EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0007

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/671 iránymutatása (2019. április 9.) az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (átdolgozás) (EKB/2019/7)

OJ L 113, 29.4.2019, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/671/oj

29.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 113/11


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/671 IRÁNYMUTATÁSA

(2019. április 9.)

az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (átdolgozás) (EKB/2019/7)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. és 14.3. cikkére,

mivel:

(1)

Az EKB/2014/9 iránymutatást (1) kétszer jelentős mértékben módosították. Mivel további módosításokra van szükség, az egyértelműség érdekében az iránymutatást át kell dolgozni.

(2)

Az egységes monetáris politika sikeres megvalósítása szükségessé teszi azt, hogy az Európai Központi Bank (EKB) meghatározza az NKB-k által a saját kezdeményezésükre az eszközökkel és forrásokkal végzett műveletek során követendő általános elveket; az ilyen műveletek nem befolyásolhatják az egységes monetáris politikát.

(3)

Az egységes monetáris politika sérthetetlenségének megőrzése, továbbá a kormányzati betétek piacra helyezésének ösztönzése érdekében a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 21.2. cikke alapján az NKB-knál fiskális megbízottként tartott kormányzati betétekre fizetendő díjazásra vonatkozó korlátokat kell megállapítani az eurorendszer likviditáskezelésének, és a monetáris politikája végrehajtásának elősegítése céljából. Ezen túlmenően, az ilyen díjazás pénzpiaci kamaton alapuló felső korlátjának bevezetése elősegíti az NKB-k monetáris finanszírozás tilalmának történő megfelelésének az EKB által a Szerződés 271. cikke d) pontjának megfelelő ellenőrzését.

(4)

A különös intézményi körülményeket figyelembe véve a Kormányzótanács szerint a kiigazítási programhoz kapcsolódó kormányzati betétekre fizetendő díjazás nem befolyásolja az egységes monetáris politikát a más kormányzati betétekre fizetendő díjazáshoz hasonló mértékben.

(5)

Míg az NKB-knál tartott kormányzati betétektől eltérő betétekre fizetendő díjazás mentesül a monetáris finanszírozás tilalma alól, azt is pontosítani kell az egységes monetáris politika sérthetetlenségének megőrzése érdekében. Az eltérő intézményi követelményekre tekintettel a díjazások konkrét felső korlátai eltérőek lehetnek, különösen a belső források betétei tekintetében, amelyekre vagy a lakossági számlákhoz hasonlóként vagy adminisztrációs célt szolgálóként lehet tekinteni.

(6)

Ez az iránymutatás nem vonatkozik az NKB-k által harmadik felek javára végrehajtott olyan ügyletekre, amelyek nem szerepelnek az NKB-k mérlegében és nem érintik a központi banki likviditási feltételeket. Mindazonáltal a kapcsolódó szervezési kérdések tekintetében ezekre az ügyletekre az ezen iránymutatásban meghatározottakhoz hasonló szabályoknak kell vonatkozniuk,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az alkalmazás hatálya

Ezt az iránymutatást az NKB-k vonatkozásában végzett, euróban denominált ügyletekre kell alkalmazni, valamint a nem monetáris politikai betétekre, feltéve, hogy ezeket minden esetben feltüntetik a mérlegben, és egyik sem tartozik a következők közé:

a)

az NKB-k által az egységes monetáris politika végrehajtása érdekében végzett ügyletek a Kormányzótanács döntése szerint;

b)

a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 31.3. cikkén alapuló iránymutatások által szabályozott ügyletek;

c)

az eurorendszer (EU) 2018/797 európai központi banki iránymutatásban (EKB/2018/14) (2) meghatározott tartalékkezelési szolgáltatásaival összefüggésben végrehajtott ügyletek és elfogadott betétek;

d)

a sürgősségi likviditási támogatás nyújtásához kapcsolódó műveletek a sürgősségi likviditási támogatásról szóló megállapodásban meghatározottak szerint.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

1.

„NKB”: olyan tagállam nemzeti központi bankja, amelynek pénzneme az euro;

2.

„betéti rendelkezésre állás kamatlába” (deposit facility rate): az eurorendszerbeli betéti rendelkezésre állásra alkalmazandó kamatláb;

3.

„betét”: olyan NKB-számlán tartott pénzeszközöknek vagy az NKB más szolgáltatásaiból keletkező átmeneti helyzetnek az egyenlege euróban vagy más pénznemben, amely az NKB mérlegében nyilvántartott kötelezettséget jelent, és amelyet az NKB-nak a vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek mellett vissza kell fizetnie, az egynapos és a lekötött betétet is ideértve;

4.

