EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0736

A Bizottság (EU) 2018/736 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. február 27.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes, ólmot üvegben vagy kerámiában tartalmazó elektromos és elektronikus alkatrészekre megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2018/1079

OJ L 123, 18.5.2018, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/736/oj

18.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/94


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/736 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE

(2018. február 27.)

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes, ólmot üvegben vagy kerámiában tartalmazó elektromos és elektronikus alkatrészekre megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2011/65/EU irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések ne tartalmazzanak ólmot.

(2)

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletének 7. c) I. jelű bejegyzése 2016 július 21-ig mentességet adott az ólom olyan elektronikus és elektromos alkatrészekben való alkalmazására, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix anyagokban tartalmaznak ólmot. A Bizottsághoz a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (5) bekezdésének megfelelően 2015. január 21. előtt kérelem érkezett e mentességnek az 1–7. és a 10. kategória tekintetében történő megújítására. Ezen túlmenően a Bizottsághoz 2014 novemberében egy új, az ólomnak vékonyréteg elektronikus szenzorelemekben, mint például piroelektromos szenzorokban és piezoelektromos szenzorokban való használatára vonatkozó mentesség iránti kérelem érkezett (a 2015-1. sz. kérelem), amely alkalmazás a 7. c) I. jelű bejegyzés hatálya alá tartozik. Az érdekeltekkel folytatott konzultáció során megállapodás született arról, hogy a 2015-1. sz. mentesség iránti kérelem értékelésére a 7. c) I. jelű mentesség tágabb összefüggésében kerül sor.

(3)

A kerámiákban az ólom a hőmérséklet, a feszültség és/vagy a frekvencia tekintetében széles felhasználási tartományban biztosít meghatározott dielektromos, piezoelektromos, piroelektromos, ferroelektromos, félvezető és mágneses tulajdonságokat. Az üvegben az ólom olyan lényeges tulajdonságokat biztosít, mint például az olvadáspont és a lágyuláspont csökkentése, valamint a megmunkálhatóság, a gépi megmunkálhatóság, a kémiai stabilitás és más tulajdonságok javítása. Az ólomtartalmú üveg széles körben alkalmazható, többek között szigetelés, védelem, ellenállás, ragasztás és hermetikus lezárás céljára.

(4)

Jelenleg az üvegben és/vagy kerámiában lévő ólom helyettesítése vagy kivonása tudományosan és műszakilag nem kivitelezhető.

(5)

Mivel az 1–7. és a 10. kategóriába tartozó érintett alkalmazások esetében ma még nem állnak rendelkezésre és várhatóan a közeljövőben sem fognak a piacra kerülni megbízható alternatívák, a mentesség érvényességi időtartamát indokolt 2021. július 21-ig meghosszabbítani, ellenben a megfogalmazás nem feltétlenül szükséges bontása és egy rövidebb időtartam szükségtelen adminisztratív terhet jelentene. A 2011/65/EU irányelv III. mellékletében szereplő mentességek hatálya közötti átfedések elkerülése érdekében a javasolt megfogalmazás egyértelművé teszi, hogy a 34. mentesség hatálya alá tartozó alkalmazások nem tartoznak a 7. c) I. jelű mentesség hatálya alá. Az 1–7. és a 10. kategóriától eltérő kategóriák esetében az érvényben lévő mentesség a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében megállapított érvényességi időtartamig marad hatályban.

(6)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/65/EU irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2019. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2019. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.


MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a 7. c) I. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7. c) I.

Elektronikus és elektromos alkatrészek, amelyek üvegben vagy kerámiában, de nem a kondenzátorokban, például piezoelektronikus berendezésekben lévő dielektromos kerámiákban, továbbá nem üveg vagy kerámia mátrix anyagokban tartalmaznak ólmot

A mentesség az 1–7. és a 10. kategóriára vonatkozik (a 34. pont hatálya alá tartozó alkalmazásokat kivéve), és 2021. július 21-én lejár.

A mentesség lejárta a 8. és a 9. kategóriába tartozó, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől, valamint az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében 2021. július 21.

A mentesség lejárta a 8. kategóriába tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében 2023. július 21.

A mentesség lejárta a 9. kategóriába tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 11. kategória esetében 2024. július 21.”


Top