EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0661

A Bizottság (EU) 2018/661 végrehajtási határozata (2018. április 26.) az 1452–1492 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló (EU) 2015/750 végrehajtási határozatnak a harmonizált 1427–1452 MHz és 1492–1517 MHz frekvenciasávra történő kiterjesztéséről (az értesítés a C(2018) 2286. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2018/2286

OJ L 110, 30.4.2018, p. 127–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj

30.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 110/127


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/661 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. április 26.)

az 1 452–1 492 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló (EU) 2015/750 végrehajtási határozatnak a harmonizált 1 427–1 452 MHz és 1 492–1 517 MHz frekvenciasávra történő kiterjesztéséről

(az értesítés a C(2018) 2286. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra („Rádióspektrum-határozat”) (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (2) létrehoz egy többéves rádióspektrum-politikai programot (RSPP), amely célul tűzi ki a spektrumleltár alapján legalább 1 200 MHz-nyi, vezeték nélküli szélessávú hírközlésre alkalmas – akár már használatban lévő – spektrum azonosítását az Unióban 2015-ig.

(2)

Az Európa előtt álló, a vezeték nélküli szélessávú hírközlés növekvő spektrumigényéből adódó stratégiai kihívások kezeléséről szóló, 2013. február 20-i véleményében (3) a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport (RSPG) javasolta annak megfontolását, hogy 2015 után az 1 452–1 492 MHz sáv kiterjesztéseként az 1 427–1 452 MHz frekvenciasávot is használják vezeték nélküli szélessávú hírközlés céljára. Az RSPG véleményében az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 518 MHz frekvenciasáv vezeték nélküli szélessávú hírközlés céljára történő esetleges kijelölésének kihívásait is megemlítette, ami a meglévő katonai használatból és a földfelszíni vezeték nélküli állandóhelyű szolgálatból adódik. Az RSPG az 1 492–1 518 MHz frekvenciasáv használatának a 2015. évi rádió-távközlési világértekezlet (WRC-15) eredményei függvényében történő további megfontolását javasolta.

(3)

A WRC-15 az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 518 MHz frekvenciasávnak az egész világra kiterjedő, nemzetközi mozgó távközlés számára való kijelölése mellett döntött. A Nemzetközi Távközlési Egyesület Európai Uniót is magában foglaló 1. körzetében az említett frekvenciasávokat vagy azok egyes részeit a légi mozgószolgálat kivételével a mozgószolgálat, az állandóhelyű szolgálat és az űrbeli üzemeltetési szolgálat (Föld-űr irány) számára osztották fel, megosztott elsődleges jelleggel. Továbbá egyes tagállamok az 1 452–1 518 MHz frekvenciasávot műsorgyártás és különleges események céljára jelölték ki.

(4)

2017. március 15-én a Bizottság a Rádióspektrum-határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján azzal bízta meg a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletét (CEPT), hogy dolgozza ki az 1,5 GHz-es frekvenciatartományban további – nevezetesen az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 518 MHz – frekvenciasávokra a harmonizált műszaki feltételeket annak érdekében, hogy ösztönözze az Unióban ezen sávok földfelszíni vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára történő használatát.

(5)

Erre a megbízatásra válaszul 2017. november 16-án a CEPT kiadta 65. jelentését (4), amelyben harmonizált műszaki feltételeket javasol a kizárólag lemenő irányú, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatásokra az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 517 MHz frekvenciasávban, figyelembe véve az 1 452–1 492 MHz frekvenciasáv egész Unióra érvényes, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára harmonizált műszaki feltételek mellett, az (EU) 2015/750 bizottsági végrehajtási határozat (5) alapján történő kijelölését.

(6)

Az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 517 MHz frekvenciasáv kizárólag lemenő irányú, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások céljára történő, Unió-szerte érvényes kijelölése az ilyen célú spektrum 50 MHz-nyi bővítésével hozzájárul az RSPP vezeték nélküli szélessávú hírközlésre vonatkozó spektrumcélkitűzéseinek megvalósításához. A kizárólag lemenő irányú összeköttetés célú használat fontos a vezeték nélküli szélessávú rendszerek adatforgalmi aszimmetriájának a lemenő irányú összeköttetések kapacitásának növelésével történő kezelése szempontjából, ideértve az 5G szolgáltatások biztosítását is.

