Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1524

A Bizottság (EU) 2018/1524 végrehajtási határozata (2018. október 11.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti ellenőrzési módszertan és tagállami jelentéstételi szabályok kidolgozásáról (az értesítés a C(2018) 6560. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/6560

OJ L 256, 12.10.2018, p. 108–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1524/oj

12.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/108


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1524 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. október 11.)

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti ellenőrzési módszertan és tagállami jelentéstételi szabályok kidolgozásáról

(az értesítés a C(2018) 6560. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2102 irányelv közös akadálymentesítési követelményeket állapít meg annak biztosítása érdekében, hogy a közszférabeli szervezetek honlapjait és mobilalkalmazásait azok érzékelhetővé, kezelhetővé, érthetővé és stabilabbá tételével akadálymentesebbé tegye.

(2)

Annak elősegítése érdekében, hogy a közszférabeli szervezetek megfeleljenek az akadálymentesítési követelményeknek, az ellenőrzés során fokozni kell a tudatosságot, és ösztönözni kell a tagállamokban a tanulást. Emiatt, és az átláthatóság fokozása érdekében az ellenőrzési tevékenységek összesített eredményeit akadálymentes formában nyilvánossá kell tenni.

(3)

Annak érdekében, hogy érdemben használható és összehasonlítható adatok szülessenek, az ellenőrzési tevékenységek eredményeinek strukturált megjelenítésére van szükség, amelynek során a közszolgálatok különböző csoportjai és különböző közigazgatási szintek azonosításra kerülnek.

(4)

Az ellenőrizendő honlapok és mobilalkalmazások mintája kiválasztásának megkönnyítése érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy intézkedéseket hozzanak az (EU) 2016/2102 irányelv hatálya alá tartozó honlapokról és mobilalkalmazásokról készült naprakész jegyzékek vezetésére vonatkozóan.

(5)

Az ellenőrzés társadalmi hatásának fokozása érdekében a minta kiválasztásánál kockázatalapú megközelítést lehet alkalmazni, tekintetbe véve többek között a konkrét honlapok és mobilalkalmazások hatását, a visszajelzési mechanizmuson keresztül kapott visszajelzéseket, a korábbi ellenőrzésekből származó eredményeket, valamint a végrehajtó szervtől kapott információkat és a nemzeti szintű érdekelt felek észrevételeit.

(6)

mivel a mobilalkalmazások automatizált ellenőrzésének technológiája várhatóan fokozatosan javul, a tagállamoknak fontolóra kell venniük az e határozatban a honlapok tekintetében meghatározott egyszerűsített ellenőrzési módszer alkalmazását a mobilalkalmazások esetében is, figyelembe véve a rendelkezésre álló eszközök hatékonyságát és megfizethetőségét.

(7)

Indokolt, hogy az ellenőrzési módszertan alapját az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványok és műszaki előírások képezzék.

(8)

Az innováció előmozdítása, a piaci korlátozások elkerülése, valamint az ellenőrzési módszertan technológiasemlegességének biztosítása érdekében nem indokolt meghatározni a honlapok és mobilalkalmazások akadálymentességének mérésére szolgáló konkrét vizsgálatokat. Ehelyett az ellenőrzési módszertant helyénvaló a módszerekre vonatkozó azon követelmények megállapítására korlátozni, amelyek biztosítják az (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikkében foglalt akadálymentesítési követelményeknek való megfelelés ellenőrzését, illetve a meg nem felelés kimutatását.

(9)

Amennyiben egy adott tagállam jogszabályaiban foglalt rendelkezések túlmutatnak az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban foglalt követelményeken, a tagállamoknak az ellenőrzések összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében oly módon kell ellenőrzést végezniük és jelentést tenniük, hogy az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban szereplő követelményeknek való megfelelés tekintetében jól megkülönböztethetőek legyenek az eredmények.