„kormányzat”: egy tagállam valamennyi, illetve az Unió bármely, a Szerződés 123. cikkében említett, a 3603/93/EK tanácsi rendeletre (3) figyelemmel értelmezett közjogi szervezete, kivéve a köztulajdonban álló hitelintézeteket, amelyeket az NKB-k pénzkínálatának vonatkozásában az NKB-k és az EKB a magántulajdonban lévő hitelintézetekkel azonos elbánásban részesítenek;

5.

„kormányzati betétek”: bármely kormány által az NKB-knál elhelyezett nem monetáris politikai betétek;

6.

„kiigazítási programhoz kapcsolódó kormányzati betétek” a következő betétek:

a)

az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM), uniós szervek vagy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által olyan európai és/vagy IMF pénzügyi támogatási programban részt vevő azon tagállam, amelynek a pénzneme az euro, kormányzatának kifizetett összegek, amely program szerződéses vagy egyéb jogi megállapodásai előírják, hogy a tagállam kormányzata a tagállam NKB-jánál tartsa ezeket az összegeket;

b)

az értékpapír-piaci program alapján tartott görög államkötvényekből származó halmozott eurorendszerbeli nyereségeknek megfelelő összegek, amelyeket az euroövezetbeli kormányzatok elkülönített ESM-számlára utaltak; vagy

c)

európai és/vagy IMF pénzügyi támogatási programban részt vevő vagy részt vett tagállam kormányzata által a tagállam NKB-jánál tartott összegek, amelyeket a hitelezőknek való folyósításra jelölnek ki az ilyen program alapján, vagy amelyeket a programhoz vagy a programot követő felügyelethez kapcsolódó szerződéses vagy egyéb jogi megállapodások alapján az ilyen NKB-nál kell tartani. Ebből a célból a „kijelölés” magában foglalja azokat az elővigyázatossági készpénztartalékokat, amelyeket a kincstáraknak tartani kell a programot követő felügyelethez kapcsolódó szerződéses vagy egyéb jogi megállapodások alapján, vagy az egy vagy több pénzügyi támogatási program hitelező általi jogról való lemondás eredményeképpen, ha korai visszafizetésre került sor bármely más pénzügyi támogatási program hitelező részére.

7.

„bruttó hazai termék” (GDP): valamely gazdaság áruinak és szolgáltatásainak összkibocsátási értéke, kivonva abból a folyó termelőfelhasználást, hozzáadva a termékekre és az importcikkekre kivetett nettó adókat, egy meghatározott időtartamban;

8.

„nem monetáris politikai betét”: kormányzatoktól és más külső forrásoktól az NKB-k által elfogadott bármely olyan betét, amely az L2 forrásoldali mérlegtételtől („monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben”) eltérő tételként szerepel a mérlegben az eurorendszerbeli harmonizált mérleggel összefüggésben meghatározottak szerint. A más külső forrásoktól származó nem monetáris politikai betétek nem foglalják magukban az IMF 1. sz. számlákat és 2. sz. számlákat a Kormányzótanács döntése szerint, vagy a belső forrásoktól származó betéteket, vagyis az érintett NKB jelenlegi vagy korábbi alkalmazottaitól, fióktelepeitől vagy leányvállalataitól, az érintett NKB-hoz kapcsolt és a Szerződés 198. cikkében meghatározott országokban és területeken található tengerentúli monetáris hatóságoktól származó betéteket;

9.

„fedezettel rendelkező betétek piaci kamata” (secured market rate): a) az euróban meghatározott lekötött betétek esetében a hasonló lejáratú betétekre vonatkozó STOXX EUR GC összevont index, vagy azt vagy viszonyítási pontként való megszűnését követően az azzal egyenértékű mutató; és b) az eurótól eltérő pénznemben meghatározott lekötött betétek esetében egy összehasonlítható kamat;

10.

„fedezet nélküli betétek egynapos piaci kamata”: (unsecured overnight market rate): a) az euróban meghatározott egynapos betétek esetében az euro egynapos indexátlag kamata (euro overnight index average – EONIA), vagy az EONIA megszűnését követően a rövid lejáratú eurokamatláb (euro short-term rate – €STR); és b) az eurótól eltérő pénznemben meghatározott egynapos betétek esetében egy összehasonlítható kamat;

11.

„végleges adásvételi ügylet”: értékpapír vásárlása, eladása vagy visszavásárlása, amely az A7.1. eszközoldali mérlegtételtől („monetáris politikai célokból tartott értékpapírok”) eltérő tételként szerepel a mérlegben az eurorendszerbeli harmonizált mérleggel összefüggésben meghatározottak szerint;

12.

„értékpapír”: a következő értékpapírfajták: a) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok; b) tőzsdén jegyzett részvények, és c) befektetési alapok befektetési jegyei vagy egységei;

13.

