Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0411

A Bizottság (EU) 2019/411 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. november 29.) az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus központi nyilvántartás kialakítására, működtetésére és naprakészen tartására, valamint az abban foglalt információkhoz való hozzáférésre vonatkozó technikai követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/7666

OJ L 73, 15.3.2019, p. 84–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/411/oj

15.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/84


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/411 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. november 29.)

az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus központi nyilvántartás kialakítására, működtetésére és naprakészen tartására, valamint az abban foglalt információkhoz való hozzáférésre vonatkozó technikai követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2366 irányelv 15. cikkének (1) bekezdése alapján az Európai Bankhatóság (EBH) köteles kialakítani, működtetni és naprakészen tartani egy olyan elektronikus központi nyilvántartást, amely tartalmazza az illetékes hatóságok által a szóban forgó cikk (2) bekezdésével összhangban bejelentett információkat.

(2)

Annak érdekében, hogy az elektronikus központi nyilvántartásban szereplő információk megjelenítése pontos legyen, az EBH-nak biztosítania kell, hogy az információk bevitele vagy módosítása biztonságos módon történjen. E célból az EBH-nak az illetékes hatóságok személyzete számára személyes hozzáférést kell biztosítania a nyilvántartás alkalmazásához. Az EBH-nak és azon hatóságoknak, amelyek úgy döntöttek, hogy automatikusan továbbítják az információkat az EBH-nak, biztosítaniuk kell, hogy biztonságos és arányos titkosítási technikákat használjanak a végpontokon és az információ teljes továbbítási folyamata során.

(3)

Tekintettel annak szükségességére, hogy az elektronikus központi nyilvántartás az Unióban letelepedett minden pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény vonatkozásában egységesített és következetes információkat tartalmazzon, a nyilvántartás alkalmazásának validálnia kell az adatokat, mielőtt az illetékes hatóságok által bevitt vagy módosított információk nyilvánosan elérhetővé válnak.

(4)

Biztosítani kell az elektronikus központi nyilvántartásban szereplő információk hitelességét, integritását és letagadhatatlanságát. Az EBH-nak ezért biztosítania kell az információk biztonságos tárolását, valamint a bevitt vagy módosított információk megfelelő rögzítését.

(5)

Annak érdekében, hogy a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők és egyéb érdekelt felek hatékonyan használhassák az elektronikus központi nyilvántartást, a nyilvántartás-alkalmazás olyan kialakítására van szükség, amely garantálja, hogy a nyilvántartás megbízható módon működjön és megszakítás nélkül hozzáférhető legyen.

(6)

Célszerű, hogy az elektronikus központi nyilvántartás felhasználói hatékonyan tudják keresni a nyilvántartásban szereplő információkat. Ezért az információknak több különböző keresési feltétel alapján kell kereshetőnek lenniük.

(7)

A pénzforgalmi ágazat igényeinek kielégítése érdekében az EBH-nak a nyilvántartás tartalmát szabványosított fájlon keresztül letölthetővé kell tennie. Ezáltal minden érdekelt fél automatikusan tudna információkat keresni az említett fájlban.

(8)

Ez a rendelet az EBH által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(9)

Az EBH nyilvános konzultációkat folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az azokkal összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A nyilvántartás belső felhasználói

(1)   E rendelet alkalmazásában belső felhasználó az illetékes hatóság személyzetének azon tagja, aki az információknak az Európai Bankhatóság (EBH) elektronikus központi nyilvántartásába (a továbbiakban: elektronikus központi nyilvántartás) való manuális beviteléért és módosításáért felelős.

(2)   Minden illetékes hatóság személyzetének legalább két tagját kijelöli belső felhasználóként.

(3)   Az illetékes hatóságok értesítik az EBH-t a (2) bekezdésben említett személyek kilétéről.

2. cikk

A nyilvántartás kezelése

Az EBH kezeli a belső felhasználók jegyzékét, ellátja a belső felhasználókat a hitelesítési adatokkal és technikai támogatást nyújt az illetékes hatóságoknak.

3. cikk

Belső felhasználók általi hozzáférés

(1)   Az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásához a belső felhasználók kizárólag kéttényezős hitelesítés alkalmazásával férhetnek hozzá.

