Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2400

A Bizottság (EU) 2017/2400 rendelete (2017. december 12.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

OJ L 349, 29.12.2017, p. 1–247 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj

29.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2400 RENDELETE

(2017. december 12.)

az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére és 5. cikke (4) bekezdésének e) pontjára,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („keretirányelv”) (2) és különösen annak 39. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 595/2009/EK rendelet egyike a 2007/46/EK irányelv által létrehozott típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó külön jogi aktusoknak. Felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy intézkedéseket fogadjon el a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásával és tüzelőanyag-fogyasztásával kapcsolatban. E rendelet célja olyan intézkedések bevezetése, amelyek révén pontos információk szerezhetők azon nehézgépjárművek CO2-kibocsátásával és tüzelőanyag-fogyasztásával kapcsolatban, amelyek újonnan kerülnek forgalomba az EU-ban.

(2)

A 2007/46/EK irányelv meghatározza, melyek a teljesjármű-típusjóváhagyás szükséges feltételei.

(3)

Az 582/2011/EU bizottsági rendelet (3) követelményeket határoz meg a nehézgépjárművek jóváhagyására vonatkozóan a kibocsátás és a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférés tekintetében. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározására irányuló intézkedéseknek az említett rendelet által létrehozott típusjóváhagyási rendszer részét kell képezniük. A fent említett jóváhagyások megszerzéséhez rendelkezni kell a CO2-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás megállapítására szolgáló szimulációk végzésére vonatkozó engedéllyel.

(4)

A legkiterjedtebb nehézgépjármű-kategóriákat képviselő teherautók, autóbuszok és távolsági buszok kibocsátásai jelenleg a közúti közlekedésből származó CO2-kibocsátás körülbelül 25 %-át teszik ki, és ez az arány a jövőben várhatóan tovább fog növekedni. Ahhoz, hogy a célkitűzéseknek megfelelően 2050-re sikerüljön 60 %-kal csökkenteni a közlekedésből származó CO2-kibocsátást, hatékony intézkedéseket kell bevezetni a nehézgépjárművek kibocsátásainak csökkentése érdekében.

(5)

Mostanáig az uniós jogszabályok nem határoztak meg semmilyen közös módszert a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának mérésére, ami lehetetlenné tette a járművek teljesítményének objektív összehasonlítását, illetve olyan uniós vagy nemzeti szintű intézkedések elfogadását, amelyek a jobb energiahatékonyságú járművek bevezetését bátorították volna. Ennek következtében a nehézgépjárművek energiahatékonyságát illetően nem átlátható a piaci helyzet.

(6)

A nehézgépjárművek ágazata rendkívül változatos: jelentős számú különböző járműtípus és -modell van jelen, valamint igen gyakori az egyéni igények szerinti kialakítás. A Bizottság mélyreható elemzést végzett arra vonatkozóan, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az említett járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának mérésére, és arra a következtetésre jutott, hogy úgy lehet a legalacsonyabb költség mellett egyedi adatokhoz jutni minden egyes legyártott járműre vonatkozóan, ha a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározásához szimulációs szoftvert használnak.

(7)

A szektor sokféleségének tükrözése érdekében a nehézgépjárműveket járműcsoportokba kell osztani a hasonló tengelyelrendezés, alvázelrendezés és műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg alapján. Ezek a paraméterek határozzák meg a járművek rendeltetését, így azt is, hogy milyen vizsgálaticiklus-sorozatokat kell elvégezni a szimuláció keretében.

(8)

Mivel a piacon nem áll rendelkezésre olyan szoftver, amely eleget tenne a nehézgépjárművek CO2-kibocsátása és tüzelőanyag-fogyasztása megállapításához szükséges követelményeknek, a Bizottságnak külön szoftvert kell kifejlesztenie erre a célra.

(9)

A szoftvernek nyilvánosan elérhetőnek, nyílt forráskódúnak, letölthetőnek és futtathatónak kell lennie. Tartalmaznia kell egy, a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának kiszámítására alkalmas szimulációs eszközt. Az eszközt úgy kell megalkotni, hogy bemeneti információként azoknak az alkatrészeknek, önálló műszaki egységeknek és rendszereknek a jellegzetességeit tükröző adatokat használja, amelyek jelentős hatással vannak a nehézgépjárművek CO2-kibocsátására és tüzelőanyag-fogyasztására – ilyen a motor, a sebességváltó és a további kiegészítő hajtásláncalkatrészek, a tengelyek, az abroncsok, az aerodinamikai jellemzők és a segédberendezések. A szoftvernek tartalmaznia kell olyan eszközöket is, amelyek ellenőrzik és előre feldolgozzák a szimulációs eszköznek a motorral és a jármű légellenállásával kapcsolatos bemeneti adatait, valamint egy hasheszközt, amely a szimulációs eszköz bemeneti és kimeneti fájljainak titkosítására szolgál.

(10)

Annak érdekében, hogy a kiértékelés reális eredményeket hozhasson, a szimulációs eszközt el kell látni különböző funkciókkal, amelyek lehetővé teszik, hogy az adott jármű alkalmazásán alapuló specifikus vizsgálati ciklusok során más-más hasznos terheléssel és tüzelőanyaggal lehessen elvégezni a szimulációt.

(11)

Felismerve, hogy mennyire fontos, hogy a járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának pontos meghatározására szolgáló szoftver megfelelően működjön, és hogy lépést kell tartani a technológiai fejlődéssel, a Bizottságnak karban kell tartania és szükség esetén frissítenie kell a szoftvert.

