EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0178

A Bizottság (EU) 2019/178 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes nem közúti, szakmai használatra szánt berendezésekben alkalmazott csapágyakban és csapágybélésekben lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/7506

OJ L 33, 5.2.2019, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/178/oj

5.2.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/32


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/178 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2018. november 16.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes nem közúti, szakmai használatra szánt berendezésekben alkalmazott csapágyakban és csapágybélésekben lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzanak egyes, az említett irányelv II. mellékletében felsorolt veszélyes anyagokat. Ez a követelmény nem vonatkozik a 2011/65/EU irányelv III. mellékletében felsorolt alkalmazásokra.

(2)

A 2011/65/EU irányelv hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezések különböző kategóriáit az említett irányelv I. melléklete sorolja fel.

(3)

Az ólom a 2011/65/EU irányelv II. mellékletében felsorolt korlátozott anyag. 2015 júliusában a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően kérelem érkezett a Bizottsághoz a 11. kategória tekintetében, az ólom egyes nem közúti, szakmai használatra szánt berendezésekben alkalmazott, dízel vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő belsőégésű motorok csapágyaiban és csapágybéléseiben való használata érdekében biztosítandó mentesség iránt; e mentességet fel kell venni az irányelv III. mellékletébe.

(4)

Ólmot tartalmazó csapágyakat és csapágybéléseket szükséges használni a berágódás állóság, az illeszthetőség, a beágyazóképesség és a törmelékkel szembeni ellenállás terén a megfelelő megbízhatóság eléréséhez szakmai használatra szánt, nem közúti berendezésekben – például mobil légkompresszorokban, mobil hegesztőberendezésekben, illetve darukban – alkalmazandó, nagyméretű, valamint zord vagy nagy kihívást jelentő környezetben működő motorokban.

(5)

Jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan ólommentes alternatívák a piacon, amelyek kellő szintű megbízhatóságot biztosítanának a szakmai használatra szánt, nem közúti berendezések motorjainak alkalmazási területein.

(6)

Megbízható helyettesítő anyagok hiányában az ólom helyettesítése vagy kivonása tudományos szempontból és műszakilag nem kivitelezhető egyes szakmai használatra szánt, nem közúti berendezések motorjai esetében. A mentesség összhangban van az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2), és ennélfogva nem gyengíti a környezetnek és az egészségnek a rendelet által biztosított védelmét. Ezért indokolt megadni az ólom egyes nem közúti, szakmai használatra szánt berendezések dízel vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő belsőégésű motorjainak csapágyaiban és csapágybéléseiben való használatára vonatkozó mentességet, a 2011/65/EU irányelv III. mellékletének egy új, 42. bejegyzéssel való kiegészítésével. A III. mellékletben szereplő mentességek hatálya közötti átfedések elkerülése érdekében, valamint a jogi egyértelműség biztosítása érdekében a III. melléklet 6. c) bejegyzése alá tartozó kérelmeket helyénvaló kizárni a 2011/65/EU irányelv III. melléklete új, 42. bejegyzésének hatálya alól.

(7)

mivel a szóban forgó alkalmazások tekintetében ma még nem állnak rendelkezésre és várhatóan a közeljövőben sem fognak a piacra kerülni megbízható alternatívák, a 2011/65/EU irányelv I. mellékletében foglalt 11. kategóriára vonatkozó mentességet indokolt az öt éves maximális érvényességi időtartamra engedélyezni 2019. július 22-től, vagyis attól a naptól kezdődően, amikor a 11. kategória a 2011/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének hatálya alá kerül. A megbízható helyettesítés felkutatására irányuló folyamatos erőfeszítések eredményeire tekintettel a mentesség érvényességének ilyetén megállapítása valószínűleg nem gyakorol kedvezőtlen hatást az innovációra.

(8)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2019. július 21-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2019. július 22-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

A III. melléklet a következő 42. bejegyzéssel egészül ki:

„42.

Nem közúti használatra szánt járművekben alkalmazott, dízel vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő belsőégésű motorok csapágyaiban és csapágybéléseiben lévő ólom:

a motor teljes lökettérfogata ≥ 15 liter;

vagy

a motor teljes lökettérfogata < 15 liter és a motort olyan alkalmazásokban való működésre tervezték, ahol az indítási jelzés és a teljes terhelés közötti idő 10 másodpercnél rövidebb kell hogy legyen; vagy a rendszeres karbantartást jellemzően zord és piszkos kültéri környezetben végzik, mint például bányászati, építőipari és a mezőgazdasági alkalmazások esetén.

A mentesség a 11. kategória esetében alkalmazandó, kivéve az e melléklet 6. c) bejegyzésében szereplő alkalmazásokat.

2024. július 21-én lejár.”


Top