Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0777

A Bizottság (EU) 2019/777 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 312–355 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/777/oj

27.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 139/312


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/777 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. május 16.)

a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 49. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/797 irányelv meghatározza a vasúti szereplők, különösen a vasúti társaságok és a pályahálózat-működtetők szerepét az engedélyezett járművek használatát megelőzően elvégzendő ellenőrzések tekintetében.

(2)

A vasúti infrastruktúra nyilvántartásának biztosítania kell a hálózat jellemzőinek átláthatóságát, emellett pedig referencia-adatbázisként kell szolgálnia. Különösen a forgalombahozatali járműengedélyben rögzített paraméterek értékeivel együtt történő használata indokolt a járművek és az útvonalak műszaki összeegyeztethetőségének ellenőrzése céljából.

(3)

A vasúti infrastruktúra-nyilvántartás paramétereinek jegyzékét és a 2014/880/EU bizottsági végrehajtási határozatban (2) meghatározott közös felhasználói felületet naprakésszé kell tenni annak érdekében, hogy lehetővé tegye a járművek és az útvonalak összeegyeztethetőségének ellenőrzését. Ugyanakkor a közös felhasználói felületet indokolt felváltani a webalapú infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazással (RINF-alkalmazás).

(4)

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazást az Európai Unió Vasúti Ügynökségének (a továbbiakban: Ügynökség) kell létrehoznia és kezelnie; a RINF-alkalmazásnak hozzáférést kell biztosítania az egyes alrendszerek vagy alrendszerrészek hálózati paramétereinek értékeit tartalmazó tagállami adatnyilvántartásokhoz. A tagállamoknak különösen azért kell használniuk az alkalmazást, hogy eleget tegyenek az (EU) 2016/797 irányelv 49. cikkének (1) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségnek annak érdekében, hogy egyablakos belépési pontot biztosítsanak a felhasználók számára.

(5)

A 2014/880/EU végrehajtási határozat mellékletében szereplő táblázatban meghatározott paraméterekre vonatkozó adatokat az említett határozat 5. cikkével összhangban a teljes uniós vasúti rendszer tekintetében 2019. március 16-ig kell összegyűjteni és bevezetni a vasúti infrastruktúra nyilvántartásába. Az e rendeletben meghatározott új paraméterekre vonatkozó adatokat kellő időben össze kell gyűjteni és be kell vezetni az infrastruktúra-nyilvántartásba annak érdekében, hogy teljesüljenek az (EU) 2016/797 irányelv célkitűzései, különösen abból a célból, hogy lehetőség nyíljon a járművek és az útvonalak összeegyeztethetőségének a RINF-alkalmazás alapján történő ellenőrzésére. A RINF-alkalmazásnak legkésőbb e rendelet hatálybalépésekor működőképesnek kell lennie, a járművek és az útvonalak összeegyeztethetőségének ellenőrzése szempontjából lényeges paraméterekre vonatkozó adatokat pedig legkésőbb 2020. január 16-ig, illetve a lehető leghamarabb össze kell gyűjteni és be kell vezetni.

(6)

Minden tagállamnak ki kell jelölnie egy nemzeti nyilvántartó szervet, amely felelős azért, hogy összehangolja az adott tagállam infrastruktúra-nyilvántartási adatainak bevitelét és rendszeres frissítését.

(7)

A pályahálózat-működtetőknek össze kell gyűjteniük a hálózatukra vonatkozó adatokat, és biztosítaniuk kell, hogy a nyilvántartásba vételt végző szervekhez benyújtott adatok teljesek, következetesek, pontosak és naprakészek legyenek.

(8)

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás további fejlesztéseinek elő kell segíteniük a járművek és az útvonalak összeegyeztethetőségének ellenőrzését, valamint az útvonalkönyvnek a RINF-alkalmazásból származó információk felhasználásával történő összeállítását. Az Ügynökségnek fel kell mérnie a RINF-alkalmazás további funkcióinak előnyeit és költségeit, és adott esetben alkalmaznia kell azokat.

(9)

Az Ügynökségnek össze kell állítania egy alkalmazási útmutatót, amely ismerteti és szükség esetén kifejti e rendelet követelményeit. Az útmutatót naprakésszé kell tenni, közzé kell tenni és díjmentesen elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

(10)

2018. július 27-én az Ügynökség ajánlást adott ki a vasúti infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírásokról annak érdekében, hogy az (EU) 2016/797 irányelvvel összhangban naprakésszé tegye az infrastruktúra-nyilvántartás funkcióit.

(11)

A 2014/880/EU végrehajtási határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni.

(12)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/797 irányelv 51. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírások

(1)   Az (EU) 2016/797 irányelv 49. cikkében említett infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírásokat e rendelet melléklete tartalmazza.

(2)   Minden tagállam gondoskodik arról, hogy vasúthálózata paramétereinek értékei digitalizált formában, egy olyan elektronikus alkalmazásban kerüljenek rögzítésre, amely megfelel e rendelet közös előírásainak.

2. cikk

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás

(1)   Az Ügynökség létrehoz és fenntart egy webalapú alkalmazást (RINF-alkalmazás), amely az (EU) 2016/797 irányelv 49. cikkének megfelelően egyablakos belépési pontként szolgál a tagállami infrastruktúrákra vonatkozó információk közzétételéhez.

(2)   A RINF-alkalmazást e rendelet mellékletének megfelelően kell létrehozni.

(3)   Az Ügynökség gondoskodik arról, hogy a RINF-alkalmazás legkésőbb 2019. június 16-ra működőképessé váljon.

(4)   Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a melléklet 1. táblázatában meghatározott időpontokig sor kerüljön a hálózatára vonatkozó szükséges adatok összegyűjtésére és RINF-alkalmazásba történő bevezetésére.

(5)   Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a RINF-alkalmazásban foglalt adatok az 5. cikknek megfelelően naprakészek legyenek.

(6)   Az Ügynökség létrehoz egy, a nemzeti nyilvántartási szervek képviselőiből álló csoportot, amelynek feladata a RINF-alkalmazásba történő adatbevitel koordinálása, nyomon követése és támogatása.

3. cikk

Átmenet

(1)   A 2014/880/EU végrehajtási határozatban előírt és az e rendelet mellékletében meghatározott infrastruktúra-nyilvántartások populációira vonatkozó határidők továbbra is alkalmazandók.

(2)   A tagállamok és az Ügynökség gondoskodnak arról, hogy a 2014/880/EU végrehajtási határozatban előírt, az infrastruktúra-nyilvántartásba gyűjtött és bevitt adatok továbbra is rendelkezésre álljanak és az a RINF alkalmazáson keresztül hozzáférhetők legyenek.

4. cikk

Nemzeti nyilvántartó szerv

(1)   Minden tagállam kijelöl egy nemzeti nyilvántartó szervet, amelynek feladata, hogy koordinálja az adatok tagállam általi összegyűjtését és RINF-alkalmazásba történő bevezetését.

(2)   A tagállamok legkésőbb 2019. június 16-ig értesítik az Ügynökséget az (1) bekezdésnek megfelelően kijelölt nemzeti nyilvántartó szervről, amennyiben ez a szerv nem a 2014/880/EU végrehajtási határozat 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban kijelölt szerv.

(3)   A RINF-alkalmazás 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett fejlesztése függvényében 2021. január 1-jétől az egyes tagállamok pályahálózat-működtetői felelősek az adatok összegyűjtéséért és a RINF-alkalmazásba történő bevezetéséért.

5. cikk

Adatgyűjtés

(1)   A pályahálózat-működtetők biztosítják a RINF-alkalmazásban foglalt adatok pontosságát, teljességét, következetességét és időszerűségét, és naprakész adatokat szolgáltatnak, amint azok rendelkezésre állnak.

(2)   2020. december 31-ig a pályahálózat-működtetők a nyilvántartó szerveknek szolgáltatnak adatokat. A nyilvántartó szervek legalább havonta bevezetik az adatokat a RINF-alkalmazásba, kivéve, ha nem szükséges az adatok naprakésszé tétele. Ez utóbbi esetben a nyilvántartó szervek tájékoztatják az Ügynökséget arról, hogy nem szükséges az adatok naprakésszé tétele. Az egyik frissítés időpontja egybeesik a hálózati üzletszabályzat éves közzétételének időpontjával.

(3)   A RINF-alkalmazás 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett fejlesztése függvényében 2021. január 1-jétől a pályahálózat-működtetők közvetlenül vezetik be az adatokat a RINF-alkalmazásba, amint azok rendelkezésre állnak.

(4)   A 2019. június 16. után üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos információkat az üzembe helyezés előtt kell bevezetni a RINF-alkalmazásba.

6. cikk

További fejlesztések

(1)   Az Ügynökség – a költség-haszon elemzés eredményének figyelembevételével – 2021. január 1-jéig aktualizálja a RINF-alkalmazást az alábbiak érdekében:

a)

a RINF-alkalmazásban foglalt adatok naprakésszé tételének egyszerűsítése abból a célból, hogy amint az információk rendelkezésre állnak, a pályahálózat-működtetők frissíthessék azokat;

b)

a hálózat leírásának javítása abból a célból, hogy geometriájának megjelenítése pontos legyen;

c)

a hálózat lehetséges útvonalaival kapcsolatos tájékoztatás;

d)

a vasúti társaságok értesítésére szolgáló eszközök biztosítása a RINF-alkalmazásban számukra jelentőséggel bíró változások tekintetében.