(2)   Az EBA az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásához való hozzáférés céljából a belső felhasználók rendelkezésére bocsát egy alapértelmezett felhasználónevet és jelszót, valamint további hitelesítési adatokat.

(3)   A belső felhasználóknak az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásába való első bejelentkezésükkor meg kell változtatniuk alapértelmezett felhasználónevüket és jelszavukat.

(4)   Az EBH biztosítja, hogy az alkalmazott hitelesítési módszer lehetővé tegye minden egyes belső felhasználó azonosítását.

(5)   Az EBH biztosítja, hogy az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása ne tegye lehetővé információknak az elektronikus központi nyilvántartásba való bevitelét vagy módosítását olyan személyek által, akiknek nincs hozzáférésük a nyilvántartás alkalmazásához vagy akik nem rendelkeznek ehhez megfelelő engedéllyel.

4. cikk

Nyilvános felhasználók

(1)   E rendelet alkalmazásában az elektronikus központi nyilvántartás nyilvános felhasználói a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők és egyéb érdekelt felek, akik az EBH honlapján keresztül férnek hozzá az elektronikus központi nyilvántartáshoz.

(2)   A nyilvános felhasználók hozzáférési hitelesítési adatok nélkül hozzáférhetnek az elektronikus központi nyilvántartáshoz.

(3)   A nyilvános felhasználók elektronikus központi nyilvántartáshoz való hozzáférése kizárólag a nyilvántartásban szereplő információk olvasását, keresését és letöltését teszi lehetővé. A nyilvános felhasználók nem rendelkezhetnek a nyilvántartás tartalmának módosítására vonatkozó jogokkal.

(4)   Amikor nyilvános felhasználók keresik fel az elektronikus központi nyilvántartást, az EBH weboldalán a 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott keresési feltételek jelennek meg.

2. FEJEZET

AZ INFORMÁCIÓK TOVÁBBÍTÁSA AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKTÓL AZ EBH-NAK

5. cikk

Az információk továbbítása az illetékes hatóságoktól az EBH-nak

(1)   Az illetékes hatóságok az elektronikus központi nyilvántartásban feltüntetendő információkat manuálisan egy webfelhasználói interfészen keresztül vagy automatikusan egy alkalmazásközi interfészen keresztül továbbítják az EBH-nak.

(2)   Az illetékes hatóságok tájékoztatják az EBH-t az (1) bekezdés szerinti információtovábbítás általuk előnyben részesített módszeréről.

(3)   Lehetővé kell tenni, hogy azok az illetékes hatóságok, amelyek arról értesítették az EBH-t, hogy előnyben részesített módszerük az automatikus információtovábbítás, az EBH előzetes tájékoztatását követően manuálisan továbbítsák az információkat.

(4)   Az illetékes hatóságok az EBH rendelkezésére bocsátják a nyilvános nemzeti nyilvántartásukra mutató hiperlinket. Az EBH ezeket a hiperlinkeket nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az elektronikus központi nyilvántartásban.

6. cikk

Az információk manuális bevitele és módosítása

(1)   Azok az illetékes hatóságok, amelyek úgy döntöttek, hogy az információkat manuálisan továbbítják az EBH-nak, a tagállamukra vonatkozó információkat az elektronikus központi nyilvántartás webes alkalmazásában viszik be vagy módosítják. Az információkat az (EU) 2019/410 bizottsági végrehajtási rendelet (3) 1. cikkének (2)–(9) bekezdésében meghatározott formátumban kell bevinni.

(2)   A manuálisan bevitt vagy módosított információkat az elektronikus központi nyilvántartásban nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, miután azokat a nyilvántartás alkalmazása a 8. cikknek megfelelően validálta.

(3)   Amennyiben a manuálisan bevitt vagy módosított információkat az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása nem validálja, az információkat el kell utasítani és nem szabad nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. A belső felhasználó újra végrehajtja a bevitelt vagy a módosítást a javított információk felhasználásával.

(4)   Az EBH a manuálisan bevitt vagy módosított információkat az elektronikus központi nyilvántartásban dátum- és időbélyegzővel látja el. A dátum- és időbélyegző a nyilvántartás utolsó változásának pillanatát jeleníti meg.