(10)

Az e határozatban meghatározott ellenőrzési módszertan és jelentéstétel alkalmazása az ellenőrzési eredmények összehasonlíthatóságának biztosítását szolgálja. A bevált gyakorlatok megosztásának ösztönzése és az átláthatóság előmozdítása érdekében indokolt előírni, hogy a tagállamok hozzák nyilvánosságra az általuk végzett ellenőrzés módját, valamint megfelelési táblázat formájában tegyenek nyilvánosan hozzáférhetővé egy olyan áttekintést, amely bemutatja, hogy az ellenőrzés és az alkalmazott vizsgálatok hogyan kapcsolódnak az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében előírt szabványokban és műszaki előírásokban említett követelményekhez.

(11)

Amennyiben a tagállamok élnek az 1. cikk (5) bekezdésében említett lehetőséggel, és az irányelv alkalmazási köréből kizárják az iskolák, óvodák vagy bölcsődék honlapjait és mobilalkalmazásait, akkor az ellenőrzési módszertan megfelelő részeit kell alkalmazniuk a szóban forgó honlapok és mobilalkalmazások alapvető online adminisztratív funkciókhoz kapcsolódó tartalmai akadálymentességének ellenőrzésére.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/2102 irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

E határozat meghatározza azt a módszertant, amely alapján a közszférabeli szervezetek honlapjai és mobilalkalmazásai (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikkében foglalt akadálymentesítési követelményeknek való megfelelését ellenőrizni kell.

E határozat létrehozza az ellenőrzés eredményeit – ideértve a mérési adatokat is – tartalmazó, a tagállamok által a Bizottsághoz benyújtott jelentésekre vonatkozó szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

1.   „akadálymentes forma”: az (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikkében előírt akadálymentesítési követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentum;

2.   „ellenőrzési időszak”: az az időszak, amelyen belül a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a mintában szereplő honlapok és mobilalkalmazások akadálymentesítési követelményeknek való megfelelését, illetve meg nem felelését megállapító ellenőrzési tevékenységeket. Az ellenőrzési időszak magában foglalhatja a minták meghatározását, az ellenőrzési eredmények elemzését és a Bizottságnak szóló jelentéstételt.

3. cikk

Az ellenőrzés gyakorisága

(1)   A tagállamok az e határozatban megállapított módszertan alapján ellenőrzik, hogy a közszférabeli szervezetek honlapjai és mobilalkalmazásai megfelelnek-e az (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikkében foglalt akadálymentesítési követelményeknek.

(2)   A honlapok tekintetében az első ellenőrzési időszak 2020. január 1-jétől2021. december 22-ig tart. Az első ellenőrzési időszakot követően az ellenőrzéseket évente kell végezni.

(3)   A mobilalkalmazások tekintetében az első ellenőrzési időszak 2021. június 23-tól2021. december 22-ig tart. Az első ellenőrzési időszakban a mobilalkalmazások ellenőrzése a mobilalkalmazások csökkentett mintáján alapuló eredményeket foglal magában. A tagállamok észszerű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az I. melléklet 2.1.5. pontjában meghatározott mennyiség legalább egyharmadát ellenőrizzék.

(4)   Az első ellenőrzési időszakot követően a mobilalkalmazások ellenőrzését az I. melléklet 2.1.5. pontjában meghatározott mintán évente el kell elvégezni.

(5)   Az első ellenőrzési időszakot követően az éves ellenőrzési időszak mind a honlapok, mind a mobilalkalmazások esetében január 1-jétől december 22-ig tart.

4. cikk

Az ellenőrzés alkalmazási köre és alapkoncepciója

(1)   A tagállamok az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban foglalt követelmények alapján ellenőrzik, hogy a közszférabeli szervezetek honlapjai és mobilalkalmazásai megfelelnek-e az (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikkében foglalt akadálymentesítési követelményeknek.

(2)   Amennyiben valamely tagállam jogszabályai az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban foglalt követelményeknél szigorúbb akadálymentesítési követelményeket írnak elő, az ellenőrzést olyan módon kell elvégezni, hogy az eredményekben elkülöníthető legyen az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban foglalt követelményeknek és az annál szigorúbb követelményeknek való megfelelés.