(7)

A CEPT 65. jelentésében foglalt ajánlásokkal összhangban a tagállamok nemzeti szinten rugalmasan használhatják az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 517 MHz frekvenciasáv egyes részeit, hogy eleget tudjanak tenni nemzetközi katonai megállapodásoknak (6) vagy – korlátozott ideig – olyan külön nemzeti igényeknek, amelyek a földfelszíni vezeték nélküli állandóhelyű szolgálat további működéséhez kapcsolódnak. A jelentés e téren hangsúlyozza, hogy a mozgó- és az állandóhelyű szolgálat azonos frekvencián történő együttes működtetése nem megvalósítható. Ezért az említett sávok nemzeti szintű átrendezése abból a célból, hogy azok rendelkezésre álljanak kizárólag lemenő irányú, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatásokra irányuló nemzeti igény esetén, egy összetett és megfelelő időt igénylő folyamat.

(8)

A nemzeti rugalmasság alkalmazásakor a tagállamoknak előnyben kell részesíteniük összefüggő spektrum rendelkezésre bocsátását a kizárólag lemenő irányú, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások számára, ideértve az 1 452–1 492 MHz frekvenciasávot is, így elősegítve az 5G szolgáltatások számára nagyobb csatorna-sávszélességeket, a berendezések méretgazdaságosságát, a szomszédos sávokban működő szolgálatokkal való együttes működést, valamint a frekvenciakoordinációt.

(9)

A tagállamoknak – azon joguk sérelme nélkül, hogy a spektrumhasználatot a Rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) bekezdése alapján a közrend, közbiztonság és védelem céljából szervezzék – az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 517 MHz frekvenciasávot a lehető legnagyobb mértékben kizárólag lemenő irányú, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások számára kell kijelölniük.

(10)

A kizárólag lemenő irányú, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának az 1 427–1 517 MHz frekvenciasáv egészében konzisztens, harmonizált csatornaelrendezésen és minimális, illetve a legkevésbé korlátozó műszaki feltételeken kell alapulnia az egységes piac előmozdítása, a káros zavarás csökkentése és a frekvenciakoordináció biztosítása érdekében.

(11)

A CEPT 65. jelentésében szereplő műszaki feltételek és intézkedések a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások és a szomszédos sávban lévő szolgálatok együttes működését is lehetővé teszik.

(12)

Kiváltképpen a műszaki feltételek és intézkedések, mint például a nemkívánt sugárzások teljesítmény-határértékei biztosítják, hogy az 1 427–1 517 MHz frekvenciasávban a vezeték nélküli szélessávú hírközlés használata az 1 400–1 427 MHz frekvenciasávban működő rádiócsillagászati és passzív műholdas Föld-kutató szolgálat, valamint az 1 518–1 559 MHz frekvenciasávban működő műholdas mozgószolgálat megfelelő védelmének biztosítása mellett történjen. További intézkedésekre lehet szükség nemzeti szinten a szomszédos 1 400–1 427 MHz és 1 518–1 559 MHz frekvenciasávban működő szolgálatokkal való együttes működés javítása érdekében, például a repülőterek, tengeri kikötők, valamint a műholdon keresztül továbbított, kutatási és mentési célú jelek vételére szolgáló földi állomások körül. Ezenfelül a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) lefektetett célkitűzésekkel és követelményekkel összhangban javítani kell a mozgó földi állomások vevőjellemzőit.

(13)

Tekintettel arra, hogy az 1 452–1 492 MHz frekvenciasáv részeit nem használják földfelszíni műsorszóró rendszerek számára, az ebben a sávban működő ilyen szolgálattal való együttes működésre vonatkozó meglévő szabályozási korlátozásokat fel kell oldani, hogy lehetővé váljon a kizárólag lemenő irányú, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások megvalósítása.