(12)

A szimulációkat a járműgyártóknak kell elvégezniük az új járműveknek az EU-ban való nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését megelőzően. A járműgyártók által a járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának kiszámítására használt eljárásokkal kapcsolatos engedélyeket illetően is előírásokat kell meghatározni. A jóváhagyási hatóságoknak ki kell értékelniük és szorosan figyelemmel kell kísérniük a járműgyártók által a járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának a szimulációs eszközzel történő kiszámításához használt adatkezelési és -alkalmazási eljárásokat, annak érdekében, hogy a szimulációk elvégzésére helyes módon kerüljön sor. Ezért olyan előírásokat kell meghatározni, amelyek kötelezik a járműgyártókat, hogy szerezzék meg a szimulációs eszköz működtetéséhez szükséges engedélyt.

(13)

A szimulációs eszköz bemeneti adataiként a nehézgépjárművek CO2-kibocsátására és tüzelőanyag-fogyasztására jelentőst hatást gyakoroló alkatrészeknek, önálló műszaki egységeknek és rendszereknek a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságait kell használni.

(14)

Az egyedi alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek sajátosságainak megfelelő érvényre juttatása, valamint a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaik pontosabb meghatározása érdekében előírásokat kell meghatározni arra vonatkozóan, hogy e tulajdonságokat hogyan lehet vizsgálatok alapján tanúsítani.

(15)

A tanúsítással járó költségek csökkentése érdekében lehetővé kell tenni a gyártók számára, hogy a hasonló kialakítású és hasonló CO2-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási jellemzőkkel rendelkező alkatrészeket, önálló műszaki egységeket és rendszereket családokba csoportosítsák. Családonként a legkedvezőtlenebb CO2-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási jellemzőkkel rendelkező alkatrészt, önálló műszaki egységet vagy rendszert kell vizsgálni, és annak az eredményeit kell alkalmazni az egész családra.

(16)

A vizsgálatokkal összefüggő költségek jelentős akadályt jelenthetnek, főleg azon vállalatok számára, amelyek csak kis számban gyártanak alkatrészeket, önálló műszaki egységeket vagy rendszereket. Annak érdekében, hogy a tanúsítás mellett egy gazdaságilag kivitelezhető megoldás is rendelkezésre álljon, bizonyos alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek esetében standard értékeket kell meghatározni, és lehetővé kell tenni ezek használatát a vizsgálatok alapján meghatározott, tanúsított értékek használata helyett. A standard értékeket azonban úgy kell meghatározni, hogy arra ösztönözze az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek beszállítóit, hogy jelentkezzenek a tanúsításra.

(17)

Az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek beszállítói, valamint a járműgyártók által jelentett CO2-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási értékek helyességének biztosítása érdekében intézkedéseket kell hozni a szimulációs eszköz működtetésére, valamint a megfelelő alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai megfelelőségének ellenőrzésére és biztosítására vonatkozóan.

(18)

Annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok és az ipar számára elegendő átfutási idő álljon rendelkezésre, az új járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározására és bejelentésére vonatkozó kötelezettséget fokozatosan kell bevezetni a különböző járműcsoportokra vonatkozóan, azokkal a járművekkel kezdve, amelyek a legnagyobb mértékben járulnak hozzá a CO2-kibocsátáshoz a nehézgépjárművek szektorában.

(19)

Az e rendeletben szereplő rendelkezések a 2007/46/EK irányelv által létrehozott keretrendszer részét képezik, és kiegészítik az 582/2011/EU rendeletben lefektetett, a kibocsátásra, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkra vonatkozó, típusjóváhagyással kapcsolatos intézkedéseket. Az említett intézkedések és az e rendelet közötti kapcsolat egyértelműsítése érdekében a 2007/46/EK irányelvet és az 582/2011/EU rendeletet megfelelő módon módosítani kell.

(20)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet kiegészíti azt a jogi keretrendszert, amelyet az 582/2011/EU rendelet hozott létre a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásával kapcsolatban a kibocsátás, továbbá a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében, azáltal, hogy szabályokat állapít meg az EU-ban értékesítésre, nyilvántartásba vételre vagy forgalomba helyezésre kerülő új járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározására szolgáló szimulációs eszközök működtetésével kapcsolatos engedélyek kiadására, e szimulációs eszközök működtetésére, valamint az így megállapított CO2-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási értékek bejelentésére vonatkozóan.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1)   A 4. cikk második bekezdése értelmében e rendelet azokra a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott N2 kategóriába tartozó járművekre vonatkozik, amelyek műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege meghaladja a 7 500 kg-ot, valamint az említett mellékletben meghatározott N3 kategóriába tartozó összes járműre.

(2)   Az (1) bekezdésben említett járművek többlépcsős típusjóváhagyása esetében e rendeletet csak azokra az alapjárművekre kell alkalmazni, amelyek legalább alvázzal, motorral, sebességváltóval, tengelyekkel és abroncsokkal vannak ellátva.

(3)   E rendelet nem vonatkozik a terepjáró járművekre, a különleges rendeltetésű járművekre és a különleges rendeltetésű terepjáró járművekre (meghatározásukat lásd a 2007/46/EK irányelv II. melléklete A. részének 2.1., 2.2., illetve 2.3. pontjaiban).

