EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0373

A Tanács (KKBP) 2020/373 határozata (2020. március 5.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkelés szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló2014/119/KKBP határozat módosításáról

ST/6062/2020/INIT

OJ L 71, 6.3.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/373/oj

6.3.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 71/10


A TANÁCS (KKBP) 2020/373 HATÁROZATA

(2020. március 5.)

az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkelés szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló2014/119/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 5-én elfogadta a 2014/119/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2014/119/KKBP határozat felülvizsgálata alapján 2021. március 6-ig meg kell hosszabbítani az egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések alkalmazását, két személyre vonatkozóan törölni kell a bejegyzést, a mellékletben pedig aktualizálni kell a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogra vonatkozó információkat.

(3)

A 2014/119/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2014/119/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a határozatot 2021. március 6-ig kell alkalmazni.”

2.

A melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. ĆORIĆ


(1)  A Tanács 2014/119/KKBP határozata (2014. március 5.) az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról (HL L 66., 2014.3.6., 26. o.).


MELLÉKLET

A 2014/119/KKBP határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „A. Az 1. cikkben említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke” szakaszban a következő személyekre vonatkozó bejegyzéseket törölni kell:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi.

2.

A „B. A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog” szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„B.

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyve értelmében

Ukrajna büntetőeljárási törvénykönyvének (a továbbiakban: büntetőeljárási törvénykönyv) 42. cikke úgy rendelkezik, hogy minden, büntetőeljárásban gyanúsított vagy terhelt félként részt vevő személyre kiterjed a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog. Ez magában foglalja az arról való tájékoztatáshoz való jogot, hogy az érintettet milyen bűncselekménnyel gyanúsítják vagy vádolják, az érintett jogát a törvénykönyv szerinti jogairól való kifejezett és haladéktalan tájékoztatáshoz, a védőügyvéd kérelem alapján történő igénybevételéhez való jogot, az eljárási cselekményekkel, valamint a vizsgáló, az ügyész és a nyomozási bíró határozataival, cselekményeivel és mulasztásaival szembeni panasztétel jogát. A büntetőeljárási törvénykönyv 306. cikke úgy rendelkezik, hogy a vizsgáló vagy az ügyész határozataival, cselekményeivel vagy mulasztásaival kapcsolatos panaszokat először valamely helyi bíróság nyomozási bírójának kell megvizsgálnia a panaszos vagy annak védőügyvédje vagy jogi képviselője jelenlétében. A büntetőeljárási törvénykönyv 308. cikke úgy rendelkezik, hogy az előzetes bírói vizsgálat során az észszerű időtartam tiszteletben tartásával kapcsolatos, a vizsgáló vagy az ügyész általi mulasztásokat érintő panaszokat először valamely magas rangú ügyésznek lehet benyújtani, akinek azt a benyújtástól számított három napon belül meg kell vizsgálnia. Ezenkívül a büntetőeljárási törvénykönyv 309. cikke meghatározza, hogy a nyomozási bíró mely határozataival szemben lehet fellebbezéssel élni, és kimondja, hogy az ezektől eltérő határozatok bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik a bíróság előkészítő eljárásai során. Továbbá több eljárási jellegű nyomozási cselekmény csak a nyomozási bíró vagy valamely bíróság döntése alapján lehetséges (például zár alá vétel a büntetőeljárási törvénykönyv 167–175. cikke értelmében vagy őrizeti intézkedések annak 176–178. cikke értelmében).

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog alkalmazása az egyes jegyzékbe vett személyek esetében