(14)

Az e határozatban meghatározott paraméterek alkalmazásának biztosítása céljából, valamint annak érdekében, hogy növelni lehessen a kizárólag lemenő irányú, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások mértékét az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 517 MHz frekvenciasávban, határövezeti frekvenciakoordinációs megállapodásokra lehet szükség az igazgatások között, hogy ezáltal elkerülhetők legyenek a káros zavarások és növelni lehessen a spektrumhasználat hatékonyságát. A légiforgalmi távmérési szolgálattal kapcsolatos határövezeti frekvenciakoordinációs megállapodásokat a CEPT érintett igazgatásai között kell megkötni, kétoldalú vagy többoldalú alapon.

(15)

Az e határozatban meghatározott intézkedéseket a tagállamoknak azon végső célból kell alkalmazniuk, hogy biztosítsák a teljes 1 427–1 517 MHz frekvenciasávnak, illetve nemzeti kereslet híján a frekvenciasáv egy részének a kizárólag lemenő irányú, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások részére való bevezetését, az RSPP spektrumcélkitűzésének lehető legteljesebb megvalósítása érdekében.

(16)

A tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottságnak a határozat végrehajtásáról és a sáv használatáról, hogy értékelni lehessen annak uniós szintű hatását, és azt szükség szerint kellő időben felül lehessen vizsgálni. Ezenfelül az 1 427–1 452 MHz, illetve az 1 492–1 517 MHz frekvenciasáv rendelkezésre bocsátását érintő nemzeti rugalmasság alkalmazásának indokolását kétévente meg kell vizsgálni. Továbbá a tagállamoknak kétévente jelentést kell benyújtaniuk azokról a nemzeti intézkedésekről, melyeket az 1 400–1 427 MHz frekvenciasávban működő rádiócsillagászati és passzív műholdas Föld-kutató szolgálattal, valamint az 1 518–1 559 MHz frekvenciasávban működő műholdas mozgószolgálattal való együttes működés javítása érdekében hoztak.

(17)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Rádióspektrum-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/750 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1.

a címe helyébe a következő szöveg lép: „A Bizottság (EU) 2015/750 végrehajtási határozata (2015. május 8.) az 1 427–1 517 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról”;

2.

az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

E határozat célja, hogy az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében harmonizálja az 1 427–1 517 MHz frekvenciasáv rendelkezésre állásának és hatékony használatának feltételeit.”;

3.

a 2. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok legkésőbb 2018. október 1-jéig a mellékletben meghatározott paramétereknek megfelelően – nem kizárólagos jelleggel – gondoskodnak az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 517 MHz frekvenciasáv vagy a frekvenciasáv egy részének vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerekre számára történő kijelöléséről és rendelkezésre állásáról.”;

4.

a 2. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Amennyiben a tagállamok a (2) bekezdés szerint az 1 427–1 452 MHz vagy az 1 492–1 517 MHz frekvenciasávnak csak egy részét jelölik ki és bocsátják rendelkezésre:

a)

biztosítják, hogy valamennyi eddigi használat csak a feltétlenül szükséges mértékben maradjon meg, és ezen sávokat fokozatosan a vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára teszik elérhetővé;

b)

biztosítják, hogy a spektrum ilyen része az 1 452–1 492 MHz frekvenciasávval együtt elsődlegesen egy összefüggő frekvenciasávot alkosson;

c)

2023. január 1-jéig, illetve – amennyiben nem merült fel a 243/2012/EU határozat 3. és 6. cikke szerint nemzeti igény vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatásokra – azt követően is engedélyezhetik, hogy ezen sávok egy részét továbbra is lehessen használni a meglévő földfelszíni vezeték nélküli állandóhelyű szolgálat számára vagy már eddig is meglévő más olyan használat céljára, amelyek nem tudják vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal megosztva használni ezen sávokat.”;

5.

a 2. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A tagállamok biztosítják a szomszédos sávokban üzemelő rendszerek kellő védelmét az ebben a cikkben említett földfelszíni rendszerekkel szemben:”;

6.

a 2. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   A tagállamok az (1), (2) és (3) bekezdésben említett rendszerek működésének lehetővé tétele céljából előmozdítják a határövezeti koordinációs megállapodások létrejöttét, figyelemmel a meglévő szabályozási eljárásokra és jogokra, valamint a vonatkozó nemzetközi megállapodásokra.”;

7.

a határozat a következő 2a. cikkel egészül ki:

