EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0550

A Bizottság (EU) 2018/550 végrehajtási rendelete (2018. április 6.) a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 684/2009/EK rendelet II. mellékletének módosításáról

C/2018/1940

OJ L 91, 9.4.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/550/oj

9.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/550 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. április 6.)

a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 684/2009/EK rendelet II. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) árunomenklatúrát, úgynevezett „Kombinált Nómenklatúrát” hozott létre azzal a céllal, hogy eleget tegyen a Közös Vámtarifa, az uniós külkereskedelmi statisztika és az árubehozatalra vagy árukivitelre vonatkozó, más uniós politikák által előírt követelményeknek.

(2)

A 2008/118/EK irányelv 21–25. cikkének alkalmazásában váltott üzenetek egyes adatmezőinek kitöltéséhez a 684/2009/EK bizottsági rendelet (3) II. mellékletében felsorolt kódok használandók.

(3)

A 2003/96/EK tanácsi irányelv (4) hatálya alá eső termékek leírása a 2031/2001/EK bizottsági rendelet (5) Kombinált Nómenklatúrájának kódjaira való hivatkozással történik.

(4)

Egyes energiatermékek a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében lévő táblázat 11. pontjában (Jövedéki termék) vannak felsorolva és leírásuk a 2031/2001/EK rendelet Kombinált Nómenklatúrájának kódjaira való hivatkozással történik.

(5)

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete módosításainak értelmében, amelyek közül a legutóbbiakat az (EU) 2017/1925 bizottsági végrehajtási rendelet (6) vezette be, a Kombinált Nómenklatúra kódjait a 2003/96/EK irányelvben említett egyes energiatermékekre vonatkozóan új kódok váltották fel.

(6)

Az (EU) 2018/552 (7) bizottsági végrehajtási határozat értelmében a 2003/96/EK irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozó egyes energiatermékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjai a Kombinált Nómenklatúra változásaira tekintettel frissültek; e frissítések közül a legutóbbiakat az (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelet vezette be.

(7)

Biztosítani kell, hogy a 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 11. pontjában (Jövedéki termék) felsorolt energiatermékek leírására használt Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok a 2003/96/EK irányelvben hivatkozott és az (EU) 2018/552 végrehajtási határozat által aktualizált Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok legyenek.

(8)

A 95/60/EK tanácsi irányelv (8) nem írja elő a közös adóügyi jelölőanyag 2710 19 21 KN-kód alá tartozó üzemanyag-petróleumra való alkalmazását. Ezért ez a kód nem alkalmazandó a jelölt kerozin leírására.

(9)

Az E490 jövedékitermék-kód leírása a KN-kódok széles körére utal, de ez a jövedékitermék-kód csak azok közül néhányra vonatkozhat a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint. Ezért leírását pontosítani kell annak érdekében, hogy csak a releváns KN-kódok felsorolását tartalmazza.

(10)

A 684/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 684/2009/EK rendelet II. mellékletének 11. pontjában található táblázatban (Jövedéki termékek) az E410–E490 közötti, valamint az E910–E920 közötti kódszámokhoz tartozó jövedéki termékek helyébe az alábbiak lépnek:

JTK

KAT.

EGYSÉG

Leírás

A

P

D

E410

E

2

Ólmozott benzin – a 2710 12 31 , a 2710 12 51 és a 2710 12 59 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E420

E

2

Ólmozatlan benzin – a 2710 12 31 , a 2710 12 41 , a 2710 12 45 és a 2710 12 49 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E430

E

2

Gázolaj, jelöletlen – a 2710 19 43 , a 2710 19 46 , a 2710 19 47 , a 2710 19 48 , a 2710 20 11 , a 2710 20 15 , a 2710 20 17 és a 2710 20 19 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E440

E

2

Gázolaj, jelölt – a 2710 19 43 , a 2710 19 46 , a 2710 19 47 , a 2710 19 48 , a 2710 20 11 , a 2710 20 15 , a 2710 20 17 és a 2710 20 19 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E450

E

2

Kerozin – a 2710 19 21 KN-kód alá eső termékek és a 2710 19 25 KN-kód alá tartozó jelöletlen kerozin (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E460

E

2

Kerozin, jelölt – a 2710 19 25 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E470

E

1

Nehéz tüzelőolaj – a 2710 19 62 , a 2710 19 64 , a 2710 19 68 , a 2710 20 31 , a 2710 20 35 és a 2710 20 39 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

N

E480

E

2

A 2710 12 21 , a 2710 12 25 , a 2710 19 29 és a 2710 20 90 KN-kód alá tartozó termékek (csak olyan termékek esetében, amelyeknek [a veszteséget is beleszámítva] kevesebb mint 90 térfogatszázaléka desztillál át 210 °C-ig, és [a veszteséget is beleszámítva] legalább 65 térfogatszázaléka átdesztillál 250 °C-ig az ISO 3405 szerinti módszerrel [egyenértékű az ASTM D 86 módszerrel]) ömlesztett kereskedelmi szállítás esetén (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E490

E

2

A 2710 12 11 , a 2710 12 15 , a 2710 12 70 , a 2710 12 90 , a 2710 19 11 , a 2710 19 15 , a 2710 19 31 , a 2710 19 35 , a 2710 19 51 és a 2710 19 55 KN-kód alá tartozó termékek (A 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E910

E

2

Zsírsav-monoalkil-észterek, amelyek legalább 96,5 % tömegszázalék észtert tartalmaznak (FAMAE) – a 3826 00 10 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének h) pontja)

N

N

I

E920

E

2

A 3824 99 86 , a 3824 99 92 (kivéve az amint, mint aktív összetevőt tartalmazó rozsdagátló készítmények és a kevert szervetlen oldószereket és hígítókat lakkokhoz és hasonló termékekhez), a 3824 99 93 , a 3824 99 96 (kivéve az amint, mint aktív összetevőt tartalmazó rozsdagátló készítmények és a kevert szervetlen oldószereket és hígítókat lakkokhoz és hasonló termékekhez) és a 3826 00 90 KN-kód alá tartozó termékek, amennyiben azok rendeltetése üzemanyag vagy tüzelő-, illetve fűtőanyag (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének h) pontja)

N

N

I

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. szeptember 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. április 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 9., 2009.1.14., 12. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(3)  A Bizottság 684/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 197., 2009.7.29., 24. o.).

(4)  A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről (HL L 283., 2003.10.31., 51. o.).

(5)  A Bizottság 2031/2001/EK rendelete (2001. augusztus 6.) a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 279., 2001.10.23., 1. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehajtási rendelete (2017. október 12.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 282., 2017.10.31., 1. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2018/552 végrehajtási határozata (2018. április 6..) a bizonyos termékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjára való, a 2003/96/EK tanácsi irányelvben szereplő hivatkozások naprakésszé tételéről (lásd e Hivatalos Lap 27. oldalát).

(8)  A Tanács 95/60/EK irányelve (1995. november 27.) a gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról (HL L 291., 1995.12.6., 46. o.).


Top