Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0847

A Bizottság (EU) 2019/847 határozata (2019. május 15.) a „Mentsük meg a méheket! A biológiai sokféleség védelme és a rovarok élőhelyeinek javítása Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről (az értesítés a C(2019) 3800 számú dokumentummal történt)

C/2019/3800

OJ L 138, 24.5.2019, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/847/oj

24.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 138/90


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/847 HATÁROZATA

(2019. május 15.)

a „Mentsük meg a méheket! A biológiai sokféleség védelme és a rovarok élőhelyeinek javítása Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről

(az értesítés a C(2019) 3800 számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A „Mentsük meg a méheket! A biológiai sokféleség védelme és a rovarok élőhelyeinek javítása Európában” (Rettet die Bienen! Schutz der Artenvielfalt und Verbesserung der Lebensräume von Insekten in Europa) elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés tárgya a következő: „Ökoszisztémánk és az élelmezésbiztonság fenntartásához szükségünk van rovarokra. A Bizottságnak jogszabályokat kell elfogadnia a rovarok élőhelyeinek megőrzésére és javítására, amelyek a környezet sértetlenségét jelzik.”

(2)

A javasolt polgári kezdeményezés céljai a következők: „Az élet természeti alapjainak igazolható javítása érdekében kötelező célokra van szükség: a biológiai sokféleség elősegítésének a KAP általános céljává tétele; a növényvédő szerek használatának jelentős csökkentése, a káros növényvédő szerek kivétel nélküli betiltása és a támogathatósági kritériumok megreformálása; a mezőgazdasági területek strukturális sokféleségének elősegítése; a tápanyagok mennyiségének hatékony csökkentése (pl. Natura 2000 hálózat); a természetvédelmi területeket hatékony kialakítása (pl. víz-keretirányelv); a kutatás és az ellenőrzés fokozása, az oktatás javítása.”

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) megerősíti az uniós polgárság intézményét, és tovább javítja az Unió demokratikus működését többek között azáltal, hogy kimondja: minden polgárnak joga van ahhoz, hogy európai polgári kezdeményezés révén részt vegyen az Unió demokratikus életében.

(4)

Ezért a polgárok részvételének ösztönzése és az Unió elérhetőbbé tétele érdekében biztosítani kell, hogy a polgári kezdeményezésre vonatkozó eljárások és feltételek világosak, egyszerűek, felhasználóbarátak és a polgári kezdeményezés jellegével arányosak legyenek.

(5)

A Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusok fogadhatók el:

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 43. cikkének (2) bekezdése alapján a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozása és a közös agrárpolitika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges egyéb rendelkezések tekintetében,

az EUMSZ 114. cikke alapján a tagállamok azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése tekintetében, amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése,

az EUMSZ 168. cikke (4) bekezdésének b) pontja alapján azon állat- és növényegészségügyi intézkedések terén, amelyek közvetlen célja a közegészség védelme,

az EUMSZ 182. cikkének (1) bekezdése alapján a kutatás és a technológiai fejlesztés területén az Unió valamennyi tevékenységét felölelő többéves keretprogram elfogadása tekintetében,

az EUMSZ 191. cikke (1) bekezdésének első és harmadik franciabekezdésével együtt értelmezett 192. cikkének (1) bekezdése alapján olyan lépések tekintetében, amelyek a következő célkitűzések megvalósítására irányulnak: a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása, illetve a természeti erőforrások körültekintő és észszerű hasznosítása.

(6)

A fenti okokból a javasolt polgári kezdeményezés a rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

(7)

Ezen túlmenően a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban létrehozták a polgári bizottságot és kijelölték a kapcsolattartó személyeket, továbbá a javasolt polgári kezdeményezés nem nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, illetve nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az EUSZ 2. cikkében foglalt értékeivel.

(8)

A „Mentsük meg a méheket! A biológiai sokféleség védelme és a rovarok élőhelyeinek javítása Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezést ezért nyilvántartásba kell venni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „Mentsük meg a méheket! A biológiai sokféleség védelme és a rovarok élőhelyeinek javítása Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételre kerül.

2. cikk

Ez a határozat 2019. május 27-én lép hatályba.

3. cikk

E határozat címzettjei a „Mentsük meg a méheket! A biológiai sokféleség védelme és a rovarok élőhelyeinek javítása Európában” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezés szervezői (a polgári bizottság tagjai), akiket kapcsolattartó személyként Manuela RIPA és Clara BORASIO képvisel.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 15-én.

a Bizottság részéről

Frans TIMMERMANS

első alelnök


(1)  HL L 65., 2011.3.11., 1. o.


Top