Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1671

A Tanács (EU) 2019/1671 végrehajtási határozata (2019. október 4.) az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezéséről

ST/12029/2019/INIT

OJ L 256, 7.10.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1671/oj

7.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/8


A TANÁCS (EU) 2019/1671 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. október 4.)

az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2013. október 15-én elfogadta az Európai Központi Banknak (EKB) a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló 1024/2013/EU rendeletet.

(2)

Az EKB-ra ruházott feladatok teljeskörű megtervezését és végrehajtását a felügyeleti testületnek kell végeznie, amely az elnökből, az alelnökből, az EKB négy képviselőjéből, valamint a mechanizmusban részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak egy-egy képviselőjéből áll.

(3)

A felügyeleti testület alapvető testület az EKB által végzett felügyeleti feladatok ellátását illetően. Az 1024/2013/EU rendelet ezért a Tanácsra ruházta a felügyeleti testület elnökének és alelnökének kinevezésére vonatkozó hatáskört.

(4)

A Tanács a 2014/77/EU végrehajtási határozattal (2) 2014. február 11-én kinevezte a felügyeleti testület első alelnökét. Az EKB felügyeleti testülete első alelnökének hivatali ideje 2019. február 11-én járt le.

(5)

Az EKB-nak az 1024/2013/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdésének megfelelően, és a felügyeleti testület meghallgatását követően be kell nyújtania az Európai Parlamentnek a felügyeleti testületnek az EKB Igazgatóságának tagjai közül kiválasztott alelnöke kinevezésére vonatkozó javaslatot. Az EKB 2019. április 9-én nyújtotta be az említett javaslatot, amelyet az Európai Parlament 2019. szeptember 19-én hagyott jóvá,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Yves MERSCH-t 2019. október 7-től 2020. december 14-ig az Európai Központi Bank felügyeleti testületének alelnökévé nevezi ki.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2019. október 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

K. MIKKONEN


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  A Tanács 2014/77/EU végrehajtási határozata (2014. február 11.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló 1024/2013/EU rendelet végrehajtásáról (HL L 41., 2014.2.12., 19. o.).


Top