Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0907

A Tanács (KKBP) 2018/907 határozata (2018. június 25.) az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

ST/8849/2018/INIT

OJ L 161, 26.6.2018, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/907/oj

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 161/27


A TANÁCS (KKBP) 2018/907 HATÁROZATA

(2018. június 25.)

az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen a 33. cikkére és a 31. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. november 13-án elfogadta a (KKBP) 2017/2071 határozatot (1), amellyel Toivo KLAAR-t nevezte ki az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselőjévé (EUKK). Az EUKK megbízatása 2018. június 30-án lejár.

(2)

Az EUKK megbízatását további 20 hónapra meg kell hosszabbítani.

(3)

Az EUKK a megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat, és amely akadályozhatja a Szerződés 21. cikkében az Unió külső tevékenységének tekintetében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

A Tanács 2020. február 29-ig meghosszabbítja Toivo KLAAR-nak mint az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselőjének a megbízatását. A Tanács határozhat úgy, hogy az EUKK megbízatását korábban megszünteti a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) értékelése és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: a főképviselő) javaslata alapján..

2. cikk

Szakpolitikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása az Unió dél-kaukázusi szakpolitikai célkitűzésein alapul, beleértve az Európai Tanács 2008. szeptember 1-jén Brüsszelben tartott rendkívüli ülésén elfogadott következtetésekben és a 2008. szeptember 15-i és 2012. február 27-i tanácsi következtetésekben meghatározott célkitűzéseket is. E célkitűzések közé tartoznak az alábbiak:

a)

a már meglévő mechanizmusokkal, többek között az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ) és annak minszki csoportjával együttműködésben a konfliktusok megakadályozása és a békés konfliktusrendezéshez való hozzájárulás a régióban, beleértve a grúziai és a hegyi-karabahi konfliktus (a menekültek és a belső menekültek visszatérésének elősegítésével és egyéb megfelelő eszközökkel), továbbá e rendezésnek a nemzetközi jog elveivel összhangban történő végrehajtásának támogatása;

b)

konstruktív kapcsolatok kialakítása a régió tekintetében érdekelt főbb szereplőkkel;

c)

az Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia, valamint adott esetben a velük szomszédos országok közötti további együttműködés ösztönzése és támogatása;

d)

a régión belüli uniós szerepvállalás hatékonyságának és ismertségének növelése.

3. cikk

Megbízatás

A szakpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

kapcsolatok kialakítása a régióbeli kormányokkal, parlamentekkel, egyéb politikai kulcsszereplőkkel, valamint igazságszolgáltatási szervekkel és civil társadalommal;

b)

a térségbeli országok ösztönzése a közös érdekű regionális témák – mint például a közös biztonsági veszélyek, a terrorizmus elleni küzdelem, a tiltott kereskedelem és a szervezett bűnözés – terén való együttműködésre;

c)

a konfliktusok békés, a nemzetközi jog elveivel összhangban történő rendezéséhez való hozzájárulás és e rendezés megvalósításának megkönnyítése az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az EBESZ-szel és annak minszki csoportjával szoros koordinációban;

d)

a grúziai válsággal kapcsolatban:

i.

a 2008. augusztus 12-i rendezési terv 6. pontja és a 2008. szeptember 8-i végrehajtási intézkedések szerinti genfi nemzetközi tárgyalások előkészítésében való közreműködés, mely tárgyalások főbb témái többek között a térség biztonságát és stabilitását szolgáló intézkedések, a menekültek és belső menekültek problémája nemzetközileg elismert elvek alapján, valamint a felek kölcsönös megállapodása alapján bármilyen egyéb kérdés;

ii.

közreműködés az Unió álláspontjának kialakításában és annak az EUKK szintjén történő képviselete az i. pontban említett tárgyalások során; valamint

iii.

