EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0070

A Bizottság (EU) 2019/70 határozata (2019. január 11.) a grafikai célra szánt papír, valamint a tissue-papír és a tissue-termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2019) 3. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/3

OJ L 15, 17.1.2019, p. 27–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/70/oj

17.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/27


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/70 HATÁROZATA

(2019. január 11.)

a grafikai célra szánt papír, valamint a tissue-papír és a tissue-termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2019) 3. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkét olyan termékek kaphatnak, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet.

(2)

A 66/2010/EK rendelet értelmében az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.

(3)

A „másolópapír és grafikai célra szánt papír” termékcsoport vonatkozásában a szóban forgó kritériumokat, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket a 2011/333/EU bizottsági határozat (2) állapította meg. E kritériumok és követelmények érvényességi idejét az (EU) 2015/877 bizottsági határozat (3)2018. december 31-ig meghosszabbította.

(4)

Az „újságnyomópapír” termékcsoport vonatkozásában a szóban forgó kritériumokat, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket a 2012/448/EU bizottsági határozat (4) állapította meg. E kritériumok és követelmények érvényességi idejét az (EU) 2015/877 határozat 2018. december 31-ig meghosszabbította.

(5)

Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” (tissue-papír) termékcsoport vonatkozásában a szóban forgó kritériumokat, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket a 2009/568/EK bizottsági határozat (5) állapította meg. A 2009/568/EK határozatban megállapított kritériumok és követelmények érvényességi idejét az (EU) 2015/877 határozat 2018. december 31-ig meghosszabbította.

(6)

Az uniós ökocímke 2017. június 30-i célravezetőségi vizsgálata (REFIT), amely a 66/2010/EK rendelet (6) végrehajtását vizsgálta, megállapította, hogy az uniós ökocímke esetében stratégiaibb megközelítést kell kialakítani, amely magában foglalja adott esetben a szorosan kapcsolódó termékcsoportok összekapcsolását.

(7)

A szóban forgó megállapítással összhangban és az EU ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultáció alapján a „másolópapír és grafikai célra szánt papír” és az „újságnyomópapír” termékcsoportokat „grafikai célra szánt papír” néven össze kell vonni egyetlen termékcsoportba, amelynek a fogalommeghatározása magában foglalja mindkét korábbi termékcsoportot, valamint kiterjed a tudományos és a piaci fejlemények figyelembevétele érdekében szükséges bizonyos módosításokra is. A nagyobb merevségű papírok figyelembevétele érdekében az új fogalommeghatározásban indokolt elhagyni különösen a korábbi termékcsoportokra alkalmazott tömeghatárt.

(8)

Ezenkívül a felülvizsgálattal összhangban bizonyos módosításokat kell végrehajtani a „tissue-papír” termékcsoport meghatározása tekintetében, nevezetesen az ISO 12625-1 szabvány alapján egyértelműbbé kell tenni a tissue-papír és a végső tissue-termék közötti különbséget; a termékcsoport elnevezését pedig indokolt „tissue-papír és tissue-termékek”-re módosítani.

(9)

Annak érdekében, hogy a kritériumok jobban tükrözzék az érintett termékcsoportokkal kapcsolatos bevált piaci gyakorlatot, és figyelembe vegyék az elfogadásuk óta eltelt időszakban bevezetett innovációkat, mindkét termékcsoport esetében indokolt új kritériumokat megállapítani.

(10)

Az egyes termékcsoportokra vonatkozó új kritériumok célja az olyan energiahatékony gyártási eljárások előmozdítása, amelyek kevesebb, a vízfolyások eutrofizációjához, a légkör savasodásához és az éghajlatváltozáshoz hozzájáruló anyag kibocsátásával járnak, korlátozottabb mértékben használnak fel veszélyes anyagokat, és nyersanyagként fenntartható erdőgazdálkodásból származó anyagokat vagy újrafeldolgozott anyagokat használnak fel, ami elősegíti a körforgásos gazdaságra való áttérést.

(11)

A szóban forgó két termékcsoport innovációs ciklusára való tekintettel az egyes termékcsoportokra vonatkozó új kritériumoknak, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek 2024. december 31-ig célszerű érvényben maradniuk.

(12)

mivel a „grafikai célra szánt papír” és a „tissue-papír és tissue-termékek” termékcsoport szorosan kapcsolódik egymáshoz, és a rájuk vonatkozó kritériumok hasonlóak lesznek, helyénvaló egyetlen olyan határozatot elfogadni, amely mindkét termékcsoport tekintetében meghatározza a vonatkozó kritériumokat. Ez növelni fogja a rendszerek ismertségét a piaci szereplők körében, és csökkenti fogja a nemzeti hatóságok adminisztratív terheit.

(13)

A jogbiztonság érdekében a 2011/333/EU, a 2012/448/EU és a 2009/568/EK határozatot indokolt hatályon kívül helyezni.

(14)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az új kritériumokhoz és követelményekhez igazodó termékváltoztatások végrehajtására, átmeneti időszakot kell biztosítani azon gyártók számára, akiknek termékei a 2011/333/EU, a 2012/448/EU, illetve a 2009/568/EK határozatban előírt kritériumok alapján már megkapták a másolópapírra és grafikai célra szánt papírra, az újságnyomópapírra, illetve az egészségügyi és háztartási papírtermékekre (tissue-papírra) vonatkozó uniós ökocímkét. E határozat elfogadását követően a gyártók számára korlátozott ideig azt is lehetővé kell tenni, hogy akár az említett határozatokban megállapított kritériumok, akár az e határozatban megállapított új kritériumok alapján nyújthassák be kérelmeiket. Amennyiben az uniós ökocímkét valamely említett korábbi határozatban megállapított kritériumok alapján ítélték oda, annak használatát legkésőbb 2019. december 31-ig indokolt engedélyezni.

(15)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „grafikai célra szánt papír” termékcsoportba az ív vagy tekercs formátumú, nem nyomtatott és nem továbbfeldolgozott, írásra, nyomtatásra vagy feldolgozásra alkalmas sima vagy színezett üres, cellulózból készült papírok és kartonok tartoznak.

A termékcsoport nem foglalja magában az alábbiakat:

a)

csomagolás;

b)

hőérzékeny papír;

c)

fotópapír és karbonmentes papír;

d)

illatosított papír;

e)

a 2. cikkben meghatározott „tissue-papír és tissue-termékek” termékcsoportba tartozó papír.

2. cikk

A „tissue-papír és tissue-termékek” termékcsoportba az alábbiak tartoznak:

1.

a 2. pont alá tartozó termékekké történő feldolgozásra szánt, ív vagy tekercs formátumú nem továbbfeldolgozott tissue-papír;

2.

személyes higiéniai célra való használatra, folyadékok felitatására, felületek tisztítására vagy e célok kombinációjára alkalmas tissue-termékek; nem kizárólagos jelleggel ide tartoznak a tissue-termékek következő típusai: papír zsebkendő, toalettpapír, papír arckendő, konyhai vagy háztartási papír törlőkendő, papír kéztörlő kendő, papírszalvéta, papír tányéralátét és ipari papír törlőkendő.

A termékcsoport nem foglalja magában az alábbiakat:

a)

a 2014/763/EU bizottsági határozatban (7) meghatározott „nedvszívó higiéniai termékek” termékcsoportba tartozó termékek;

b)

a felületek tisztítására szolgáló tisztítószereket tartalmazó termékek;

c)

a tissue-papírtól eltérő anyaggal laminált tissue-termékek;

d)

az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) szerinti kozmetikai termékek, beleértve a nedves törlőkendőket is;

e)

az illatosított papír;

f)

az 1. cikkben meghatározott „grafikai célra szánt papír” termékcsoportba vagy a 2012/481/EU bizottsági határozatban (9) meghatározott „nyomtatott papír” termékcsoportba tartozó termékek.

3. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.   „cellulóz”: a papírgyártás során cellulózgyárban rostos cellulóznyersanyagból (elsősorban fából) mechanikai vagy vegyi eljárással előállított rostos anyag;

2.   „csomagolás”: anyagának jellegétől függetlenül minden olyan termék, amelyet – a nyersanyagoktól a feldolgozott cikkekig – áruk beburkolására, megóvására, kezelésére, szállítására vagy bemutatására használnak a termelőtől a felhasználóig vagy a fogyasztóig való eljutás folyamatában;

3.   „tissue-papír”: cellulózból készült, kis négyzetméter-tömegű, kreppelt vagy nem kreppelt, száraz vagy nedves papír;

4.   „tissue-termékek”: egy- vagy többrétegű, hajtogatott vagy nem hajtogatott, domborított vagy domborítatlan, laminált vagy laminálatlan, nyomtatott vagy nem nyomtatott, adott esetben utókezelt tissue-papírból készült feldolgozott termékek.

4. cikk

(1)   Egy termék abban az esetben látható el a „grafikai célra szánt papír” termékcsoportra vonatkozó, a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkével, ha az e határozat 1. cikkében foglalt fogalommeghatározás alapján beletartozik a szóban forgó termékcsoportba, és megfelel az e határozat I. mellékletében megállapított kritériumoknak, valamint kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.

(2)   Egy termék abban az esetben látható el a „tissue-papír és tissue-termékek” termékcsoportra vonatkozó, a 66/2010/EK rendelet szerinti uniós ökocímkével, ha az e határozat 2. cikkében foglalt fogalommeghatározás alapján beletartozik a szóban forgó termékcsoportba, és megfelel az e határozat II. mellékletében megállapított kritériumoknak, valamint kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek.

5. cikk

A „grafikai célra szánt papír” és a „tissue-papír és tissue-termékek” termékcsoportra vonatkozó kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2024. december 31-ig érvényesek.

6. cikk

(1)   A „grafikai célra szánt papír” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „011”.

(2)   A „tissue-papír és tissue-termékek” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „004”.

7. cikk

A 2009/568/EK, a 2011/333/EU és a 2012/448/EU határozat hatályát veszti.

8. cikk

(1)   A 7. cikk ellenére az e határozatban meghatározott „grafikai célra szánt papír” termékcsoportba és a 2011/333/EU határozatban meghatározott „másolópapír és grafikai célra szánt papír” termékcsoportba egyaránt beletartozó termékekre vonatkozó, e határozat elfogadása előtt benyújtott, uniós ökocímke iránti kérelmeket a 2011/333/EU határozatban megállapított feltételekkel összhangban kell elbírálni.

(2)   A 7. cikk ellenére az e határozatban meghatározott „grafikai célra szánt papír” termékcsoportba és a 2012/448/EU határozatban meghatározott „újságnyomópapír” termékcsoportba egyaránt beletartozó termékekre vonatkozó, e határozat elfogadása előtt benyújtott, uniós ökocímke iránti kérelmeket a 2012/448/EU határozatban megállapított feltételekkel összhangban kell elbírálni.

(3)   A 7. cikk ellenére az e határozatban meghatározott „tissue-papír és tissue-termékek” termékcsoportba és a 2009/568/EK határozatban meghatározott „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoportba egyaránt beletartozó termékekre vonatkozó, e határozat elfogadása előtt benyújtott, uniós ökocímke iránti kérelmeket a 2009/568/EK határozatban megállapított feltételekkel összhangban kell elbírálni.

(4)   Az e határozat elfogadásának napján vagy azt követően, de legkésőbb 2018. december 31-ig benyújtott, a „grafikai célra szánt papír” termékcsoportba, illetőleg a „tissue-papír és tissue-termékek” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozó, uniós ökocímke iránti kérelmeknek vagy az e határozatban megállapított kritériumokon, vagy az adott esetnek megfelelően a 2011/333/EU, a 2012/448/EU vagy a 2009/568/EK határozatban előírt kritériumokon kell alapulniuk. A szóban forgó kérelmeket az azok alapjául szolgáló kritériumok szerint kell elbírálni.

(5)   Amennyiben az uniós ökocímkét a 2009/568/EK, a 2011/333/EU vagy a 2012/448/EU határozatban meghatározott kritériumokkal összhangban elbírált kérelem alapján ítélik oda, az uniós ökocímke csak 2019. december 31-ig használható.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 11-én.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2011/333/EU határozata (2011. június 7.) a másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 149., 2011.6.8., 12. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/877 határozata (2015. június 4.) a 2009/568/EK, a 2011/333/EU, a 2011/381/EU, a 2012/448/EU és a 2012/481/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (HL L 142., 2015.6.6., 32. o.).

(4)  A Bizottság 2012/448/EU határozata (2012. július 12.) az újságnyomópapír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 202., 2012.7.28., 26. o.).

(5)  A Bizottság 2009/568/EK határozata (2009. július 9.) az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (HL L 197., 2009.7.29., 87. o.).

(6)  A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáról (COM(2017) 355).

(7)  A Bizottság 2014/763/EU határozata (2014. október 24.) a nedvszívó higiéniai termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 320., 2014.11.6., 46. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.).

(9)  A Bizottság 2012/481/EU határozata (2012. augusztus 16.) a nyomtatott papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 223., 2012.8.21., 55. o.).


I. MELLÉKLET

A GRAFIKAI CÉLRA SZÁNT PAPÍR UNIÓS ÖKOCÍMKÉJÉNEK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

KERETSZABÁLYOK

A kritériumok megállapításának célja

A kritériumok célja különösen a mérgező és eutróf anyagok vízbe történő kibocsátásának csökkentése, valamint az energiafelhasználással kapcsolatos környezeti károk és kockázatok (az éghajlatváltozás, a savasodás, az ózonréteg károsodása, a nem megújuló erőforrások kimerülése) mérséklése. Ennek megvalósítása érdekében a kritériumok célja:

az energiafogyasztás és a kapcsolódó légköri kibocsátások csökkentése;

a környezeti károk csökkentése a vízbe történő kibocsátások és a hulladékképződés csökkentése révén;

a veszélyes vegyi anyagok használatával kapcsolatos környezeti károk és kockázatok csökkentése; valamint

az erdők védelme annak előírása révén, hogy az újrahasznosított rostanyagnak, illetve a primer rostanyagnak fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló erdőkből és területekről kell származniuk.

A grafikai célra szánt papír uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok:

1.

vízbe és levegőbe történő kibocsátás;

2.

energiafelhasználás;

3.

rostanyagok: erőforrások megőrzése, fenntartható erdőgazdálkodás;

4.

korlátozott veszélyes anyagok és keverékek;

5.

hulladékgazdálkodás;

6.

használatra való alkalmasság;

7.

a csomagoláson feltüntetett információk;

8.

az uniós ökocímkén feltüntetett információk.

Az ökológiai kritériumok kiterjednek a cellulózgyártás teljes folyamatára – beleértve annak minden részfolyamatát – a primer rostanyag, illetve az újrahasznosított rostanyag üzembe történő belépésétől addig a pontig, amikor a cellulóz elhagyja a cellulózgyárat. A papírgyártás esetében az ökológiai kritériumok a grafikai célra szánt papír előállítására használt cellulóz elkészítésétől a papírnak a nagytekercsre való feltekercseléséig minden papírgyári részfolyamatra kiterjednek.

Az ökológiai kritériumok nem terjednek ki a nyersanyagok (pl. fa), a cellulóz és a papír szállítására és csomagolására. Az ökológiai kritériumok továbbá nem terjednek ki a papír továbbfeldolgozására.

Értékelés és ellenőrzés: A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként fel vannak tüntetve.