5. cikk

Az ellenőrzés módszerei

A tagállamok a közszférabeli szervezetek honlapjai és mobilalkalmazásai (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikkében előírt akadálymentesítési követelményeknek való megfelelését az alábbiak alkalmazásával ellenőrzik:

a)

az I. melléklet 1.2. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelően végzett, a megfelelés ellenőrzésére szolgáló részletes ellenőrzési módszer;

b)

az I. melléklet 1.3. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelően végzett, a meg nem felelés kimutatására szolgáló egyszerűsített ellenőrzési módszer.

6. cikk

A honlapok és mobilalkalmazások mintájának kiválasztása

A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrizendő honlapokból és mobilalkalmazásokból való mintavétel az I. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelően történjen.

7. cikk

Tájékoztatás az ellenőrzés eredményeiről

Amennyiben hiányosságokra derül fény, a tagállam gondoskodik arról, hogy az érintett honlapért, illetve mobilalkalmazásért felelős közszférabeli szervezetek – észszerű időn belül és olyan formában, amely segíti őket a helyesbítésben – az említett hiányosságok tekintetében megkapják az akadálymentesítési követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat és adatokat.

8. cikk

A jelentés formája

(1)   A tagállamok az (EU) 2016/2102 irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében említett jelentést akadálymentes formában, az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén nyújtják be a Bizottságnak.

(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban foglalt követelményeknek való megfelelés tekintetében végzett ellenőrzés eredményét. Az e követelményeknél szigorúbb követelményekhez kapcsolódó eredményeket szintén bele lehet foglalni a jelentésbe, ebben az esetben azonban külön kell feltüntetni őket.

9. cikk

A jelentés tartalma

(1)   Az (EU) 2016/2102 irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében említett jelentés tartalmazza a következőket:

a)

az ellenőrzés elvégzésének részletes leírása;

b)

megfelelési táblázat formájában egy áttekintés arról, hogy az alkalmazott ellenőrzési módszerek hogyan kapcsolódnak az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban foglalt követelményekhez, beleértve a módszereket érintő jelentős változásokat is;

c)

az egyes ellenőrzési időszakokban végzett ellenőrzések eredményei, beleértve a mérési adatokat;

d)

az (EU) 2016/2102 irányelv 8. cikkének (5) bekezdésében előírt információk.

(2)   A tagállamok a jelentésben megadják a II. mellékletben szereplő előírásokban meghatározott információkat.

10. cikk

A jelentéstétel gyakorisága

(1)   Az első jelentés a honlapoknak és a mobilalkalmazásoknak a 3. cikk (2), illetve (3) bekezdésében meghatározott első ellenőrzési időszakára vonatkozik.

(2)   Ezt követően a jelentéseknek mindig az (EU) 2016/2102 irányelv 8. cikkének (4) bekezdésében meghatározott előző és következő jelentéstételi határidők közötti, a honlapokra és a mobilalkalmazásokra vonatkozó ellenőrzési időszakokra kell kiterjedniük.

11. cikk

A jelentésételre vonatkozó további szabályok

A tagállamok akadálymentes formában közzéteszik a jelentést.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 327., 2016.12.2., 1. o.


I. MELLÉKLET

ELLENŐRZÉS

1.   ELLENŐRZÉSI MÓDSZEREK

1.1.   A következő ellenőrzési módszerek nem egészítik ki, nem váltják fel és nem írják felül az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében foglalt szabványokban és műszaki előírásokban meghatározott követelményeket. A módszerek függetlenek minden konkrét vizsgálattól, akadálymentesítés-értékelő eszköztől, operációs rendszertől, webböngészőtől, illetve támogató-segítő eszközöktől és technológiáktól.

1.2.   Részletes ellenőrzés

1.2.1.

A tagállamok részletes ellenőrzési módszert alkalmaznak, amely alaposan megvizsgálja, hogy egy honlap vagy mobilalkalmazás megfelel-e az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban meghatározott valamennyi követelménynek.

1.2.2.

A részletes ellenőrzési módszerrel a mintában található folyamatok valamennyi lépését meg kell vizsgálni, legalább a folyamat befejezéséig vezető alapértelmezett sorrendet követve.

1.2.3.

