EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1933

A Bizottság (EU) 2019/1933 rendelete (2019. november 6.) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, az ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 309., 2019.11.29, p. 1–263 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1933/oj

29.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1933 RENDELETE

(2019. november 6.)

a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, az ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló, 1991. december 19-i 3924/91/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A tagállamoknak a 3924/91/EGK rendelettel összhangban statisztikai adatgyűjtést kell végezniük az ipari termelésre vonatkozóan.

(2)

Az adatgyűjtésnek egy, a releváns ipari termelést azonosító terméklistán kell alapulnia.

(3)

A terméklistát a termelési statisztika és a külkereskedelmi statisztika közötti összhang, valamint a CPA uniós terméknómenklatúrával (a termékek tevékenység szerinti osztályozásával) való összehasonlíthatóság is szükségessé teszi.

(4)

A 3924/91/EGK rendeletben előírt terméklista („Prodcom-lista”) valamennyi tagállam számára közös, és szükséges az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához.

(5)

A műszaki fejlődés és az ipari termelés strukturális változásainak figyelembevétele érdekében meg kell állapítani egy aktualizált Prodcom-listát.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak Az Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Prodcom-listát a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 374., 1991.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

PRODCOM

Megnevezés

Mértékegység

P

Megjegyzés

NACE: 07.10

Vasércbányászat

CPA: 07.10.10

Vasérc

07.10.10.10 *

Vasérc és dúsítmányai. Nem agglomerált (kivéve a pörkölt piritet)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Vasérc és dúsítmányai. Agglomerált (kivéve a pörkölt piritet)

kg

S

 

NACE: 07.29

Színesfém érc bányászata

CPA: 07.29.11

Rézérc és dúsítmányai

07.29.11.00

Rézérc és dúsítmányai

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Nikkelérc és dúsítmányai

07.29.12.00

Nikkelérc és dúsítmányai

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Alumíniumérc és dúsítmányai

07.29.13.00

Alumíniumérc és dúsítmányai

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Nemesfémércek és dúsítmányaik

07.29.14.10 *

Ezüstérc és dúsítmányai

kg

S

 

07.29.14.20 *

Más nemesfémérc és dúsítmányai (az ezüstérc és dúsítmányai kivételével)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Ólom-, cink-, ónérc és dúsítmányaik

07.29.15.10 *

Ólomérc és dúsítmányai

kg

S

 

07.29.15.20 *

Cinkérc és dúsítmányai

kg

S

 

07.29.15.30 *

Ónérc és dúsítmányai

kg

S

 

CPA: 07.29.19

M.n.s. egyéb színesfém tartalmú ércek és dúsítmányaik

07.29.19.05 *

Kobaltérc és dúsítmányai

kg

S

 

07.29.19.10 *

Krómérc és dúsítmányai

kg

S

 

07.29.19.15 *

Mangánérc és dúsítmányai, beleértve a szárazanyagtömegben számítva legalább 20 % mangántartalommal rendelkező vastartalmú mangánércet és dúsítmányait is

kg

S

 

07.29.19.20 *

Volfrámérc és dúsítmányai

kg

S

 

07.29.19.25 *

Molibdénérc és dúsítmányai. Pörkölt

kg

S

 

07.29.19.26 *

Molibdénérc és dúsítmányai. A pörkölt kivételével

kg

S

 

07.29.19.30 *

Titánérc és dúsítmányai

kg

S

 

07.29.19.35 *

Cirkóniumérc és dúsítmányai

kg

S

 

07.29.19.40 *

Nióbium-, tantál-, vanádiumérc és dúsítmányaik

kg

S

 

07.29.19.45 *

Antimonérc és dúsítmányai

kg

S

 

07.29.19.90 *

Máshol nem említett más érc és dúsítmányai

kg

S

 

NACE: 08.11

Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

CPA: 08.11.11

Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő

08.11.11.33

Márvány és travertin, nyersen vagy durván nagyolva

kg

T

 

08.11.11.36

Márvány és travertin egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában

kg

T

 

08.11.11.50

Ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő

08.11.12.20 *

Kvarcit nyersen, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva

kg

T

 

08.11.12.33

Gránit, nyersen vagy durván nagyolva

kg

T

 

08.11.12.36

Gránit egyszerűen vágva, tömb, téglalap (beleértve: négyzetes) alakú tábla formában

kg

T

 

08.11.12.50

Homokkő

kg

T

 

08.11.12.60 *

Más emlékművi vagy építőkő

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Mészkő és gipsz

08.11.20.30

Gipsz és anhidrit

kg

T

 

08.11.20.50

Kohómészkő, mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához (adalékanyagként használt zúzott mészkő és faragott mészkő kivételével)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kréta és dolomit

08.11.30.10

Kréta

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, nyers, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában (kivéve a kalcinált vagy zsugorított [szinterelt] dolomitot, agglomerált dolomitot, a tört vagy zúzott dolomitot, amelyet betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Pala

08.11.40.00

Palakő, nyersen, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában

kg

T

 

NACE: 08.12

Kavics-, homok-, agyagbányászat

CPA: 08.12.11

Természetes homok

08.12.11.50

Kovasavtartalmú homok (kvarchomok vagy ipari homok)

kg

S

 

08.12.11.90

Homok, például agyagos homok; kaolinos homok; földpátos homok (a kvarchomok, a fémtartalmú homok kivételével)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Szemcse, szilánk és por; kavics, sóder

08.12.12.10

Kavics, sóder, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak, gömbölyű kavics és kvarckavics

kg

S

 

08.12.12.35 *

Mészkő, dolomit és más mésztartalmú kő, törve vagy zúzva

kg

S

 

08.12.12.40 *

Más tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak (a kavics, a sóder, a gömbölyű kavics, a kvarckavics, a mészkő, a dolomit és a más mésztartalmú kő kivételével)

kg

S

 

08.12.12.50

Szemcse, szilánk és por márványból

kg

S

 

08.12.12.90

Szemcse, szilánk, por travertinből, ekozinból, gránitból, porfírból, bazaltból, homokkőből és más emlékművi kőből

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Terméksalak és hasonló ipari hulladékok keveréke (építési célú kavics-, sóder-, murva- vagy kvarckavicstartalommal vagy anélkül)

08.12.13.00

Salak és hasonló ipari hulladékok keveréke, kaviccsal, sóderrel, gömbölyű kaviccsal és kvarckaviccsal keverve is, építőipari célokra

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag

08.12.21.40 z

Kaolin, nem kalcinált

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolinos agyag (agyaggolyó és képlékeny agyag)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit; mullit; samott és tűzálló agyagok

08.12.22.10

Bentonit

kg

T

 

08.12.22.30

Tűzálló agyag

kg

T

 

08.12.22.55 *

Egyéb agyag

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andaluzit, kianit és szillimanit

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mullit

kg

T

 

08.12.22.80 *

Samott és tűzálló agyagok

kg

T

 

NACE: 08.91

Vegyi ásvány bányászata

CPA: 08.91.11

Természetes kalcium-foszfát és alumínium-kalcium-foszfát

08.91.11.00

Természetes kalcium-foszfát; természetes alumínium-kalcium-foszfát és foszfátkréta

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén

08.91.12.20 *

Pörköletlen vaspirit

kg

T

 

08.91.12.30 *

Nyers vagy nem finomított kén (beleértve a melléktermékként keletkező ként is)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Egyéb vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok

08.91.19.00

Egyéb vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok

kg

T

 

NACE: 08.93

Sókitermelés

CPA: 08.93.10

Só és tiszta nátriumklorid; tengervíz

08.93.10.00

Só (beleértve a denaturált sót, de az asztali só kivételével) és tiszta nátrium-klorid (ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal is)

kg

T

 

NACE: 08.99

Egyéb m.n.s. bányászat

CPA: 08.99.10

Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet

08.99.10.00

Természetes bitumen és természetes aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek és féldrágakövek (kivéve az ipari gyémántok)

08.99.21.10 *

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított gyémánt

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek (a gyémánt kivételével) és féldrágakövek

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag

08.99.22.10 *

Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, foglalat vagy szerelés nélkül

kg

T

 

08.99.22.20 *

Habkő

kg

T

 

08.99.22.30 *

Csiszolókő, természetes korund, természetes gránát és más természetes csiszolóanyag, hőkezelve is

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Egyéb ásványok

08.99.29.00

Egyéb ásványok

kg

T

 

NACE: 10.11

Húsfeldolgozás, -tartósítás

CPA: 10.11.11

Friss vagy hűtött marhahús

10.11.11.40

Csontos marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve, egészben, félben és negyedben

kg

S

 

10.11.11.90

Darabolt marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Friss vagy hűtött sertéshús

10.11.12.30

Csontos sertéshús, frissen vagy hűtve, egészben és félben (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is)

kg

S

 

10.11.12.50

Csontos sertéssonka és -lapocka és ezek részei, csonttal, frissen vagy hűtve (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is)

kg

S

 

10.11.12.90

Friss vagy hűtött sertéshús (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is, kivéve az egészet vagy felet, sonkát, lapockát és ezek részeit csonttal)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Friss vagy hűtött bárány- és juhhús

10.11.13.00

Bárány- és juhhús frissen vagy hűtve, egész, fél és részei

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Friss vagy hűtött kecskehús

10.11.14.00

Friss vagy hűtött kecskehús

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Friss vagy hűtött lóhús vagy más lófélék húsa

10.11.15.00

Friss vagy hűtött lóhús vagy más lófélék húsa

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Friss vagy hűtött ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből

10.11.20.00

Friss vagy hűtött ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Fagyasztott marhahús

10.11.31.00

Marha- vagy borjúhús fagyasztva, egész, fél, negyed és részei

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Fagyasztott sertéshús

10.11.32.30

Sertéshús fagyasztva, egész és fél

kg

S

 

10.11.32.50

Sertéshús fagyasztva, comb, lapocka és részei, csonttal

kg

S

 

10.11.32.90

Fagyasztott sertéshús (kivéve az egészet vagy felet, a combot, lapockát és részeit, csonttal)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Fagyasztott bárány- és juhhús

10.11.33.00

Bárány- és juhhús fagyasztva, egész, fél és részei

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Fagyasztott kecskehús

10.11.34.00

Kecskehús fagyasztva

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Fagyasztott lóhús és egyéb lóféle húsa

10.11.35.00

Ló és más lófélék fagyasztott húsa

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Friss, hűtött és fagyasztott egyéb hús és ehető belsőségei

10.11.39.10

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló és más lófélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva

kg

S

 

10.11.39.30

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva (beleértve a házi-, üregi vagy mezei nyúl húsát és belsőségét, kivéve a békacombot, a baromfi, a szarvasmarhafélék, a lófélék, a sertés, a juh- és kecskefélék húsát és belsőségét)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Zsíros gyapjú, beleértve a tisztított nyírt bőrgyapjút

10.11.41.00

Zsíros gyapjú nem kártolva vagy fésülve (beleértve az állaton mosott gyapjút is) (kivéve a nyírt gyapjút)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából, egészben

10.11.42.00

Szarvasmarhafélék és lófélék nyersbőre és irhája, egészben (kivéve a 4101 90 HR-kód alá soroltak)

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Egyéb nyers szőrmés bőr és bőr szarvasmarha-, lófélék vagy sertés vágásából

10.11.43.00

Szarvasmarhafélék és lófélék egyéb nyersbőre és irhája

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Nyers bárány- és juhbőr

10.11.44.00

Juh- és báránybőr nyersen

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Nyers kecske- és gidabőr

10.11.45.00

Nyers kecske- vagy gidabőr, nem cserzett, kezeletlenül vagy tartósítva

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből

10.11.50.40

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna), frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva vagy füstölve (nem olvasztott)

kg

S

 

10.11.50.60

Sertészsiradék és más sertészsír, olvasztott

kg

S

 