(5)   Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy nyilvános nemzeti nyilvántartásuk tartalmának az engedélyek vagy a nyilvántartásba vétel megadásához vagy visszavonásához kapcsolódó minden módosítása még ugyanazon a napon bekerüljön az EBH elektronikus központi nyilvántartásába.

7. cikk

Automatikus információtovábbítás

(1)   Azok az illetékes hatóságok, amelyek úgy döntöttek, hogy az információkat automatikusan továbbítják az EBH-nak, nyilvános nemzeti nyilvántartásuk alkalmazásából közvetlenül továbbítják az információkat az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásába.

(2)   Az EBH és az illetékes hatóságok a továbbított információk hitelességének, integritásának és letagadhatatlanságának megőrzése érdekében erős és széles körben elismert titkosítási technikák használatával biztosítják a nyilvántartásaik alkalmazásai közötti biztonságos információtovábbítást.

(3)   Az illetékes hatóságok egyetlen, egységes szabványú és strukturált formátumú kötegelt fájlban (a továbbiakban: a kötegelt fájl) továbbítják az EBH-nak a nyilvános nemzeti nyilvántartásuk által tartalmazott, az (EU) 2019/410 végrehajtási rendelet 1. cikkének (2)–(9) bekezdésében meghatározott információk teljes körét.

(4)   A kötegelt fájl továbbítására legalább egyszer sor kerül minden olyan napon, amikor a nyilvános nemzeti nyilvántartás tartalma módosul.

(5)   Amennyiben az illetékes hatóságok engedélyek vagy nyilvántartásba vétel megadásához vagy visszavonásához kapcsolódóan módosítják nyilvános nemzeti nyilvántartásaik tartalmát, és e változtatásokat nem tudják automatikusan továbbítani, akkor azokat ugyanazon a napon manuálisan kell bevinniük.

(6)   Az EBH lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy naponta egyszer egy kötegelt fájlt továbbítsanak, függetlenül attól, hogy történt-e módosítás a nyilvános nemzeti nyilvántartásukban.

(7)   Az elektronikus központi nyilvántartásba automatikusan továbbított információkat a lehető leghamarabb nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni a nyilvántartásban azt követően, hogy az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása a 8. cikknek megfelelően feldolgozta és validálta a kötegelt fájlt, de legkésőbb azon nap végéig, amelyen a kötegelt fájl feldolgozása és validálása megtörtént. Az illetékes hatóság által korábban továbbított vagy manuálisan bevitt, az elektronikus központi nyilvántartásban nyilvánosan elérhető minden információt le kell cserélni az adott illetékes hatóság által a későbbiekben továbbított információkra.

(8)   Az EBH nem teszi lehetővé az illetékes hatóságok számára, hogy új kötegelt fájlt továbbítsanak, mindaddig, amíg meg nem kapják a korábban továbbított kötegelt fájl validálásának eredményét.

(9)   Amennyiben az automatikusan továbbított információkat az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása nem validálja, a kötegelt fájlban lévő információk teljes körét el kell utasítani, és nem szabad nyilvánosan hozzáférhetővé tenni az említett nyilvántartásban.

(10)   Az EBH az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásába automatikusan továbbított információkat dátum- és időbélyegzővel látja el. A dátum- és időbélyegző az elektronikus központi nyilvántartás és a nyilvános nemzeti nyilvántartások közötti utolsó szinkronizálás pillanatát jeleníti meg.

8. cikk

Az információk validálása

(1)   Az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása validálja az illetékes hatóságok által az EBH-nak továbbított információkat, hogy elkerülhető legyen az információk hiánya vagy az információk megkettőzése.

(2)   Az információk hiányának elkerülése érdekében az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása az illetékes hatóságok által az EBH részére kitöltött vagy továbbított mezőkön adatvalidálást végez, a természetes vagy jogi személyek kereskedelmi megnevezésére vonatkozó mező kivételével.

