EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/48 határozata (2018. november 30.) az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről és az EKB/2013/31 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; hatályon kívül helyezte: 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 9/196


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/48 HATÁROZATA

(2018. november 30.)

az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről és az EKB/2013/31 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/32)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁLTALÁNOS TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 47. cikkére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 47. cikke előírja, hogy az eltéréssel rendelkező tagállamok nemzeti bankjainak (a továbbiakban: euroövezeten kívüli NKB-k) az általuk jegyzett tőkét nem kell befizetniük, kivéve, ha az Európai Központi Bank (EKB) Általános Tanácsa az EKB jegyzett tőkéjének legalább kétharmadát és a részvényesek legalább felét képviselő többséggel úgy határoz, hogy az általuk jegyzett tőkének egy minimális százalékát be kell fizetni az EKB működési költségeihez történő hozzájárulásként.

(2)

Az EKB/2013/31 határozat (1) 1. cikke előírja, hogy minden egyes euroövezeten kívüli NKB az EKB tőkéjére vonatkozó tőkejegyzése 3,75 %-át fizeti be 2014. január 1-jei hatállyal.

(3)

Az (EU) 2019/43 európai központi banki határozat (EKB/2018/27) (2) a KBER Alapokmányának 29.3. cikkével összhangban meghatározza az EKB tőkejegyzési kulcsának (továbbiakban: tőkejegyzési kulcs) módosítását, illetve 2019. január 1-jei hatállyal megállapítja a módosított tőkejegyzési kulcsban az egyes NKB-khoz rendelt új súlyokat (a továbbiakban: tőkejegyzésikulcs-súlyok).

(4)

Az EKB tőkejegyzési kulcsának ötéves módosítása szükségessé teszi egy olyan új EKB-határozat elfogadását, amely 2019. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi az EKB/2013/31 határozatot, illetve meghatározza az EKB tőkejegyzésének azon százalékarányát, amelyet az euroövezeten kívüli NKB-k 2019. január 1-jei hatállyal kötelesek befizetni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A jegyzett és befizetett tőke mértéke és formája

Az egyes euroövezeten kívüli NKB-k az EKB tőkéjére vonatkozó tőkejegyzésük 3,75 %-át fizetik be 2019. január 1-jei hatállyal. Figyelembe véve az (EU) 2019/43 határozat (EKB/2018/27) 2. cikkében meghatározott új tőkejegyzésikulcs-súlyokat, minden egyes euroövezeten kívüli NKB összesen az alábbi táblázatban a neve mellett feltüntetett jegyzett és befizetett tőkeösszeggel rendelkezik:

Euroövezeten kívüli NKB

Jegyzett tőke 2019. január 1-jén

(EUR)

Befizetett tőke 2019. január 1-jén

(EUR)

Българска народна банка

(Bolgár Nemzeti Bank)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

2. cikk

A befizetett tőke módosítása

(1)   Tekintve, hogy valamennyi euroövezeten kívüli NKB már befizette az EKB/2013/31 határozat alapján 2018. december 31-ig hatályos, az EKB jegyzett tőkéjére vonatkozó jegyzése 3,75 %-át, így ezek az NKB-k átutalják a fennmaradó összeget az EKB számára, vagy a különbség összegét visszakapják az EKB-tól annak érdekében, hogy az 1. cikk táblázatának harmadik oszlopában szereplő összegek befizetése teljesüljön.

(2)   Az e cikk szerinti valamennyi átutalás az (EU) 2019/45 európai központi banki határozat (EKB/2018/29) (3) alapján történik.

3. cikk

Hatálybalépés és hatályon kívül helyezés

(1)   Ez a határozat 2019. január 1-én lép hatályba.

(2)   Az EKB/2013/31 határozat 2019. január 1-jétől hatályát veszti.

(3)   Az EKB/2013/31 határozatra való hivatkozásokat az erre a határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. november 30-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az EKB/2013/31 határozat (2013. augusztus 30.) az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről (HL L 16., 2014.1.21., 63. o.).

(2)  Az Európai Központi Bank (EU) 2019/43 határozata (2018. november 29.) a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az EKB/2013/28 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/27) (lásd e Hivatalos Lap 178. oldalát).

(3)  Az Európai Központi Bank (EU) 2019/45 határozata (2018. november 29.) az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az EKB/2013/29 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/29) (lásd e Hivatalos Lap 183. oldalát).


Top