EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1855

A Bizottság (EU) 2018/1855 végrehajtási határozata (2018. november 27.) a 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által szabályozott, 2016. évre vonatkozó, tagállamonkénti üvegházhatásúgáz-kibocsátásokról

C/2018/7743

OJ L 302, 28.11.2018, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1855/oj

28.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 302/75


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1855 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. november 27.)

a 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által szabályozott, 2016. évre vonatkozó, tagállamonkénti üvegházhatásúgáz-kibocsátásokról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

Tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (2) a 2013 és 2020 közötti időszak minden évére vonatkozóan meghatározza az egyes tagállamok éves kibocsátási jogosultságait, valamint a határértéknek való megfelelés évenkénti felmérésére szolgáló mechanizmust. A tagállamok éves kibocsátási jogosultságának tonna CO2-egyenértékeit a 2013/162/EU bizottsági határozat (3) tartalmazza. Az egyes tagállamok éves kibocsátási jogosultságainak kiigazításait a 2013/634/EU bizottsági végrehajtási határozat (4) határozza meg.

(2)

Az 525/2013/EU rendelet 19. cikke eljárást ír elő az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását tartalmazó tagállami jegyzékeknek a 2009/406/EK határozatnak való megfelelést értékelő felülvizsgálatára vonatkozóan. Az 525/2013/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett éves felülvizsgálatra a Bizottsághoz 2018 márciusában a 749/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) III. fejezetében és XVI. mellékletében meghatározott eljárásoknak megfelelően benyújtott, 2016-ra vonatkozó kibocsátási adatokat alapul véve került sor.

(3)

A 2009/406/EK határozat által szabályozott, 2016-ra vonatkozó, tagállamonkénti üvegházhatásúgáz-összkibocsátás meghatározása során figyelembe kell venni az éves felülvizsgálat során eszközölt technikai korrekciókat és kiigazított becsléseket, melyeket a 749/2014/EU rendelet 35. cikkének (2) bekezdése szerinti végső vizsgálati jelentések tartalmaznak.

(4)

E határozat a kihirdetése napján lép hatályba annak érdekében, hogy összhangban legyen az 525/2013/EU rendelet 19. cikke (7) bekezdésének azon rendelkezéseivel, amelyek a tagállamok számára a 2009/406/EK határozat szerinti rugalmassági mechanizmus használatát engedélyező négy hónapos időszak kezdetéül e határozat kihirdetésének dátumát határozzák meg,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/406/EK határozat által szabályozott, 2016-ra vonatkozó, tagállamonkénti üvegházhatásúgáz-összkibocsátásokat, melyek az 525/2013/EU rendelet 19. cikkének (2) bekezdése szerinti éves felülvizsgálat eredményeinek megfelelően korrigált jegyzék adatain alapulnak, e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 165., 2013.6.18., 13. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/406/EK határozata (2009. április 23.) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami törekvésekről (HL L 140., 2009.6.5., 136. o.).

(3)  A Bizottság 2013/162/EU határozata (2013. március 26.) a 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, a 2013–2020-as időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságok meghatározásáról (HL L 90., 2013.3.28., 106. o.).

(4)  A Bizottság 2013/634/EU végrehajtási határozata (2013. október 31.) a 2009/406/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, a 2013–2020-as időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátási jogosultságok kiigazításáról (HL L 292., 2013.11.1., 19. o.).

(5)  A Bizottság 749/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 30.) a tagállamok által az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében jelentett információk felépítéséről, formátumáról, benyújtási eljárásáról és felülvizsgálatáról (HL L 203., 2014.7.11., 23. o.).


MELLÉKLET

Tagállam

A 2009/406/EK határozat által szabályozott üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2016-ra vonatkozó adatai tagállamonként

(tonna szén-dioxid-egyenérték)

Belgium

74 063 149

Bulgária

25 587 947

Cseh Köztársaság

62 816 957

Dánia

33 124 678

Németország

454 157 411

Észtország

6 218 046

Írország

43 798 177

Görögország

44 897 200

Spanyolország

198 472 205

Franciaország

351 924 668

Horvátország

16 006 813

Olaszország

270 685 435

Ciprus

4 111 441

Lettország

9 107 440

Litvánia

13 921 700

Luxemburg

8 524 455

Magyarország

42 059 940

Málta

1 329 995

Hollandia

101 333 437

Ausztria

50 618 898

Lengyelország

198 664 758

Portugália

41 572 594

Románia

73 123 042

Szlovénia

11 236 888

Szlovákia

19 758 694

Finnország

31 358 144

Svédország

32 612 247

Egyesült Királyság

333 899 779


Top