EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2023

A Bizottság (EU) 2019/2023 rendelete (2019. október 1.) a háztartási mosógépekre és háztartási mosó-szárítógépekre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő megállapításáról és az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint az 1015/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/2124

OJ L 315, 5.12.2019, p. 285–312 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj

5.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 315/285


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2023 RENDELETE

(2019. október 1.)

a háztartási mosógépekre és háztartási mosó-szárítógépekre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő megállapításáról és az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint az 1015/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkére,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon, energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésének követelményeit, amelyek az unióbeli eladások száma és kereskedelmi volumene szempontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható.

(2)

A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a Bizottság által kidolgozott COM(2016) 773 bizottsági közlemény (2) (a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaterv) meghatározza a 2016 és 2019 közötti időszakra vonatkozó környezettudatos tervezési és energiahatékonysági címkézési keretrendszer prioritásait. Az említett munkaterv meghatározza azokat az energiával kapcsolatos termékcsoportokat, amelyek elsőbbséget élveznek az előkészítő tanulmányok készítése és a végrehajtási intézkedések elfogadása, valamint az 1015/2010/EU bizottsági rendelet (3), az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) és a 96/60/EK bizottsági irányelv (5) felülvizsgálata szempontjából.

(3)

A becslések szerint a munkatervből származó intézkedések 2030-ig várhatóan összesen több mint 260 TWh éves végső energiamegtakarítást eredményeznek, amely egyenértékű az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2030-ig évi mintegy 100 millió tonnával történő csökkentésével. A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek szerepelnek a munkatervben felsorolt termékcsoportok között, becsült éves villamosenergia-megtakarításuk 2,5 TWh, amely az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában 2030-ig 0,8 Mt CO2-egyenérték/év csökkentést eredményez, továbbá e gépek 711 millió m3 becsült vízmegtakarítást érhetnek el.

(4)

A Bizottság az 1015/2010/EU rendelet révén állapított meg környezettudatos tervezési követelményeket a háztartási mosógépek tekintetében, és az említett rendelet értelmében a Bizottságnak azt rendszeresen felül kell vizsgálnia a műszaki fejlődés fényében.

(5)

A Bizottság felülvizsgálta az 1015/2010/EU rendeletet, és elemezte a háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek műszaki, környezeti és gazdasági jellemzőit, valamint a felhasználók valós magatartását. E felülvizsgálatot az Unió és harmadik országok érdekelt és érdeklődő feleinek szoros együttműködésével hajtotta végre. A felülvizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozták, és ismertették a 2009/125/EK irányelv 18. cikkével összhangban létrehozott konzultációs fórummal.

(6)

A felülvizsgálati tanulmányból kiderül, hogy szükség van a háztartási mosógépekre vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények felülvizsgálatára, és a háztartási mosó-szárítógépekre vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények megállapítására. Az említett követelmények az alapvető erőforrások, úgymint az energia és a víz használatára vonatkoznak. Emellett az erőforrás-hatékonyságra, például a javíthatóságra és az újrahasznosíthatóságra vonatkozó követelmények bevezetésére is szükség mutatkozik.

(7)

A háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek e rendelet alkalmazásában jelentőséggel bíróként azonosított környezetvédelmi jellemzői a használati szakaszban az energia- és a vízfogyasztás, az élettartam végén a keletkező hulladék, valamint a levegőbe és a vízbe történő kibocsátások úgy a gyártási szakaszban (a nyersanyagok kitermelése és feldolgozása miatt), mint a felhasználási szakaszban (a villamosenergia-fogyasztás és a szennyvízkibocsátás miatt).

(8)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek éves energia- és vízfogyasztása a becslések szerint 35,3 TWh, illetve 2 496 millió m3 volt 2015-ben az Unióban. A háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek előrejelzett villamosenergia-fogyasztása beavatkozás hiányában 2030-ra várhatóan 33,5 TWh-ra, vízfogyasztása pedig 1 764 millió m3-re csökkenne 2030-ra. Az energia- és vízfogyasztás e csökkenését fel lehet gyorsítani a meglévő környezettudatos tervezési követelmények aktualizálása révén. Végül a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek élettartama a becslések szerint az elmúlt években mintegy 12,5 évre csökkent, és ösztönzők hiányában ez a tendencia valószínűleg folytatódni fog.

(9)

Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett COM(2015) 614 final bizottsági közlemény (6) (a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv) és a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkatervet meghatározó közlemény (7) hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a környezettudatos tervezés támogassa az erőforrás-hatékonyabb és körforgásos gazdaság felé történő elmozdulást. A 2012/19/EU irányelv (8) hivatkozik a 2009/125/EK irányelvre, és kimondja, hogy a környezettudatos tervezési követelmények révén már a gyártás szakaszában meg kell könnyíteni a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések újrahasználatát, szétszerelését és hasznosítását. Ezért e rendeletnek a körforgásos gazdaság céljaihoz hozzájáruló követelményeket kell megállapítania.

(10)

A nem háztartási mosógépek és a nem háztartási mosó-szárítógépek eltérő jellemzőkkel és felhasználási módokkal rendelkeznek. Ezek más szabályozás – különösen a gépekről szóló 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) – hatálya alá tartoznak, és e rendelet hatálya nem terjedhet ki ezekre. A háztartási mosógépekre és a háztartási mosó-szárítógépekre vonatkozó rendelkezéseknek vonatkozniuk kell minden azonos műszaki jellemzőkkel rendelkező ilyen gépre, azok használati körülményeitől függetlenül.

(11)

Az egynél több dobbal rendelkező háztartási mosógépeknek és háztartási mosó-szárítógépeknek csak akkor kell külön rendelkezések hatálya alá tartozniuk, ha valamennyi dobjuk ugyanazt a célt szolgálja. Különben az egyes dobokat önálló háztartási mosógépnek, illetve mosó-szárítógépnek kell tekintetni.

(12)

A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek alacsony energiaszintű üzemmódjaira vonatkozóan egyedi követelményeket kell meghatározni. Az 1275/2008/EK bizottsági rendelet (10) követelményeit nem helyénvaló alkalmazni az e rendelet hatálya alá tartozó termékekre. Az 1275/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

A releváns termékparamétereket megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell mérni. E módszereknek figyelembe kell venniük a legkorszerűbb elismert mérési módszereket, beleértve – amennyiben rendelkezésre állnak – az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokat is.

(14)

A 2009/125/EK irányelv 8. cikke értelmében ebben a rendeletben meg kell határozni az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

(15)

A megfelelőség ellenőrzésének megkönnyítése érdekében a gyártóknak, importőröknek vagy meghatalmazott képviselőknek a 2009/125/EK irányelv IV. és V. mellékletében említett műszaki dokumentációban rendelkezésre kell bocsátaniuk az e rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatos információkat.

(16)

Amennyiben az e rendeletben meghatározott műszaki dokumentáció paraméterei megegyeznek az (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (12) meghatározott termékismertető adatlapon szereplő paraméterekkel, a gyártóknak, az importőröknek vagy a meghatalmazott képviselőknek az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (13) meghatározott termékadatbázisban kell rögzíteniük a megfelelő adatokat, és a továbbiakban már nem kell azokat a piacfelügyeleti hatóságokhoz a műszaki dokumentáció részeként benyújtaniuk.

(17)

A rendelet hatékonyságának és hitelességének biztosítása, valamint a fogyasztók védelme érdekében meg kell tiltani az olyan termékek forgalomba hozatalát, amelyek vizsgálati körülmények között automatikusan megváltoztatják a teljesítményüket a megadott paraméterek javítása érdekében.

(18)

Az e rendeletben meghatározott követelményeken túlmenően meg kell határozni a rendelkezésre álló legjobb technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket, annak érdekében, hogy a 2009/125/EK irányelv I. melléklete 3. részének 2. pontjával összhangban széles körben elérhetővé és könnyen hozzáférhetővé váljanak az e rendelet hatálya alá tartozó termékek életciklus-alapú környezeti teljesítményére vonatkozó információk.

(19)

E rendeletet felül kell vizsgálni annak értékelése érdekében, hogy rendelkezései megfelelőek és hatékonyak-e céljainak elérése szempontjából. A felülvizsgálatot úgy kell időzíteni, hogy elegendő időt biztosítson valamennyi rendelkezés végrehajtására és a piacra gyakorolt hatás megmutatkozására.

(20)

Az 1015/2010/EU rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(21)

Az 1015/2010/EU rendelet és e rendelet közötti átmenet megkönnyítése érdekében e rendelet hatálybalépésétől kezdődően lehetővé kell tenni az új „eco 40-60” név használatát.

(22)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet környezettudatos tervezési követelményeket állapít meg a villamos fővezetékről üzemelő háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek forgalomba hozatalára vagy üzembe helyezésére vonatkozóan, beleértve a beépíthető háztartási mosógépeket és háztartási mosó-szárítógépeket, valamint az olyan villamos fővezetékről üzemelő háztartási mosógépeket és háztartási mosó-szárítógépeket is, amelyek akkumulátorról is működtethetőek.

(2)   E rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a)

a 2006/42/EK irányelv hatálya alá tartozó mosógépek és mosó-szárítógépek;

b)

a külön megvásárolt váltóáram-/egyenáram átalakítóval a villamos hálózatra csatlakoztatható, akkumulátorról működtethető háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek.

(3)   A II. melléklet 1–6. pontja, 9. (1) a) és c) pontja, 9. (2) i) és vii) pontja követelményei nem alkalmazandóak az alábbiak tekintetében:

a)

2 kg-nál kisebb névleges kapacitású háztartási mosógépek;

b)

2 kg-nál kisebb névleges mosási kapacitású háztartási mosó-szárítógépek.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„elektromos hálózat” vagy „villamos fővezeték”: a hálózatból származó 230 (± 10 %) V-os, 50 Hz-es váltófeszültségű elektromos áramforrás;

2.

