Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1717

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1717 rendelete (2018. november 14.) az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításárólEGT-vonatkozású szöveg.

PE/39/2018/REV/1

OJ L 291, 16.11.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1717/oj

16.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 291/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1717 RENDELETE

(2018. november 14.)

az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-i azon szándékának bejelentésével összefüggésben, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikke értelmében kilép az Unióból, a 27 másik tagállam a Tanács 2017. november 20-i ülése alkalmával az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) (a továbbiakban: a Hatóság) új székhelyeként Párizst (Franciaország) választotta ki.

(2)

Tudomásul véve „Az Európai Unió és az Egyesült Királyság kormánya főtárgyalóinak az Egyesült Királyság Európai Unióból való rendezett kilépésére irányuló, az EUSZ 50. cikke szerinti tárgyalások első szakaszában elért előrehaladásról szóló, 2017. december 8-i közös jelentést”, és különösen annak a pénzügyi elszámolásról szóló fejezetét, valamint azt, hogy az Egyesült Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2019-es és a 2020-as pénzügyi évben ugyanúgy hozzájárul az Unió általános költségvetéséhez, mintha továbbra is az Unió tagja maradna, valamint hogy a 2020. december 31-éig fennmaradó kötelezettségvállalások finanszírozásának ráeső részéhez is hozzájárul, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésére irányuló döntéséből eredően a Hatóság székhelyének áthelyezésével járó költségeket az Unió költségvetésén keresztül az Unió valamennyi adófizetője állja. Az Egyesült Királyság felajánlotta, hogy megvitatja a londoni székhelyű uniós ügynökségekkel a kilépésükkel járó költségek csökkentésének módjait.

(3)

Tekintettel az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésére, a Hatóság számára 2019. március 30-tól új székhelyet kell biztosítani.

(4)

A Hatóság megfelelő működésének új székhelyén történő biztosítása érdekében a Hatóság és Franciaország között székhely-megállapodást kell kötni, valamint a Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének (3) 88. cikkével összhangban álló ingatlanprojektet kell elfogadni, mielőtt a Hatóság elfoglalja új székhelyét. Az új épületnek 2019. március 30-ig készen kell állnia és alkalmasnak kell lennie a székhely állandó áthelyezésére. A székhely-megállapodásnak tükröznie kell a francia hatóságok felelősségét azzal kapcsolatban, hogy a Hatóság áthelyezésével összefüggésben a Hatóság megfelelő működésének biztosítására a legmegfelelőbb feltételeket nyújtják.

(5)

A Hatóság székhelyének áthelyezése nem kérdőjelezi meg az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott létszámtervet, sem a Hatóságnál dolgozó tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó személyzeti szabályzat alkalmazását.

(6)

A Hatóság áthelyezése nem járhat semmilyen következménnyel az európai felügyeleti hatóságok egyedi megbízatásainak végrehajtására vagy különálló jogi státuszuk fenntartására. Az áthelyezés adott esetben lehetővé teheti a fő tevékenységekhez nem kapcsolódó, adminisztratív támogató szolgáltatások és létesítménykezelési szolgáltatások uniós ügynökségek közötti megosztását.

(7)

Az uniós intézmények közötti kapcsolatokat kölcsönös lojális együttműködés alapján kell kialakítani úgy, hogy az egyes intézmények az EUSZ-ben és az Európai Unió működéséről szóló szerződésben rájuk ruházott hatáskörök keretein belül, az ott meghatározott eljárások, feltételek és célok szerint járjanak el.

(8)

Annak érdekében, hogy a Hatóság számára elegendő idő álljon rendelkezésre az áthelyezéshez, e rendeletnek a rendes jogalkotási eljárással összhangban történő elfogadását követően sürgősen hatályba kell lépnie.

(9)

Az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4) ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 1093/2010 rendelet 7. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Székhely

A Hatóság székhelye Párizs, Franciaország.

A Hatóság székhelye nem érinti a Hatóság feladatainak és hatásköreinek végrehajtását, irányítási struktúrájának megszervezését, fő szervezeti egységeinek működését vagy tevékenységeinek fő finanszírozását, ugyanakkor adott esetben lehetővé teszi a Hatóság fő tevékenységeihez nem kapcsolódó adminisztratív támogató szolgáltatások és létesítménykezelési szolgáltatások uniós ügynökségekkel történő megosztását. A Bizottság legkésőbb 2019. március 30-ig, és azt követően 12 havonta jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy az európai felügyeleti hatóságok megfelelnek-e ezeknek a követelményeknek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. március 30-ától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2018. november 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

K. EDTSTADLER


(1)  HL C 197., 2018.6.8., 72. o.

(2)  Az Európai Parlament 2018. október 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. november 9-i határozata.

(3)  A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


Top