(2)   2022. január 16-ig az Ügynökség – a költség-haszon elemzés eredményének figyelembevételével – aktualizálja a RINF-alkalmazást, hogy lehetővé tegye az (EU) 2019/773 bizottsági végrehajtási rendelet (3) D2. függelékében említett útvonalkönyvhöz szükséges információk összegyűjtését és bevezetését. Minden tagállam gondoskodik arról, hogy infrastruktúra-nyilvántartása a RINF-alkalmazás aktualizálása után egy évvel megadja az útvonalkönyvhöz szükséges információkat.

(3)   A RINF-alkalmazás további fejlesztései olyan adatrendszer létrehozásához vezethetnek, amely az Unió vasúti hálózatához kapcsolódó elektronikus információáramlás egészéhez kapcsolódik.

7. cikk

Útmutató a közös előírások alkalmazásához

Az Ügynökség legkésőbb 2019. június 16-ig útmutatót tesz közzé az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírások alkalmazásáról (alkalmazási útmutató). Az Ügynökség naprakészen tartja az alkalmazási útmutatót. Az alkalmazási útmutató minden paraméterre vonatkozóan hivatkozást tartalmaz az átjárhatósági műszaki előírások megfelelő pontjaira.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

9. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. június 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 138., 2016.5.26., 44. o.

(2)  A Bizottság 2014/880/EU végrehajtási határozata (2014. november 26.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 356., 2014.12.12., 489. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/773 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2012/757/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 5. oldalát).


MELLÉKLET

1.   MŰSZAKI HATÁLY

Ezen előírások az uniós vasúti rendszer következő strukturális alrendszereiről szóló adatokra vonatkoznak:

a)

az infrastruktúra strukturális alrendszer;

b)

az energia alrendszer;

c)

a pálya menti ellenőrző-irányító-jelző alrendszer.

2.   CÉL

Az infrastruktúra-nyilvántartás legfőbb célja, hogy biztosítsa a hálózat jellemzőinek átláthatóságát, valamint az, hogy referencia-adatbázisként szolgáljon.

2.1.   Az infrastruktúra-nyilvántartás által támogatandó folyamatok

Az infrastruktúra-nyilvántartás a következő folyamatokat támogatja:

a)

az (EU) 2016/797 irányelv 23. cikke szerinti, az engedélyezett járművek használatát megelőző ellenőrzések;

b)

mobil alrendszerek tervezése;

c)

a vasúti szolgáltatások megvalósíthatóságának ellenőrzése;

d)

a szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások közzététele az (EU) 2016/797 irányelv 14. cikkének (11) bekezdésével összhangban;

e)

a helyhez kötött berendezések műszaki összeegyeztethetőségének ellenőrzése az (EU) 2016/797 irányelv 18. cikke (4) bekezdésének b) pontjával összhangban;

f)

az uniós vasúti rendszer átjárhatósága terén elért haladás nyomon követése;

g)

az infrastruktúra jellegével kapcsolatos hálózati üzletszabályzat létrehozása;

h)

a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban az (EU) 2019/773 végrehajtási rendelet] D2. függelékében említett útvonalkönyv összeállítása;

i)

az infrastruktúra-nyilvántartásban foglalt adatok más informatikai eszközökben történő újrafelhasználása.

2.2.   Az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó egyedi követelmények

Az infrastruktúra-nyilvántartás:

a)

megadja a jármű és az útvonal műszaki összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez használandó paraméterek értékét;

b)

releváns adatokat szolgáltat a tervezett felhasználási terület infrastruktúra-jellemzőinek azonosításához, valamint a vasúti járművek tervezésének és a vasúti szolgáltatások megvalósíthatósági ellenőrzésének megkönnyítéséhez;

c)

lehetővé teszi a tagállamok számára a szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások felvételét az infrastruktúra-nyilvántartásba;

d)

releváns adatokat szolgáltat a helyhez kötött alrendszer és azon rendszer műszaki összeegyeztethetősége ellenőrzésének megkönnyítéséhez, amelybe a szóban forgó alrendszert integrálják, valamint a vasúti helyhez kötött berendezések közötti átjárhatóság alakulásának nyomon követéséhez;

e)

megadja az útvonalkönyvhöz szükséges információkat;

f)

lehetővé teszi az infrastruktúra-nyilvántartás referencia-adatbázisként történő használatát a hálózati üzletszabályzat vagy más informatikai eszközök tekintetében.

3.   KÖZÖS JELLEMZŐK

Az e mellékletben meghatározott jellemzők a tagállamok valamennyi infrastruktúra-nyilvántartásának közös elemei.

3.1.   Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában:

1.   „vonalszakasz”: a vonal szomszédos szolgálati helyei között található rész, amely több vágányból is állhat;

2.   „szolgálati hely”: vasúti szolgáltatások helye, ahol egy ilyen szolgáltatás kezdődhet, végződhet vagy útvonalat módosíthat, és ahol személyszállítási vagy árufuvarozási szolgáltatások nyújthatók; magában foglalja továbbá a tagállamok vagy a pályahálózat-működtetők közötti, a határoknál lévő helyeket;

3.   „tartózkodási hely” (LP): egy vonalszakasz bármely olyan konkrét pontja, ahol valamely paraméter értéke megváltozik;

4.   „fővágány”: vonatközlekedésre használt bármely vágány; nem foglalja magában a csak a vonatüzemeltetéshez szükséges, átmenő vonalakon vagy pályacsatlakozásoknál található megkerülő vágánykapcsolatokat és összekötő vágányokat;

5.   „mellékvágány”: egy szolgálati helyen belül a vonatközlekedésben nem használt vágány.

3.2.   A vasúthálózat szerkezete az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

3.2.1.   Az infrastruktúra-nyilvántartás céljára minden tagállam vonalszakaszok és üzemeltetési pontok alapján ismerteti vasúthálózatát.

3.2.2.   Az infrastruktúra, az energia és a pálya menti ellenőrző-irányító-jelző alrendszerhez kapcsolódó „vonalszakasz” tekintetében közzéteendő elemeket a „fővágány” infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá.

3.2.3.   Az infrastruktúra alrendszerhez kapcsolódó „szolgálati hely” tekintetében közzéteendő elemeket a „fővágány” és a „mellékvágány” infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá.

3.3.   Elemek az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

3.3.1.   Az elemeket az 1. táblázatnak megfelelően kell közzétenni.

3.3.2.   Az infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó, a 7. cikkben említett alkalmazási útmutató meghatározza az 1. táblázatban felsorolt, az alábbi módok valamelyikén megjelenített adatok konkrét formátumát és irányítási folyamatát:

a)

egyetlen vagy többszörös választás előre meghatározott listáról;

b)

karakterlánc vagy előre meghatározott karakterlánc;

c)

szögletes zárójelben feltüntetett szám.

3.3.3.   Egy paraméter értékét akkor kell megadni, ha kulcsparaméter, vagy ha az 1. táblázatban szereplő határidők szerint meghatározott hálózat tartalmazza a vonatkozó elemet.

A jármű és az útvonal összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez szükséges paraméterek az (EU) 2019/773 végrehajtási rendelet D1. függelékének megfelelően „Az útvonallal való összeegyeztethetőséghez szükséges” jelölést kapnak.

A paraméterek szempontjából lényeges információkat az 1. táblázat tartalmazza.

Ha az 1. táblázat a pályahálózat-működtető valamely dokumentumára hivatkozik, az 5. cikknek megfelelően a pályahálózat-működtető vagy a nemzeti nyilvántartó szerv a szóban forgó dokumentumot elektronikus formátumban nyújtja be az Ügynökségnek. Az 1.1.1.1.2.4.4., az 1.1.1.1.6.4., az 1.1.1.1.6.5., az 1.1.1.3.7.1.3. és az 1.1.1.3.11.3. számok alatt említett dokumentumokat két uniós nyelven kell benyújtani.

1. táblázat

Elemek az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

Szám

Cím

Adatmegjelenítés

Meghatározás

Kulcsparaméter

Az útvonallal való összeegyeztethetőséghez szükséges

A paraméter megadásának határideje

1.

TAGÁLLAM

 

 

 

1.1.

VONALSZAKASZ

 

 

 

1.1.0.0.0.

Általános információk

 

 

 

1.1.0.0.0.1.

A pályahálózat-működtető kódja

[AAAA]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.0.0.0.2.

Nemzeti vonalazonosító

Karakterlánc

Egyedi vonalazonosító vagy egyedi vonalszám a tagállamon belül.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.0.0.0.3.

A vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati hely

Előre meghatározott karakterlánc

A vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati hely egyedi azonosítója (a kilométerek száma a vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati helytől a vonalszakasz végén lévő szolgálati helyig növekszik).

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.0.0.0.4.

A vonalszakasz végén lévő szolgálati hely

Előre meghatározott karakterlánc

A vonalszakasz végén lévő szolgálati hely egyedi azonosítója (a kilométerek száma a vonalszakasz kezdetén lévő szolgálati helytől a vonalszakasz végén lévő szolgálati helyig növekszik).

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.0.0.0.5.

A vonalszakasz hossza

Előre meghatározott karakterlánc

A vonalszakasz kezdetén és végén lévő szolgálati helyek közötti távolság

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.0.0.0.6.

A vonalszakasz jellege

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

szabályos vonalszakasz/összeköttetés

A vonalszakasz jellege a megjelenített adatok méretének kifejezésével, ami attól függ, hogy a vonalszakasz egy nagy csomópont több szolgálati helyre osztásával keletkezett szolgálati helyeket köt-e össze, vagy sem.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.

