Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0589

A Bizottság (EU) 2019/589 végrehajtási rendelete (2019. április 11.) az 1251/2008/EK rendelet III. mellékletének Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának és egyes koronafüggőségeinek a víziállat-szállítmányok Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/2807

OJ L 100I , 11.4.2019, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/589/oj

11.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 100/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/589 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. április 11.)

az 1251/2008/EK rendelet III. mellékletének Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának és egyes koronafüggőségeinek a víziállat-szállítmányok Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikkére és 61. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. 2019. március 22-én az Európai Tanács elfogadta az (EU) 2019/476 határozatot (2), amely – az Egyesült Királysággal egyetértésben – meghosszabbította az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti időszakot. Az említett határozat szerint abban az esetben, ha az Egyesült Királyság alsóháza legkésőbb 2019. március 29-ig nem hagyja jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő 2019. április 12-ig kerül meghosszabbításra. Mivel az alsóház 2019. március 29-ig nem hagyta jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, az uniós jog 2019. április 13-tól (a továbbiakban: a kilépés időpontja) nem lesz alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(2)

Az 1251/2008/EK bizottsági rendelet (3) III. melléklete megállapítja azon harmadik országok, területek, övezetek vagy területi egységek jegyzékét, ahonnan víziállatokat lehet az Unióba behozni.

(3)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága biztosította a szükséges garanciákat ahhoz, hogy az említett ország és egyes koronafüggőségei a kilépés időpontjától megfeleljenek az 1251/2008/EK rendeletben a víziállatok szállítmányainak az Unióba történő behozatalára vonatkozóan megállapított feltételeknek azáltal, hogy egy legalább kilenc hónapos kezdeti időszakban továbbra is alkalmazzák az uniós jogszabályokat.

(4)

Éppen ezért – figyelembe véve az Egyesült Királysága által nyújtott egyedi garanciákat, valamint annak érdekében, hogy a kilépés időpontja után elkerülhetők legyenek a szükségtelen kereskedelmi zavarok – Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát és egyes koronafüggőségeit indokolt felvenni az 1251/2008/EK rendelet III. mellékletében foglalt, a víziállatok szállítmányainak az Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékébe.

(5)

Az 1251/2008/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Ezt a rendeletet 2019. április 13-tól indokolt alkalmazni, kivéve abban az esetben, ha a fenti napon az uniós jog továbbra is alkalmazandó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1251/2008/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. április 13-tól kell alkalmazni.

Nem alkalmazandó azonban abban az esetben, ha a fenti napon az uniós jog továbbra is alkalmazandó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és Egyesült Királyságában.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(2)  Az Európai Tanácsnak az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/476 határozata (2019. március 22.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról (HL L 80 I., 2019.3.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1251/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról (HL L 337., 2008.12.16., 41. o.).


MELLÉKLET

Az 1251/2008/EK rendelet III. mellékletében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a Cook-szigetekre vonatkozó bejegyzés alatt a következő sorokkal egészül ki:

„GB

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

X

X

X

 

Az ország egész területe

GG

Guernsey

X

X

X

 

Az ország egész területe”

b)

a táblázat az Izraelre vonatkozó bejegyzés alatt a következő sorokkal egészül ki:

„JE

JERSEY

X

X

X

 

Az ország egész területe”


Top