Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1246

A Bizottság (EU) 2018/1246 rendelete (2018. szeptember 18.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a fadesztillátumnak az aromák uniós listájába való felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/5505

OJ L 235, 19.9.2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1246/oj

19.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 235/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1246 RENDELETE

(2018. szeptember 18.)

az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a fadesztillátumnak az aromák uniós listájába való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló, 2008. december 16-i 1331/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1334/2008/EK rendelet I. melléklete létrehozza az élelmiszerekben és azok felületén történő használatra engedélyezett aromák és alapanyagok uniós listáját, és meghatározza ezen anyagok felhasználási feltételeit.

(2)

A 872/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) elfogadta az aromák listáját, és e listát beillesztette az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének A. részébe. A 872/2012/EU rendelet a B. („Aromaanyag-készítmények”) a C. („Hőkezeléssel előállított aromaanyagok”), a D. („Aroma-elővegyületek”), az E. („Egyéb aromaanyagok”) és az F. („Alapanyagok”) részt is beillesztette az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletébe. Az I. melléklet B. – F. részei megfelelnek az 1334/2008/EK rendelet 9. cikke b) – f) pontjaiban említett aromák és alapanyagok kategóriáinak. A B.– F. részek nem tartalmaznak bejegyzéseket.

(3)

Az 873/2012/EU bizottsági rendelet (4) meghatározza az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedéseket.

(4)

A 873/2012/EU rendelet 4. cikke meghatározza az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének B. – F. részeibe tartozó aromákat tartalmazó élelmiszerekre vonatkozó átmeneti időszakot, amelyekre vonatkozóan a rendelet 3. cikkének megfelelően legkésőbb 2015. október 22-ig kérelmet nyújtanak be. A 4. cikk úgy rendelkezik, hogy az ilyen élelmiszerek forgalomba hozatalára vonatkozó átmeneti időszak vége 2018. április 22.

(5)

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének naprakésszé tétele az 1331/2008/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésben említett egységes eljárás révén a Bizottság kezdeményezésére vagy valamely tagállam vagy érdekelt fél kérelmére történhet.

(6)

2012. október 16-án kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz a fadesztillátumnak [FL-szám: 21.001] az „Egyéb aromaanyagok” kategóriában „rum éter” néven történő engedélyezésére. A kérelmező ezen aromaanyag étkezési jégben, édességekben, rágógumiban, gabonákban és gabonamagvakból, gyökerekből, gumókból és hüvelyesekből származó termékekben, finompékárukban, húsban és húsipari termékekben, sókban, fűszerekben, levesekben, szószokban, salátákban, alkoholmentes és alkoholtartalmú italokban meghatározott mértékben való használatát kérte.

(7)

A Bizottság elküldte a kérelmet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság), és felkérte véleménynyilvánításra. A kérelmet a Bizottság az 1331/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően hozzáférhetővé tette a tagállamok számára.

(8)

2017. augusztus 24-én a Hatóság elfogadta a következő szakvéleményt: „Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether”, concerning the evaluation of the safety of pyroligneous distillate [FL no. 21.001] when used as a flavouring under the category „other flavourings” (5) (Szakvélemény az 500 (FGE.500) számú ruméter aromacsoport-értékelésről, a fadesztillátum [FL-szám: 21.001] biztonságosságának értékelésére vonatkozóan „Egyéb aromaanyagok” kategóriában aromaanyagként való használatakor”. Ez a termék egy több mint nyolcvan egyedi összetevőből álló összetett keverék. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az aromaanyagok kockázatértékelésének általános stratégiája szerint a genotoxikus anyagoknak a ruméter összetevőiként való jelenléte aggodalomra ad okot. Komoly biztonsági aggályokat jelzett számos összetevő – mint például a furánok és származékaik és egyéb genotoxicitáshoz és karcinogenitáshoz kapcsolódó összetevő – tekintetében, valamint említést tett a karcinogenitás etanol által jelentett kockázatáról is.

(9)

A Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot a fadesztillátumnak [FL-szám: 21.001] a hagyományos, tuzemák és tuzemský elnevezésű szeszes italokban való használatáról és kérelmezte e használat fenntartását e konkrét szeszes italok tekintetében.

(10)

Az 1334/2008/EK rendelet (7) preambulumbekezdése értelmében az aromák jóváhagyása során figyelembe kell venni egyéb, az adott kérdést tekintve releváns tényezőket is, beleértve a társadalmi és tradicionális tényezőket. Mivel ezen aroma jelenleg szükséges a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban a tuzemák és tuzemský elnevezésű szeszes italok egyedi érzékszervi jellemzőinek fenntartásához, helyénvaló ezen anyag engedélyezése az e rendelet mellékletében meghatározott feltételek mellett.