A részletes ellenőrzési módszerrel értékelni kell legalább a formanyomtatványokkal, interfészvezérlőkkel és párbeszédablakokkal folytatott interakciót, az adatbevitelről szóló visszaigazolásokat, a hibaüzeneteket és lehetőség szerint a felhasználói interakcióból eredő más visszajelzéseket, valamint a honlap vagy a mobilalkalmazás különböző beállításokkal vagy preferenciákkal való működését.

1.2.4.

A részletes ellenőrzési módszer adott esetben magában foglalhat olyan felhasználhatósági teszteket, mint például annak megfigyelése és elemzése, hogy a fogyatékossággal élő felhasználók a honlapon vagy a mobilalkalmazáson keresztül hogyan érzékelik a tartalmat, és mennyire bonyolult számukra a felület olyan elemeinek használata, mint a navigációs menüpontok vagy formanyomtatványok.

1.2.5.

Az ellenőrzést végző testület részben vagy egészben felhasználhatja a közszférabeli szervezet által rendelkezésre bocsátott értékelési eredményeket, feltéve, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:

a)

a közszférabeli szervezet a rendelkezésére álló legfrissebb részletes értékelő jelentést továbbította;

b)

az említett értékelést az ellenőrzést megelőző 3 éven belül és e melléklet 1.2.1–1.2.4. pontjának, valamint 3. pontjának megfelelően végezték el;

c)

az ellenőrzést végző testület az értékelő jelentést megfelelőnek találja a részletes ellenőrzésben való felhasználás céljaira a következők alapján:

i.

az egyszerűsített ellenőrzési módszernek a honlap vagy a mobilalkalmazás esetében történő alkalmazásának eredményei; és

ii.

amennyiben az értékelést az ellenőrzés időpontja előtt több mint 1 évvel végezték, a jelentés elemzése, amely figyelembe veszi az olyan részleteket, mint a jelentés elvégzésének időpontja és részletességi foka.

1.2.6.

A tagállamok – a titoktartás védelmével kapcsolatos vagy a nemzetbiztonsági okokkal összefüggő feltételeket megállapító valamennyi jogi rendelkezés betartásával – gondoskodnak arról, hogy az ellenőrzést végző testület számára az ellenőrzés céljára hozzáférést biztosítsanak mind az extranetes, mind az intranetes honlapokhoz. Ha nem biztosítható hozzáférés, de a közszférabeli szervezet rendelkezésre bocsátja az általa végzett értékelés eredményeit, akkor ezeket az ellenőrzést végző testület részben vagy teljes mértékben felhasználhatja, feltéve, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:

a)

a közszférabeli szervezet a rendelkezésére álló legfrissebb részletes értékelő jelentést továbbította;

b)

az említett értékelést az ellenőrzést megelőző 3 éven belül és e melléklet 1.2.1–1.2.4. pontjának, valamint 3. pontjának megfelelően végezték el.

1.3.   Egyszerűsített ellenőrzés

1.3.1.

A tagállamok egyszerűsített ellenőrzési módszert alkalmaznak, amely észleli, ha bizonyos honlapok nem felelnek meg az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban megállapított követelmények egy részének.

1.3.2.

Az egyszerűsített ellenőrzési módszernek az (EU) 2016/2102 irányelv 4. cikkében említett követelmények mindegyikével kapcsolatban – érzékelhetőség, kezelhetőség, érthetőség és a stabilitás – vizsgálatokat szükséges magában foglalnia. A vizsgálatok célja a honlapok meg nem felelésének kimutatása. Az egyszerűsített ellenőrzés során törekedni kell arra, hogy az az automatizált tesztek alkalmazásával a lehető legnagyobb mértékben lefedje a következő felhasználói akadálymentességi igényeket:

a)

használat látás nélkül;

b)

használat korlátozott látással;

c)

használat színérzékelés nélkül;

d)

használat hallás nélkül;

e)

használat korlátozott hallással;

f)

használat hangképzési képesség nélkül;

g)

használat korlátozott kézi beavatkozással vagy erőkifejtéssel;

h)

annak szükségessége, hogy a fotoszenzitív rohamok előfordulási lehetőségét minimálisra csökkentsék;

i)

használat korlátozott kognitív képességgel.

A tagállamok az automatizált tesztektől eltérő vizsgálatokat is alkalmazhatnak az egyszerűsített ellenőrzés céljaira.

