Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1251

A Bizottság (EU) 2018/1251 végrehajtási határozata (2018. szeptember 18.) az empentrin létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának elutasításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/5457

OJ L 235, 19.9.2018, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1251/oj

19.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 235/24


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1251 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. szeptember 18.)

az empentrin létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának elutasításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 89. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) megállapítja azon létező hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a biocid termékekben való felhasználásuk jóváhagyásának lehetősége szempontjából értékelni kell. E jegyzék tartalmazza az empentrint (EK-szám: n.a., CAS-szám: 54406-48-3).

(2)

Sor került az empentrinnek az 528/2012/EU rendelet V. mellékletében meghatározott 18. terméktípusba (rovarölő és atkaölő szerek, valamint más ízeltlábúak elleni védekezésre használt szerek) tartozó biocid termékekben való felhasználás tekintetében történő értékelésére.

(3)

Az ügyben Belgiumot jelölték ki értékelő illetékes hatóságnak; ilyen minőségében eljárva Belgium 2016. június 24-én benyújtotta az értékelő jelentéseket és kapcsolódó ajánlásait.

(4)

Az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében a biocid termékekkel foglalkozó bizottság 2017. december 13-án megfogalmazta az Európai Vegyianyag-ügynökség véleményét, amelyben figyelembe vette az értékelő illetékes hatóság következtetéseit (3).

(5)

A szakvéleményből kitűnik, hogy a 18. terméktípusban felhasznált, empentrint tartalmazó biocid termékek várhatóan nem felelnek meg az 528/2012/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeknek.

(6)

Különösen az 528/2012/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdése szerint, a kérelmezőnek elegendő mennyiségű adatot kell szolgáltatni annak lehetővé tétele érdekében, hogy meg lehessen állapítani, hogy egy adott hatóanyagra teljesülnek-e az 5. cikk (1) bekezdésében említett kizárási kritériumok. Az értékelő illetékes hatóságos több alkalommal is felkérte a kérelmezőt, hogy az értékelés elvégzése érdekében szolgáltasson adatokat a rákkeltő hatás vonatkozásában, mivel azonban a kérelmezőtől nem érkezett kellő időben erre vonatkozóan adat, az említett rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kizárási kritériumok értékelését nem lehetett elvégezni.

(7)

Ezen túlmenően az emberi egészségre és a környezetre jelentett kockázatok értékelése során áttekintett forgatókönyvek elfogadhatatlan kockázatokat tártak fel, míg a biztonságos felhasználás azonosítása nem volt lehetséges.

(8)

Ezért az empentrin 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználását nem indokolt jóváhagyni.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az empentrin hatóanyag (EK-szám: n.a., CAS-szám: 54406-48-3) 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználását a Bizottság nem hagyja jóvá.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról (HL L 294., 2014.10.10., 1. o.).

(3)  A biocid termékekkel foglalkozó bizottság (BPC), Szakvélemény az empentrin hatóanyag jóváhagyása iránti kérelemről (Opinion on the application for approval of the active substance Empenthrin), terméktípus: 18., ECHA/BPC/182/2017, elfogadva: 2017. december 13-án.


Top