(11)

Az említett szeszes italok – mint általában az összes szeszes ital és alkoholtartalmú ital – gyermekek, vagy más veszélyeztetett népességcsoportok általi fogyasztásra nem javasoltak. A meglévő címkézési követelményeken túlmenően a tagállamoknak meg kell követelniük további információk biztosítását a fadesztillátumnak [FL-szám: 21.001] az említett hagyományos alkoholtartalmú italokban való jelenlétéhez kapcsolódó egyedi kockázatok tekintetében.

(12)

A fadesztillátumot [FL -szám: 21.001] tartalmazó szeszes italok nem használhatók más élelmiszerek előállításához.

(13)

A tuzemák és tuzemský elnevezésű szeszes italok címkézésén az aromára való hivatkozás esetén alkalmazni kell az elnevezést és az FL-számot.

(14)

Az 1334/2008/EK rendelet 15. cikkének követelményein túl – az önmagában nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt fadesztillátum [FL-szám: 21.001] forgalmazásakor – a címkézésen fel kell tüntetni, hogy ezt az aromát kizárólag a tuzemák és tuzemský elnevezésű szeszes italok előállításához lehet felhasználni.

(15)

A jogbiztonság biztosítása érdekében ezt a rendeletet 2018. április 23-tól kell alkalmazni.

(16)

Ez a rendelet 5 éves időtartamig marad életben, hogy lehetővé váljon a fadesztillátum [FL-szám: 21.001] alternatíváinak kifejlesztése a tuzemák és tuzemský elnevezésű hagyományos szeszes italokban történő felhasználásra.

(17)

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének E. részét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének E. része e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

A fadesztillátum [FL-szám:21.001] elnevezésű termék használata a jelen rendelet mellékletében meghatározott korlátozások mellett engedélyezett a tuzemák és tuzemský nevű hagyományos szeszes italokban.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. április 23-tól2023. szeptember 19-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 34. o.

(2)  HL L 354., 2008.12.31., 1. o.

(3)  A Bizottság 872/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 1.) az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2012.10.2., 1. o.).

(4)  A Bizottság 873/2012/EU rendelete (2012. október 1.) az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről (HL L 267., 2012.10.2., 162. o.).

(5)  EFSA Journal 2017;15(8):4897.


MELLÉKLET

A 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének E. része a következő, a fadesztillátumra [FL-szám: 21.001] vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

FL-szám

Név

CAS-szám:

JECFA-szám

CoE-szám

Az adott aromaanyag tisztasága

A felhasználás korlátozása

Lábjegyzet

Hivatkozás

„21.001

Fadesztillátum

A faecet és az etanol reakciótermékeinek desztillálása útján nyert anyagokból álló összetett keverék. Rumhoz hasonló ízű és illatú folyadék.

Összetevők:

(Gázkromatográfiával/lángionizációs detektorral meghatározott) etanol: 40 tömegszázalék felett)

Etil-acetát: 25 tömegszázalék alatt)

Etil-formiát: 2 tömegszázalék alatt)

Etil-propionát: 4 tömegszázalék alatt)

Etil-butirát: 1,5 tömegszázalék alatt)

Metil-acetát: 3,5 tömegszázalék alatt)

Furánnal egyenértékű anyagok (furán és 2-metil-furán) furánban kifejezve: 8 mg/l alatt

Metanol és metanol származékok metanol egyenértékben kifejezve 2 tömegszázalék alatt)

Benzopirén: 1 μg/l alatt

Benz(a)antracén: 2 μg/l alatt

Savak (ecetsavban kifejezve): 1,00 g/l alatt

Kizárólag az alábbi szeszes italokban:

A 110/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó tuzemák és tuzemský, a kizárólag a végső fogyasztóknak szánt végső csomagolásban forgalomba hozva, 3 800  mg/l.

1.

A tuzemák és tuzemský elnevezésű szeszes italok címkézésén a fadesztillátum [FL-szám: 21.001] anyagra való hivatkozás esetén az elnevezést vagy az FL-számot kell használni.

2.

A fadesztillátumot [FL-szám: 21.001] tartalmazó tuzemák és tuzemský elnevezésű szeszes italok nem használhatók más élelmiszerek előállításához.

3.

Az 1334/2008/EK rendelet 15. cikkének követelményein túl, ezen aroma önmagában történő forgalmazásakor a címkézésen fel kell tüntetni, hogy ezt az aromát kizárólag a tuzemák és tuzemský elnevezésű szeszes italok előállításához lehet felhasználni.

A tagállamoknak kiegészítő címkézést kell megkövetelniük, amely tájékoztatja a fogyasztókat a fadesztillátumnak [FL-szám: 21.001] a tuzemák és tuzemský elnevezésű szeszes italokban való jelenlétéhez kapcsolódó egyedi kockázatokról.

 

EFSA”


Top