„2a. cikk

A tagállamok kétévente felülvizsgálják a 2. cikk alkalmazását annak biztosítása érdekében, hogy az 1 427–1 517 MHz frekvenciasáv a legnagyobb mértékben rendelkezésre álljon a vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások számára.”;

8.

a 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A tagállamok figyelemmel kísérik az 1 427–1 517 MHz frekvenciasáv használatát, és megállapításaikat – kérésre vagy saját kezdeményezésükre – jelentik a Bizottságnak, hogy az szükség esetén kellő időben felülvizsgálhassa e határozatot.”;

9.

a határozat a következő 4a. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

A tagállamok legkésőbb 2018. november 1-jén jelentést tesznek a Bizottságnak e határozat alkalmazásáról, többek között az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 517 MHz frekvenciasáv rendelkezésre állásának mértékéről is.”;

10.

az (EU) 2015/750 végrehajtási határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. április 26-án.

a Bizottság részéről

Mariya GABRIEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

(3)  RSPG 13-521 rev1. dokumentum.

(4)  CEPT 65. jelentése, elfogadva 2017. november 17-én, helyesbítve 2018. március 2-án.

(5)  A Bizottság (EU) 2015/750 végrehajtási határozata (2015. május 8.) az 1 452–1 492 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról (HL L 119., 2015.5.12., 27. o.).

(6)  Az 1 427–1 452 MHz és az 1 492–1 518 MHz frekvenciasávot földi és tengeri katonai rendszerekre használják a 2014. évi NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény (NJFA) szerint. Az egyezmény 14. pontja szerint: „(…) Ahol a rádiófrekvencia-sávokat a NATO és a NATO-tagországok katonai használatra harmonizálták, az még nem zárja ki azok használatát polgári alkalmazások céljára”.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.).


MELLÉKLET

MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) ÉS (2) BEKEZDÉSE SZERINTI PARAMÉTEREK

A.   ÁLTALÁNOS PARAMÉTEREK

1.

Az 1 427–1 517 MHz frekvenciasávon belüli üzemmód a bázisállomások adására („csak lemenő irány”) korlátozódik.

2.

Az 1 427–1 517 MHz frekvenciasávban a blokkméreteket az 5 MHz egész számú többszöröseiben kell meghatározni. Egy kijelölt blokk alsó frekvenciahatárának vagy egybe kell esnie az 1 427 MHz-es alsó sávhatárral, vagy az 5 MHz egész számú többszörösével kell attól eltolva lennie.

3.

A bázisállomástól kiinduló adásnak meg kell felelnie az e mellékletben meghatározott műszaki feltételeknek (blokkszéli maszkok).

B.   BÁZISÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓ MŰSZAKI FELTÉTELEK – BLOKKSZÉLI MASZK

Az alábbi, bázisállomásokra vonatkozó, blokkszéli maszk (block edge mask, BEM) néven összefoglalt műszaki paramétereket kell – a szomszédos hálózatok üzemeltetői közötti kétoldalú vagy többoldalú megállapodások hiányában – használni az ilyen szomszédos hálózatok együttes működésének biztosításához. Az érintett üzemeltetők vagy igazgatások megegyezése esetén kevésbé szigorú műszaki paraméterek is alkalmazhatók, feltéve, ha ezek a paraméterek megfelelnek az egyéb szolgálatok és alkalmazások – beleértve a szomszédos sávokban üzemelőket és a határövezeti kötelezettségek által érintetteket is – védelmére vonatkozó műszaki feltételeknek.

A BEM olyan sugárzási maszk, amelyet a használati jogosultsággal rendelkező üzemeltető spektrumblokkjának a határához viszonyított frekvencia függvényében határoznak meg. Blokkon belüli és blokkon kívüli teljesítmény-határértékből áll. A blokkon belüli teljesítmény-határérték egy üzemeltetőhöz tartozó blokkra vonatkozik. A blokkon kívüli teljesítmény-határértékek az 1 427–1 517 MHz frekvenciasávon belül az üzemeltetőnek kijelölt blokkon kívül eső, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások (WBB ECS) céljára használt spektrumra vonatkoznak. Ezeket a 2. táblázat határozza meg. A sávon kívüli teljesítmény-határértékek az 1 427–1 517 MHz frekvenciasáv azon részén kívül eső spektrumrészre vonatkoznak, amelyet nemzeti szinten WBB ECS céljára használnak.

