáris politikai célkitűzései nem azonosak az eszközvásárlási programéival.

(4)

A COVID-19-et az Egészségügyi Világszervezet pandémiává nyilvánította, és olyan kollektív közegészségügyi vészhelyzetet okoz, amely a közelmúltban példa nélküli. Rendkívüli gazdasági sokkot okoz, amely ambiciózus, összehangolt és sürgős választ igényel minden politikai területről a veszélybe került vállalkozások és munkavállalók támogatása érdekében. A pandémia következményeként az euroövezetben visszaesik a gazdasági aktivitás és elkerülhetetlenül jelentős recessziót fog elszenvedni, különösen, mivel egyre több országnak kell szembenéznie a fertőzés megállítására szolgáló intézkedések fokozásának szükségességével. Ezek az intézkedések akut terhet jelentenek a vállalkozások és munkavállalók pénzforgalmára, és veszélyeztetik a vállalkozások és munkahelyek fennmaradását. Az is egyértelmű, hogy ez a helyzet gátolja a monetáris politikai impulzusok transzmisszióját és súlyos lefelé mutató kockázatot jelent a vonatkozó inflációs kilátásokra. Mindezek figyelembevételével a PEPP olyan intézkedés, amely arányos a COVID-19 kitörése és fokozódó terjedése által okozott, az árstabilitást, a monetáris politika transzmissziós mechanizmusát és az euroövezet gazdasági kilátásait fenyegető súlyos kockázatok ellensúlyozása tekintetében. A Kormányzótanács megszünteti a PEPP keretében a nettó eszközvásárlásokat, amint úgy látja, hogy a COVID-19 krízisidőszak megszűnt, de semmiképpen nem 2020 vége előtt.

(5)

A központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok PEPP keretében történő vásárlásához az euroövezet országai közötti irányadó megosztást a KBER Alapokmányának 29. cikkében hivatkozott, az EKB tőkéjének jegyzésére vonatkozó kulcs határozza meg. A PEPP keretében eszközölt vásárlások összetételére irányuló rugalmas megközelítés nem kevésbé lényeges annak megelőzéséhez, hogy az összesített euroövezeti állampapír hozamgörbe jelenlegi elmozdulásai további zavarokba forduljanak az euroövezet kockázatmentes hozamgörbéjén, miközben azt is biztosítja, hogy a program átfogó jellege lefedi az euroövezet valamennyi országát. A PEPP rugalmasságának további támogatásaként a PEPP keretében meg lehet vásárolni a közszektor azon forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjait is, amelyek futamideje rövidebb a PSPP keretében vásároltakénál.

(6)

2020. március 18-án a Kormányzótanács arról is határozott, hogy amennyiben néhány önként vállalt korlát hátráltathatja az eurorendszer mandátumának teljesítéséhez szükséges cselekvését, a Kormányzótanács megfontolja azok olyan mértékű felülvizsgálatát, amely ahhoz szükséges, hogy cselekvése arányos legyen azokkal a veszélyekkel, amelyekkel szembesül. E határozat hatékonyságának biztosítása érdekében az (EU) 2020/188 európai központi banki határozat (EKB/2020/9) (1) 5. cikke szerinti konszolidált állományok nem alkalmazandók a PEPP állományokra. Az eurorendszer nem tolerál semmilyen, monetáris politikájának az euroövezet valamennyi országában történő zökkenőmentes transzmisszióját fenyegető kockázatot.

(7)

A Görög Köztársaság központi kormányzata által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok PEPP céljára történő elfogadhatósága tekintetében a Kormányzótanács a következőket értékelte: a) a kibontakozó COVID-19 járványból származó azon nyomás enyhítésének szükségessége, amely komolyan érinti a görög pénzügyi piacokat; b) a Görög Köztársaság által a megerősített felügyelettel és végrehajtásának uniós intézmények általi nyomon követésével összefüggésben tett kötelezettségvállalások; c) a tény, hogy a Görög Köztársaság számára az Európai Stabilitási Mechanizmus útján biztosított középtávú hitelintézkedések e kötelezettségvállalások folytatódó végrehajtásától függenek; d) az EKB-nak a Görög Köztársaság gazdasági és pénzügyi helyzetére vonatkozó információhoz való közvetlen hozzáférése annak eredményeképpen, hogy az EKB részt vesz a megerősített felügyeleti keretben, és e) a tény, hogy a Görög Köztársaság visszanyerte piaci hozzáférését. Ezen értékelés alapján a Kormányzótanács úgy döntött, hogy a Görög Köztársaság központi kormányzata által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a PEPP keretében történő vásárlás céljára elfogadhatóak.

(8)

A PEPP teljes mértékben megfelel az eurorendszerbeli központi bankok Szerződések alapján fennálló kötelezettségeinek, beleértve a monetáris finanszírozás tilalmát, és nem akadályozza az eurorendszernek a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban végzett műveleteit.

(9)

A PEPP eredményességének biztosítása érdekében az eurorendszer ezennel egyértelművé teszi, hogy az eurorendszer által a PEPP keretében esetlegesen megvásárolt, a közszektor forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai tekintetében elfogadja a magánbefektetőket megilletővel azonos (pari passu) elbánást, összhangban az ilyen eszközökben foglalt feltételekkel.

(10)

A PEPP műveleteket decentralizált módon kell végrehajtani a vonatkozó EKB határozatoknak megfelelően, biztosítva ezáltal az eurorendszer monetáris politikájának egységességét. A PEPP keretében történő vásárlásokra az eszközvásárlási programhoz létrehozott meglévő kereteknek megfelelően kerül sor, az e határozatban kifejezetten megállapítottak kivételével.