Amennyiben a kérelmezőnek a kritériumnak való megfelelés igazolására nyilatkozatokat, dokumentációkat, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy egyéb bizonyítékot kell benyújtania, azok az esetnek megfelelően származhatnak a kérelmezőtől és/vagy annak beszállítójától (beszállítóitól) és/vagy annak/azoknak a beszállítójától (beszállítóitól), stb.

Az illetékes testületeknek előnyben kell részesíteniük a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumokra vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által kiállított tanúsítványokat és igazolásokat, valamint a termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által kiállított igazolásokat.

Adott esetben az egyes kritériumok tekintetében a megadott vizsgálati módszerektől eltérő vizsgálati módszerek is alkalmazhatók, amennyiben a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja azok egyenértékűségét.

Adott esetben az illetékes testületek igazoló dokumentumokat kérhetnek, illetve független ellenőrzéseket vagy helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek a szóban forgó kritériumoknak való megfelelés ellenőrzésére.

A grafikai célra szánt papírtermékeknek meg kell felelniük a forgalomba hozataluk szerinti országban előírt valamennyi vonatkozó követelménynek. A kérelmezőnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a termék megfelel ennek a követelménynek.

E melléklet alkalmazásában:

1.   „légszáraz tonna”, „ADt”: a cellulóz 90 %-os szárazanyag-tartalomnak megfelelő légszáraz tonnamennyisége;

2.   „vegyi úton előállított cellulóz”: a nyersanyagból vegyi úton történő kezelés (főzés, ligninmentesítés, fehérítés) útján eltávolítható, nem cellulózalapú vegyületek jelentős részének eltávolítása után maradó rostos anyag;

3.   „CMP”: vegyi-mechanikai úton előállított cellulóz;

4.   „CTMP”: vegyi-termomechanikai úton előállított cellulóz;

5.   „festékmentesített cellulóz”: újrahasznosításra szánt papírból készült rostanyag, amelyből eltávolították a színezőanyagokat és más szennyező anyagokat;

6.   „színezőanyagok”: erősen színezett vagy fluoreszkáló szerves anyagok, amelyek szelektív fényelnyelés révén színt adnak a szubsztrátumnak. Oldhatók, és/vagy olyan alkalmazási folyamaton mennek keresztül, amely legalább ideiglenesen roncsolja a kristályszerkezetet. A színezékek abszorpció, oldás és mechanikai visszatartás, illetve ionos vagy kovalens kémiai kötés útján kötődnek meg a szubsztrátumban;

7.   „ECF cellulóz”: elemiklór-mentes fehérített cellulóz;

8.   „integrált papírgyártás”: a cellulóz és a papír ugyanazon létesítményben való gyártása. A cellulózt a papírgyártás előtt nem szárítják. A papír/karton előállítása a cellulóz előállításához közvetlenül kapcsolódva történik;

9.   „mechanikai úton előállított cellulózt tartalmazó papír vagy karton”: rostösszetételén belül meghatározó arányban mechanikai úton előállított cellulózt tartalmazó papír vagy karton;

10.   „fémalapú pigmentek és színezőanyagok”: az adott fémvegyülete(ke)t több mint 50 tömegszázalékban tartalmazó színezőanyagok és pigmentek;

11.   „nem integrált papírgyártás”: kereskedelmi (értékesítésre szánt) cellulóz papírgépet nem üzemeltető papírgyárban történő előállítása vagy papír/karton kizárólag más üzemekben előállított cellulóz (kereskedelmi cellulóz) felhasználásával történő előállítása.

12.   „papírgyártási selejt”: a papírgép által a papírgyártási eljárás során előállított papírselejt, amely azonban a tulajdonságainak köszönhetően közvetlenül a gyártás helyén – újrafelhasználás céljából – visszaforgatható ugyanabba a gyártási folyamatba, amelynek során keletkezett. E határozat alkalmazásában ez a kifejezés nem terjed ki azokra a feldolgozási folyamatokra, amelyek a papírgéppel végzett eljárásoktól különböző eljárásoknak minősülnek;

13.   „pigmentek”: olyan színes, fekete, fehér vagy fluoreszkáló szerves vagy szervetlen szemcsés szilárd anyagok, amelyek általában nem oldódnak az őket tartalmazó hordozóanyagban vagy szubsztrátumban, és azzal alapvetően nem lépnek fizikai és kémiai reakcióba. Az anyag külső megjelenését a fény szelektív elnyelése és/vagy szórása útján változtatják meg. Rendszerint hordozóanyagban vagy szubsztrátumokban eloszlatva használják őket például nyomdafestékek, festékek, műanyagok vagy más polimer anyagok gyártásához. A színezési eljárási során mindvégig megtartják kristályszerkezetüket, illetve részecskeszerkezetüket;

14.   „újrahasznosított rostanyag”: gyártási folyamatból származó hulladékáramból, háztartási hulladékból vagy egy adott termék végfelhasználóiként kereskedelmi, ipari és intézményi létesítmények által termelt hulladékból elkülönített rostanyag. Az ilyen rostanyag már nem használható eredeti rendeltetése szerint. Ez alól kivételt képez egy adott folyamat során keletkezett azon anyagok újrahasznosítása, amelyeket ugyanazon folyamaton belül fel lehet használni, mint amelynek során keletkeztek (például az ugyanazon létesítmény által termelt vagy megvásárolt papírgyári selejt);

15.   „TCF cellulóz”: teljesen klórmentes fehérített cellulóz;

16.   „TMP”: termomechanikai úton előállított cellulóz.

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

1. kritérium: Vízbe és levegőbe történő kibocsátások

Előfeltételként a cellulóz- és papírgyártó üzemeknek meg kell felelniük a működésük szerinti országban előírt valamennyi vonatkozó követelménynek.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek a megfelelő dokumentumokkal és a cellulózbeszállító(k) nyilatkozataival alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

1a. kritérium: Kémiai oxigénigény (KOI), kén (S), NOx és foszfor (P)

Ez a követelmény a kibocsátásoknak egy meghatározott referenciaértékhez viszonyított mértékére vonatkozó információn alapul. A tényleges kibocsátás és a referenciaérték hányadosa egy kibocsátási pontszámnak felel meg.

Az egyedi kibocsátási paraméterek pontértéke nem haladhatja meg az 1,3-at.

A pontok összege (Pösszes = PKOI + PS + PNOx + PP) egyik esetben sem haladhatja meg a 4,0-t.

Nem integrált termelés esetén a kérelmezőnek olyan számítást kell benyújtania, amely egyaránt tartalmazza a cellulóz- és a papírgyártást.

A cellulóz- és a papírgyártás egészére vonatkozóan a PKOI értékét a következőképpen kell kiszámítani (a PS, a PNOx és a PP értékét ugyanígy kell kiszámítani):

Minden egyes felhasznált „i” cellulózfajtára a kapcsolódó KOI-kibocsátásokat (KOIcellulóz,i kg/légszáraz tonnában (ADt) kifejezve) súlyozni kell az egyes felhasznált cellulózfajták aránya szerint („i” cellulózfajta a cellulóz légszáraz tonnájára vonatkoztatva), majd a kapott értékeket össze kell adni. A légszáraz tonna tekintetében a cellulóz esetében 90 %-os, a papír esetében pedig 95 %-os szárazanyag-tartalomból kell kiindulni.

Ezután a cellulóz súlyozott KOI-kibocsátását hozzá kell adni a papírgyártás során keletkező KOI-kibocsátás mért értékéhez: az eredmény a teljes KOI-kibocsátás (KOIösszes).

A cellulózgyártás súlyozott KOI-referenciaértékét ugyanígy kell kiszámítani, azaz az egyes felhasznált cellulózfajták súlyozott referenciaértékeinek összegét hozzá kell adni a papírgyártás referenciaértékéhez: az eredmény a teljes KOI-referenciaérték (KOIref,összes). Az egyes felhasznált cellulózfajták és a papírgyártás referenciaértékeit az 1. táblázat tartalmazza.

Végül a teljes KOI-kibocsátást a következőképpen kell elosztani a teljes KOI-referenciaértékkel:

Formula

1. táblázat

A különböző cellulózfajtákból és a papírgyártásból származó kibocsátások referenciaértékei

Cellulózfajta/papír

Kibocsátás (kg/ADt)

KOIreferencia

Preferencia

Sreferencia

NOxreferencia

Vegyi úton előállított, fehérített cellulóz (nem szulfit)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Vegyi úton előállított, fehérített cellulóz (szulfit)

24,00

0,04

0,75

1,60

Magnefitcellulóz

28,00

0,056

0,75

1,60

Vegyi úton előállított, fehérítetlen cellulóz

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/facsiszolat

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Újrahasznosított cellulózpép festékmentesítés nélkül

1,10

0,006

0,20

0,25

Újrahasznosított cellulózpép festékmentesítéssel

2,40

0,008

0,20

0,25

Papírgyár (kg/tonna)

1,00

0,008

0,30

0,70

Amennyiben egyazon gyártóüzem hőenergiát és villamos energiát is termel, akkor az üzemben folyó villamosenergia-termelésből származó S- és NOx-kibocsátás értéke levonható a teljes mennyiségből. A villamosenergia-termelésből eredő kibocsátás aránya az alábbi képlet segítségével számítható ki:

2 × (MWh(villamos energia))/[2 × MWh(villamos energia) + MWh(hőenergia)]

A képletben a villamos energia a kapcsolt energiatermelő létesítményben termelt villamos energiát jelenti. A hőenergia a kapcsolt energiatermelő létesítményből a cellulóz-, illetve papírgyárba szállított nettó hőmennyiség.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes számításokat és vizsgálati adatokat, mellékelve a kapcsolódó igazoló dokumentumokat, köztük a következő folyamatos vagy időszakos standard nyomonkövetési vizsgálati módszerek (vagy az illetékes szerv által egyenértékű tudományos minőségű adatok forrásaként elismert standard módszerek) alkalmazása nyomán készült vizsgálati jegyzőkönyveket: KOI: ISO 15705 vagy ISO 6060; NOx: EN 14792 vagy ISO 11564; S (kén-oxidok): EN 14791 vagy az EPA 8. módszer; S (redukált kén): EPA 15A., 16A. vagy 16B. módszer; olaj kéntartalma: ISO 8754; szén kéntartalma: ISO 19579; biomassza kéntartalma: EN 15289; teljes foszfortartalom: EN ISO 6878.

A kibocsátások nyomon követésére gyorstesztek is felhasználhatók, amennyiben azokat a fent említett vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű előírások alapján rendszeresen (pl. havonta) ellenőrzik. A KOI-kibocsátások esetében a teljes szervesszén-tartalom (TOC) elemzésén alapuló folyamatos nyomon követést el kell fogadni, amennyiben az érintett üzemre vonatkozóan megállapításra kerültek a TOC- és a COD-eredmények közötti megfelelések.

A méréseket – hacsak a működési engedélyben másként nem szerepel – a KOI-kibocsátások esetében legalább napi, a teljes foszfortartalom esetében pedig legalább heti gyakorisággal kell végezni. Az S- és NOx-kibocsátást minden esetben mérni kell, vagy folyamatosan (az 50 MW-ot meghaladó kapacitású kazánokból származó kibocsátások esetében), vagy időszakosan (a legfeljebb 50 MW kapacitású kazánok és szárítógépek esetében évente legalább egyszer).

Az adatokat éves átlagként kell megadni, kivéve az olyan eseteket, amikor:

a termelési időszak egy meghatározott időtartamra szól;

a gyártóüzem új vagy fel van újítva, amely esetben a méréseket az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni.

Az adatok mindkét esetben csak akkor fogadhatók el, ha az adott időszak szempontjából reprezentatívak, és minden egyes kibocsátási paraméter tekintetében elegendő számú mérés történt.

Az igazoló dokumentációban fel kell tüntetni a mérések gyakoriságát, valamint a KOI, a teljes foszfortartalom, az S és az NOx terhelési pontok kiszámítását.

A levegőbe történő kibocsátásoknak tartalmazniuk kell a cellulóz és a papír előállítása során keletkező összes S- és NOx-kibocsátást, beleértve a gyártóüzemen kívül előállított gőzt, levonva a villamosenergia-termelésnek tulajdonított kibocsátásokat. A méréseknek ki kell terjedniük a regeneráló kazánokra, mészégető kemencékre, gőzkazánokra és az erős szagú gázok égetőkemencéire. A diffúz kibocsátásokat úgyszintén figyelembe kell venni. A levegőbe történő kénkibocsátásról szóló jegyzőkönyvben megadott értékben szerepelnie kell mind az oxidált, mind a redukált kénkibocsátásoknak. Az olaj, szén és más, ismert kéntartalmú külső tüzelőanyag felhasználásával történő hőenergia-előállításhoz kapcsolódó kénkibocsátások mérés helyett számítással is megadhatók, és ezeket figyelembe kell venni.

A vízbe történő kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni a papírgyár szennyvíztisztító létesítményének szennyvízkivezető pontján. Azokban az esetekben, amikor a papírgyár szennyvizét a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre vezetik, akkor az azon a ponton vett szűretlen és ülepítetlen mintákat kell elemezni, amelyen a gyár szennyvízkivezetése a szennyvízhálózathoz kapcsolódik, majd az eredményeket meg kell szorozni a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre vonatkozó standard tisztítási hatékonysági tényezővel. A tisztítási hatékonysági tényezőnek a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telep üzemeltetője által szolgáltatott információkon kell alapulnia.

Mivel integrált papírgyárak esetében nehéz elkülöníteni a cellulózra és a papírra vonatkozó kibocsátási értékeket, ha csak egy összesített érték áll rendelkezésre a cellulóz- és papírgyártással kapcsolatban, a cellulózhoz kapcsolódó kibocsátási értékeket nullának kell venni, a kombinált kibocsátást pedig az adott cellulóz- és papírgyártás kombinált referenciaértékeivel kell összehasonlítani. Az egyenletben szerepelnie kell minden olyan jelen lévő cellulózfajta súlyozott mennyiségének, amelyre vonatkozóan az 1. táblázatban egyedi referenciaérték került meghatározásra.

1b. kritérium: Adszorbeálható szerves halogének (AOX)

Ez a kritérium az elemiklór-mentes fehérített cellulózra (ECF cellulózra) vonatkozik.

Az uniós ökocímkével rendelkező, grafikai célra szánt papír gyártására felhasznált egyes cellulózfajták előállításából származó AOX-kibocsátás nem haladhatja meg a 0,17 kg/ADt-t.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania az AOX-re vonatkozó ISO 9562 szerinti módszerrel vagy azzal egyenértékű módszerrel végzett mérésről szóló vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes számításokat és az ezeket igazoló dokumentumokat.

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania e kritérium teljesüléséről, mellékelve a cellulózkeverékben használt különböző ECF cellulózfajták jegyzékét, továbbá azok egyedi súlyozását és AOX-kibocsátási értékét, „kg AOX/ADt cellulóz”-ként kifejezve.

Az igazoló dokumentációban fel kell tüntetni a mérés gyakoriságát. Az AOX-et csak olyan folyamatokban kell mérni, ahol klórvegyületeket használnak a cellulóz fehérítéséhez. Az AOX-et nem kell mérni a nem integrált papírgyártásból származó szennyvízben vagy fehérítés nélküli cellulózgyártásból származó szennyvizekben, illetve ha a fehérítést klórmentes anyagokkal végzik.