„értékpapír-finanszírozási ügylet”: olyan ügylet, amely megfelel az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 3. cikkének 11. pontjában szereplő fogalommeghatározásnak, és amely olyan értékpapírokat érint, amelyek az A7.1. eszközoldali mérlegtételtől („monetáris politikai célokból tartott értékpapírok”) eltérő tételként szerepelnek a mérlegben az eurorendszerbeli harmonizált mérleggel összefüggésben meghatározottak szerint, és az alábbiak valamelyikéből áll:

a)   „kölcsönadási ügylet”: az NKB által végzett, értékpapírok átadását eredményező értékpapír-finanszírozási ügylet; vagy

b)   „kölcsönvételi ügylet”: az NKB által végzett, értékpapírok átvételét eredményező értékpapír-finanszírozási ügylet;

14.

„kétoldalú likviditási megállapodás”: olyan megállapodás, amelyet az NKB valamely nem euroövezeti központi bankkal vagy monetáris hatósággal köt azzal a céllal, hogy ügyleteket hajtsanak végre euro készpénz és nem készpénz alapú euro fedezet cseréje érdekében.

3. cikk

Szervezési kérdések

(1)   Az NKB-knak meg kell hozniuk azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a szerződő felek számára azt, hogy különbséget tegyenek az ezen iránymutatás alapján teljesített ügyletek és az NKB-k által az egységes monetáris politika végrehajtása során teljesített ügyletek között.

(2)   Az NKB-knak meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy bizalmas monetáris politikai információk ne kerüljenek felhasználásra az ezen iránymutatással lefedett ügyletek végrehajtása során.

(3)   Az NKB-knak az (1) és (2) bekezdéssel összhangban megtett intézkedésekhez hasonlókat kell tenniük az NKB-k által harmadik felek javára teljesített azon ügyletek vonatkozásában is, amelyek nem szerepelnek az NKB-k mérlegében és nem érintik a központi banki likviditási feltételeket.

(4)   Az NKB-knak évente be kell jelenteniük az EKB számára az e cikkel összhangban megtett intézkedéseket.

4. cikk

A nem monetáris politikai betétekre fizetendő díjazás korlátozása

(1)   A kormányzati betétekre fizetendő díjazásra a következő felső határok vonatkoznak:

a)

Az egynapos betétekre a fedezet nélküli betétek egynapos piaci kamata; lekötött betétekre a hasonló lejáratú fedezettel rendelkező betétek piaci kamata, vagy annak hiányában a fedezettel nem rendelkező betétek egynapos piaci kamata.

b)

Bármely naptári napon valamennyi, NKB-nál elhelyezett, a kiigazítási programhoz kapcsolódó kormányzati betétektől eltérő kormányzati betétek teljes összege, amely meghaladja az alábbiak közül a magasabbat: i. 200 millió euro; vagy ii. az NKB székhelye szerinti tagállam GDP-jének 0,04 %-a, legfeljebb a következő szintig díjazható:

1.

euróban meghatározott betétek esetében:

i.

amennyiben a vonatkozó naptári napon a betéti rendelkezésre állás kamata nulla vagy több, akkor nulla százalékos mértékű kamat;

ii.

amennyiben a vonatkozó naptári napon a betéti rendelkezésre állás kamata negatív, akkor a betéti rendelkezésre állás kamatát meg nem haladó mértékű kamat.

2.

más pénznemben denominált betétek esetében: az érintett pénznem tekintetében a fenti 1. pont i. és ii. alpontjában az euróban meghatározott betétek tekintetében megállapítotthoz hasonló megközelítés alkalmazandó.

Az e pontban szereplő értékhatár meghatározásának céljára a GDP alapja az Európai Bizottság által az előző évben közzétett éves őszi gazdasági előrejelzés. Valamennyi NKB-nak rendelkeznie kell az értékhatárt el nem érő és az azt meghaladó különböző kormányzati betétek allokációjáról.

c)

Bármely naptári napon, ha a b) pont szerint alkalmazandó kamat magasabb, mint az a) pontban meghatározott irányadó piaci kamat, valamennyi kormányzati betétet azon piaci kamat szerint kell díjazni.

d)

A kiigazítási programhoz kapcsolódó kormányzati betétekre az a) pontban említett mértékű, vagy nulla százalékos díjazás közül a magasabb vonatkozik, de e betéteket nem kell figyelembe venni a b) pontban említett értékhatár összegének számítása során.

(2)   A kormányzati betétektől eltérő nem monetáris politikai betétekre fizetendő díjazásnak figyelembe kell vennie az arányosság, a piacsemlegesség és az egyenlő bánásmód alapelveit. A kormányzati betétektől eltérő nem monetáris politikai betétekre fizetendő díjazás, amennyiben euróban denomináltak, nem haladhatja meg a betéti rendelkezésre állás kamatát.

(3)   A negatív kamat a betétesnek az érintett NKB számára történő fizetés kötelezettségével jár, beleértve ezen NKB jogát az adott betéti számla megfelelő megterhelésére.

