Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0524

A Bizottság (EU) 2018/524 végrehajtási rendelete (2018. március 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse, a klodinafop, a klopiralid, a ciprodinil, a diklórprop-P, a foszetil, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a primikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a kinoxifen, a rimszulfuron, a spinozad, a tiakloprid, a tiametoxam, a tiram, a tolklofosz-metil, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2018/1831

OJ L 88, 4.4.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/524/oj

4.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/524 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. március 28.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse, a klodinafop, a klopiralid, a ciprodinil, a diklórprop-P, a foszetil, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a primikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a kinoxifen, a rimszulfuron, a spinozad, a tiakloprid, a tiametoxam, a tiram, a tolklofosz-metil, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének A. része meghatározza az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagokat.

(2)

A 2016/2016/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) meghosszabbította a mepanipirim, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a kinoxifen, a tiakloprid, a tiram és a ziram hatóanyag jóváhagyási időtartamát. Ezen anyagok jóváhagyási időtartama 2018. április 30-án jár le.

(3)

A Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse, a klodinafop, a metrafenon, a primikarb, a rimszulfuron, a spinozad, a tiametoxam, a tolklofosz-metil és a tritikonazol hatóanyagok jóváhagyási időtartamát a 487/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) hosszabbította meg. Ezen anyagok jóváhagyási időtartama 2018. április 30-án jár le.

(4)

A klopiralid, a ciprodinil, a foszetil, a pirimetanil és a trinexapak hatóanyagok jóváhagyási időtartamát a 678/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) hosszabbította meg. Ezen anyagok jóváhagyási időtartama 2018. április 30-án jár le.

(5)

A diklórprop-P, a metkonazol és a triklopir hatóanyagok jóváhagyási időtartamát legutóbb a 878/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) hosszabbította meg. Ezen anyagok jóváhagyási időtartama 2018. április 30-án jár le.

(6)

A Bizottsághoz a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (7) megfelelően kérelmeket nyújtottak be a (2)–(5) preambulumbekezdésben felsorolt anyagok jóváhagyásának meghosszabbítása iránt.

(7)

Mivel az anyagok értékelése a kérelmezőkön kívül álló okok miatt halasztást szenvedett, a szóban forgó hatóanyagok jóváhagyása valószínűleg még azelőtt lejár, hogy meghosszabbításukról döntés születne. Ezért jóváhagyási időtartamukat meg kell hosszabbítani.

(8)

Tekintettel az 1107/2009/EK rendelet 17. cikkének első bekezdésében foglalt célra, azokban az esetekben, amikor a Bizottság olyan rendeletet fogad el, amelynek értelmében az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra, mivel a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, a Bizottság a lejárat időpontjaként vagy az e rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő időpontot, vagy azon rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg, amelynek értelmében a hatóanyag jóváhagyása nem kerül meghosszabbításra – attól függően, melyik időpont a későbbi. Azokban az esetekben, amikor a Bizottság az e rendelet mellékletében említett valamely hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó rendeletet fogad el, arra törekszik, hogy – a körülményeknek megfelelően – a lehető legkorábbi alkalmazási időpontot tűzze ki.

(9)

Tekintettel arra, hogy a hatóanyagok jelenlegi jóváhagyásának érvényessége 2018. április 30-án lejár, ennek a rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(10)

A 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2016/2016 végrehajtási rendelete (2016. november 17.) az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek az acetamiprid, a benzoesav, a flazaszulfuron, a mekoprop-P, a mepanipirim, a mezoszulfuron, a propineb, a propoxikarbazon, a propizamid, a propikonazol, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a piraklosztrobin, a kinoxifen, a tiakloprid, a tiram, a ziram és a zoxamid hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 312., 2016.11.18., 21. o.).

(4)  A Bizottság 487/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. május 12.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse, a klodinafop, a metrafenon, a primikarb, a rimszulfuron, a spinozad, a tiametoxam, a tolklofosz-metil és a tritikonazol hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 138., 2014.5.13., 72. o.).

(5)  A Bizottság 678/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 19.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klopiralid, a ciprodinil, a foszetil, a pirimetanil és a trinexapak hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 180., 2014.6.20., 11. o.).

(6)  A Bizottság 878/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 12.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a diklórprop-P, a metkonazol és a triklopir hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 240., 2014.8.13., 18. o.).

(7)  A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).


MELLÉKLET

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. része a következőképpen módosul:

1.

a 73. sor („Tiram”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

2.

a 74. sor („Ziram”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

3.

a 82. sor („Kinoxifen”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

4.

a 89. sor („Pseudomonas chlororaphis, Törzs: MA 342”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

5.

a 90. sor („Mepanipirim”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

6.

a 92. sor („Tiakloprid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

7.

a 123. sor („Klodinafop”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

8.

a 124. sor („Pirimikarb”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

9.

a 125. sor („Rimszulfuron”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

10.

a 126. sor („Tolklofosz-metil”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

11.

a 127. sor („Tritikonazol”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

12.

a 129. sor („Klopiralid”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

13.

a 130. sor („Ciprodinil”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

14.

a 131. sor („Foszetil”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

15.

a 132. sor („Trinexapak”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

16.

a 133. sor („Diklórprop-P”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

17.

a 134. sor („Metkonazol”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

18.

a 135. sor („Pirimetanil”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

19.

a 136. sor („Triklopir”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

20.

a 137. sor („Metrafenon”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

21.

a 138. sor (Bacillus subtilis [Cohn 1872] Törzs: QST 713, azonos az AQ 713 törzzsel) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

22.

a 139. sor („Spinozad”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép;

23.

a 140. sor („Tiametoxam”) hatodik oszlopában („Jóváhagyás lejárta”) megadott dátum helyébe a „2019. április 30.” szöveg lép.


Top