EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0570

A Bizottság (EU) 2019/570 végrehajtási határozata (2019. április 8.) az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására a rescEU-képességekkel összefüggésben alkalmazandó szabályok megállapításáról, valamint a 2014/762/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2019) 2644. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/2644

OJ L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/41


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/570 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. április 8.)

az 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására a rescEU-képességekkel összefüggésben alkalmazandó szabályok megállapításáról, valamint a 2014/762/EU bizottsági végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2019) 2644. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésének g) pontjára,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy az Unió jobban tudjon reagálni a természeti és az ember okozta katasztrófákra, az 1313/2013/EU határozattal létrehozott uniós polgári védelmi mechanizmus (a továbbiakban: uniós mechanizmus) megerősíti a tagállamok és az Unió közötti együttműködést és elősegíti a koordinációt a polgári védelem területén.

(2)

Az 1313/2013/EU határozat meghatározza a rescEU jogi keretét. A rescEU célja az olyan kezelhetetlen helyzetekben való segítségnyújtás, amelyekben a tagállami szinten meglévő és a tagállamok által az európai polgári védelmi eszköztár céljára rendelkezésre bocsátott képességek összessége nem elegendő a hatékony reagálás biztosításához.

(3)

Az elmúlt években jelentősen megnőtt Európában a kivételesen súlyos erdőtüzek száma, és ezek komoly gazdasági, környezeti és társadalmi következményekkel jártak. Különösen a 2017. és a 2018. évi erdőtüzek mutattak rá annak szükségességére, hogy fel kell készülni azokra a helyzetekre, amikor több súlyos katasztrófa sújt egyszerre több tagállamot.

(4)

Az erdőtüzekkel kapcsolatos kockázat változó jellege miatt bizonyítottan hiányos az Unió szintjén a reagálási képesség. Ez a hiányosság a 2017. évi erdőtüzek kapcsán vált különösen egyértelművé, amikor az uniós mechanizmus keretében rendelkezésre bocsátott képességek elégtelennek bizonyultak a segítséget kérő országok igényeinek kielégítéséhez.

(5)

Ezért az 1313/2013/EU határozat 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban kiemelt sürgősséggel meg kell határozni a rescEU kezdeti összetételét, és az első végrehajtási határozatban ki kell mondani, hogy az a futótüzekre való reagálást lehetővé tevő légi erdőtűzoltó képességeket foglalja magában. Az 1313/2013/EU határozat 35. cikke szerinti átmeneti időszakban szükséges rugalmasság miatt a rescEU-képességek számát indikatív jelleggel későbbi végrehajtási határozatokban kell meghatározni.

(6)

Az 1313/2013/EU határozat 12. cikkének (4) bekezdése szerint a rescEU részét képező légi erdőtűzoltó képességekre vonatkozó minőségi követelményeket a tagállamokkal folytatott konzultációt követően, elismert nemzetközi normák alapján kell megállapítani, amennyiben ilyen normák már léteznek. Mivel a légi erdőtűzoltó képességekkel kapcsolatban nem léteznek elismert nemzetközi normák, a légi erdőtűzoltó képességekre vonatkozó minőségi követelményeknek az európai polgári védelmi eszköztár moduljaira vonatkozó, már meglévő általános követelményeken, valamint az uniós mechanizmuson belüli gyakorlati tapasztalatokon kell alapulniuk. Ezeket a minőségi követelményeket e határozat mellékletében kell meghatározni.

(7)

A költségvetési fegyelem szempontjainak érvényesítése érdekében e határozatban meg kell határozni az átmeneti időszakban a rescEU számára nyújtott uniós pénzügyi támogatás költségelemeit.

(8)

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve alapján az átmeneti időszakban a rescEU-képességek számára nyújtott közvetlen vissza nem térítendő támogatást éves munkaprogram alapján kell odaítélni.

(9)

Az (EU) 2019/420 európai parlamenti és tanácsi határozat (2)2019. március 21-i hatálybalépése nyomán a 2014/762/EU bizottsági végrehajtási határozatban (3) foglalt, a rendkívüli katasztrófák során felmerülő átmeneti hiányok kezelésére vonatkozó szabályok elavulttá váltak. A következetesség érdekében a 2014/762/EU végrehajtási határozat 7. fejezetét hatályon kívül kell helyezni.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1313/2013/EU határozat 33. cikkének (1) bekezdése szerinti bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat az 1313/2013/EU határozat végrehajtására alkalmazandó szabályokat állapítja meg a következők tekintetében:

a)

a rescEU kezdeti összetétele a képességeket illetően, valamint a vonatkozó minőségi követelmények;

b)

a képességek finanszírozása az 1313/2013/EU határozat 35. cikke szerinti átmeneti időszakban.

2. cikk

A rescEU kezdeti összetétele

(1)   A rescEU légi erdőtűzoltó képességekből áll.

