EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/2195 határozata (2019. december 5.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (EKB/2019/39)

OJ L 330, 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/91


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/2195 HATÁROZATA

(2019. december 5.)

az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat módosításáról (EKB/2019/39)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1)

Az Unión belül kizárólag az Európai Központi Bank (EKB) jogosult eurobankjegyek kibocsátásának az engedélyezésére. E jog magában foglalja az eurobankjegyek mint fizetőeszközök sértetlenségének védelmére szolgáló intézkedések meghozatalára vonatkozó hatáskört. Az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozat (1) meghatározza az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatára, valamint visszaforgatására vonatkozó közös szabályokat és eljárásokat. Az EKB/2010/14 határozat alkalmazásával és értelmezésével összefüggésben szerzett tapasztalatokra tekintettel bizonyos technikai módosításokra, valamint egyes szabályok, eljárások és fogalommeghatározások további pontosítására és javítására van szükség. Így különösen egyértelműbb utasításokra és fogalommeghatározásokra van szükség a feldolgozott, forgalomképtelennek minősített és visszaforgatott eurobankjegyek számáról jelentendő adatokat illetően.

(2)

Jelenleg a 3. kategóriába tartozó bankjegyeket haladéktalanul, vagy legkésőbb a bankjegyvizsgáló gépbe történő befizetést követő 20 munkanapon belül át kell adni a nemzeti központi bankoknak. Mivel a 3. kategóriába tartozó bankjegyek olykor keverednek a 4a. és a 4b. kategóriába tartozó bankjegyekkel, ez ahhoz vezet, hogy szükségtelenül nagyobb számú valódi bankjegyet küldenek további elemzésre. Ezért elő kell írni a 3. kategóriába tartozó bankjegyek újrafeldolgozását a 4a. és a 4b. kategóriába tartozó bankjegyektől való elkülönítésük lehetővé tétele érdekében.

(3)

Az EKB/2010/14 határozat IV. melléklete meghatározza a pénzforgalmazóktól/pénzfeldolgozóktól gyűjtendő adatok részleteit. Az egyértelműség érdekében a jelentendő adatok részleteit tovább kell pontosítani annak biztosítása érdekében, hogy ezek az adatok a lehető legátfogóbbak és legpontosabbak legyenek.

(4)

Az EKB/2013/10 határozat (2) új szabályokat vezetett be az eurobankjegyek jövőbeli sorozatainak figyelembevétele, valamint az eurobankjegyek utánzatainak készítésére, cseréjére és bevonására vonatkozó bizonyos eljárások javítása érdekében. Ennek következtében bizonyos pontokon az EKB/2010/14 határozat rendelkezéseit is módosítani kell.

(5)

Az EKB/2010/14 határozatot ezért megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az EKB/2010/14 határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk 13. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„13.   »Eurobankjegyek«: azok a bankjegyek, amelyek megfelelnek az EKB/2013/10 határozatban (*1) vagy bármely egyéb, annak a helyébe lépő vagy azt kiegészítő jogi aktusban meghatározott követelményeknek, továbbá a Kormányzótanács által meghatározott műszaki követelményeknek.

(*1)  Az EKB/2013/10 határozata (2013. április 19.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (HL L 118., 2013.4.30., 37. o.).”"

2.

Az I. melléklet helyébe e határozat I. melléklete lép.

3.

A IIa. melléklet helyébe e határozat II. melléklete lép.

4.

A IV. melléklet helyébe e határozat III. melléklete lép.

2. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Az olyan tagállamban található pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók, amely az eurót ennek a határozatnak az elfogadását követően vezeti be, e határozatot attól az időponttól alkalmazzák, amikor a tagállam, amelyben találhatóak, az eurót bevezeti.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. december 5-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


(1)  Az EKB/2010/14 határozata (2010. szeptember 16.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (HL L 267., 2010.10.9., 1. o.).

(2)  Az Európai Központi Bank EKB/2013/10 határozata (2013. április 19.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (HL L 118., 2013.4.30., 37. o.).


