EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1100

A Bizottság (EU) 2018/1100 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. június 6.) a harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről szóló 2271/96/EK tanácsi rendelet mellékletének módosításáról

C/2018/3572

OJ L 199I , 7.8.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1100/oj

7.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 199/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1100 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. június 6.)

a harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről szóló 2271/96/EK tanácsi rendelet mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről szóló, 1996. november 22-i 2271/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke második bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2271/96/EK rendelet a harmadik országok által elfogadott törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok, valamint az azok alapján hozott vagy az azokból eredő intézkedések területen kívüli alkalmazásából származó hatások ellen hat, amennyiben az ilyen alkalmazás hátrányosan befolyásolja az Unió és harmadik országok közötti nemzetközi kereskedelemmel és/vagy tőkemozgással vagy az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységekkel foglalkozó természetes és jogi személyek érdekeit.

(2)

A rendelet elismeri, hogy az ilyen jogi aktusok területen kívüli alkalmazásuk miatt sértik a nemzetközi jogot.

(3)

A 2271/96/EK rendelet melléklete határozza meg a harmadik országok azon jogi aktusait, amelyekre a rendelet alkalmazandó.

(4)

2018. május 8-án az Egyesült Államok bejelentette, hogy az Iránnal kapcsolatos nemzeti korlátozó intézkedései felfüggesztését megszünteti. Ezen intézkedések némelyikének alkalmazása kiterjed az ország területén kívülre, és káros hatással jár az Unió, valamint azon természetes és jogi személyek érdekeire, akik, illetve amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján jogokat gyakorolnak.

(5)

A rendelet mellékletét ezért e korlátozó intézkedések felvétele érdekében módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2271/96/EK rendelet mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 1996.11.29., 1. o.


MELLÉKLET

TÖRVÉNYEK, RENDELETEK ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOK

Megjegyzés: Az e mellékletben szereplő jogi aktusok fő rendelkezéseinek összefoglalója csak tájékoztató jellegű. A rendelkezések teljes áttekintése és azok pontos tartalma a vonatkozó jogi aktusokban található.

ORSZÁG: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

TÖRVÉNYEK

1.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993”, Title XVII „Cuban Democracy Act 1992”, 1704 és 1706. szakasz

Előírt kötelezettség:

A követelményeket a „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996” I. címe foglalja egységes szerkezetbe (lásd alább).

Az EU-érdekek lehetséges sérelme:

A felmerülő kötelezettségeket a „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996” tartalmazza (lásd alább).

2.   „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”

I. cím:

Előírt kötelezettség:

Az USA által Kuba vonatkozásában elrendelt gazdasági és pénzügyi embargó betartása megköveteli többek között a kubai eredetű áruk vagy szolgáltatások vagy a kubai eredetű anyagokat vagy árukat tartalmazó áruk vagy szolgáltatások USA-ba közvetlenül vagy harmadik országokon keresztül történő behozatalának tilalmát, a Kubában tartott vagy Kuba érintésével tárolt vagy szállított áruk kereskedelmének tilalmát, a Kubából származó cukor USA-ba történő reexportjának tilalmát anélkül, hogy az exportőrt az illetékes nemzeti hatósága értesíti, valamint cukoripari termékek USA-ba történő behozatalát olyan biztosíték nélkül, amely szerint a termékek nem Kubából származnak, a kubai vagyonok befagyasztását és a Kubával bonyolított pénzügyletek zárolását.

Az EU-érdekek lehetséges sérelme:

Hajórakomány ki- vagy berakodásának tilalma bárhol az USA-ban vagy egy USA-beli kikötőbe való belépés tilalma; a Kubából származó áruk vagy szolgáltatások behozatalának vagy az USA-ból származó áruk vagy szolgáltatások Kubába történő kivitelének tilalma, a Kubát érintő pénzügyletek megakadályozása.

III. és IV. cím:

Előírt kötelezettség:

A korábban amerikai állampolgárságú személyek (beleértve az Egyesült Államokban állampolgárságot szerzett kubaiak) tulajdonában levő, majd a kubai rezsim által kisajátított tulajdon tiltott kereskedelmének („trafficking”) megszüntetése. (Ide tartozik a használat, az eladás, az átruházás, az ellenőrzés, a kezelés és egyéb, egy személy javát szolgáló tevékenységek.)

Az EU-érdekek lehetséges sérelme:

A már felmerült kötelezettségeken alapuló tiltott kereskedelmi tevékenységet végző EU-állampolgárokkal vagy vállalkozókkal szemben az USA-ban kezdeményezett bírósági eljárás, amelynek következtében a megszületett ítéletek/határozatok értelmében kártérítést kell fizetni az USA-beli fél javára. A tiltott kereskedelemben részt vevő személyek – beleértve azok házastársát, kiskorú gyermekeit és képviselőit – USA-ba történő belépésének megtiltása.