„automata mosógép”: olyan mosógép, amely a töltetét a program teljes ideje alatt felhasználói beavatkozás nélkül kezeli;

3.

„háztartási mosógép”: olyan automata mosógép, amely víz, valamint kémiai, mechanikai, és termikus hatások használatával tisztítja és öblíti a háztartási ruhaneműt, centrifugálási funkcióval is rendelkezik, és amely a gyártó a megfelelőségi nyilatkozata szerint megfelel a 2014/35/EU (14) vagy a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (15);

4.

„háztartási mosó-szárítógép”: egy olyan háztartási mosógép, amely egy automata mosógép funkcióin túlmenően ugyanazon mosógépdobban rendelkezik a textilek melegítéssel és forgással történő szárítására szolgáló eszközzel, és amely a gyártó megfelelőségi nyilatkozata szerint megfelel a 2014/35/EU vagy a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

5.

„beépíthető háztartási mosógép”: olyan háztartási mosógép, amelyet kizárólag arra a célra terveztek, vizsgáltak és hoznak forgalomba, hogy:

a)

bútorba beszereljék vagy (felül és/vagy alul és oldalt) panelekkel beborítsák;

b)

bútor oldalához, tetejéhez vagy aljához, vagy panelekhez biztonságosan rögzítsék; és

c)

gyárilag befejezett, integrált előlappal rendelkezzen, vagy egyedi elülső panellel lássák el;

6.

„beépíthető háztartási mosó-szárítógép”: olyan háztartási mosó-szárítógép, amelyet kizárólag arra a célra terveztek, vizsgáltak és hoznak forgalomba, hogy:

a)

bútorba beszereljék vagy (felül és/vagy alul és oldalt) panelekkel beborítsák;

b)

bútor oldalához, tetejéhez vagy aljához, vagy panelekhez biztonságosan rögzítsék; és

c)

gyárilag befejezett, integrált előlappal rendelkezzen, vagy egyedi elülső panellel lássák el;

7.

„többdobos háztartási mosógép”: egynél több dobbal ellátott háztartási mosógép, legyenek ezek külön egységekben vagy ugyanazon burkolatban;

8.

„többdobos háztartási mosó-szárítógép”: egynél több dobbal ellátott háztartási mosó-szárítógép, legyenek ezek külön egységekben vagy ugyanazon burkolatban;

9.

„egyenértékű modell”: a megadandó műszaki információk szempontjából releváns műszaki jellemzőkben azonos, de ugyanazon gyártó, importőr vagy meghatalmazott képviselő által más modellként, másik modellazonosítóval forgalomba hozott vagy üzembe helyezett modell;

10.

„modellazonosító”: az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján egy termékmodell megkülönböztethető az ugyanazon védjegy, illetve ugyanazon gyártó, importőr vagy meghatalmazott képviselő neve alatt forgalmazott más modellektől;

11.

„termékadatbázis”: a termékekre vonatkozó adatok rendszerezett gyűjteménye, amely a következő részekből áll: fogyasztóközpontú nyilvános rész, amelyben az egyes termékparaméterekre vonatkozó információk elektronikus formában elérhetők, a hozzáférést biztosító online portál, valamint egy megfelelési rész, amelyre pontosan meghatározott hozzáférhetőségi és biztonsági követelmények vonatkoznak az (EU) 2017/1369 rendeletnek megfelelően;

12.

„eco 40-60”: a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által a 40, illetve 60 °C-on mosható átlagosan szennyezett pamutholmi azonos mosási ciklusban való tisztítására alkalmasnak nyilvánított program neve; e programra vonatkoznak az energiahatékonyság, a mosási és öblítési hatékonyság, a program időtartama és a vízfogyasztás tekintetében megállapított környezettudatos tervezési követelmények;

13.

„program”: a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által bizonyos textíliák mosására, szárítására vagy mindkettőre alkalmasnak nyilvánított, előre meghatározott műveletek sora;

14.

„mosási ciklus”: a kiválasztott program által meghatározott teljes mosási folyamat, amely különböző egymást követő műveleteket, többek között mosást, öblítést és centrifugálást foglal magában;

A mellékletek céljára az I. melléklet további fogalommeghatározásokat tartalmaz.

3. cikk

Környezettudatos tervezési követelmények

A II. és a VI. mellékletben meghatározott környezettudatos tervezési követelmények az ott megjelölt időpontoktól alkalmazandók.

4. cikk

A megfelelőség értékelése

(1)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikke alkalmazásában megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszert vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszert kell alkalmazni.

(2)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőség-értékelés céljára a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a II. melléklet 3–7. pontjában felsorolt paraméterek megadott értékeit, továbbá a III. mellékletben szereplő számítások részleteit és eredményeit.

(3)   Ha egy adott modell műszaki dokumentációjában szereplő információkat:

a)

a megadandó műszaki információk szempontjából releváns műszaki jellemzőkben azonos, de egy másik gyártó által előállított modell adataiból vették át, vagy

b)

terv alapján végzett számítások és/vagy ugyanazon vagy egy másik gyártó más modellje adatainak extrapolációja útján határozták meg,

úgy a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell e számítások és a gyártók által a számítások pontosságának ellenőrzése érdekében elvégzett értékelés részleteit, adott esetben pedig a másik gyártók modelljeivel való azonosságra vonatkozó nyilatkozatot.

A műszaki dokumentációban fel kell sorolni az összes egyenértékű modellt, megadva azok modellazonosítóját.

(4)   A műszaki dokumentációban az információkat az (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló rendelet VI. mellékletének megfelelően és az ott használt sorrendben kell megadni. Piacfelügyeleti célból a gyártók, az importőrök vagy a meghatalmazott képviselők a 2009/125/EK irányelv IV. melléklete 2. g) pontjának sérelme nélkül hivatkozhatnak a termékadatbázisba feltöltött műszaki dokumentációra, amely az (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt információkat tartalmazza.

5. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének 2. pontjában említett piacfelügyeleti célú vizsgálatok során a tagállamok hatóságai az e rendelet IV. mellékletében meghatározott ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Kijátszás

A gyártók, az importőrök vagy a meghatalmazott képviselők nem helyezhetnek forgalomba olyan terméket, amelyet úgy terveztek, hogy képes legyen azonosítani a tesztelést (pl. felismerni a vizsgálati körülményeket vagy a vizsgálati ciklust), és erre reagálva a vizsgálat során automatikusan megváltoztatni teljesítményét annak érdekében, hogy a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által a műszaki dokumentációban vagy máshol megadott paramétereknél kedvezőbb eredményeket érjen el.

A termék energia- és vízfogyasztása és bármely egyéb megadott paramétere egy esetleges szoftver- vagy firmware-frissítés után nem romolhat az eredeti megfelelőségi nyilatkozathoz használt vizsgálati szabvány szerint mérve, hacsak a végfelhasználó a frissítés előtt kifejezetten hozzá nem járul ehhez. A frissítés elutasítása nem vonhatja maga után a teljesítmény romlását.

7. cikk

Indikatív referenciaértékek

Az e rendelet elfogadásának időpontjában a piacon elérhető, legkedvezőbb működési jellemzőkkel rendelkező termékek és technológiák indikatív referenciaértékeit az V. melléklet tartalmazza.

8. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság a műszaki fejlődés fényében felülvizsgálja ezt a rendeletet, és e felülvizsgálat eredményeit, adott esetben egy módosításra irányuló javaslat tervezetének kíséretében 2025. december 25-ig a konzultációs fórum elé tárja.

A felülvizsgálatnak különösen a következőkre kell összpontosítania:

a)

a háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek energetikai és környezeti teljesítményével kapcsolatos javulási potenciál;

b)

a fogyasztói magatartás változása, valamint a gép terheléséről és a kiválasztott program energiafogyasztásáról való visszajelzés kötelezővé tételének megvalósíthatósága;

c)

az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó meglévő követelmények eredményessége;

d)

annak helyénvalósága, hogy a körforgásos gazdaság céljainak megfelelően a termékek erőforrás-hatékonysága tekintetében további követelmények, esetleg további pótalkatrészekkel kapcsolatos követelmények kerüljenek meghatározásra;

e)

a mosószerek és egyéb adalékanyagok automatikus adagolására vonatkozó új követelmények megvalósíthatósága és megfelelősége;

f)

a vízelvezetéskor a mikroműanyagok mennyiségének csökkentésére vonatkozó új követelmények, pl. szűrők telepítésére vonatkozó kötelezettség megvalósíthatósága és megfelelősége.

9. cikk

Az 1275/2008/EK rendelet módosítása

Az 1275/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. pontjában:

a „Mosógépek” bejegyzést törölni kell;

a „Főzésre vagy egyéb élelmiszer-feldolgozási célra, tisztításra, illetve ruházati cikkek kezelésére szolgáló egyéb készülékek” bejegyzés helyébe a „Főzésre vagy egyéb élelmiszer-feldolgozási célra, ruházati cikkek tisztítására, illetve kezelésére szolgáló egyéb készülékek, kivéve a háztartási mosógépeket és a háztartási mosó-szárítógépeket” bejegyzés lép.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1015/2010/EU rendelet 2021. március 1-jével hatályát veszti.

11. cikk

Átmeneti intézkedések

Az 1015/2010/EU rendelet I. mellékletének 1. pontjától eltérve 2019. december 25-től2021. február 28-ig a „Normál 60 °C pamutprogram”-ra és a „Normál 40 °C pamutprogram”-ra utaló jelzést nem kell feltüntetni a háztartási mosógépek programválasztó eszközén vagy a háztartási mosógépek kijelzőjén, ha a következő feltételek teljesülnek:

a „Normál 60 °C pamutprogram” és a „Normál 40 °C pamutprogram” egyértelműen azonosíthatóak a használati útmutatóban és az 1015/2010/EU rendelet 4. cikkének 2. pontja szerinti műszaki dokumentációban; és

az „eco 40-60” program egyértelműen megjelenik a háztartási mosógépek programválasztó eszközén vagy a háztartási mosógépek kijelzőjén e rendelet II. melléklete 1. (3) pontjával összhangban.

12. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. március 1-jétől kell alkalmazni. A 6. cikk első bekezdése és a 11. cikk azonban 2019. december 25-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 1-jén.

a Bizottság részéről

Jean-Claude JUNCKER

az elnök


(1)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

(2)  A Bizottság közleménye: A környezettudatos tervezés munkaterve, 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 2016.11.30.).

(3)  A Bizottság 1015/2010/EU rendelete (2010. november 10.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 293., 2010.11.11., 21. o.).

(4)  A Bizottság 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2010. szeptember 28.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2010.11.30., 47. o.).

(5)  A Bizottság 96/60/EK irányelve (1996. szeptember 19.) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 266., 1996.10.18., 1. o.).

(6)  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv (COM(2015) 614 final, 2015.12.2.).

(7)  COM(2016) 773 final, 2016.11.30.

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.).

(10)  A Bizottság 1275/2008/EK rendelete (2008. december 17.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és az elektronikus háztartási és irodai berendezések környezettudatos tervezése keretében a készenléti, a kikapcsolt és a hálózatvezérelt készenléti üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 339., 2008.12.18., 45. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

(12)  A Bizottság (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a 96/60/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 29. oldalát).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 357. o.).

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22.).


I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a mellékletekhez

E mellékletek alkalmazásában:

1.

„energiahatékonysági mutató” (EEI): a súlyozott energiafogyasztásnak a ciklus alatti szabványos energiafogyasztáshoz viszonyított aránya;

2.

„szárítási ciklus”: a kívánt programban meghatározottak szerinti teljes szárítási folyamat, amely különböző műveletek sorozatából áll, beleértve a melegítést és a forgatást;

3.

„teljes ciklus”: egy mosási és szárítási folyamat, amely egy mosási ciklusból és egy szárítási ciklusból áll;

4.

„folyamatos ciklus”: egy teljes, a folyamat megszakítása nélküli ciklus, amelynek során a program egyetlen pontján sincs szükség felhasználói beavatkozásra;

5.

„névleges kapacitás”: adott típusú száraz textilnek a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által megállapított maximális tömege kilogrammban, 0,5 kilogrammonként megadva, amelyet a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő utasításai alapján történő töltés esetén egy háztartási mosógép egy mosási ciklusa, illetve egy háztartási mosó-szárítógép egy teljes ciklusa alatt, a kiválasztott programmal kezelni lehet;

6.

„névleges mosási kapacitás”: adott típusú száraz textilnek a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által megállapított maximális tömege kilogrammban, 0,5 kilogrammonként megadva, amelyet a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő utasításai alapján történő töltés esetén egy háztartási mosógép egy mosási ciklusa, illetve egy háztartási mosó-szárítógép egy mosási ciklusa alatt, a kiválasztott programmal kezelni lehet;

7.

„névleges szárítási kapacitás”: adott típusú száraz textilnek a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által megállapított maximális tömege kilogrammban, 0,5 kilogrammonként megadva, amelyet a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő utasításai alapján történő töltés esetén egy háztartási mosó-szárítógép egy szárítási ciklusa alatt, a kiválasztott programmal kezelni lehet;

8.

„súlyozott energiafogyasztás (EW)”: a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklus alatti energiafogyasztásának súlyozott átlaga az eco 40-60 program esetében a névleges mosási kapacitás, valamint annak fele és negyede mellett, ciklusonkénti kilowatórában kifejezve;

9.

„súlyozott energiafogyasztás (EWD)”: a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklus alatti energiafogyasztásának súlyozott átlaga a névleges kapacitás, valamint annak fele mellett, ciklusonkénti kilowatórában kifejezve;

10.

„mosás(i) és szárítás(i)”: a háztartási mosó-szárítógép azon teljes ciklusának neve, amely az „eco 40-60” programot használó mosási ciklusból, valamint a szekrényszáraz állapotot eredményező szárítási ciklusból áll;

11.

„a ciklus alatti szabványos energiafogyasztás” (SCE): egy háztartási mosógép vagy egy háztartási mosó-szárítógép névleges kapacitása függvényében mért referencia energiafogyasztás ciklusonkénti kilowatórában kifejezve;

12.

„súlyozott vízfogyasztás (EW)”: a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklus alatti vízfogyasztásának súlyozott átlaga az eco 40-60 program esetében a névleges mosási kapacitás, valamint annak fele és negyede mellett, ciklusonkénti literben kifejezve;

13.

„súlyozott vízfogyasztás (EWD)”: a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklus alatti vízfogyasztásának súlyozott átlaga a névleges kapacitás, valamint annak fele mellett, ciklusonkénti literben kifejezve;

14.

„mosáshatékonysági mutató”: a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusa mosási hatékonyságának (IW) vagy a háztartási mosó-szárítógép teljes ciklusa mosási hatékonyságának (JW) egy referenciaként szolgáló háztartási mosógép mosási hatékonyságához viszonyított aránya;

15.

„öblítési hatékonyság”: a lineáris alkil-benzol-szulfonát (LAS) kezelt textilben fennmaradó koncentrációja a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusát követően (IR), illetve a háztartási mosó-szárítógép teljes ciklusát követően (JR), gramm/kg száraz textilben kifejezve;

16.

„maradék nedvességtartalom”: háztartási mosógépek, valamint a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusa esetében a mosási ciklus végén a töltetben maradt nedvesség mennyisége;

17.

„végső nedvességtartalom”: háztartási mosó-szárítógépek esetében a szárítási ciklus végén a töltetben maradt nedvesség mennyisége;

18.

„szekrényszáraz”: a szárítási ciklusban kezelt textilek 0 %-os végső nedvességtartalommal jellemzett állapota;

19.

„a program időtartama” (tW): az az idő, amely – a felhasználó által beprogramozott késleltetést nem számítva – a kiválasztott program bekapcsolásával kezdődik, és akkor ér véget, amikor a készülék jelzi a program befejeződését, és a felhasználó hozzáfér a töltethez;

20.

„a ciklus időtartama” (tWD): egy háztartási mosó-szárítógép egy teljes ciklusa esetében az az idő, amely – a felhasználó által beprogramozott késleltetést nem számítva – a mosási ciklushoz kiválasztott program bekapcsolásával kezdődik, és akkor ér véget, amikor a készülék jelzi a szárítási ciklus végét, és a felhasználó hozzáfér a töltethez;

21.

„kikapcsolt üzemmód”: az az állapot, amelyben a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép az elektromos hálózatra van kapcsolva, de nem lát el semmilyen funkciót; kikapcsolt üzemmódnak kell továbbá tekinteni:

a)

azt az állapotot, amelyben a berendezés kizárólag a kikapcsolt üzemmódra utaló jelzést ad;

b)

azt az állapotot, amelyben a berendezés kizárólag a 2014/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat látja el;

22.

„készenléti üzemmód” (Psm): az az állapot, amelyben a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép csatlakozik az elektromos hálózathoz, és kizárólag a következő, tetszőleges ideig fenntartható funkciókat látja el:

a)

reaktiválási funkció, illetve reaktiválási funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése; és/vagy

b)

reaktiválási funkció hálózathoz való csatlakoztatás révén; és/vagy

c)

információ- vagy állapotkijelzés; és/vagy

d)

azonnali beavatkozásra figyelmeztető funkció.

23.

„hálózat”: olyan kommunikációs infrastruktúra, amelyet az infrastruktúra topológiáját kijelölő kapcsolatok, egy, a fizikai komponenseket is magában foglaló architektúra, szervezési elvek, valamint kommunikációs eljárások és formátumok (protokollok) határoznak meg;

24.

„gyűrődésmentesítő funkció”: a háztartási mosógépnek vagy a háztartási mosó-szárítógépnek egy program befejeződését követő olyan művelete, amelynek célja a gépben lévő ruhaneműk túlzott gyűrődésének megakadályozása;

25.

„programkésleltetés” (Pds): olyan állapot, amelyben a felhasználó a kiválasztott programot a ciklus kezdetének vagy végének bizonyos késleltetésével futtatja le;

26.

„pótalkatrész” olyan különálló alkatrész, amellyel egy termék azonos vagy hasonló funkciójú alkatrésze helyettesíthető;

27.

„szakszerviz”: olyan gazdasági szereplő vagy vállalkozás, amely háztartási mosógépek, illetve háztartási mosó-szárítógépek javításával és szakszerű karbantartásával foglalkozik.

28.

„jótállás”: a kereskedőnek vagy valamely gyártónak bármely olyan kötelezettségvállalása a fogyasztóval szemben, amely alapján:

a)

az áru vételárát visszatéríti;

b)

a háztartási mosógépet, illetve a háztartási mosó-szárítógépet kicseréli vagy kijavítja, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújt, amennyiben az áru nem felel meg a jótállási nyilatkozatban vagy a vonatkozó reklámban szereplő előírásoknak.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 79. o.).