I. melléklet

„I. MELLÉKLET

BANKJEGYVIZSGÁLÓ GÉPEK

1.   Általános műszaki követelmények

1.1.

Ahhoz, hogy valamely gép bankjegyvizsgáló gépnek minősüljön, képesnek kell lennie az alábbiakra: eurobankjegyek feldolgozása, az egyes eurobankjegyek osztályozása és osztályonkénti elkülönítése a gép üzemeltetőjének beavatkozása nélkül, a IIa. és IIb. mellékletnek megfelelően. A bankjegyvizsgáló gépeknek – az érmekiadó gépek (coin dispensing machine – CDM) kivételével – megfelelő számú lerakóval és/vagy más eszközzel kell rendelkezniük a feldolgozott eurobankjegyek megbízható elkülönítéséhez.

1.2.

A bankjegyvizsgáló gépeknek adaptálhatónak kell lenniük annak biztosítására, hogy képesek legyenek az új hamisítványok megbízható felismerésére. Ezen túlmenően azoknak olyan módon is adaptálhatónak kell lenniük, amely adott esetben lehetővé teszi a változó szigorúságú forgalomképesség-vizsgálati előírásokhoz igazodó beállítást.

2.   A bankjegyvizsgáló gépek kategóriái

A bankjegyvizsgáló gépek lehetnek ügyfél vagy alkalmazott által kezelt gépek:

1. táblázat

Ügyfél által kezelt gépek

A.

Ügyfél által kezelt gépek, amelyek a készpénzbefizetést az ügyfélhez rendelik

1.

Készpénzbefizetésre alkalmas gépek (Cash-in machine – CIM)

A CIM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával készpénzt fizessenek be bankszámlájukra, de készpénz-kifizetési funkcióval nem rendelkezik. A CIM ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát, és lehetővé teszi a számlatulajdonos visszakeresését; a forgalomképességi vizsgálat nem kötelező.

2.

Készpénz-visszaforgató gépek (Cash-recycling machine – CRM)

A CCM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával bankszámlájukra eurobankjegyeket fizessenek be vagy onnan eurobankjegyeket vegyenek fel. A CRM ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és forgalomképességét, és lehetővé teszi a számlatulajdonos visszakeresését. Készpénzfelvételhez a CRM más ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes eurobankjegyeket használhatja.

3.

Készpénzbefizetésre alkalmas kombinált gépek (Combined cash-in machine – CCM)

A CCM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával bankszámlájukra eurobankjegyeket fizessenek be vagy onnan eurobankjegyeket vegyenek fel. A CCM ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és lehetővé teszi a számlatulajdonos visszakereshetőségét; a forgalomképességi vizsgálat nem kötelező. Készpénzfelvételhez a CCM-ek nem a más ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett, hanem kizárólag a külön feltöltött eurobankjegyeket használják.

B.

Készpénzkifizetésre szolgáló gépek (Cash-out machine – COM)

4.

Készpénzkifizetésre szolgáló gépek (Cash-out machine – COM)

A COM olyan automata pénzkiadó, amely az ügyfélnek való kifizetés előtt ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és forgalomképességét. A COM a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók vagy más automatizált rendszer (pl. árusítóautomata) által feltöltött eurobankjegyeket használja.

C.

Érmekiadó gépek (Coin Dispensing Machine – CDM)

5.

Érmekiadó gépek (Coin Dispensing Machine – CDM)

A CDM az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy eurobankjegyek beadásával érméket kapjanak. A CDM az érmék kiadása előtt elvégzi az eurobankjegyek valódiságának vizsgálatát. Ezek az eurobankjegyek nem kerülnek visszaforgatásra.

Egy CRM CIM-ként vagy CCM-ként is használható, amennyiben az egyedi felismerő rendszereik, szoftverük és az alapfeladataik ellátását szolgáló más alkotóelemek megegyeznek az EKB honlapján (*1) található jegyzékben foglalt CRM típuséval.

