EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0010

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/685 határozata (2019. április 18.) a 2019-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2019/10)

OJ L 115, 2.5.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/685/oj

2.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/16


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/685 HATÁROZATA

(2019. április 18.)

a 2019-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2019/10)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

tekintettel a felügyeleti díjakról szóló, 2014. október 22-i 1163/2014/EU európai központi banki rendeletre (EKB/2014/41) (2) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére és 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 9. cikkének (2) bekezdése alapján kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összegének fedeznie kell az Európai Központi Banknál (EKB) az adott díjfizetési időszak során a felügyeleti feladataival összefüggésben felmerült kiadásokat, de nem haladhatja meg azokat. Ezek a kiadások az EKB felügyeleti feladataival, így például a jelentős szervezetek közvetlen felügyeletével, a kevésbé jelentősnek minősülő szervezetek felügyeletének felvigyázásával, valamint horizontális feladatok ellátásával és különleges szolgáltatásokkal közvetlenül összefüggő költségekből állnak. Emellett magukban foglalnak az EKB felügyeleti feladataival közvetetten összefüggő költségeket is, például az EKB támogató üzleti területei által nyújtott szolgáltatásokat, beleértve a létesítménygazdálkodást, az emberierőforrás-gazdálkodást, az adminisztratív szolgáltatásokat, a költségvetés-tervezést és ellenőrzést, a számvitelt, a jogi, a kommunikációs és a fordítási szolgáltatásokat, a belső auditot, valamint a statisztikai és az információtechnológiai szolgáltatásokat is.

(2)

A jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok, valamint a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díjak kiszámítása érdekében a teljes költségeket az azon megfelelő funkciókhoz rendelt kiadások alapján kell megosztani, amelyek a jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok közvetlen felügyeletét, illetve a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok közvetett felügyeletét ellátják.

(3)

A 2019-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegét az alábbiak összegeként kell kiszámítani: a) a felügyeleti feladatok becsült éves költségei 2019-re vonatkozóan, az EKB 2019. évi jóváhagyott költségvetése alapján, figyelembe véve az EKB-nál várhatóan felmerülő becsült éves költségeket érintő, az e határozat elfogadása időpontjában ismert fejleményeket; és b) a 2018-ból származó többlet vagy hiány.

(4)

A többletet vagy hiányt oly módon kell kiszámítani, hogy a felügyeleti feladatok 2018-ra vonatkozóan felmerült, az EKB 2018-ra szóló éves beszámolójában (3) feltüntetett tényleges éves költségeit le kell vonni a 2018-ra vonatkozóan kivetett, az (EU) 2018/667 európai központi banki határozat (EKB/2018/12) (4) mellékletében meghatározott becsült éves költségekből.

(5)

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban a korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegeit, a 14. cikkel összhangban befolyt kamatfizetéseket, valamint az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegeket, amennyiben vannak ilyenek, szintén figyelembe kell venni a felügyeleti feladatok 2019-re vonatkozó becsült éves költségei keretében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 468/2014/EU európai központi banki rendeletben (EKB/2014/17) (5) és az 1163/2014/EU rendeletben (EKB/2014/41) szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók.

2. cikk

A 2019-re eső éves felügyeleti díjak teljes összege

(1)   A 2019-re eső éves felügyeleti díjak teljes összege 576 020 336 EUR, amely az I. mellékletben rögzített módon került kiszámításra.

(2)   A felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok egyes kategóriái az éves felügyeleti díjak alábbi teljes összegét fizetik meg:

a)

jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok: 524 196 987 EUR;

b)

kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok: 51 823 349 EUR.

A 2019-re vonatkozóan fizetendő éves felügyeleti díjak teljes összegének az egyes kategóriák tekintetében történő megosztását a II. melléklet mutatja be.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. április 18-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 311., 2014.10.31., 23. o.

(3)  Közzétéve 2019. februárban az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2018/667 határozata (2018. április 19.) a 2018-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2018/12) (HL L 111., 2018.5.2., 3. o.).

(5)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 2019-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegének kiszámítása

(EUR)

A 2019-re vonatkozó becsült éves költségek

559 007 136

Bérek és juttatások

264 525 116

Irodaépületek bérleti és karbantartási díja

58 866 157

Egyéb működési költség

235 615 863

2018-ból származó többlet/hiány

15 332 187

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban figyelembe veendő összegek

1 681 013

A korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegei

0

A fenti rendelet 14. cikkével összhangban befolyt kamatfizetések

– 9 626

A fenti rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegek

1 690 639

ÖSSZESEN

576 020 336


II. MELLÉKLET

A 2019-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegének megosztása

(EUR)

 

Jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok

Kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok

Összesen

A 2019-re vonatkozó becsült éves költségek

508 696 494

50 310 642

559 007 136

2018-ból származó többlet/hiány

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban figyelembe veendő összegek

1 548 203

132 810

1 681 013

A korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegei

0

0

0

A fenti rendelet 14. cikkével összhangban befolyt kamatfizetések

– 7 918

– 1 708

– 9 626

A fenti rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegek

1 556 121

134 518

1 690 639

ÖSSZESEN

524 196 987

51 823 349

576 020 336


Top