10.11.50.70

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, nyers vagy olvasztott

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan

10.11.60.30

Állati bél, hólyag és gyomor, egészben vagy darabban (a halból származó kivételével)

kg

S

 

10.11.60.90

Emberi étkezésre alkalmatlan állati hulladék (a halból származó, az állati bél, hólyag és gyomor kivételével)

kg

S

 

NACE: 10.12

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

CPA: 10.12.10

Friss vagy hűtött baromfihús

10.12.10.10

Csirke egészben, frissen vagy hűtve

kg

S

 

10.12.10.20

Pulyka egészben, frissen vagy hűtve

kg

S

 

10.12.10.30 z

Liba, kacsa és gyöngytyúk egészben, frissen vagy hűtve

kg

S

 

10.12.10.50

Csirkedarabok, frissen vagy hűtve

kg

S

 

10.12.10.60

Pulykadarabok, frissen vagy hűtve

kg

S

 

10.12.10.70 z

Liba-, kacsa- és gyöngytyúkdarabok, frissen vagy hűtve

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Fagyasztott baromfihús

10.12.20.13

Csirke egészben, fagyasztva

kg

S

 

10.12.20.15

Pulyka egészben, fagyasztva

kg

S

 

10.12.20.17 z

Liba, kacsa és gyöngytyúk egészben, fagyasztva

kg

S

 

10.12.20.53

Csirkedarabok fagyasztva

kg

S

 

10.12.20.55

Pulykadarabok fagyasztva

kg

S

 

10.12.20.57 z

Liba-, kacsa- és gyöngytyúkdarabok, fagyasztva

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Baromfizsiradék

10.12.30.00

Baromfizsiradék

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség

10.12.40.00

Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Toll és tollas madárbőr

10.12.50.00

Kikészített madárbőr tollal vagy pehellyel, toll stb.

kg

S

 

NACE: 10.13

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

CPA: 10.13.11

Darabolt, sózott, szárított vagy füstölt sertéshús (beleértve a szalonnát és sonkát is)

10.13.11.20

Csontos sertéssonka és -lapocka és ezek részei sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

kg

S

 

10.13.11.50

Sertésoldalas és -dagadó és részei, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

kg

S

 

10.13.11.80

Sertéshús sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve (beleértve a szalonnás oldalt, a háromnegyed oldalt, az elülső részeket, a tarját, karajt és részeit, kivéve a csontos sonkát, lapockát és ezek részeit, az oldalast, dagadót és ezek részeit)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Szarvasmarhafélék sózott, szárított vagy füstölt húsa

10.13.12.00

Marha- és borjúhús, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Egyéb sózott, pácolt, szárított vagy füstölt hús és ehető belsőség (kivéve: a disznó- és a marhahús); húsból vagy belsőségből készült étkezési liszt és dara

10.13.13.00

Hús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény (kivéve a sertéshúst, a marha- és borjúhúst sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Töltött termék húsból, belsőségből vagy vérből

10.13.14.30 z

Májból készült kolbász és ilyen alapú, hasonló termék és élelmiszer-készítmény (kivéve készétel)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Húsból, belsőségből vagy vérből készült kolbász és ilyen alapú, hasonló termék és élelmiszer-készítmény (kivéve májból készült kolbász és készétel)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Egyéb húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből

10.13.15.05 z

Feldolgozott vagy tartósított liba- vagy kacsamáj (kivéve kolbászok és készétel)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Feldolgozott vagy tartósított máj más állatból (kivéve kolbászok és készétel)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Feldolgozott vagy tartósított pulykahús vagy -belsőség (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Más feldolgozott vagy tartósított baromfihús (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Feldolgozott vagy tartósított sertéshús: sonka és részei (kivéve készétel)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Feldolgozott vagy tartósított sertéshús: lapocka és részei (kivéve készétel)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Feldolgozott vagy tartósított házisertés-hús, -belsőség és ezek keveréke, 40 % alatti bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal és bármely fajtájú zsírtartalommal (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Egyéb feldolgozott vagy tartósított sertéshús, -belsőség, beleértve ezek keverékét is (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Feldolgozott vagy tartósított hús szarvasmarhafélékből (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Egyéb feldolgozott vagy tartósított hús vagy belsőség, beleértve a vért is (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, korpa és pellet húsból; töpörtyű

10.13.16.00

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből; tepertő

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Hús és húskészítmény főzése, előkészítése

10.13.91.00

Húskészítmények főzése, előkészítése

 

I

 

NACE: 10.20

Halfeldolgozás, -tartósítás

CPA: 10.20.11

Friss vagy hűtött halfilé és más halhús (egészben vagy darabolva)

10.20.11.10 *

Halfilé és halhús (a cápauszonyt is beleértve), frissen vagy hűtve, egészben vagy darabolva

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Friss vagy hűtött halmáj és halikra

10.20.12.00

Halmáj és halikra frissen vagy hűtve

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Fagyasztott hal

10.20.13.30

Tengeri hal egészben, fagyasztva

kg

S

 

10.20.13.60

Édesvízi hal egészben, fagyasztva

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Fagyasztott halfilé

10.20.14.00

Halfilé, fagyasztva

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Fagyasztott halhús (egészben vagy darabolva)

10.20.15.10 *

Halhús, fagyasztva, egészben vagy darabolva (a filé és a szurimi kivételével)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Fagyasztott nyers szurimi

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Fagyasztott halmáj és halikra

10.20.16.00

Halmáj és ikra, fagyasztva

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított, de nem füstölt halfilé

10.20.21.00

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított, de nem füstölt halfilé

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Hal mája, ikrája, úszója, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke: szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas halliszt, haldara és halpellet

10.20.22.50

Hal mája, ikrája, úszója, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke: szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas halliszt, haldara és halpellet

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Szárított, pácolt, sózott vagy nem sózott, vagy sós lében tartósított hal

10.20.23.50

Szárított hal, sózva is; sózott, de nem szárított hal; hal sós lében (a füstölt filé, fej, farok és úszóhólyag kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Füstölt hal és halfilé

10.20.24.25

Csendes-óceáni, atlanti-óceáni és dunai füstölt lazac (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével)

kg

S

 

10.20.24.55

Füstölt hering (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Füstölt pisztráng (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Füstölt hal (a hering, a pisztráng, valamint a csendes-óceáni, az atlanti-óceáni és a dunai lazac kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Más módon feldolgozott vagy tartósított hal, a kész halételek kivételével

10.20.25.10

Feldolgozott vagy tartósított lazac, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

kg

S

 

10.20.25.20

Feldolgozott vagy tartósított hering, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

kg

S

 

10.20.25.30

Feldolgozott vagy tartósított szardínia, szardella, brisling és spratt (sprotni), egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

kg

S

 

10.20.25.40

Feldolgozott vagy tartósított tonhal, csíkosbonitó és palamida, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

kg

S

 

10.20.25.50

Feldolgozott vagy tartósított makréla, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

kg

S

 

10.20.25.60

Feldolgozott vagy tartósított ajóka, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

kg

S

 

10.20.25.70

Halfilé híg tésztában vagy morzsában, beleértve a halrudacskákat is (kivéve a készétel)

kg

S

 

10.20.25.80

Más feldolgozott vagy tartósított hal, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel)

kg

S

 

10.20.25.90

Feldolgozott vagy tartósított hal (nem egészben vagy darabokban és a készétel kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviár és kaviárpótló

10.20.26.30

Kaviár (tokhalikra)

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviárpótló

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított rákfélék

10.20.31.00 z

Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított rákfélék

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított puhatestűek

10.20.32.50 z

Puhatestűek (fésűskagyló, éti kagyló, tintahal és polip) fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat

10.20.33.50 * z

Egyéb gerinctelen víziállat (sávos vénuszkagyló, medúza stb.), fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és pellet gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Más módon feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat

10.20.34.00 * z

Más módon feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet halból, rákfélékből, puhatestűekből, egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból

10.20.41.00

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból

10.20.42.00

Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból (beleértve a halhulladékot is, kivéve a bálnacsontot és bálnacsontszőrt, a korallt vagy hasonló anyagot, a kagylót és szépiacsontot, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve/a természetes szivacsot)

kg

S

 

NACE: 10.31

Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

CPA: 10.31.11

Fagyasztott burgonya

10.31.11.10

Fagyasztott burgonya nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve

kg

S

 

10.31.11.30

Fagyasztott burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban vagy részben olajban sült, majd lefagyasztott burgonyát is, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Egész, darabolt vagy szeletelt szárított burgonya, további feldolgozás nélkül

10.31.12.00

Egész, darabolt vagy szeletelt szárított burgonya, további feldolgozás nélkül

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Liszt, dara, pehely, granulátum és pellet szárított burgonyából

10.31.13.00

Liszt, dara, pehely, granulátum és labdacs (pellet) szárított burgonyából

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Feldolgozott vagy tartósított burgonya

10.31.14.30

Burgonya elkészítve vagy tartósítva liszt, dara, pelyhesített formában (kivéve a fagyasztottat, az olajban ropogósra sütöttet, ecettel vagy ecetsavval elkészítettet)

kg

S

 

10.31.14.60

Burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban ropogósra sütöttet, kivéve a fagyasztottat, szárítottat, ecettel vagy ecetsavval elkészítettet, liszt, dara vagy pelyhesített formában)

kg

S

 

NACE: 10.32

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

CPA: 10.32.11

Paradicsomlé

10.32.11.00

Paradicsomlé

l

S

 

CPA: 10.32.12

Narancslé

10.32.12.10

Nem sűrített narancslé, fagyasztva

kg

S

 

10.32.12.20

Nem sűrített narancslé (kivéve a fagyasztottat)

l

S

 

10.32.12.30

Narancslé, m.n.s.

l

S

 

CPA: 10.32.13

Grépfrútlé

10.32.13.00

Grépfrútlé

l

S

 

CPA: 10.32.14

Ananászlé

10.32.14.00

Ananászlé

l

S

 

CPA: 10.32.15

Szőlőlé

10.32.15.00

Szőlőlé, beleértve a szőlőmustot is

l

S

 

CPA: 10.32.16

Almalé

10.32.16.00

Almalé

l

S

 

CPA: 10.32.17

Gyümölcs- és zöldséglékeverék

10.32.17.00

Gyümölcs- és zöldséglékeverék

l

S

 

CPA: 10.32.19

Egyéb gyümölcs- és zöldséglé

10.32.19.10

Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs nem sűrített leve (a narancs és grépfrút kivételével)

l

S

 

10.32.19.20

Bármilyen más egynemű gyümölcs/zöldség nem sűrített leve, nem erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom nélkül (a narancslé, a grépfrútlé, az ananászlé, a paradicsomlé, a szőlőlé és az almalé kivételével)

l

S

 

10.32.19.30

Más gyümölcs- és zöldséglé, m.n.s.

l

S

 

NACE: 10.39

Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

CPA: 10.39.11

Fagyasztott zöldség

10.39.11.00

Zöldség vagy zöldségkeverék nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva (kivéve a burgonyát)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Ideiglenesen tartósított (félkész) zöldség

10.39.12.00

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Szárított zöldség

10.39.13.30

Szárított vöröshagyma egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

kg

S

 

10.39.13.50

Szárított gomba és szarvasgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

kg

S

 

10.39.13.90

Szárított zöldség a burgonya, vöröshagyma, gomba és szarvasgomba kivételével; és zöldségkeverék egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Tartósított bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: a zöldséges készétel)

10.39.15.00 z

Tartósított bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: a zöldséges készétel)

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Tartósított borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: a zöldséges készétel)

10.39.16.00 z

Tartósított borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: a zöldséges készétel)

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: zöldséges készétel)