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságok”: az egyes alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek azon specifikus tulajdonságai, amelyek meghatározzák az adott résznek a jármű CO2-kibocsátására és tüzelőanyag-fogyasztására gyakorolt hatását;

2.   „bemeneti adat”: az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozó információ, amelyet a szimulációs eszköz a jármű CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározásához felhasznál;

3.   „bemeneti információ”: a jármű jellemzőivel kapcsolatos információ, amelyet a szimulációs eszköz a jármű CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározásához felhasznál, és amely nem része a bemeneti adatoknak;

4.   „gyártó”: az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a jóváhagyó hatósággal szemben a tanúsítási eljárás valamennyi szempontjának teljesüléséért és az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai megfelelőségének biztosításáért felel. Nem szükségszerű, hogy az érintett személy vagy szervezet közvetlenül részt vegyen a tanúsítási eljárás tárgyát képező alkatrész, önálló műszaki egység vagy rendszer gyártásának valamennyi szakaszában;

5.   „felhatalmazott szerv”: olyan nemzeti hatóság, amelyet a tagállam felhatalmaz arra, hogy idevágó információkat kérjen a gyártóktól egy adott alkatrész, önálló műszaki egység vagy rendszer CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságairól, illetve új járművek CO2-kibocsátására és tüzelőanyag-fogyasztásáról;

6.   „sebességváltó”: legalább két váltható sebességfokozattal, változó nyomatékkal és sebességgel rendelkező eszköz, meghatározott áttételekkel;

7.   „nyomatékátalakító”: olyan hidrodinamikai indítási alkatrész, amely a hajtáslánc vagy a sebességváltó külön eleme, soros erőáramlással rendelkezik, és amely a motor sebességét adaptálja a kerékhez és nyomatéktöbbszörözést biztosít;

8.   „egyéb nyomatékátviteli alkatrész” („OTTC”): olyan, a hajtáslánchoz csatlakoztatott forgó alkatrész, amely saját fordulatszámától függően nyomatékcsökkenést idéz elő;

9.   „kiegészítő hajtásláncalkatrész” („ADC”): a hajtáslánc olyan forgó alkatrésze, amely erőt visz át vagy közvetít a hajtáslánc más alkatrészeinek, és amely saját fordulatszámától függően a nyomaték csökkenését idézi elő;

10.   „tengely”: egy, a jármű hajtott tengelyeként szolgáló, forgó kerékhez vagy hajtóműhöz tartozó központi tengely;

11.   „légellenállás”: egy járműelrendezésre jellemző, a levegőáramlás irányával a járművön ellentétesen ható aerodinamikai erő, amely a légellenállási tényező és a homlokfelület szorzata, oldalszéltől mentes körülmények esetén;

12.   „segédberendezések”: a jármű azon alkatrészei (például motorhűtő ventilátor, kormányrendszer, elektromos rendszer, pneumatikus rendszer és légkondicionáló rendszer), amelyek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai a IX. mellékletben vannak meghatározva;

13.   „alkatrészek családja”, „önálló műszaki egységek családja” vagy „rendszerek családja”: olyan alkatrészek, önálló műszaki egységek, illetve rendszerek gyártó által összeállított csoportja, amelyeknek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai kialakításuknál fogva hasonlóak;

14.   „alapalkatrész”, „önálló műszaki alapegység” vagy „alaprendszer”: olyan alkatrész, önálló műszaki egység vagy rendszer, amely alkatrészek, önálló műszaki egységek, illetve rendszerek valamely családján belül a CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságok tekintetében a legrosszabb esetet jelenti.

4. cikk

Járműcsoportok

E rendelet alkalmazásában a gépjárműveket az I. melléklet 1. táblázatával összhangban kell járműcsoportokba sorolni.

Az 5–22. cikkek nem vonatkoznak a 0., 6., 7., 8., 13., 14., 15. és 17. járműcsoportba tartozó gépjárművekre.

5. cikk

Elektronikus eszközök

(1)   A Bizottság ingyenes, letölthető és futtatható szoftver formájában rendelkezésre bocsátja a következő eszközöket:

a)

szimulációs eszköz;

b)

előfeldolgozási eszközök;

c)

hasheszköz.

A Bizottság karbantartja az elektronikus eszközöket, és biztosítja azok módosítását és frissítését.

(2)   A Bizottság az (1) bekezdésben említett elektronikus eszközöket nyilvánosan hozzáférhető elektronikus terjesztési platformon teszi hozzáférhetővé.

(3)   A szimulációs eszközt az új járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározására használják. Úgy kell megtervezni, hogy a III. mellékletben meghatározott bemeneti információk, valamint a 12. cikk (1) bekezdésében említett bemeneti adatok alapján működjön.

(4)   Az előfeldolgozási eszközök a vizsgálati eredmények ellenőrzésére és összeállítására, az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaival összefüggő további számítások elvégzésére, valamint ezeknek a szimulációs eszköz által felhasználható formátumúvá történő konvertálására szolgálnak. Az előfeldolgozási eszközöket a gyártók az V. melléklet 4. pontjában (Motorok) és a VIII. melléklet 3. pontjában (Légellenállás) említett pontokban szereplő vizsgálatok elvégzése után használhatják.

(5)   A hasheszközök rendeltetése, hogy egyértelmű összeköttetést teremtsenek az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek tanúsított CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai és tanúsító dokumentuma, illetve a jármű és a IV. melléklet 1. pontjában említett gyártói nyilvántartási dokumentum között.

2. FEJEZET

ENGEDÉLY A SZIMULÁCIÓS ESZKÖZ MŰKÖDTETÉSÉRE A KIBOCSÁTÁS, VALAMINT A JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ TÍPUSJÓVÁHAGYÁS CÉLJÁBÓL

6. cikk

Engedély kérelmezése a szimulációs eszköz működtetésére új járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása céljából

(1)   A járműgyártónak kérelmet kell benyújtania a jóváhagyó hatósághoz, hogy az engedélyezze számára az 5. cikk (3) bekezdésében említett szimulációs eszköz működtetését egy vagy több járműcsoportba tartozó új járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása céljából („engedély”).

(2)   Az engedélyre irányuló kérelmet a II. melléklet 1. függelékében mintaként szereplő adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3)   Az engedélyre irányuló kérelem mellett be kell nyújtani egy megfelelő leírást a gyártó által az összes érintett járműcsoport CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása érdekében bevezetett eljárásokról, a II. melléklet 1. pontjának megfelelően.

Emellett a II. melléklet 2. pontjával összhangban elvégzett értékelést követően be kell nyújtani a jóváhagyó hatóság által összeállított értékelő jelentést is.

