EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1936

A Bizottság (EU) 2018/1936 végrehajtási rendelete (2018. december 10.) a 371/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a dimetil-amino-etanol (DMAE) maximális határértéke tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/8218

OJ L 314, 11.12.2018, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1936/oj

11.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1936 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 10.)

a 371/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek a dimetil-amino-etanol (DMAE) maximális határértéke tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére és 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről, az engedély megadásának feltételeiről és az engedélyezési eljárásokról.

(2)

A dimetilglicin-nátriumsó brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való használatát a 371/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) tíz évre engedélyezte.

(3)

Az 1831/2003/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerint, annak 7. cikkével összefüggésben az engedély jogosultja a gyártási folyamat módosításával javaslatot tett az engedély feltételeinek módosítására. A kérelemhez csatolták a kérelmet alátámasztó adatokat. A Bizottság továbbította a kérelmet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).

(4)

A Hatóság 2018. április 17-i véleményében (3) megállapította, hogy az új gyártási eljárással előállított adalékanyag nincs káros hatással sem az állati, sem az emberi egészségre, sem pedig a környezetre. Emellett azt is megállapította, hogy a dimetil-amino-etanol (DMAE) 0,1 % vagy annál alacsonyabb szinten való jelenléte nem befolyásolja az adalékanyag hatékonyságát. A Hatóság úgy ítélte meg, hogy nem szükséges a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomonkövetési előírásokat elrendelni. A Hatóság ellenőrizte továbbá az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban található takarmány-adalékanyagra vonatkozó analitikai módszerről szóló jelentést.

(5)

Az új gyártási eljárással előállított dimetilglicin-nátriumsó értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó anyag használatát az e rendeletben meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

A 371/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 371/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének negyedik oszlopában („Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer”) a „Hatóanyag” címszó alatt a szöveg a végén a következő szövegrésszel egészül ki: „Dimetil-amino-etanol (DMAE) ≤ 0,1 %”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A Bizottság 371/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. április 15.) a dimetilglicin-nátriumsó brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultjának neve: Taminco N.V.) (HL L 102., 2011.4.16., 6. o.).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(5):5268.


Top