1.3.3.

Az (EU) 2016/2102 irányelv 8. cikkének (4) bekezdésben meghatározott jelentések benyújtási határideje után a tagállamok minden egyes alkalommal felülvizsgálják az egyszerűsített ellenőrzési módszerrel kapcsolatos vizsgálati szabályokat.

2.   A HONLAPOK ÉS MOBILALKALMAZÁSOK MINTAVÉTELE

2.1.   A minta mérete

2.1.1.

Az egyes ellenőrzési időszakokban ellenőrizni szükséges honlapok és mobilalkalmazások számát a tagállam népessége alapján kell kiszámítani.

2.1.2.

Az első és a második ellenőrzési időszakban a minimális mintaméret a honlapok egyszerűsített ellenőrzésének céljára 100 000 lakosonként 2, plusz 75 honlap.

2.1.3.

A következő ellenőrzési időszakokban a minimális mintaméret a honlapok egyszerűsített ellenőrzésének céljára 100 000 lakosonként 3, plusz 75 honlap.

2.1.4.

A mintaméret a honlapok részletes ellenőrzésének céljára a 2.1.2. pont szerinti egyszerűsített ellenőrzés minimális mintaméretének legalább 5 %-a, plusz 10 honlap.

2.1.5.

A minimális mintaméret a mobilalkalmazások részletes ellenőrzésének céljára 1 000 000 lakosonként 1, plusz 6 mobilalkalmazás.

2.1.6.

Ha egy tagállamban a honlapok száma nem éri el az ellenőrzéshez szükséges számot, akkor a tagállamnak az összes honlap legalább 75 %-át ellenőriznie kell.

2.1.7.

Ha a tagállamban a mobilalkalmazások száma nem éri el az ellenőrzéshez szükséges számot, akkor a tagállamnak az összes mobilalkalmazás legalább 50 %-át ellenőriznie kell.

2.2.   A minta kiválasztása honlapok esetében

2.2.1.

A honlapok esetében a minta kiválasztása során sokszínű, reprezentatív és földrajzilag kiegyensúlyozott eloszlásra kell törekedni.

2.2.2.

A mintának ki kell terjednie a tagállami közigazgatás különböző szintjeinek honlapjaira. A statisztikai célú területi egységek nómenklatúráját (a továbbiakban: NUTS) és a NUTS-ban meghatározott helyi közigazgatási egységeket (a továbbiakban: LAU) alapul véve a mintának a következőket kell tartalmazni, amennyiben léteznek ilyen kategóriájú honlapok:

a)

állami honlapok;

b)

regionális honlapok (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

c)

helyi honlapok (LAU1, LAU2);

d)

közjogi intézmények honlapjai, melyek nem tartoznak az a)–c) pontban megadott kategóriákba.

2.2.3.

A mintának olyan honlapokat kell tartalmaznia, amelyek a lehető legnagyobb mértékben képviselik a közszférabeli szervezetek különféle szolgáltatásait, különösen a következőket: szociális védelem, egészség, közlekedés, oktatás, foglalkoztatás és adózás, környezetvédelem, szabadidő és kultúra, lakás- és közműellátás, valamint közrend és közbiztonság.

2.2.4.

A tagállamoknak egyeztetniük kell az országukban található – különösen a fogyatékossággal élő személyeket képviselő – érdekelt felekkel az ellenőrizendő honlapokból álló minta összetételéről, és kellő mértékben figyelembe kell venniük az érdekelt felek azzal kapcsolatos véleményét, hogy mely honlapok kerüljenek ellenőrzésre.

2.3.   A minta kiválasztása mobilalkalmazások esetében

2.3.1.

A mobilalkalmazások esetében a minta kiválasztása során sokszínű és reprezentatív eloszlásra kell törekedni.

2.3.2.

A gyakran letöltött mobilalkalmazásokat figyelembe kell venni a mintavétel során.

2.3.3.

A mintába bevett mobilalkalmazások kiválasztásakor különféle operációs rendszereket figyelembe kell venni. A mintavétel céljaira a mobilalkalmazások különböző operációs rendszerekhez készített változatait különálló mobilalkalmazásoknak kell tekinteni.

2.3.4.