Egy CCM CIM-ként is használható, amennyiben az egyedi felismerő rendszerei, szoftverei és az alapfeladatai ellátását szolgáló más alkotóelemei megegyeznek az EKB honlapján található jegyzékben foglalt CCM típuséval.

2. táblázat

Alkalmazott által kezelt gépek

1.

Bankjegyfeldolgozó és -válogató gépek (Banknote processing machine – BPM)

A BPM ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és forgalomképességét.

2.

Bankjegyvalódiság-vizsgáló gépek (Banknote authenticaton machine – BAM)

A BAM elvégzi az eurobankjegyek valódiságvizsgálatát.

3.

Pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gépek (Teller assistant recycling machines – TARM)

A TARM pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók által kezelt készpénz-visszaforgató gép, amely ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát és forgalomképességét. Készpénzfelvételhez a TARM a más ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes eurobankjegyeket használhatja. Ezenfelül biztonságosan őrzi az eurobankjegyeket, és lehetővé teszi a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók számára az ügyfél bankszámlájának jóváírását vagy megterhelését.

4.

Pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyvalódiság-vizsgáló gépek (Teller assistant machine – TAM)

A TAM pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók által kezelt gép, amely ellenőrzi az eurobankjegyek valódiságát. Ezenfelül biztonságosan őrzi az eurobankjegyeket, és lehetővé teszi a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók számára az ügyfél bankszámlájának jóváírását vagy megterhelését.

Az alkalmazott által kezelt gépeknek az eurobankjegyeket kötegelve kell feldolgozniuk.

A bevizsgált és az EKB honlapján CRM-ként vagy CIM-ként/CCM-ként felsorolt gépek TARM-ként, illetve TAM-ként is használhatók. Ebben az esetben a gépet kizárólag a pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó alkalmazottai üzemeltethetik.

3.   A bankjegyvizsgálógép-típusok

A bankjegyvizsgálógép-típusok bevizsgálását az eurorendszer végzi. A bankjegyvizsgálógép-típusokat egyedi felismerő rendszereik, szoftverük és az alapfeladataik ellátását szolgáló más alkotóelemeik különböztetik meg egymástól. Az alapfeladatok a következők: a) a valódi eurobankjegyek felismerése; b) a hamisgyanús eurobankjegyek felismerése és elkülönítése; c) a forgalomképtelen eurobankjegyek felismerése és adott esetben fizikai elkülönítése a forgalomképes eurobankjegyektől; valamint d) adott esetben a hamisgyanús eurobankjegyként azonosított tárgyak és a nem egyértelműen valódi eurobankjegyek befizetőjének visszakereshetősége.


(*1)  www.ecb.europa.eu.”


II. melléklet

„IIa. melléklet

AZ EUROBANKJEGYEK OSZTÁLYOZÁSA ÉS TOVÁBBI TEENDŐK ÜGYFÉL ÁLTAL KEZELT GÉPEK ESETÉBEN

Az eurobankjegyeket az alábbi kategóriák valamelyikébe kell besorolni és kategóriánként elkülöníteni. Azoknak a gépeknek, amelyek az eurobankjegyeket forgalomképesség szempontjából nem vizsgálják, nem kell különbséget tenniük a 4a. és a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyek között.

1. táblázat

Az eurobankjegyek osztályozása és további teendők ügyfél által kezelt olyan gépeknél, amelyek a készpénzbefizetést az ügyfélhez rendelik

Kategória

Tulajdonságok

Teendők

1.

Nem eurobankjegyként felismert tárgyak

Nem eurobankjegyként felismert tárgyak az alábbi okok valamelyikénél fogva:

a gép által nem támogatott eurobankjegyek

nem eurobankjegyek

eurobankjegyhez hasonló tárgyak

hibás kép vagy formátum

nagy szamárfül(ek) vagy hiányzó darab(ok)

a gép feltöltési vagy szállítási hibája

A gép visszaadja az ügyfélnek

2.