FŐVÁGÁNY

 

 

 

1.1.1.0.0.

Általános információk

 

 

 

1.1.1.0.0.1.

A vágány azonosítója

Karakterlánc

Egyedi vágányazonosító vagy egyedi vágányszám a vonalszakaszon belül

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.0.0.2.

Normál menetirány

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

N/O/B

A normál menetirány:

a vonalszakasz kezdete és vége által meghatározott iránnyal megegyező irány: (N)

a vonalszakasz kezdete és vége által meghatározott iránnyal ellentétes irány: (O)

mindkét irány: (B)

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.

Infrastruktúra alrendszer

 

 

 

1.1.1.1.1.

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

 

 

 

1.1.1.1.1.1.

A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek (1) megfelelően.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.1.2.

A vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU bizottsági ajánlás (2) értelmében) az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.2.

Teljesítményparaméterek

 

 

 

1.1.1.1.2.1.

A vágány TEN-besorolása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A transzeurópai hálózat azon részének feltüntetése, amelyhez a vonal tartozik.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.2.1.2.

TEN földrajzi információs rendszer azonosító (GIS ID)

Karakterlánc

A TEN-T adatbázis azon szakaszának GIS ID-je, amelyhez a vágány tartozik

 

 

2021. január 1.

1.1.1.1.2.2.

Vonalkategória

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Az INF ÁME szerinti vonalbesorolás – 1299/2014/EU bizottsági rendelet (3)

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.2.3.

Vasúti árufuvarozási folyosó része

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Annak feltüntetése, hogy a vonalat kijelölték-e vasúti árufuvarozási folyosóhoz.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.2.4.

Terhelhetőség

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A vonalkategória, valamint a vágány leggyengébb pontján elért sebesség kombinációja.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.2.4.1.

A terhelhetőség nemzeti besorolása

Karakterlánc

A terhelhetőség nemzeti besorolása

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.2.4.2.

A szerkezetek megfelelése a nagysebességű terhelési modellnek (High Speed Load Model: HSLM)

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Azon vonalszakaszok esetében, amelyeken a legnagyobb megengedett sebesség legalább 200 km/h:

Az alkalmazandó dinamikus összeegyeztethetőségi ellenőrzési eljárásra vonatkozó információk

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.2.4.3.

Különleges ellenőrzéseket igénylő szerkezetek vasúti helye

Előre meghatározott karakterlánc:

[± NNNN.NNN] + [karakterlánc]

Különleges ellenőrzéseket igénylő szerkezetek helyének meghatározása

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.2.4.4.

Az útvonallal való összeegyeztethetőség statikus és dinamikus ellenőrzési eljárását/eljárásait ismertető dokumentum

Karakterlánc

A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, két uniós nyelven elérhető elektronikus dokumentum az alábbi információkkal:

az útvonallal való összeegyeztethetőség statikus és dinamikus ellenőrzésének pontos eljárásai

Vagy

releváns információk az egyedi szerkezetek ellenőrzésének elvégzéséhez.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.2.5.

Legnagyobb megengedett sebesség

[NNN]

Névleges legnagyobb üzemi sebesség a vonalon az infrastruktúra, az energia és az ellenőrző-irányító-jelző alrendszerek jellemzőinek eredményeként, kilométer/órában kifejezve.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.2.6.

Hőmérsékleti tartomány

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

T1 (– 25-től +40-ig)

T2 (– 40-től +35-ig)

T3 (– 25-től +45-ig)

Tx (– 40-től +50-ig)

Európai szabvány szerinti hőmérsékleti tartomány a vonalhoz való korlátlan hozzáféréshez.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.2.7.

Maximális tengerszint feletti magasság

[+/–] [NNNN]

A vonalszakasz tengerszint feletti legmagasabb pontja a szokásos amszterdami vízszinthez (Normal Amsterdam's Peil, NAP) képest.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.2.8.

Súlyos éghajlati viszonyok megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

A vonalon tapasztalható éghajlati viszonyok európai szabvány szerint súlyosak.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.3.

A vonal kialakítása

 

 

 

1.1.1.1.3.1.

Interoperábilis űrszelvény

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/nincs

Európai szabványban meghatározott GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 űrszelvény.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.1.1.1.3.2.

Multinacionális űrszelvények

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

G2/GB1/GB2/nincs

Európai szabványban meghatározott GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 űrszelvénytől eltérő multilaterális űrszelvény vagy nemzetközi űrszelvény.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.1.1.1.3.3.

Nemzeti űrszelvények

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Európai szabványban meghatározott belföldi űrszelvény vagy más helyi űrszelvény.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.1.1.1.3.1.1.

Méretezés

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Európai szabványban meghatározott űrszelvény vagy más helyi űrszelvény, beleértve az alsó vagy felső részt is.

Az 1302/2014/EU rendelet 7.3.2.2. pontjának megfelelően az Egyesült Királyság hálózatához tartozó vonalszakaszokon nem lehet referenciaprofil.

X

X

2020. január 16.

1.1.1.1.3.1.2.

Különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok vasúti helye

Előre meghatározott karakterlánc:

[± NNNN.NNN] + [karakterlánc]

Az 1.1.1.1.3.1.1. pontban említett méretezéstől való eltérések miatt különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok helye.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.3.1.3.

Különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok keresztirányú szelvényét tartalmazó dokumentum

Karakterlánc

A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az 1.1.1.1.3.1.1. pontban említett méretezéstől való eltérések miatt különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok keresztirányú szelvényét tartalmazó elektronikus dokumentum. Adott esetben a meghatározott pont ellenőrzésére vonatkozó iránymutatás csatolható a keresztirányú szelvényt tartalmazó dokumentumhoz.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.3.4.

Cserélhető konténerekre vonatkozó egységes kombinált szállítási profilszám

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Cserélhető konténeres kombinált szállítási kód az UIC-kód szerint (ha a vonal a TEN-hez tartozik).

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.3.5.

Félpótkocsikra vonatkozó egységes kombinált szállítási profilszám

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Félpótkocsikra vonatkozó kombinált szállítási kód az UIC-kód szerint (ha a vonal a TEN-hez tartozik).

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.3.5.1.

Konkrét információk

Karakterlánc

A vonal kialakításával kapcsolatban a PM-től kapott bármely lényeges információ

 

 

2021. január 1.

1.1.1.1.3.6.

Lejtési profil

Előre meghatározott karakterlánc:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

a szükséges számú ismétlődéssel

Lejtési értékek sorozata és a lejtés változásának helyei.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.3.7.

Legkisebb vízszintes ívsugár

[NNNNN]

A vágány méterben kifejezett legkisebb vízszintes ívsugara.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.4.

Vágányparaméterek

 

 

 

1.1.1.1.4.1.

Névleges nyomtávolság

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/egyéb

A nyomtávolságot azonosító, milliméterben kifejezett egyetlen érték.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.4.2.

Túlemeléshiány

[+/–] [NNN]

Milliméterben kifejezett legnagyobb túlemeléshiány meghatározása: a vágányon alkalmazott túlemelés és a magasabb egyensúlyi helyzethez szükséges túlemelés (melyre a vonalat tervezték) közötti különbség.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.4.3.

Síndőlés

[NN]

A vágány sínfejének a futófelülethez képesti dőlését meghatározó szög.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.4.4.

Zúzottkő megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak pontosítása, hogy a vágányt a talpfák közé ágyazott zúzottkővel építették-e.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.5.

Váltók és keresztezések

 

 

 

1.1.1.1.5.1.

A váltókra és keresztezésekre vonatkozó üzemi határértékek ÁME-knek való megfelelősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

A váltókat és keresztezéseket az ÁME-kben előírt üzemi határértékek alapján tartják karban.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.5.2.

Legkisebb kerékátmérő fix tompaszögű keresztezésekben

[NNN]

A fix tompaszögű keresztezések maximális vezetetlen hossza a minimális üzemi kerékátmérő alapján, milliméterben kifejezve.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.6.

A vágány alkalmazott terheléssel szembeni ellenállása

 

 

 

1.1.1.1.6.1.

Maximális vonatlassulás

[N.N]

A vágány hosszanti irányú erőkkel szembeni ellenállására vonatkozó határérték, maximális engedélyezett vonatlassulásként megadva és méter per négyzetmásodpercben kifejezve.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.6.2.

Örvényáramú fékek használata

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Engedélyezett/bizonyos feltételek mellett engedélyezett/csak vészfékezésre engedélyezett/bizonyos feltételek mellett csak vészfékezésre engedélyezett/nem engedélyezett

Az örvényáramú fékek használatára vonatkozó korlátozások feltüntetése

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.6.3.

Mágnesfékek használata

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Engedélyezett/bizonyos feltételek mellett engedélyezett/csak vészfékezésre engedélyezett/bizonyos feltételek mellett csak vészfékezésre engedélyezett/nem engedélyezett

A mágnesfékek használatára vonatkozó korlátozások feltüntetése

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.6.4.

Az örvényáramú fékek használatának feltételeit tartalmazó dokumentum

Karakterlánc

A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az 1.1.1.1.6.2. pontban megadott, az örvényáramú fékek használatának feltételeit tartalmazó, két uniós nyelven elérhető elektronikus dokumentum.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.6.5.