(11)

2020. március 18-án a Kormányzótanács úgy határozott, hogy kiterjeszti a vállalati szektort érintő vásárlási program keretében elfogadható eszközök sorát a nem pénzügyi kereskedelmi értékpapírokra, a PEPP keretében történő vásárlás céljára is elfogadhatóvá téve minden kellő hitelminőségű kereskedelmi értékpapírt.

(12)

A jelenlegi pandémiás helyzetre azonnal adandó válaszként e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A PEPP létrehozatala és hatálya

(1)   Az eurorendszer ezennel 750 milliárd EUR teljes kerettel, külön vásárlási programként létrehozza az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási programot (PEPP).

(2)   A PEPP keretében, e határozat kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában az eurorendszerbeli központi bankok a következőket vásárolják:

a)

az (EU) 2020/188 európai központi banki határozat (EKB/2020/9) rendelkezéseinek értelmében vett és azoknak megfelelő elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;

b)

az (EU) 2016/948 európai központi banki határozat (EKB/2016/16) (2) rendelkezéseinek értelmében vett és azoknak megfelelő elfogadható vállalati kötvények és más forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;

c)

az (EU) 2020/187 európai központi banki határozat (EKB/2020/8) (3) rendelkezéseinek értelmében vett és azoknak megfelelő elfogadható fedezett kötvények;

d)

az (EU) 2015/5 európai központi banki határozat (EKB/2014/45) (4) rendelkezéseinek értelmében vett és azoknak megfelelő elfogadható eszközfedezetű értékpapírok.

2. cikk

A forgalomképes állampapírok futamideje

A PEPP szerinti vásárlás céljára való elfogadhatóság érdekében az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti, forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak az érintett eurorendszerbeli központi bank általi megvásárlásuk időpontjában legalább 70 napos, és legfeljebb 30 éves fennmaradó futamidővel kell rendelkezniük. A zökkenőmentes végrehajtás megkönnyítése érdekében a 30 év és 364 napos fennmaradó futamidővel rendelkező forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a PEPP keretében elfogadhatónak minősülnek.

3. cikk

A Görög Köztársaság által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó mentesítés

Az (EU) 2020/188 határozat (EKB/2020/9) 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített követelmények ellenére a Görög Köztársaság központi kormányzata által kibocsátott, euróban denominált forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elfogadhatóak a PEPP keretében történő vásárlás céljára, feltéve hogy eleget tesznek az (EU) 2020/188 határozat (EKB/2020/9) 3. cikkének (4) bekezdésében rögzített vásárlási kritériumoknak.

4. cikk

A vásárlások összegei

A PEPP keretében az ahhoz szükségesnek és arányosnak tartott mértékű vásárlásokra kerül sor, hogy ellensúlyozzák a rendkívüli gazdasági és piaci feltételek által teremtett, az eurorendszer mandátumának teljesítésére való képességet fenyegető veszélyeket. E kivételes határozat eredményességének lehetővé tétele érdekében az állományok (EU) 2020/188 határozat (EKB/2020/9) 5. cikke szerinti konszolidálása nem alkalmazandó a PEPP állományokra.

5. cikk

A portfóliók felosztása

(1)   Az elfogadható központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kumulatív nettó vásárlásait az euroövezet elfogadható országai között állományalapon kell felosztani, az adott NKB EKB tőkéjében való, a KBER alapokmányának 29. cikke szerinti részesedése alapján.

(2)   A PEPP keretében a vásárlásokat rugalmasan kell megvalósítani, lehetővé téve az ingadozást a vásárlási folyamatok megoszlásában az idő múlásával, az eszközosztályok között és az országok között.

(3)   A Kormányzótanács az Igazgatóságra ruházza a hatáskört, hogy meghatározza a havi PEPP vásárlások megfelelő ütemét és összetételét az összesen 750 milliárd EUR összegű kereten belül. Különösen, a vásárlás felosztását lehet úgy igazítani a PEPP keretében, hogy lehetővé váljon az ingadozás a vásárlási folyamatok megoszlásában az idő múlásával, az eszközosztályok között és az országok között.

6. cikk

Átláthatóság

(1)   Az eurorendszer hetente közzéteszi a PEPP keretében tartott értékpapírok összesített könyv szerinti értékét a heti konszolidált pénzügyi kimutatásaihoz kapcsolódó megjegyzésekben.

(2)   Az eurorendszer havonta közzéteszi a havi nettó vásárlásokat és kumulatív nettó vásárlásokat.

(3)   A PEPP keretében tartott értékpapírok könyv szerinti értékét az EKB honlapján a nyíltpiaci műveletek között hetente közzéteszik.

7. cikk

Értékpapír-kölcsönzés

A PEPP hatékonyságának biztosítása érdekében az eurorendszer a PEPP keretében vásárolt értékpapírokat hozzáférhetővé teszi kölcsönzés céljára, a repóügyleteket is beleértve.

8. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. március 24-én.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2020/188 határozata (2020. február 3.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról (EKB/2020/9) (HL L 39., 2020.2.12., 12. o.).

(2)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/948 határozata (2016. június 1.) a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2016/16) (HL L 157., 2016.6.15., 28. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank (EU) 2020/187 határozata (2020. február 3.) a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2020/8) (HL L 39., 2020.2.12., 6. o.).

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/5 határozata (2014. november 19.) az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2014/45) (HL L 1., 2015.1.6., 4. o.).


Top