(4)   A járműgyártónak a (2) és (3) bekezdéssel összhangban elkészített, engedélyre irányuló kérelmet legkésőbb a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyása iránti, az 582/2011/EU rendelet 7. cikke szerinti kérelemmel vagy a járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti, a fenti rendelet 9. cikke szerinti kérelemmel együtt kell benyújtania a jóváhagyó hatósághoz. Az engedélyre irányuló kérelemnek arra a járműcsoportra kell vonatkoznia, amely magában foglalja azt a járműtípust, amelyre az EK-típusjóváhagyás iránti kérelem vonatkozik.

7. cikk

Az engedély megadásával kapcsolatos közigazgatási rendelkezések

(1)   A jóváhagyó hatóság megadja az engedélyt, ha a gyártó a 6. cikkel összhangban kérelmet nyújt be, és bizonyítja, hogy a II. mellékletben meghatározott követelmények az érintett járműcsoportokat illetően teljesülnek.

Ha a II. mellékletben meghatározott követelmények az engedélyre irányuló kérelemben szereplő járműcsoportok közül csak néhány esetében teljesülnek, az engedély csak ezekre a járműcsoportokra vonatkozóan adható meg.

(2)   Az engedélyt a II. melléklet 2. függelékében szereplő mintának megfelelően kell kiadni.

8. cikk

Utólagos változtatások a járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása érdekében kialakított eljárásokban

(1)   A 7. cikk (1) bekezdésében említett engedélyt más járműcsoportokra is ki kell terjeszteni azokon a járműcsoportokon kívül, amelyekre vonatkozóan megadták, ha a járműgyártó igazolni tudja, hogy az általa az engedélyben szereplő járműcsoportok CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározására kialakított eljárások teljes mértékben eleget tesznek a II. melléklet követelményeinek a szóban forgó egyéb járműcsoportok vonatkozásában is.

(2)   A járműgyártónak az engedély kiterjesztését a 6. cikk (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban kell kérelmeznie.

(3)   Az engedély megszerzése után a járműgyártó haladéktalanul értesíti a jóváhagyó hatóságot minden olyan, az általa az engedélyben szereplő járműcsoportok CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása érdekében kialakított eljárásokat érintő változásról, amelyek hatással lehetnek az eljárások pontosságára, megbízhatóságára és stabilitására.

(4)   A (3) bekezdésben említett értesítés kézhezvételét követően a jóváhagyó hatóság tájékoztatja a járműgyártót, hogy a változás által érintett eljárásokra továbbra is kiterjed-e a megadott engedély, ki kell-e terjeszteni az engedélyt az (1) és a (2) bekezdéssel összhangban, vagy hogy új engedélyt kell-e kérelmezni a 6. cikkel összhangban.

(5)   Amennyiben az engedély nem terjed ki a változásokra, a gyártónak a (4) bekezdésben említett információról való értesüléstől számított egy hónapon belül kérelmeznie kell az engedély kiterjesztését vagy az új engedély megadását. Ha a gyártó a fenti határidőn belül nem kérelmezi az engedély kiterjesztését vagy az új engedély megadását, vagy ha a kérelmét elutasítják, akkor az engedély visszavonásra kerül.

3. FEJEZET

AZ ÚJ JÁRMŰVEK CO2-KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ SZIMULÁCIÓS ESZKÖZ MŰKÖDTETÉSE A JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS FORGALOMBA HELYEZÉSE CÉLJÁBÓL

9. cikk

Az új járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározására és bejelentésére vonatkozó kötelezettség

(1)   A járműgyártóknak minden új, az EU-ban értékesítés, nyilvántartásba vétel vagy forgalomba helyezés előtt álló jármű CO2-kibocsátását és tüzelőanyag-fogyasztását meg kell határozniuk, az 5. cikk (3) bekezdésben említett szimulációs eszköz legfrissebb rendelkezésre álló verziójának használatával.

A járműgyártó csak abban az esetben működtetheti a szimulációs eszközt az e cikkben említett célokra, ha rendelkezik az érintett járműcsoportra vonatkozóan megadott engedéllyel (a 7. cikkel összhangban), vagy ha az engedélyt kiterjesztették az érintett járműcsoportra (a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban).

(2)   A járműgyártónak nyilvántartást kell vezetnie az (1) bekezdés első albekezdésével összhangban végzett szimuláció eredményeiről egy, a IV. melléklet I. részében meghatározott mintának megfelelően összeállított gyártói nyilvántartási dokumentumban.

A 21. cikk (3) bekezdésében és a 23. cikk (6) bekezdésében említett esetek kivételével tilos utólagos módosításokat végezni a gyártói nyilvántartási dokumentumon.

(3)   A gyártónak az 5. cikk (5) bekezdésében említett hasheszköz használatával kriptográfiai hashfüggvényt kell készítenie a gyártói nyilvántartási dokumentumról.

(4)   Minden egyes, nyilvántartásba vétel, értékesítés vagy forgalomba helyezés előtt álló járműnek rendelkeznie kell egy, a gyártó által a IV. melléklet II. részében szereplő minta alapján összeállított ügyfél-információs dokumentummal.

Minden ügyfél-információs dokumentumnak tartalmaznia kell egy lenyomatot a (3) bekezdésben említett gyártói nyilvántartási dokumentumról készített kriptográfiai hashfüggvényről.

(5)   Minden nyilvántartásba vétel, értékesítés vagy forgalomba helyezés előtt álló járműnek rendelkeznie kell egy megfelelőségi tanúsítvánnyal, beleértve egy lenyomatot a (3) bekezdésben említett gyártói nyilvántartási dokumentumról készített kriptográfiai hashfüggvényről.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 2007/46/EK irányelv 24. cikkével összhangban jóváhagyott járművek esetében.

