EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0300

A Bizottság (EU) 2018/300 végrehajtási határozata (2018. január 11.) az atlanti vasúti árufuvarozási folyosó bővítésében érintett tagállamok által benyújtott közös javaslatnak a 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének való megfelelőségéről (az értesítés a C(2018) 51. számú dokumentummal történt)

C/2018/0051

OJ L 56, 28.2.2018, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/300/oj

28.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 56/60


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/300 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. január 11.)

az atlanti vasúti árufuvarozási folyosó bővítésében érintett tagállamok által benyújtott közös javaslatnak a 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének való megfelelőségéről

(az értesítés a C(2018) 51. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia, német, portugál és spanyol nyelvű szöveg hiteles)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban Németország, Spanyolország, Franciaország, illetve Portugália vasúti árufuvarozásért felelős minisztériumai szándéknyilatkozatot intéztek a Bizottsághoz, amelyet a Bizottság 2017. március 6-án kapott kézhez. A nyilatkozat az atlanti vasúti árufuvarozási folyosó Valongo terminálig, illetve Zaragozáig, La Rochelle-ig és Nantes St Nazaire-ig történő kibővítését javasolta.

(2)

A Bizottság a rendelet 5. cikkének (6) bekezdése szerint megvizsgálta a benyújtott javaslatot. A Bizottság úgy találja, hogy a javaslat az alább kifejtett okokból kifolyólag megfelel a rendelet 5. cikkében előírtaknak.

(3)

A javaslat figyelembe veszi a rendelet 4. cikkében meghatározott kritériumokat. A vasúti árufuvarozási folyosó bővítése három tagállam (Spanyolország, Franciaország és Portugália) területét érinti, míg a folyosó összesen továbbra is négy résztvevő tagállamot érint. Az új összeköttetések révén javulni fog a vasúti árufuvarozási folyosó és az egyéb közlekedési módok közötti integráció. A bővítésnek köszönhetően egy új összeköttetés jön létre a földközi-tengeri vasúti árufuvarozási folyosóval Zaragozánál; a két árufuvarozási folyosó közötti, illetve a TEN-T-vel való koherencia biztosítva van. A bővítések összhangban vannak a TEN-T-hálózattal, mivel Zaragozáig, illetve Nantes St Nazaire-ig a fő hálózathoz tartoznak, a La Rochelle-ig történő bővítés az átfogó hálózat része, míg a Valongo terminálig tartó bővítés a TEN-T fő portói csomópontjának vonzáskörzetében van.

(4)

A vasúti árufuvarozási folyosó ügyvezető testülete által elvégzett közlekedési piaci elemzés eredményei azt mutatják, hogy a bővítés várhatóan a nemzetközi vasúti fuvarozás volumenének további növekedéséhez fog vezetni az atlanti vasúti árufuvarozási folyosón, emellett pedig a vasúti közlekedési mód arányának folyamatos növekedését is eredményezheti. A közlekedés ilyen irányba történő eltolódásához a szén-dioxid-kibocsátás és a közutak túlterheltségének mérséklése révén jelentős társadalmi-gazdasági előny társul. A földközi-tengeri vasúti árufuvarozási folyosóval Zaragozánál való kapcsolódásnak köszönhetően a folyosó vonzáskörzetébe kerülnek Aragónia és Navarra autonóm közösségek is. A piaci elemzés becslése szerint a bővítés előmozdíthatja a vasúti árufuvarozási forgalmat, amennyiben a 2010. évi 28 %-ról 2050-re 60 %-ra növelheti a vasúti árufuvarozási mód arányát Portugália és három spanyol autonóm közösség, Madrid, Navarra és Aragónia között. Mindez a tonnában tekintett teljes vasúti árufuvarozási mennyiség hatszorosra becsült növekedésének tükrében szemlélendő. Hasonlóképpen növelni fogják a folyosó jelentőségét a kikötői, illetve terminálcsatlakozások is Nantes-St. Nazaire-nél, La Rochelle-nél és Valongónál, amennyiben megkönnyítik a multimodális utazásokat és növelik a folyosó iránti keresletet, ezzel is növelve az európai vasúti árufuvarozás versenyképességét.

(5)

A szándéknyilatkozat tanúsága szerint mind az ügyvezető testület, mind a kérelmezők véleményét kikérték, és azok támogatták a bővítéseket.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 913/2010/EU rendelet 21. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Németország, Spanyolország, Franciaország, illetve Portugália vasúti árufuvarozásért felelős minisztériumainak a Bizottsághoz intézett és a Bizottsághoz 2017. március 6-án beérkezett szándéknyilatkozatában szereplő, az atlanti vasúti árufuvarozási folyosó Valongo terminálig, illetve Zaragozáig, La Rochelle-ig és Nantes St Nazaire-ig történő kibővítésére vonatkozó javaslat megfelel a 913/2010/EU rendelet 5. cikkében előírtaknak.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság és a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 11-én.

a Bizottság részéről

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 276., 2010.10.20., 22. o.


Top