A vízbe történő AOX-kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni a papírgyár szennyvíztisztító létesítményének szennyvízkivezető pontján. Azokban az esetekben, amikor a papírgyár szennyvizét a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre vezetik, akkor az azon a ponton vett szűretlen és ülepítetlen mintákat kell elemezni, amelyen a gyár szennyvízkivezetése a szennyvízhálózathoz kapcsolódik, majd az eredményeket meg kell szorozni a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre vonatkozó standard tisztítási hatékonysági tényezővel. A tisztítási hatékonysági tényezőnek a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telep üzemeltetője által szolgáltatott információkon kell alapulnia.

A kibocsátásokra vonatkozó információkat a legalább kéthavonta elvégzett mérések éves átlagaként kell kifejezni. Új vagy felújított gyártóüzem esetében a méréseket az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni. A méréseknek az adott időszak szempontjából reprezentatívaknak kell lenniük.

Abban az esetben, ha a kérelmező semmilyen ECF cellulózt nem használ, elegendő ilyen értelmű nyilatkozatot tennie az illetékes szervnél.

1c. kritérium: CO2

A technológiai hő és a villamos energia előállításához (akár a gyártóüzem telephelyén, akár azon kívül) felhasznált fosszilis tüzelőanyagokból származó szén-dioxid-kibocsátás nem haladhatja meg a következő határértékeket:

1.

1 100 kg CO2/tonna 100 %-ban festékmentesített/újrahasznosított cellulózból készült papír esetében;

2.

1 000 kg CO2/tonna 100 %-ban vegyi úton előállított cellulózból készült papír esetében;

3.

1 600 kg CO2/tonna 100 %-ban mechanikai úton előállított cellulózból készült papír esetében;

A vegyi úton előállított cellulóz, az újrahasznosított cellulóz és a mechanikai úton előállított cellulóz bármilyen kombinációjából álló papír esetében súlyozott határértéket kell számolni a keverékben lévő egyes cellulózfajták aránya alapján. A tényleges kibocsátási értéket a cellulóz- és papírgyártásból származó kibocsátások összegeként kell kiszámítani, figyelembe véve az alkalmazott cellulózkeveréket.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja az e kritérium teljesülését igazoló adatokat és részletes számításokat a kapcsolódó igazoló dokumentációval együtt.

A cellulózgyártó minden felhasznált cellulózfajtára vonatkozóan egy kg CO2/ADt mértékegységben kifejezett CO2-kibocsátási értéket bocsát a kérelmező rendelkezésére. A kérelmezőnek az uniós ökocímkével rendelkező, grafikai célra szánt papír előállításához használt megfelelő papírgép(ek) tekintetében szintén egyetlen CO2-kibocsátási értéket kell megadnia. Integrált gyárak esetében a cellulóz- és papírgyártás CO2-kibocsátását egyetlen értékként lehet bejelenteni.

A megengedett legnagyobb CO2-kibocsátás meghatározásához a kérelmezőnek meg kell határoznia a cellulózkeverék cellulózfajták (azaz vegyi úton előállított cellulóz, mechanikai úton előállított cellulóz és újrahasznosított cellulóz) szerinti összetételét.

A tényleges CO2-kibocsátás kiszámításához a kérelmezőnek meg kell határoznia a cellulózkeverék egyes beszállított cellulózmennyiségek szerinti összetételét, ki kell számítania a cellulózgyártás CO2-kibocsátásainak súlyozott átlagát, és ezt az értéket hozzá kell adnia a papírgép(ek)ből származó CO2-kibocsátáshoz.

A CO2-kibocsátási adatok között szerepelnie kell a cellulóz- és papírgyártás során felhasznált összes nem megújuló tüzelőanyag-forrásnak, beleértve a villamosenergia-termelésből származó kibocsátásokat is (függetlenül attól, hogy az energiát a gyártóüzem telephelyén vagy azon kívül termelik).

A tüzelőanyagokra vonatkozó kibocsátási tényezőket a 601/2012/EU bizottsági rendelet (4) VI. melléklete szerint kell felhasználni.

A hálózati villamos energia esetében 384 kg CO2/MWh-s kibocsátási tényezőt kell használni az MEErP-módszer (5) szerint.

A számításoknak, illetve az anyagmérlegeknek 12 hónapos gyártási időszakon kell alapulniuk. Új vagy felújított gyártóüzem esetében a számításokat az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni. A számításnak az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

Hálózati villamosenergia-ellátás esetén a fent megadott értéket (európai átlag) kell használni, kivéve, ha a kérelmező olyan dokumentumokat mutat be, amelyek meghatározzák az áramszolgáltatóira (szerződéses szolgáltatóira) vonatkozó átlagértéket, amely esetben a kérelmező a megadott érték helyett ezt az értéket használhatja. A megfelelés bizonyítékaként felhasznált dokumentumoknak tartalmazniuk kell az átlagértéket is tartalmazó műszaki előírásokat (azaz a szerződés másolatát).

A gyártási folyamatokhoz beszerzett és felhasznált, megújuló energiaforrásokból származó energiamennyiség a CO2-kibocsátások számításakor nulla kibocsátással veendő figyelembe. A kérelmezőnek megfelelő dokumentációt kell benyújtania arról, hogy a papírgyárban ilyen típusú energiát ténylegesen használnak, illetőleg külső forrásból beszereztek.

2. kritérium: Energiafelhasználás

Ez a követelmény a cellulóz- és papírgyártás során történő, konkrét referenciaértékekhez viszonyított tényleges energiafelhasználásra vonatkozó információkon alapul.

Az energiafogyasztás magában foglalja a villamosenergia-fogyasztást és a hőtermelési célú tüzelőanyag-fogyasztást, amelyet terhelési pontokban (Pösszes) kell kifejezni az alábbiak szerint:

A terhelési pontok összege (Pösszes = PE + PF) nem lehet 2,5-nél nagyobb.

A 2. táblázat tartalmazza az energiafogyasztás kiszámítására vonatkozó referenciaértékeket.

Cellulózkeverékek esetében a villamosenergia-fogyasztásra és a hőtermelési célú tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó referenciaértéket súlyozni kell a felhasznált egyes cellulózfajták aránya szerint („i” cellulózfajta a cellulóz légszáraz tonnájára vonatkoztatva), majd a súlyozott értékeket össze kell adni.

2a. kritérium: Villamos energia

A cellulóz- és papírgyártáshoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztást terhelési pontokban (PE) kell kifejezni, az alábbiak szerint:

Cellulózgyártásra vonatkozó számítás: minden felhasznált „i” cellulózfajtára a vonatkozó villamosenergia-fogyasztást (Ecellulóz,i, kWh/ADt-ban kifejezve) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Ecellulóz,i = belső előállítású villamos energia + vásárolt villamos energia – eladott villamos energia

Papírgyártásra vonatkozó számítás: a papírgyártáshoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztást (Epapír) hasonlóképpen kell kiszámítani:

Epapír = belső előállítású villamos energia + vásárolt villamos energia – eladott villamos energia

Végül a cellulóz- és a papírgyártás terhelési pontjait összegezve az alábbiak szerint megkapjuk a terhelési pontok összegét (PE):

Formula

Mivel integrált papírgyárak esetében nehéz elkülöníteni a cellulózra és a papírra vonatkozó villamosenergia-értékeket, ha csak egy összesített érték áll rendelkezésre a cellulóz- és papírgyártással kapcsolatban, a cellulózhoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztás értékét nullának kell venni, a papírgyárra vonatkozó érték pedig tartalmazza a cellulózgyártásra és a papírgyártásra vonatkozó értéket is.

2b. kritérium: A hőtermelés tüzelőanyag-fogyasztása

A cellulóz- és papírgyártással kapcsolatos tüzelőanyag-fogyasztást terhelési pontokban (PF) kell kifejezni, az alábbiak szerint:

Cellulózgyártásra vonatkozó számítás: minden felhasznált „i” cellulózfajtára a vonatkozó tüzelőanyag-fogyasztást (Fcellulóz,i, kWh/légszáraz tonnában (ADT) kifejezve) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Fcellulóz,i = belső előállítású tüzelőanyag + vásárolt tüzelőanyag – eladott tüzelőanyag – 1,25 × belső előállítású villamos energia

Megjegyzés:

1.

Az Fcellulóz,i értéket (és a cellulóz PF értékéhez való hozzájárulását) nem kell kiszámítani a mechanikai úton előállított cellulózra, kivéve, ha légszáraz, mechanikai eljárással előállított, kereskedelmi cellulózról van szó, amely legalább 90 % szárazanyagot tartalmaz.

2.

A fenti egyenletben az „eladott tüzelőanyagok” értékébe be kell számítani az eladott hő termeléséhez felhasznált tüzelőanyag mennyiségét.

Papírgyártásra vonatkozó számítás: a papírgyártáshoz kapcsolódó tüzelőanyag-fogyasztást (Fpapír, kWh/ADt-ban kifejezve) hasonlóképpen kell kiszámítani:

Fpapír = belső előállítású tüzelőanyag + vásárolt tüzelőanyag – eladott tüzelőanyag – 1,25 × belső előállítású villamos energia

Végül a cellulóz- és a papírgyártás terhelési pontjait összegezve az alábbiak szerint megkapjuk a terhelési pontok összegét (PF):

Formula

2. táblázat

A villamos energia és a tüzelőanyag referenciaértékei

Cellulózfajta

Tüzelőanyag kWh/ADt

Freferencia

Villamos energia kWh/ADt

Ereferencia

Nem admp

Admp

Nem admp

Admp

Vegyi úton előállított cellulóz

3 650

4 650

750

750

Termomechanikai úton előállított cellulóz (TMP)

0

900

2 200

2 200

Facsiszolat (beleértve a préselt facsiszolatot)

0

900

2 000

2 000

Vegyi-termomechanikai úton előállított cellulóz (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Újrahasznosított cellulóz

350

1 350

600

600

Papírfajta

kWh/tonna

Nem bevont finompapír, magazinpapír (SC), újságnyomópapír

1 700

750

Bevont finompapír

Bevont magazinpapír (LWC, MWC)

1 700

800

Admp = légszáraz eljárással előállított kereskedelmi cellulóz

Értékelés és ellenőrzés a)-ra és b)-re): a kérelmezőnek be kell nyújtania az e kritérium teljesülését igazoló részletes számításokat a kapcsolódó összes igazoló dokumentummal együtt. A jegyzőkönyvben tehát szerepelnie kell a teljes villamosenergia- és tüzelőanyag-fogyasztásnak is.

A kérelmezőnek ki kell számítania az összes energiabemenetet, külön-külön meghatározva a cellulóz- és papírgyártás során felhasznált hőenergia/tüzelőanyagok és villamos energia mennyiségét, beleértve az újrahasznosított papír gyártásakor a hulladékpapír festékmentesítéséhez használt energiát is. A nyersanyagok szállítása, valamint a feldolgozás és a csomagolás során felhasznált energia nem szerepelhet az energiafogyasztási számításokban.

A teljes hőenergia tartalmazza az összes vásárolt tüzelőanyagot. Tartalmazza továbbá a gyártóüzemi folyamatokból származó folyadékok és hulladékok (pl. fahulladék, fűrészpor, folyadékok, hulladékpapír és gyártási selejt) elégetésével visszanyert hőenergiát, valamint a villamos energiának a gyártóüzem telephelyén történő termeléséből visszanyert hőenergiát. A kérelmezőnek azonban az ilyen forrásokból származó hőenergiának csak a 80 %-át kell figyelembe vennie a teljes hőenergia kiszámításánál.

A villamos energia az elektromos hálózatból származó nettó villamos energiát és a gyártóüzem telephelyén termelt villamos energiát jelenti, elektromos teljesítményként mérve. A szennyvíz tisztításához használt villamos energiát nem kell számításba venni.

Ha villamos energiával mint hőforrással gőzt fejlesztenek, akkor a gőz hőértékét ki kell számítani, majd el kell osztani 0,8-del, és hozzá kell adni a teljes tüzelőanyag-fogyasztáshoz.

Mivel integrált papírgyárak esetében nehéz elkülöníteni a cellulózra és a papírra vonatkozó tüzelőanyag-értékeket (hőértékeket), ha csak egy összesített érték áll rendelkezésre a cellulóz- és papírgyártással kapcsolatban, a cellulózhoz kapcsolódó tüzelőanyag-fogyasztás (hőfogyasztás) értékét nullának kell venni, a papírgyárra vonatkozó érték pedig tartalmazza a cellulózgyártásra és a papírgyártásra vonatkozó értéket is.

3. kritérium: Rostanyagok – erőforrások megőrzése, fenntartható erdőgazdálkodás

A nyersanyagként felhasznált rostanyag lehet újrahasznosított vagy primer rostanyag.

A primer rostanyag nem származhat géntechnológiával módosított fajtákból.

A felügyeleti láncnak való megfelelést az összes rostanyag esetében független harmadik fél, például az Erdőgondnoksági Tanács (Forest Stewardship Council, FSC) vagy az erdészeti tanúsítási rendszerek elfogadását célzó program (Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek által kiállított érvényes igazolásokkal vagy az EN 643 szabványnak megfelelő, újrafeldolgozásra szánt papírra kiállított szállítólevéllel kell igazolni.

A termékhez vagy a gyártósorhoz rendelt rostanyag legalább 70 %-ának olyan, a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelő gazdálkodást folytató erdőből vagy területről kell származnia, amely megfelel az érintett független felügyeletilánc-rendszer által támasztott követelményeknek, és/vagy újrahasznosított anyagokból kell származnia.

Az újrahasznosított rostanyagtartalom számításakor nem vehető figyelembe az olyan hulladékanyagok újrahasznosítása, amelyeket ugyanazon folyamaton belül fel lehet használni, mint amelynek során keletkeztek (például az ugyanazon létesítmény által termelt vagy megvásárolt papírgyártási selejt). A feldolgozási műveletekből származó (saját vagy vásárolt) selejtanyagok bevitele azonban – amennyiben azok az EN 643 szabványnak megfelelő szállítólevéllel rendelkeznek – úgy tekinthető, mint amely hozzájárul az újrafeldolgozott rosttartalomhoz.

A nem tanúsított primer anyagokat olyan rendszerrel kell ellenőrizni, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származnak, és megfelelnek a tanúsító rendszer nem tanúsított anyagokkal szemben támasztott minden egyéb követelményének.

Az erdőgazdálkodási tanúsítványokat és/vagy a felügyeleti láncnak való megfelelést igazoló tanúsítványokat kiállító tanúsító szerveknek rendelkezniük kell a szóban forgó tanúsítási rendszer akkreditációjával vagy elismerésével.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező az uniós ökocímkével rendelkező, grafikai célra szánt papír gyártójától származó érvényes, független tanúsítású, felügyeleti láncnak való megfelelést igazoló tanúsítvány által alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be az illetékes szervnek a termékben vagy a gyártósoron használt valamennyi primer rostanyag tekintetében. Az FSC-, a PEFC- vagy ezekkel egyenértékű rendszereket el kell fogadni független harmadik fél általi tanúsításként. Újrahasznosított rostanyag felhasználása esetén, amennyiben az FSC, a PEFC vagy ezekkel egyenértékű újrahasznosítási állításokkal nem élnek, a bizonyítékok valódiságát az EN 643 szabványnak megfelelő szállítólevéllel kell igazolni.