(3)   Az információk megkettőzésének elkerülése érdekében a nyilvántartás alkalmazása az alábbi mezők mindegyikén adatvalidálást végez:

a)

a pénzforgalmi intézmények, az (EU) 2015/2366 irányelv 32. cikke szerinti mentességben részesülő természetes vagy jogi személyek, a számlainformációkat összesítő szolgáltatók, az elektronikuspénz-kibocsátók, a 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 9. cikke szerinti mentességben részesülő jogi személyek, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 2. cikke (5) bekezdésének 4–23. pontjában említett intézmények és azon személyek esetében, akiknek engedélyezését vagy nyilvántartásba vételét visszavonták:

i.

a nemzeti azonosító szám;

ii.

az (EU) 2019/410 végrehajtási rendelet 1. cikkének (2)–(9) bekezdése szerint a természetes vagy jogi személy releváns típusa;

iii.

az engedélyezés vagy a nyilvántartásba vétel időpontja;

b)

a pénzforgalmi intézmények, az (EU) 2015/2366 irányelv 32. cikke szerinti mentességben részesülő természetes vagy jogi személyek, a számlainformációkat összesítő szolgáltatók, az elektronikuspénz-kibocsátók és a 2009/110/EK irányelv 9. cikke szerinti mentességben részesülő jogi személyek pénzforgalmi közvetítői esetében:

i.

a pénzforgalmi közvetítő nemzeti azonosító száma;

ii.

annak a természetes vagy jogi személynek a nemzeti azonosító száma, amelynek nevében a pénzforgalmi közvetítő pénzforgalmi szolgáltatást nyújt;

iii.

a nyilvántartásba vétel időpontja;

c)

az (EU) 2015/2366 irányelv 3. cikke k) pontjának i. és ii. alpontja, valamint l) pontja alapján szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók esetében:

i.

a szolgáltató nemzeti azonosító száma;

ii.

a szolgáltató tevékenységének jogalapjául szolgáló kivétel;

iii.

a nyilvántartásba vétel időpontja.

(4)   Amennyiben egy olyan természetes vagy jogi személy, amelynek nevében pénzforgalmi közvetítő nyújt pénzforgalmi szolgáltatást, engedélyének vagy nyilvántartásba vételének státusza „engedélyezett” vagy „nyilvántartásba vett” helyett „visszavont” értékre módosul, az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása nem végezhet adatvalidálást az adott személyhez kapcsolódó pénzforgalmi közvetítőkre vonatkozóan.

(5)   Az illetékes hatóságok a lehető leghamarabb világos és egyértelmű választ kapnak az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásától az adatvalidálási folyamat eredményéről. Az adatvalidálás eredménye tartalmazza a korábban továbbított információk tartalmának százalékos változását is.

(6)   Amennyiben a továbbított információkra vonatkozó validálási folyamat sikertelen, az EBH az illetékes hatóságoknak adott válaszában feltünteti az elutasítás valamennyi okát.

(7)   Sikertelen validálás esetén abban az esetben, ha a nyilvános nemzeti nyilvántartás tartalmának módosítása az engedély vagy nyilvántartásba vétel megadásához vagy visszavonásához kapcsolódik, az információt automatikusan továbbító illetékes hatóságok azon nap végéig, amelyen a validálás sikertelen volt, az információk teljes körét tartalmazó javított vagy frissített kötegelt fájlt továbbítanak, vagy manuálisan beviszik a nyilvános nemzeti nyilvántartásuk tartalmában az engedély vagy nyilvántartásba vétel megadásához vagy visszavonásához kapcsolódóan eszközölt új módosításokat.

(8)   A nemzeti azonosító számok validálása céljából az illetékes hatóságok tájékoztatják az EBH-t az általuk a nemzeti nyilvántartásaikban használt nemzeti azonosító számok típusairól és formátumairól.

(9)   Az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy a nyilvántartásban egynél többször is bevigyenek egy pénzforgalmi közvetítőt, ha a pénzforgalmi közvetítő egynél több természetes vagy jogi személy nevében nyújt pénzforgalmi szolgáltatásokat. Minden bevitelt külön bejegyzésként kell kezelni.

9. cikk

A pénzforgalmi közvetítőkre vonatkozó információk

(1)   Az EBH és az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az elektronikus központi nyilvántartásba bevitt pénzforgalmi közvetítők kapcsolódjanak azokhoz a természetes vagy jogi személyekhez, amelyek nevében pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtanak.