10. cikk

Az elektronikus eszközök módosításai, frissítései és meghibásodásai

(1)   A szimulációs eszköz módosítása vagy frissítése esetén a járműgyártónak legkésőbb 3 hónappal a módosításoknak és a frissítéseknek az erre szolgáló elektronikus terjesztési platformon való elérhetővé tételét követően el kell kezdenie használni a módosított vagy frissített szimulációs eszközt.

(2)   Ha a szimulációs eszköz meghibásodása miatt nem lehet a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban meghatározni az új járművek CO2-kibocsátását és tüzelőanyag-fogyasztását, akkor a járműgyártónak haladéktalanul értesítenie kell erről a Bizottságot az erre szolgáló elektronikus terjesztési platformon.

(3)   Ha a szimulációs eszköz meghibásodása miatt nem lehet a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban meghatározni az új járművek CO2-kibocsátását és tüzelőanyag-fogyasztását, akkor a járműgyártónak az érintett járművekre vonatkozóan a szimulációt legkésőbb az (1) bekezdésben említett dátum után 7 naptári nappal el kell végeznie. Addig a 9. cikk alapján érvényes kötelezettségek felfüggesztésre kerülnek azokra a járművekre vonatkozóan, amelyek esetében a tüzelőanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás meghatározása nem lehetséges.

11. cikk

A szimulációs eszköz bemeneti és kimeneti információinak hozzáférhetősége

(1)   A gyártói nyilvántartási dokumentumot, valamint az alkatrészek, rendszerek és önálló műszaki egységek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozó tanúsítványokat a járműgyártónak a jármű gyártását követően legalább 20 évig meg kell őriznie, és kérés esetén a jóváhagyó hatóság és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania.

(2)   Egy tagállam felhatalmazott szerve vagy a Bizottság kérésére a járműgyártónak 15 munkanapon belül rendelkezésre kell bocsátania a gyártói nyilvántartási dokumentumot.

(3)   A tagállami felhatalmazott szerv vagy a Bizottság kérésére annak a jóváhagyó hatóságnak, amely az engedélyt a 7. cikkel összhangban kiadta, vagy amely az alkatrész, önálló műszaki egység vagy rendszer CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságait a 17. cikkel összhangban tanúsította, 15 munkanapon belül rendelkezésre kell bocsátania a 6. cikk (2) bekezdésében, illetve a 16. cikk (2) bekezdésében említett adatközlő lapot.

4. FEJEZET

AZ ALKATRÉSZEK, ÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉGEK ÉS RENDSZEREK CO2-KIBOCSÁTÁSSAL ÉS TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS TULAJDONSÁGAI

12. cikk

A CO2-kibocsátás és a tüzelőanyag-fogyasztás meghatározása szempontjából releváns alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek

(1)   A szimulációs eszköznek az 5. cikk (3) bekezdésében említett bemeneti adatai a következő alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozó információkat foglalják magukban:

a)

motorok;

b)

sebességváltók;

c)

nyomatékátalakítók;

d)

egyéb nyomatékátviteli alkatrészek;

e)

kiegészítő hajtásláncalkatrészek;

f)

tengelyek;

g)

felépítmény vagy pótkocsi légellenállása;

h)

segédberendezések;

i)

gumiabroncsok.

(2)   Az (1) bekezdés b)–g), valamint i) pontjaiban említett alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságainak a 14. cikkel összhangban az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek egyes családjaira vonatkozóan meghatározott és a 17. cikkel összhangban tanúsított értékeken (a továbbiakban: tanúsított értékek) vagy tanúsított értékek hiányában a 13. cikkel összhangban meghatározott standard értékeken kell alapulniuk.

(3)   A motorok CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságainak az egyes motorcsaládokra vonatkozóan a 14. cikkel összhangban meghatározott és a 17. cikkel összhangban tanúsított értékeken kell alapulniuk.

(4)   A segédberendezések CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságainak a 13. cikkel összhangban meghatározott standard értékeken kell alapulniuk.

(5)   A 2. cikk (2) bekezdésében említett alapjárműveknél az (1) bekezdés g) és h) pontjában említett alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos, az alapjárműre vonatkozóan nem meghatározható tulajdonságainak a standard értékeken kell alapulniuk. A h) pontban említett alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek esetében a járműgyártónak a legnagyobb teljesítményveszteséggel járó technológiát kell kiválasztania.

13. cikk

Standard értékek

(1)   A sebességváltókra vonatkozó standard értékeket a VI. melléklet 8. függelékével összhangban kell meghatározni.

(2)   A nyomatékátalakítókra vonatkozó standard értékeket a VI. melléklet 9. függelékével összhangban kell meghatározni.

(3)   Az egyéb nyomatékátviteli alkatrészekre vonatkozó standard értékeket a VI. melléklet 10. függelékével összhangban kell meghatározni.

(4)   A kiegészítő hajtásláncalkatrészekre vonatkozó standard értékeket a VI. melléklet 11. függelékével összhangban kell meghatározni.

(5)   A tengelyekre vonatkozó standard értékeket a VII. melléklet 3. függelékével összhangban kell meghatározni.

(6)   A felépítmény vagy a pótkocsi légellenállására vonatkozó standard értékeket a VIII. melléklet 7. függelékével összhangban kell meghatározni.

(7)   A segédberendezésekre vonatkozó standard értékeket a IX. melléklettel összhangban kell meghatározni.

(8)   A gumiabroncsokra vonatkozó standard értékként a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének B. részében található 2. táblázat C3 osztályú gumiabroncsokra vonatkozó értékeit kell használni (4).

14. cikk

Tanúsított értékek

(1)   A járműgyártó a szimulációs eszköz bemeneti adataiként használhatja a (2)–(9) bekezdéssel összhangban meghatározott értékeket, ha azokat a 17. cikknek megfelelően tanúsították.

(2)   A motorokra vonatkozó tanúsított értékeket az V. melléklet 4. pontjával összhangban kell meghatározni.