Ezenfelül meghatározásra kerülnek az együttes működést biztosító teljesítmény-határértékek is az 1 427–1 517 MHz sávban üzemelő WBB ECS részére, hogy biztosítani lehessen az ezen szolgáltatások és az egyéb rádiószolgálatok és -alkalmazások közötti összeférhetőséget, ideértve azt az esetet is, ha az 1 427–1 452 MHz vagy az 1 492–1 517 MHz sáv egy részét nem WBB ECS számára jelölték ki. A szomszédos sávokban (azaz a WBB ECS céljára használt spektrumon kívül) üzemelő szolgálatok és alkalmazások tekintetében érvényes, együttes működést biztosító teljesítmény-határértékek a 3., 4. és 5. táblázatban szerepelnek, és a nemzeti rugalmasságot is biztosítják az 1 427–1 517 MHz frekvenciasávon belül a WBB ECS számára az e határozat alapján történő spektrumkijelölésnél.

Nemzeti szinten további műszaki vagy eljárási intézkedéseket (1) lehet alkalmazni a szomszédos sávokban üzemelő szolgálatokkal és alkalmazásokkal való együttes működés biztosítására.

Blokkon belüli követelmények

A bázisállomások esetében nem kötelező határértéket megállapítani a blokkon belüli kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítményre (EIRP) vonatkozóan, kivéve az 1 512–1 517 MHz frekvenciablokkot, amelyre a vonatkozó határértéket az 1. táblázat tartalmazza. Az 1 512–1 517 MHz frekvenciablokktól eltérő frekvenciablokkokra a tagállamok megállapíthatnak egy 68 dBm/5MHz-et meg nem haladó EIRP-határértéket, amely egyes felhasználások esetében – például az 1 427–1 512 MHz sávban és alacsonyabb frekvenciasávokban történő együttes spektrumhasználat esetén – megnövelhető.

1. táblázat

Az 1 512 –1 517  MHz sávban üzemelő WBB ECS-bázisállomások legnagyobb, blokkon belüli EIRP-je cellánként  (2)

Frekvenciablokk

Legnagyobb, blokkon belüli EIRP

Mérési sávszélesség

1 512 – 1 517  MHz

58 dBm

5 MHz

Magyarázat az 1. táblázathoz:

ezek a követelmények az 1 512–1 517 MHz frekvenciablokkban üzemelő WBB ECS és az 1 518–1 525 MHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mozgószolgálat közötti összeférhetőség biztosítására szolgálnak.

Blokkon kívüli követelmények

2. táblázat

A bázisállomás blokkon kívüli EIRP-határértékeire vonatkozó BEM antennánként az 1 427 –1 517  MHz frekvenciasávban

Blokkon kívüli sugárzás frekvenciatartománya

Legnagyobb, átlagos blokkon kívüli EIRP

Mérési sávszélesség

A blokk alsó határától számított – 10 MHz-től – 5 MHz-ig

11 dBm

5 MHz

A blokk alsó határától számított – 5 MHz-től 0 MHz-ig

16,3 dBm

5 MHz

A blokk felső határától számított 0 MHz-től + 5 MHz-ig

16,3 dBm

5 MHz

A blokk felső határától számított + 5 MHz-től + 10 MHz-ig

11 dBm

5 MHz

Az alsó, illetve a felső blokkhatártól több mint 10 MHz távolságra lévő frekvenciák az 1 427 –1 517  MHz sávon belül

9 dBm

5 MHz

Együttes működést biztosító követelmények a szomszédos sávok vonatkozásában

3. táblázat

Az 1 427 –1 452 MHz frekvenciasávban üzemelő bázisállomások nemkívánt sugárzásra vonatkozó teljesítmény-határértékei az 1 400 –1 427  MHz frekvenciasávban

Sávon kívüli sugárzás frekvenciatartománya

Nemkívánt sugárzás legnagyobb teljesítményszintje (3)