(2)   Amennyiben egy olyan természetes vagy jogi személy, amelynek nevében pénzforgalmi közvetítő nyújt pénzforgalmi szolgáltatást, engedélyének vagy nyilvántartásba vételének státusza „engedélyezett” vagy „nyilvántartásba vett” helyett „visszavont” értékre módosul, az ehhez a természetes vagy jogi személyhez kapcsolódó pénzforgalmi közvetítők státuszát „aktív”-ról „inaktív”-ra kell változtatni.

10. cikk

Az illetékes hatóságok felelőssége

(1)   Az illetékes hatóságok felelősek az általuk engedélyezett vagy nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személyekre, valamint a nyilvános nemzeti nyilvántartásaikban szereplő pénzforgalmi közvetítőkre és az (EU) 2015/2366 irányelv 3. cikke k) pontjának i. és ii. alpontja, valamint l) pontja alapján szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra vonatkozóan az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásába manuálisan bevitt vagy automatikusan továbbított információk pontosságáért.

(2)   Az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása lehetővé teszi a belső felhasználók és a nyilvános nemzeti nyilvántartások alkalmazásai számára, hogy a saját illetékes hatóságuk felelősségébe tartozó információkat bevigyék vagy módosítsák.

(3)   Az illetékes hatóságok nem módosíthatják azokat az információkat, amelyekért más illetékes hatóságok felelősek.

(4)   Az illetékes hatóságok nem vihetnek be információkat a más fogadó tagállamban letelepedett pénzforgalmi intézményekre, az (EU) 2015/2366 irányelv 32. cikke szerinti mentességben részesülő természetes vagy jogi személyekre és ezek pénzforgalmi közvetítőire, a számlainformációkat összesítő szolgáltatókra, a 2013/36/EU irányelv 2. cikke (5) bekezdésének 4–23. pontjában említett intézményekre, az elektronikuspénz-kibocsátókra, a 2009/110/EK irányelv 9. cikke szerinti mentességben részesülő jogi személyekre és azok pénzforgalmi közvetítőire, valamint az (EU) 2015/2366 irányelv 3. cikke k) pontjának i. és ii. alpontja, valamint l) pontja alapján szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra vonatkozóan.

3. FEJEZET

NEM FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

11. cikk

Biztonsági követelmények

(1)   Az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásadatairól biztonsági másolatot kell készíteni, és a biztonsági másolatokat katasztrófa utáni helyreállítás céljából tárolni kell.

(2)   Az EBH-nak bármely biztonsági probléma észlelése esetén képesnek kell lennie az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásának azonnali leállítására és a szerverhez való hozzáférés megakadályozására.

(3)   Az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása a leállás után indokolatlan késedelem nélkül képes helyreállni és a rendes működést folytatni.

(4)   Abban az esetben, ha az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása leáll, és nem képes az illetékes hatóságok által továbbított kötegelt fájlokat feldolgozni, az alkalmazás a normál működés helyreállítása után az egyes illetékes hatóságok által továbbított legfrissebb fájlokat dolgozza fel.

(5)   Az EBH tájékoztatja az illetékes hatóságokat az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásának bármely hibájáról vagy leállításáról.

(6)   Amennyiben az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazásának hibája érintette valamely illetékes hatóság által továbbított kötegelt fájl feldolgozását, az EBH felkéri az illetékes hatóságot új kötegelt fájl benyújtására. Ha az illetékes hatóság erre nem képes, felkéri az EBH-t az adatok azon verzióig való visszagörgetésére, amelyet a hiba előtti utolsó validált kötegelt fájlban nyújtottak be.

(7)   Az EBH a kiberbiztonság nemzetközi szabványainak megfelelően alakítja ki nyilvántartását.

12. cikk

Elérhetőségi és teljesítményi követelmények

(1)   Az elektronikus központi nyilvántartás képes az illetékes hatóságok által vezetett nyilvános nyilvántartásokban jelenleg meglévő adatok kezdeti körét fogadni.