A mágnesfékek használatának feltételeit tartalmazó dokumentum

Karakterlánc

A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az 1.1.1.1.6.3. pontban megadott, a mágnesfékek használatának feltételeit tartalmazó, két uniós nyelven elérhető elektronikus dokumentum.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.7.

Egészség, biztonság és környezet

 

 

 

1.1.1.1.7.1.

Nyomkarimakenő használata tilos

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy fedélzeti nyomkarimakenő eszköz használata tilos-e.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.7.2.

Szintbeli keresztezések megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy vannak-e szintbeli keresztezések (a gyalogos vágányátjárókat is ideértve) a vonalszakaszon.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.7.3.

Szintbeli keresztezés közelében megengedett gyorsulás

Karakterlánc

Szintbeli keresztezés közelében megálló vagy sebességét visszanyerő vonat gyorsulására vonatkozó határérték megléte, meghatározott gyorsulási referenciagörbén kifejezve.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.7.4.

Pálya menti hőnfutásjelző (HABD) megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Pálya menti hőnfutásjelző megléte

X

X

2020. január 16.

1.1.1.1.7.5.

A pálya menti hőnfutásjelző az ÁME-knek megfelelő.

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

A francia, az olasz és a svéd hálózat esetében.

A pálya menti hőnfutásjelző az ÁME-knek megfelelő.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.7.6.

A pálya menti hőnfutásjelző azonosítása

Karakterlánc

A francia, az olasz és a svéd hálózat esetében.

Akkor alkalmazandó, ha a pálya menti hőnfutásjelző nem felel meg az ÁME-knek, a pálya menti hőnfutásjelző azonosítása.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.7.7.

A pálya menti hőnfutásjelző generációja

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A francia, az olasz és a svéd hálózat esetében.

A pálya menti hőnfutásjelző generációja

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.7.8.

A pálya menti hőnfutásjelző vasúti helye

Előre meghatározott karakterlánc:

[± NNNN.NNN] + [karakterlánc]

A francia, az olasz és a svéd hálózat esetében.

Akkor alkalmazandó, ha a pálya menti hőnfutásjelző nem felel meg az ÁME-knek, a pálya menti hőnfutásjelző helyének meghatározása.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.7.9.

A pálya menti hőnfutásjelző mérésének iránya

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

N/O/B

A francia, az olasz és a svéd hálózat esetében.

Akkor alkalmazandó, ha a pálya menti hőnfutásjelző nem felel meg az ÁME-knek, a pálya menti hőnfutásjelző mérésének iránya.

Ha a mérés iránya:

a vonalszakasz kezdete és vége által meghatározott iránnyal megegyező irány: (N)

a vonalszakasz kezdete és vége által meghatározott iránnyal ellentétes irány: (O)

mindkét irány: (B)

 

X

2020. január 16.

1.1.1.1.7.10.

Vörös fénnyel folyamatosan világító lámpák szükségesek

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Azon szakaszok, ahol az (EU) 2019/773 végrehajtási rendelet értelmében két darab, vörös fénnyel folyamatosan világító lámpára van szükség.

 

 

2021. január 1.

1.1.1.1.7.11.

Csendesebb útvonalhoz való tartozás

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Az 1304/2014/EU bizottsági rendelet (4) 5b. cikke szerinti „csendesebb útvonalhoz” tartozik.

X

 

2021. január 1.

1.1.1.1.8.

Alagút

 

 

 

1.1.1.1.8.1.

A pályahálózat-működtető kódja

[AAAA]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.8.2.

Alagút azonosítója

Karakterlánc

Egyedi alagút-azonosító vagy egyedi szám a tagállamon belül

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.8.3.

Alagút kezdete

Előre meghatározott karakterlánc:

[Földrajzi szélesség (NN.NNNN) + Földrajzi hosszúság (± NN.NNNN) + km (± N NNN.NNN)]

Tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták és a vonal kilométerszáma az alagút kezdeténél.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.8.4.

Alagút vége

Előre meghatározott karakterlánc:

[Földrajzi szélesség (NN.NNNN) + Földrajzi hosszúság (± NN.NNNN) + km (± N NNN.NNN)]

Tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták és a vonal kilométerszáma az alagút végénél.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.8.5.

EK-hitelesítési nyilatkozat a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-knek való megfelelésre vonatkozóan

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.8.6.

MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU ajánlás értelmében) a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.8.7.

Alagút hossza

[NNNNN]

Az alagút méterben megadott hossza a belépési kapuzattól a kilépési kapuzatig.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.8.8.

Keresztmetszeti terület

[NNN]

Az alagút legkisebb keresztmetszeti területe négyzetméterben kifejezve.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.8.8.1.

Az alagút megfelelése az INF ÁME-knek

I/N

Az alagút megfelelése az INF ÁME-knek a legnagyobb megengedett sebesség mellett

X

 

2021. január 1.

1.1.1.1.8.8.2.

A PM által rendelkezésre bocsátott, az alagút pontos leírását tartalmazó dokumentum

Karakterlánc

A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az alagút űrszelvényének és geometriájának pontos leírását tartalmazó elektronikus dokumentum

 

 

2021. január 1.

1.1.1.1.8.9.

Vészhelyzeti terv megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e vészhelyzeti terv.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.8.10.

A jármű előírt tűzbiztonsági kategóriája

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A/B/nincs

Arra vonatkozó kategória, hogy ha egy személyszállító vonat fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.1.8.11.

A jármű előírt nemzeti tűzbiztonsági kategóriája

Karakterlánc

Arra vonatkozó kategória, hogy ha egy személyszállító vonat fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.

Energia alrendszer

 

 

 

1.1.1.2.1.

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

 

 

 

1.1.1.2.1.1.

A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat az energia alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.1.2.

A vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU bizottsági ajánlás értelmében) az energia alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.2.

Munkavezeték-rendszer

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1.

Munkavezeték-rendszer típusa

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Felsővezeték Harmadik sínes rendszer

Harmadik sínes rendszer

Negyedik sínes rendszer

Nem villamosított

A munkavezeték-rendszer típusának feltüntetése.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.2.1.2.

Energiaellátó rendszer (feszültség és frekvencia)

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

25 kV–50 Hz váltakozó áram/

15 kV-16,7 Hz váltakozó áram/

3 kV egyenáram/

1,5 kV egyenáram/

egyenáram (különleges eset FR)/

750 V egyenáram/

650 V egyenáram/

600 V egyenáram/

egyéb

A vontatási energiaellátó rendszer feltüntetése (névleges feszültség és frekvencia)

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.2.1.3.

Umax2 az 1301/2014/EU rendelet 7.4.2.2.1. pontjában említett vonalak esetében.

[NNNNNN]

A francia hálózat esetében.

Az EN 50163 szabvány szerinti legnagyobb nem állandó feszültség az 1301/2014/EU rendelet 7.4.2.2.1. pontjában említett vonalak esetében.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.2.2.2.

A vonat legnagyobb áramerőssége

[NNNN]

A vonat amperben kifejezett legnagyobb megengedhető áramerősségének feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.2.3.

Álló helyzetben áramszedőnként felvett legnagyobb áramerősség

[NNN]

Egyenáramú rendszerek esetén a vonat amperben kifejezett, álló helyzetbeli legnagyobb megengedhető áramerősségének feltüntetése.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.2.4.

Visszatápláló fékezés engedélyezése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N/Csak akkor, ha a jármű az EN 50 388 szabvány szerint képes észlelni a vészhelyzeti leállítást

Annak feltüntetése, hogy a visszatápláló fékezés megengedett, nem megengedett, vagy meghatározott feltételek mellett megengedett.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.2.5.

A munkavezeték legnagyobb magassága

[N.NN]

A munkavezeték méterben kifejezett legnagyobb magasságának feltüntetése.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.2.6.

A munkavezeték legkisebb magassága

[N.NN]

A munkavezeték méterben kifejezett legkisebb magasságának feltüntetése.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.3.

Áramszedő

 

 

 

1.1.1.2.3.1.

Az ÁME-nek megfelelő, elfogadott áramszedőfejek

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Az ÁME-nek megfelelő, használatra engedélyezett áramszedőfejek feltüntetése.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.3.2.

Egyéb elfogadott áramszedőfejek

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A használatra engedélyezett áramszedőfejek feltüntetése.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.3.3.

A felemelt áramszedők számára és a köztük lévő távolságra vonatkozó előírások a megadott sebességnél

Előre meghatározott karakterlánc:

[N] [NNN] [NNN]

A felemelt áramszedők engedélyezett maximális számának feltüntetése vonatonként, valamint az áramszedő középvonala és az áramszedőfej középvonala közötti, méterben kifejezett legkisebb távolság feltüntetése a megadott sebességnél.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.3.4.

Engedélyezett csúszóbetétanyag

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A használatra engedélyezett csúszóbetétanyagok feltüntetése.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.4.

Felsővezeték-határok

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1.

Fázishatár

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

A fázishatár meglétének és az előírt információknak a feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.4.1.2.

A fázishatárra vonatkozó információ

Előre meghatározott karakterlánc

A fázishatárra vonatkozóan előírt több információ feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.4.2.1.

Rendszerhatár

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Rendszerhatár meglétének feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.4.2.2.

A rendszerhatárra vonatkozó információ

Előre meghatározott karakterlánc

A rendszerhatárra vonatkozóan előírt több információ feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.4.3.

A jelzőtábla és a fázishatár vége közötti távolság

[N]

Az útvonallal való összeegyeztethetőségnek a francia hálózaton végzett ellenőrzése esetében.

