EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0541

A Bizottság (EU) 2018/541 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. december 20.) az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alkalmazásuk kezdőnapja tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/8681

OJ L 90, 6.4.2018, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/541/oj

6.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/59


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/541 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. december 20.)

az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alkalmazásuk kezdőnapja tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 25. cikke (2) bekezdésére, 28. cikke (4) bekezdésére, 29. cikke (4) és (5) bekezdésére és 30. cikkének (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/97 irányelv a biztosítási és a viszontbiztosítási értékesítésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseket harmonizálja, és felhatalmazza a Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával határozzon meg további kritériumokat és gyakorlati részleteket a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó üzletviteli szabályok tekintetében, továbbá a biztosítókra és a biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelmények tekintetében. A Bizottság az említett felhatalmazások alapján 2017. szeptember 21-én elfogadta az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendeletet (2) és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendeletet (3).

(2)

Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és a biztosítási szakemberek jobban alkalmazkodhassanak az első preambulumbekezdésben említett két felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeihez, az említett felhatalmazáson alapuló rendeletek alkalmazásának kezdőnapját ahhoz a naphoz kell igazítani, amelytől a tagállamoknak az (EU) 2016/97 irányelv 42. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazniuk kell az említett irányelvnek való megfeleléshez szükséges rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosítása

Az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 13. cikkének második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet attól a naptól kell alkalmazni, amikortól a tagállamoknak alkalmazniuk kell az (EU) 2016/97 irányelv 42. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett rendelkezéseket.”

2. cikk

Az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosítása

Az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet attól a naptól kell alkalmazni, amikortól a tagállamoknak alkalmazniuk kell az (EU) 2016/97 irányelv 42. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett rendelkezéseket.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 26., 2016.2.2., 19. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 21.) az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítókra és a biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 341., 2017.12.20., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 21.) az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 341., 2017.12.20., 8. o.).


Top