II. MELLÉKLET

A környezettudatos tervezés követelményei

1.   A PROGRAMRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

2021. március 1-jétől a háztartási mosógépeknek és a háztartási mosó-szárítógépeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

1.

a háztartási mosógépeknek és a háztartási mosó-szárítógépeknek rendelkezniük kell:

a)

egy „eco 40-60” elnevezésű mosási ciklussal, amellyel ugyanabban a ciklusban tisztíthatóak a 40 °C-on vagy 60 °C-on mosandó, normál szennyezettségű pamut ruhaneműk;

b)

egy „20 °C” elnevezésű mosási ciklussal, amellyel 20 °C névleges hőmérsékleten tisztíthatók enyhén szennyezettségű pamut ruhaneműk;

e ciklusoknak világosan azonosíthatóknak kell lenniük a programkapcsolón, a kijelzőn és a hálózati csatlakozáson, a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép által biztosított funkcióktól függően;

2.

a 3. cikk (1) bekezdésében, 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (5) bekezdésében, az 5. cikkben, valamint a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott követelmények esetében az „eco 40-60” program alkalmazandó;

3.

az „eco 40-60” program neveként „eco 40-60” kell, hogy szerepeljen a programkapcsolón, a kijelzőn és a hálózati csatlakozáson, a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép által biztosított funkcióktól függően;

az „eco 40-60” elnevezés kizárólag e programra használható. Az „eco 40-60” formázását illetően nincsenek a betűtípusra, betűméretre, nagy- és kisbetűs írásmódra vagy színre vonatkozó korlátozások. Más program nevében nem szerepelhet az „eco” kifejezés;

az „eco 40-60” programot az automatikus programválasztóval vagy a kiválasztott program megőrzésére alkalmas funkcióval ellátott készülékeken alapértelmezett programként kell beállítani, vagy ha nincs automatikus programválasztó, közvetlenül ki kell tudni választani anélkül, hogy szükség lenne más, például meghatározott hőmérséklet vagy töltet kiválasztására;

a „normál”, „napi”, „hagyományos” és „sztenderd” jelölések – valamint ezek fordításai az EU valamennyi hivatalos nyelvén – nem használhatók a háztartási mosógépek vagy a háztartási mosó-szárítógépek programneveiben sem önmagukban, sem más információkkal együtt.

2.   MOSÁSI ÉS SZÁRÍTÁSI CIKLUS

2021. március 1-jétől a háztartási mosó-szárítógépeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

1.

a háztartási mosó-szárítógépeknek rendelkezniük kell egy pamut ruhaneműhöz való, „mosás(i) és szárítás(i)” elnevezésű teljes ciklussal:

amely folyamatos, amennyiben a háztartási mosó-szárítógép rendelkezik folyamatos ciklussal;

ha a mosási ciklus az 1. pontban meghatározott „eco 40-60” program; és

ha a szárítási ciklus eléri a szekrényszáraz állapotot;

2.

a mosási és szárítási ciklusnak világosan azonosíthatónak kell lennie az e melléklet 9. pontjában említett használati utasításokban;

3.

ha a háztartási mosó-szárítógép rendelkezik folyamatos ciklussal, a mosási és szárítási ciklus névleges kapacitása e ciklus névleges kapacitásának felel meg;

4.

ha a háztartási mosó-szárítógép nem rendelkezik folyamatos ciklussal, akkor a mosási és szárítási ciklus névleges kapacitása az „eco 40-60” program névleges mosási kapacitása és a szekrényszáraz állapotot eredményező szárítási ciklus névleges szárítási kapacitása közül az alacsonyabb érték;

5.

a 3. cikk (2) bekezdésében, 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (6) bekezdésében, valamint a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmények esetében a mosási és szárítási ciklus alkalmazandó.

3.   ENERGIAHATÉKONYSÁGI KÖVETELMÉNYEK

2021. március 1-jétől a háztartási mosógépeknek és a háztartási mosó-szárítógépeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

1.

a háztartási mosógépek, illetve a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusa energiahatékonysági mutatójának (EEIW) 105-nél alacsonyabbnak kell lennie;

2.

a háztartási mosó-szárítógépek mosási és szárítási ciklusa energiahatékonysági mutatójának (EEIWD) 105-nél alacsonyabbnak kell lennie.

2024. március 1-jétől a 3 kilogrammot meghaladó névleges kapacitású háztartási mosógépeknek és a 3 kilogrammot meghaladó névleges mosási kapacitású háztartási mosó-szárítógépeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

3.

a háztartási mosógépek, illetve a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusa energiahatékonysági mutatójának EEIW 91-nél alacsonyabbnak kell lennie;

4.

a háztartási mosó-szárítógépek mosási és szárítási ciklusa energiahatékonysági mutatójának EEIWD 88-nál alacsonyabbnak kell lennie.

Az EEIW és az EEIWD mutatót a III. melléklet szerint kell kiszámítani.

4.   FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

2021. március 1-jétől a háztartási mosógépeknek és a háztartási mosó-szárítógépeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

1.

a 3 kilogrammot meghaladó névleges kapacitású háztartási mosógépek és a 3 kilogrammot meghaladó névleges kapacitású mosási ciklussal rendelkező háztartási mosó-szárítógépek esetében az „eco 40-60” program mosáshatékonysági mutatójának (Iw) 1,03-nál magasabbnak kell lennie az alábbi töltetméretek mindegyike esetében: névleges mosási kapacitás, a névleges mosási kapacitás fele, a névleges mosási kapacitás negyede;

2.

a legfeljebb 3 kilogramm névleges kapacitású háztartási mosógépek és a legfeljebb 3 kilogramm névleges kapacitású mosási ciklussal rendelkező háztartási mosó-szárítógépek esetében az „eco 40-60” program mosáshatékonysági mutatójának (Iw) 1,00-nál magasabbnak kell lennie a névleges mosási kapacitás mellett;

3.

a 3 kilogrammot meghaladó névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógépek esetében a mosási és szárítási ciklus mosáshatékonysági mutatójának (Jw) 1,03-nál magasabbnak kell lennie a névleges kapacitás, valamint a névleges kapacitás fele mellett;

4.

a legfeljebb 3 kilogramm névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógépek esetében a mosási és szárítási ciklus mosáshatékonysági mutatójának (Jw) 1,00-nál magasabbnak kell lennie a névleges kapacitás mellett;

5.

a 3 kilogrammot meghaladó névleges kapacitású háztartási mosógépek és a 3 kilogrammot meghaladó névleges kapacitású mosási ciklussal rendelkező háztartási mosó-szárító gépek esetében az „eco 40-60” program öblítési hatékonysága (IR) legfeljebb 5,0 g/kg kell, hogy legyen az alábbi töltetméretek mindegyike esetében: névleges mosási kapacitás, a névleges mosási kapacitás fele, a névleges mosási kapacitás negyede;

6.

a 3 kilogrammot meghaladó névleges kapacitású háztartási mosó-szárító gépek esetében a mosási és szárítási ciklus öblítési hatékonysága (JR) legfeljebb 5,0 g/kg kell, hogy legyen a névleges kapacitás, valamint a névleges kapacitás fele mellett.

Az Iw, Jw, IR és a JR értékeit a III. melléklettel összhangban kell kiszámítani.

5.   AZ IDŐTARTAMRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNY

2021. március 1-jétől a háztartási mosógépeknek és a háztartási mosó-szárítógépeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

az „eco 40-60” program időtartama (tW) – órában és percben kifejezve, a legközelebbi percre kerekítve – legfeljebb akkora lehet, mint a felső időkorlát (tcap), amely az alábbiak szerint a névleges kapacitástól függ:

1.

a névleges mosási kapacitás esetében a felső időkorlátot az alábbi egyenlet adja meg:

tcap(in min) =137 + c × 10,2

a maximális érték 240 perc;

2.

a névleges mosási kapacitás fele, illetve negyede esetében a felső időkorlátot az alábbi egyenlet adja meg:

tcap(in min) =120 + c × 6

a maximális érték 180 perc;

ahol „c” a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép névleges mosási kapacitása az „eco 40-60” program esetében.

6.   SÚLYOZOTT VÍZFOGYASZTÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNY

2021. március 1-jétől a háztartási mosógépeknek és a háztartási mosó-szárítógépeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

1.

a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusa esetében az „eco 40-60” program súlyozott vízfogyasztása (WW, liter/ciklusban kifejezve):

WW ≤ 2,25 × c + 30

ahol „c” a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép névleges mosási kapacitása az „eco 40-60” program esetében.

2.

háztartási mosó-szárítógépek esetében a mosási és szárítási ciklus súlyozott vízfogyasztása (WWD, liter/ciklusban kifejezve):

WWD ≤ 10 × d + 30

ahol „d” a háztartási mosó-szárítógép névleges kapacitása a mosási és szárítási ciklus esetében.

A WW és a WWD értékeit a III. melléklettel összhangban kell kiszámítani.

7.   ALACSONY ENERGIASZINTŰ ÜZEMMÓDOK

2021. március 1-jétől a háztartási mosógépeknek és a háztartási mosó-szárítógépeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

1.

a háztartási mosógépeknek és a háztartási mosó-szárítógépeknek rendelkezniük kell kikapcsolt üzemmóddal vagy készenléti üzemmóddal vagy pedig mindkettővel. Ezeknek az üzemmódoknak az energiafogyasztása nem haladhatja meg a 0,50 W-ot;

2.

ha a készenléti üzemmód magában foglalja információk vagy állapot kijelzését, ennek a üzemmódnak az energiafogyasztása nem haladhatja meg az 1,00 W-ot;

3.

ha a készenléti üzemmód hálózati kapcsolatot és a 801/2013/EU bizottsági rendeletben (1) meghatározott hálózatvezérelt készenléti üzemmódot is biztosít, ennek az üzemmódnak az energiafogyasztása nem haladhatja meg a 2,00 W-ot;

4.

legkésőbb 15 perccel azt követően, hogy a háztartási mosógépet, illetve a háztartási mosó-szárítógépet bekapcsolták, vagy a program és a kapcsolódó műveletek véget értek, vagy a háztartási mosógépnek, illetve a háztartási mosó-szárítógép működésébe beavatkoztak, ugyanakkor nem kapcsolják más üzemmódba, és nem kerül sor sürgősségi beavatkozásra, a készüléknek automatikusan kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra kell váltania;

5.

ha a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép biztosít késleltetett indítást, ennek az állapotnak az energiafogyasztása – beleértve bármilyen készenléti üzemmódot is – nem haladhatja meg a 4,00 W-ot. A felhasználó nem programozhat be 24 órát meghaladó késleltetést;

6.

a hálózathoz csatlakoztatható háztartási mosógépeknek és háztartási mosó-szárítógépeknek biztosítaniuk kell a hálózati kapcsolat aktiválásának és deaktiválásának lehetőségét. A hálózati kapcsolat(ok)nak alapértelmezetten deaktivált állapotban kell lennie.