10.39.17.10 z

Tartósított paradicsom egészben vagy darabolva (kivéve a zöldséges készételt és az ecettel vagy ecetsavval elkészített paradicsomot)

kg

S

 

10.39.17.21

Nem sűrített paradicsompüré vagy -krém

kg

S

 

10.39.17.25

Sűrített paradicsompüré vagy -krém

kg

S

 

10.39.17.30 z

Elkészített vagy tartósított gomba és szarvasgomba (kivéve a zöldséges készételt és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított gombát és szarvasgombát)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Zöldség és zöldségkeverék, fagyasztva (kivéve a zöldséges készételt, a fagyasztott zöldséget és a nem főzött vagy gőzben, illetve vízben főzött vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított zöldségkeveréket)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Tartósított savanyú káposzta (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított savanyú káposzta kivételével)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Spárga (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított spárga kivételével)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Elkészített vagy tartósított olajbogyó (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított olajbogyó kivételével)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Elkészített vagy tartósított csemegekukorica (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított csemegekukorica kivételével)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Zöldség és zöldségkeverék, máshová nem sorolt (az elkészített zöldségételek és a fagyasztott zöldség és zöldségkeverék kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dió és a növények más ehető részei, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

10.39.18.00

Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Főzött vagy nyers fagyasztott gyümölcs és dió

10.39.21.00

Fagyasztott gyümölcs és diófélék, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré és -krém

10.39.22.30

Dzsem, gyümölcsíz, gyümölcskocsonya (zselé), püré vagy krém citrusfélékből, főzéssel készítve (kivéve a homogenizált készítményeket)

kg

S

 

10.39.22.90

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve (kivéve a citrusféléket és a homogenizált készítményeket)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített

10.39.23.30

Elkészített vagy tartósított földimogyoró (beleértve az amerikai mogyoróvajat, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet, a fagyasztottat, a pürét vagy krémet)

kg

S

 

10.39.23.90

Elkészített vagy tartósított diófélék a földimogyoró kivételével, valamint más magok és keverékek (kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet, a fagyasztottat, a pürét vagy krémet, a cukorral tartósítottat)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Félkész gyümölcs- és diókonzerv, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas

10.39.24.10

Citrusfélék vagy dinnyefélék héja frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósítóoldatban ideiglenesen tartósítva

kg

S

 

10.39.24.30

Más gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Földimogyoró, diófélék, tisztított

10.39.25.00

Földimogyoró, diófélék, tisztított és napraforgómag, hántolt

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Egyéb elkészített, szárított vagy tartósított gyümölcs és diófélék

10.39.29.10

Szőlő szárítva

kg

S

 

10.39.29.30 *

Szárított gyümölcs (a szárított szőlő kivételével); szárított diófélék és/vagy szárított gyümölcsök keveréke

kg

S

 

10.39.29.50

Máshova nem sorolt elkészített vagy tartósított gyümölcs (kivéve a müzlit)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Egyéb növényanyag és -hulladék, növénymaradék és -melléktermék

10.39.30.00

Állatok etetésére szolgáló, m.n.s. növényi melléktermék és növényi hulladék

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Gyümölcsök, zöldségek főzése és egyéb tartósítása

10.39.91.00

Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb elkészítése (sűrítés stb.) tartósítás céljából

 

I

 

NACE: 10.41

Olaj gyártása

CPA: 10.41.11

Zsírsztearin, olajsztearin, olaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve vagy máshogy elkészítve

10.41.11.00

Zsírsztearin, olajsztearin, olaj és faggyúolaj (nem emulgeálva, keverve vagy máshogy elkészítve)

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Hal és tengeri állatok zsírja, olaja és frakcióik

10.41.12.00

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Egyéb állati zsírok, olajok és frakcióik, akár finomítva akár nem, de vegyi átalakítás nélkül

10.41.19.00

Egyéb állati zsírok, olajok és frakcióik, akár finomítva akár nem (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Nyers földimogyoró-olaj

10.41.21.10

Nyers földimogyoró-olaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Nyers olívaolaj

10.41.22.10

Szűz olívaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

10.41.22.20

Kizárólag olívabogyóból nyert olaj és frakciói nyersen (a szűz olajjal kevert, finomított is) (a szűz olaj és a vegyileg átalakított olaj kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Nyers napraforgóolaj

10.41.23.00

Nyers napraforgómag- és pórsáfránymagolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Nyers repce- és mustármagolaj

10.41.24.10

Nyers olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Nyers pálmaolaj

10.41.25.10

Nyers pálmaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Egyéb nyers növényolaj

10.41.29.10

Más növényi olaj, nyersen (a vegyileg átalakított olaj kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Gyapothulladék

10.41.30.00

Gyapothulladék

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék

10.41.41.30

Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék

kg

S

 

10.41.41.50

Napraforgómag zsírjai és olajai kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék

kg

S

 

10.41.41.70

Olajrepce és repcemag zsírjai vagy olajai kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék

kg

S

 

10.41.41.90

Növényi zsírok/olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék (beleértve a gyapotmagot, lenmagot, kókuszdiót, koprát, pálmadiót vagy -magot, kivéve a szójababot, napraforgómagot, olajrepce- vagy repcemagot)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből (kivéve: mustár)

10.41.42.00

Olajosmagliszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara (a mustárliszt és -dara kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Finomított szójababolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.51.00

Finomított szójababolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Finomított földimogyoró-olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.52.00

Finomított földimogyoró-olaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.53.10

Finomított olívaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

10.41.53.30

Kizárólag olívabogyóból nyert olaj és frakciói (a szűz olajjal kevert, finomított is) (a nyersolaj, a szűz olaj és a vegyileg átalakított olaj kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Finomított napraforgóolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.54.00

Finomított napraforgómag-, pórsáfránymagolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.55.00

Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Finomított repce-, szezám- és mustármagolaj, valamint ezek frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.56.00

Finomított olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.57.00

Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Finomított kókuszolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül)

10.41.58.00

Finomított kókuszdió (kopra) -olaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.41.59

M.n.s. egyéb olaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva; stabilizált növényi zsír és más növényi olaj (a kukoricaolaj kivételével) és frakciói, finomítva, vegyi átalakítás nélkül

10.41.59.00

M.n.s. egyéb olaj és frakciói, finomítva, de vegyileg nem átalakítva; stabilizált növényi zsír és más növényi olaj (a kukoricaolaj kivételével) és frakciói, finomítva, vegyi átalakítás nélkül

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül

10.41.60.30

Állati zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, beészterezve, átészterezve vagy elaidinizálva, de tovább nem feldolgozva (finomítva is)

kg

S

 

10.41.60.50

Növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, beészterezve, átészterezve vagy elaidinizálva, de tovább nem feldolgozva (finomítva is)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével)

10.41.71.00

Növényi viasz (finomítva is) (kivéve a triglicerideket)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

10.41.72.00

Degras; zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

kg

S

 

NACE: 10.42

Margarin gyártása

CPA: 10.42.10

Margarin és hasonló ehető készítmények

10.42.10.30

Margarin, valamint csökkentett és alacsony zsírtartalmú kenhető készítmények (a folyékony margarin kivételével)

kg

S

 

10.42.10.50

Más étkezési célra alkalmas készítmények zsírból és olajból, beleértve a folyékony margarint is

kg

S

 

NACE: 10.51

Tejtermék gyártása

CPA: 10.51.11

Feldolgozott folyékony tej

10.51.11.33

Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

kg

S

 

10.51.11.37

Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

kg

S

 

10.51.11.42

Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben

kg

S

 

10.51.11.48

Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Tej és tejszín, 6 %-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül

10.51.12.10

Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben

kg

S

 

10.51.12.20

Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

kg

S

 

10.51.12.30

Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben

kg

S

 

10.51.12.40

Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Zsírszegény tej- és tejszínpor

10.51.21.30

Sovány tejpor (tej és tejszín szilárd állapotban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal), legfeljebb 2,5 kg-os kiszerelésben

kg

S

 

10.51.21.60

Sovány tejpor (tej és tejszín szilárd állapotban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal), 2,5 kg-nál nagyobb kiszerelésben

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Teljes tej- és tejszínpor

10.51.22.30

Teljes tejpor vagy teljes tejszínpor (tej és tejszín szilárd állapotban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal), legfeljebb 2,5 kg-os kiszerelésben

kg

S

 

10.51.22.60

Teljes tejpor vagy teljes tejszínpor (tej és tejszín szilárd állapotban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal), 2,5 kg-nál nagyobb kiszerelésben

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Vaj és vajkészítmények

10.51.30.30

Vaj, legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal

kg

S

 

10.51.30.50

Vaj, 85 tömegszázaléknál nagyobb zsírtartalommal és tejből nyert más zsír és olaj (a kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalmú kenhető tejkészítmények [vajkrém] kivételével)

kg

S

 

10.51.30.70

A kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalmú kenhető tejkészítmények (vajkrém)

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Sajt és túró

10.51.40.30

Érleletlen vagy különlegesen nem kezelt (friss) sajt (beleértve a savósajtot is és a túrót)

kg

S

 

10.51.40.50

Reszelt, őrölt, kék erezetű és más nem ömlesztett sajt (a friss sajt, a savósajt és a túró kivételével)

kg

S

 

10.51.40.70

Ömlesztett sajt (nem reszelve, nem őrölve)

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Sűrített tej és tejszín, hozzáadott cukor, illetve más édesítőanyag-tartalommal, a szilárd állapotú kivételével

10.51.51.04

Sűrített/nem porított tej, nem édesítve

kg

S

 

10.51.51.08

Sűrített/nem porított tej, édesítve

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín

10.51.52.41

Aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termékek

kg

S

 

10.51.52.45

Ízesített folyékony joghurt vagy savanyított tej (aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termék ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával)

kg

S

 

10.51.52.63

Írópor

kg

S

 

10.51.52.65

Író

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kazein

10.51.53.00

Kazeinek és kazeinátok

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Tejcukor (laktóz) és tejcukorszirup

10.51.54.00

Tejcukor és tejcukorszirup (beleértve a vegytiszta tejcukrot)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Tejsavó

10.51.55.30

Tejsavó és módosított tejsavó, por, granulátum vagy más szilárd alakban, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is

kg

S

 

10.51.55.60

Tejsavó és módosított tejsavó, folyékony vagy paszta formában, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Tejtermékek m.n.s.

10.51.56.00

Természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmények, m.n.s.

kg

S

 

NACE: 10.52

Jégkrém gyártása

CPA: 10.52.10

Fagylalt és más jégkrém

10.52.10.00

Fagylalt és más ehető jégkrém (beleértve a sörbetet, a pálcikás jégkrémet) (kivéve a fagylaltkeveréket és a fagylaltport)

l

S

 

NACE: 10.61

Malomipari termék gyártása

CPA: 10.61.11

Hántolt rizs

10.61.11.00

Hántolt (barna) rizs

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Félig vagy teljesen őrölt tört rizs

10.61.12.30

Félig vagy teljesen őrölt (fehérített) rizs (polírozott és fényezett is)

kg

S

 

10.61.12.50

Törmelék rizs

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Búza- és kétszeres liszt

10.61.21.00

Búza- és kétszeres liszt

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Egyéb gabonafélékből készült liszt

10.61.22.00

Gabonaliszt (a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Zöldségliszt és -dara

10.61.23.00

Liszt, dara szárított borsóból, babból, lencséből, szágóból, maniókából, arrowrootból, szálepgyökérből, csicsókából, édesburgonyából vagy hasonló gyökérből/gumóból, liszt, dara, por élelmezési célra alkalmas gyümölcsből és diófélékből

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Sütőipari termék készítéséhez szükséges keverékek

10.61.24.00

Keverék és tészta kenyér, kalács, cukrászsütemény, ropogós sütemény („knäckebrot”), édes keksz (biscuit), gofri és ostya, kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék és más pékáru készítéséhez

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Búzadara, -korpa

10.61.31.33

Durva őrlemény és dara keménybúzából

kg

S

 

10.61.31.35

Durva őrlemény és dara közönséges búzából és tönkölyből

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Egyéb gabonadara, -korpa és -pellet m.n.s.