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján Viktor Fedorovych Yanukovych védelemhez és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta. Ezt tanúsítják különösen a gyanúra vonatkozó írásbeli értesítés megküldéséről szóló, 2014. szeptember 26-i és 2014. október 8-i levelek, valamint az arra vonatkozó információk, hogy 2015. július 27-én engedélyezték az érintett személy távollétében lefolytatandó különleges előzetes bírói vizsgálatot, továbbá számos, tulajdon lefoglalására vonatkozó bírósági határozat, és az a tény, hogy a büntetőeljárás felfüggesztéséről szóló, 2017. szeptember 27-i határozat ellen fellebbezéssel lehetett élni. A Tanács rendelkezésére áll arra vonatkozó bizonyíték is, hogy 2019. szeptember 30-án helyt adtak egy közelmúltbeli védői indítványnak.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján Vitalli Yuriyovych Zakharchenko védelemhez és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta. Ezt tanúsítják különösen a nyomozási bíró 2018. május 21-i és 2018. november 23-i határozatai, amelyekben engedélyezi Vitalli Yuriyovych Zakharchenko őrizetbevételét annak érdekében, hogy a bíróságra szállítsák az előzetes letartóztatás alkalmazására irányuló indítvánnyal kapcsolatos meghallgatáson való részvétele céljából. Ezenkívül az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló, 2019. február 19-i határozat ellen fellebbezéssel lehetett élni.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján Viktor Pavlovych Pshonka védelemhez és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta. Ezt tanúsítja különösen az a tény, hogy 2014. december 22-én írásbeli értesítést küldtek a gyanúról, az a tény, hogy a büntetőeljárás felfüggesztéséről szóló, 2017. június 16-i határozat ellen fellebbezéssel lehetett élni, valamint a nyomozási bíró 2018. március 12-i, 2018. augusztus 13-i és 2019. szeptember 5-i határozatai, amelyekben engedélyezi Viktor Pavlovych Pshonka őrizetbe vételét annak érdekében, hogy a bíróságra szállítsák az előzetes letartóztatás alkalmazására irányuló indítvánnyal kapcsolatos meghallgatáson való részvétele céljából.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján Viktor Ivanovych Ratushniak védelemhez és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta. Ezt tanúsítják különösen a nyomozási bíró 2018. május 21-i és 2018. november 23-i határozatai, amelyekben engedélyezi Viktor Ivanovych Ratushniak őrizetbe vételét annak érdekében, hogy a bíróságra szállítsák az előzetes letartóztatás alkalmazására irányuló indítvánnyal kapcsolatos meghallgatáson való részvétele céljából. Ezenkívül az előzetes bírói vizsgálat felfüggesztéséről szóló, 2019. február 19-i határozat ellen fellebbezéssel lehetett élni.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján Oleksandr Viktorovych Yanukovych védelemhez és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta. Ezt tanúsítja különösen több, zár alá vételhez kapcsolódó bírósági határozat, valamint a nyomozási bíró 2018. június 27-i határozata arról, hogy érvényteleníti az ügyészség azon határozatát, amelyben az elutasítja a védelemnek a vizsgálat lezárására irányuló indítványát.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján Artem Viktorovych Pshonka védelemhez és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta. Ezt tanúsítja különösen az a tény, hogy 2014. december 29-én írásbeli értesítést küldtek a gyanúról, az a tény, hogy a büntetőeljárás felfüggesztéséről szóló, 2017. június 16-i határozat ellen fellebbezéssel lehetett élni, valamint a nyomozási bíró 2018. március 12-i, 2018. augusztus 13-i és 2019. szeptember 5-i határozatai, amelyekben engedélyezi Artem Viktorovych Pshonka őrizetbe vételét annak érdekében, hogy a bíróságra szállítsák az előzetes letartóztatás alkalmazására irányuló indítvánnyal kapcsolatos meghallgatáson való részvétele céljából.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján Serhiy Vitalyovych Kurchenko védelemhez és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta. Ezt tanúsítja különösen a nyomozási bíró 2018. március 7-i határozata az érintett távollétében lefolytatandó, különös vizsgálat engedélyezéséről. Ezenkívül 2019. március 28-án értesítették a védelmet az előzetes bírói vizsgálat befejezéséről, és hozzáférést biztosítottak a számára az ügyiratokhoz azok megismerése céljából.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk védelemhez és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta. Ezt tanúsítják különösen a nyomozási bíró 2018. május 8-i határozata, amelyekben engedélyezi Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk őrizetbe vételét annak érdekében, hogy a bíróságra szállítsák az előzetes letartóztatás alkalmazására irányuló indítvánnyal kapcsolatos meghallgatáson való részvétele céljából.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján Serhiy Hennadiyovych Arbuzov védelemhez és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta. Ezt tanúsítják különösen a gyanúra vonatkozó írásbeli értesítés megküldéséről szóló, 2017. április 24-i levél, a nyomozási bíró 2018. december 19-i, 2019. március 18-i és 2019. július 29-i határozatai, amelyekben helyt ad a főügyészi hivatal mulasztásával szembeni védői indítványnak, a nyomozási bíró 2017. augusztus 10-i határozata, amelyben engedélyezi az érintett távollétében lefolytatandó különleges vizsgálatot, valamint a nyomozási bíró 2019. november 4-i és 2019. november 5-i határozatai, amelyekben elutasította az előzetes bírói vizsgálat befejezésére vonatkozó határidő megállapítására irányuló védői indítványokat.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó büntetőeljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján Oleksandr Viktorovych Klymenko védelemhez és hatékony bírói jogvédelemhez való jogát tiszteletben tartották azon büntetőeljárások során, amelyekre a Tanács e megállapítását alapozta. Ezt tanúsítják különösen a nyomozási bíró 2017. március 1-jei és 2018. október 5-i határozatai, amelyekben engedélyezi az érintett személy távollétében lefolytatandó különleges vizsgálatot, valamint a nyomozási bíró 2017. február 8-i és 2019. augusztus 19-i határozatai, amelyekben előzetes letartóztatás formájában megelőző intézkedést ír elő, továbbá tanúsítja az, hogy a büntetőeljárás anyagának a védelem általi megismerése folyamatban van.”


Top