A mintába csak a mobilalkalmazások legújabb változata kerülhet be, kivéve azokat az eseteket, amikor a mobilalkalmazás legújabb változata nem kompatibilis egy régi, de még mindig támogatott operációs rendszerrel. Ebben az esetben a mobilalkalmazás valamely ilyen korábbi változata is bekerülhet a mintába.

2.3.5.

A tagállamoknak egyeztetniük kell az országukban található – különösen a fogyatékossággal élő személyeket képviselő – érdekelt felekkel az ellenőrizendő mobilalkalmazásokból álló minta összetételéről, és kellő mértékben figyelembe kell venniük az érdekelt felek azzal kapcsolatos véleményét, hogy mely mobilalkalmazások kerüljenek ellenőrizésre.

2.4.   Ismétlődő mintavétel

A második ellenőrzési időszaktól kezdődően, ha a létező honlapok vagy a mobilalkalmazások száma megengedi, a mintának legalább 10 %-ban az előző ellenőrzési időszakban vizsgált honlapokat és mobilalkalmazásokat, legalább 50 %-ban pedig az előző ellenőrzési időszakban nem vizsgált honlapokat és mobilalkalmazásokat kell tartalmaznia.

3.   AZ OLDALAK MINTAVÉTELE

3.1.   E melléklet alkalmazásában az „oldal” egy weboldalt vagy egy mobilalkalmazás valamely képernyőjét jelenti.

3.2.   A részletes ellenőrzési módszer alkalmazásakor – amennyiben léteznek ilyen kategóriájú oldalak és dokumentumok – a következő oldalakat és dokumentumokat kell ellenőrizni:

a)

kezdőlap, belépés, honlaptérkép, elérhetőség, súgó és a jogi információs oldalak;

b)

legalább egy releváns oldal a honlap vagy a mobilalkalmazás által nyújtott minden szolgáltatástípus, valamint bármilyen más elsődleges rendeltetés esetében, beleértve a keresési funkciót is;

c)

az akadálymentesítési nyilatkozatot vagy politikát tartalmazó oldal és a visszajelzési mechanizmust tartalmazó oldalak;

d)

példák lényegesen eltérő megjelenésű vagy különböző típusú tartalmakat mutató oldalakra;

e)

adott esetben legalább egy releváns letölthető dokumentum a honlap vagy a mobilalkalmazás által nyújtott minden egyes szolgáltatástípus, valamint bármilyen más elsődleges rendeltetés esetében;

f)

az ellenőrzést végző testület által relevánsnak talált bármely egyéb oldal;

g)

véletlenszerűen kiválasztott oldalak, amelyek a 3.2. a)–f) pont alapján létrehozott mintának legalább 10 %-át teszik ki.

3.3.   Ha a 3.2. pont szerint kiválasztott mintában bármelyik oldal tartalmazza egy folyamat valamely lépését, akkor az 1.2.2. pont alapján a folyamat összes lépését ellenőrizni kell.

3.4.   Az egyszerűsített ellenőrzési módszer esetében a kezdőlap mellett a honlap becsült méretével és összetettségével arányban lévő, megfelelő számú oldalt is ellenőrizni kell.


II. MELLÉKLET

A JELENTÉSTÉTELRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1.   A JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelentés tartalmazza a benne foglaltak összefoglalását.

2.   AZ ELLENŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA

A jelentésnek le kell írnia a tagállam által végrehajtott ellenőrzési tevékenységeket, egyértelműen szétválasztva a honlapokra és mobilalkalmazásokra vonatkozó tevékenységeket, továbbá tartalmaznia kell a következő információkat:

2.1.   Általános információk

a)

az ellenőrzés végrehajtásának időpontjai az egyes ellenőrzési időszakokon belül;

b)

az ellenőrzésért felelős szervezet azonosítása;

c)

a mintának az I. melléklet 2.2. és 2.3. pontjában meghatározott reprezentativitására és eloszlására vonatkozó leírás.