3.   „Iran Sanctions Act of 1996”

Előírt kötelezettség:

 

Tilos tudatosan:

i.

12 hónapig Iránban befektetni legalább 20 millió USA-dollár összeget, ha az közvetlenül és jelentős mértékben hozzájárul az olajkészletek kitermeléséhez rendelkezésre álló iráni kapacitások bővítéséhez;

ii.

12 hónapig Irán számára 1 millió USD vagy azt meghaladó értékű, illetve 5 millió USD vagy azt meghaladó összesített értékű olyan árukat, szolgáltatásokat vagy más típusú támogatást nyújtani, amelyek közvetlenül és jelentősen elősegíthetik Iránban a finomított kőolajtermékek belföldi előállításának, vagy az iráni kőolajkészletek kitermeléséhez rendelkezésre álló kapacitásoknak a fenntartását vagy bővítését;

iii.

12 hónapig Irán számára 250 000 USD vagy azt meghaladó értékű, illetve 1 millió USD vagy azt meghaladó összesített értékű olyan árukat, szolgáltatásokat vagy más típusú támogatást nyújtani, amelyek közvetlenül és jelentősen elősegíthetik Iránban a petrolkémiai termékek belföldi előállításának fenntartását vagy bővítését;

iv.

12 hónapig Irán számára 1 millió USD vagy azt meghaladó értékű, illetve 5 millió USD vagy azt meghaladó összesített értékű a) finomított kőolajtermékeket vagy b) olyan árukat, szolgáltatásokat vagy más típusú támogatást nyújtani, amelyek közvetlenül és jelentősen elősegíthetik Irán képességét finomított kőolajtermékek behozatalára;

v.

részt venni 2002. január 1-jén vagy azt követően alapított közös vállalkozásban, amelynek célja az Irán területén kívüli kőolajkészletek kitermelése és amelyhez Iránnak vagy kormányának sajátos érdekei fűződnek;

vi.

részt venni a nyersolaj Iránból történő elszállításában, illetve elrejteni a nyersolajat és finomított kőolajtermékeket tartalmazó rakomány iráni származását;

 

Az EU-érdekek lehetséges sérelme:

Az USA-ba történő behozatal vagy beszerzések korlátozására irányuló intézkedések, USA-államkötvények elsődleges kereskedői vagy letéteményesi kijelölésének tilalma, az USA pénzügyi intézményei által nyújtott kölcsönökhöz való hozzáférés vagy az ilyen intézményeken keresztül történő átutalások megtagadása, az USA joghatósága alá tartozó devizaügyletek tilalma, az USA által előírt kiviteli korlátozások, az USA joghatósága alá tartozó tulajdoni ügyletek tilalma, illetve az EXIM-bank támogatásának megtagadása, továbbá kikötési, valamint ki- és berakodási korlátozások hajók számára.

4.   „Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012”

Előírt kötelezettség:

 

Tilos tudatosan:

i.

az iráni kikötőkben, az energia-, a hajózási vagy a hajógyártási ágazatban tevékenykedő bizonyos személyek, illetve a különös megjelölésű állampolgárokat és nemkívánatos személyeket tartalmazó listán szereplő iráni személyek számára vagy a nevükben jelentős támogatást – ideértve a jelentős pénzügyi tranzakciók megkönnyítését –, illetve árut vagy szolgáltatást nyújtani;

ii.

kereskedelmet folytatni Iránnal az ország energia-, hajózási vagy hajógyártási ágazatához kapcsolódó jelentős áruk vagy szolgáltatások tekintetében;

iii.

egyedi körülmények fennállása esetén Iránból kőolajat vagy kőolajtermékeket vásárolni és azokkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat végrehajtani;

iv.

a földgáz-kereskedelem terén Iránba vagy Iránból tranzakciókat folytatni vagy azokat elősegíteni (a külföldi pénzügyi intézményekre alkalmazandó);

v.

Iránnal olyan nemesfémek, grafit, nyers vagy félig feldolgozott fémek, vagy szoftver tekintetében kereskedelmet folytatni, amelyek meghatározott ágazatokban használhatók vagy bizonyos személyeket érinthetnek; továbbá az ilyen jellegű kereskedelemmel kapcsolatos jelentős pénzügyi tranzakciót elősegíteni;

vi.

olyan jegyzési garanciavállalási szolgáltatásokat, biztosítást és viszontbiztosítást nyújtani, amelyek meghatározott tevékenységekhez – ideértve, de nem kizárólagosan a fenti i) és ii) pontba tartozókat – vagy személyek meghatározott kategóriáihoz kapcsolódnak;

A kereskedelem vagy a tranzakció jellegétől, valamint a tanúsított kellő gondosság szintjétől függően bizonyos kivételek alkalmazandók.

