EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0012

Az Európai Központi Bank (EU) 2018/667 határozata (2018. április 19.) a 2018-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2018/12)

HL L 111., 2018.5.2, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/667/oj

2.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 111/3


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/667 HATÁROZATA

(2018. április 19.)

a 2018-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2018/12)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

tekintettel a felügyeleti díjakról szóló, 2014. október 22-i 1163/2014/EU európai központi banki rendeletre (EKB/2014/41) (2) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére és 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 9. cikkének (2) bekezdése alapján kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összegének fedeznie kell az Európai Központi Banknál (EKB) az adott díjfizetési időszak során a felügyeleti feladataival összefüggésben felmerült kiadásokat, de nem haladhatja meg azokat. Ezek a kiadások elsősorban az EKB felügyeleti feladataival, így például a jelentős szervezetek közvetlen felügyeletével, a kevésbé jelentősnek minősülő szervezetek felügyeletének felvigyázásával, valamint horizontális feladatok ellátásával és különleges szolgáltatásokkal közvetlenül összefüggő költségekből állnak. Emellett magukban foglalnak az EKB felügyeleti feladataival közvetetten összefüggő költségeket is, például az EKB támogató üzleti területei által nyújtott szolgáltatásokat, beleértve a létesítménygazdálkodást, az emberierőforrás-gazdálkodást, az adminisztratív szolgáltatásokat, a költségvetés-tervezést és ellenőrzést, a számvitelt, a jogi, a kommunikációs és a fordítási szolgáltatásokat, a belső auditot, valamint a statisztikai és az információtechnológiai szolgáltatásokat is.

(2)

A jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok, valamint a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díjak kiszámítása érdekében a teljes költségeket az azon megfelelő funkciókhoz rendelt kiadások alapján kell megosztani, amelyek a jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok közvetlen felügyeletét, illetve a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok közvetett felügyeletét ellátják.

(3)

A 2018-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegét az alábbiak összegeként kell kiszámítani: a) a felügyeleti feladatok becsült éves költségei 2018-ra vonatkozóan, az EKB 2018. évi jóváhagyott költségvetése alapján, figyelembe véve az EKB-nál várhatóan felmerülő becsült éves költségeket érintő, az e határozat elfogadása időpontjában ismert fejleményeket; és b) a 2017-ből származó többlet vagy hiány.

(4)

A többletet vagy hiányt oly módon kell kiszámítani, hogy a felügyeleti feladatok 2017-re vonatkozóan felmerült, az EKB 2017-re szóló éves beszámolójában (3) feltüntetett tényleges éves költségeit le kell vonni a 2017-re vonatkozóan kivetett, az (EU) 2017/760 európai központi banki határozat (EKB/2017/11) (4) mellékletében meghatározott becsült éves költségekből.

(5)

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban a korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegeit, a 14. cikkel összhangban befolyt kamatfizetéseket, valamint az említett rendelet 7. cikke (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegeket, amennyiben vannak ilyenek, szintén figyelembe kell venni a felügyeleti feladatok 2018-ra vonatkozó becsült éves költségei keretében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 468/2014/EU európai központi banki rendeletben (EKB/2014/17) (5) és az 1163/2014/EU rendeletben (EKB/2014/41) szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók.

2. cikk

A 2018-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összege

(1)   A 2018-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összege 474 785 269 euro, amely az I. mellékletben rögzített módon került kiszámításra.

(2)   A felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok egyes kategóriái az éves felügyeleti díjak alábbi teljes összegét fizetik meg:

a)

jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok: 428 485 342 euro;

b)

kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok: 46 299 927 euro.

A 2018-ra vonatkozóan fizetendő éves felügyeleti díjak teljes összegének az egyes kategóriák tekintetében történő megosztását a II. melléklet mutatja be.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. április 19-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 311., 2014.10.31., 23. o.

(3)  Közzétéve 2018. februárban az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2017/760 határozata (2017. április 24.) a 2017-re eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről (EKB/2017/11) (HL L 113., 2017.4.29., 52. o.).

(5)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A 2018-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegének kiszámítása

(EUR)

A 2018-ra vonatkozó becsült éves költségek

502 467 814

Bérek és juttatások

247 584 306

Irodaépületek bérleti és karbantartási díja

53 932 669

Egyéb működési költség

200 950 839

2017-ből származó többlet/hiány

– 27 930 375

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban figyelembe veendő összegek

247 830

A korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegei

0

A fenti rendelet 14. cikkével összhangban befolyt kamatfizetések

– 7 079

A fenti rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegek

254 909

ÖSSZESEN

474 785 269


II. MELLÉKLET

A 2018-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegének megosztása

(EUR)

 

Jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok

Kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok

Összesen

A 2018-ra vonatkozó becsült éves költségek

458 594 063

43 873 751

502 467 814

2017-ből származó többlet/hiány

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban figyelembe veendő összegek

98 059

149 771

247 830

A korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegei

0

0

0

A fenti rendelet 14. cikkével összhangban befolyt kamatfizetések

– 3 859

– 3 220

– 7 079

A fenti rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegek

101 918

152 991

254 909

ÖSSZESEN

428 485 342

46 299 927

474 785 269


Top