EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/45 határozata (2018. november 29.) az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az EKB/2013/29 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; hatályon kívül helyezte: 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 9/183


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/45 HATÁROZATA

(2018. november 29.)

az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az EKB/2013/29 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/29)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 28.5. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/43 európai központi banki határozat (EKB/2018/27) (1) rendelkezik az Európai Központi Bank (EKB) tőkejegyzési kulcsában a nemzeti központi bankokhoz (NKB-k) rendelt súlyok (a továbbiakban: tőkejegyzési kulcs és tőkejegyzésikulcs-súlyok) módosításáról. Ez a módosítás szükségessé teszi, hogy a Kormányzótanács meghatározza a tőkerészesedéseknek azon NKB-k közötti átruházásáról szóló szabályokat, amelyek 2018. december 31-én a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) részét képezik, annak biztosítása céljából, hogy e részesedések megoszlása megfeleljen az elvégzett módosításoknak. Ennek megfelelően el kell fogadni egy olyan új határozatot, amely 2019. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi az EKB/2013/29 határozatot (2).

(2)

Az (EU) 2019/44 európai központi banki határozat (EKB/2018/28) (3) előírja, hogy azon tagállamok NKB-jai, amelyek pénzneme az euro (a továbbiakban: euroövezeti NKB-k) hogyan és milyen mértékben kötelesek befizetni az EKB tőkéjét a módosított tőkejegyzési kulcsra tekintettel. Az (EU) 2019/48 európai központi banki határozat (EKB/2018/32) (4) meghatározza azon százalékos mértéket, amelyet azon tagállamok NKB-jai, amelyek pénzneme nem az euro (a továbbiakban: euroövezeten kívüli NKB-k) kötelesek befizetni 2019. január 1-jei hatállyal, tekintettel a módosított tőkejegyzési kulcsra.

(3)

Tekintve, hogy valamennyi euroövezeti NKB már befizette az EKB/2013/30 európai központi banki határozat (5) alapján 2018. december 31-ig hatályos, az EKB jegyzett tőkéjére vonatkozó teljes részesedését, és a Lietuvos bankas tekintetében az (EU) 2015/287 európai központi banki határozat (EKB/2014/61) (6) 2. cikke szerint az EKB/2013/31 határozattal (7) összhangban az egyes euroövezeti NKB-k átutalják a fennmaradó összeget az EKB számára, vagy a különbség összegét visszakapják az EKB-tól annak érdekében, hogy az (EU) 2019/44 határozat (EKB/2018/28) 1. cikke táblázatában szereplő összegek befizetése teljesüljön.

(4)

Hasonlóképpen, tekintve, hogy az euroövezeten kívüli NKB-k már befizették az EKB/2013/31 határozat alapján 2018. december 31-ig hatályos, az EKB jegyzett tőkéjére vonatkozó jegyzésük százalékát, így ezek az NKB-k átutalják a fennmaradó összeget az EKB számára, vagy a különbség összegét visszakapják az EKB-tól annak érdekében, hogy az (EU) 2019/48 határozat (EKB/2018/32) 1. cikke táblázatának harmadik oszlopában szereplő összegek befizetése teljesüljön,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tőkerészesedések átutalása

Tekintettel az EKB tőkéjében lévő azon részesedésre, amelyekkel az NKB-k 2018. december 31-én rendelkeznek, illetve az (EU) 2019/43 határozat (EKB/2018/27) 2. cikkében meghatározott tőkejegyzésikulcs-súlyok módosításának eredményeként 2019. január 1-jétől rendelkeznek, az NKB-k a tőkerészesedéseiket egymás között átruházzák az EKB részére és az attól származó átutalás útján annak biztosítása érdekében, hogy 2019. január 1-jén a tőkerészesedések felosztása megfeleljen a módosított súlyoknak. Ebből a célból, e cikk alapján és minden egyéb alakiság és cselekmény szükségessége nélkül úgy kell tekinteni, hogy minden egyes NKB 2019. január 1-jei hatállyal átadja vagy megkapja az EKB jegyzett tőkéjének az ezen határozat I. mellékletében található táblázat negyedik oszlopában a neve mellett feltüntetett részét; a táblázatban a „+” jel jelzi az EKB által az NKB-nak átadandó tőkerészesedést, míg a „–” jel jelzi az NKB által az EKB-nak átadandó tőkerészesedést.