8.   ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGI KÖVETELMÉNYEK

2021. március 1-jétől a háztartási mosógépeknek és a háztartási mosó-szárítógépeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

1.

pótalkatrészek rendelkezésre állása:

a)

a háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek gyártói, importőrei vagy ezek meghatalmazott képviselői a modell utolsó darabjának forgalomba hozatalától számított legalább tíz évig kötelesek a hivatalos szervizek rendelkezésére bocsátani a következőket:

motor- és motorkefék;

a motor és a dob közötti erőátvitel;

szivattyúk;

lengéscsillapítók és rugók;

mosógépdob, dobcsillag és a kapcsolódó golyóscsapágyak (különállóan vagy csomagban);

fűtőtestek és fűtőelemek, beleértve a hőszivattyúkat (külön vagy együtt);

csővezetékek és kapcsolódó felszerelések, köztük tömlők, szelepek, szűrők és aquastop szelepek (külön vagy együtt);

nyomtatott áramköri kártyák;

elektronikus kijelzők;

nyomáskapcsolók;

termosztátok és érzékelők;

szoftver és firmware, ideértve az alaphelyzetbe történő visszaállításhoz szükséges szoftvert;

b)

a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek gyártói, importőrei vagy ezek meghatalmazott képviselői kötelesek a szakszervizek és a végfelhasználók rendelkezésére bocsátani legalább az alábbi pótalkatrészeket: ajtó, ajtózsanér és -tömítések, egyéb tömítések, ajtózáró szerelvény és műanyag kiegészítők, mint például mosószeradagolók egy modell utolsó darabjának forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig;

c)

a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek gyártói, importőrei vagy ezek meghatalmazott képviselői gondoskodnak arról, hogy az a) és a b) pontban említett pótalkatrészek széles körben elérhető szerszámokkal, a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép megrongálása nélkül cserélhetők legyenek;

d)

az a) pontban meghatározott pótalkatrészek jegyzékét, valamint az azok megrendelésére vonatkozó eljárást közzé kell tenni a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő ingyenesen hozzáférhető honlapján bármely modell első darabjának forgalomba hozatalát követően legkésőbb két évvel és legalább e pótalkatrészek rendelkezésre állásának végéig;

e)

a b) pontban meghatározott pótalkatrészek jegyzékét, valamint az azok megrendelésére vonatkozó eljárást és a szerelési útmutatókat közzé kell tenni a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő ingyenesen hozzáférhető honlapján bármely modell első darabjának forgalomba hozatalakor és legalább e pótalkatrészek rendelkezésre állásának végéig;

2.

a pótalkatrészek maximális szállítási ideje:

az (1) pontban említett időszakokban a gyártók, az importőrök vagy a meghatalmazott képviselők gondoskodnak arról, hogy a pótalkatrészek szállítása a megrendelésüktől számított 15 munkanapon belül megtörténjen;

az (1) a) pont által érintett pótalkatrészek esetében az alkatrészek rendelkezésre állása a (3) a) és b) pont szerint nyilvántartásba vett szakszervizekre korlátozódhat;

3.

a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférés:

egy modell vagy egy azzal egyenértékű modell első egységének forgalomba hozatalától számított két év elteltével, és az (1) pontban említett időszak végéig a gyártónak, az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőnek hozzáférést kell biztosítania a háztartási mosógépre vagy a háztartási mosó-szárítógépre vonatkozó javítási és karbantartási információkhoz a szakszervizek számára a következő feltételek mellett:

a)

a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő honlapján közzé kell tenni azt az eljárást, amellyel a szakszervizek nyilvántartásba vetethetik magukat az információkhoz való hozzáférés érdekében; a gyártók, az importőrök vagy a meghatalmazott képviselők a nyilvántartásba vétel feltételeként szabhatják, hogy a szakszerviz bizonyítsa a következőket:

i.

rendelkezik a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek szereléséhez szükséges műszaki kompetenciákkal és megfelel az elektromos berendezések szerelőire vonatkozó szabályoknak azon tagállamokban, ahol működik. Amennyiben létezik ilyen a szóban forgó tagállamokban, a szakszervizek hivatalos nyilvántartására való hivatkozás kellően bizonyítja az ennek a követelménynek való megfelelést;

ii.

a szakszerviz rendelkezik a tevékenységéből adódó felelősségre vonatkozó biztosítási fedezettel, akár megköveteli ezt a tagállam, akár nem;

b)

a gyártók, az importőrök vagy a meghatalmazott képviselők a jelentkezéstől számított öt munkanapon belül elfogadják vagy elutasítják a nyilvántartásba vételt;

c)

a gyártók, az importőrök vagy a meghatalmazott képviselők észszerű és arányos díjat szabhatnak a javítással és karbantartással kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásáért és a rendszeres naprakésszé tételért. A díj akkor számít észszerűnek, ha nem tántorít el az információkéréstől azzal, hogy nincs tekintettel az információ szakszervizek általi használatának mértékére;

d)

egy szakszerviz nyilvántartásba vételének elfogadásától számítva minden kérelme nyomán egy munkanapon belül hozzáférést kell biztosítani számára a kért, javítással és karbantartással kapcsolatos információkhoz. Adott esetben az információk megadhatók egy egyenértékű modellre vagy ugyanazon család egy másik modelljére vonatkozóan;

e)

az a) pontban említett, a háztartási mosógépekre, illetve a háztartási mosó-szárítógépekre vonatkozó javítási és -karbantartási információk között szerepelnie kell az alábbiaknak:

a háztartási mosógép vagy háztartási mosó-szárítógép egyértelmű azonosítása;

szétszerelési térkép vagy robbantott ábra;

a javítási útmutató műszaki kézikönyve;

a szükséges javító- és vizsgálóberendezések listája;

alkotóelemekre és diagnosztikára vonatkozó információk (például a mérések legkisebb és legmagasabb elméleti értékei);

huzalozási és kapcsolási rajzok;

diagnosztikai zavar- és hibakódok (beleértve adott esetben a gyártóspecifikus kódokat is);

az érintett szoftver és firmware – ideértve az alaphelyzetbe történő visszaállításhoz szükséges szoftver – beépítésére vonatkozó utasítások; és

arra vonatkozó tájékoztatás, hogy miként férhetők hozzá a jelzett hibaeseményekről rögzített és a háztartási mosógépben vagy háztartási mosó-szárítógépben tárolt adatok (adott esetben);

4.

a hűtőközegekre vonatkozó tájékoztatási követelmények:

az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendeletének (2) sérelme nélkül a hőszivattyúval rendelkező háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek esetében a felhasznált hűtőközeg kémiai nevét vagy valamely ezzel egyenértékű hivatkozást – mint például egy általánosan használt és érthető szimbólumot, címkét vagy logót – jól látható, olvasható és tartós módon fel kell tüntetni a háztartási mosógépek, illetve a háztartási mosó-szárítógépek külső felületén, például a hátlapjukon. Ugyanazon kémiai névre egynél több hivatkozás is használható;

5.

az anyaghasznosítás és újrafeldolgozás céljából történő szétszerelésre vonatkozó, a szennyezés elkerülését célzó követelmények:

a gyártók, az importőrök, illetve a meghatalmazott képviselők gondoskodnak arról, hogy a háztartási mosógépeket és a háztartási mosó-szárítógépeket úgy tervezzék, hogy a 2012/19/EU irányelv VII. mellékletében említett anyagok és alkatrészek széles körben elérhető szerszámokkal eltávolíthatók legyenek;

a gyártók, az importőrök, illetve a meghatalmazott képviselők eleget tesznek a 2012/19/EU irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében előírt kötelezettségeknek.

9.   TÁJÉKOZTATÁSI ELŐÍRÁSOK

2021. március 1-jétől a háztartási mosógépeknek és a háztartási mosó-szárítógépeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a használati és üzembe helyezői utasításokat a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő szabadon hozzáférhető internetes oldalain felhasználói kézikönyv formájában kell rendelkezésre bocsátani, és azoknak tartalmazniuk kell:

1.

a következő általános információkat:

a)

arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az „eco 40-60” program alkalmas a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak nyilvánított, átlagosan szennyezett pamut ruhanemű ugyanabban a ciklusban történő tisztítására, és hogy ezt a programot használják a környezettudatos tervezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelőség értékelésére;

b)

arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az energiafogyasztás tekintetében a leghatékonyabb programok általában azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten és hosszabb ideig működnek;

c)

háztartási mosó-szárítógépek esetében: arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a mosási és szárítási ciklus alkalmas a 40 °C-on vagy 60 °C-on moshatónak nyilvánított, átlagosan szennyezett pamut ruhanemű ugyanabban a ciklusban történő tisztítására, valamint oly módon történő szárítására, hogy az azonnal eltehető legyen a szekrénybe, és hogy ezt a programot használják a környezettudatos tervezésre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelőség értékelésére;

d)

arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a háztartási mosógépnek vagy a háztartási mosó-szárítógépnek a gyártó által az adott programokhoz feltüntetett legnagyobb kapacitásig való feltöltése hozzájárul az energia- és vízmegtakarításhoz;

e)

a különböző mosási hőmérsékletekhez és mosási programokhoz megfelelő tisztítószerek típusára vonatkozó ajánlások;

f)

arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a zaj és a maradék nedvességtartalom függ a centrifugálási sebességtől: minél nagyobb a centrifugálási sebesség a centrifugálási szakaszban, annál nagyobb a zaj és annál alacsonyabb a maradék nedvességtartalom;

g)

(adott esetben) a hálózati kapcsolat aktiválására és deaktiválására, valamint annak az energiafogyasztásra gyakorolt hatására vonatkozó tájékoztatás;

h)

az (EU) 2019/2014 rendeletben meghatározott termékadatbázisban tárolt modellinformációk elérhetősége, vagy a termékadatbázisban tárolt modellinformációra mutató internetes hivatkozással, vagy a termékadatbázisra mutató internetes hivatkozással, megadva, hogy a terméken hol található a modellazonosító;

2.

a következő paraméterek értékei:

a)

névleges kapacitás kilogrammban;

b)

a program időtartama órában és percben kifejezve;

c)

energiafogyasztás kWh/ciklusban kifejezve;

d)

vízfogyasztás liter/ciklusban kifejezve;

e)

a mosási ciklusban a gépben lévő ruhaneműk belsejében legalább 5 percig elért maximális hőmérséklet Celsius-fokban kifejezve; és

f)

a mosási ciklus utáni maradék nedvességtartalom a víztartalom százalékában kifejezve és az ennek éléréséhez szükséges centrifugálási sebesség;

az alábbi programok mindegyike esetében (legalább):

i.