a 2008. augusztus 12-i rendezési terv és az ahhoz kapcsolódó, 2008. szeptember 8-i végrehajtási intézkedések végrehajtásának előmozdítása;

e)

bizalomépítő intézkedések kialakításának és végrehajtásának elősegítése, adott esetben tagállami szakértelem bevonásával;

f)

szükség esetén segítségnyújtás egy lehetséges konfliktusrendezés végrehajtásában való uniós közreműködés előkészítéséhez;

g)

az Unió és az érintett főbb szereplők között a régióra vonatkozóan folytatott párbeszéd fokozása;

h)

segítségnyújtás az Unió részére a Dél-Kaukázusra vonatkozó átfogó politika továbbfejlesztésében;

i)

az e cikkben említett tevékenységek keretében közreműködés az Unió emberi jogi politikájának és az emberi jogokra vonatkozó uniós iránymutatásoknak a végrehajtásában, különös tekintettel a konfliktus sújtotta térségekben élő gyermekek és nők helyzetére, elsősorban az e kérdést érintő fejlemények nyomon követése és kezelése révén.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel a megbízatásának a főképviselő felügyelete mellett történő végrehajtásáért.

(2)   A PBB-nek kiemelt kapcsolatot kell fenntartania az EUKK-val, és egyben az EUKK elsődleges kapcsolattartója a Tanács felé. A PBB-nek – a megbízatás keretein belül és a főképviselő hatáskörének sérelme nélkül – stratégiai iránymutatást és politikai irányítást kell nyújtania az EUKK számára.

(3)   Az EUKK-nak szoros koordinációt kell folytatnia az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és annak megfelelő szervezeti egységeivel.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2018. július 1-jétől2020. február 29-ig terjedő időszakra 4 340 000 EUR.

(2)   A kiadásokat az Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)   A kiadások kezelésének egy, az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát kell képeznie. Az EUKK minden kiadásért elszámolással tartozik a Bizottság felé.

6. cikk

A csapat létrehozása és összetétele

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül az EUKK felel csapatának létrehozásáért. A csapatnak rendelkeznie kell a megbízatás keretében szükséges speciális szakpolitikai ismeretekkel. Az EUKK-nak folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatnia kell a Tanácsot és a Bizottságot a csapat összetételéről.

(2)   A tagállamok, az Unió intézményei és az EKSZ javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t a munkájában segítik. Az ilyen kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, az érintett uniós intézmény, illetve az EKSZ fedezi. A tagállamok által az uniós intézményekhez vagy az EKSZ-hez kirendelt szakértőket is ki lehet küldeni az EUKK melletti munkavégzés céljára. A szerződéses nemzetközi alkalmazottaknak rendelkezniük kell valamely tagállam állampolgárságával.

(3)   A kirendelt személyzet minden tagja a küldő tagállam, a küldő uniós intézmény vagy az EKSZ közigazgatási fennhatósága alatt marad, és az EUKK megbízatásának érdekében kell eljárnia és feladatát végeznie.

(4)   Az EUKK személyzetét az EKSZ megfelelő szervezeti egységével vagy az uniós küldöttséggel egy helyen kell elhelyezni annak érdekében, hogy tevékenységeik összhangban álljanak és következetesek legyenek.

7. cikk

Az EUKK és az EUKK személyzete részére biztosított kiváltságok és mentességek

Az EUKK küldetésének és az EUKK személyzete feladatának elvégzéséhez és a zökkenőmentes működéshez szükséges kiváltságokról, mentességekről és egyéb garanciákról – adott esetben – a fogadó országokkal kell megállapodni. Ehhez a tagállamok és az EKSZ minden szükséges támogatást megadnak.

8. cikk

Az EU-minősített adatok biztonsága

Az EUKK-nak és az EUKK csapata tagjainak tiszteletben kell tartaniuk a 2013/488/EU tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági elveket és minimumszabályokat.

9. cikk

Hozzáférés az információkhoz és logisztikai támogatás

(1)   A tagállamok, a Bizottság és a Tanács Főtitkársága biztosítják, hogy az EUKK minden releváns információhoz hozzáférjen.

(2)   Az esettől függően a térségben működő uniós küldöttségeknek és/vagy a tagállamoknak logisztikai segítséget kell nyújtaniuk a térségben.