A járművezetőt a fázishatár elhagyása után az áramszedő felemelésére vagy az áramkör-megszakító bezárására feljogosító jelzőtábla és a fázishatár vége közötti távolság.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.2.5.

A járművekre vonatkozó követelmények

 

 

 

1.1.1.2.5.1.

A fedélzeti előírt áramerősségre vagy teljesítményre vonatkozó korlátozás

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy a jármű fedélzetén előírás-e az áramerősséget vagy a teljesítményt korlátozó funkció.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.5.2.

Engedélyezett sarunyomás

Karakterlánc

A newtonban kifejezett engedélyezett sarunyomás feltüntetése.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.2.5.3.

Előírt automatikus leengedő készülék

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy a járművön előírás-e az automatikus leengedő készülék.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.

Ellenőrző-irányító-jelző alrendszer

 

 

 

1.1.1.3.1.

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

 

 

 

1.1.1.3.1.1.

A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat az ellenőrző-irányító-jelző alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.2.

Az ÁME-knek megfelelő vonatbiztosítási rendszer (ETCS)

 

 

 

1.1.1.3.2.1.

Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) szintje

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A pálya menti berendezésekhez kapcsolódó ETCS-alkalmazási szint.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.2.2.

ETCS-alapverzió

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Pálya menti ETCS-alapverzió.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.2.3.

A vonalhozzáféréshez szükséges ETCS-infill

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy biztonsági okokból szükséges-e infill a vonalhozzáféréshez.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.2.4.

Pálya menti ETCS-infill

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Nincs/Hurok/GSM-R-infill/Hurok és GSM-R-infill

Információ a hurok vagy a páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer (GSM-R) révén az 1. szintű berendezések számára információt átadni képes pálya menti berendezésről.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.2.5.

Végrehajtott nemzeti ETCS-alkalmazások (44-es csomag)

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy a pálya és a vonat között sor kerül-e nemzeti alkalmazásokra vonatkozó adatok átvitelére.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.2.6.

Üzemeltetési korlátozások vagy feltételek megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy léteznek-e a CCS ÁME – az (EU) 2016/919 bizottsági rendelet (5) – követelményeinek való részleges megfelelésből adódó korlátozások vagy feltételek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.2.7.

Opcionális ETCS-funkciók

Karakterlánc

A vonal üzemelését esetlegesen javító opcionális ETCS-funkciók.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.1.1.3.2.8.

A vonatintegritás fedélzetről történő, a vonalhozzáféréshez szükséges megerősítése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy biztonsági okokból a vonalhozzáféréshez szükséges-e a vonatintegritás fedélzetről történő megerősítése.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.3.2.9.

Az ETCS rendszer összeegyeztethetősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A műszaki összeegyeztethetőség igazolására használt ETCS-követelmények

 

X

2020. január 16.

1.1.1.3.2.10.

ETCS M_version

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Az SRS 7.5.1.9. szerinti ETCS M_version

 

 

2021. január 1.

1.1.1.3.3.

Az ÁME-nek megfelelő rádió (GSM-R)

 

 

 

1.1.1.3.3.1.

GSM-R verzió

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A pálya menti GSM-R funkcionáliskövetelmény-előírásának (FRS) és rendszerkövetelmény-előírásának (SRS) verzió száma.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.3.2.

Az aktív, fedélzeti GSM-R mobilkészülékek (EDOR) vagy egyidejű kommunikációs munkamenetek száma a 2. vagy 3. ETCS-szint esetében, amelyekre szükség van a rádiós irányítóközpont általi, működési zavar nélküli átadásokhoz

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

1/2

A vonat zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges egyidejű fedélzeti kommunikációs munkamenetek száma a 2. vagy 3. ETCS-szint esetében. Ez a kommunikációs munkamenetek rádiós irányítóközpont (RBC) általi kezeléséhez kapcsolódik. A biztonság szempontjából nem kritikus, és nem átjárhatósági kérdés.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.3.3.

Opcionális GSM-R funkciók

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A vonal üzemelését esetlegesen javító opcionális GSM-R-funkciók használata. Csak információs célt szolgálnak, és nem jelentenek hálózati hozzáférési kritériumot.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.3.3.1.

A hálózati jellemzőkre vonatkozó további információk

Karakterlánc

A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, a hálózati jellemzőkre vagy a vonatkozó dokumentumra vonatkozó bármely további információ, például: kiegészítő fedélzeti védelem ajánlásához vezető interferenciaszint

 

 

2021. január 1.

1.1.1.3.3.3.2.

ETCS-hez tartozó GPRS

Választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy használható-e GPRS az ETCS-ben

 

 

2021. január 1.

1.1.1.3.3.3.3.

A GPRS alkalmazási területe

Karakterlánc

Annak a területnek a megjelölése, ahol a GPRS használható az ETCS-ben

 

 

2021. január 1.

1.1.1.3.3.4.

Az 555-ös csoport használata

Választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy használják-e az 555-ös csoportot

 

X

2020. január 16.

1.1.1.3.3.5.

Barangolási megállapodás hatálya alá tartozó GSM-R hálózatok

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Barangolási megállapodás hatálya alá tartozó GSM-R hálózatok jegyzéke

 

X

2020. január 16.

1.1.1.3.3.6.

Nyilvános hálózatok irányába történő barangolás megléte

Választás előre meghatározott listáról:

I/N

Igen válasz esetében meg kell adni a nyilvános hálózat nevét:

Nyilvános hálózatok irányába történő barangolás megléte

 

 

2021. január 1.

1.1.1.3.3.7.

A nyilvános hálózatok irányába történő barangolás részletei

Karakterlánc

Ha a nyilvános hálózatok irányába történő barangolást konfigurálták, kérjük megadni, hogy mely hálózatokra, mely felhasználókra és mely területekre vonatkozóan.

 

 

2021. január 1.

1.1.1.3.3.8.

GSMR-lefedettség hiánya

Választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy nincs GSMR-lefedettség

X

 

2021. január 1.

1.1.1.3.3.9.

A rádiórendszer hangfunkciójának összeférhetősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A hangfunkció műszaki összeegyeztethetőségének igazolására használt rádiós követelmények

 

X

2020. január 16.

1.1.1.3.3.10.

A rádiórendszer adatfunkciójának összeférhetősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Az adatfunkció műszaki összeegyeztethetőségének igazolására használt rádiós követelmények

 

X

2020. január 16.

1.1.1.3.4.

Az ÁME-knek teljes mértékben megfelelő vonatérzékelési rendszerek

 

 

 

1.1.1.3.4.1.

Az ÁME-nek teljes mértékben megfelelő vonatérzékelési rendszerek megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy van-e telepített vonatérzékelési rendszer, és az teljes mértékben megfelel-e a CCS ÁME – az (EU) 2016/919 rendelet – követelményeinek.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.5.

Hagyományos vonatbiztosítási rendszerek

 

 

 

1.1.1.3.5.1.

Egyéb telepített vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek megléte

Vonatbiztosítási rendszer

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy telepítettek-e a pálya mentén egyéb, normál üzemmódban üzemelő vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszereket.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.1.1.3.5.2.

Egynél több, a fedélzeten előírt vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszer szükségessége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Annak feltüntetése, hogy előírás-e a fedélzeten egyidejűleg egynél több vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszer.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.1.1.3.5.3.

Hagyományos vonatbiztosítási rendszer

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

Annak feltüntetése, hogy melyik B. besorolású rendszert telepítették.

X

X

2020. január 16.

1.1.1.3.6.

Hagyományos rádiórendszerek

 

 

 

1.1.1.3.6.1.

Egyéb telepített rádiórendszerek (hagyományos rádiórendszerek)

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A telepített hagyományos rádiórendszerek feltüntetése.

X

X

2020. január 16.

1.1.1.3.7.

Az ÁME-nek teljes mértékben nem megfelelő vonatérzékelési rendszerek

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1.

A vonatérzékelési rendszer típusa

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

sínáramkör/kerékdetektor/hurok

A telepített vonatérzékelési rendszerek típusainak feltüntetése.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.1.2.

Azon sínáramkörök vagy tengelyszámlálók típusa, amelyek esetében különleges ellenőrzésekre van szükség

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Azon vonatérzékelési rendszerek típusa, amelyek esetében különleges ellenőrzésekre van szükség.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.3.7.1.3.

Az 1.1.1.3.7.1.2. pontban bejelentett vonatérzékelési rendszerek típusával kapcsolatos eljárás(ok)at ismertető dokumentum

Karakterlánc

A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az 1.1.1.3.7.1.2. pontban megadott vonatérzékelési rendszerekkel kapcsolatban elvégzendő különleges ellenőrzési eljárások pontos leírását tartalmazó, két uniós nyelven elérhető elektronikus dokumentum.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.3.7.1.4.

Vonatérzékelési korlátozás hatálya alá tartozó szakasz

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Az útvonallal való összeegyeztethetőségnek a francia hálózaton végzett ellenőrzése esetében.

Szakaszok az alábbi jellemzőkkel:

Az egy vágányon szállított tonnatartalom kisebb, mint 15 000 tonna/nap/vágány

Vágányútlezárás

45 másodperces késleltetés vágányútlezárás esetében

Sínáramkörök bejelentésére szolgáló berendezés

Tolatási rásegítő pedál hiánya normál menetirányban, a nem visszafordítható, kettős vágányú vonalak esetében

Tolatási rásegítő pedál hiánya, tekintet nélkül a forgalom irányára egyvágányú vonalak és kétirányú vágányok esetében

A pedál bejelentésére szolgáló mechanizmus hiánya

45 másodperces késleltetés egyedi bejelentések alaphelyzetbe állítására alkalmas eszközök esetében

 

X

2020. január 16.