A kérelmezőnek ellenőrzött számviteli dokumentumokat kell bemutatnia, amelyek igazolják, hogy a termékhez vagy a gyártósorhoz rendelt anyagok legalább 70 %-a olyan, a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelő gazdálkodást folytató erdőből vagy területről származik, amely megfelel az érintett független felügyeletilánc-rendszer által támasztott követelményeknek, és/vagy újrahasznosított anyagokból származik.

Amennyiben a termékben vagy a gyártási folyamatban nem tanúsított primer anyag is felhasználásra kerül, igazolni kell, hogy a nem tanúsított primer anyagok aránya a termékben nem haladja meg a 30 %-ot, és azokat olyan rendszerrel ellenőrzik, amely garanciát biztosít arra, hogy a szóban forgó anyagok jogszerű forrásból származnak, és megfelelnek a tanúsító rendszer nem tanúsított anyagokkal szemben támasztott minden egyéb követelményének.

Amennyiben a tanúsítási rendszer nem írja kifejezetten elő, hogy minden frissen kitermelt anyagot géntechnológiával nem módosított szervezetekből kell kinyerni, ennek igazolására további bizonyítékot kell benyújtani.

4. kritérium: Korlátozott veszélyes anyagok és keverékek

A 4. kritérium egyes alkritériumainak való megfelelés igazolásának alapja az, hogy a kérelmező benyújtja az összes felhasznált releváns vegyi anyag jegyzékét a megfelelő dokumentációval együtt (biztonsági adatlap vagy a vegyi anyag beszállítójának nyilatkozata).

4a. kritérium: A különös aggodalomra okot adó anyagokra (SVHC) vonatkozó korlátozások

Megjegyzés: A papírgyárban használt valamennyi technológiai és funkcionális vegyi anyagot meg kell vizsgálni. Ez a kritérium nem vonatkozik a szennyvíz tisztítására használt vegyi anyagokra, kivéve, ha a megtisztított szennyvíz visszakerül a papírgyártási folyamatba.

A papírtermék nem tartalmazhat 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 59. cikke (1) bekezdésében leírt eljárásnak megfelelően azonosított anyagokat, illetve a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján szereplő anyagokat. E követelménytől nem lehet eltérni.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a papírtermék nem tartalmaz 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban különös aggodalomra okot adó anyagot. A nyilatkozatot biztonsági adatlapokkal vagy a papírgyárban használt egyes technológiai és funkcionális vegyi anyagok beszállítói által tett megfelelő nyilatkozatokkal kell alátámasztani, amelyek igazolják, hogy a vegyi anyagok egyike sem tartalmaz 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban különös aggodalomra okot adó anyagokat.

A különös aggodalomra okot adó anyagnak (SVHC) minősülő és az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti jelöltlistán szereplő vegyi anyagok jegyzéke itt olvasható:

https://echa.europa.eu/hu/candidate-list-table.

A jegyzékre a kérelmezés napján érvényes állapota szerint kell hivatkozni.

4b. kritérium: Osztályozási, címkézési és csomagolási (CLP) korlátozások

Megjegyzés: A papírgyárban használt valamennyi technológiai és funkcionális vegyi anyagot meg kell vizsgálni. Ez a kritérium nem vonatkozik a szennyvíz tisztítására használt vegyi anyagokra, kivéve, ha a megtisztított szennyvíz visszakerül a papírgyártási folyamatba.

Amennyiben a 3. táblázatban nem szerepel erre vonatkozó eltérés, a papírtermék nem tartalmazhat 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyeket az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) összhangban a következő figyelmeztető mondatok valamelyike alapján soroltak be:

Az 1. csoportba sorolt veszélyek: 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) hatás: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

A 2. csoportba sorolt veszélyek: 2. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) hatás: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; 1. kategóriájú vízi toxicitás: H400, H410; 1. és 2. kategóriájú akut toxicitás: H300, H310, H330; 1. kategóriájú aspirációs toxicitás: H304; 1. kategóriájú célszervi toxicitás (STOT): H370, H372, 1. kategóriájú bőrszenzibilizáló (*1): H317.

A 3. csoportba sorolt veszélyek: 2., 3. és 4. kategóriájú vízi toxicitás: H411, H412, H413; 3. kategóriájú akut toxicitás: H301, H311, H331; 2. kategóriájú célszervi toxicitás (STOT): H371, H373.

A fenti követelmény nem vonatkozik a papírgyártási folyamat során kémiailag úgy módosuló anyagok és keverékek (pl. szervetlen pelyhesítő szerek, keresztkötő ágensek, szervetlen oxidáló- és redukálószerek) használatára, hogy a korlátozás alá eső CLP-veszély fennállása megszűnik.

3. táblázat

A CLP veszélyességi korlátozásokat és az alkalmazandó feltételeket érintő eltérések

Anyag/keverék típusa

Alkalmazási kör

Az eltérés tárgyát képező osztály(ok)

Az eltérés feltételei

Színezőanyagok és pigmentek

Nedves végső vagy felületi alkalmazásra használják színes papír előállítása során.

H411, H412, H413

A vegyi anyag szállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a papírra 98 %-os fixálási arány érhető el, és útmutatást kell adnia arra vonatkozóan, hogy ez hogyan biztosítható.

A papír gyártójának nyilatkozatot kell tennie a vonatkozó útmutatás(ok)nak való megfelelésről.

Bázikus színezőanyagok

Elsősorban mechanikai úton előállított cellulózon és/vagy vegyi úton előállított, fehérítetlen cellulózon alapuló papír színezése.

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Kationos polimerek (beleértve a polietilén-imineket, a poliamidokat és a poliaminokat)

Különböző felhasználási módok lehetségesek, egyebek mellett rostkötő anyagként, valamint a nedves szakítószilárdság, a szárazszilárdság és a nedvesszilárdság javítását szolgáló anyagként.

H411, H412, H413

A papírgyártó nyilatkozatot nyújt be a biztonságos kezelésre és adagolásra vonatkozó, a biztonsági adatlapon meghatározott vonatkozó utasításoknak való megfelelésről.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania az érintett felhasznált vegyi anyagok jegyzékét, mellékelve a vonatkozó biztonsági adatlapokat vagy beszállítói nyilatkozatokat.

Ki kell emelni minden olyan vegyi anyagot, amely korlátozás tárgyát képező CLP-besorolású anyagot vagy keveréket tartalmaz. A vegyi anyag hozzávetőleges adagolási arányát, valamint a korlátozás tárgyát képező anyag vagy keverék szóban forgó vegyi anyagban jelen lévő (a biztonsági adatlapon vagy a beszállítói nyilatkozatban megadottak szerinti) koncentrációját és 100 %-os feltételezett retenciós faktort kell alkalmazni a korlátozás tárgyát képező anyag vagy keverék késztermékben maradó mennyiségének becslésére.

A 100 %-os retenciós faktortól való eltérést és a korlátozott veszélyes anyag vagy keverék kémiai módosítását írásban kell indokolni, és az indokolást be kell nyújtani az illetékes testületnek.

Minden olyan korlátozott anyag vagy keverék esetében, amely kész papírtermékben 0,10-nál nagyobb tömegszázalékban van jelen, de eltérés tárgyát képezi, igazolni kell a vonatkozó eltérési feltételeknek való megfelelést.

4c. kritérium: Klór

Megjegyzés: Ezt a követelményt a cellulóz- és papírgyártók esetében kell alkalmazni. A követelmény az újrahasznosított rostanyagok fehérítésére is vonatkozik, és nem zárható ki, hogy a rostanyagokat életciklusuk korábbi szakaszában esetleg klórgázzal fehérítették.

Fehérítőszerként klórgáz nem használható. Ez a követelmény nem vonatkozik a klór-dioxid előállításához és alkalmazásához használt klórgázra.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a papírgyártási folyamat során nem alkalmaztak fehérítőszerként klórgázt, mellékelve az esetlegesen érintett cellulózbeszállítók nyilatkozatait.

4d. kritérium: Alkil-fenol-etoxilátok (APEO-k)

Megjegyzés: Ezt a követelményt a cellulóz- és papírgyártók esetében kell alkalmazni.

APEO-k és más alkil-fenol-származékok nem adagolhatók a tisztító vegyi anyagokhoz, a festékmentesítő vegyi anyagokhoz, a habzásgátló anyagokhoz, a diszpergálószerekhez és a mázanyagokhoz. Az alkil-fenol-származékok olyan anyagok, amelyek lebomlásakor alkil-fenolok keletkeznek.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania a vegyi anyag szállítójának (szállítóinak) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy APEO-kat vagy más alkil-fenol-származékokat nem adagoltak ezekhez a termékekhez.

4e. kritérium: Festékmentesítéshez használt felületaktív anyagok

Megjegyzés: Ezt a követelményt a festékmentesített cellulóz gyártóira kell alkalmazni.

A festékmentesítési eljárásokban használt valamennyi felületaktív anyagnak biológiailag könnyen lebonthatónak vagy potenciálisan teljesen lebonthatónak kell lennie (a vizsgálati módszereket és küszöbértékeket lásd az alábbiakban). E követelmény alól az egyetlen kivétel a szilikonszármazékokon alapuló felületaktív anyagok felhasználása, feltéve, hogy a festékmentesítésből hátramaradó papíriszapot elégetik.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, mellékelve az egyes felületaktív anyagokra vonatkozó biztonsági adatlapot vagy vizsgálati jegyzőkönyvet. A szóban forgó dokumentumokban szerepelnie kell a vizsgálati módszernek, a küszöbértéknek, valamint a következő vizsgálati módszerek és küszöbértékek egyikének alkalmazásával nyert következtetéseknek:

a könnyű biológiai lebonthatóság tekintetében: OECD 301 A–F (vagy azzal egyenértékű ISO-szabványok), a 301 A és E esetében legalább 70 %-os, a 301 B, C, D és F esetében legalább 60 %-os 28 napos lebontási százalékaránnyal (beleértve az abszorpciót is).

a potenciális teljes biológiai lebonthatóság tekintetében: OECD 302 A–C (vagy azzal egyenértékű ISO-szabványok), a 302 A és B esetében legalább 70 %-os, a 302 C esetében legalább 60 %-os 28 napos lebontási százalékaránnyal (beleértve az adszorpciót is).

Szilikonalapú felületaktív anyagok használata esetén a kérelmezőnek biztonsági adatlapot kell benyújtania a felhasznált vegyi anyagokról, és nyilatkoznia kell arról, hogy a festékmentesítésből hátramaradó papíriszapot elégetik, megjelölve a rendeltetési hulladékégető mű(vek) adatait.

4f. kritérium: A nyálkaképződés szabályozására használt biocidokra vonatkozó korlátozások

Megjegyzés: Ezt a követelményt a papírgyártók esetében kell alkalmazni.

A rostokat tartalmazó keringető vízrendszerben levő nyálkaképző szervezetek ellen használt biocid termékek hatóanyagainak a szóban forgó célra vonatkozó engedéllyel kell rendelkezniük, vagy az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) alapján az engedélyezésre vonatkozó határozat meghozataláig vizsgálat alatt kell állniuk, és nem lehetnek potenciálisan bioakkumulatívak.

E kritérium alkalmazásában a szóban forgó anyagok bioakkumulációs potenciálja tekintetében a következőknek kell teljesülniük: log Kow (az oktanol/víz megoszlási együttható logaritmusa) ≤ 3,0 vagy a kísérleti úton meghatározott biokoncentrációs tényező ≤ 100.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, mellékelve a vonatkozó anyagbiztonsági adatlapot vagy vizsgálati jegyzőkönyvet. A vizsgálati jegyzőkönyvben szerepelnie kell a vizsgálati módszernek, a küszöbértéknek, valamint a következő vizsgálati módszerek egyikének alkalmazásával nyert következtetéseknek: OECD 107, 117 vagy 305 A–E.

4 g. kritérium: Az azoszínezékekre vonatkozó korlátozások

Megjegyzés: Ezt a követelményt a papírgyártók esetében kell alkalmazni.

Olyan azoszínezékek, amelyek esetében egy vagy több azocsoport reduktív lehasadása által egy vagy több, a 2002/61/EK irányelvben (9) vagy az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 8. függelékében felsorolt aromás amin szabadulhat fel, nem használhatók fel az uniós ökocímkével rendelkező, grafikai célra szánt papír előállításához.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek az uniós ökocímkével rendelkező, grafikai célra szánt papír előállítási folyamata során felhasznált valamennyi színezék tekintetében be kell nyújtania a beszállító(k) nyilatkozatát e kritérium teljesüléséről. A színezékre vonatkozó beszállítói nyilatkozatot az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 10. függelékében leírt megfelelő módszerek vagy azokkal egyenértékű módszerek szerint készített vizsgálati jegyzőkönyvekkel kell alátámasztani.

4h. kritérium: Fémalapú pigmentek és színezőanyagok

Megjegyzés: Ezt a követelményt a papírgyártók esetében kell alkalmazni. A fémalapú pigmentek és színezőanyagok fogalommeghatározását lásd e melléklet bevezetésében.

Alumínium- (*2), ezüst-, arzén-, bárium-, kadmium-, kobalt-, króm-, vörösréz- (*2), higany-, mangán-, nikkel-, ólom-, szelén-, antimon-, ón- és cinkalapú színezőanyagok és pigmentek nem használhatók.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek az uniós ökocímkével rendelkező, grafikai célra szánt papír előállítási folyamata során felhasznált valamennyi színezék tekintetében be kell nyújtania a beszállító(k) nyilatkozatát e kritérium követelményeinek teljesüléséről. A beszállítói nyilatkozat(oka)t biztonsági adatlapokkal vagy más releváns dokumentumokkal kell alátámasztani.

4i. kritérium: Színezőanyagok ionos szennyeződései

Megjegyzés: Ezt a követelményt a papírgyártók esetében kell alkalmazni.

A felhasznált színezőanyagokban jelen lévő ionos szennyeződések szintje nem haladhatja meg a következő értékeket: ezüst 100 ppm; arzén 50 ppm bárium 100 ppm; kadmium 20 ppm; kobalt 500 ppm; króm 100 ppm; vörösréz 250 ppm; higany 4 ppm; nikkel 200 ppm; ólom 100 ppm; szelén 20 ppm; antimon 50 ppm; ón 250 ppm; cink 1 500 ppm.

A vörösréz-szennyeződésekre vonatkozó korlátozás nem vonatkozik a réz-ftalocianin-alapú színezőanyagokra.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek az uniós ökocímkével rendelkező, grafikai célra szánt papír előállítási folyamata során felhasznált valamennyi színezék tekintetében be kell nyújtania a beszállító(k) nyilatkozatát e kritérium követelményeinek teljesüléséről. A beszállítói nyilatkozat(oka)t biztonsági adatlapokkal vagy más releváns dokumentumokkal kell alátámasztani.

5. kritérium: Hulladékgazdálkodás

Valamennyi cellulóz- és papírgyártó üzemnek rendelkeznie kell a gyártási folyamatból származó hulladék kezelésére szolgáló rendszerrel, valamint egy hulladékminimalizálási és -gazdálkodási tervvel, amely leírja a gyártási folyamatot, és tartalmazza a következő szempontokra vonatkozó információkat:

1.

a hulladékképződés megelőzésére alkalmazott eljárások;

2.

a hulladék szétválasztására, újrafelhasználására és újrafeldolgozására alkalmazott eljárások;

3.

a veszélyes hulladék biztonságos kezelésére alkalmazott eljárások;

4.

a hulladékképződés mérséklésére, valamint az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás arányának növelésére vonatkozó folyamatos fejlesztési célkitűzések és célok.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező ismerteti az érintett gyártóüzemek hulladékminimalizálási és -gazdálkodási tervét, és nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium.