10.61.32.30

Durva őrlemény és dara zabból, kukoricából, rizsből, rozsból, árpából, és más gabonából (kivéve a búzát)

kg

S

 

10.61.32.40

Labdacs (pellet) búzából

kg

S

 

10.61.32.50

Labdacs (pellet) zabból, kukoricából, rizsből, rozsból, árpából és más gabonából (kivéve a búzát)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Müzli típusú készítmények és egyéb malomipari termékek gabonafélékből

10.61.33.33

Hántolt, pelyhesített, lapított, fényezett, szeletelt vagy durván darált gabonaféle (a rizs kivételével)

kg

S

 

10.61.33.35

Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve (a rizs kivételével)

kg

S

 

10.61.33.51

Pirítatlan gabonapehely-alapú müzli típusú készítmény

kg

S

 

10.61.33.53

Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített más élelmiszer

kg

S

 

10.61.33.55

Gabonamagvak szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve (a kukorica kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

10.61.40.10

Kukorica szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

kg

S

 

10.61.40.30

Rizs szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

kg

S

 

10.61.40.50

Búza szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék

kg

S

 

10.61.40.90

Gabonafélék szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék (a kukorica, rizs és búza kivételével)

kg

S

 

NACE: 10.62

Keményítő, keményítőtermék gyártása

CPA: 10.62.11

Keményítő, inulin, búzasikér (glutin), dextrin és más átalakított keményítő

10.62.11.11

Búzakeményítő

kg

S

 

10.62.11.13

Kukoricakeményítő

kg

S

 

10.62.11.15

Burgonyakeményítő

kg

S

 

10.62.11.19

Keményítők (a rizzsel, maniókával, arrowroottal és szágópálmabéllel együtt) (a búza, kukorica, burgonya kivételével)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

kg

S

 

10.62.11.50

Búzasikér (az enyvként vagy bevonóanyagként vagy appretálóként a textiliparban használt búzasikér kivételével)

kg

S

 

10.62.11.70

Dextrinek és más átalakított keményítők (az észterezett/éterezett, oldódó keményítő, előkocsonyásított/puffasztott keményítő, dialdehid-keményítő, formaldehiddel/epiklórhidrinnel kezelt keményítő is)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló pehely, szem és más hasonló formában

10.62.12.00

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s.

10.62.13.10

Szőlőcukor és szőlőcukorszirup (ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül)

kg

S

 

10.62.13.20

Vegytiszta gyümölcscukor szilárd állapotban; gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva; izoglükóz ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrin és maltodextrin-szirup (ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül)

kg

S

 

10.62.13.90

M.n.s. más cukor, beleértve az invertcukrot

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Kukoricaolaj

10.62.14.30

Nyers kukoricaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

10.62.14.60

Finomított kukoricaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Keményítőgyártás során keletkező maradék és hasonló hulladék

10.62.20.00

Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék

kg

S

 

NACE: 10.71

Kenyér; friss pékáru gyártása

CPA: 10.71.11

Friss kenyér

10.71.11.00

Friss kenyér, legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva (méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Friss tésztafélék és sütemények

10.71.12.00

Kalács és cukrászsütemények; más pékáru, édesítőanyag hozzáadásával

kg

S

 

NACE: 10.72

Tartósított lisztes áru gyártása

CPA: 10.72.11

Extrudált kenyér (crisp), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek

10.72.11.30

Ropogós kenyér (knäckebrot)

kg

S

 

10.72.11.50

Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (waffle, gofri) és ostya

10.72.12.30

Mézeskalács és hasonló

kg

S

 

10.72.12.53

Édes keksz (biscuit); gofri és ostya csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevonva vagy borítva

kg

S

 

10.72.12.55

Édes keksz (biscuit) (a szendvics keksz [biscuit] is; a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak kivételével)

kg

S

 

10.72.12.57

Gofri és ostya a késztermék 10 tömegszázalékát meghaladó víztartalommal (a fagylaltos tölcsér, a szendvicsgofri és más hasonló termék kivételével)

kg

S

 

10.72.12.59

Gofri és ostya (sózott is) (a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Egyéb száraz vagy tartósított lisztesáru

10.72.19.10

Pászka

kg

S

 

10.72.19.20

Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek

kg

S

 

10.72.19.40

Biscuit (a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak, az édes keksz [biscuit], a gofri és az ostya kivételével)

kg

S

 

10.72.19.50

Ízesített vagy sózott extrudált vagy puffasztott termék

kg

S

 

10.72.19.90

Pékáruk hozzáadott édesítőszer nélkül (a crepe, palacsinta, quiche, pizza is, de a szendvicsek, a ropogós kenyér [„knäckebrot”], a gofri és az ostya, a kétszersült, pirított, ízesített vagy sózott extrudált/puffasztott termékek kivételével)

kg

S

 

NACE: 10.73

Tésztafélék gyártása

CPA: 10.73.11

Lisztből készült tésztafélék

10.73.11.30

Nem főtt tészta tojástartalommal (nem töltve vagy másképp nem elkészítve)

kg

S

 

10.73.11.50

Nem főtt tészta, tojás nélkül (nem töltve vagy másképp nem elkészítve)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuszkusz

10.73.12.00

Kuszkusz

kg

S

 

NACE: 10.81

Cukorgyártás

CPA: 10.81.11

Feldolgozatlan nád- és répacukor, szilárd alakban

10.81.11.00

Feldolgozatlan nád- vagy répacukor szilárd alakban, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyag nélkül

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Finomított nád- és répacukor, vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyag nélkül

10.81.12.30

Finomított fehér nád- vagy répacukor szilárd állapotban

kg

S

 

10.81.12.90

Finomított nád- vagy répacukor szilárd állapotban (a fehér cukor kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Finomított nád- és répacukor, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyaggal, juharcukor és juharszirup

10.81.13.00

Finomított nád- és répacukor, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyaggal, juharcukor és juharszirup

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasz

10.81.14.30

Nádmelasz

kg

S

 

10.81.14.50

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz (a nádmelasz kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék

10.81.20.00

Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék (beleértve a cukorgyári mésziszapot és a szűrőprésiszapot)

kg

S

 

NACE: 10.82

Édesség gyártása

CPA: 10.82.11

Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított

10.82.11.00

Kakaómassza (cukor vagy más édesítőszer nélkül)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

10.82.12.00

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakaópor, cukor vagy más édesítőszer nélkül

10.82.13.00

Kakaópor, cukor vagy más édesítőszer nélkül

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakaópor, cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal

10.82.14.00

Kakaópor, cukor- vagy más édesítőszer-tartalommal

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)

10.82.21.30

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény, tömb, tábla vagy rúd formában, 2 kg-nál nagyobb tömegben, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben, legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal

kg

S

 

10.82.21.50

Tejcsokoládé-morzsa legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal, több mint 2 kg tömegű csomagolásban

kg

S

 

10.82.21.70

Csokoládé ízű bevonat legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal és több mint 2 kg tömegű csomagolásban

kg

S

 

10.82.21.90

Élelmiszer-készítmény 18 tömegszázaléknál kevesebb kakaóvaj-tartalommal és több mint 2 kg tömegű csomagolásban (kivéve a csokoládéízű bevonatot és a tejcsokoládé-morzsát)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Nem ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével)

10.82.22.33

Töltött csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban, van közepe (beleértve a krémet, likőrt vagy gyümölcsmasszát, kivéve a csokoládékekszet [-biscuitet])

kg

S

 

10.82.22.35

Csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban, gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadásával (kivéve a töltöttet, a csokoládékekszet [-biscuitet])

kg

S

 

10.82.22.39

Csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban (töltetlen, gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadása nélkül, kivéve a csokoládékekszet [-biscuitet])

kg

S

 

10.82.22.43

Csokoládé alkoholtartalommal (beleértve a pralinét),(nem tömb, tábla vagy rúd alakban)

kg

S

 

10.82.22.45

Csokoládé (az alkoholtartalmú kivételével, nem tömb, tábla vagy rúd alakban)

kg

S

 

10.82.22.53

Töltött csokoládéáru (nem tömb, tábla vagy rúd alakban, kivéve a csokoládékekszet[-biscuitet], csokoládét)

kg

S

 

10.82.22.55

Csokoládéáru (nem töltött, nem tömb, tábla vagy rúd alakban, kivéve a csokoládékekszet[-biscuitet], csokoládét)

kg

S

 

10.82.22.60

Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékből készült cukorkapótló (a csokoládénugát is) (a fehér csokoládé kivételével)

kg

S

 

10.82.22.70

Kakaótartalmú kenhető termékek

kg

S

 

10.82.22.80

Kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez

kg

S

 

10.82.22.90

Kakaótartalmú élelmiszer-készítmények (kivéve a kakaómasszát, -vajat, por, tömb, tábla, hasáb formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, 2 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban, italok, kakaótartalmú kenhető termékek készítéséhez)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül

10.82.23.10

Rágógumi

kg

S

 

10.82.23.20

10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-darabok, -tömbök, -rudak és -pasztillák, más anyag hozzáadása nélkül

kg

S

 

10.82.23.30

Fehér csokoládé

kg

S

 

10.82.23.53

Cukorkaáru-massza legalább 1 kg-os nettó tömegű közvetlen kiszerelésben (beleértve a marcipánt, a fondantot, a nugátot és a mandulamasszát is)

kg

S

 

10.82.23.55

Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka alapvetően cukor- és ízesítőanyag-tartalommal (kivéve a gyógyászati tulajdonságokkal rendelkező ízesítőanyagokat tartalmazó pasztillákat és cukorkákat)

kg

S

 

10.82.23.63

Cukorral bevont termékek (a cukrozott mandula is)

kg

S

 

10.82.23.65

Gumicukorka, zselécukorka és cukorka alakban megjelenő gyümölcsmassza (a rágógumi kivételével)

kg

S

 

10.82.23.73

Főzött édesség

kg

S

 

10.82.23.75

Vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee)

kg

S

 

10.82.23.83

Sajtolt tablettából készült cukorkaáru (beleértve a kasu-cukorkát)

kg

S

 

10.82.23.90

Cukorkaáru, m.n.s.