„eco 40-60” program a névleges kapacitás, a névleges kapacitás fele, és a névleges kapacitás negyede mellett;

ii.

a 20 °C-os program az adott program névleges kapacitása mellett;

iii.

egy pamutprogram, amelynek névleges hőmérséklete legalább 60 °C (ha van ilyen), az adott programhoz tartozó névleges kapacitás mellett;

iv.

egy program a pamuttól eltérő textilekhez, illetve vegyes textilekhez (ha van ilyen), az adott programhoz tartozó névleges kapacitás mellett;

v.

egy program enyhén szennyezett ruhanemű gyors mosásához (ha van ilyen), az adott programhoz tartozó névleges kapacitás mellett;

vi.

egy program erősen szennyezett textilekhez (ha van ilyen), az adott programhoz tartozó névleges kapacitás mellett;

vii.

háztartási mosó-szárítógépek esetében: a mosási és szárítási ciklus a névleges kapacitás és a névleges kapacitás fele mellett; és

arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az „eco 40-60” programtól és a mosási és szárítási ciklustól eltérő programok esetében megadott értékek csak tájékoztató jellegűek;

3.

a használati utasításoknak a karbantartási műveletek elvégzésére vonatkozó információkat is tartalmazniuk kell a felhasználó számára. Az ilyen utasításoknak tartalmazniuk kell legalább a következőkre vonatkozó utasításokat:

a)

helyes beszerelés (beleértve a szintek pozicionálását, a hálózati áramforráshoz való csatlakozást, a vízbefolyókhoz való csatlakozást, hideg és/vagy meleg, az adott esetnek megfelelően);

b)

a mosó- és tisztítószerek, öblítők és egyéb adalékanyagok helyes használata, valamint a helytelen adagolás főbb következményei;

c)

idegen tárgy eltávolítása a háztartási mosógépből vagy a háztartási mosó-szárítógépből;

d)

időszakos tisztítás és vízkőtlenítés, beleértve az optimális gyakoriságot és eljárást is;

e)

adott esetben a ciklusok közötti ajtónyitás;

f)

a szűrők rendszeres ellenőrzése, beleértve az optimális gyakoriságot és eljárást is;

g)

a hibák azonosítása, a hibák jelentése és a szükséges intézkedések, ideértve a szakszerű segítséget igénylő hibák azonosítását is;

h)

a szakszervizek elérhetősége (honlapok, címek, kapcsolattartók);

ezeknek az utasításoknak az alábbiakra vonatkozó információkat is tartalmazniuk kell:

i)

a házi, illetve nem szakszerű javítás következményei a végfelhasználó biztonságára és a jótállásra nézve;

j)

az a minimális időszak, amely alatt a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép pótalkatrészei rendelkezésre állnak.


(1)  A Bizottság 801/2013/EU rendelete (2013. augusztus 22.) az elektromos és az elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztására vonatkozóan a környezettudatos tervezés követelményeit megállapító 1275/2008/EK rendelet, valamint a televíziókészülékek környezettudatos tervezésének követelményeit megállapító 642/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 225., 2013.8.23.)

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 195. o.).


III. MELLÉKLET

Mérési módszerek és számítások

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat Az Európai Unió Hivatalos Lapjában e célból közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell végezni a következő rendelkezésekkel összhangban, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elfogadott módszertanhoz.

A II. melléklet és az e melléklet szerinti paramétereknek az „eco 40-60” program melletti és a mosási és szárítási ciklus melletti méréséhez az „eco 40-60” program esetében a legnagyobb centrifugálási sebességet, a névleges kapacitást, annak felét és negyedét kell használni.

A 3 kg vagy annál kisebb névleges kapacitású háztartási mosógépek, illetve háztartási mosó-szárítógépek esetében az „eco 40-60” program paramétereit, valamint a mosási és a szárítási ciklus paramétereit csak a névleges kapacitás mellett kell mérni.

Az „eco 40-60” program időtartamát (tW), valamint a mosási és szárítási ciklus időtartamát órában és percben kell kifejezni, a legközelebbi percre kerekítve.

1.   ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ

1.1.   A háztartási mosógépek, valamint a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának energiahatékonysági mutatója (EEIW)

Az EEIW kiszámításához az „eco 40-60” programnak a névleges mosási kapacitás, a névleges mosási kapacitás fele és a névleges mosási kapacitás negyede melletti, súlyozott energiafogyasztását hasonlítjuk össze annak szabványos ciklusonkénti energiafogyasztásával.

a)

Az EEIW az alábbiak szerint kerül kiszámításra, egy tizedesjegyre kerekítve:

EEIW = (EW/SCEW) × 100

ahol

EW = a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának súlyozott energiafogyasztása;

SCEW = a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusának szabványos energiafogyasztása a ciklus során.

b)

Az SCEW ciklusonként, kWh-ban kifejezve kerül kiszámításra, három tizedesjegyre kerekítve az alábbiak szerint:

SCEW = –0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

ahol „c” a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép névleges mosási kapacitása az „eco 40-60” program esetében.

c)

Az EW ciklusonként, kWh-ban kifejezve kerül kiszámításra, három tizedesjegyre kerekítve az alábbiak szerint:

Formula

ahol

EW,ful = a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az „eco 40-60” program esetében mért energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás mellett, három tizedesjegyre kerekítve;

EW,½ = a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az „eco 40-60” program esetében mért energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás fele mellett, három tizedesjegyre kerekítve;

EW,1/4 = a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az „eco 40-60” program esetében mért energiafogyasztása a névleges mosási kapacitás negyede mellett, három tizedesjegyre kerekítve;

„A” a névleges mosási kapacitásra vonatkoztatott, három tizedesjegyre kerekített súlyozó tényező;

„B” a névleges mosási kapacitás felére vonatkoztatott, három tizedesjegyre kerekített súlyozó tényező;

„C” a névleges mosási kapacitás negyedére vonatkoztatott, három tizedesjegyre kerekített súlyozó tényező.

A 3 kg vagy annál kisebb névleges kapacitású háztartási mosógépek, illetve háztartási mosó-szárítógépek esetében „A” értéke 1; „B” és „C” értéke 0;

egyéb háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek esetében a súlyozó tényezők értéke a névleges kapacitástól függ a következő egyenletek szerint:

A = –0,0391 × c + 0,6918

B = –0,0109 × c + 0,3582

C = 1 – (A + B)

ahol „c” a háztartási mosógép vagy a háztartási mosó-szárítógép névleges mosási kapacitása.

1.2.   A háztartási mosó-szárítógépek teljes ciklusának energiahatékonysági mutatója (EEIWD)

A háztartási mosó-szárítógépek modelljei EEIWD értékének kiszámításához a mosási és szárítási ciklusnak a névleges kapacitás és a névleges kapacitás fele melletti súlyozott energiafogyasztását összehasonlítjuk annak a ciklus alatti szabványos energiafogyasztásával.

a)

Az EEIWD az alábbiak szerint kerül kiszámításra, egy tizedesjegyre kerekítve:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100

ahol

EEIWD = a háztartási mosó-szárítógép teljes ciklusának súlyozott energiafogyasztása;

SCEWD = a háztartási mosó-szárítógép teljes ciklusának szabványos energiafogyasztása.

b)

Az SCEWDciklusonként, kWh-ban kifejezve kerül kiszámításra, három tizedesjegyre kerekítve az alábbiak szerint:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

ahol „d” a háztartási mosó-szárítógép névleges kapacitása a mosási és szárítási ciklus esetében.

c)

A legfeljebb 3 kg névleges mosási kapacitással rendelkező háztartási mosó-szárítógépek esetében a súlyozott energiafogyasztás a névleges kapacitás melletti energiafogyasztás, három tizedesjegyre kerekítve.

d)

Egyéb háztartási mosó-szárítógépek esetében a súlyozott energiafogyasztás (EWD) ciklusonként, kWh-ban kifejezve kerül kiszámításra, három tizedesjegyre kerekítve az alábbiak szerint:

Formula

ahol

EWD,full = a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusának energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett, három tizedesjegyre kerekítve;

EWD,½ = a háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusának energiafogyasztása a névleges kapacitás fele mellett, három tizedesjegyre kerekítve.

2.   MOSÁSHATÉKONYSÁGI MUTATÓ

A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának mosáshatékonysági mutatóját (Iw), valamint a háztartási mosó-szárító gépek teljes ciklusának mosáshatékonysági mutatóját (Jw) az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell kiszámítani, amelyek igazodnak a technika általánosan elfogadott, jelenlegi állásához, két tizedesjegyre kerekítve.

3.   ÖBLÍTÉSI HATÉKONYSÁG

A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának öblítési hatékonyságát (IR), valamint a háztartási mosó-szárító gépek teljes ciklusának öblítési hatékonyságát (JR) az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell kiszámítani, amelyek a lineáris alkil-benzol-szulfonát (LAS) markerek észlelésén alapulnak, egy tizedesjegyre kerekítve.