1.1.1.3.7.2.1.

Két egymást követő tengely közötti legnagyobb megengedett távolság ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy az előírt távolság megfelel-e az ÁME-nek.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.2.2.

Két egymást követő tengely közötti legnagyobb megengedett távolság az ÁME-nek való megfelelés hiánya esetén

[NNNNN]

Két egymást követő tengely közötti, milliméterben megadott legnagyobb megengedett távolság feltüntetése az ÁME-nek való megfelelés hiánya esetén.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.3.

Két egymást követő tengely közötti legkisebb megengedett távolság

[NNNN]

A milliméterben megadott távolság feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.4.

Az első és az utolsó tengely közötti legkisebb megengedett távolság

[NNNNN]

A milliméterben megadott távolság feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.5.

A vonat vége és első tengelye közötti legnagyobb távolság

[NNNN]

A vonat vége és az első tengely közötti, milliméterben megadott távolság feltüntetése a jármű vagy a vonat mindkét (elülső és hátsó) oldala esetében.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.6.

Legkisebb megengedett nyomkarima-szélesség

[NNN]

A milliméterben megadott szélesség feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.7.

Legkisebb megengedett kerékátmérő

[NNN]

A milliméterben megadott kerékátmérő feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.8.

A nyomkarima legkisebb megengedett vastagsága

[NN.N]

A nyomkarima milliméterben megadott vastagságának feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.9.

A nyomkarima legkisebb megengedett magassága

[NN.N]

A nyomkarima milliméterben megadott magasságának feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.10.

A nyomkarima legnagyobb megengedett magassága

[NN.N]

A nyomkarima milliméterben megadott magasságának feltüntetése.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.11.

Legkisebb megengedett tengelyterhelés

[NN.N]

A tonnában megadott tengelyterhelés feltüntetése.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.1.1.3.7.11.1.

Legkisebb megengedett tengelyterhelés járműkategóriánként

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A jármű kategóriájától függően a tonnában megadott tengelyterhelés feltüntetése.

 

 

2021. január 1.

1.1.1.3.7.12.

A kerekek körüli fémmentes térre vonatkozó szabályok ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.13.

A jármű fémstruktúrájára vonatkozó szabályok ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.14.

A kerék anyagára vonatkozóan előírt ferromágneses jellemzők ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.15.1.

A kerékpár ellentétes oldali kerekei közötti legnagyobb megengedett impedancia ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.15.2.

A kerékpár ellentétes oldali kerekei közötti legnagyobb megengedett impedancia ÁME-knek való megfelelésének hiánya

[N.NNN]

A legnagyobb megengedett impedancia ohmban kifejezett értéke az ÁME-nek nem felel meg.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.16.

A homokszórás ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.1.1.3.7.17.

A homok maximális mennyisége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A homok vágányon elfogadott, 30 másodpercre vonatkozó, grammban megadott maximális mennyisége.

 

 

2021. január 1.

1.1.1.3.7.18.

A homokszórásnak a vezető általi kötelező felülbírálása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy előírás-e az, hogy a pályahálózat-működtető utasításai szerint a vezető aktiválhassa/deaktiválhassa a homokszóró készüléket.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.19.

A homok tulajdonságaira vonatkozó szabályok ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.20.

A fedélzeti nyomkarimakenőre vonatkozó szabályok megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy léteznek-e a nyomkarimakenő aktiválására vagy deaktiválására vonatkozó szabályok.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.21.

A kompozit féktuskók használatára vonatkozó szabályok ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.22.

A tolatást segítő készülékekre vonatkozó szabályok ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.7.23.

A tolatási impedanciát befolyásoló RST-tulajdonságok ötvözésére vonatkozó szabályok ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

az ÁME-nek megfelelő/az ÁME-nek nem megfelelő

Annak feltüntetése, hogy a szabályok megfelelnek-e az ÁME-nek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.8.

Rendszerek közötti átmenet

 

 

 

1.1.1.3.8.1.

A különféle biztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás üzemelés közben

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e a különböző rendszerek közötti átkapcsolás üzemelés közben.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.8.2.

A különféle rádiórendszerek közötti átkapcsolás lehetősége

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy üzemelés közben létezik-e a különböző rádiórendszerek közötti átkapcsolás és nincs kommunikációs rendszer.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.9.

Az elektromágneses interferenciákkal kapcsolatos paraméterek

 

 

 

1.1.1.3.9.1.

A jármű által kibocsátott mágneses mezőre vonatkozó szabályok létezése és ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

nincsenek/megfelelnek az ÁME-knek/nem felelnek meg az ÁME-knek

Annak feltüntetése, hogy a szabályok léteznek-e és megfelelnek-e az ÁME-nek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.9.2.

A járművek vontatási áramában lévő harmonikus hullámokra vonatkozó határértékek létezése és ÁME-knek való megfelelése

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

nincsenek/megfelelnek az ÁME-knek/nem felelnek meg az ÁME-knek

Annak feltüntetése, hogy a szabályok léteznek-e és megfelelnek-e az ÁME-nek.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.10.

Pálya menti rendszer meghibásodás esetén

 

 

 

1.1.1.3.10.1.

ETCS-szint meghibásodás esetén

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A pálya menti berendezésekhez kapcsolódó ERTMS-/ETCS-alkalmazási szint meghibásodás esetén.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.10.2.

Egyéb vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszer meghibásodás esetén

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Annak feltüntetése, hogy létezik-e az ETCS-től eltérő rendszer meghibásodás esetén.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.11.

A fékkel kapcsolatos paraméterek

 

 

 

1.1.1.3.11.1.

Előírt legnagyobb féktávolság

[NNNN]

A vonat féktávolságának (méterben kifejezett) legnagyobb értéke a legnagyobb vonali sebességhez.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.1.1.3.11.2.

További információk rendelkezésre állása a PM részéről

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

További információk rendelkezésre állása a PM részéről az (EU) 2019/773 végrehajtási rendelet mellékletének 4.2.2.6.2. (2) pontjában meghatározottak szerint.

X

X

2020. január 16.

1.1.1.3.11.3.

A PM részéről rendelkezésre álló, a fékteljesítményre vonatkozó dokumentumok

Karakterlánc

A PM által két uniós nyelven rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, további információkat tartalmazó elektronikus dokumentum az (EU) 2019/773 végrehajtási rendelet mellékletének 4.2.2.6.2. (2) pontjában meghatározottak szerint.

 

X

2020. január 16.

1.1.1.3.12.

Egyéb, az ellenőrző-irányító-jelző alrendszerrel kapcsolatos paraméterek

 

 

 

1.1.1.3.12.1.

Billenés támogatása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy az ETCS támogat-e billenési funkciókat.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.1.1.4.

Szabályok és korlátozások

 

 

 

1.1.1.4.1.

Szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások megléte

 

 

2021. január 1.

1.1.1.4.2.

A PM részéről rendelkezésre álló, a szigorúan helyi jellegű szabályokra és korlátozásokra vonatkozó dokumentumok

Karakterlánc

A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, további információkat tartalmazó elektronikus dokumentum

 

 

2021. január 1.

1.2.

SZOLGÁLATI HELY

 

 

 

1.2.0.0.0.

Általános információk

 

 

 

1.2.0.0.0.1.

Szolgálati hely neve

Karakterlánc

Általában a városhoz, a faluhoz vagy a forgalom-ellenőrzési célhoz kapcsolódó név.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.0.0.0.2.

Szolgálati hely egyedi azonosítója

Előre meghatározott karakterlánc:

[AA+AAAAAAAAAA]

Az országkódból és a szolgálati hely alfanumerikus kódjából álló kód.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.0.0.0.3.

A szolgálati hely árufuvarozási és személyszállítási telematikai alkalmazásainak elsődleges kódja.

Előre meghatározott karakterlánc:

[AANNNNN]

Az árufuvarozási és személyszállítási telematikai alkalmazásokhoz kialakított elsődleges kód.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.0.0.0.4.

Szolgálati hely típusa

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

A létesítmény típusa a domináns üzemeltetési funkciókra vonatkoztatva.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.0.0.0.4.1.

A nyomtávolság-váltó berendezés típusa

Karakterlánc

A nyomtávolság-váltó berendezés típusa

 

X

2020. január 16.

1.2.0.0.0.5.

A szolgálati hely földrajzi elhelyezkedése

Előre meghatározott karakterlánc:

[Földrajzi szélesség (NN.NNNN) + Földrajzi hosszúság (± NN.NNNN)]

Általában a szolgálati hely középpontjára vonatkozóan megadott, tizedfokokban kifejezett földrajzi koordináták.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.0.0.0.6.

A szolgálati hely vasúti létesítménye

Előre meghatározott karakterlánc:

[NNN.NNN] + [karakterlánc]

A vonalazonosítóhoz kapcsolódó kilométerszám, mely meghatározza a szolgálati hely földrajzi helyét. Ez általában a szolgálati hely középpontját jelenti.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.

FŐVÁGÁNY

 

 

 

1.2.1.0.0.

Általános információk

 

 

 

1.2.1.0.0.1.

A pályahálózat-működtető kódja

[AAAA]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.0.2.

A vágány azonosítója

Karakterlánc

Egyedi vágányazonosító vagy egyedi vágányszám a szolgálati helyen belül.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.1.