(3)   A sebességváltókra vonatkozó tanúsított értékeket a VI. melléklet 3. pontjával összhangban kell meghatározni.

(4)   A nyomatékátalakítókra vonatkozó tanúsított értékeket a VI. melléklet 4. pontjával összhangban kell meghatározni.

(5)   Az egyéb nyomatékátviteli alkatrészekre vonatkozó tanúsított értékeket a VI. melléklet 5. pontjával összhangban kell meghatározni.

(6)   A kiegészítő hajtásláncalkatrészekre vonatkozó tanúsított értékeket a VI. melléklet 6. pontjával összhangban kell meghatározni.

(7)   A tengelyekre vonatkozó tanúsított értékeket a VII. melléklet 4. pontjával összhangban kell meghatározni.

(8)   A felépítmény vagy pótkocsi légellenállására vonatkozó tanúsított értékeket a VIII. melléklet 3. pontjával összhangban kell meghatározni.

(9)   A gumiabroncsokra vonatkozó tanúsított értékeket a X. melléklettel összhangban kell meghatározni.

15. cikk

A család fogalma a tanúsított értékeket használó alkatrészeket, önálló műszaki egységeket és rendszereket illetően

(1)   A (3)–(6) bekezdések alapján az egy alapalkatrészre, önálló műszaki alapegységre vagy alaprendszerre vonatkozóan meghatározott tanúsított értékek további vizsgálatok nélkül érvényesek a család összes tagjára, a család alábbi helyeken szereplő definíciójával összhangban:

a VI. melléklet 6. függeléke a sebességváltók, a nyomatékátalakítók, egyéb nyomatékátviteli alkatrészek és kiegészítő hajtásláncalkatrészek családfogalmát illetően;

a VII. melléklet 4. függeléke a tengelyek családfogalmát illetően;

a VIII. melléklet 5. függeléke a légellenállás meghatározását szolgáló családfogalmat illetően.

(2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül motorok esetében az V. melléklet 3. függelékében szereplő családfogalommal összhangban létrehozott valamely motorcsalád valamennyi tagjára vonatkozó tanúsított értékeket az V. melléklet (4), (5) és (6) bekezdésével összhangban kell kiszámítani.

A gumiabroncsok esetében a család csak egyfajta abroncstípusból állhat.

(3)   Az alapalkatrész, önálló műszaki alapegység vagy alaprendszer CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai nem lehetnek jobbak, mint ugyanazon család bármely másik tagjának tulajdonságai.

(4)   A gyártónak bizonyítékot kell szolgáltatnia a jóváhagyó hatóság számára arról, hogy az alapalkatrész, önálló műszaki alapegység vagy alaprendszer teljes mértékben reprezentálja az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek családját.

Ha a 16. cikk (3) bekezdése második albekezdésének céljai érdekében végzett vizsgálatok keretében a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy a kiválasztott alapalkatrész, önálló műszaki alapegység vagy alaprendszer nem reprezentálja teljes mértékben az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek családját, akkor referenciaként más alkatrészt, önálló műszaki egységet vagy rendszert választhat ki és vizsgálhat, és az fog alapalkatrésznek, önálló műszaki alapegységnek vagy alaprendszernek minősülni.

(5)   A gyártó kérése alapján és a jóváhagyó hatóság hozzájárulása esetén egy, az alapalkatrésztől, önálló műszaki alapegységtől vagy alaprendszertől eltérő alkatrész, önálló műszaki egység vagy rendszer CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai is feltüntethetők az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek családjának CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozó tanúsítványon.

Az adott alkatrész, önálló műszaki egység vagy rendszer CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságait a 14. cikkel összhangban kell meghatározni.

(6)   Amennyiben az adott alkatrész, önálló műszaki egység vagy rendszer CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos, (5) bekezdéssel összhangban meghatározott tulajdonságai magasabb CO2-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek, mint az alapalkatrész, önálló műszaki alapegység vagy alaprendszer értékei, a gyártónak ki kell azt zárnia a meglévő családból, és új családhoz kell hozzárendelnie, és az új család új alapalkatrészeként, önálló műszaki alapegységeként vagy alaprendszereként kell meghatároznia, vagy a 18. cikk értelmében kérelmeznie kell a tanúsítvány kiterjesztését.

16. cikk

Az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságainak tanúsítása iránti kérelem

(1)   Az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek családjainak CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozó tanúsítás iránti kérelmet a jóváhagyó hatósághoz kell benyújtani.

(2)   A tanúsítás iránti kérelmet az alábbi helyeken mintaként szereplő adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani:

motorok esetében az V. melléklet 2. függeléke,

sebességváltók esetében a VI. melléklet 2. függeléke,

nyomatékátalakítók esetében a VI. melléklet 3. függeléke,

egyéb nyomatékátviteli alkatrészek esetében a VI. melléklet 4. függeléke,

kiegészítő hajtásláncalkatrészek esetében a VI. melléklet 5. függeléke,

tengelyek esetében a VII. melléklet 2. függeléke,

légellenállás esetében a VIII. melléklet 2. függeléke,

gumiabroncsok esetében a X. melléklet 2. függeléke.

(3)   A tanúsítás iránti kérelem mellett be kell adni, az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek érintett családjának azon tervezési elemeire vonatkozó magyarázatot is, amelyeknek nem elhanyagolható hatásuk van az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek érintett családjának CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira.

Ezenkívül a kérelem mellett be kell adni a jóváhagyó hatóság által kibocsátott vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyveket, a vizsgálatok eredményét, valamint egy, a jóváhagyó hatóság által a 2007/46/EK irányelv X. mellékletének 1. pontjával összhangban kiadott megfelelőségi tanúsítványt.