2. cikk

A befizetett tőke módosítása

(1)   Figyelembe véve az EKB tőkéjének az egyes NKB-k által befizetett összegét, illetve az EKB tőkéjének az NKB-k által 2019. január 1-jei hatállyal az euroövezeti NKB-k esetében az (EU) 2019/44 határozat (EKB/2018/28) 1. cikke, míg az euroövezeten kívüli NKB-k esetében az (EU) 2019/48 határozat (EKB/2018/32) 1. cikke szerint befizetendő összegét, az NKB-k a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer (TARGET2) 2019. január 1-jét követő első üzleti napján átutalják vagy megkapják az e határozat II. mellékletében található táblázat negyedik oszlopában a nevük mellett szereplő nettó összeget; a táblázatban a „+” jel jelzi az NKB által az EKB-nak átutalandó összeget, míg a „–” jel jelzi az EKB által az NKB-nak átutalandó összeget.

(2)   A TARGET2 2019. január 1-jét követő első üzleti napján az EKB és az (1) bekezdés alapján valamely összeg átutalására köteles NKB-k külön átutalják a 2019. január 1-jétől az átutalás napjáig tartó időszakban a vonatkozó összegek után fizetendő esetleges kamatot. E kamatösszeg küldői és címzettjei megegyeznek azon összegek küldőivel és címzettjeivel, amelyek után kamatot kell fizetni.

3. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A 2. cikkben ismertetett átutalásokra a TARGET2-n keresztül kerül sor.

(2)   Amennyiben egy NKB nem rendelkezik hozzáféréssel a TARGET2-höz, a 2. cikkben foglaltak szerinti összegeket az EKB vagy az NKB által megfelelő időben megjelölt számlán kell jóváírni.

(3)   A 2. cikk (2) bekezdése alapján fizetendő kamatot napi szinten, a 360 napos számítási módszer alapján, az eurorendszer által a legutolsó fő refinanszírozási műveletében alkalmazott határkamatlábbal megegyező kamatlábon számítják ki.

(4)   Az EKB és a 2. cikk alapján átutalásra köteles NKB-k megfelelő időben kiadják az ilyen átutalások határidőben történő szabályszerű végrehajtásához szükséges utasításokat.

4. cikk

Hatálybalépés és hatályon kívül helyezés

(1)   Ez a határozat 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2)   Az EKB/2013/29 határozat 2019. január 1-jétől hatályát veszti.

(3)   Az EKB/2013/29 határozatra való hivatkozásokat az erre a határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. november 29-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2019/43 határozata (2018. november 29.) a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az EKB/2013/28 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/27) (Lásd e Hivatalos Lap 178. oldalát).

(2)  Az EKB/2013/29 határozat (2013. augusztus 29.) az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (HL L 16., 2014.1.21., 55. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank (EU) 2019/44 határozata (2018. november 29.) az Európai Központi Bank tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro, az EKB/2014/61 határozat módosításáról és az EKB/2013/30 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/28) (Lásd e Hivatalos Lap 180. oldalát).

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2019/48 határozata (2018. november 30.) az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről és az EKB/2013/31 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/32) (Lásd e Hivatalos Lap 196. oldalát).

(5)  Az EKB/2013/30 határozat (2013. augusztus 29.) az Európai Központi Bank tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro (HL L 16., 2014.1.21., 61. o.).

(6)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/287 határozata (2014. december 31.) az Európai Központi Bank tőkéjének a Lietuvos bankas általi befizetéséről, a Lietuvos bankas devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az Európai Központi Bank számára történő átadásáról, valamint a Lietuvos bankasnak az Európai Központi Bank tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról (EKB/2014/61) (HL L 50., 2015.2.21., 44. o.).

(7)  Az Európai Központi Bank EKB/2013/31 határozata (2013. augusztus 30.) az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről (HL L 16., 2014.1.21., 63. o.).


I. MELLÉKLET

AZ NKB-K ÁLTAL JEGYZETT TŐKE

 

Jegyzett részesedés 2018. december 31-én

(EUR)

Jegyzett részesedés 2019. január 1-jétől

(EUR)

Átruházandó részesedés

(EUR)

Euroövezeti NKB

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Euroövezeten kívüli NKB

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Összesen  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0.00


(1)  A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a végösszeg nem egyezik meg pontosan a feltüntetett számok összegével.


II. MELLÉKLET

AZ NKB-K ÁLTAL BEFIZETETT TŐKE

 

Befizetett részesedés 2018. december 31-én

(EUR)

Befizetett részesedés 2019. január 1-jétől

(EUR)

Átutalás összege

(EUR)

Euroövezeti NKB

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Euroövezeten kívüli NKB

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Összesen  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a végösszeg nem egyezik meg pontosan a feltüntetett számok összegével.


Top