EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0789

A Tanács (EU) 2018/789 végrehajtási határozata (2018. május 25.) Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról

ST/8045/2018/INIT

OJ L 134, 31.5.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/789/oj

31.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 134/10


A TANÁCS (EU) 2018/789 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. május 25.)

Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK irányelv 193. cikkével összhangban, főszabályként az adóztatandó termékértékesítést vagy szolgáltatást végző adóalany köteles megfizetni az adóhatóságoknak a hozzáadottérték-adót (héa).

(2)

A Bizottságnál 2017. július 13-án iktatott levelében Magyarország felhatalmazást kért arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedést (a továbbiakban: különös intézkedés) vezethessen be a felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló adóalanyok által teljesített bizonyos értékesítések vagy szolgáltatásnyújtások esetében a héa megfizetéséért felelős személy vonatkozásában.

(3)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően a Bizottság 2018. január 15-én kelt levelében továbbította a Magyarország által benyújtott kérelmet a többi tagállam részére. A Bizottság 2018. január 16-án kelt levelében értesítette Magyarországot arról, hogy a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információnak birtokában van.

(4)

Magyarország szerint a felszámolási vagy más fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló adóalanyok gyakran nem teljesítik héafizetési kötelezettségüket az adóhatóság felé. A vevő ugyanakkor – adólevonási joggal rendelkező adóalanyként – a rá áthárított héát levonhatja, ez pedig hátrányosan érinti a költségvetést és a felszámolást finanszírozza. A magyar hatóság olyan csalásokat is tapasztalt, amikor a felszámolás alatt álló vállalkozások fiktív számlákat adtak ki működő vállalkozásoknak, így ez utóbbiak jelentős mértékben csökkentették fizetendő adójukat, a számlakibocsátó általi adófizetés ugyanakkor nem volt biztosított.

(5)

A 2006/112/EK irányelv 199. cikke (1) bekezdésének g) pontjával összhangban a tagállamok előírhatják, hogy a héa megfizetésére az az adóalany van kötelezve, akinek a részére az ingatlanvagyont a végrehajtó általi kényszereladási eljárás keretében értékesítették (a továbbiakban: fordított adózás). Az állami költségvetést érintő bevételkiesés kezelése érdekében Magyarország felhatalmazást kért arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés bevezetésével lehetővé tegye, hogy a fordított adózás a felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló adóalanyok által teljesített egyéb értékesítések és szolgáltatásnyújtások, nevezetesen a tárgyieszköz-értékesítések és a szokásos piaci árat tekintve 100 000 HUF-ot meghaladó összegű termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások esetében is alkalmazható legyen.

(6)

A Magyarország által rendelkezésre bocsátott információk alapján azzal, ha az említett esetekben a vevő lesz a héa megfizetéséért felelős adóalany, egyszerűsödni fog a héabeszedési eljárás, és megelőzhető lesz az adócsalás és az adókikerülés. Magyarország szerint a különös intézkedésnek köszönhetően továbbá csökkennének a költségvetést érő veszteségek, és költségvetési többletbevétel keletkezne.

(7)

Ezért fel kell hatalmazni Magyarországot arra, hogy a fordított adózást alkalmazza a felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló adóalanyok által teljesített tárgyieszköz-értékesítések és a szokásos piaci árat tekintve 100 000 HUF-ot meghaladó összegű termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások esetében.

(8)

A különös intézkedésnek korlátozott időtartamra kell szólnia.

(9)

Tekintettel a különös intézkedés alkalmazási körére és újszerűségére, fontos értékelni annak hatásait. Ezért amennyiben Magyarország a különös intézkedés 2021. utáni meghosszabbítását venné fontolóra, legkésőbb 2020. december 31-ig meghosszabbítás iránti kérelmet és a különös intézkedés felülvizsgálatát is tartalmazó jelentést kell benyújtania a Bizottsághoz.

(10)

A különös intézkedés a végső fogyasztói szinten beszedett adóbevétel teljes összegét csak elhanyagolható mértékben fogja befolyásolni, és nem lesz kedvezőtlen hatással az Unió hozzáadottérték-adóból származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérve Magyarország felhatalmazást kap annak előírására, hogy az az adóalany legyen köteles megfizetni a héát, akinek a részére a következő értékesítések, illetve szolgáltatásnyújtások bármelyike történik:

a)

felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló adóalany által teljesített tárgyieszköz-értékesítés;

b)

a teljesítésekor a szokásos piaci árat tekintve 100 000 HUF-ot meghaladó összegű termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, amennyiben a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalany felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll.

2. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

Ez a határozat 2021. december 31-én hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak Magyarország a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

V. GORANOV


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.


Top