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Cukorral tartósított gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényi rész

10.82.24.00

Gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

kg

S

 

NACE: 10.83

Tea, kávé feldolgozása

CPA: 10.83.11

Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt

10.83.11.30

Koffeinmentes nyers kávé

kg

S

 

10.83.11.50

Pörkölt kávé, nem koffeinmentes

kg

S

 

10.83.11.70

Pörkölt, koffeinmentes kávé

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Pótkávé, kávé- vagy pótkávékivonat, -esszencia és -koncentrátum; kávéburok és -hártya

10.83.12.10

Valódi kávét tartalmazó pótkávé

kg

S

 

10.83.12.40

Kávékivonat, -esszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények

kg

S

 

10.83.12.70

Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, esszenciája és koncentrátuma

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Zöld tea (nem fermentált), fekete tea (fermentált) és részben fermentált tea, 3 kg-ot meg nem haladó kiszerelésben

10.83.13.00

Tea, legfeljebb 3 kg tömegű kiszerelésben

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Tea- vagy matétea-kivonat, -esszencia, -koncentrátum és -készítmény

10.83.14.00

Tea- vagy matétea-kivonat, -esszencia és -koncentrátum és ezeken a termékeken, vagy teán vagy matéteán alapuló készítmények

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Gyógytea

10.83.15.00 z

Gyógytea

kg

S

 

NACE: 10.84

Fűszer, ételízesítő gyártása

CPA: 10.84.11

Ecet és ecetpótló ecetsavból

10.84.11.30

Borecet

l

S

 

10.84.11.90

Ecet és ecetpótló (kivéve a borból nyertet)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Mártás (szósz), fűszer- és ételízesítő-keverék, mustárliszt és dara, elkészített mustár

10.84.12.10

Szójamártás

kg

S

 

10.84.12.30

Paradicsomketchup és más paradicsommártás

kg

S

 

10.84.12.53

Mustárliszt és -dara

kg

S

 

10.84.12.55

Elkészített mustár

kg

S

 

10.84.12.70

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő-, és fűszerkeverék (a szójamártás, a paradicsomketchup és más paradicsommártás, a mustárliszt és -dara, az elkészített mustár kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Asztali só

10.84.30.00

Emberi fogyasztásra alkalmas só

kg

T

 

NACE: 10.85

Készétel gyártása

CPA: 10.85.11

Készételek döntően húsból, belsőségből és vérből

10.85.11.00 z

Készételek döntően húsból, belsőségből és vérből

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Készételek döntően halból, rákfélékből vagy puhatestűekből

10.85.12.00 z

Készételek döntően halból, rákfélékből vagy puhatestűekből

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Készétel döntően zöldségből

10.85.13.00 z

Készétel döntően zöldségből

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Készétel döntően főtt tésztából

10.85.14.10

Főtt vagy nem főtt tészta bármilyen mennyiségű hússal, hallal, sajttal vagy más anyaggal töltve

kg

S

 

10.85.14.30

Szárított, nem szárított és fagyasztott tészta és tésztából készült termékek (a készételeket is beleértve) (a nem főtt tészta és a töltött tészta kivételével)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Egyéb készétel

10.85.19.10 z

Egyéb készétel beleértve a fagyasztott pizzát is, a friss pizza kivételével

kg

S

 

NACE: 10.86

Homogenizált, diétás étel gyártása

CPA: 10.86.10

Homogenizált ételkészítmény és diétás étel

10.86.10.10

Húsból, belsőségből vagy vérből készült homogenizált készítmények (a kolbász és a húsból készült hasonló termékek, az e termékeken alapuló élelmiszerek kivételével)

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizált zöldségek (a fagyasztott és az ecettel vagy ecetsavval tartósított (savanyúság) kivételével)

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizált dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből (mogyoróból)

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény gyermektápszerhez vagy dietetikus célokra, a kiskereskedelemben szokásos módon, legfeljebb 250 g-os tárolóedényekben kiszerelve

kg

S

 

10.86.10.70

Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve (a homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény kivételével)

kg

S

 

NACE: 10.89

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

CPA: 10.89.11

Leves, erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

10.89.11.00

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított; tojás héjában, tartósított vagy főzött; tojásfehérje

10.89.12.30

Tojástermékek frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva (héj és fehérje nélkül)

kg

S

 

10.89.12.50

Tojásfehérje

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor

10.89.13.34

Sütőélesztő

kg

S

 

10.89.13.39

Aktív élesztő (a sütőélesztő kivételével)

kg

S

 

10.89.13.50

Nem aktív élesztő és más egysejtű, nem élő mikroorganizmus

kg

S

 

10.89.13.70

Elkészített sütőpor

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Húsból, halból és gerinctelen víziállatból készült kivonat és lé

10.89.14.00

Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Elkészített, romlandó élelmiszertermék, például szendvicsek és friss pizza

10.89.16.00 z

Romlandó élelmiszer beleértve a friss pizzát és a szendvicset

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítő

10.89.17.00 z

Étrend-kiegészítő (emberi fogyasztásra szánt termék tápanyagellátáshoz)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

M.n.s. egyéb élelmiszerek

10.89.19.10

Égetett cukor

kg

S

 

10.89.19.25

Malátakivonat

kg

S

 

10.89.19.30

Élelmiszer-készítmény lisztből, darából, keményítőből stb.

kg

S

 

10.89.19.35

Fehérjekoncentrátum és ízesített vagy színezett cukorszirup

kg

S

 

10.89.19.50 z

M.n.s. más élelmiszer-készítmények

kg

S

 

NACE: 10.91

Haszonállat-eledel gyártása

CPA: 10.91.10

Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet)

10.91.10.10 z

Haszonállatok etetésére szolgáló előkeverék

kg

S

 

10.91.10.33 z

Haszonállattakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével): sertés

kg

S

 

10.91.10.35 z

Haszonállattakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével): szarvasmarha

kg

S

 

10.91.10.37 z

Haszonállattakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével): baromfi

kg

S

 

10.91.10.39 z

Haszonállattakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével): m.n.s.

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Szénaliszt (lucerna) és pellet

10.91.20.00

Szénaliszt (lucerna) és pellet

kg

S

 

NACE: 10.92

Hobbiállat-eledel gyártása

CPA: 10.92.10

Kész állati táplálék hobbiállatok részére

10.92.10.30

Kutya- és macskaeledel, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

kg

S

 

10.92.10.60 z

Hobbiállatok etetésére szolgáló készítmény (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kutya- és macskaeledel kivételével)

kg

S

 

NACE: 11.01

Desztillált szeszes ital gyártása

CPA: 11.01.10

Desztillált szeszes italok

11.01.10.20

Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert egyéb szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin és holland gin (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt) (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Tiszta alkohol (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Párlatok, likőrök és egyéb szeszes ital (a szőlőbor, szőlőtörköly vagy gyümölcs desztillálásából nyert párlat/whisky, rum, nyugat-indiai rum, gin és holland gin, gyümölcs desztillálásából nyert párlat kivételével), Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Szőlőbor termelése

CPA: 11.02.11

Pezsgőbor (habzóbor) friss szőlőből

11.02.11.30

Pezsgő (champagne) (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l

S

 

11.02.11.90

Friss szőlőből készült habzóbor (kivéve pezsgő [Champagne]; alkoholra kivetett jövedéki adó)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Bor friss szőlőből (kivéve: a pezsgőbor); szőlőmust

11.02.12.11 z

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott fehérborok

l

S

 

11.02.12.15

Bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, 20 °C-on a CO2-nyomás az oldatban legalább 1 bar és kevesebb mint 3 bar (kivéve a habzóbort)

l

S

 

11.02.12.17 z

Minőségi bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi bor legfeljebb 15 térfogatszázalék alkoholtartalommal (kivéve a fehérbort és a habzóbort)

l

S

 

11.02.12.20

Fehérbor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, legfeljebb 15 térfogatszázalék alkoholtartalommal (kivéve oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi fehérbort és habzóbort)

l

S

 

11.02.12.31

15 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú portói, madeira, sherry és egyéb

l

S

 

11.02.12.50

Szőlőmust (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l

S

 

NACE: 11.03

Gyümölcsbor termelése

CPA: 11.03.10

Egyéb erjesztett ital: alma-, körte-, mézbor stb.; alkoholtartalmú italkeverékek

11.03.10.00

Erjesztett ital, erjesztett italok keverékei (alkoholmentes italokkal, almaborral, körteborral és mézborral, de nem malátasörrel, növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesített szőlőborral)

l

S

 

NACE: 11.04

Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

CPA: 11.04.10

Vermut és más ízesített bor friss szőlőből

11.04.10.00

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

l

S

 

NACE: 11.05

Sörgyártás

CPA: 11.05.10

Sör

11.05.10.00

Malátából készült sör (az alkoholmentes sör, a legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör kivételével) (az alkoholra kivetett jövedéki adó)

l

S

 

11.05.10.10

Alkoholmentes sör és legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör

l

S

 

CPA: 11.05.20

Sörfőzési és lepárlási üledék

11.05.20.00

Sör- és szeszgyártási üledék és hulladék (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

kg

S

 

NACE: 11.06

Malátagyártás

CPA: 11.06.10

Maláta

11.06.10.30

Maláta, nem pörkölt (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

kg

S

 

11.06.10.50

Maláta, pörkölt (kivéve azon termékeket, amelyeket tovább feldolgoztak, a kávépótlóként elkészített pörkölt malátát) (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül)

kg

S

 

NACE: 11.07

Üdítőital, ásványvíz gyártása

CPA: 11.07.11

Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített

11.07.11.30

Ásványvíz és szénsavas víz, nem édesített

l

S

 

11.07.11.50

Víz, édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó (az ásványvíz és a szénsavas víz kivételével)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Más alkoholmentes ital

11.07.19.30

Víz cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, azaz üdítőital (beleértve az ásványvizet és a szénsavas vizet is)

l

S

 

11.07.19.50

Alkoholmentes ital tejzsírtartalom nélkül (az édesített vagy nem édesített ásványvíz, szénsavas víz vagy ízesített víz kivételével)

l

S

 

11.07.19.70

Alkoholmentes ital, tejzsírtartalommal

l

S

 

NACE: 12.00

Dohánytermék gyártása

CPA: 12.00.11

Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból

12.00.11.30

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos), dohánytöltettel vagy dohánykeverékkel és dohánypótlókkal (a dohányra kivetett adó nélkül)

p/st

S

 

12.00.11.50

Cigaretta dohánytöltettel vagy dohánykeverékkel és dohánypótlókkal (a dohányra kivetett adó nélkül)

p/st

S

 

12.00.11.70

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta kizárólag dohánypótlóból (a dohányra kivetett adó nélkül)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Elsődlegesen feldolgozott dohány

12.00.12.00

Elsődlegesen feldolgozott dohány

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány; dohánykivonat és -esszencia

12.00.19.30

Fogyasztási dohány (elszívásra) (a dohányra kivetett adó nélkül)

kg

S

 

12.00.19.90

Feldolgozott dohány, dohánykivonat és -esszencia, más „homogenizált” vagy „visszanyert” dohány (dohányfólia), m.n.s.

kg

S

 

NACE: 13.10

Textilszálak fonása

CPA: 13.10.10

Gyapjúzsír (beleértve a lanolint is)

13.10.10.00

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai, beleértve a lanolint is

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Nyersselyem (nem sodorva)

13.10.21.00

Nyersselyem (nem sodorva)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Zsírtalanított (mosott) vagy karbonizált gyapjú, nem kártolva, nem fésülve

13.10.22.00

Zsírtalanított (mosott) vagy karbonizált gyapjú, nem kártolva, nem fésülve

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Gyapjú vagy finom állatiszőr-hulladék

13.10.23.00

Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Gyapjú és finom vagy durva szőr, kártolva, vagy fésülve

13.10.24.00

Kártolt vagy fésült gyapjú vagy állati szőr (beleértve a fésűsgyapjú szalagot is)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Pamut kártolva vagy fésülve

13.10.25.00

Pamut kártolva vagy fésülve

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Juta- és más textilszálak (kivéve: a len, tiszta kender és rami) feldolgozva, de nem fonva

13.10.26.00

Juta- és más textilszálak (kivéve: a len, tiszta kender és rami) feldolgozva, de nem fonva

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Egyéb növényi textilszál feldolgozva, de nem fonva

13.10.29.00

Egyéb növényi textilszál feldolgozva, de nem fonva

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Szintetikus vágott szál, kártolva és fésülve, vagy más módon fonásra előkészítve

13.10.31.00

Szintetikus vágott szál, kártolva és fésülve, vagy más módon fonásra előkészítve

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Mesterséges vágott szál, kártolt, fésült, vagy más módon fonásra előkészítve

13.10.32.00

Mesterséges vágott szál, kártolt, fésült, vagy más módon fonásra előkészítve

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Selyemfonal, fonal selyemhulladékból

13.10.40.10

Selyemfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve (a selyemhulladékból készült fonal kivételével)

kg

T

 

13.10.40.30

Fonal selyemhulladékból, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

kg

T

 