 

Az EU-érdekek lehetséges sérelme:

Az USA-ba történő behozatal vagy beszerzések korlátozására irányuló intézkedések, USA-államkötvények elsődleges kereskedői vagy letéteményesi kijelölésének tilalma, az USA pénzügyi intézményei által nyújtott kölcsönökhöz való hozzáférés vagy az ilyen intézményeken keresztül történő átutalások megtagadása, az USA joghatósága alá tartozó devizaügyletek tilalma, az USA által előírt kiviteli korlátozások, az USA joghatósága alá tartozó tulajdoni ügyletek tilalma, illetve az EXIM-bank támogatásának megtagadása, valamint levelezőbanki számláknak az USA-ban való megnyitására és fenntartására vonatkozó tilalmak és korlátozások.

5.   „National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012”

Előírt kötelezettség:

 

Tilos tudatosan Irán Központi Bankjával vagy más kijelölt iráni pénzügyi intézménnyel jelentős pénzügyi tranzakciót folytatni vagy azt megkönnyíteni (a külföldi pénzügyi intézményekre alkalmazandó);

 

Egyedi körülmények között kivételt képeznek az élelmiszerrel és gyógyszerrel, valamint a kőolajjal kapcsolatos tranzakciók.

Az EU-érdekek lehetséges sérelme:

Polgári és büntetőjogi szankciók; levelezőbanki számláknak az USA-ban való megnyitására és fenntartására vonatkozó tilalmak és korlátozások.

6.   „Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012”

Előírt kötelezettség:

 

Tilos tudatosan:

i.

egyes iráni személyek számára jegyzési garanciavállalási szolgáltatásokat, biztosítást és viszontbiztosítást nyújtani;

ii.

iráni állampapírok vagy Irán irányítása alá tartozó jogalany kötvényeinek kibocsátását elősegíteni;

iii.

Irán kormányával vagy az iráni kormány joghatósága alá tartozó bármely személlyel közvetlenül vagy közvetetten az Egyesült Államok törvényei által tiltott tranzakcióban részt venni (amerikai állampolgárságú személyek tulajdonában álló vagy irányítása alá tartozó külföldi leányvállalatokra alkalmazandó);

iv.

speciális pénzügyi üzenetszolgáltatásokat nyújtani, illetve az ilyen üzenetszolgáltatásokhoz való közvetlen vagy közvetett hozzáférést biztosítani vagy megkönnyíteni az Iráni Központi Bank vagy olyan pénzügyi intézmény számára, amelyek tulajdoni részesedését az iráni proliferációs tevékenységekkel kapcsolatban zár alá vették.

Az i) pont tekintetében kivételek érvényesülnek a humanitárius segítségnyújtás, az élelmiszer- és gyógyszerellátás vonatkozásában, a tanúsított kellő gondosság szintjétől függően.

 

Az EU-érdekek lehetséges sérelme:

Az USA-ba történő behozatal vagy beszerzések korlátozására irányuló intézkedések, USA-államkötvények elsődleges kereskedői vagy letéteményesi kijelölésének tilalma, az USA pénzügyi intézményei által nyújtott kölcsönökhöz való hozzáférés vagy az ilyen intézményeken keresztül történő átutalások megtagadása, az USA joghatósága alá tartozó devizaügyletek tilalma, az USA által előírt kiviteli korlátozások, az USA joghatósága alá tartozó tulajdoni ügyletek tilalma, illetve az EXIM-bank támogatásának megtagadása, valamint levelezőbanki számláknak az USA-ban való megnyitására és fenntartására vonatkozó tilalmak és korlátozások

RENDELETEK

„Iranian Transactions and Sanctions Regulations”

Előírt kötelezettség:

 

Tilos újraexportálni olyan árukat, technológiát vagy szolgáltatásokat, amelyeket a) az Egyesült Államokból exportáltak és b) az Egyesült Államokban exportellenőrzési szabályok hatálya alá tartoznak, ha a kivitelre annak tudatában kerül sor, hogy az kifejezetten Irán vagy kormánya számára történik, illetve ez megalapozottan feltételezhető.

 

Nem képezik a tilalom tárgyát azok az áruk, amelyeket az USA területén kívül lényegesen átalakítottak külföldi gyártású termékké, valamint az ilyen termékbe foglalt áruk, amelyek a termék értékének kevesebb, mint 10 %-át képezik.

Az EU-érdekek lehetséges sérelme:

 

Polgári jogi szankciók, bírságok és szabadságvesztés kiszabása.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Szövetségi Törvénykönyv) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 – Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) és G (Penalities).

Előírt kötelezettség:

A tilalmakat a „Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996” I. címe foglalja egységes szerkezetbe, lásd fentebb. Továbbá a Kubával kapcsolatos gazdasági tevékenységek vonatkozásában licenciák és/vagy engedélyek beszerzése szükséges.

Az EU-érdekek lehetséges sérelme:

Jogsértések esetén bírságok, elkobzás, szabadságvesztés.


Top