Hamisgyanús eurobankjegyek

A kép és a formátum felismert, de a gép által ellenőrzött egy vagy több valódiságot igazoló elem hiányzik, vagy egyértelműen a toleranciaszinten kívülre esik

Bevonandó a forgalomból

Valódiságvizsgálat céljából a számlatulajdonossal kapcsolatos információkkal együtt haladéktalanul, de legkésőbb húsz munkanappal a gépbe való befizetést követően eljuttatni a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokhoz. Számlatulajdonos részére nem jóváírandó.

3.

Nem egyértelműen valódinak minősülő eurobankjegyek

A kép és a formátum felismert, de nem az összes, a gép által ellenőrzött, valódiságot igazoló elem felismert minőségbeli és/vagy toleranciaszintbeli eltérések miatt. Többnyire forgalomképtelen eurobankjegyek

Bevonandó a forgalomból

Az érintett eurobankjegyeket valódiságvizsgálat céljából haladéktalanul, de legkésőbb húsz munkanappal a gépbe való befizetést követően el kell szállítani az NKB-hoz.

A számlatulajdonosra vonatkozó információkat az eurobankjegyek gép által történő felismerését követően nyolc hétig meg kell őrizni. Ezeket az információkat igény esetén az NKB rendelkezésére kell bocsátani. A másik lehetőség – az NKB-val egyetértésben – a számlatulajdonos azonosítását lehetővé tévő információknak az adott NKB-nak történő átadása, az eurobankjegyekkel együtt.

A számlatulajdonos részére jóváírható

4a.

Valódinak és forgalomképesnek minősülő eurobankjegyek

A gép által elvégzett valamennyi valódiság- és forgalomképességi vizsgálat pozitív eredménnyel járt

Visszaforgatásra felhasználható

A számlatulajdonos részére jóváírandó

4b.

Valódinak és forgalomképtelennek minősülő eurobankjegyek

A gép által elvégzett valamennyi valódiságvizsgálat pozitív eredménnyel járt. Legalább egy fogalomképességi feltétel vizsgálata negatív eredménnyel járt

Visszaforgatásra nem felhasználható, az NKB részére visszaküldendő

A számlatulajdonos részére jóváírandó

Az 1. táblázatra vonatkozó különös szabályok:

1.

A 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket a bankjegyvizsgáló gép abban az esetben sem adja vissza az ügyfélnek, ha az adott gép lehetővé teszi a készpénz-befizetési ügylet visszavonását. Az ügylet visszavonása esetén az ilyen eurobankjegyek visszatartására a gépen belüli ideiglenes tárolóban történő elhelyezéssel kerülhet sor.

2.

A 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket nem kell fizikailag elkülöníteni a 4a. vagy 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyektől. Amennyiben fizikai elkülönítésre nem kerül sor, a vegyesen a 3., 4a. és 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyek NKB-nak történő átadására vonatkozó határidő, valamint a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyek ügyfélhez rendelésére vonatkozó követelmények továbbra is alkalmazandók.

3.

A 3. kategóriába tartozó bankjegyek – akkor is, ha a 4a. vagy 4b. kategóriába tartozó bankjegyekkel keveredtek – bármely sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgálógép-típussal újrafeldolgozhatók. E bankjegyeket ezt követően a második bankjegyvizsgáló géppel osztályozottként kezelik, és az eredeti 3. kategóriába tartozó bankjegyeknek az eredeti számlatulajdonoshoz való visszakövethetőségét fenn kell tartani arra az esetre, ha e bankjegyeket a második gép nem egyértelműen valódi eurobankjegyként visszautasítja.

2. táblázat

Az eurobankjegyek osztályozása és további teendők készpénzkifizetésre szolgáló gépek (COM) esetében

Kategória

Tulajdonságok

Teendők

1.

Nem eurobankjegyként felismert tárgyak

Nem eurobankjegyként felismert tárgyak az alábbi okok valamelyikénél fogva:

a gép által nem támogatott eurobankjegyek

nem eurobankjegyek

eurobankjegyhez hasonló tárgyak

hibás kép vagy formátum

nagy szamárfül(ek) vagy hiányzó darab(ok)

a gép feltöltési vagy szállítási hibája

Nem adható vissza az ügyfélnek

2.

