EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0011(01)

Az Európai Központi Bank (EU) 2018/547 határozata (2018. március 27.) a szavatolótőkéről szóló, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2018/11)

HL L 90., 2018.4.6, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; hatályon kívül helyezte: 32020D1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/547/oj

6.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/110


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/547 HATÁROZATA

(2018. március 27.)

a szavatolótőkéről szóló, felhatalmazáson alapuló határozatokat meghozó szervezeti egységek vezetőinek kijelöléséről (EKB/2018/11)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IGAZGATÓSÁGA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 11.6. cikkére,

tekintettel a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó jogi eszközök tekintetében a döntéshozatali hatáskörök átruházásának általános keretéről szóló, 2016. november 16-i (EU) 2017/933 európai központi banki határozatra (EKB/2016/40) (1) és különösen annak 4. és 5. cikkére,

tekintettel a szavatolótőkéről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról szóló, 2018. március 15-i (EU) 2018/546 európai központi banki határozatra (EKB/2018/10) (2) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozatra (3) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) által felügyeleti feladatai ellátása során meghozandó jelentős számú határozat kezelésére meghatározott felhatalmazáson alapuló határozatok meghozatalára vonatkozó eljárás került kialakításra.

(2)

A hatáskör-átruházási határozat az Igazgatóság azon határozatának elfogadásakor lép hatályba, amellyel kijelöli egy vagy több szervezeti egység vezetőjét határozatoknak az adott hatáskör-átruházási határozat alapján történő elfogadására.

(3)

A szervezeti egységek vezetőinek kijelölése során az Igazgatóságnak figyelemmel kell lennie a hatáskör-átruházási határozat fontosságára és azon címzettek számára, akiknek felhatalmazáson alapuló határozatot meg kell küldeni.

(4)

A felügyeleti testület elnökével konzultációra került sor azon szervezeti egységek vezetőit illetően, akikre a szavatolótőkéről szóló határozatok meghozatalára irányuló hatáskört át kell ruházni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A szavatolótőkéről szóló, felhatalmazáson alapuló határozatok

Az (EU) 2018/546 határozat (EKB/2018/10) 2. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló határozatokat a következő szervezeti egységek vezetőinek egyike fogadja el:

a)

a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet I. Főigazgatóság látja el;

b)

a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság főigazgatója, ha az érintett felügyelt szervezet vagy csoport felügyeletét a Mikroprudenciális Felügyelet II. Főigazgatóság látja el; vagy

c)

a főigazgató távollétében a helyettes főigazgató.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. március 27-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 141., 2017.6.1., 14. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 105. oldalát.

(3)  HL L 80., 2004.3.18., 33. o.


Top