17. cikk

Az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságainak tanúsításával kapcsolatos közigazgatási rendelkezések

(1)   Ha az alkalmazandó követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóságnak tanúsítania kell az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek érintett családjának CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozó értékeket.

(2)   Az (1) bekezdésben említett esetben a jóváhagyó hatóságnak az alábbi helyeken szereplő minta alapján tanúsítványt kell kibocsátania a CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságokról:

motorok esetében az V. melléklet 1. függeléke,

a sebességváltók, a nyomatékátalakítók, egyéb nyomatékátviteli alkatrészek és kiegészítő hajtásláncalkatrészek esetében a VI. melléklet 1. függeléke,

tengelyek esetében a VII. melléklet 1. függeléke,

légellenállás esetében a VIII. melléklet 1. függeléke,

gumiabroncsok esetében a X. melléklet 1. függeléke.

(3)   A jóváhagyó hatóságnak tanúsítási számot kell kiadnia az alábbi helyeken megadott számozási rendszernek megfelelően:

motorok esetében az V. melléklet 6. függeléke,

a sebességváltók, a nyomatékátalakítók, egyéb nyomatékátviteli alkatrészek és kiegészítő hajtásláncalkatrészek esetében a VI. melléklet 7. függeléke,

tengelyek esetében a VII. melléklet 5. függeléke,

légellenállás esetében a VIII. melléklet 8. függeléke,

gumiabroncsok esetében a X. melléklet 1. függeléke.

A jóváhagyó hatóság nem rendelheti hozzá ugyanazt a számot az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek más családjához. A tanúsítási számot a vizsgálati jegyzőkönyv azonosítójaként kell használni.

(4)   A jóváhagyó hatóságnak az 5. cikk (5) bekezdésében szereplő hasheszköz segítségével kriptográfiai hashfüggvényt kell készítenie a vizsgálati eredményeket tartalmazó fájlról, beleértve a tanúsítási számot. A hashelést a vizsgálati eredmények megszületését követően azonnal el kell végezni. A jóváhagyó hatóságnak a hashfüggvényről és a tanúsítási számról lenyomatot kell készítenie a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságokra vonatkozó tanúsítványra.

18. cikk

Az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek családjának kibővítése új alkatrésszel, önálló műszaki egységgel vagy rendszerrel

(1)   A gyártó kérése és a jóváhagyó hatóság engedélye alapján az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek tanúsított családja új alkatrésszel, önálló műszaki egységgel vagy rendszerrel bővíthető, ha az megfelel a családfogalom alábbi helyeken meghatározott követelményeinek:

az V. melléklet 3. függeléke a motorok családfogalmát illetően,

a VI. melléklet 6. függeléke a sebességváltók, a nyomatékátalakítók, egyéb nyomatékátviteli alkatrészek és kiegészítő hajtásláncalkatrészek családfogalmát illetően,

a VII. melléklet 4. függeléke a tengelyek családfogalmát illetően,

a VIII. melléklet 5. függeléke a légellenállás meghatározását szolgáló családfogalmat illetően.

Ilyen esetben a jóváhagyó hatóságnak egy felülvizsgált, bővítési számmal ellátott tanúsítványt kell kibocsátania.

A gyártónak módosítania kell a 16. cikk (2) bekezdésében említett adatközlő lapot, és a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátania azt.

(2)   Amennyiben az adott alkatrész, önálló műszaki egység vagy rendszer CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos, (1) bekezdéssel összhangban meghatározott tulajdonságai magasabb CO2-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek, mint az alapalkatrész, önálló műszaki alapegység vagy alaprendszer értékei, az új alkatrészt, önálló műszaki egységet vagy rendszert kell új alapalkatrésznek, önálló műszaki alapegységnek vagy alaprendszernek tekinteni.

19. cikk

Az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságainak tanúsítását követő változások

(1)   A gyártónak értesítenie kell a jóváhagyó hatóságot minden olyan, a szóban forgó alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek kialakításában vagy gyártási eljárásában az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek vonatkozó családjának CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozó értékeknek a 17. cikk szerinti tanúsítása után bekövetkezett változásról, amelynek nem elhanyagolható hatása lehet az adott alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira.

(2)   Amint megkapja az (1) bekezdésben említett értesítést, a jóváhagyó hatóságnak tájékoztatnia kell a gyártót, hogy a változás által érintett alkatrészekre, önálló műszaki egységekre vagy rendszerekre továbbra is kiterjed-e a kibocsátott tanúsítvány, vagy szükség van-e a 14. cikkel összhangban kiegészítő vizsgálatra annak ellenőrzéséhez, hogy milyen hatást gyakorolnak a változások az érintett alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira.

(3)   Ha a tanúsítvány nem terjed ki a változások által érintett alkatrészekre, önálló műszaki egységekre vagy rendszerekre, a gyártónak a jóváhagyó hatóság részéről történő tájékoztatástól számított egy hónapon belül a 18. cikk értelmében új tanúsítást vagy kiterjesztést kell kérelmeznie. Ha a gyártó a fenti határidőn belül nem kérelmez új tanúsítást vagy kiterjesztést, vagy ha a kérelmét elutasítják, akkor a tanúsítvány visszavonásra kerül.

5. FEJEZET

A SZIMULÁCIÓS ESZKÖZ, A BEMENETI INFORMÁCIÓK ÉS A BEMENETI ADATOK MEGFELELŐSÉGE

20. cikk

A járműgyártó és a jóváhagyó hatóság feladatai a szimulációs eszköz működtetésének megfelelőségét illetően

(1)   A járműgyártónak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az összes olyan járműcsoport esetében, amelyre a 7. cikk alapján megadták, illetve a 8. cikk (1) bekezdése alapján kiterjesztették az engedélyt, a CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás meghatározására bevezetett eljárások továbbra is megfeleljenek ennek a célnak.