Az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) nyilvántartásba vett és/vagy az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított kérelmezők esetében a kritérium teljesítettnek tekinthető, ha:

1.

a hulladékgazdálkodás beépítését a gyártóüzem(ek)re vonatkozó EMAS környezetvédelmi nyilatkozatban dokumentálják, vagy

2.

a gyártóüzem(ek) ISO 14001 szerinti tanúsítása megfelelően foglalkozik a hulladékgazdálkodás beépítésének kérdésével.

6. kritérium: Használatra való alkalmasság

A papírterméknek a tervezett használatra alkalmasnak kell lennie.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania e kritérium teljesüléséről, és azt megfelelő dokumentumokkal kell alátámasztania.

A gyártók biztosítják a termékeik használatra való alkalmasságát, és az EN ISO/IEC 17050 szabvánnyal összhangban rendelkezésre bocsátják a termékeik minőségét igazoló dokumentumokat. A szóban forgó szabvány meghatározza a beszállítóknak a normatív dokumentumoknak való megfelelőségüket igazoló nyilatkozataira vonatkozó általános kritériumokat.

7. kritérium: A csomagoláson feltüntetett információk

A termék csomagolásán szerepelnie kell legalább a következő szövegnek:

„Kérjük, mindkét oldalra nyomtasson!”(irodai nyomtatási célokra szánt papír esetében)

„Kérjük, újrafeldolgozáshoz gyűjtse a használt papírt!”

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania e kritérium teljesüléséről, mellékelve a termék csomagolásáról készült képet, amely igazolja, hogy a csomagoláson szerepel az előírt információ.

8. kritérium: Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

A kérelmezőnek követnie kell az uniós ökocímke logójának használatáról szóló iránymutatásban szereplő, a logó helyes használatára vonatkozó utasításokat:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Választható szövegmezős címke esetében a címkének a következő három állítást kell tartalmaznia:

A gyártás során a levegőbe és vízbe történő kibocsátások szintje alacsony;

A gyártás során felhasznált energia szintje alacsony;

A rostanyag xx %-a fenntartható forrásból származik/a rostanyag xx %-a újrahasznosított (az esetnek megfelelően).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania e kritérium teljesüléséről, mellékelve a termék csomagolásáról készült képet, amelyen világosan látszik a címke, a nyilvántartási szám/az engedély száma, valamint adott esetben a címkével együtt megjeleníthető állítások.


(1)  A magasabb érték a magasabb foszforszintű régiókból származó eukaliptuszt (pl. ibériai eukaliptuszt) használó gyárakra vonatkozik.

(2)  A cellulózt biomasszaalapú gőzzel gyorsszárító nem integrált CTMP-üzemek NOx-kibocsátási értéke.

(3)  Nagy mértékben fehérített, mechanikai úton előállított cellulóz KOI-értéke (a végleges papír rosttartalma 70–100 %).

(4)  A Bizottság 601/2012/EU rendelete (2012. június 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről EGT-vonatkozású szöveg (HL L 181., 2012.7.12., 30. o.).

(5)  Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (Módszertan az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezéséhez).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(*1)  A H317-korlátozások csak a papír kezelésére használt, kereskedelmi forgalomban lévő színezőanyag-készítményekre, felületkezelő szerekre és bevonóanyagokra vonatkoznak.

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/61/EK irányelve (2002. július 19.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv tizenkilencedik módosításáról (azoszínezékek) (HL L 243., 2002.9.11., 15. o.).

(*2)  A vörösrézre vonatkozó korlátozás nem vonatkozik a réz-ftalocianinra, az alumíniumra vonatkozó korlátozás pedig nem vonatkozik az alumínium-szilikátokra.


II. MELLÉKLET

A TISSUE-PAPÍR ÉS TISSUE-TERMÉKEK UNIÓS ÖKOCÍMKÉJÉNEK ODAÍTÉLÉSÉRE VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

KERETSZABÁLYOK

A kritériumok megállapításának célja

A kritériumok célja különösen a mérgező és eutróf anyagok vízbe történő kibocsátásának csökkentése, valamint az energiafelhasználással kapcsolatos környezeti károk és kockázatok (az éghajlatváltozás, a savasodás, az ózonréteg károsodása, a nem megújuló erőforrások kimerülése) mérséklése. Ennek megvalósítása érdekében a kritériumok célja:

az energiafogyasztás és a kapcsolódó légköri kibocsátások csökkentése;

a környezeti károk csökkentése a vízbe történő kibocsátások és a hulladékképződés csökkentése révén;

a veszélyes vegyi anyagok használatával kapcsolatos környezeti károk és kockázatok csökkentése; valamint

az erdők védelme annak előírása révén, hogy az újrahasznosított rostanyagnak, illetve a primer rostanyagnak fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló erdőkből és területekről kell származniuk.

A tissue-papír és tissue-termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok

1.

vízbe és levegőbe történő kibocsátás;

2.

energiafelhasználás;

3.

rostanyagok: erőforrások megőrzése, fenntartható erdőgazdálkodás;

4.

korlátozott veszélyes anyagok és keverékek;

5.

hulladékgazdálkodás;

6.

a végtermékre vonatkozó követelmények

7.

az uniós ökocímkén feltüntetett információk.

Az ökológiai kritériumok kiterjednek a cellulózgyártás teljes folyamatára – beleértve annak minden részfolyamatát – a primer rostanyag, illetve az újrahasznosított rostanyag üzembe történő belépésétől addig a pontig, amikor a cellulóz elhagyja a cellulózgyárat. A papírgyártás esetében az ökológiai kritériumok a tissue-papír előállítására használt cellulóz elkészítésétől a papírnak a nagytekercsre való feltekercseléséig minden papírgyári részfolyamatra kiterjednek.

A kritériumok nem terjednek ki a tissue-papír tissue-termékekké történő feldolgozása során bekövetkező energiafogyasztásra, valamint vízbe és levegőbe jutó kibocsátásokra. Az ökológiai kritériumok nem terjednek ki a nyersanyagok (pl. fa), a cellulóz és a végső papírtermék szállítására és csomagolására.

Értékelés és ellenőrzés: A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként fel vannak tüntetve.

Amennyiben a kérelmezőnek a kritériumnak való megfelelés igazolására nyilatkozatokat, dokumentációkat, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy egyéb bizonyítékot kell benyújtania, azok az esetnek megfelelően származhatnak a kérelmezőtől és/vagy annak beszállítójától (beszállítóitól) és/vagy annak/azoknak a beszállítójától (beszállítóitól), stb.

Az illetékes testületeknek előnyben kell részesíteniük a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumokra vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által kiállított tanúsítványokat és igazolásokat, valamint a termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó harmonizált szabvány szerint akkreditált szervezetek által kiállított igazolásokat.

Adott esetben az egyes kritériumok tekintetében a megadott vizsgálati módszerektől eltérő vizsgálati módszerek is alkalmazhatók, amennyiben a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja azok egyenértékűségét.

Adott esetben az illetékes testületek igazoló dokumentumokat kérhetnek, illetve független ellenőrzéseket vagy helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek a szóban forgó kritériumoknak való megfelelés ellenőrzésére.

A tissue-termékeknek meg kell felelniük a forgalomba hozataluk szerinti országban előírt valamennyi vonatkozó követelménynek. A kérelmezőnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a termék megfelel ennek a követelménynek.

E melléklet alkalmazásában:

1.   „légszáraz tonna”, „ADt”: a cellulóz 90 %-os szárazanyag-tartalomnak megfelelő légszáraz tonnamennyisége;

2.   „vegyi úton előállított cellulóz”: a nyersanyagból vegyi úton történő kezelés (főzés, ligninmentesítés, fehérítés) útján eltávolítható, nem cellulózalapú vegyületek jelentős részének eltávolítása után maradó rostos anyag;

3.   „CMP”: vegyi-mechanikai úton előállított cellulóz;

4.   „CTMP”: vegyi-termomechanikai úton előállított cellulóz;

5.   „festékmentesített cellulóz”: újrahasznosításra szánt papírból készült rostanyag, amelyből eltávolították a színezőanyagokat és más szennyező anyagokat;

6.   „színezőanyagok”: erősen színezett vagy fluoreszkáló szerves anyagok, amelyek szelektív fényelnyelés révén színt adnak a szubsztrátumnak. Oldhatók, és/vagy olyan alkalmazási folyamaton mennek keresztül, amely legalább ideiglenesen roncsolja a kristályszerkezetet. A színezékek abszorpció, oldás és mechanikai visszatartás, illetve ionos vagy kovalens kémiai kötés útján kötődnek meg a szubsztrátumban;

7.   „ECF cellulóz”: elemiklór-mentes fehérített cellulóz;

8.   „integrált papírgyártás”: a cellulóz és a papír ugyanazon létesítményben való gyártása. A cellulózt a papírgyártás előtt nem szárítják. A papír/karton előállítása a cellulóz előállításához közvetlenül kapcsolódva történik;

9.   „mechanikai úton előállított cellulózt tartalmazó papír vagy karton”: rostösszetételén belül meghatározó arányban mechanikai úton előállított cellulózt tartalmazó papír vagy karton;

10.   „fémalapú pigmentek és színezőanyagok”: az adott fémvegyülete(ke)t több mint 50 tömegszázalékban tartalmazó színezőanyagok és pigmentek;

11.   „nagytekercs”: a feltekercselő berendezésre csévélt nagy méretű tissue-papír-tekercs, amelynek a szélessége megegyezik a tissue-papírt előállító papírgép teljes szélességével vagy annak egy részével;

12.   „nem integrált papírgyártás”: kereskedelmi (értékesítésre szánt) cellulóz papírgépet nem üzemeltető papírgyárban történő előállítása vagy papír/karton kizárólag más üzemekben előállított cellulóz (kereskedelmi cellulóz) felhasználásával történő előállítása.

13.   „papírgyártási selejt”: a papírgép által a papírgyártási eljárás során előállított papírselejt, amely azonban a tulajdonságainak köszönhetően közvetlenül a gyártás helyén – újrafelhasználás céljából – visszaforgatható ugyanabba a gyártási folyamatba, amelynek során keletkezett. E határozat alkalmazásában ez a kifejezés nem terjed ki azokra a feldolgozási folyamatokra, amelyek a papírgéppel végzett eljárásoktól különböző eljárásoknak minősülnek;

14.   „pigmentek”: olyan színes, fekete, fehér vagy fluoreszkáló szerves vagy szervetlen szemcsés szilárd anyagok, amelyek általában nem oldódnak az őket tartalmazó hordozóanyagban vagy szubsztrátumban, és azzal alapvetően nem lépnek fizikai és kémiai reakcióba. Az anyag külső megjelenését a fény szelektív elnyelése és/vagy szórása útján változtatják meg. Rendszerint hordozóanyagban vagy szubsztrátumokban eloszlatva használják őket például nyomdafestékek, festékek, műanyagok vagy más polimer anyagok gyártásához. A színezési eljárási során mindvégig megtartják kristályszerkezetüket, illetve részecskeszerkezetüket;

15.   „újrahasznosított rostanyag”: gyártási folyamatból származó hulladékáramból, háztartási hulladékból vagy egy adott termék végfelhasználóiként kereskedelmi, ipari és intézményi létesítmények által termelt hulladékból elkülönített rostanyag. Az ilyen rostanyag már nem használható eredeti rendeltetése szerint. Ez alól kivételt képez egy adott folyamat során keletkezett azon anyagok újrahasznosítása, amelyeket ugyanazon folyamaton belül fel lehet használni, mint amelynek során keletkeztek (például az ugyanazon létesítmény által termelt vagy megvásárolt papírgyári selejt);

16.   „strukturált tissue-papír”: nagy fajlagos térfogatú és nedvszívóképességű papír, amelynek e jellemzőit úgy érik el, hogy a tissue-papírt előállító papírgéppel végzett speciális eljárások révén a nyerspapírív felületének jelentős részén „rostzsebek” formájában magas és alacsony rostsűrűségű területek váltják egymást;

17.   „TCF cellulóz”: teljesen klórmentes fehérített cellulóz;

18.   „TMP”: termomechanikai úton előállított cellulóz.

AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

1. kritérium: Vízbe és levegőbe történő kibocsátások

Előfeltételként a cellulóz- és papírgyártó üzemeknek meg kell felelniük a működésük szerinti országban előírt valamennyi vonatkozó követelménynek.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek a megfelelő dokumentumokkal és a cellulózbeszállító(k) nyilatkozataival alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania.

1a. kritérium: Kémiai oxigénigény (KOI), kén (S), NOx és foszfor (P)

Ez a követelmény a kibocsátásoknak egy meghatározott referenciaértékhez viszonyított mértékére vonatkozó információn alapul. A tényleges kibocsátás és a referenciaérték hányadosa egy kibocsátási pontszámnak felel meg.

Az egyedi kibocsátási paraméterek pontértéke nem haladhatja meg az 1,3-at.

A pontok összege (Pösszes = PKOI + PS + PNOx + PP) egyik esetben sem haladhatja meg a 4,0-t.

Nem integrált termelés esetén a kérelmezőnek olyan számítást kell benyújtania, amely egyaránt tartalmazza a cellulóz- és a papírgyártást.

A cellulóz- és a papírgyártás egészére vonatkozóan a PKOI értékét a következőképpen kell kiszámítani (a PS, a PNOx és a PP értékét ugyanígy kell kiszámítani):

Minden egyes felhasznált „i” cellulózfajtára a kapcsolódó KOI-kibocsátásokat (KOIcellulóz,i kg/légszáraz tonnában (ADt) kifejezve) súlyozni kell az egyes felhasznált cellulózfajták aránya szerint („i” cellulózfajta a cellulóz légszáraz tonnájára vonatkoztatva), majd a kapott értékeket össze kell adni. A légszáraz tonna tekintetében a cellulóz esetében 90 %-os, a papír esetében pedig 95 %-os szárazanyag-tartalomból kell kiindulni.

Ezután a cellulóz súlyozott KOI-kibocsátását hozzá kell adni a papírgyártás során keletkező KOI-kibocsátás mért értékéhez: az eredmény a teljes KOI-kibocsátás (KOIösszes).

A cellulózgyártás súlyozott KOI-referenciaértékét ugyanígy kell kiszámítani, azaz az egyes felhasznált cellulózfajták súlyozott referenciaértékeinek összegét hozzá kell adni a papírgyártás referenciaértékéhez: az eredmény a teljes KOI-referenciaérték (KOIref,összes). Az egyes felhasznált cellulózfajták és a papírgyártás referenciaértékeit az 1. táblázat tartalmazza.