(2)   Az elektronikus központi nyilvántartás alkalmazása képes kezelni az illetékes hatóságoktól kapott információk mennyiségének növekedését. Ez a növekedés nem lehet hatással a nyilvántartás elérhetőségére.

(3)   Az EBH biztosítja, hogy a nyilvántartás alkalmazásának bármely hibáját követően a rendes működés helyreállítása után az elektronikus központi nyilvántartás azonnal elérhető legyen.

(4)   A 7. cikkben említett automatikus információtovábbítás nem érintheti az elektronikus központi nyilvántartás elérhetőségét.

(5)   Az EBH az információk weboldalán való feltüntetésével tájékoztatja a nyilvános felhasználókat az elektronikus központi nyilvántartás esetleges elérhetetlenségéről, valamint az elérhetetlenség okairól és a nyilvántartás helyreállításáról.

13. cikk

Karbantartási és támogatási követelmények

(1)   Az EBH figyelemmel kíséri a nyilvántartás alkalmazásának működését, elemzi a teljesítményét és szükség esetén változtatásokat vezet be annak biztosítása érdekében, hogy az alkalmazás megfeleljen az ebben a rendeletben meghatározott követelményeknek.

(2)   Az EBH figyelemmel kíséri az információknak az illetékes hatóságok által az elektronikus központi nyilvántartásba való rendszeres továbbítását és frissítését.

(3)   Az EBH rendszeresen felülvizsgálja az ebben a fejezetben meghatározott nem funkcionális követelmények alkalmasságát.

(4)   Az EBH támogatást nyújt az illetékes hatóságoknak az elektronikus központi nyilvántartás működésével kapcsolatban. E célból az EBH bevezet egy funkciót a nyilvántartás alkalmazásában, amely lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára kérdések benyújtását. Az EBH ezeket a kérdéseket sorba állítja.

(5)   Az EBH a (4) bekezdésben említett kérdéseket indokolatlan késedelem nélkül, azon nap végéig megválaszolja, amely napon a kérdést feltették. Az EBH a kérdéseket a beérkezés sorrendjében válaszolja meg.

(6)   Az EBH biztosít az illetékes hatóságoknak egy tesztelési környezetet, és támogatást nyújt ehhez a technikai környezethez.

(7)   Az EBH létrehoz egy, az elektronikus központi nyilvántartás működésével kapcsolatos események közlésére kijelölt csatornát.

14. cikk

Ellenőrzési nyomvonal

(1)   Az elektronikus központi nyilvántartás lehetővé teszi az illetékes hatóságok által az EBH-nak továbbított valamennyi információ rögzítését.

(2)   Az elektronikus központi nyilvántartás lehetővé teszi a nyilvános nemzeti nyilvántartások alkalmazásai, illetve a belső felhasználók által végzett valamennyi automatikus vagy manuális tevékenység, valamint azon idő rögzítését, amikor a tevékenységeket végezték.

(3)   Az EBH hozzáféréssel rendelkezik az (1) és (2) bekezdés alapján rögzített adatokhoz.

(4)   Az EBH jelentéseket tud lekérni az (1) és (2) bekezdés alapján rögzített adatokból, amelyek lehetővé teszik számára az illetékes hatóságok által továbbított információk nyomon követését és értelmezését.

4. FEJEZET

HOZZÁFÉRÉS AZ INFORMÁCIÓKHOZ

15. cikk

Az információk keresése

(1)   Az elektronikus központi nyilvántartás lehetővé teszi a nyilvántartás felhasználói számára, hogy a nyilvántartásban szereplő információkat keressenek különböző keresési feltételek alapján, beleértve a következők mindegyikét:

a)

az (EU) 2019/410 végrehajtási rendelet 1. cikkének (2)–(9) bekezdése szerint a természetes vagy jogi személy releváns típusa;

b)

a természetes vagy jogi személy neve;

c)

a természetes vagy jogi személy nemzeti azonosító száma;

d)

a nyilvános nemzeti nyilvántartás működtetéséért felelős illetékes hatóság neve;

e)

azon ország, ahol a természetes vagy jogi személy letelepedett;

f)

azon város, ahol a természetes vagy jogi személy letelepedett;

g)

a nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások és elektronikuspénz-szolgáltatások;

h)

az a fogadó tagállam, amelyben az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény vagy számlainformációkat összesítő szolgáltató szolgáltatásokat nyújt vagy jelezte szolgáltatásnyújtási szándékát;

i)

a fogadó tagállamban nyújtott pénzforgalmi és elektronikuspénz-szolgáltatások;

j)

az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel státusza;

k)

az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel időpontja;

l)

az engedélyezés vagy nyilvántartásba vétel visszavonásának időpontja.

