EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0799

A Bizottság (EU) 2019/799 rendelete (2019. május 17.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a furán-2(5H)-on aromaanyag uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/3688

HL L 132., 2019.5.20, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/799/oj

20.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/799 RENDELETE

(2019. május 17.)

az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a furán-2(5H)-on aromaanyag uniós listáról való törlése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1334/2008/EK rendelet I. melléklete létrehozza az élelmiszerekben és azok felületén történő használatra engedélyezett aromaanyagok és alapanyagok uniós listáját, és meghatározza ezen anyagok felhasználási feltételeit.

(2)

A 872/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) elfogadta az aromaanyagok listáját, és e listát beillesztette az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. részébe.

(3)

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének naprakésszé tétele az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésben említett egységes eljárás révén a Bizottság kezdeményezésére vagy valamely tagállam vagy érdekelt fél kérelmére történhet.

(4)

Az uniós lista A. része értékelt és még értékelés alatt álló aromaanyagokat egyaránt tartalmaz.

(5)

A furán-2(5H)-on aromaanyag (FL-szám: 10.066) az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletében értékelés alatt álló aromaanyagként szerepel, amelynek kapcsán az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) további tudományos adatok benyújtását kérte. A kérelmező benyújtotta a kért adatokat.

(6)

A Hatóság értékelte a benyújtott adatokat, és 2018. december 11-i tudományos szakvéleményében (4) azt a következtetést vonta le, hogy in vivo genotoxikus hatása miatt a furán-2(5H)-on (FL-szám: 10.066) biztonsági aggályokat vet fel a genotoxicitás tekintetében.

(7)

A furán-2(5H)-on (FL-szám: 10.066) felhasználása ezért nem felel meg az aromaanyagok tekintetében az 1334/2008/EK rendelet 4. cikkének a) pontjában meghatározott általános használati feltételeknek. Következésképpen az emberi egészség védelme érdekében az említett anyagot haladéktalanul törölni kell a listáról.

(8)

A furán-2(5H)-on (FL-szám: 10.066) azonosító adatait illetően a Hatóság a szakvéleményében további, az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. részében foglalt jelenlegi bejegyzésben nem szereplő elemeket határozott meg az említett anyag azonosítása és jellemzői tekintetében. A szóban forgó anyag azonosításával kapcsolatos egyértelműség és bizonyosság, valamint az anyag érdekelt felek általi megfelelő azonosításának elősegítése érdekében fontos megjegyezni, hogy a Hatóság a furán-2(5H)-on (FL-szám: 10.066) tekintetében a következő kiegészítő azonosító adatokat határozta meg szakvéleményében: az anyag CAS-száma 497-23-4, JECFA-száma 2000, JECFA-neve pedig 4-hidroxi-2-buténsav-gamma-lakton.

(9)

mivel a furán-2(5H)-on biztonsági aggályokat vet fel, a Bizottságnak sürgősségi eljárás keretében kell azt törölnie az uniós listáról. Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. része e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 34. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  A Bizottság 872/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 1.) az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2012.10.2., 1. o.).

(4)  Az EFSA élelmiszer-adalékanyagokkal és aromaanyagokkal foglalkozó testülete: Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxicity potential for alpha, beta unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones (Szakvélemény a 217. számú aromacsoport-értékelés 2. javított kiadásáról [FGE.217Rev2], az FGE.19. értékelés keretében vizsgált 4.1. kémiai alcsoportba [laktonok] tartozó alfa,béta-telítetlen ketonok és prekurzoraik genotoxicitási potenciáljának vizsgálata); EFSA Journal 2019;17(1):5568.


MELLÉKLET

Az 1334/2008/EK rendelet I. melléklete A. része 2. szakaszának következő bejegyzését el kell hagyni:

„10.066

furán-2(5H)-on

 

 

 

 

 

2

EFSA”


Top