2.2.   A minta összetétele

a)

a mintában szereplő honlapok és mobilalkalmazások teljes száma;

b)

az egyszerűsített ellenőrzési módszer alkalmazásával ellenőrzött honlapok száma;

c)

a részletes ellenőrzési módszer alkalmazásával ellenőrzött honlapok és mobilalkalmazások száma;

d)

az ellenőrzött honlapok száma az I. melléklet 2.2.2. pontjában felsorolt négy kategóriában;

e)

a honlapok esetében a közszolgálati lefedettséget vizsgáló minta eloszlása (az I. melléklet 2.2.3. pontjának megfelelően);

f)

a mobilalkalmazások esetében a minta különböző operációs rendszerek közötti eloszlása (az I. melléklet 2.3.3. pontjának megfelelően);

g)

az ellenőrzési időszakban ellenőrzött olyan honlapok és mobilalkalmazások száma, amelyek az előző ellenőrzési időszakban is szerepeltek a mintában (az I. melléklet 2.4. pontjában ismertetett ismétlődő minta).

2.3.   A szabványok, technikai előírások és ellenőrzési eszközök közötti megfelelések

a)

megfelelési táblázat formájában készült áttekintés, amely bemutatja, hogy az ellenőrzési módszerek révén – beleértve az alkalmazott vizsgálatokat is – hogyan ellenőrizhető az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek való megfelelés;

b)

az alkalmazott eszközök és az elvégzett ellenőrzések részletei, valamint információ arról, hogy sor került-e felhasználhatósági tesztekre.

3.   AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

A jelentésnek részletesen ismertetnie kell a tagállam által végzett ellenőrzések eredményét.

3.1.   Részletes eredmények

A jelentés minden egyes alkalmazott ellenőrzési módszer esetében (részletes és egyszerűsített, honlapok és mobilalkalmazások esetében) tartalmazza a következőket:

a)

az ellenőrzés eredményének részletes leírása, beleértve a mérési adatokat;

b)

az ellenőrzés eredményének minőségi elemzése, mely tartalmazza:

i.

az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban meghatározott követelményeknek való gyakori vagy kritikus meg nem felelésre vonatkozó megállapításokat;

ii.

amennyiben lehetséges, az ellenőrzött honlapok és mobilalkalmazások akadálymentesítése terén az egyik ellenőrzési időszaktól a másikig általában elért fejlődést.

3.2.   További tartalom (opcionális)

A jelentés kiterjedhet a következőkre is:

a)

az (EU) 2016/2102 irányelv hatályán kívül eső közszférabeli szervezetek honlapjai és mobilalkalmazásai ellenőrzésének eredménye;

b)

részletek arról, hogy az ellenőrzött honlapok és mobilalkalmazások által használt különböző technológiák hogyan teljesítettek az akadálymentesítés szempontjából;

c)

az (EU) 2016/2102 irányelv 6. cikkében említett szabványokban és műszaki előírásokban szereplő követelményeken túlmutató követelményekre vonatkozó vizsgálati eredmények;

d)

az ellenőrzést végző testület által az ellenőrzött közszférabeli szervezeteknek küldött visszajelzésből levont tanulságok;

e)

a közszférabeli szervezetek honlapjai és mobilalkalmazásai akadálymentességének ellenőrzésével kapcsolatos, az (EU) 2016/2102 irányelv követelményein túlmenő egyéb releváns szempontok;

f)

az érdekelt felekkel folyatott konzultáció eredményének összefoglalója és a konzultációban részt vevők felsorolása;

g)

az aránytalan terhekkel kapcsolatos, az (EU) 2016/2102 irányelv 5. cikkében előírt kivétel alkalmazásának részletes leírása.

4.   VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS ALKALMAZÁSA ÉS VÉGFELHASZNÁLÓI VISSZAJELZÉS

A jelentésben részletesen ismertetni kell a tagállamok által létrehozott végrehajtási eljárás alkalmazását és leírását.

A tagállamok a jelentésbe belefoglalhatják az (EU) 2016/2102 irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján létrehozott visszajelzési mechanizmuson keresztül a közszférabeli szervezetekhez eljuttatott visszajelzésekre vonatkozó minőségi és mennyiségi adatokat.

5.   A TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TARTALOM

A jelentésnek tartalmaznia kell az (EU) 2016/2102 irányelv 8. cikkének (5) bekezdésében előírt információkat.


Top