Hamisgyanús eurobankjegyek

A kép és a formátum felismert, de a gép által ellenőrzött egy vagy több valódiságot igazoló elem hiányzik, vagy egyértelműen a toleranciaszinten kívülre esik

Nem adható vissza az ügyfélnek

Valódiságvizsgálat céljából – a számlatulajdonossal kapcsolatos információkkal együtt, amennyiben azok rendelkezésre állnak – haladéktalanul, de legkésőbb húsz munkanappal a gép általi felismerést követően eljuttatni a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokhoz

3.

Nem egyértelműen valódinak minősülő eurobankjegyek

A kép és a formátum felismert, de nem az összes, a gép által ellenőrzött, valódiságot igazoló elem felismert minőségbeli és/vagy toleranciaszintbeli eltérések miatt. Többnyire forgalomképtelen eurobankjegyek

Nem adható vissza az ügyfélnek

Az érintett eurobankjegyeket valódiságvizsgálat céljából haladéktalanul, de legkésőbb húsz munkanappal a gépbe való befizetést követően el kell szállítani az NKB-hoz.

4a.

Valódinak és forgalomképesnek minősülő eurobankjegyek

A gép által elvégzett valamennyi valódiság- és forgalomképességi vizsgálat pozitív eredménnyel járt

Az ügyfélnek visszaadható

4b.

Valódinak és forgalomképtelennek minősülő eurobankjegyek

A gép által elvégzett valamennyi valódiságvizsgálat pozitív eredménnyel járt

Legalább egy fogalomképességi feltétel vizsgálata negatív eredménnyel járt

Nem adható vissza az ügyfélnek, az NKB részére visszaküldendő

A 2. táblázatra vonatkozó különös szabályok:

1.

Az 1., a 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket nem kell fizikailag elkülöníteni. Vegyes bankjegy-kategóriák esetében mindhárom kategóriát a 2. kategóriába tartozó eurobankjegyként kell kezelni. Amennyiben az 1., a 2. és a 3. kategóriába tartozó eurobankjegyek egy másik bankjegyvizsgáló géppel, illetve amennyiben ahhoz egy NKB hozzájárul, képzett személyzet által elkülöníthetők, azokat a 2. táblázatban foglaltaknak megfelelően kell kezelni.

2.

A 3. kategóriába tartozó eurobankjegyeket nem kell fizikailag elkülöníteni a 4a. és a 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyektől. Amennyiben fizikai elkülönítésre nem kerül sor, a vegyesen a 3., 4a. és 4b. kategóriába tartozó eurobankjegyek NKB-nak történő átadására vonatkozó, a 3. kategóriára vonatkozóan meghatározott határidő továbbra is alkalmazandó.

3.

A 3. kategóriába tartozó bankjegyek – akkor is, ha a 4a. vagy 4b. kategóriába tartozó bankjegyekkel keveredtek – bármely sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgálógép-típussal újrafeldolgozhatók. E bankjegyeket ezt követően a második bankjegyvizsgáló géppel osztályozottként kezelik.

3. táblázat

Az eurobankjegyek osztályozása és további teendők érmekiadó gépek (CDM) esetében

A CDM-eknek ellenőrizniük kell a kapott bankjegyek valódiságát és vissza kell tartaniuk a hamisgyanús bankjegyeket, azonban azokat nem kell kategóriánként elkülöníteniük.

A hamisgyanús bankjegyeket valódiságvizsgálat céljából – a számlatulajdonossal kapcsolatos információkkal együtt, amennyiben azok rendelkezésre állnak – haladéktalanul, de legkésőbb húsz munkanappal a gép általi felismerést követően el kell juttatni a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokhoz.

Ehelyett a CDM által kapott bankjegyek bármely sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgálógép-típussal újrafeldolgozhatók, és ezt követően az e gép által osztályozottként kezelendők. Az újrafeldolgozás során a 2. vagy 3. kategóriába tartozóként osztályozott darabok számlatulajdonosára vonatkozó információkat – amennyiben rendelkezésre állnak – meg kell őrizni.


III. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

ADATGYŰJTÉS PÉNZFORGALMAZÓKTÓL/PÉNZFELDOLGOZÓKTÓL

1.   Célkitűzések

Az adatgyűjtés célja, hogy lehetővé tegye a nemzeti központi bankok (NKB-k) és az Európai Központi Bank (EKB) számára a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók vonatkozó tevékenységének és a készpénzforgalmi ciklus alakulásának nyomon követését.

2.   Általános elvek

2.1.

A bankjegyvizsgáló gépekre vonatkozó adatokat jelenteni kell, amennyiben a gépeket e határozat szerint használják. Az érmekiadó gépek (CDM) mentesülnek az adatszolgáltatási kötelezettségek alól.

2.2.

A pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók rendszeresen megadják tagállamuk NKB-jának a következő adatokat:

azokra a helyiségekre vonatkozó adatok, ahol pénzforgalmazás/pénzkezelés folyik, mint például a fióktelepek, valamint

a bankjegyvizsgáló gépekre és az automata pénzkiadókra vonatkozó adatok.

2.3.

Ezen túlmenően az eurobankjegyeket bankjegyvizsgáló gépeken és automata pénzkiadókon keresztül visszaforgató pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók rendszeresen megadják tagállamuk NKB-jának a következő adatokat:

a bankjegyvizsgáló gépek és automata pénzkiadók használatával zajló készpénzműveletek nagyságára (a feldolgozott eurobankjegyek számára) vonatkozó adatok;

azon távoli, alacsony készpénzforgalmú fióktelepekre vonatkozó adatok, ahol a forgalomképességi vizsgálat kézi úton folyik.

3.   Adattípusok és adatszolgáltatási követelmények

3.1.

A begyűjtött adatokat azok jellegétől függően törzsadatokra és operatív adatokra bontják.

Törzsadatok

3.2.

A törzsadatok körébe az alábbiakra vonatkozó adatok tartoznak: a) az egyes pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók, valamint a működő bankjegyvizsgáló gépeik és automata pénzkiadó gépeik; továbbá b) a hitelintézetek távoli fióktelepei.

3.3.

A törzsadatokat az NKB-nak e határozat alkalmazásának napján, ezt követően pedig hathavonta kell megadni. Az 1. függelékben meghatározott sablonban megadott adatokat meg kell adni, de az NKB előírhatja azoknak más formátumban történő szolgáltatását.

3.4.

Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy ellenőrzési célokra helyi, például fióktelepi szinten gyűjtenek adatokat.

3.5.

Az NKB előírhatja, hogy a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók jelöljék meg azokat a készpénz-visszaforgató gépeket (CRM), amelyeket készpénzbefizetésre alkalmas kombinált gépként (CCM), illetve készpénzbefizetésre alkalmas gépként (CIM) használnak, valamint azon CCM-eket, amelyeket CIM-ként használnak.

3.6.

A 3. függelékben meghatározott sablonban a távoli fióktelepekre vonatkozóan megadott adatokat meg kell adni, de az NKB előírhatja azoknak más formátumban történő szolgáltatását.

Operatív adatok

3.7.

A pénzforgalmazóktól/pénzfeldolgozóktól származó, az eurobankjegyek feldolgozására és visszaforgatására vonatkozó adatok operatív adatnak minősülnek.

3.8.

Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy az 1338/2001/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikkének (1) bekezdésében említett gazdasági szereplőket mentesítik az operatív adatok szolgáltatásának kötelezettsége alól, ha az általuk automata pénzkiadókon keresztül visszaforgatott eurobankjegyek száma nem éri el az NKB által meghatározott küszöbértéket.

3.9.

Az adatokat hathavonként kell megadni. Az adatokat legkésőbb az adott adatszolgáltatási időszak végét követő két hónapon belül kell szolgáltatni, azaz február és augusztus végéig. Az adatszolgáltatáshoz használható a 2. függelékben található sablon. Az NKB-k egy átmeneti időszakon át havi vagy negyedéves adatszolgáltatást kérhetnek, ha a határozat hatálybalépése előtt a gyakorlat ez volt.