13.10.40.50

Fonal selyemből és selyemhulladékból, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve; selyemhernyóbél

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, lószőrből

13.10.50.10

Kártolt gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

kg

T

 

13.10.50.30

Fésült gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

kg

T

 

13.10.50.50

Gyapjúból és finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Pamutfonal (kivéve: a varrócérna)

13.10.61.32 z

Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, szövetnek (a szőnyeg és padlóborító kivételével)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, kötött kelmének és harisnyaárunak

kg

T

 

13.10.61.35 z

Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, más célra (szőnyegnek és padlóborítónak is)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, szövetnek (a szőnyeg és padlóborító kivételével)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, kötött kelmének és harisnyaárunak

kg

T

 

13.10.61.55 z

Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, más célra (szőnyegnek és padlóborítónak is)

kg

T

 

13.10.61.60

Pamutfonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve (a varrócérna kivételével)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Pamut varrócérna

13.10.62.00

Pamut varrócérna

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Lenfonal

13.10.71.10

Lenfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

kg

T

 

13.10.71.20

Lenfonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Fonal jutából vagy más textilrostból, fonal más növényi textilrostból; papírfonal

13.10.72.00

Növényből vagy háncsrostból készült fonal (kivéve a lent); papírfonal

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Fonal mesterséges végtelen szálból, többágú vagy sodrott (kivéve: a varrócérna, nagy szakítószilárdságú poliamid, poliészter vagy viszkóz fonal), nem kiskereskedelmi kiszerelésben; fonal mesterséges végtelen szálból (kivéve: a varrócérna) kiskereskedelmi kiszerelésben

13.10.81.10

Szintetikus végtelen szálból készült, többágú vagy cérnázott fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

13.10.81.30

Mesterséges végtelen szálból készült, többágú vagy cérnázott fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivételével)

kg

T

 

13.10.81.50

Végtelen műszálból készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivételével)

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Fonal legalább 85 % szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve a varrócérna)

13.10.82.10

Fonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

13.10.82.50

Fonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Fonal kevesebb, mint 85 % szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve a varrócérna)

13.10.83.20

Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb poliésztervágottszál-tartalommal, mesterséges szállal keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

13.10.83.33 z

Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, kártolt gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

13.10.83.36 z

Fonal, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, fésült gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

13.10.83.40

Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, pamuttal keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

13.10.83.80

Más fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal máshová nem sorolt, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

13.10.83.90

Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Fonal mesterséges vágott szálból (kivéve a varrócérna)

13.10.84.10

Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

13.10.84.30

Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Varrócérna és -fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból

13.10.85.10

Végtelen műszálból készült varrócérna

kg

T

 

13.10.85.50

Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült varrócérna

kg

T

 

NACE: 13.20

Textilszövés

CPA: 13.20.11

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

13.20.11.00

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Szövet kártolt vagy fésült gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből, vagy lószőrből

13.20.12.30

Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom állati szőrből

m2

T

 

13.20.12.60

Szövet fésűsgyapjúból vagy fésűs finom állati szőrből; szövet durva állati szőrből

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Szövet lenből

13.20.13.30

Szövet legalább 85 tömegszázalék lentartalommal

m2

T

 

13.20.13.60

Szövet kevesebb mint 85 tömegszázalék lentartalommal

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (kivéve: a len, tiszta kender, rami)

13.20.14.00

Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (a len, a valódi kender, és a rami kivételével)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Szövet egyéb növényi eredetű textilszálból; szövet papírfonalból

13.20.19.00

Szövet valódi kenderből, ramiból vagy más növényi rostból (a len, juta, más textilháncsrost kivételével); szövet papírfonalból

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Szövet pamutból

13.20.20.14 z

Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, ruházat céljára

m2

T

 

13.20.20.17 z

Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára

m2

T

 

13.20.20.19 z

Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, műszaki vagy ipari felhasználásra (kivéve a gézt, orvosi gézt)

m2

T

 

13.20.20.20

Pamutszövet, legfeljebb 100 g/m2 tömegű, orvosi géznek, szövet kötszernek

m2

S

 

13.20.20.31 z

Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, ingnek és blúznak

m2

T

 

13.20.20.42 z

Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű, ruházatnak

m2

T

 

13.20.20.44 z

Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára

m2

T

 

13.20.20.49 z

Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű, műszaki vagy ipari felhasználásra

m2

T

 

13.20.20.60

Denimszövet, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű (a nem kék denim is)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, más ruházatnak

m2

T

 

13.20.20.74 z

Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára

m2

T

 

13.20.20.79 z

Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, műszaki vagy ipari felhasználásra

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból

13.20.31.30

Mesterséges végtelen szálú fonalból készült szövet, amely nagy szakítószilárdságú fonalból, szalagból vagy hasonló termékből készült (beleértve a nejlont, más poliamidot, poliésztert, viszkózselymet is)

m2

S

 

13.20.31.50

Szövet szintetikus végtelen szálú fonalból (kivéve a nagy szakítószilárdságú fonalból vagy szalagból és hasonlókból előállítottat)

m2

T

 

13.20.31.70

Mesterséges végtelen szálból készült szövet (kivéve a nagy szakítószilárdságú fonalból készülteket)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Szövet szintetikus vágott szálból

13.20.32.10

Szövet, legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágottszál-tartalommal

m2

T

 

13.20.32.20

Szintetikus vágott szálból készült szövet, kevesebb mint 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve (kivéve a különböző színű fonalakból készült szöveteket)

m2

T

 

13.20.32.30

Szintetikus vágott szálból készült szövet, kevesebb mint 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, különböző színű fonalakból készült szövet

m2

T

 

13.20.32.40

Szintetikus vágott szálból készült szövet, elsősorban vagy kizárólag kártolt gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve

m2

T

 

13.20.32.50

Szintetikus vágott szálból készült szövet, elsősorban vagy kizárólag fésült gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve

m2

T

 

13.20.32.90

A gyapjún, a finom állati szőrön és gyapoton kívül mással kevert szövet szintetikus vágott szálból

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Szövet mesterséges vágott szálból

13.20.33.30

Mesterséges vágott szálból készült szövet, nem különféle színű fonalakból készült

m2

T

 

13.20.33.50

Mesterséges vágott szálból készült szövet, különböző színű fonalakból

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (kivéve: a frottírtörülköző és keskeny szövött áru)

13.20.41.00

Láncbolyhos és vetülékbolyhos szövet, zseníliaszövet (kivéve a frottírtörülköző- és hasonló frottírszövetet pamutból, a tűzött szöveteket, a keskeny szövött árut)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból (kivéve: a keskeny szövött áru)

13.20.42.00

Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet pamutból

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Egyéb frottírtörölköző és hasonló frottírszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)

13.20.43.00

Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet (nem pamutból)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Gézszövet (kivéve: a keskeny szövött áru)

13.20.44.00

Gézszövet (az orvosi géz, a keskeny szövött áru kivételével)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Tűzött szövet (kivéve: a szőnyeg)

13.20.45.00

Tűzött szövetek (a tűzött szőnyeg és más textil padlóborító kivételével)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Szövet üvegszálból (beleértve a keskeny szövött árut is)

13.20.46.00

Szövet üvegrostból (beleértve a keskenyárut és az üveggyapotot is)

kg

S

 

NACE: 13.30

Textilkikészítés

CPA: 13.30.11

Textilszál és fonal fehérítése és festése

13.30.11.10

Textilszál festése

 

I

 

13.30.11.21

Selyemfonal festése

 

I

 

13.30.11.22

Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült fonal festése

 

I

 

13.30.11.23

Pamutfonal festése (a varrócérna kivételével)

 

I

 

13.30.11.24

Len, juta, más textilháncsrost, növényi rost, papírfonal festése

 

I

 

13.30.11.25

Szintetikus szálból készült cérna festése (a varrócérna kivételével)

 

I

 

13.30.11.26

Mesterséges szálból készült cérna festése (a varrócérna kivételével)

 

I

 

13.30.11.27

Szintetikus vágott szálból készült fonal festése (a varrócérna kivételével)

 

I

 

13.30.11.28

Mesterséges vágott szálból készült fonal festése (a varrócérna kivételével)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) fehérítése

13.30.12.10

Selyemből készült szövet fehérítése

 

I

 

13.30.12.20

Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet fehérítése

 

I

 

13.30.12.30

Pamutszövet fehérítése

 

I

 

13.30.12.40

Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet fehérítése

 

I

 

13.30.12.50

Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet fehérítése

 

I

 

13.30.12.60

Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet fehérítése

 

I

 

13.30.12.70

Bolyhos szövet és zseníliaszövet fehérítése (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével)

 

I

 

13.30.12.80

Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet fehérítése (a tűzött szövetek kivételével)

 

I

 

13.30.12.90

Kötött vagy hurkolt kelme fehérítése

 

I

 

CPA: 13.30.13

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) festése

13.30.13.10

Selyemből vagy selyemhulladékból készült szövet festése

 

I

 

13.30.13.20

Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet festése

 

I

 

13.30.13.30

Pamutszövet festése

 

I

 

13.30.13.40

Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet festése

 

I

 

13.30.13.50

Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet festése

 

I

 

13.30.13.60

Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet festése

 

I

 

13.30.13.70

Bolyhos szövet és zseníliaszövet festése (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével)

 

I

 

13.30.13.80

Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet festése (a tűzött szövetek kivételével)

 

I

 

13.30.13.90

Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília festése

 

I

 

CPA: 13.30.19

Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) egyéb kikészítése

13.30.19.10

Selyemből készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

 

I

 

13.30.19.20

Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

 

I

 

13.30.19.30

Pamutszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

 

I

 

13.30.19.40

Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

 

I

 

13.30.19.50

Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

 

I

 

13.30.19.60

Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

 

I

 

13.30.19.70

Bolyhos szövet és zseníliaszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével)

 

I

 

13.30.19.80

Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) (a tűzött szövetek kivételével)

 

I

 

13.30.19.90

Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével)

 

I

 

13.30.19.95

Ruházatkikészítési szolgáltatások

 

I

 

NACE: 13.91

Kötött, hurkolt kelme gyártása

CPA: 13.91.11

Bolyhos kelme, frottír, kötött, hurkolt

13.91.11.00

Bolyhos kelme, frottír, kötött, hurkolt

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Egyéb kötött, hurkolt kelme, beleértve a kötött műszőrmét is

13.91.19.10

Kötött vagy hurkolt kelme (kivéve a bolyhos kelmét)

kg

T

 

13.91.19.20

Műszőrme és abból készült áruk

 

S

 

NACE: 13.92

Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

CPA: 13.92.11

Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos melegítő takaró)

13.92.11.30

Takaró és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével)

p/st

S

 

13.92.11.50

Takaró és útitakaró szintetikus szálból (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével)

p/st

S

 

13.92.11.90

Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró texilanyagokból (a gyapjúból vagy finom állati szőrből, a szintetikus szálból készült kivételével)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Ágynemű

13.92.12.30

Ágynemű, kötött vagy hurkolt textíliából

kg

S

 

13.92.12.53

Pamutágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével)

kg

S

 

13.92.12.55

Len- vagy ramiágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével)

kg

S

 

13.92.12.59

Ágynemű szőtt textíliából (a pamut, len vagy rami kivételével)

kg

S

 

13.92.12.70

Ágynemű nem szőtt műszálból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Asztalnemű

13.92.13.30

Asztalnemű, kötött vagy hurkolt textíliából

kg

S

 

13.92.13.53

Pamutasztalnemű (a kötött vagy hurkolt kivételével)

kg

S

 

13.92.13.55

Lenasztalnemű (a kötött vagy hurkolt kivételével)

kg

S

 

13.92.13.59

Asztalnemű műszálból készült szövetből és szőtt vagy nem szőtt textíliából (a pamut és a len kivételével)

kg

S

 

13.92.13.70

Asztalnemű nem szőtt műszálból

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Testápolási és konyhai textília