Végül a teljes KOI-kibocsátást a következőképpen kell elosztani a teljes KOI-referenciaértékkel:

Formula

1. táblázat

A különböző cellulózfajtákból és a papírgyártásból származó kibocsátások referenciaértékei:

Cellulózfajta/papír

Kibocsátás (kg/ADt)

KOIreferencia

Preferencia

Sreferencia

NOxreferencia

Vegyi úton előállított, fehérített cellulóz (nem szulfit)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Vegyi úton előállított, fehérített cellulóz (szulfit)

24,00

0,04

0,75

1,60

Magnefitcellulóz

28,00

0,056

0,75

1,60

Vegyi úton előállított, fehérítetlen cellulóz

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/facsiszolat

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Újrahasznosított cellulózpép festékmentesítés nélkül

1,10

0,006

0,20

0,25

Újrahasznosított cellulózpép festékmentesítéssel

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Kibocsátás (kg/tonna)

Tissue-papír előállítása

1,20

0,01

0,30

0,50

Strukturált tissue-papír előállítása

1,20

0,01

0,30

0,70

Amennyiben egyazon gyártóüzem hőenergiát és villamos energiát is termel, akkor az üzemben folyó villamosenergia-termelésből származó S- és NOx-kibocsátás értéke levonható a teljes mennyiségből. A villamosenergia-termelésből eredő kibocsátás aránya az alábbi képlet segítségével számítható ki:

2 × (MWh(villamos energia))/[2 × MWh(villamos energia) + MWh(hőenergia)]

A képletben a villamos energia a kapcsolt energiatermelő létesítményben termelt villamos energiát jelenti. A hőenergia a kapcsolt energiatermelő létesítményből a cellulóz-, illetve papírgyárba szállított nettó hőmennyiség.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes számításokat és vizsgálati adatokat, mellékelve a kapcsolódó igazoló dokumentumokat, köztük a következő folyamatos vagy időszakos standard nyomonkövetési vizsgálati módszerek (vagy az illetékes szerv által egyenértékű tudományos minőségű adatok forrásaként elismert standard módszerek) alkalmazása nyomán készült vizsgálati jegyzőkönyveket: KOI: ISO 15705 vagy ISO 6060; NOx: EN 14792 vagy ISO 11564; S (kén-oxidok): EN 14791 vagy az EPA 8. módszer; S (redukált kén): EPA 15A., 16A. vagy 16B. módszer; olaj kéntartalma: ISO 8754; szén kéntartalma: ISO 19579; biomassza kéntartalma: EN 15289; teljes foszfortartalom: EN ISO 6878.

A kibocsátások nyomon követésére gyorstesztek is felhasználhatók, amennyiben azokat a fent említett vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű előírások alapján rendszeresen (pl. havonta) ellenőrzik. A KOI-kibocsátások esetében a teljes szervesszén-tartalom (TOC) elemzésén alapuló folyamatos nyomon követést el kell fogadni, amennyiben az érintett üzemre vonatkozóan megállapításra kerültek a TOC- és a COD-eredmények közötti megfelelések.

A méréseket – hacsak a működési engedélyben másként nem szerepel – a KOI-kibocsátások esetében legalább napi, a teljes foszfortartalom esetében pedig legalább heti gyakorisággal kell végezni. Az S- és NOx-kibocsátást minden esetben mérni kell, vagy folyamatosan (az 50 MW-ot meghaladó kapacitású kazánokból származó kibocsátások esetében), vagy időszakosan (a legfeljebb 50 MW kapacitású kazánok és szárítógépek esetében évente legalább egyszer).

Az adatokat éves átlagként kell megadni, kivéve az olyan eseteket, amikor:

a termelési időszak egy meghatározott időtartamra szól;

a gyártóüzem új vagy fel van újítva, amely esetben a méréseket az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni.

Az adatok mindkét esetben csak akkor fogadhatók el, ha az adott időszak szempontjából reprezentatívak, és minden egyes kibocsátási paraméter tekintetében elegendő számú mérés történt.

Az igazoló dokumentációban fel kell tüntetni a mérések gyakoriságát, valamint a KOI, a teljes foszfortartalom, az S és az NOx terhelési pontok kiszámítását.

A levegőbe történő kibocsátásoknak tartalmazniuk kell a cellulóz és a papír előállítása során keletkező összes S- és NOx-kibocsátást, beleértve a gyártóüzemen kívül előállított gőzt, levonva a villamosenergia-termelésnek tulajdonított kibocsátásokat. A méréseknek ki kell terjedniük a regeneráló kazánokra, mészégető kemencékre, gőzkazánokra és az erős szagú gázok égetőkemencéire. A diffúz kibocsátásokat úgyszintén figyelembe kell venni. A levegőbe történő kénkibocsátásról szóló jegyzőkönyvben megadott értékben szerepelnie kell mind az oxidált, mind a redukált kénkibocsátásoknak. Az olaj, szén és más, ismert kéntartalmú külső tüzelőanyag felhasználásával történő hőenergia-előállításhoz kapcsolódó kénkibocsátások mérés helyett számítással is megadhatók, és ezeket figyelembe kell venni.

A vízbe történő kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni a papírgyár szennyvíztisztító létesítményének szennyvízkivezető pontján. Azokban az esetekben, amikor a papírgyár szennyvizét a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre vezetik, akkor az azon a ponton vett szűretlen és ülepítetlen mintákat kell elemezni, amelyen a gyár szennyvízkivezetése a szennyvízhálózathoz kapcsolódik, majd az eredményeket meg kell szorozni a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre vonatkozó standard tisztítási hatékonysági tényezővel. A tisztítási hatékonysági tényezőnek a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telep üzemeltetője által szolgáltatott információkon kell alapulnia.

Mivel integrált papírgyárak esetében nehéz elkülöníteni a cellulózra és a papírra vonatkozó kibocsátási értékeket, ha csak egy összesített érték áll rendelkezésre a cellulóz- és papírgyártással kapcsolatban, a cellulózhoz kapcsolódó kibocsátási értékeket nullának kell venni, a kombinált kibocsátást pedig az adott cellulóz- és papírgyártás kombinált referenciaértékeivel kell összehasonlítani. Az egyenletben szerepelnie kell minden olyan jelen lévő cellulózfajta súlyozott mennyiségének, amelyre vonatkozóan az 1. táblázatban egyedi referenciaérték került meghatározásra.

1b. kritérium: Adszorbeálható szerves halogének (AOX)

Ez a kritérium az elemiklór-mentes fehérített cellulózra (ECF cellulózra) vonatkozik.

Az uniós ökocímkével rendelkező tissue-papír gyártására felhasznált egyes cellulózfajták előállításából származó AOX-kibocsátás nem haladhatja meg a 0,17 kg/ADt-t.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania az AOX-re vonatkozó ISO 9562 szerinti módszerrel vagy azzal egyenértékű módszerrel végzett mérésről szóló vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes számításokat és az ezeket igazoló dokumentumokat.

A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania e kritérium teljesüléséről, mellékelve a cellulózkeverékben használt különböző ECF cellulózfajták jegyzékét, továbbá azok egyedi súlyozását és AOX-kibocsátási értékét, „kg AOX/ADt cellulóz”-ként kifejezve.

Az igazoló dokumentációban fel kell tüntetni a mérés gyakoriságát. Az AOX-et csak olyan folyamatokban kell mérni, ahol klórvegyületeket használnak a cellulóz fehérítéséhez. Az AOX-et nem kell mérni a nem integrált papírgyártásból származó szennyvízben vagy fehérítés nélküli cellulózgyártásból származó szennyvizekben, illetve ha a fehérítést klórmentes anyagokkal végzik.

A vízbe történő AOX-kibocsátások méréseit szűretlen és ülepítetlen mintákon kell elvégezni a papírgyár szennyvíztisztító létesítményének szennyvízkivezető pontján. Azokban az esetekben, amikor a papírgyár szennyvizét a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre vezetik, akkor az azon a ponton vett szűretlen és ülepítetlen mintákat kell elemezni, amelyen a gyár szennyvízkivezetése a szennyvízhálózathoz kapcsolódik, majd az eredményeket meg kell szorozni a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre vonatkozó standard tisztítási hatékonysági tényezővel. A tisztítási hatékonysági tényezőnek a település vagy más harmadik fél által üzemeltetett szennyvíztisztító telep üzemeltetője által szolgáltatott információkon kell alapulnia.

A kibocsátásokra vonatkozó információkat a legalább kéthavonta elvégzett mérések éves átlagaként kell kifejezni. Új vagy felújított gyártóüzem esetében a méréseket az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni. A méréseknek az adott időszak szempontjából reprezentatívaknak kell lenniük.

Abban az esetben, ha a kérelmező semmilyen ECF cellulózt nem használ, elegendő ilyen értelmű nyilatkozatot tennie az illetékes szervnél.

1c. kritérium: CO2

Megjegyzés: A kritérium a cellulóz- és papírgyártási folyamatokból származó CO2-kibocsátások összesített mennyiségére vonatkozik. A kritérium nem terjed ki a feldolgozásra.

A technológiai hő és a villamos energia előállításához (akár a gyártóüzem telephelyén, akár azon kívül) felhasznált fosszilis tüzelőanyagokból származó szén-dioxid-kibocsátás nem haladhatja meg a következő határértékeket:

1.

1 200 kg CO2/tonna hagyományos tissue-papír esetében,

2.

1 850 kg CO2/tonna strukturált tissue-papír esetében.

A tényleges kibocsátási értéket a cellulóz- és papírgyártásból származó kibocsátások összegeként kell kiszámítani, figyelembe véve az alkalmazott cellulózkeveréket.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező benyújtja az e kritérium teljesülését igazoló adatokat és részletes számításokat a kapcsolódó igazoló dokumentációval együtt.

A cellulózgyártó minden felhasznált cellulózfajtára vonatkozóan egy kg CO2/ADt mértékegységben kifejezett CO2-kibocsátási értéket bocsát a kérelmező rendelkezésére. A kérelmezőnek az uniós ökocímkével rendelkező tissue-papír előállításához használt megfelelő papírgép(ek) tekintetében szintén egyetlen CO2-kibocsátási értéket kell megadnia. Integrált gyárak esetében a cellulóz- és papírgyártás CO2-kibocsátását egyetlen értékként lehet bejelenteni.

A CO2-kibocsátási adatok között szerepelnie kell a cellulóz- és papírgyártás során felhasznált összes nem megújuló tüzelőanyag-forrásnak, beleértve a villamosenergia-termelésből származó kibocsátásokat is (függetlenül attól, hogy az energiát a gyártóüzem telephelyén vagy azon kívül termelik).

A tüzelőanyagokra vonatkozó kibocsátási tényezőket a 601/2012/EU bizottsági rendelet VI. melléklete szerint kell felhasználni.

A hálózati villamos energia esetében 384 kg CO2/MWh-s kibocsátási tényezőt kell használni az MEErP-módszer (4) szerint.

A számításoknak, illetve az anyagmérlegeknek 12 hónapos gyártási időszakon kell alapulniuk. Új vagy felújított gyártóüzem esetében a számításokat az üzem legalább 45 egymást követő napon át tartó stabil üzemelésére kell alapozni. A számításnak az adott időszak szempontjából reprezentatívnak kell lennie.

Hálózati villamosenergia-ellátás esetén a fent megadott értéket (európai átlag) kell használni, kivéve, ha a kérelmező olyan dokumentumokat mutat be, amelyek meghatározzák az áramszolgáltatóira (szerződéses szolgáltatóira) vonatkozó átlagértéket, amely esetben a kérelmező a megadott érték helyett ezt az értéket használhatja. A megfelelés bizonyítékaként felhasznált dokumentumoknak tartalmazniuk kell az átlagértéket is tartalmazó műszaki előírásokat (azaz a szerződés másolatát).

A gyártási folyamatokhoz beszerzett és felhasznált, megújuló energiaforrásokból származó energiamennyiség a CO2-kibocsátások számításakor nulla kibocsátással veendő figyelembe. A kérelmezőnek megfelelő dokumentációt kell benyújtania arról, hogy a papírgyárban ilyen típusú energiát ténylegesen használnak, illetőleg külső forrásból beszereztek.

2. kritérium: Energiafelhasználás

Ez a követelmény a cellulóz- és papírgyártás során történő, konkrét referenciaértékekhez viszonyított tényleges energiafelhasználásra vonatkozó információkon alapul.

Az energiafogyasztás magában foglalja a villamosenergia-fogyasztást és a hőtermelési célú tüzelőanyag-fogyasztást, amelyet terhelési pontokban (Pösszes) kell kifejezni az alábbiak szerint:

A terhelési pontok összege (Pösszes = PE + PF) nem lehet 2,5-nél nagyobb.

A 2. táblázat tartalmazza az energiafogyasztás kiszámítására vonatkozó referenciaértékeket.

Cellulózkeverékek esetében a villamosenergia-fogyasztásra és a hőtermelési célú tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó referenciaértéket súlyozni kell a felhasznált egyes cellulózfajták aránya szerint („i” cellulózfajta a cellulóz légszáraz tonnájára vonatkoztatva), majd a súlyozott értékeket össze kell adni.

2a. kritérium: Villamos energia

A cellulóz- és papírgyártáshoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztást terhelési pontokban (PE) kell kifejezni, az alábbiak szerint:

Cellulózgyártásra vonatkozó számítás: minden felhasznált „i” cellulózfajtára a vonatkozó villamosenergia-fogyasztást (Ecellulóz,i, kWh/ADt-ban kifejezve) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Ecellulóz,i = belső előállítású villamos energia + vásárolt villamos energia – eladott villamos energia

Papírgyártásra vonatkozó számítás: a papírgyártáshoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztást (Epapír) hasonlóképpen kell kiszámítani:

Epapír = belső előállítású villamos energia + vásárolt villamos energia – eladott villamos energia

Végül a cellulóz- és a papírgyártás terhelési pontjait összegezve az alábbiak szerint megkapjuk a terhelési pontok összegét (PE):

Formula

Mivel integrált papírgyárak esetében nehéz elkülöníteni a cellulózra és a papírra vonatkozó villamosenergia-értékeket, ha csak egy összesített érték áll rendelkezésre a cellulóz- és papírgyártással kapcsolatban, a cellulózhoz kapcsolódó villamosenergia-fogyasztás értékét nullának kell venni, a papírgyárra vonatkozó érték pedig tartalmazza a cellulózgyártásra és a papírgyártásra vonatkozó értéket is.

2b. kritérium: A hőtermelés tüzelőanyag-fogyasztása

A cellulóz- és papírgyártással kapcsolatos tüzelőanyag-fogyasztást terhelési pontokban (PF) kell kifejezni, az alábbiak szerint:

Cellulózgyártásra vonatkozó számítás: minden felhasznált „i” cellulózfajtára a vonatkozó tüzelőanyag-fogyasztást (Fcellulóz,i, kWh/légszáraz tonnában (ADT) kifejezve) az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Fcellulóz,i = belső előállítású tüzelőanyag + vásárolt tüzelőanyag – eladott tüzelőanyag – 1,25 × belső előállítású villamos energia

Megjegyzés:

1.

Az Fcellulóz,i értéket (és a cellulóz PF értékéhez való hozzájárulását) nem kell kiszámítani a mechanikai úton előállított cellulózra, kivéve, ha légszáraz, mechanikai eljárással előállított, kereskedelmi cellulózról van szó, amely legalább 90 % szárazanyagot tartalmaz.

2.

A fenti egyenletben az „eladott tüzelőanyagok” értékébe be kell számítani az eladott hő termeléséhez felhasznált tüzelőanyag mennyiségét.