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

 

 

 

1.2.1.0.1.1.

A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.1.2.

MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU ajánlás értelmében) az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.2.

Teljesítményparaméterek

 

 

 

1.2.1.0.2.1.

A vágány TEN-besorolása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A TEN-T átfogó hálózat része/A TEN-T árufuvarozási törzshálózat része/A TEN-T személyszállítási törzshálózat része/TEN-en kívüli

A transzeurópai hálózat azon részének feltüntetése, amelyhez a vágány tartozik.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.2.2.

Vonalkategória:

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Az INF ÁME szerinti vonalbesorolás – 1299/2014/EU rendelet

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.2.3.

Vasúti árufuvarozási folyosó része

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Annak feltüntetése, hogy a vonalat kijelölték-e vasúti árufuvarozási folyosóhoz.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.3.

A vonal kialakítása

 

 

 

1.2.1.0.3.1.

Interoperábilis űrszelvény

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/nincs

Európai szabványban meghatározott GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 űrszelvény.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.2.1.0.3.2.

Multinacionális űrszelvények:

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

G2/GB1/GB2/nincs

Európai szabványban meghatározott GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 űrszelvénytől eltérő multilaterális űrszelvény vagy nemzetközi űrszelvény.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.2.1.0.3.3.

Nemzeti űrszelvények

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Európai szabványban meghatározott belföldi űrszelvény vagy más helyi űrszelvény.

Törölt paraméter. Tájékoztatás céljából megjelenítendő

1.2.1.0.3.4.

Méretezés

Egyetlen választás előre meghatározott listáról

Európai szabványban meghatározott űrszelvény vagy más helyi űrszelvény, beleértve az alsó vagy felső részt is.

X

X

2020. január 16.

1.2.1.0.3.5.

Különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok vasúti helye

Előre meghatározott karakterlánc:

[± NNNN.NNN] + [karakterlánc]

Az 1.2.1.0.3.4. pontban említett méretezéstől való eltérések miatt különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok helye.

 

X

2020. január 16.

1.2.1.0.3.6.

Különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok keresztirányú szelvényét tartalmazó dokumentum

Karakterlánc

A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, az 1.2.1.0.3.4. pontban említett méretezéstől való eltérések miatt különleges ellenőrzéseket igénylő meghatározott pontok keresztirányú szelvényét tartalmazó elektronikus dokumentum. Adott esetben a meghatározott pont ellenőrzésére vonatkozó iránymutatás csatolható a keresztirányú szelvényt tartalmazó dokumentumhoz.

 

X

2020. január 16.

1.2.1.0.4.

Vágányparaméterek

 

 

 

1.2.1.0.4.1.

Névleges nyomtávolság

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/egyéb

A nyomtávolságot azonosító, milliméterben kifejezett egyetlen érték.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.5.

Alagút

 

 

 

1.2.1.0.5.1.

A pályahálózat-működtető kódja

[AAAA]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.5.2.

Alagút azonosítója

Karakterlánc

Egyedi alagútazonosító vagy egyedi alagútszám a tagállamon belül

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.5.3.

Az alagútra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-knek való megfelelésre vonatkozóan

Karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.5.4.

Az alagútra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU ajánlás értelmében) a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.5.5.

Alagút hossza

[NNNNN]

Az alagút méterben megadott hossza a belépési kapuzattól a kilépési kapuzatig.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.5.6.

Vészhelyzeti terv megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e vészhelyzeti terv.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.5.7.

A jármű előírt tűzbiztonsági kategóriája

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A/B/nincs

Arra vonatkozó kategória, hogy egy személyszállító vonat, amelynek a fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.5.8.

A jármű előírt nemzeti tűzbiztonsági kategóriája

Karakterlánc

Arra vonatkozó kategória, hogy egy személyszállító vonat, amelynek fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig a nemzeti szabályoknak megfelelően (ha vannak).

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.5.9.

Dízel- vagy más belsőégésű vontatás megengedett

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy alkalmazható-e dízel- vagy más belsőégésű vontatás az alagútban

 

 

2021. január 1.

1.2.1.0.6.

Peron

 

 

 

1.2.1.0.6.1.

A pályahálózat-működtető kódja

[AAAA]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.6.2.

A peron azonosítója

Karakterlánc

Egyedi peronazonosító vagy egyedi peronszám a szolgálati helyen belül.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.6.3.

A peron TEN-besorolása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A TEN-T átfogó hálózat része/A TEN-T árufuvarozási törzshálózat része/A TEN-T személyszállítási törzshálózat része/TEN-en kívüli

A transzeurópai hálózat azon részét jelzi, amelyhez a peron tartozik.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.6.4.

A peron hasznos hossza

[NNNN]

A peron azon részének (méterben kifejezett) legnagyobb folyamatos hossza, amely mellett a vonat normál üzemi körülmények között, utasok fel- és leszállása céljából történő megállását tervezik, a megállási tűréshatárnak megfelelő hossz ráhagyásával.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.6.5.

Peron magassága

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/egyéb

A peron felső része és a szomszédos vágány futófelülete közötti távolság. Névleges érték milliméterben kifejezve.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.6.6.

A vonatnak a peronról való elindítására szolgáló berendezés megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy a vonat személyzetét támogatja-e berendezés vagy személyzet a vonat elindításában.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.1.0.6.7.

A peronon lévő, felszállást segítő eszközök használatának köre

[NNNN]

A vonat azon megközelítési szintjére vonatkozó információ, amelynél a felszállást segítő eszközök használhatók.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.

MELLÉKVÁGÁNY

 

 

 

1.2.2.0.0.

Általános információk

 

 

 

1.2.2.0.0.1.

A pályahálózat-működtető kódja

[AAAA]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.0.2.

A mellékvágány azonosítója

Karakterlánc

Egyedi mellékvágány-azonosító vagy egyedi mellékvágányszám a szolgálati helyen belül.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.0.3.

Mellékvágány TEN-besorolása

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A TEN-T átfogó hálózat része/A TEN-T árufuvarozási törzshálózat része/A TEN-T személyszállítási törzshálózat része/TEN-en kívüli

A transzeurópai hálózat azon részét jelzi, amelyhez a mellékvágány tartozik.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.1.

A mellékvágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozat

 

 

 

1.2.2.0.1.1.

A mellékvágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.1.2.

A mellékvágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU ajánlás értelmében) az infrastruktúra alrendszerre vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.2.

Teljesítményparaméter

 

 

 

1.2.2.0.2.1.

A mellékvágány hasznos hossza

[NNNN]

A mellékvágány/tárolóvágány méterben kifejezett teljes hossza, ahol a vonatot biztonságosan lehet félreállítani.

X

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.3.

A vonal kialakítása

 

 

 

1.2.2.0.3.1.

Tárolóvágányok lejtése

[NN.N]

A lejtés milliméter per méterben kifejezett maximális értéke.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.3.2.

Legkisebb vízszintes ívsugár

[NNN]

A méterben kifejezett legkisebb vízszintes ívsugár.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.3.3.

Legkisebb függőleges ívsugár

[NNN+NNN]

A méterben kifejezett legkisebb függőleges ívsugár.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.4.

A vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezések

 

 

 

1.2.2.0.4.1.

WC-tartály ürítő berendezés megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-kben – 1299/2014/EU rendelet –meghatározottak szerinti WC-tartály ürítő berendezés (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.4.2.

Külső tisztításra szolgáló eszközök megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-kben – 1299/2014/EU rendelet –meghatározottak szerinti létesítmény a külső tisztításra szolgáló eszközökhöz (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.4.3.

Vízfeltöltés megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-kben – 1299/2014/EU rendelet – meghatározottak szerinti vízfeltöltő létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.4.4.

Üzemanyag-feltöltés megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e az INF ÁME-kben – 1299/2014/EU rendelet – meghatározottak szerinti üzemanyag-feltöltő létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.4.5.

Homokfeltöltés megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e homokfeltöltő létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.4.6.

Pálya menti áramellátás megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e pálya menti áramellátást biztosító létesítmény (a vonatokat kiszolgáló, helyhez kötött berendezés).

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.5.

Alagút

 

 

 

1.2.2.0.5.1.

A pályahálózat-működtető kódja

[AAAA]

Pályahálózat-működtető: a vasúti infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és karbantartásáért felelős szervezet vagy vállalkozás.

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.5.2.

Alagút azonosítója

Karakterlánc

Egyedi alagút-azonosító vagy egyedi szám a tagállamon belül

X

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.5.3.

Az alagútra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-knek való megfelelésre vonatkozóan

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendeletnek megfelelően.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.5.4.

Az alagútra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (a 2014/881/EU ajánlás értelmében) a vasúti alagútra vonatkozó ÁME-k követelményeinek való megfelelés igazolásához

Előre meghatározott karakterlánc:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-igazolási nyilatkozatok egyedi száma az (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet VII. mellékletében az EK-nyilatkozatok tekintetében meghatározott formai követelmények szerint.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.5.5.

Alagút hossza

[NNNNN]

Az alagút méterben megadott hossza a belépési kapuzattól a kilépési kapuzatig.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.5.6.

Vészhelyzeti terv megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Annak feltüntetése, hogy létezik-e vészhelyzeti terv.

 

 

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.5.7.

A jármű előírt tűzbiztonsági kategóriája

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

A/B/nincs

Arra vonatkozó kategória, hogy ha egy személyszállító vonat fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig.

