Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1710

A Bizottság (EU) 2018/1710 végrehajtási rendelete (2018. november 13.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2018. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány módosításáról és az (EU) 2018/866 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

C/2018/7442

OJ L 286, 14.11.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1710/oj

14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1710 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 13.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2018. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány módosításáról és az (EU) 2018/866 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/866 bizottsági végrehajtási rendelet (2) az 1306/2013/EU rendelet alapján rögzítette a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási arányt a 2018. naptári év vonatkozásában. E kiigazítási arány meghatározása a 2019. évi költségvetési tervezet keretében rendelkezésre álló információk alapján történt, figyelembe véve különösen az 1306/2013/EU rendelet 25. cikkében említett, a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása révén a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék 468,7 millió EUR-t kitevő összegét.

(2)

Bár a pénzügyi fegyelem szükségességével összefüggő összeg a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék esetében továbbra is 468,7 millió EUR marad, a Bizottságnak a 2019. évi költségvetési tervezethez benyújtott 1. számú módosítási indítványában szereplő, a közvetlen kifizetésekre és a piachoz kapcsolódó kiadásokra vonatkozó előrejelzésekkel kapcsolatban elérhető információk alapján ugyanakkor indokolt módosítani a pénzügyi fegyelmi mechanizmus szerinti kiigazításnak az (EU) 2018/866 végrehajtási rendeletben megállapított mértékét.

(3)

Következésképpen a Bizottság rendelkezésére álló új információk alapján helyénvaló a kiigazítási arányt az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének (4) bekezdésével összhangban módosítani azon naptári év december 1-je előtt, amelyre a kiigazítási arány alkalmazandó.

(4)

Általános szabályként az adott (N.) naptári évre közvetlen kifizetés iránti támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők részére az N + 1. pénzügyi éven belüli rögzített kifizetési időszakban kell folyósítani a kifizetést. A tagállamok azonban – bizonyos korlátokon belül – a szóban forgó kifizetési időszak lejárta után, késedelmesen is teljesíthetnek a mezőgazdasági termelők részére kifizetéseket. Az ilyen késedelmes kifizetések teljesítésére egy későbbi pénzügyi évben is sor kerülhet. Ha egy adott naptári évben pénzügyi fegyelmet kell alkalmazni, a kiigazítási arányt csak azokra a kifizetésekre szabad alkalmazni, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell. Ezért a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a kiigazítási arány csak azokra a kifizetésekre legyen alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a kifizetést mikor folyósítják a mezőgazdasági termelők részére.

(5)

Az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 8. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének megfelelően meghatározott, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó kiigazítási arány csak az adott naptári évben a mezőgazdasági termelőknek nyújtandó olyan közvetlen kifizetésekre alkalmazandó, amelyek összege meghaladja a 2 000 EUR-t. Emellett az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közvetlen kifizetések fokozatos bevezetése következtében a kiigazítási arány Horvátország esetében csak 2022. január 1-jétől alkalmazandó. Az e rendeletben meghatározandó kiigazítási arányt ezért az említett tagállam mezőgazdasági termelőinek folyósított kifizetésekre nem kell alkalmazni.

(6)

A mezőgazdasági termelők 2018. naptári évre vonatkozó, közvetlen kifizetés iránti kérelmei alapján nyújtandó valamennyi kifizetés összegét a módosított kiigazítási arány figyelembevételével kell megállapítani. Az egyértelműség érdekében az (EU) 2018/866 végrehajtási rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni,

(7)

Annak érdekében, hogy a módosított kiigazítási arány alkalmazandó legyen az 1306/2013/EU rendeletben a kifizetések mezőgazdasági termelők részére való teljesítésének megkezdésére előírt időponttól, ezt a rendeletet 2018. december 1-jétől indokolt alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek keretében a mezőgazdasági termelőknek a 2018. naptári év tekintetében benyújtott támogatási kérelmek alapján teljesítendő, 2 000 EUR-t meghaladó összegű közvetlen kifizetések összegét – az 1306/2013/EU rendelet 25. és 26. cikke szerinti kiigazítási arány rögzítése céljából, és az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban – 1,411917 %-os kiigazítási arány alkalmazásával csökkenteni kell.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott csökkentés Horvátország esetében nem alkalmazandó.

2. cikk

Az (EU) 2018/866 végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2018/866 végrehajtási rendelete (2018. június 13.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási aránynak a 2018. naptári év vonatkozásában történő rögzítéséről (HL L 149., 2018.6.14., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).


Top