(2)   Az (1) bekezdésben említett légi erdőtűzoltó képességek magukban foglalnak:

a)

repülőgépes légi erdőtűzoltó képességeket;

b)

helikopteres légi erdőtűzoltó képességeket.

(3)   A (2) bekezdésben említett képességekre vonatkozó minőségi követelményeket a melléklet határozza meg.

3. cikk

A rescEU-képességekre vonatkozó pénzügyi szabályok az 1313/2013/EU határozat 35. cikkével összhangban

(1)   A Bizottság az éves munkaprogramban meghatározza a 2. cikkben meghatározott képességekhez való gyors hozzáférés biztosításához szükséges, az 1313/2013/EU határozat 35. cikkében említett költségekhez nyújtott közvetlen vissza nem térítendő támogatások odaítélésének kritériumait.

(2)   Az 1313/2013/EU határozat 35. cikkében említett költségek magukban foglalják a készenléti költségeket, értelemszerűen beleértve a karbantartási költségeket is, a személyzeti költségeket, a képzési költségeket, egyaránt beleértve a repülőszemélyzet és a műszaki személyzet költségeit, a tárolási költségeket, a biztosítási költségeket, valamint a szóban forgó képességek tényleges rendelkezésre állásának biztosításához szükséges további költségeket.

4. cikk

A 2014/762/EU végrehajtási határozat módosítása

A 2014/762/EU végrehajtási határozat 7. fejezetét el kell hagyni.

5. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 8-án.

a Bizottság részéről

Christos STYLIANIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 924. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/420 határozata (2019. március 13.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról (HL L 77. I, 2019.3.20., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2014/762/EU végrehajtási határozata (2014. október 16.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 2004/277/EK, Euratom és a 2007/606/EK, Euratom bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 320., 2014.11.6., 1. o.).


MELLÉKLET

A rescEU-KÉPESSÉGEKRE VONATKOZÓ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

1.   Repülőgépes légi erdőtűzoltó képességek

Feladatok

Részvétel nagy kiterjedésű erdő- és más növénytüzek levegőből történő oltásában

Képességek

Két repülőgép egyenként legalább 3 000  liter hordkapacitással, vagy egy repülőgép legalább 8 000  liter hordkapacitással (1)

Képesség folyamatos munkavégzésre

Fő alkotóelemek

Repülőgép

Legalább két fő repülőszemélyzet

Műszaki személyzet

Földi karbantartási felszerelés

Levegő-levegő és levegő-föld kommunikációt lehetővé tévő kommunikációs berendezés

Önellátási képesség

A modul felszerelésének tárolása és karbantartása

A fontosabb, elsősorban a kárterületen való koordinációért felelős partnerekkel való kapcsolattartást biztosító felszerelés

Bevethetőség

Gyorsreagálási beavatkozás (2) esetén képesség a felajánlás elfogadása után 3 órán belüli indulásra

Bevethetőség 2 000  km-es körzetben legfeljebb 24 órán belül

2.   Helikopteres légi erdőtűzoltó képességek

Feladatok

Részvétel nagy kiterjedésű erdő- és más növénytüzek levegőből történő oltásában

Képességek

Egy helikopter legalább 3 000  liter hordkapacitással (3)

Képesség folyamatos munkavégzésre

Fő alkotóelemek

Helikopter legalább két fő repülőszemélyzettel

Műszaki személyzet

Vízhordó kosár vagy kioldószerkezet

Egy karbantartókészlet

Egy pótalkatrészkészlet

Mentőcsörlő

Levegő-levegő és levegő-föld kommunikációt lehetővé tévő kommunikációs berendezés

Önellátási képesség

A modul felszerelésének tárolása és karbantartása

A fontosabb, elsősorban a kárterületen való koordinációért felelős partnerekkel való kapcsolattartást biztosító felszerelés

Bevethetőség

Gyorsreagálási beavatkozás (4) esetén képesség a felajánlás elfogadása után 3 órán belüli indulásra

Bevethetőség 2 000  km-es körzetben legfeljebb 24 órán belül


(1)  A Bizottság ezeket a követelményeket a légi erdőtűzoltó eszközök piacának alakulása – és különösen a pótalkatrészek beszerezhetősége – függvényében a későbbiekben felülvizsgálhatja.

(2)  „Gyorsreagálási beavatkozás”: a rescEU-képesség állomáshelyéről, illetve állomáshelyére való oda- és visszautat is beleértve legfeljebb egy napig tartó beavatkozás.

(3)  Az 1313/2013/EU határozat 35. cikkének alkalmazásában, amennyiben az a regionális kitettség értékelése alapján indokolt, a helikopteres légi erdőtűzoltó képességek legfeljebb három, együttesen legalább 3 000 liter hordkapacitású helikopterből is állhatnak.

(4)  „Gyorsreagálási beavatkozás”: a rescEU-képesség állomáshelyéről, illetve állomáshelyére való oda- és visszautat is beleértve legfeljebb egy napig tartó beavatkozás.


Top