EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Az Európai Központi Bank (EU) 2018/1148 határozata (2018. augusztus 10.) a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2016/1041 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 208/91


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/1148 HATÁROZATA

(2018. augusztus 10.)

a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2016/1041 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/21)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18. cikkére, és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatásra (EKB/2014/60) (1) (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás), és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére, negyedik része I., II., IV., V., VI. és VIII. címére, valamint hatodik részére,

tekintettel az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló, 2014. július 9-i EKB/2014/31 iránymutatásra (2), és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére, 6. cikke (1) bekezdésére, valamint 8. cikkére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén.

(2)

A forgalomképes eszközöknek az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljára fedezetként való elfogadhatóságát meghatározó általános kritériumokat és hitelminőségi küszöbökre vonatkozó minimumkövetelményeket az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60), különösen annak 59. cikke és negyedik részének II. címe rögzíti.

(3)

Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 1. cikkének (4) bekezdése értelmében a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, instrumentumait, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja. Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 59. cikkének (6) bekezdése értelmében az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az eurorendszer kockázatokkal szembeni megfelelő védelmének biztosítása szempontjából általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e az eurorendszer hitelminőségi követelményeinek.

(4)

Az eurorendszer forgalomképes eszközökre vonatkozó hitelminőségi követelményeitől eltérve, az EKB/2014/31 iránymutatás 8. cikkének (2) bekezdése értelmében az eurorendszer hitelminőségi követelményei nem vonatkoznak azokra a forgalomképes adósságinstrumentumokra, amelyeket az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő euroövezeti tagállam központi kormányzata bocsátott ki vagy garantált teljes mértékben, kivéve, ha a Kormányzótanács úgy dönt, hogy az érintett tagállam nem felel meg a pénzügyi támogatásban és/vagy a makrogazdasági programban foglalt követelményeknek.

(5)

2015. augusztus 19-én, a Görög Köztársaság pénzügyi támogatására vonatkozó, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) előző programjának lejártát követően az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) kormányzótanácsa Görögországra vonatkozóan jóváhagyta a jelenlegi hároméves pénzügyi támogatási programot.

(6)

A Kormányzótanács értékelte a fent említett ESM-program Görögországra vonatkozó hatásait, a program folyamatos végrehajtását és a görög hatóságoknak a program teljes végrehajtása iránt tanúsított elkötelezettségét. Ezen értékelés alapján a Kormányzótanács úgy tekintette, hogy a Görög Köztársaság megfelel a program feltételeinek. Következésképpen 2016. június 22-én a Kormányzótanács elfogadta az (EU) 2016/1041 európai központi banki határozatot (EKB/2016/18) (3), amely visszaállította a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumoknak az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljára való elfogadhatóságát, az ilyen instrumentumokra alkalmazandó egyedi haircutok előírása mellett, és úgy rendelkezett, hogy a Görög Köztársaságot az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában foglaltaknak megfelelő euroövezeti tagállamnak kell tekinteni.

(7)

Jelenleg az EBK/2014/31 iránymutatás 1. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Görög Köztársaság az említett iránymutatás 6. cikkének (1) bekezdése és 8. cikke alkalmazásában olyan euroövezeti tagállamnak minősül, amely megfelel az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában foglaltaknak. Az említett iránymutatás 8. cikkének (3) bekezdése továbbá úgy rendelkezik, hogy a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra az említett iránymutatás I. mellékletében meghatározott egyedi haircutok vonatkoznak.

(8)

Az Európai Stabilitási Mechanizmus, a Görög Köztársaság, a Bank of Greece és a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap közötti, pénzügyi segítségnyújtási konstrukcióról szóló 2015. augusztus 19-i megállapodás (4) 1. cikke értelmében a jelenlegi ESM-program befejeződésének időpontja 2018. augusztus 20. Ennek következtében a Görög Köztársaság 2018. augusztus 21-től már nem minősül az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő euroövezeti tagállamnak. Ennek eredményeképpen ettől az időponttól az eurorendszer hitelminőségi követelményeinek a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok tekintetében történő átmeneti felfüggesztésére vonatkozó, az EKB/2014/31 iránymutatás 8. cikke (2) bekezdésében rögzített feltételek már nem fognak teljesülni.

(9)

Ezért a Kormányzótanács úgy határozott, hogy 2018. augusztus 21-től a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok tekintetében az eurorendszer általános kritériumai és hitelminőségi követelményei alkalmazandók, és az ilyen adósságinstrumentumokra az (EU) 2016/65 európai központi banki iránymutatásban (EKB/2015/35) (5) meghatározott általános haircutok fognak vonatkozni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatósága

(1)   Az EKB/2014/31 iránymutatás 1. cikke (3) bekezdésének, 6. cikke (1) bekezdésének és 8. cikkének alkalmazásában a Görög Köztársaság a továbbiakban nem minősül az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő euroövezeti tagállamnak.

(2)   Az eurorendszer hitelminőségi küszöbökre vonatkozó, az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60), és különösen annak 59. cikkében és negyedik részének II. címében rögzített minimumkövetelményei alkalmazandók a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra.

(3)   A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra a továbbiakban nem vonatkoznak az EKB/2014/31 iránymutatás I. mellékletében meghatározott egyedi haircutok.

2. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2016/1041 határozat (EKB/2016/18) ezennel hatályát veszti.

3. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez a határozat 2018. augusztus 21-én lép hatályba.

(2)   Az ezen határozat, a nemzeti szinten azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro, nemzeti központi bankjai által végrehajtott (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) vagy EKB/2014/31 iránymutatás közötti eltérés esetén ez a határozat alkalmazandó.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. augusztus 10-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 91., 2015.4.2., 3. o.

(2)  HL L 240., 2014.8.13., 28. o.

(3)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/1041 határozata (2016. június 22.) Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2015/300 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2016/18) (HL L 169., 2016.6.28., 14. o.).

(4)  Elérhető az ESM honlapján: www.esm.europa.eu.

(5)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/65 iránymutatása (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35) (HL L 14., 2016.1.21., 30. o.).


Top