5. cikk

Előzetes kötelezettségek

(1)   Az NKB-k előre jelentik az EKB számára az eurorendszer általános likviditáskezelési keretével összefüggésben az ezen iránymutatás hatálya alá tartozó ügyletek összesített nettó likviditási hatását. Ezen túlmenően az NKB-knak megfelelő intézkedések révén biztosítaniuk kell azt, hogy ezek az ügyletek nem eredményeznek pontosan előre nem jelezhető likviditási hatásokat.

(2)   Az NKB-k az EKB előzetes engedélyét kérik, ha az ezen iránymutatás hatálya alá tartozó, az NKB saját kezdeményezésére végzett ügyletek 500 millió eurót meghaladó nettó likviditási hatást eredményeznek az elszámolási napon.

(3)   Az NKB-k a Kormányzótanács előzetes jóváhagyását kérik kétoldalú likviditási megállapodások megkötése előtt.

6. cikk

Utólagos jelentés

Az NKB-k naptári negyedévenként egyszer utólagosan jelentik az EKB részére a következőkre vonatkozó információkat:

a)

végleges adásvételi ügyletek;

b)

értékpapír-finanszírozási ügyletek;

c)

az előző naptári negyedévben végrehajtott vagy megfigyelt nem monetáris politikai betétekhez kapcsolódó átlagos állományok.

7. cikk

Ellenőrzés

(1)   Az EKB évente egy alkalommal értékelést készít és nyújt be a Kormányzótanács részére ezen iránymutatás előző évbeli végrehajtásáról.

(2)   Az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt napi összesített nettó likviditási hatások értékhatárain túlmenően az EKB kivételes körülmények között bármely időtartam vonatkozásában meghatározhat és alkalmazhat további, az NKB-k ezen iránymutatás hatálya alá tartozó ügyleteire vonatkozó értékhatárt.

(3)   Amennyiben az adatszolgáltatás azt tárja fel, hogy az ezen iránymutatás hatálya alá tartozó ügyletek ellentmondanak az egységes monetáris politikai követelményeknek, az EKB határozott utasításokat adhat az érintett NKB eszköz- és forráskezelési gyakorlata vonatkozásában.

8. cikk

Titoktartás

Az ezen iránymutatás keretében történő valamennyi információ- és adatcserét bizalmasan kell kezelni.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az I. mellékletben felsorolt iránymutatásokkal módosított EKB/2014/9 iránymutatás 2019. október 1-jétől hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett iránymutatásra történő hivatkozásokat erre az iránymutatásra történő hivatkozásként, a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

10. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az NKB-kkal történő közlése napján lép hatályba.

(2)   Az NKB-k meghozzák és 2019. október 1-jétől alkalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatásnak való megfelelés érdekében szükségesek. Az NKB-k legkésőbb 2019. július 1-jéig tájékoztatják az EKB-t a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő intézkedésekhez kapcsolódó szövegekről és eszközökről.

11. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak az NKB-k a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. április 9-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az EKB/2014/9 iránymutatás (2014. február 20.) az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről (HL L 159., 2014.5.28., 56. o.).

(2)  Az Európai Központi Bank (EU) 2018/797 iránymutatása (2018. május 3.) az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, valamint nemzetközi szervezetek részére euróban történő nyújtásáról (EKB/2018/14) (HL L 136., 2018.6.1., 81. o.).

(3)  A Tanács 3603/93/EK rendelete (1993. december 13.) a Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról (HL L 332., 1993.12.31., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett iránymutatás és annak módosításai

(hivatkozás a 9. cikkben)

EKB/2014/9 iránymutatás

EKB/2014/22 iránymutatása (1)

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/1575 iránymutatása (EKB/2015/28) (2)


(1)  Az EKB/2014/22 iránymutatás (2014. június 5.) az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről szóló EKB/2014/9 iránymutatás módosításáról (HL L 168., 2014.6.7., 118. o.).

(2)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/1575 iránymutatása (2015. szeptember 4.) az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről szóló EKB/2014/9 iránymutatás módosításáról (EKB/2015/28) (HL L 245., 2015.9.22., 13. o.).


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

EKB/2014/9 iránymutatás

Ezen iránymutatás

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk

1. cikk (2) bekezdés

 

1. cikk (3) bekezdés

 

1. cikk (4) bekezdés

 

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

 

5. cikk (1) bekezdés a) és b) pont

4. cikk (1) bekezdés a) pont

5. cikk (2) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés b) pont és (3) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés d) pont

6. cikk (1) bekezdés

5. cikk (1) bekezdés

6. cikk (2) bekezdés

6. cikk

6. cikk (3) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

7. cikk (3) bekezdés

 

8. cikk

 

9. cikk (1) bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés

 

10. cikk

8. cikk

11. cikk

 

12. cikk

10. cikk

13. cikk

11. cikk


Top