3.10.

Az adatokat azok a pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók szolgáltatják, amelyek eurobankjegyek fizikai kezelését végzik. Ha a pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó a valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot más pénzforgalmazónak/pénzfeldolgozónak kiszervezi, az adatszolgáltatást a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó teljesíti.

3.11.

A pénzforgalmazók/pénzfeldolgozók az adatokat darabszámban (mennyiségben), országosan összesítve és eurobankjegy-címlet szerinti bontásban szolgáltatják. Bankjegysorozat szerinti bontást nem szükséges szolgáltatni. Hitelintézetek távoli fióktelepei tekintetében az operatív adatok szolgáltatása elkülönítve történik.

3.12.

Az NKB-k dönthetnek úgy, hogy ellenőrzési célokra helyi, például fióktelepi szinten gyűjtenek adatokat.

3.13.

Az NKB azokat a pénzforgalmazókat/pénzfeldolgozókat, amelyek a valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot más pénzforgalmazóknak/pénzfeldolgozóknak szervezik ki, felkérheti a megbízottakra – a kiszervezési megállapodásokat is ideértve – vonatkozó részletes adatszolgáltatásra.

3.14.

A 3. függelékben meghatározott sablonban a távoli fióktelepekre vonatkozóan meghatározott adatokat meg kell adni, de az NKB előírhatja azoknak más formátumban történő szolgáltatását, és megállapodhat a pénzforgalmazókkal/pénzfeldolgozókkal részletesebb adatgyűjtésről is.

4.   Az adatok titkossága és közzététele

4.1.

A törzsadatok és az operatív adatok egyaránt titkosak.

4.2.

Az NKB-k és az EKB dönthetnek jelentések vagy statisztikák e melléklet alapján beszerzett adatok felhasználásával történő közzététele mellett. Az ilyen kiadványokhoz az adatokat úgy kell összesíteni, hogy abból az egyes adatszolgáltatókat ne lehessen azonosítani.

1. Függelék

SABLON AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

Törzsadatok

Az adatszolgáltatás címzettje:

[Az NKB neve; kapcsolattartó kérdések esetére; cím]

1.   A pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó adatai

A pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó neve:

Központi címe:

Postai irányítószám:

Város:

Utca:

Vállalat típusa:

hitelintézet

pénzváltó

pénzfeldolgozó vállalat, amely nem pénzforgalmi intézmény

kereskedő (kiskereskedő)

kaszinó

egyéb, ideértve a fenti kategóriákba nem tartozó pénzforgalmi intézményeket (kérjük megadni)

Kapcsolattartók:

Nevek:

Telefonszámok:

Telefaxszámok:

E-mail címek:

Kiszervező partner (ha van)

Név:

Cím:

Postai irányítószám:

Város:

2.   Ügyfél által kezelt gépek

Gépkategória

Azonosító szám (2)

Gyártó (2)

A gép megnevezése (2)

Azonosítás (2)

(felismerő rendszer/szoftververziók)

Üzemben lévő gépek száma összesen

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Alkalmazott által kezelt gépek

Gépkategória

Azonosító szám (3)

Gyártó (3)

A gép megnevezése (3)

Azonosítás (3)

(felismerő rendszer/szoftververziók)

Üzemben lévő gépek száma összesen

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Az ügyfél által kezelt gépekre vonatkozó fenti táblázatban nem szereplő automata pénzkiadók

 

Üzemben lévő gépek száma összesen

ATM

 

SCoT

 

Egyéb

 

2. Függelék

SABLON AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

Operatív adatok

1.   A pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó adatai

A pénzforgalmazó/pénzfeldolgozó neve

 

Adatszolgáltatási időszak

 

2.   Adatok

A következő adattételeket – az NKB döntésétől függően – országosan vagy regionálisan, a távoli fióktelepek adatai nélkül, összesítve kell megadni.