Papírgyártásra vonatkozó számítás: a papírgyártáshoz kapcsolódó tüzelőanyag-fogyasztást (Fpapír, kWh/ADt-ban kifejezve) hasonlóképpen kell kiszámítani:

Fpapír = belső előállítású tüzelőanyag + vásárolt tüzelőanyag – eladott tüzelőanyag – 1,25 × belső előállítású villamos energia

Végül a cellulóz- és a papírgyártás terhelési pontjait összegezve az alábbiak szerint megkapjuk a terhelési pontok összegét (PF):

Formula

2. táblázat

A villamos energia és a tüzelőanyag referenciaértékei

Cellulózfajta

Tüzelőanyag kWh/ADt

Freferencia

Villamos energia kWh/ADt

Ereferencia

Nem admp

Admp

Nem admp

Admp

Vegyi úton előállított cellulóz

3 650

4 650

750

750

Termomechanikai úton előállított cellulóz (TMP)

0

900

2 200

2 200

Facsiszolat (beleértve a préselt facsiszolatot)

0

900

2 000

2 000

Vegyi-termomechanikai úton előállított cellulóz (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Újrahasznosított cellulóz

350

1 350

700

700

Papírfajta

kWh/tonna

Tissue-papír

1 950

950

Strukturált tissue-papír

3 000

1 500

Admp = légszáraz eljárással előállított kereskedelmi cellulóz.

Értékelés és ellenőrzés a)-ra és b)-re): a kérelmezőnek be kell nyújtania az e kritérium teljesülését igazoló részletes számításokat a kapcsolódó összes igazoló dokumentummal együtt. A jegyzőkönyvben tehát szerepelnie kell a teljes villamosenergia- és tüzelőanyag-fogyasztásnak is.

A kérelmezőnek ki kell számítania az összes energiabemenetet, külön-külön meghatározva a cellulóz- és papírgyártás során felhasznált hőenergia/tüzelőanyagok és villamos energia mennyiségét, beleértve az újrahasznosított papír gyártásakor a hulladékpapír festékmentesítéséhez használt energiát is. A nyersanyagok szállítása és a csomagolás során felhasznált energia nem szerepelhet az energiafogyasztási számításokban.

A teljes hőenergia tartalmazza az összes vásárolt tüzelőanyagot. Tartalmazza továbbá a gyártóüzemi folyamatokból származó folyadékok és hulladékok (pl. fahulladék, fűrészpor, folyadékok, hulladékpapír és gyártási selejt) elégetésével visszanyert hőenergiát, valamint a villamos energiának a gyártóüzem telephelyén történő termeléséből visszanyert hőenergiát. A kérelmezőnek azonban az ilyen forrásokból származó hőenergiának csak a 80 %-át kell figyelembe vennie a teljes hőenergia kiszámításánál.

A villamos energia az elektromos hálózatból származó nettó villamos energiát és a gyártóüzem telephelyén termelt villamos energiát jelenti, elektromos teljesítményként mérve. A szennyvíz tisztításához használt villamos energiát nem kell számításba venni.

Ha villamos energiával mint hőforrással gőzt fejlesztenek, akkor a gőz hőértékét ki kell számítani, majd el kell osztani 0,8-del, és hozzá kell adni a teljes tüzelőanyag-fogyasztáshoz.

Mivel integrált papírgyárak esetében nehéz elkülöníteni a cellulózra és a papírra vonatkozó tüzelőanyag-értékeket (hőértékeket), ha csak egy összesített érték áll rendelkezésre a cellulóz- és papírgyártással kapcsolatban, a cellulózhoz kapcsolódó tüzelőanyag-fogyasztás (hőfogyasztás) értékét nullának kell venni, a papírgyárra vonatkozó érték pedig tartalmazza a cellulózgyártásra és a papírgyártásra vonatkozó értéket is.

3. kritérium: Rostanyagok – erőforrások megőrzése, fenntartható erdőgazdálkodás

A nyersanyagként felhasznált rostanyag lehet újrahasznosított vagy primer rostanyag.

A primer rostanyag nem származhat géntechnológiával módosított fajtákból.

A felügyeleti láncnak való megfelelést az összes rostanyag esetében független harmadik fél, például az Erdőgondnoksági Tanács (Forest Stewardship Council, FSC) vagy az erdészeti tanúsítási rendszerek elfogadását célzó program (Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), illetve ezekkel egyenértékű tanúsítási rendszerek által kiállított érvényes igazolásokkal vagy az EN 643 szabványnak megfelelő, újrafeldolgozásra szánt papírra kiállított szállítólevéllel kell igazolni.

A termékhez vagy a gyártósorhoz rendelt rostanyag legalább 70 %-ának olyan, a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelő gazdálkodást folytató erdőből vagy területről kell származnia, amely megfelel az érintett független felügyeletilánc-rendszer által támasztott követelményeknek, és/vagy újrahasznosított anyagokból kell származnia.

Az újrahasznosított rostanyagtartalom számításakor nem vehető figyelembe az olyan hulladékanyagok újrahasznosítása, amelyeket ugyanazon folyamaton belül fel lehet használni, mint amelynek során keletkeztek (például az ugyanazon létesítmény által termelt vagy megvásárolt papírgyártási selejt). A feldolgozási műveletekből származó (saját vagy vásárolt) selejtanyagok bevitele azonban – amennyiben azok az EN 643 szabványnak megfelelő szállítólevéllel rendelkeznek – úgy tekinthető, mint amely hozzájárul az újrafeldolgozott rosttartalomhoz.

A nem tanúsított primer anyagokat olyan rendszerrel kell ellenőrizni, amely garanciát biztosít arra, hogy az anyagok jogszerű forrásból származnak, és megfelelnek a tanúsító rendszer nem tanúsított anyagokkal szemben támasztott minden egyéb követelményének.Az erdőgazdálkodási tanúsítványokat és/vagy a felügyeleti láncnak való megfelelést igazoló tanúsítványokat kiállító tanúsító szerveknek rendelkezniük kell a szóban forgó tanúsítási rendszer akkreditációjával vagy elismerésével.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező az uniós ökocímkével rendelkező tissue-papír gyártójától származó érvényes, független tanúsítású, felügyeleti láncnak való megfelelést igazoló tanúsítvány által alátámasztott megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be az illetékes szervnek a termékben vagy a gyártósoron használt valamennyi rostanyag tekintetében. Az FSC-, a PEFC- vagy ezekkel egyenértékű rendszereket el kell fogadni független harmadik fél általi tanúsításként. Újrahasznosított rostanyag felhasználása esetén, amennyiben az FSC, a PEFC vagy ezekkel egyenértékű újrahasznosítási állításokkal nem élnek, a bizonyítékok valódiságát az EN 643 szabványnak megfelelő szállítólevéllel kell igazolni.

A kérelmezőnek ellenőrzött számviteli dokumentumokat kell bemutatnia, amelyek igazolják, hogy a termékhez vagy a gyártósorhoz rendelt anyagok legalább 70 %-a olyan, a fenntartható erdőgazdálkodás elveinek megfelelő gazdálkodást folytató erdőből vagy területről származik, amely megfelel az érintett független felügyeletilánc-rendszer által támasztott követelményeknek, és/vagy újrahasznosított anyagokból származik.

Amennyiben a termékben vagy a gyártási folyamatban nem tanúsított primer anyag is felhasználásra kerül, igazolni kell, hogy a nem tanúsított primer anyagok aránya a termékben nem haladja meg a 30 %-ot, és azokat olyan rendszerrel ellenőrzik, amely garanciát biztosít arra, hogy a szóban forgó anyagok jogszerű forrásból származnak, és megfelelnek a tanúsító rendszer nem tanúsított anyagokkal szemben támasztott minden egyéb követelményének.

Amennyiben a tanúsítási rendszer nem írja kifejezetten elő, hogy minden frissen kitermelt anyagot géntechnológiával nem módosított szervezetekből kell kinyerni, ennek igazolására további bizonyítékot kell benyújtani.

4. kritérium: Korlátozott veszélyes anyagok és keverékek

A 4. kritérium egyes alkritériumainak való megfelelés igazolásának alapja az, hogy a kérelmező benyújtja az összes felhasznált releváns vegyi anyag jegyzékét a megfelelő dokumentációval együtt (biztonsági adatlap vagy a vegyi anyag beszállítójának nyilatkozata).

4a. kritérium: A különös aggodalomra okot adó anyagokra (SVHC) vonatkozó korlátozások

Megjegyzés: A papírgyárban, illetve ha releváns, a tissue-papír feldolgozásának folyamata során használt valamennyi technológiai és funkcionális vegyi anyagot meg kell vizsgálni. Ez a kritérium nem vonatkozik a szennyvíz tisztítására használt vegyi anyagokra, kivéve, ha a megtisztított szennyvíz visszakerül a papírgyártási folyamatba.

A papírtermék nem tartalmazhat 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke (1) bekezdésében leírt eljárásnak megfelelően azonosított anyagokat, illetve a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján szereplő anyagokat. E követelménytől nem lehet eltérni.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a papírtermék nem tartalmaz 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban különös aggodalomra okot adó anyagot. A nyilatkozatot biztonsági adatlapokkal vagy a papírgyárban használt egyes technológiai és funkcionális vegyi anyagok beszállítói által tett megfelelő nyilatkozatokkal kell alátámasztani, amelyek igazolják, hogy a vegyi anyagok egyike sem tartalmaz 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban különös aggodalomra okot adó anyagokat.

A különös aggodalomra okot adó anyagnak (SVHC) minősülő és az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti jelöltlistán szereplő vegyi anyagok jegyzéke itt olvasható:

https://echa.europa.eu/hu/candidate-list-table.

A jegyzékre a kérelmezés napján érvényes állapota szerint kell hivatkozni.

4b. kritérium: Osztályozási, címkézési és csomagolási (CLP) korlátozások

Megjegyzés: A papírgyárban, illetve ha releváns, a tissue-papír feldolgozásának folyamata során használt valamennyi technológiai és funkcionális vegyi anyagot meg kell vizsgálni. Ez a kritérium nem vonatkozik a szennyvíz tisztítására használt vegyi anyagokra, kivéve, ha a megtisztított szennyvíz visszakerül a papírgyártási folyamatba.

Amennyiben a 3. táblázatban nem szerepel erre vonatkozó eltérés, a papírtermék nem tartalmazhat 0,10 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyeket az 1272/2008/EK rendelet összhangban a következő figyelmeztető mondatok valamelyike alapján soroltak be:

Az 1. csoportba sorolt veszélyek: 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) hatás: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

A 2. csoportba sorolt veszélyek: 2. kategóriájú rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) hatás: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; 1. kategóriájú vízi toxicitás: H400, H410; 1. és 2. kategóriájú akut toxicitás: H300, H310, H330; 1. kategóriájú aspirációs toxicitás: H304; 1. kategóriájú célszervi toxicitás (STOT): H370, H372, 1. kategóriájú bőrszenzibilizáló (*1): H317.

A 3. csoportba sorolt veszélyek: 2., 3. és 4. kategóriájú vízi toxicitás: H411, H412, H413; 3. kategóriájú akut toxicitás: H301, H311, H331; 2. kategóriájú célszervi toxicitás (STOT): H371, H373.

A fenti követelmény nem vonatkozik a papírgyártási folyamat során kémiailag úgy módosuló anyagok és keverékek (pl. szervetlen pelyhesítő szerek, keresztkötő ágensek, szervetlen oxidáló- és redukálószerek) használatára, hogy a korlátozás alá eső CLP-veszély fennállása megszűnik.

3. táblázat

A CLP veszélyességi korlátozásokat és az alkalmazandó feltételeket érintő eltérések

Anyag/keverék típusa

Alkalmazási kör

Az eltérés tárgyát képező osztály(ok)

Az eltérés feltételei

Színezőanyagok és pigmentek

Nedves végső vagy felületi alkalmazásra használják színes papír előállítása során.

H411, H412, H413

A vegyi anyag szállítójának nyilatkoznia kell arról, hogy a papírra 98 %-os fixálási arány érhető el, és útmutatást kell adnia arra vonatkozóan, hogy ez hogyan biztosítható.

A papír gyártójának nyilatkozatot kell tennie a vonatkozó útmutatás(ok)nak való megfelelésről.

Poliamido-amin-epiklórhidrin (PAE) alapú, a nedvesszilárdság javítására szolgáló szerek

Rostkötőszerként használják a papírpép továbbíhatóságának és a termék nedvesszilárdságának a javítására.

H411, H412, H413

Az epiklórhidrin (ECH, CAS-szám: 106-89-8) és bomlástermékei: az 1,3-diklór-2-propanol (DCP, CAS-szám: 96-23-1) és a 3-monoklór-1,2-propándiol (MCPD, CAS-szám: 96-24-2) együttes maradékmonomer-tartalma nem haladhatja meg a készítmény szilárdhatóanyag-tartalmának 0,35 tömegszázalékát.

Glioxál (újrahasznosított rostanyag)

Szennyeződés az újrahasznosított rostanyagban.

H341, H317

Csak 0,10 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban engedélyezett, ha a papírgyártás során felhasznált újrahasznosított anyagokban lévő szennyező anyagok révén van jelen. Ilyen esetekben igazolni kell a 6c. kritériumban meghatározott határértéknek való megfelelést.

Poliamido-amin-epiklórhidrin (PAE) alapú, a Yankee-hengerhez kapcsolódó vegyi segédanyagok

Kreppelésre használják.

H411, H412, H413

Az epiklórhidrin (ECH, CAS-szám: 106-89-8) és bomlástermékei: az 1,3-diklór-2-propanol (DCP, CAS-szám: 96-23-1) és a 3-monoklór-1,2-propándiol (MCPD, CAS-szám: 96-24-2) együttes maradékmonomer-tartalma nem haladhatja meg a készítmény szilárdhatóanyag-tartalmának 0,05 tömegszázalékát.

Kationos polimerek (beleértve a polietilén-imineket, a poliamidokat és a poliaminokat)

Különböző felhasználási módok lehetségesek, egyebek mellett rostkötő anyagként, valamint a nedves szakítószilárdság, a szárazszilárdság és a nedvesszilárdság javítását szolgáló anyagként.

H411, H412, H413

A papírgyártó nyilatkozatot nyújt be a biztonságos kezelésre és adagolásra vonatkozó, a biztonsági adatlapon meghatározott vonatkozó utasításoknak való megfelelésről.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania az érintett felhasznált vegyi anyagok jegyzékét, mellékelve a vonatkozó biztonsági adatlapokat vagy beszállítói nyilatkozatokat.

Ki kell emelni minden olyan vegyi anyagot, amely korlátozás tárgyát képező CLP-besorolású anyagot vagy keveréket tartalmaz. A vegyi anyag hozzávetőleges adagolási arányát, valamint a korlátozás tárgyát képező anyag vagy keverék szóban forgó vegyi anyagban jelen lévő (a biztonsági adatlapon vagy a beszállítói nyilatkozatban megadottak szerinti) koncentrációját és 100 %-os feltételezett retenciós faktort kell alkalmazni a korlátozás tárgyát képező anyag vagy keverék késztermékben maradó mennyiségének becslésére.

A 100 %-os retenciós faktortól való eltérést és a korlátozott veszélyes anyag vagy keverék kémiai módosítását írásban kell indokolni, és az indokolást be kell nyújtani az illetékes testületnek.

Minden olyan korlátozott anyag vagy keverék esetében, amely kész papírtermékben 0,10-nál nagyobb tömegszázalékban van jelen, de eltérés tárgyát képezi, igazolni kell a vonatkozó eltérési feltételeknek való megfelelést.