Mérési sávszélesség

1 400 –1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

Magyarázat az 3. táblázathoz:

ez a követelmény az 1 400–1 427 MHz passzív frekvenciasávban üzemelő rádiócsillagászati és passzív műholdas Föld-kutató szolgálatnak az 1 427–1 452 MHz frekvenciasávban üzemelő WBB ECS-sel szembeni védelmére szolgál, ideértve azt az esetet is, ha ezen utóbbi frekvenciasávnak csak egy részét jelölték ki a WBB ECS számára. További nemzeti intézkedésekre lehet szükség az 1 400–1 427 MHz passzív frekvenciasávban végzett rádiócsillagászati megfigyeléseknek a WBB ECS-sel szembeni fokozott védelme érdekében.

4. táblázat

Az 1 492 –1 517  MHz frekvenciasávban üzemelő bázisállomások sávon kívüli EIRP-határértékei cellánként  (4) az 1 518 –1 559  MHz frekvenciatartományban

Sávon kívüli sugárzás frekvenciatartománya

Legnagyobb, sávon kívüli EIRP

Mérési sávszélesség

1 518 –1 520  MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559  MHz

– 30 dBm

1 MHz

Magyarázat az 4. táblázathoz:

ezek a követelmények az 1 518–1 559 MHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mozgószolgálatnak az 1 492–1 517 MHz frekvenciasávban üzemelő WBB ECS-sel szembeni megfelelő védelme biztosítására szolgálnak, különösen tengeri kikötőknél, repülőtereknél és a műholdas mozgószolgálat kutatási és mentési célú földi állomásainál, ideértve azt az esetet is, ha ezen utóbbi frekvenciasávnak csak egy részét jelölték ki a WBB ECS számára. További nemzeti intézkedésekre lehet szükség az 1 518–1 559 MHz sávban működő műholdas mozgószolgálat fokozott védelme érdekében.

5. táblázat

Az 1 452 –1 492  MHz frekvenciasávban üzemelő bázisállomások sávon kívüli EIRP-határértékei cellánként 1 452  MHz alatt és 1 492 MHz felett

Sávon kívüli sugárzás frekvenciatartománya

Legnagyobb, átlagos sávon kívüli EIRP

Mérési sávszélesség

1 449  MHz alatt

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452  MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495  MHz

14 dBm

3 MHz

1 495  MHz fölött

– 20 dBm

1 MHz

Magyarázat az 5. táblázathoz:

e követelmények akkor alkalmazandók, ha nincs WBB ECS 1 452 MHz alatt és/vagy 1 492 MHz felett. Ezek a követelmények az 1 452–1 492 MHz frekvenciasávban működő WBB ECS-nek az 1 452 MHz alatti vagy 1 492 MHz feletti szomszédos frekvenciasávokban telepített koordinált állandóhelyű összeköttetésekkel, mozgószolgálattal és földi telepítésű állomásokra korlátozott légiforgalmi távmérési szolgálattal való összeférhetősége biztosítására szolgálnak.

Az 5. táblázat 1 452 MHz alatti frekvenciákra vonatkozóan megadott határértékei nem alkalmazhatók, ha a közvetlenül 1 452 MHz alatti blokkokban WBB ECS üzemel. Az 5. táblázat 1 492 MHz feletti frekvenciákra vonatkozóan megadott határértékei nem alkalmazhatók, ha a közvetlenül 1 492 MHz feletti blokkokban WBB ECS üzemel. Mindezek nem érintik a 3. és a 4. táblázatban meghatározott sávon kívüli követelményeket, valamint a 2. táblázatban feltüntetett blokkon kívüli követelményeket.


(1)  Például az alábbiak egyike vagy több is közülük: frekvenciatervezési koordináció, telephely-koordináció, szigorúbb sávon belüli teljesítmény-határértékek bázisállomások részére, az 5. táblázatban előírtaknál szigorúbb sávon kívüli kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény-határértékek bázisállomások részére.

(2)  Többszektoros telephely esetén a cellánkénti érték az egyik szektor értékének felel meg.

(3)  A nemkívánt sugárzás teljesítményszintje alatt itt az antennacsatlakozón mért értéket kell érteni.

(4)  Többszektoros telephely esetén a cellánkénti érték az egyik szektor értékének felel meg.


Top