10. cikk

Biztonság

Az EUKK-nak – a Szerződés V. címe szerint az Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó uniós politikának megfelelően – a megbízatásával és az illetékességi területen fennálló biztonsági helyzettel összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meg kell tennie minden észszerűen megvalósítható intézkedést, különösen az alábbiak révén:

a)

az EKSZ iránymutatása alapján olyan biztonsági terv kidolgozása, amely többek között konkrét fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket tartalmaz, szabályozza a személyzetnek az illetékességi területre való biztonságos bejutását és az említett területen belüli biztonságos mozgását, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint magában foglal egy vészhelyzeti intézkedési tervet és egy evakuálási tervet is;

b)

annak garantálása, hogy az Unión kívülre telepített teljes személyi állomány az illetékességi területen fennálló körülmények által megkövetelt, magas kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy csapatának az Unión kívülre telepítendő valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, az illetékességi terület EKSZ általi biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön az említett területre való érkezése előtt vagy az érkezéskor;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi ajánlást végrehajtsák, valamint az elért eredményekről szóló jelentések és a megbízatás végrehajtásáról szóló jelentés keretében írásban történő beszámolás a Tanácsnak, a főképviselőnek és a Bizottságnak ezen ajánlások végrehajtásáról és az egyéb biztonsági kérdésekről.

11. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK-nak szóban és írásban rendszeresen jelentést kell tennie a főképviselő és a PBB részére. Az EUKK-nak szükség szerint tanácsi munkacsoportok részére is jelentést kell tennie. A rendszeres jelentéseket a COREU-hálózaton keresztül kell terjeszteni. Az EUKK jelentést tehet a Külügyek Tanácsának. A Szerződés 36. cikkének megfelelően az EUKK részt vehet az Európai Parlamentnek nyújtandó tájékoztatásban.

12. cikk

Koordináció

(1)   Az Unió szakpolitikai céljainak elérése érdekében az EUKK-nak hozzá kell járulnia az Unió által végzett tevékenységek egységéhez, összhangjához és hatékonyságához, és elő kell segítenie annak biztosítását, hogy valamennyi uniós eszközt és tagállami intézkedést következetesen alkalmazzák. Adott esetben törekedni kell a tagállamokkal való kapcsolattartásra. Az EUKK tevékenységeit ezért össze kell hangolni a Bizottság tevékenységeivel. Az EUKK-nak rendszeresen tájékoztatnia kell a tagállamok külképviseleteit és az uniós képviseleteket.

(2)   A helyszínen az EUKK-nak szoros kapcsolatot kell fenntartania az érintett tagállamok külképviseleteinek vezetőivel és az érintett uniós küldöttségek vezetőivel. Az említett vezetők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az EUKK-nak megbízatása végrehajtásában. Az EUKK-nak az Unió grúziai delegációjának vezetőjével együttműködésben iránymutatást kell adnia az Európai Unió grúziai megfigyelő missziója (EUMM Grúzia) vezetőjének a helyi politikai helyzettel kapcsolatban. Az EUKK-nak és az EUMM Grúzia polgári műveleti parancsnokának szükség szerint konzultációt kell folytatnia egymással. Az EUKK-nak a helyszínen jelen levő egyéb nemzetközi és regionális szereplőkkel is kapcsolatot kell fenntartania.

13. cikk

Követelésekkel kapcsolatos segítségnyújtás

Az EUKK-nak és személyzetének segítséget kell nyújtania a dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott korábbi EUKK-k megbízatásával összefüggésben felmerült követelések és kötelezettségek kezeléséhez, és ilyen céllal adminisztratív támogatást, valamint hozzáférést kell biztosítania a vonatkozó iratokhoz.

14. cikk

Felülvizsgálat

E határozat végrehajtását, valamint annak a régió számára nyújtott egyéb uniós hozzájárulásokkal való összhangját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK-nak 2018. október 31-ig az elért eredményekről szóló jelentést, 2019. november 30-ig pedig a megbízatás végrehajtásáról szóló átfogó jelentést kell benyújtania a Tanács, a főképviselő és a Bizottság részére.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  A Tanács (KKBP) 2017/2071 határozata (2017. november 13.) az Európai Unió dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselőjének kinevezéséről (HL L 295., 2017.11.14., 55. o.).

(2)  A Tanács 2013/488/EU határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).


Top