 

Feldolgozott eurobankjegyek száma összesen

Forgalomképtelenként leválogatott eurobankjegyek

Visszaforgatott eurobankjegyek

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

A fenti táblázatban a »Feldolgozott eurobankjegyek száma összesen« megnevezésű oszlopnak azon bankjegyek teljes számát kell tartalmaznia, amelyek valódiságát és forgalomképességét bankjegyvizsgáló gépen, vagyis készpénz-visszaforgató gépen (CRM), készpénzkifizetésre szolgáló gépen (COM), pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gépen (TARM), bankjegyfeldolgozó és -válogató gépen (BPM) és opcionális forgalomképességi vizsgálatot biztosító, készpénzbefizetésre és készpénzkifizetésre alkalmas kombinált gépen (CCM) ellenőrizték. Ezekben az adatokban a következő bankjegyek nem szerepelnek: a) azon bankjegyek, amelyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát kézi úton végzik, pl. pénztári műveletek vagy back-office műveletek; b) azon bankjegyek, amelyek valódiságát bankjegyvizsgáló gépen ellenőrizték, forgalomképességét azonban nem, pl. olyan bankjegyek, amelyek eredetiségét készpénzbefizetésre alkalmas gépeken (CIM), (opcionális forgalomképességi vizsgálat nélküli) CCM-eken, pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyvalódiság-vizsgáló gépeken (TAM) és bankjegyvalódiság-vizsgáló gépeken (BAM) vizsgálták.

A »Forgalomképtelenként leválogatott eurobankjegyek« megnevezésű oszlop a feldolgozott eurobankjegyek részhalmaza, és annak a gépek által valódiként és forgalomképtelenként (4b. kategória) osztályozott bankjegyek számát kell tartalmaznia. Ez az adattétel a CRM-ekre, COM-okra, TARM-okra és BPM-ekre, valamint opcionális forgalomképességi vizsgálatot biztosító CCM-ekre vonatkozik.

A »Visszaforgatott eurobankjegyek« megnevezésű oszlop a feldolgozott eurobankjegyek teljes számának részhalmaza, és:

a)

CRM-ek, COM-ok és TARM-ok esetében a gépek által valódiként és forgalomképesként (4a. kategória) osztályozott és az ügyfelek részére kiadott bankjegyeknek a gépek statisztikáiban szereplő számát kell tartalmaznia;

b)

a BPM-ek és az opcionális forgalomképességi vizsgálatot biztosító CCM-ek esetében a gépek által valódiként és forgalomképesként (4a. kategória) osztályozott és az NKB-hoz vissza nem juttatott, hanem a bankjegyeknek a készpénzforgalomba történő visszaforgatása céljából megtartott bankjegyek számát kell tartalmaznia.

Az ügyfél által kezelt gépeken és automata pénzkiadókon át kiadott eurobankjegyek száma

 

Amennyiben egy NKB alkalmazza a távoli fiókokra vonatkozó, a 7. cikkben meghatározott kivételt, ezek az adatok kötelezőek az adott tagállam hitelintézetei számára. A hitelintézeteknek konzultálniuk kell az NKB-jukkal annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról, hogy ezeket az adatokat szolgáltatniuk kell-e.

3. Függelék

HITELINTÉZETEK TÁVOLI FIÓKJAI

Ezeket az adatokat csak azoknak a hitelintézeteknek kell megadniuk, amelyek rendelkeznek a 7. cikk (1) bekezdésében említett távoli fiókokkal.

1.

Hitelintézet adatai

Hitelintézet neve

 

Adatszolgáltatási időszak

 


2.

Adatok

Távoli fiók neve

Cím

Az ügyfél által kezelt gépeken és automata pénzkiadókon át kiadott eurobankjegyek száma

 

 

 


(1)  Az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.).

(2)  (*) Ezeket a rovatokat az EKB honlapján szereplő megfelelő adatokkal összhangban kell kitölteni.

(3)  (*) Ezeket a rovatokat az EKB honlapján szereplő megfelelő adatokkal összhangban kell kitölteni.


Top