4.   MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET

A háztartási mosógépekben és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusában a gépben lévő ruhaneműk belsejében 5 percen át elért maximális hőmérsékletet olyan harmonizált szabványok alkalmazásával kell meghatározni, amelyek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, vagy más megbízható, pontos és megismételhető módszert kell alkalmazni a meghatározáshoz, és a kapott értéket a legközelebbi egész számra kell kerekíteni.

5.   SÚLYOZOTT VÍZFOGYASZTÁS

(1)

Egy háztartási mosógép, illetve egy háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának súlyozott vízfogyasztása (WW) literben kerül kiszámításra, a legközelebbi egész számra kerekítve az alábbiak szerint:

Wt = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

ahol

WW,full = a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az „eco 40-60” program esetében mért vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás mellett, literben, egy tizedesjegyre kerekítve;

WW,½ = a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az „eco 40-60” program esetében mért vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás fele mellett, literben, egy tizedesjegyre kerekítve;

WW,1/4 = a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának az „eco 40-60” program esetében mért vízfogyasztása a névleges mosási kapacitás negyede mellett, literben, egy tizedesjegyre kerekítve;

A, B és C az 1.1. c) pontban ismertetett súlyozó tényezők.

(2)

A legfeljebb 3 kg névleges mosási kapacitással rendelkező háztartási mosó-szárítógépek esetében a súlyozott vízfogyasztás a névleges kapacitás melletti vízfogyasztás, a legközelebbi egész számra kerekítve.

Egyéb háztartási mosó-szárítógépek esetében egy háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusának súlyozott vízfogyasztása (WWD) az alábbiak szerint kerül kiszámításra, a legközelebbi egész számra kerekítve:

Formula

ahol

WWD,full = egy háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusának vízfogyasztása a névleges kapacitás mellett, literben, egy tizedesjegyre kerekítve;

WWD,½ = egy háztartási mosó-szárítógép mosási és szárítási ciklusának vízfogyasztása a névleges kapacitás fele mellett, literben, egy tizedesjegyre kerekítve.

6.   MARADÉK NEDVESSÉGTARTALOM

A háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek mosási ciklusának mosás utáni, súlyozott maradék nedvességtartalma (D) százalékban, az alábbiak szerint kerül kiszámításra, a legközelebbi egész százalékra kerekítve:

Formula

ahol

Dfull = a fennmaradó nedvességtartalom az „eco 40-60” program esetében, a névleges mosási kapacitás mellett, százalékban, egy tizedesjegyre kerekítve;

D1/2 = a fennmaradó nedvességtartalom az „eco 40-60” program esetében, a névleges mosási kapacitás fele mellett, százalékban, egy tizedesjegyre kerekítve;

D1/4 = a fennmaradó nedvességtartalom az „eco 40-60” program esetében, a névleges mosási kapacitás negyede mellett, százalékban, egy tizedesjegyre kerekítve;

A, B és C az 1.1. c) pontban ismertetett súlyozó tényezők.

7.   VÉGSŐ NEDVESSÉGTARTALOM

Egy háztartási mosó-szárítógép szárítási ciklusa esetében a „szekrényszáraz” állapot 0 % végső nedvességtartalomnak felel meg, ami a töltet termodinamikai egyensúlya a környezeti levegő hőmérsékleti feltételeivel (20 ± 2 °C-on vizsgálva) és a relatív páratartalommal (65 ± 5 %).

A végső nedvességtartalom kiszámítására az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően kerül sor, egy tizedesjegyre kerekítve.

8.   ALACSONY ENERGIASZINTŰ ÜZEMMÓDOK

A kikapcsolt üzemmód (Po), a készenléti üzemmód (Psm) és adott esetben a programkésleltetés (Pds) energiafogyasztásának mérésére kerül sor. A mért értékeket W-ban kell megadni, két tizedesjegyre kerekítve.

Az alacsony energiaszintű üzemmódokban mért energiafogyasztás mérése során a következőket kell ellenőrizni és feljegyezni:

az információ megjelenítése vagy nem megjelenítése;

a hálózati kapcsolat aktiválása vagy mellőzése.

Ha a háztartási mosógép, illetve a háztartási mosó-szárítógép rendelkezik gyűrődésmentesítő funkcióval, ezt a műveletet 15 perccel az energiafogyasztás mérése előtt meg kell szakítani a készülék ajtajának kinyitásával vagy bármely más megfelelő beavatkozással.


IV. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a megadott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő nem használhatja ezeket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására.

Ha egy modellt úgy terveztek, hogy képes legyen azonosítani a tesztelést (pl. felismerni a vizsgálati körülményeket vagy a vizsgálati ciklust), és erre reagálva automatikusan megváltoztatni teljesítményét a vizsgálat során annak érdekében, hogy az e rendeletben előírt, vagy a műszaki, illetve egyéb benyújtott dokumentációban megadott paramétereknél kedvezőbb eredményeket érjen el, a modellt és az egyenértékű modelleket meg nem felelőnek kell tekinteni.

Amikor a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban azt ellenőrzik, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságoknak az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást kell alkalmazniuk:

1.

a tagállami hatóságoknak a modell egyetlen darabján kell elvégezniük az ellenőrzést;

2.

a modell akkor felel meg a vonatkozó követelményeknek, ha:

a)

a műszaki dokumentációban a 2009/125/EK irányelv IV. mellékletének 2. pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint – ha alkalmazandó – az ezen értékek kiszámításához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra, az importőrre vagy a meghatalmazott képviselőre nézve, mint az említett melléklet 2. g) pontjával összhangban elvégzett megfelelő mérések eredményei; és

b)

a megadott értékek megfelelnek az e rendeletben meghatározott valamennyi követelménynek, továbbá a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által az előírásoknak megfelelően közzétett termékinformációk nem tartalmaznak a gyártóra, az importőrre vagy a meghatalmazott képviselőre nézve a megadott értékeknél kedvezőbb értékeket; és

c)

a modell egy darabjának vizsgálatakor a tagállami hatóságok azt állapítják meg, hogy a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő bevezetett olyan rendszert, amely teljesíti a 6. cikk második bekezdésének követelményeit; és

d)

a modell egy darabjának a tagállami hatóságok által végzett vizsgálatakor az megfelel a II. melléklet 1. és 2. pontjában a programra vonatkozóan meghatározott követelményeknek, a 8. pontjában meghatározott erőforrás-hatékonysági követelményeknek és a 9. pontjában meghatározott tájékoztatási követelményeknek; és

e)

a modell egy darabjának a tagállami hatóságok által végzett vizsgálatakor a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak;

3.

ha a 2. a), b), c) vagy d) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit;

4.

ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságoknak ugyanazon modell további három darabját kell kiválasztaniuk vizsgálatra. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több egyenértékű modellhez is tartozhat;

5.

a modell akkor felel meg a vonatkozó követelményeknek, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül van;

6.

ha az 5. pontban foglalt feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit;

7.

A modell nem megfelelő voltának a 3. vagy a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságoknak a fenti vizsgálatok során a III. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket kell alkalmazniuk.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag az 1. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1–7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Az 1. táblázat paraméterei tekintetében semmilyen más – például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott – tűrés nem alkalmazható.

1. táblázat

Ellenőrzési tűrések

Paraméter

Ellenőrzési tűrések

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, illetve az EWD,½ megadott értékét.

Súlyozott energiafogyasztás (EW és EWD)

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg az EW illetve az EWD megadott értékét.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full illetve a WWD,½ megadott értékét.

Súlyozott vízfogyasztás (WW és WWD)

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a WW illetve a WWD megadott értékét.

Mosáshatékonysági mutató (IW és JW)

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 8 %-kal lehet kisebb az IW, illetve a Jw megadott értékénél.

Öblítési hatékonyság (IR és JR)

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 1,0 g/kg-mal haladhatja meg az IR, illetve a JR megadott értékét.

Az „eco 40-60” program időtartama (tW)

A program időtartamának meghatározott értéke (*1) legfeljebb 5 %-kal vagy 10 perccel (amelyik a kettő közül kisebb) haladhatja meg a tW megadott értékét.

A mosási és szárítási ciklus időtartama (tWD)

A ciklus időtartamának meghatározott értéke legfeljebb 5 %-kal vagy 10 perccel (amelyik a kettő közül kisebb) haladhatja meg a tWD megadott értékét.

A gépben lévő ruhaneműk belsejében mért maximális hőmérséklet (T)

A meghatározott érték legfeljebb 5 °C-kal lehet kisebb a T megadott értékénél, illetve legfeljebb 5 °C-kal haladhatja meg T megadott értékét.

Dfull, D½ D1/4

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a Dfull, D½, illetve a D1/4 megadott értékét.

Maradék nedvességtartalom a mosás után (D)

A meghatározott érték (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg D megadott értékét.

Végső nedvességtartalom a szárítást követően

A meghatározott érték (*1) nem lehet nagyobb 3,0 %-nál.

Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)

A Po villamosenergia-fogyasztás meghatározott értéke (*1) legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg a megadott értéket.

Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (Psm)

Az energiafogyasztás meghatározott Psm értéke (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a megadott értéket, ha a megadott érték magasabb, mint 1,00 W, illetve legfeljebb 0,10 W-tal, ha a megadott érték 1,00 W vagy annál alacsonyabb.

Villamosenergia-fogyasztás késleltetett indítás üzemmódban (Pds)

Az energiafogyasztás meghatározott Pds értéke (*1) legfeljebb 10 %-kal haladhatja meg a megadott értéket, ha a megadott érték magasabb, mint 1,00 W, illetve legfeljebb 0,10 W-tal, ha a megadott érték 1,00 W vagy annál alacsonyabb.


(*1)  Abban az esetben, ha a 4. pontban foglaltak szerint három új darab vizsgálatára sor kerül, a meghatározott érték a három új darabra meghatározott érték számtani középértékét jelenti.