4c. kritérium: Klór

Megjegyzés: Ezt a követelményt a cellulóz- és papírgyártók esetében kell alkalmazni. A követelmény az újrahasznosított rostanyagok fehérítésére is vonatkozik, és nem zárható ki, hogy a rostanyagokat életciklusuk korábbi szakaszában esetleg klórgázzal fehérítették.

Fehérítőszerként klórgáz nem használható. Ez a követelmény nem vonatkozik a klór-dioxid előállításához és alkalmazásához használt klórgázra.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a papírgyártási folyamat során nem alkalmaztak fehérítőszerként klórgázt, mellékelve az esetlegesen érintett cellulózbeszállítók nyilatkozatait.

4d. kritérium: Alkil-fenol-etoxilátok (APEO-k)

Megjegyzés: Ezt a követelményt a cellulóz- és papírgyártók esetében kell alkalmazni.

APEO-k és más alkil-fenol-származékok nem adagolhatók a tisztító vegyi anyagokhoz, a festékmentesítő vegyi anyagokhoz, a habzásgátló anyagokhoz és a diszpergálószerekhez. Az alkil-fenol-származékok olyan anyagok, amelyek lebomlásakor alkil-fenolok keletkeznek.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania a vegyi anyag szállítójának (szállítóinak) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy APEO-kat vagy más alkil-fenol-származékokat nem adagoltak ezekhez a termékekhez.

4e. kritérium: Festékmentesítéshez használt felületaktív anyagok

Megjegyzés: Ezt a követelményt a festékmentesített cellulóz gyártóira kell alkalmazni.

A festékmentesítési eljárásokban használt valamennyi felületaktív anyagnak biológiailag könnyen lebonthatónak vagy potenciálisan teljesen lebonthatónak kell lennie (a vizsgálati módszereket és küszöbértékeket lásd az alábbiakban). E követelmény alól az egyetlen kivétel a szilikonszármazékokon alapuló felületaktív anyagok felhasználása, feltéve, hogy a festékmentesítésből hátramaradó papíriszapot elégetik.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, mellékelve az egyes felületaktív anyagokra vonatkozó biztonsági adatlapot vagy vizsgálati jegyzőkönyvet. A szóban forgó dokumentumokban szerepelnie kell a vizsgálati módszernek, a küszöbértéknek, valamint a következő vizsgálati módszerek és küszöbértékek egyikének alkalmazásával nyert következtetéseknek:

a könnyű biológiai lebonthatóság tekintetében: OECD 301 A–F (vagy azzal egyenértékű ISO-szabványok), a 301 A és E esetében legalább 70 %-os, a 301 B, C, D és F esetében legalább 60 %-os 28 napos lebontási százalékaránnyal (beleértve az abszorpciót is).

a potenciális teljes biológiai lebonthatóság tekintetében: OECD 302 A–C (vagy azzal egyenértékű ISO-szabványok), a 302 A és B esetében legalább 70 %-os, a 302 C esetében legalább 60 %-os 28 napos lebontási százalékaránnyal (beleértve az adszorpciót is).

Szilikonalapú felületaktív anyagok használata esetén a kérelmezőnek biztonsági adatlapot kell benyújtania a felhasznált vegyi anyagokról, és nyilatkoznia kell arról, hogy a festékmentesítésből hátramaradó papíriszapot elégetik, megjelölve a rendeltetési hulladékégető mű(vek) adatait.

4f. kritérium: A nyálkaképződés szabályozására használt biocidokra vonatkozó korlátozások

Megjegyzés: Ezt a követelményt a papírgyártók esetében kell alkalmazni.

A rostokat tartalmazó keringető vízrendszerben levő nyálkaképző szervezetek ellen használt biocid termékek hatóanyagainak a szóban forgó célra vonatkozó engedéllyel kell rendelkezniük, vagy az 528/2012/EU rendelet alapján az engedélyezésre vonatkozó határozat meghozataláig vizsgálat alatt kell állniuk, és nem lehetnek potenciálisan bioakkumulatívak.

E kritérium alkalmazásában a szóban forgó anyagok bioakkumulációs potenciálja tekintetében a következőknek kell teljesülniük: log Kow (az oktanol/víz megoszlási együttható logaritmusa) ≤ 3,0 vagy a kísérleti úton meghatározott biokoncentrációs tényező ≤ 100.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium, mellékelve a vonatkozó anyagbiztonsági adatlapot vagy vizsgálati jegyzőkönyvet. A vizsgálati jegyzőkönyvben szerepelnie kell a vizsgálati módszernek, a küszöbértéknek, valamint a következő vizsgálati módszerek egyikének alkalmazásával nyert következtetéseknek: OECD 107, 117 vagy 305 A–E.

4 g. kritérium: Az azoszínezékekre vonatkozó korlátozások

Megjegyzés: Ezt a követelményt a papírgyártók esetében kell alkalmazni.

Olyan azoszínezékek, amelyek esetében egy vagy több azocsoport reduktív lehasadása által egy vagy több, a 2002/61/EK irányelvben vagy az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 8. függelékében felsorolt aromás amin szabadulhat fel, nem használhatók fel az uniós ökocímkével rendelkező tissue-papír előállításához.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek az uniós ökocímkével rendelkező tissue-papír és tissue-termékek előállítási folyamata során felhasznált valamennyi színezék tekintetében be kell nyújtania a beszállító(k) nyilatkozatát e kritérium teljesüléséről. A színezékre vonatkozó beszállítói nyilatkozatot az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 10. függelékében leírt megfelelő módszerek vagy azokkal egyenértékű módszerek szerint készített vizsgálati jegyzőkönyvekkel kell alátámasztani.

4h. kritérium: Fémalapú pigmentek és színezőanyagok

Megjegyzés: Ezt a követelményt a papírgyártók esetében, illetve ha releváns, a tissue-papír feldolgozását végző gyártókra kell alkalmazni. A fémalapú pigmentek és színezőanyagok fogalommeghatározását lásd e melléklet bevezetésében.

Alumínium- (*2), ezüst-, arzén-, bárium-, kadmium-, kobalt-, króm-, higany-, mangán-, nikkel-, ólom-, szelén-, antimon-, ón- és cinkalapú színezőanyagok és pigmentek nem használhatók.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek az uniós ökocímkével rendelkező tissue-termékek előállítási folyamata során felhasznált valamennyi színezék tekintetében be kell nyújtania a beszállító(k) nyilatkozatát e kritérium követelményeinek teljesüléséről. A beszállítói nyilatkozat(oka)t biztonsági adatlapokkal vagy más releváns dokumentumokkal kell alátámasztani.

4i. kritérium: Színezőanyagok ionos szennyeződései

Megjegyzés: Ezt a követelményt a papírgyártók esetében, illetve ha releváns, a tissue-papír feldolgozását végző gyártókra kell alkalmazni.

A felhasznált színezőanyagokban jelen lévő ionos szennyeződések szintje nem haladhatja meg a következő értékeket: ezüst 100 ppm; arzén 50 ppm bárium 100 ppm; kadmium 20 ppm; kobalt 500 ppm; króm 100 ppm; higany 4 ppm; nikkel 200 ppm; ólom 100 ppm; szelén 20 ppm; antimon 50 ppm; ón 250 ppm; cink 1 500 ppm.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek az uniós ökocímkével rendelkező tissue-papír előállítási folyamata során felhasznált valamennyi színezék tekintetében be kell nyújtania a beszállító(k) nyilatkozatát e kritérium követelményeinek teljesüléséről. A beszállítói nyilatkozat(oka)t biztonsági adatlapokkal vagy más releváns dokumentumokkal kell alátámasztani.

4j. kritérium: Oldatok

Az uniós ökocímkével rendelkező tissue-termékek feldolgozása során felhasznált oldatkészítményekhez tilos H317, H334 és CMR besorolású, valamint a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján szereplő anyagokat hozzádni. Az oldatkészítményekhez továbbá tilos parabéneket, triklozánt, formaldehidet, formaldehidet kibocsátó anyagokat és metil-izotiazolinont hozzádni.

Ezenkívül az oldatkészítményeket tilos olyan mennyiségekben felhasználni, amelynek eredményeképpen a 4b. kritériumnál felsorolt, korlátozás tárgyát képező CLP-besorolású egyes anyagok a végső tissue-termékben 0,010 tömegszázalékot meghaladó mennyiségben vannak jelen. A korlátozás tárgyát képező egyes CLP-besorolásokkal érintett anyagok teljes mennyisége nem haladhatja meg a tissue-termék 0,070 tömegszázalékát.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania az uniós ökocímkével rendelkező tissue-termékek előállítása során használt valamennyi releváns oldatkészítményt tartalmazó jegyzéket, mellékelve a szóban forgó oldatkészítmények beszállítóinak megfelelőségi nyilatkozatát, a vonatkozó biztonsági adatlapokat, valamint – a végtermékre vonatkozó határértékeknek való megfelelés igazolása céljából – a kérelmező által alkalmazott adagoláson alapuló, az uniós ökocímkével rendelkező végső tissue-termékben megmaradó, korlátozás tárgyát képező CLP-besorolású anyagok koncentrációjának megbecslését szolgáló számításokat.

5. kritérium: Hulladékgazdálkodás

Valamennyi cellulóz- és papírgyártó üzemnek – beleértve a feldolgozott tissue-termékeket gyártó üzemeket is – rendelkeznie kell a gyártási folyamatból származó hulladék kezelésére szolgáló rendszerrel, valamint egy hulladékminimalizálási és -gazdálkodási tervvel, amely leírja a gyártási folyamatot, és tartalmazza a következő szempontokra vonatkozó információkat:

1.

a hulladékképződés megelőzésére alkalmazott eljárások;

2.

a hulladék szétválasztására, újrafelhasználására és újrafeldolgozására alkalmazott eljárások;

3.

a veszélyes hulladék biztonságos kezelésére alkalmazott eljárások;

4.

a hulladékképződés mérséklésére, valamint az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás arányának növelésére vonatkozó folyamatos fejlesztési célkitűzések és célok.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező ismerteti az érintett gyártóüzemek hulladékminimalizálási és -gazdálkodási tervét, és nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy teljesül ez a kritérium.

Az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) nyilvántartásba vett és/vagy az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított kérelmezők esetében a kritérium teljesítettnek tekinthető, ha:

1.

a hulladékgazdálkodás beépítését a gyártóüzem(ek)re vonatkozó EMAS környezetvédelmi nyilatkozatban dokumentálják, vagy

2.

a gyártóüzem(ek) ISO 14001 szerinti tanúsítása megfelelően foglalkozik a hulladékgazdálkodás beépítésének kérdésével.

6. kritérium: A végtermékre vonatkozó követelmények

6a. kritérium: Színezőanyagok és optikai fehérítők

Színezett tissue-papír esetében a jó (4. szintű vagy annál magasabb szintű) színtartóságot az EN 646 szabványban meghatározott rövid eljárás szerint kell igazolni.

Optikai fehérítőszerekkel kezelt tissue-papír esetében a jó (4. szintű vagy annál magasabb szintű) színtartóságot az EN 648 szabványban meghatározott rövid eljárás szerint kell igazolni.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek vagy a vegyianyag-beszállító(k)nak nyilatkozatot kell benyújtania e kritérium teljesüléséről, mellékelve – az adott esetnek megfelelően – az EN 646 és/vagy az EN 648 szabvány szerinti megfelelő vizsgálati jegyzőkönyveket.

Ellenkező esetben a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem használtak színezékeket vagy fehérítőszereket.

6b. kritérium: Nyálkaképződést gátló szerek és antimikrobás szerek

A végső tissue-termék mintái nem tartalmazhatnak az EN 1104 szabvány szerinti, a mikroorganizmusok szaporodását gátló szereket.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania e kritérium teljesüléséről, mellékelve az EN 1104 szabvány szerinti megfelelő vizsgálati jegyzőkönyveket.

6c. kritérium: Termékbiztonság

Az újrahasznosított rostanyagot tartalmazó végső tissue-termékek az alábbi veszélyes anyagok közül egyiket sem tartalmazhatják a meghatározott határértékek feletti mennyiségben, amit a meghatározott vizsgálati szabványok alapján kell kimutatni:

formaldehid: 1 mg/dm2 az EN 1541 szabvány szerint (hidegvizes extrakció);

glioxál: 1,5 mg/dm2 a DIN 54603 szabvány szerint;

pentaklór-fenol (PCP): 2 mg/kg az EN ISO 15320 szabvány szerint (hidegvizes extrakció).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania e kritérium teljesüléséről, mellékelve a vonatkozó szabványok szerinti megfelelő vizsgálati jegyzőkönyveket.

6d. kritérium: Használatra való alkalmasság

Az uniós ökocímkével rendelkező tissue-termékeknek meg kell felelniük a forgalomba hozataluk szerinti országban előírt valamennyi vonatkozó követelménynek.

Strukturált tissue-papír esetében az egyes nyerspapírívek nedvszívóképessége feldolgozás előtt legalább 10,0 g víz/g tissue-papír.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania e kritérium teljesüléséről, mellékelve a vonatkozó dokumentumokat.

A gyártók biztosítják a termékeik használatra való alkalmasságát, és az EN ISO/IEC 17050 szabvánnyal összhangban rendelkezésre bocsátják a termékeik minőségét igazoló dokumentumokat. A szóban forgó szabvány meghatározza a beszállítóknak a normatív dokumentumoknak való megfelelőségüket igazoló nyilatkozataira vonatkozó általános kritériumokat.

Strukturált tissue-papír esetében a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania e követelmény teljesüléséről, mellékelve egy, az EN ISO 12625-8:2010 szabvány szerinti megfelelő vizsgálati jegyzőkönyvet.

7. kritérium: Az uniós ökocímkén feltüntetett információk

A kérelmezőnek követnie kell az uniós ökocímke logójának használatáról szóló iránymutatásban szereplő, a logó helyes használatára vonatkozó utasításokat:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Választható szövegmezős címke esetében a címkének a következő három állítást kell tartalmaznia:

A gyártás során a levegőbe és vízbe történő kibocsátások szintje alacsony;

A gyártás során felhasznált energia szintje alacsony;

A rostanyag xx %-a fenntartható forrásból származik/a rostanyag xx %-a újrahasznosított (az esetnek megfelelően).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania e kritérium teljesüléséről, mellékelve a termék csomagolásáról készült képet, amelyen világosan látszik a címke, a nyilvántartási szám/az engedély száma, valamint adott esetben a címkével együtt megjeleníthető állítások.


(1)  A magasabb érték a magasabb foszforszintű régiókból származó eukaliptuszt (pl. ibériai eukaliptuszt) használó gyárakra vonatkozik.

(2)  A cellulózt biomasszaalapú gőzzel gyorsszárító nem integrált CTMP-üzemek NOx-kibocsátási értéke.

(3)  Nagy mértékben fehérített, mechanikai úton előállított cellulóz KOI-értéke (a végleges papír rosttartalma 70–100 %).

(4)  Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (Módszertan az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezéséhez).

(*1)  A H317-korlátozások csak a papír kezelésére használt, kereskedelmi forgalomban lévő színezőanyag-készítményekre, felületkezelő szerekre és bevonóanyagokra vonatkoznak.

(*2)  Az alumíniumra vonatkozó korlátozás nem vonatkozik az alumínium-szilikátokra.


Top