EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1462

A Bizottság (EU) 2018/1462 rendelete (2018. szeptember 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének az egyes szorbitan-észterek (E 491 szorbitan-monosztearát, E 492 szorbitan-trisztearát és E 495 szorbitan-monopalmitát) specifikációi tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/6185

OJ L 245, 1.10.2018, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1462/oj

1.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 245/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1462 RENDELETE

(2018. szeptember 28.)

az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének az egyes szorbitan-észterek (E 491 szorbitan-monosztearát, E 492 szorbitan-trisztearát és E 495 szorbitan-monopalmitát) specifikációi tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikkére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 231/2012/EU bizottsági rendelet (3) meghatározza az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációit.

(2)

Az említett specifikációk az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett egységes eljárással naprakésszé tehetők akár a Bizottság kezdeményezése, akár egy kérelem nyomán.

(3)

2014. október 14-én a Bizottsághoz kérelem érkezett a szorbitan-monosztearát (E491), a szorbitan-trisztearát (E492) és a szorbitan-monopalmitát (E495) élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak módosítása iránt. A kérelmet a Bizottság az 1331/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(4)

A jelenlegi uniós specifikációk egy sor dermedéspont-hőmérsékletet (azonosító paraméter) határoznak meg a szorbitan-monosztearátra (E491), a szorbitan-trisztearátra (E492) és a szorbitan-monopalmitátra (E495) vonatkozóan.

(5)

A kérelmező kéri, hogy távolítsák el a dermedéspont-tartományt mint a szorbitan-monosztearát (E491), a szorbitan-trisztearát (E492) és a szorbitan-monopalmitát (E495) uniós specifikációkban szereplő azonosítási módszerét, mivel az egyértelmű és közös módszertan hiánya miatt nem optimális módszer az azonosításra.

(6)

2017. május 5-i szakvéleményében (4) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) arra a következtetésre jutott, hogy a specifikációk módosítása a szorbitan-monosztearát (E491), a szorbitan-trisztearát (E492) és a szorbitan-monopalmitát (E495) azonosítására szolgáló „dermedéspont-tartomány” paraméternek a kérelmező javaslata szerinti eltávolítása tekintetében nem adna okot a biztonságossággal kapcsolatos aggályokra.

(7)

A Hatóság ezenfelül arra a következtetésre jutott, hogy a dermedéspont-tartomány uniós specifikációkból való eltávolítása révén kevésbé lennének jellemezve a telítet zsírsavak különböző szorbitan-észterei, és hogy ezen azonosító paraméter helyébe egy másikat lehetne léptetni. A Hatóság rámutatott arra, hogy a rendelkezésre álló analitikai módszerek közül úgy tűnik, hogy a gázkromatográfiás elemzés szolgáltatja a legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeket, és meg is felel az élelmiszer-ellenőrzések céljaira.

(8)

Ennek következtében helyénvaló oly módon módosítani az uniós specifikációkat, hogy azokból elmaradjon a dermedéspont-tartomány mint a szorbitan-monosztearát E 491, szorbitan-trisztearát E 492 és szorbitan-monopalmitát E 495 élelmiszer-adalékanyagok azonosító paramétere, és annak helyébe a következő szöveg lépjen: „Azonosító teszt – savszám, jódszám, gázkromatográfia révén”.

(9)

A 231/2012/EU rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 231/2012/EU rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 16. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1. o.).

(4)  EFSA ANS Panel (EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to food), 2017. Scientific Opinion on the re-evaluation of sorbitan monostearate (E 491), sorbitan tristearate (E 492), sorbitan monolaurate (E 493), sorbitan monooleate (E 494) and sorbitan monopalmitate (E 495) when used as food additives. (EFSA ANS Szakbizottság (az EFSA élelmiszer-adalékanyagokkal és élelmiszerekhez adott tápanyagforrásokkal foglalkozó testülete), 2017., Tudományos szakvélemény a szorbitan-monosztearát (E491), a szorbitan-trisztearát (E492) és a szorbitan-monopalmitát (E495) élelmiszer-adalékanyagként való használatának újraértékeléséről). EFSA Journal 2017;15(5):4788, 56 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788


MELLÉKLET

A 231/2012/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az E 491 szorbitan-monosztearát élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzésben a „dermedéspont-tartományra” vonatkozó specifikáció helyébe a következő szöveg lép:

„Azonosító teszt

savszám, jódszám (legfeljebb 4), gázkromatográfia révén”

2.

Az E 492 szorbitan-trisztearát élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzésben a „dermedéspont-tartományra” vonatkozó specifikáció helyébe a következő szöveg lép:

„Azonosító teszt

savszám, jódszám (legfeljebb 4), gázkromatográfia révén”

3.

Az E 495 szorbitan-monopalmitát élelmiszer-adalékanyagra vonatkozó bejegyzésben a „dermedéspont-tartományra” vonatkozó specifikáció helyébe a következő szöveg lép:

„Azonosító teszt

savszám, jódszám (legfeljebb 4), gázkromatográfia révén”


Top