13.92.14.30

Testápolási és konyhai textília, frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövetből

kg

S

 

13.92.14.50

Szőtt testápolási és konyhai textília (a frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével)

kg

S

 

13.92.14.70

Testápolási és konyhai textília, nem szőtt műszálból

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny- és ágykárpit

13.92.15.30

Függöny, belső napellenző; függöny- és ágykárpit, kötött vagy hurkolt anyagból

m2

S

 

13.92.15.50

Függöny, belső napellenző; függöny- és ágykárpit, szőtt anyagból

m2

S

 

13.92.15.70

Függöny, belső napellenző; függöny- és ágykárpit, nem szőtt anyagból

m2

S

 

CPA: 13.92.16

M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és hasonlók előállításához

13.92.16.20

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és a tűvarrással (pontöltéssel és keresztöltéssel is) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

 

S

 

13.92.16.40

Ágyterítő (a dunnahuzat kivételével)

p/st

S

 

13.92.16.60

Lakástextília, beleértve a bútor- és párnahuzatot, valamint az autóülés-huzatot stb. is (a takaró és útitakaró, ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília, függöny, belső vászonroló, drapéria és ágyterítő kivételével)

 

S

 

13.92.16.80

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő, szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben

 

S

 

CPA: 13.92.21

Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó textilből

13.92.21.30

Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó pamutból

kg

S

 

13.92.21.50

Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó kötött vagy hurkolt polietilén vagy polipropilén csíkból

kg

S

 

13.92.21.70

Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó polietilén vagy polipropilén csíkból (a kötött és a hurkolt kivételével)

kg

S

 

13.92.21.90

Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó (a pamutból, valamint a polietilén és a polipropilén csíkból készült kivételével)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és kempingáruk (beleértve a pneumatikus matracokat is)

13.92.22.10

Ponyva és napernyő (a lakókocsi-elősátor kivételével)

kg

S

 

13.92.22.30

Sátor (beleértve a lakókocsi-elősátrat)

kg

S

 

13.92.22.50

Vitorla

kg

S

 

13.92.22.70

Felfújható matrac és más kempingcikk (a lakókocsi-elősátor, sátor, hálózsák kivételével)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Ejtőernyő (beleértve az irányíthatót is), forgó (rotáló) ejtőernyő; és részeik

13.92.23.00

Ejtőernyő és forgó (rotáló) ejtőernyő; mindezek tartozéka (a kormányozható ernyő is)

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Paplan, pehelypaplan, vánkos, puff, párna, hálózsák és hasonló termékek, beépített rugókkal; bármely anyaggal töltve; szivacsból vagy műanyagból is

13.92.24.30

Hálózsák

p/st

S

 

13.92.24.93

Ágyfelszerelés tollal vagy pehellyel töltve (beleértve a paplant és dunnát, a vánkost, a henger alakú párnát, a kispárnát is) (kivéve a matracot és a hálózsákot)

p/st

S

 

13.92.24.99

Ágyfelszerelés nem tollal vagy pehellyel töltve (beleértve a paplant és dunnát, a vánkost, a henger alakú párnát, a kispárnát is) (kivéve a matracot és a hálózsákot)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát, mentőmellényt és mentőövet is)

13.92.29.53

Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák nem szőtt textíliából

kg

S

 

13.92.29.57

Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák (a kötött vagy hurkolt, a nem szőtt textília kivételével)

kg

S

 

13.92.29.99

Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák kötött vagy hurkolt anyagból; mentőmellény, mentőöv és más készáru (egészségügyi betét, pelenka és hasonló cikkek kivételével)

kg

S

 

NACE: 13.93

Szőnyeggyártás

CPA: 13.93.11

Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, csomózott

13.93.11.00

Csomózott szőnyeg és más csomózott textil padlóborító

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló, szőtt, nem tűzött vagy bolyhozott

13.93.12.00

Szőtt szőnyeg és más szőtt textil padlóborító (tűzött vagy bolyhozott kivételével)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Tűzött szőnyeg és egyéb textil padlóburkoló

13.93.13.00

Tűzött szőnyeg és más tűzött textil padlóborító

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve a nemezeltet is)

13.93.19.30

Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből (tűzött vagy bolyhozott kivételével)

m2

S

 

13.93.19.90

Szőnyeg és más textil padlóborító (csomózott, szőtt, tűzött, nemezelt kivételével)

m2

S

 

NACE: 13.94

Kötéláru gyártása

CPA: 13.94.11

Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból

13.94.11.30

Zsineg, kötél és hajókötél és kábel szizálból vagy az Agave nemhez tartozó más növények rostjaiból, jutából vagy más textilháncsrostból és keményszálú rostból (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével)

kg

S

 

13.94.11.53

(Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg szizálból

kg

S

 

13.94.11.55

(Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg polietilénből vagy polipropilénből

kg

S

 

13.94.11.60

Kötél és hajókötél és kábel polietilénből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidból, amelynek finomsági száma több mint 50 000 decitex; más szintetikus szálból (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével)

kg

S

 

13.94.11.70

Zsineg polietilénből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidból, amelynek finomsági száma legfeljebb 50 000 decitex (5 g/m) (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével)

kg

S

 

13.94.11.90

Zsineg, kötél és hajókötél és kábel textilanyagokból (kivéve a jutát és más textilháncsrostot, a szizált, az abakát és más keményszálú rostot, a szintetikus szálat)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; m.n.s. termékek fonalból, szalagból

13.94.12.33

Összeállított halászháló, műszálból készült zsinegből, kötélből és hajókötélből (kivéve a merítőhálót)

kg

S

 

13.94.12.35

Összeállított halászháló, műszálból készült fonalból (kivéve a merítőhálót)

kg

S

 

13.94.12.53

Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból készült zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből (kivéve a hurkolással készített darabból álló hálót, a hajhálót, a sport- és merítőhálót)

kg

S

 

13.94.12.55

Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból (kivéve a hurkolással készített darabból álló hálót, a hajhálót, a sport- és merítőhálót, a zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből készített hálót)

kg

S

 

13.94.12.59

Csomózott háló textilanyagokból (kivéve a műszálból készült összeállított halászhálót és a nejlonból vagy más poliamidból készült más összeállított hálót)

kg

S

 

13.94.12.80

Zsinegből, kötélből, hajókötélből és kábelből készült áru

kg

S

 

NACE: 13.95

Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

CPA: 13.95.10

Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat)

13.95.10.10

Nem szőtt textília, legfeljebb 25 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket)

kg

S

 

13.95.10.20

Nem szőtt textília, több mint 25 g/m2, de legfeljebb 70 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket)

kg

S

 

13.95.10.30

Nem szőtt textília, több mint 70 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket)

kg

S

 

13.95.10.50

Nem szőtt textília, több mint 150 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket)

kg

S

 

13.95.10.70

Nem szőtt textília, bevont vagy beborított (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a ruházati cikkeket)

kg

S

 

NACE: 13.96

Műszaki, textiláru gyártása

CPA: 13.96.11

Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal

13.96.11.00

Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal

kg

S

 

CPA: 13.96.12

M.n.s. szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból

13.96.12.00

Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt olyan szövet, amelyet ruházati célokra, bútorszövetként vagy hasonló célra használnak

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Gumicérna és kord textil bevonattal; textilfonal és szalag, gumival vagy műanyaggal impregnált vagy bevont

13.96.13.00

Gumicérna és kord textil bevonattal; textilfonal és szalag, gumival vagy műanyaggal impregnált, bevont, borított vagy ezekbe az anyagokba bemártott

kg

S

 

CPA: 13.96.14

M.n.s. textilszövet, impregnált, bevont vagy borított

13.96.14.00

M.n.s. textilszövet, impregnált, bevont vagy borított

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter, viszkóz vagy műselyem fonalból

13.96.15.00

Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nejlon- vagy más poliamid-, poliészter- vagy viszkózműselyem-fonalból

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek (beleértve a lámpabél, gázharisnyaszövet, textil tömlő, szállítószalag, meghajtó vagy erőátviteli szíj, szitaszövet és szűrőszövet is)

13.96.16.20

Textilanyagból készült tömlő öntözéshez és hasonló célra, impregnálva és bevonva is, bélelve is, és más anyagokból készült szerelékkel vagy tartozékkal is

kg

S

 

13.96.16.50

Textilanyagból készült bél, szállítószalag, textilanyagból készült tömlő (beleértve a fémmel vagy más anyaggal erősítettet is)

kg

S

 

13.96.16.80

Szövet és nemez a papírgyártó és hasonló gépekhez (a papírrost vagy az azbesztcement-készítő gépekhez is)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Keskeny szövött áru; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru; paszományáru és hasonlók

13.96.17.30

Keskeny szövött áru, a címke, jelvény és hasonló cikk kivételével

 

S

 

13.96.17.50

Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból (nem hímezve)

 

S

 

13.96.17.70

Zsinór méteráruban; bojt, rojt, szegély, pompon, díszítőpaszomány (a kötött és hurkolt kivételével)

 

S

 

NACE: 13.99

Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

CPA: 13.99.11

Tüll és más necckelme (kivéve: a szövött, kötött-hurkolt kelme); csipke végben, szalagként vagy motívumonként

13.99.11.30

Tüll és más hálószövet (a szövött, a kötött és hurkolt kivételével)

 

S

 

13.99.11.50

Gépi csipke végben, szalagként vagy motívumonként

 

S

 

13.99.11.70

Kézi csipke végben, szalagként vagy motívumonként

 

S

 

CPA: 13.99.12

Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként

13.99.12.30

Hímzés (látható alapszövet nélkül) végben, szalagban vagy motívumonként

 

S

 

13.99.12.50

Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként, pamutból (a látható alap nélküli hímzés kivételével)

 

S

 

13.99.12.70

Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként, textilből (kivéve a látható alapszövet nélkülit, a pamutot)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Nemez, bevont, borított vagy laminált

13.99.13.00

Nemez, bevont, borított vagy laminált, impregnálva is

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Legfeljebb 5 mm hosszú textilszálak, -por és kallózási hulladék

13.99.14.00

Textilpihe, -por és őrölt elemi szál

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Paszományozott fonal, zseníliafonal, fonatolt csomózott fonal

13.99.15.00

Paszományozott fonal és paszományozott szalag és hasonló áru legfeljebb 5 mm látható szélességű műszálas textilanyagból; zseníliafonal, fonatolt csomózott fonal

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Steppelt textiltermékek végben

13.99.16.00

Réteges termék méteráruban (a hímzés kivételével)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

M.n.s. egyéb textíliák és textiltermékek

13.99.19.00

Púderpamacs és párna test- vagy szépségápoló készítmény felviteléhez

p/st

S

 

NACE: 14.11

Bőrruházat gyártása

CPA: 14.11.10

Bőrruházat (természetes és rekonstruált bőrből)

14.11.10.00

Ruházati cikk természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből (a kabát és a felsőkabát is) (a ruházati tartozék, fejfedő, lábbeli kivételével)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Munkaruházat gyártása

CPA: 14.12.11

Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer

14.12.11.20

Férfi- vagy fiúruha-együttes, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

p/st

S

 

14.12.11.30

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort

14.12.12.40

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

p/st

S

 

14.12.12.50

Férfi- vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer

14.12.21.20

Női vagy leánykaruha-együttes, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

p/st

S

 

14.12.21.30

Női vagy leánykaujjas és -blézer, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort

14.12.22.40

Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

p/st

S

 

14.12.22.50

Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Egyéb munkaruházat

14.12.30.13

Más férfi- vagy fiúruha pamutból, ipari és munkahelyi viseletre

p/st

S

 

14.12.30.23

Más női vagy leánykaruha pamutból, ipari és munkahelyi viseletre

p/st

S

 