V. MELLÉKLET

Referenciaértékek

1.   INDIKATÍV REFERENCIAÉRTÉKEK HÁZTARTÁSI MOSÓGÉPEKHEZ A VÍZ- ÉS ENERGIAFOGYASZTÁS, A MOSÁSI HATÉKONYSÁG, VALAMINT A LEVEGŐBEN TERJEDŐ AKUSZTIKUS ZAJKIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

E rendelet hatálybalépésekor a háztartási mosógépek piacán a víz- és energiafogyasztás és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás tekintetében mosás/centrifugálás során a normál 60 °C-os pamutprogram esetében (a névleges kapacitás és a névleges kapacitás fele mellett), valamint a normál 40 °C-os pamutprogram esetében (a névleges kapacitás fele mellett) rendelkezésre álló legjobb technológia az alábbiak szerint került azonosításra (1):

1.

5 kg névleges kapacitású háztartási mosógép:

a)

energiafogyasztás: 0,56 kWh/ciklus (avagy 0,11 kWh/kg), amely 82 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

b)

vízfogyasztás: 40 L/ciklus, amely 8 800 L/évnek felel meg 220 ciklus esetében;

c)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás mosás/centrifugálás közben: 58/82 dB(A);

2.

6 kg névleges kapacitású háztartási mosógép:

a)

energiafogyasztás: 0,55 kWh/ciklus (avagy 0,092 kWh/kg), amely 122 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

b)

vízfogyasztás: 40,45 L/ciklus, amely 8 900 L/évnek felel meg 220 ciklus esetében;

c)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás mosás/centrifugálás közben: 47/77 dB(A);

3.

7 kg névleges kapacitású háztartási mosógép:

a)

energiafogyasztás: 0,6 kWh/ciklus (avagy 0,15 kWh/kg), amely 124 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

b)

vízfogyasztás: 39 L/ciklus, amely 8 500 L/évnek felel meg 220 ciklus esetében;

c)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás mosás/centrifugálás közben: 52/73 dB(A);

4.

8 kg névleges kapacitású háztartási mosógép (ha fel van szerelve hőszivattyúval):

a)

energiafogyasztás: 0,52 kWh/ciklus (avagy 0,065 kWh/kg), amely 98 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

b)

vízfogyasztás: 44,55 L/ciklus, amely 9 800 L/évnek felel meg 220 ciklus esetében;

5.

8 kg névleges kapacitású háztartási mosógép (ha nincs felszerelve hőszivattyú-technológiával):

a)

energiafogyasztás: 0,54 kWh/ciklus (avagy 0,067 kWh/kg), amely 116 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

b)

vízfogyasztás: 36,82 L/ciklus, amely 8 100 L/évnek felel meg 220 ciklus esetében;

6.

9 kg névleges kapacitású háztartási mosógép:

a)

energiafogyasztás: 0,35 kWh/ciklus (avagy 0,038 kWh/kg), amely 76 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

b)

vízfogyasztás: 47,72 L/ciklus, amely 10 499 L/évnek felel meg 220 ciklus esetében;

2.   INDIKATÍV REFERENCIAÉRTÉKEK HÁZTARTÁSI MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉPEKHEZ A VÍZ- ÉS ENERGIAFOGYASZTÁS, A MOSÁSI HATÉKONYSÁG, VALAMINT A LEVEGŐBEN TERJEDŐ AKUSZTIKUS ZAJKIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

E rendelet hatálybalépésekor a háztartási mosó-szárítógépek piacán a víz- és energiafogyasztás és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás tekintetében mosás/centrifugálás/szárítás során a normál 60 °C-os pamutmosási program esetében (teljes kapacitás mellett), valamint „száraz pamut” szárítási ciklus esetében rendelkezésre álló legjobb technológia az alábbiak szerint azonosítható (2):

1.

6 kg névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógép:

a)

egy teljes ciklus (mosás, centrifugálás és szárítás) energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 3,64 kWh/ciklus, amely 800,8 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

b)

egy mosási ciklus (csak mosás és centrifugálás) energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 0,77 kWh/ciklus, amely 169,4 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

c)

egy teljes ciklus (mosás, centrifugálás és szárítás) vízfogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 78 L/ciklus, amely 17 160 L/évnek felel meg 220 ciklus esetében;

d)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás mosás/centrifugálás/szárítás közben: 51/77/66 dB(A);

2.

7 kg névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógép:

a)

egy teljes ciklus (mosás, centrifugálás és szárítás) energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 4,76 kWh/ciklus, amely 1 047 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

b)

egy mosási ciklus (csak mosás és centrifugálás) energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 0,8 kWh/ciklus, amely 176 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

c)

egy teljes ciklus (mosás, centrifugálás és szárítás) vízfogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 72 L/ciklus, amely 15 840 L/évnek felel meg 220 ciklus esetében;

d)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás mosás/centrifugálás/szárítás közben: 47/73/58 dB(A);

3.

8 kg névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógép:

a)

egy teljes ciklus (mosás, centrifugálás és szárítás) energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 3,8 kWh/ciklus, amely 836 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

b)

egy mosási ciklus (csak mosás és centrifugálás) energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 1,04 kWh/ciklus, amely 229 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

c)

egy teljes ciklus (mosás, centrifugálás és szárítás) vízfogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 70 L/ciklus, amely 15 400 L/évnek felel meg 220 ciklus esetében;

d)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás mosás/centrifugálás/szárítás közben: 49/73/66 dB(A);

4.

9 kg névleges kapacitású háztartási mosó-szárítógép:

a)

egy teljes ciklus (mosás, centrifugálás és szárítás) energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 3,67 kWh/ciklus, amely 807 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

b)

egy mosási ciklus (csak mosás és centrifugálás) energiafogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 1,09 kWh/ciklus, amely 240 kWh/év teljes éves fogyasztásnak felel meg;

c)

egy teljes ciklus (mosás, centrifugálás és szárítás) vízfogyasztása a névleges kapacitás mellett, standard 60 °C-os pamutprogrammal: 69 L/ciklus, amely 15 180 L/évnek felel meg 220 ciklus esetében;

d)

levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás mosás/centrifugálás/szárítás közben: 49/75/66 dB(A).


(1)  A víz- és energiafogyasztás, valamint a mosáshatékonyság értékeléséhez a háztartási mosógépek környezettudatos tervezési követelményeire vonatkozóan az 1015/2010/EK rendelet II. mellékletében meghatározott számítási módszereket alkalmazták; a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásnál a mosás/centrifugálás során az EN 60704 szabvány szerinti mérést alkalmazták.

(2)  A víz- és energiafogyasztás, valamint a mosásteljesítmény értékelése céljából a 96/60/EK irányelvben a mosó-szárítógépek energiacímkézésére vonatkozóan meghatározott számítási módszereket használták; a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásnál a mosás/centrifugálás/szárítás során az EN 60704 szabvány szerinti mérést alkalmazták.


VI. MELLÉKLET

Többdobos háztartási mosógépek és többdobos háztartási mosó-szárítógépek

A többdobos háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek esetében a II. melléklet 1–6. pontjában és 9. (2) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni a III. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszerek alapján. A II. melléklet 7. és 8. pontjában, 9. (2) pontjában és 9. (3) pontjában foglalt rendelkezések valamennyi többdobos háztartási mosógépre és háztartási mosó-szárítógépre alkalmazandó.

A II. melléklet 1–6. pontjában és 9. (2) pontjában foglalt rendelkezéseket minden egyes dobra külön alkalmazni kell, kivéve, ha a dobok ugyanabban a készülékházban vannak, és az „eco 40-60” program és a mosási és szárítási ciklus során csak egyidejűleg működnek. Ez utóbbi esetben a szóban forgó rendelkezések a többdobos háztartási mosógép, illetve a többdobos háztartási mosó-szárítógép egészére alkalmazandók, az alábbiak szerint:

a)

a névleges mosási kapacitás az egyes dobok névleges mosási kapacitásának összege; többdobos háztartási mosó-szárítógépek esetében a névleges kapacitás az egyes dobok névleges kapacitásának összege;

b)

a többdobos háztartási mosógép energia- és vízfogyasztása, valamint a többdobos háztartási mosó-szárítógép mosási ciklusának energia- és vízfogyasztása az egyes dobok energiafogyasztásának vagy vízfogyasztásának összege;

c)

a többdobos háztartási mosó-szárítógép teljes ciklusának energia- és vízfogyasztása az egyes dobok energiafogyasztásának vagy vízfogyasztásának összege;

d)

az energiahatékonysági mutatót (EEIW) a névleges mosási kapacitás és energiafogyasztás figyelembevételével kell kiszámítani; többdobos háztartási mosó-szárítógépek esetében az energiahatékonysági mutatót (EEIWD) a névleges mosási kapacitás és energiafogyasztás figyelembevételével kell kiszámítani;

e)

minden egyes dobnak meg kell felelnie a minimális mosáshatékonysági és a minimális öblítéshatékonysági követelményeknek;

f)

minden egyes dobnak egyenként meg kell felelnie a legnagyobb névleges kapacitású dobra alkalmazandó időtartamra vonatkozó követelményeknek;

g)

az alacsony energiaszintű üzemmódokra vonatkozó követelmények a háztartási mosógép, illetve háztartási mosó-szárítógép egészére alkalmazandók;

h)

a mosás utáni maradék nedvességtartalom súlyozott átlagként kerül kiszámításra az egyes dobok névleges kapacitása alapján;

i)

többdobos mosó-szárítógépek esetében a szárítást követően fennmaradó végső nedvességtartalomra vonatkozó követelmény minden egyes dobra külön-külön alkalmazandó.

A IX. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárás a többdobos háztartási mosógép és a többdobos háztartási mosó-szárítógép egészére vonatkozik, az e melléklet alkalmazásában meghatározott paraméterekre vonatkozó ellenőrzési tűrésekkel.


Top