(2)   Az elektronikus központi nyilvántartás az információkeresést legalább egy keresési feltétel kitöltése esetén végzi el.

(3)   Az elektronikus központi nyilvántartás lehetővé teszi a nyilvántartás felhasználói számára az (1) bekezdésben meghatározott feltételek bármely kombinációjának alkalmazását.

(4)   Az elektronikus központi nyilvántartás lehetővé teszi a nyilvántartás felhasználói számára, hogy az (1) bekezdés a), d), e) és j) pontjában szereplő információkat legördülő menüből válasszák ki.

(5)   Az elektronikus központi nyilvántartás lehetővé teszi a nyilvántartás felhasználói számára, hogy az (1) bekezdés g), h) és i) pontjában említett keresési feltételeket többszörös választási lehetőséget tartalmazó menüből válasszák ki.

(6)   Az EBH biztosítja, hogy a keresési kör bővítése érdekében a nyilvántartás felhasználói számára rendelkezésre álljanak a szimbólumok vagy egyes karakterek és/vagy szavak helyettesítésére szolgáló jelek használatát lehetővé tevő keresések (helyettesítő karakteres keresés).

(7)   Az EBH az információk weboldalán való feltüntetésével tájékoztatja a nyilvántartás felhasználóit a (6) bekezdésben említett szimbólumok használatának módjáról.

16. cikk

A keresési eredmények megjelenítése

(1)   Az elektronikus központi nyilvántartás az összes olyan természetes és jogi személyt megjeleníti keresési eredményként, amely megfelel a nyilvántartás felhasználója által kitöltött keresési feltételeknek.

(2)   A természetes és jogi személyekre vonatkozóan megjelenített információk a következőket tartalmazzák:

a)

a személy neve;

b)

a személy nemzeti azonosító száma;

c)

az ország, ahol a személy letelepedett;

d)

a város, ahol a személy letelepedett;

e)

az (EU) 2019/410 végrehajtási 1. cikkének (2)–(9) bekezdése szerint a természetes vagy jogi személy releváns típusa;

f)

a nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások és elektronikuspénz-szolgáltatások.

(3)   Egy természetes vagy jogi személy nevének a megjelenített keresési eredmények közül való kiválasztásakor meg kell jeleníteni az (EU) 2019/410 végrehajtási rendelet 1. cikkének (2)–(9) bekezdésében meghatározott információkat az adott személyre vonatkozóan, beleértve az EBH által beillesztett legfrissebb dátum- és időbélyegzőt.

(4)   A pénzforgalmi közvetítőket külön bejegyzésként és az azon természetes vagy jogi személyre vonatkozó bejegyzés részeként is meg kell jeleníteni, amelynek nevében pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtanak.

(5)   Az EBH az elektronikus központi nyilvántartásban pontosan jeleníti meg az illetékes hatóságok által továbbított információkat, és biztosítja a megjelenített információk teljességét.

17. cikk

Az információk letöltése

(1)   Az EBH az elektronikus központi nyilvántartás tartalmát a nyilvántartás nyilvános felhasználói általi manuális és automatikus letöltés céljából elérhetővé teszi a tartalom szabványosított fájlba való másolásával.

(2)   Az EBH az (1) bekezdésben említett szabványosított fájlt előre meghatározott időközönként, legalább naponta kétszer frissíti. Az EBH a frissítések előre meghatározott időközét közzéteszi.

6. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 337., 2015.12.23., 35. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/410 végrehajtási rendelete (2018. november 29.) az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az illetékes hatóságok által a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozóan az Európai Bankhatóságnak bejelentendő információk részleteire és szerkezetére vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap 20. oldalát).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).


Top