NACE: 14.13

Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

CPA: 14.13.11

Férfi- és fiúfelsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.13.11.10

Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (a zakó és -blézer, az -anorák, -viharkabát és -széldzseki kivételével)

p/st

S

 

14.13.11.20

Férfi- vagy fiúmellény, -anorák, -sízubbony, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (a -zakó és -blézer kivételével)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, kötött, hurkolt

14.13.12.30

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

14.13.12.60

Férfi- vagy fiúöltöny és -ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

14.13.12.70

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Női- és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, széldzseki, és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.13.13.10

Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (az -ujjas és -blézer kivételével)

p/st

S

 

14.13.13.20

Női vagy leánykamellény, -anorák, -sízubbony, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (az -ujjas és -blézer kivételével)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Női- és leánykakosztüm, -együttes (komplé), -kosztümkabát, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág, -sort, kötött, hurkolt

14.13.14.30

Női vagy leánykaujjas és -blézer kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

14.13.14.60

Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

14.13.14.70

Női vagy leánykaruha kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

14.13.14.80

Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

14.13.14.90

Női vagy leányka-hosszúnadrág, -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Férfi- és fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.21.15

Férfi- vagy fiúesőkabát, -felsőkabát, autóskabát, pelerin stb.

p/st

S

 

14.13.21.30

Férfi- vagy fiúmellény, -anorák, -sízubbony, -széldzseki és hasonló áruk (kivéve a kötött vagy horgolt, impregnált, bevont, burkolt, rétegelt vagy gumírozott kabátokat és blézereket)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Férfi- és fiúöltöny és -együttes, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.22.00

Férfi- vagy fiúöltöny és -együttes (kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Férfi- és fiúzakó és -blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.23.00

Férfi- vagy fiúzakó és -blézer (kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Férfi- és fiúnadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.24.42

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág denimből (az ipari és munkaruha kivételével)

p/st

S

 

14.13.24.44

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, -bricsesznadrág és -sortnadrág gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével)

p/st

S

 

14.13.24.45

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág műszálból (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével)

p/st

S

 

14.13.24.48

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból (denim, kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

14.13.24.49

Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) (a gyapjú, pamut és műszál, a kötött vagy hurkolt kivételével)

p/st

S

 

14.13.24.55

Férfi- vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall) (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével)

p/st

S

 

14.13.24.60

Férfi- vagy fiúsortnadrág, pamutból vagy műszálból (kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Női- és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.31.15

Női vagy leányka-esőkabát, -felsőkabát stb.

p/st

S

 

14.13.31.30

Női vagy leánykaanorák, -sízubbony, -lemberdzsek és hasonló áru (kivéve a kötött vagy horgolt, impregnált, bevont, burkolt, rétegelt vagy gumírozott kabátokat és -blézereket)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Női- és leánykakosztüm és -együttes (komplé), nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.32.00

Női vagy leánykakosztüm és -együttes (kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Női- és leányka-kosztümkabát és blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.33.30

Női vagy leánykaujjas és -blézer (kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Női- és leánykaruha, -szoknya és -nadrágszoknya, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.34.70

Női vagy leánykaruha (kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

14.13.34.80

Női vagy leánykaszoknya és -nadrágszoknya (kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.13.35.42

Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág denimből (ipari és munkaruha kivételével)

p/st

S

 

14.13.35.48

Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból (denim, ipari és munkaruha kivételével)

p/st

S

 

14.13.35.49

Női vagy leánykanadrág és -bricsesznadrág (más néven térdnadrág) gyapjúból, finom állati szőrből vagy műszálból (a kötött vagy hurkolt, valamint az ipari- és munkaruha kivételével)

p/st

S

 

14.13.35.51

Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) pamutból (a kötött vagy hurkolt, valamint az ipari és munkaruha kivételével)

p/st

S

 

14.13.35.61

Női vagy leánykasortnadrág pamutból (a kötött vagy hurkolt kivételével)

p/st

S

 

14.13.35.63

Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) pamutból vagy finom állati szőrből és műszálból (pamut, kötött és hurkolt, ipari és munkaruha kivételével) és női vagy leánykasortnadrág, gyapjúból vagy finom állati szőrből (kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

14.13.35.65

Női vagy leánykasortnadrág műszálból (kötött vagy hurkolt kivételével)

p/st

S

 

14.13.35.69

Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) textilből (pamut, gyapjú vagy finom állati szőr, műszál, kötött vagy hurkolt kivételével)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Alsóruházat gyártása

CPA: 14.14.11

Férfi- és fiúing, kötött, hurkolt

14.14.11.00

Férfi- és fiúing, kötött, hurkolt

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.14.12.20

Férfi- vagy fiúalsónadrág, rövid alsónadrág kötött vagy hurkolt anyagból (beleértve a boxeralsót is)

p/st

S

 

14.14.12.30

Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

14.14.12.40

Férfi- vagy fiúháziköntös, -fürdőköpeny és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Női- és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött, hurkolt

14.14.13.10

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Női- és leánykakombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny és hasonló cikkek, kötött, hurkolt

14.14.14.20

Női vagy leányka-rövidnadrág és -alsónadrág kötött vagy hurkolt anyagból (beleértve a -boxeralsót is)

p/st

S

 

14.14.14.30

Női vagy leánykahálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

14.14.14.40

Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

14.14.14.50

Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Férfi- és fiúing, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.14.21.00

Férfi- vagy fiúing (kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Férfi- és fiútrikó és egyéb alsóing, -alsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, hálóköntös, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.14.22.20

Férfi- vagy fiúalsónadrág és -rövidnadrág (boxeralsó is) (kötött és hurkolt kivételével)

p/st

S

 

14.14.22.30

Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama (kivéve kötött és hurkolt)

p/st

S

 

14.14.22.40

Férfi- vagy fiúatléta, -alsóing, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru (kivéve kötött és hurkolt)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Női- és leánykablúz, -ing és -ingblúz, textilanyagból nem kötött, hurkolt

14.14.23.00

Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz (kivéve kötött és hurkolt)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Női- és leánykaalsóing és egyéb trikó, -kombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, -hálóing, -pizsama -fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból

14.14.24.30

Női vagy leánykahálóing és -pizsama (kivéve kötött és hurkolt)

p/st

S

 

14.14.24.50

Női vagy leánykakombiné és -alsószoknya (kivéve kötött és hurkolt)

p/st

S

 

14.14.24.60

Női vagy leányka-atlétaing és más alsóing, rövidnadrág, alsónadrág, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös, háziruha és hasonló pamutáru (kivéve kötött és hurkolt)

p/st

S

 

14.14.24.80

Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös, -atlétaing, más -alsóing, -rövidnadrág és -alsónadrág (beleértve a -boxeralsót is) műszálból (nem kötött vagy hurkolt)

p/st

S

 

14.14.24.89

Női vagy leányka-atlétaing, más -alsóing, -rövidnadrág, -alsónadrág -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru textilből (kivéve pamut, műszál, kötött vagy hurkolt)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik, nem kötött, hurkolt

14.14.25.30

Melltartó

p/st

S

 

14.14.25.50

Csípőszorító, nadrágos csípőszorító és fűző (body is állítható pánttal)

p/st

S

 

14.14.25.70

Nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei

 

S

 

CPA: 14.14.30

Póló (T-shirt), trikó, atléta és egyéb sporting, kötött, hurkolt

14.14.30.00

Póló (T-shirt), trikó, atléta és sporting, kötött, hurkolt

p/st

S

 

NACE: 14.19

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

CPA: 14.19.11

Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, kötött-hurkolt

14.19.11.00

Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból, a mellény, kezeslábas, alsónadrág, nyújtható ruha, kesztyű, vagy ujjatlan vagy egyujjas kesztyű, felsőruházat (legfeljebb 86 cm magas gyermekeknek) is

 

S

 

CPA: 14.19.12

Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, kötött-hurkolt

14.19.12.10

Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból

p/st

S

 

14.19.12.30

Síruha kötött vagy hurkolt textilből

p/st

S

 

14.19.12.40

Férfi- vagy fiúfürdőruha kötött vagy hurkolt textilből

p/st

S

 

14.19.12.50

Női vagy leányka-fürdőruha kötött vagy hurkolt textilből

p/st

S

 

14.19.12.90

Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból (body is megfelelő ujjal)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Kesztyű, egyujjas kesztyű és muff, kötött-hurkolt

14.19.13.00

Kesztyű, egyujjas kesztyű és muff kötött-hurkolt anyagból

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, kötött-hurkolt

14.19.19.30

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló kötött vagy hurkolt textilből

p/st

S

 

14.19.19.60

Ruházati kellékek és azok tartozékai, kötött vagy hurkolt textilből (kivéve a kesztyűt, ujjatlan kesztyűt, kendőt, sálat és nyaksálat, mantillát és fátyolt)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból

14.19.21.50

Csecsemőruha és tartozékai textilből, nem kötött vagy hurkolt (legfeljebb 86 cm magas gyermekeknek), mellény, kezeslábas, alsónadrág, nyújtható ruha, kesztyű, vagy ujjatlan vagy egyujjas kesztyű, felsőruházat is (egészségügyi betét, pelenka és hasonló cikkek kivételével)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Tréningruha, síruha, fürdőruha; és egyéb ruházat, nem kötött-hurkolt textilanyagból

14.19.22.10

M.n.s. más férfi- és fiúruházat, -tréningruha és -szabadidőruha is (kivéve -mellény, -síruha, kötött vagy hurkolt)

p/st

S

 

14.19.22.20

M.n.s. más női vagy leánykaruházat, -tréningruha és -szabadidőruha is (kivéve -mellény, -síruha, kötött vagy hurkolt)

p/st

S

 

14.19.22.30

Síruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból)

p/st

S

 

14.19.22.40

Férfi- vagy fiúfürdőruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból)

p/st

S

 

14.19.22.50

Női vagy leányka-fürdőruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Zsebkendő, sál, kendő, stóla, nyakkendő, fátyol, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, m.n.s. ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei, nem kötött-hurkolt textilanyagból

14.19.23.10

Zsebkendők

p/st

S

 

14.19.23.33

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló (kivéve selyemből vagy selyemhulladékból készült cikkek, kötött vagy hurkolt cikkek)

p/st

S

 

14.19.23.38

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló selyemből vagy selyemhulladékból (kivéve kötött vagy hurkolt)

p/st

S

 

14.19.23.53

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli (kivéve selyemből vagy selyemhulladékból készült cikkek, kötött vagy hurkolt cikkek)

p/st

S

 

14.19.23.58

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli selyemből vagy selyemhulladékból (kivéve kötött vagy hurkolt)

p/st

S

 

14.19.23.70

Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű (kivéve kötött vagy hurkolt)

pa

S

 

14.19.23.96

M.n.s. nem kötött vagy hurkolt ruházati kellékek és tartozékok textilből, valamint ezek részei szintén textilből (kivéve: kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol, nyakkendő, csokornyakkendő, kravátli, kesztyű (ujjatlan és egyujjas is) és részeik; melltartó, csípőszorító és fűző, nadrágtartó, harisnyatartó és zoknitartó és részeik)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Ruházati kiegészítők bőrből vagy rekonstruált bőrből (kivéve: a sportkesztyű)

14.19.31.75

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve a sport-, munka- és védőkesztyű)

pa

S

 

14.19.31.80

Derékszíj és vállszíj bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből

p/st

S

 

14.19.31.90

Ruházati tartozék bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, derékszíj és vállszíj)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából

14.19.32.00

Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből; nagy lapos tetejű női kalap nemezből; kalapforma, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállítva

14.19.41.30

Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből, korong és henger nemezből (beleértve felhasítottat is) (nem formázva, nem karimázva)

p/st

S

 

14.19.41.50

Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalapforma (nem formázva, nem karimázva, bélés vagy díszítés nélkül)

p/st

<