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.5.8.

A jármű előírt nemzeti tűzbiztonsági kategóriája

Karakterlánc

Arra vonatkozó kategória, hogy egy személyszállító vonat, amelynek fedélzetén tűz üt ki, hogyan üzemel tovább egy meghatározott ideig a nemzeti szabályoknak megfelelően (ha vannak).

 

X

A 2014/880/EU végrehajtási határozatnak megfelelően, de legkésőbb 2019. március 16.

1.2.2.0.6.

Munkavezeték-rendszer

 

 

 

1.2.2.0.6.1.

Álló helyzetben áramszedőnként felvett legnagyobb áramerősség

[NNN]

Egyenáramú rendszerek esetén a vonat amperben kifejezett, álló helyzetbeli legnagyobb megengedhető áramerősségének feltüntetése.

 

X

2020. január 16.

1.2.3.

Szabályok és korlátozások

 

 

 

1.2.3.1.

Szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások megléte

Egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/N

Szigorúan helyi jellegű szabályok és korlátozások megléte

 

 

2021. január 1.

1.2.3.2.

A PM részéről rendelkezésre álló, a szigorúan helyi jellegű szabályokra és korlátozásokra vonatkozó dokumentumok

Karakterlánc

A PM által rendelkezésre bocsátott és az Ügynökség által tárolt, további információkat tartalmazó elektronikus dokumentum

 

 

2021. január 1.

4.   A MAGAS SZINTŰ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

4.1.   Infrastruktúra-nyilvántartási rendszer

Az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer felépítése a következő:

1. ábra

Infrastruktúra-nyilvántartási (RINF) rendszer

Image 1

4.2.   Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás kezelése

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás az Ügynökség által létrehozott, kezelt és karbantartott web alapú alkalmazás.

Az Ügynökség a nemzeti nyilvántartó szervek rendelkezésére bocsátja az infrastruktúra-nyilvántartások létrehozásához és az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazáshoz való csatlakoztatásához felhasználandó alábbi adatállományokat és dokumentumokat:

a)

felhasználói kézikönyv;

b)

az adatállományok szerkezetének leírása az adatátvitelhez;

c)

az adatállományok elkészítéséhez használt kódok leírása – a továbbított adatállományok hitelesítési folyamatát ismertető útmutató.

4.3.   Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás minimálisan előírt funkciói

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás legalább az alábbi funkciókat biztosítja:

a)

felhasználókezelés: az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás rendszergazdájának képesnek kell lennie a felhasználók hozzáférési jogosultságainak kezelésére;

b)

információellenőrzés: az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás rendszergazdájának képesnek kell lennie arra, hogy az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazáson végzett valamennyi felhasználói tevékenység naplóit a felhasználók adott időtartamon belüli tevékenységeit tartalmazó lista formájában megtekintse;

c)

csatlakozás és hitelesítés: az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás regisztrált felhasználóinak képesnek kell lenniük arra, hogy interneten keresztül csatlakozzanak az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazáshoz, és a jogosultságaiknak megfelelően használják annak funkcióit;

d)

az adatállományok elkészítése pályahálózat-működtetők általi felhasználásra;

e)

az adatállományok egyesítése a nemzeti nyilvántartó szervek általi felhasználásra;

f)

szolgálati helyeket és/vagy vonalszakaszokat tartalmazó infrastruktúra-nyilvántartási adatok lekérdezése;

g)

szolgálati hely vagy vonalszakasz kiválasztása és adataik megtekintése: az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás felhasználóinak a térképfelület segítségével képesnek kell lenniük a földrajzi terület meghatározására; az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazáson leszűrhetők a felhasználók által erre a területre vonatkozóan kért, rendelkezésre álló adatok;

h)

térképfelület segítségével meghatározott területen vonalak és üzemelési pontok meghatározott csoportjára vonatkozó információk megtekintése;

i)

az infrastruktúra-nyilvántartási elemek digitális térképen történő vizuális megjelenítése: a felhasználóknak az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazáson keresztül képesnek kell lenniük arra, hogy a térképen navigáljanak és valamely, a térképen ábrázolt elemet kiválasszanak, továbbá hogy kinyerjenek bármely releváns információt;

j)

az infrastruktúra-nyilvántartási adatok tematikus térképek közzétételét lehetővé tevő vizuális megjelenítése;

k)

a felhasználó által meghatározott útvonal részét képező vonalszakaszok és szolgálati helyek felsorolása és a vonatkozó jellemzők exportálása;

l)

tanúsítvány kiállítása minden alkalommal, amikor a lekérdezés eredményeként exportált jellemzőket az (EU) 2016/797 irányelv 23. cikkének (1) bekezdésével összhangban vasúti társaság általi felhasználásra szánják;

m)

alkalmazási program interfész (API);

n)

a nemzeti nyilvántartó szervek által megadott teljes adatkészletek validálása, feltöltése és fogadása.

4.4.   Működési üzemmód

Az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer két fontos felületet biztosít az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazáson keresztül:

a)

az egyiket a tagállamok használják adatkészleteik benyújtásához;

b)

a másikat az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás felhasználói használják a rendszerhez való csatlakozáshoz és az adatok kinyeréséhez.

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás fejlesztéséig, ami lehetővé fogja tenni, hogy a pályahálózat-működtetők közvetlenül frissítsék az információkat, az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás központi adatbázisába az egyes tagállamok által vezetett adatkészletek másolatát kell betáplálni. A nemzeti nyilvántartó szervek az e melléklet 1. táblázata szerinti előírások alapján létrehozzák a teljes adatkészleteket tartalmazó adatállományokat, és azokat az 5. cikknek megfelelően feltöltik az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazásba.

A nemzeti nyilvántartó szervek az e művelethez biztosított külön felületen keresztül töltik fel az adatállományokat az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazásba. Egy külön modul segíti a nemzeti nyilvántartó szervek által megadott adatok validálását és feltöltését.

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás központi adatbázisa módosítás nélkül nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a nemzeti nyilvántartó szervek által megküldött adatokat.

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás alapfunkciója lehetővé teszi a felhasználók számára az infrastruktúra-nyilvántartási adatok lekérdezését és kinyerését.

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás a nemzeti nyilvántartó szervek által megküldött adatokról teljes időrendi nyilvántartást vezet. E nyilvántartásokat az adatok visszavonásának időpontjától számított két évig őrzik.

Az Ügynökség az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás rendszergazdájaként kérésre hozzáférést biztosít a felhasználók számára.

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás felhasználói által kezdeményezett megkeresésekre 24 órán belül választ kell adni.

4.5.   Elérhetőség

Az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás a hét minden napján elérhető. A rendszer karbantartás idején minimális ideig nem elérhető.

Az Ügynökség rendes munkaidején kívüli meghibásodás esetén a szolgáltatás helyreállítását célzó intézkedések az Ügynökség következő munkanapján kezdődnek meg.

5.   A KÖZÖS ELŐÍRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A közös előírásokhoz kapcsolódó, a 7. cikkben említett alkalmazási útmutatót az Ügynökség a honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teszi és szükség szerint frissíti.

Az útmutató tartalmazza az infrastruktúra-nyilvántartás tételeinek és paramétereinek részletes meghatározását, valamint a vasúthálózat modellezéséhez kapcsolódó leggyakoribb helyzetekre és megoldásokra vonatkozó útmutatást.

Különösen pedig a következőket tartalmazza:

a)

az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazás által biztosított funkciók leírása;

b)

a 3.3. pontban és az 1. táblázatban meghatározott elemek és azok leírása. Az egyes mezők esetében legalább a formátum, a határérték, a paraméter alkalmazására és kötelező voltára vonatkozó feltételek, a paraméterek értékeire vonatkozó vasúti műszaki szabályok, az ÁME-kre és más, az infrastruktúra-nyilvántartás elemeihez kapcsolódó műszaki adatokra való hivatkozások;

c)

a paraméterek részletes meghatározása és leírása;

d)

a hálózat modellezésére és az adatgyűjtésre vonatkozó rendelkezések bemutatása megfelelő magyarázatokkal és példákkal;

e)

a tagállami infrastruktúra-nyilvántartásokból az infrastruktúra-nyilvántartási alkalmazáshoz továbbított adatok validálására és benyújtására irányuló eljárások.

Az alkalmazási útmutató kifejti az e mellékletben említett, az infrastruktúra-nyilvántartási rendszer megfelelő fejlesztéséhez szükséges előírásokat.


(1)  A Bizottság (EU) 2019/250 végrehajtási rendelete (2019. február 12.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő vasúti rendszerelemekre és alrendszerekre vonatkozó EK-nyilatkozatok és -tanúsítványok sablonjairól, az engedélyezett vasúti járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozat mintájáról és az alrendszerek EK-hitelesítésére szolgáló eljárásokról, valamint a 201/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 42., 2019.2.13., 9. o.).

(2)  A Bizottság 2014/881/EU ajánlása (2014. november 18.) a meglévő vasútvonalak és az átjárhatósági műszaki előírások alapvető paraméterei közötti megfelelés szintjének igazolására szolgáló eljárásról (HL L 356., 2014.12.12., 520. o.).

(3)  A Bizottság 1299/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról (HL L 356., 2014.12.12., 1. o.)

(4)  A Bizottság 1304/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 356., 2014.12.12., 421. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2016/919 rendelete (2016. május 27.) az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 158., 2016.6.15., 1. o.).


Top