(2)   A jóváhagyó hatóságnak a II. melléklet 2. pontjának megfelelően évente négy alkalommal értékelést kell végeznie annak ellenőrzése érdekében, hogy mindazon járműcsoportok esetében, amelyekre az engedély kiterjed, a járműgyártó által a CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás meghatározására bevezetett eljárások továbbra is megfelelőek-e. Az értékelés során ellenőrizni kell a bemeneti információk és bemeneti adatok kiválasztását, valamint azt, hogy a gyártó hány alkalommal ismétli meg a szimulációt.

21. cikk

A szimulációs eszköz működtetésének megfelelőségével kapcsolatos javító intézkedések

(1)   Amennyiben a jóváhagyó hatóság a 20. cikk (2) bekezdése alapján úgy találja, hogy a járműgyártó által az érintett járműcsoportok CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározására bevezetett eljárások nincsenek összhangban az engedéllyel vagy e rendelettel vagy az érintett járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának helytelen meghatározásához vezethetnek, a jóváhagyó hatóságnak fel kell kérnie a gyártót, hogy az a jóváhagyó hatóság részéről történő kérés kézhezvételétől számított legkésőbb 30 naptári nap elteltével nyújtson be egy javítási intézkedési tervet.

Amennyiben a járműgyártó igazolja, hogy a javítási intézkedési terv benyújtásához több idő szükséges, a jóváhagyó hatóság további maximum 30 naptári nap határidő-hosszabbítást engedélyezhet.

(2)   A javítási intézkedési tervnek vonatkoznia kell az összes olyan járműcsoportra, amelyet a jóváhagyó hatóság a kérésében megjelölt.

(3)   A jóváhagyó hatóságnak a javítási intézkedési tervet annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül jóvá kell hagynia vagy el kell utasítania. A jóváhagyó hatóság értesíti a gyártót és az összes tagállamot a javítási intézkedési terv jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó határozatáról.

A jóváhagyó hatóság kérheti a járműgyártót, hogy bocsásson ki új gyártói nyilvántartási dokumentumot, ügyfél-információs dokumentumot és megfelelőségi tanúsítványt a jóváhagyott javítási intézkedési tervnek megfelelően alkalmazott változtatásokat tükröző, újonnan meghatározott CO2-kibocsátási és tüzelőanyag-fogyasztási értékek alapján.

(4)   A jóváhagyott javítási intézkedési terv végrehajtásáért a gyártó felelős.

(5)   Amennyiben a jóváhagyó hatóság elutasítja a javítási intézkedési tervet, vagy megállapítja, hogy a javítási intézkedési tervet nem alkalmazták megfelelően, megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsa a szimulációs eszköz működtetésének megfelelőségét, vagy visszavonja az engedélyt.

22. cikk

A gyártó és a jóváhagyó hatóság feladatai az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságainak megfelelőségét illetően

(1)   A gyártó a 2007/46/EK irányelv X. mellékletével összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 12. cikk (1) bekezdésében felsorolt alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos, a 17. cikkel összhangban tanúsításnak alávetett tulajdonságai ne térjenek el a tanúsított értékektől.

Ezen intézkedéseknek az alábbiakat is magukban kell foglalniuk:

a motorok vonatkozásában az V. melléklet 4. függelékében lefektetett eljárások,

a sebességváltók vonatkozásában a VI. melléklet 7. pontjában lefektetett eljárások,

a tengelyek vonatkozásában a VII. melléklet 5. és 6. pontjában lefektetett eljárások,

a felépítmény vagy a pótkocsi légellenállása vonatkozásában a VIII. melléklet 6. függelékében lefektetett eljárások,

a gumiabroncsok vonatkozásában a X. melléklet 4. pontjában lefektetett eljárások.

Ha az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek valamely családjába tartozó egyik tag CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságait a 15. cikk (5) bekezdésével összhangban tanúsították, akkor a CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságok ellenőrzésére szolgáló referenciaértékként a család e tagjának tanúsított értéke használandó.

Amennyiben az első és második albekezdésben említett intézkedések eredményeként a tanúsított értékektől való eltérést tapasztal, a gyártó azonnal tájékoztatja a jóváhagyó hatóságot.

(2)   A gyártó éves rendszerességgel az (1) bekezdés második albekezdésében említett eljárások eredményeit tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyveket nyújt be annak a jóváhagyó hatóságnak, amely tanúsította az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek érintett családjának CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságait. A gyártó kérés esetén a Bizottság rendelkezésére bocsátja a vizsgálati jegyzőkönyveket.

(3)   A gyártó gondoskodik róla, hogy az (1) bekezdés második albekezdésében említett, az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek valamely családjával kapcsolatos eljárások esetében legalább minden huszonötödiket vagy – a gumiabroncsok kivételével – legalább évente egy eljárást ne az a hatóság felügyelje, amely részt vett az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek érintett családja CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságainak a 16. cikkel összhangban történő tanúsításában.

(4)   Bármely jóváhagyó hatóság bármikor végezhet ellenőrzést az alkatrészekkel, önálló műszaki egységekkel és rendszerekkel kapcsolatban a gyártó és a járműgyártó bármely létesítményében, hogy meggyőződjön arról, hogy az illető alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai nem térnek-e el a tanúsított értékektől.

A gyártónak és a járműgyártónak a jóváhagyó hatóság kérésétől számított 15 munkanapon belül a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátania a birtokában lévő összes olyan releváns dokumentumot, mintát és egyéb anyagot, amelyekre az alkatrésszel, önálló műszaki egységgel vagy rendszerrel kapcsolatos ellenőrzés elvégzéséhez szükség van.

23. cikk

Az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságainak megfelelőségével kapcsolatos javítási intézkedések

(1)   Amennyiben a jóváhagyó hatóság a 22. cikk értelmében úgy találja, hogy nem megfelelőek a gyártó által annak biztosítása érdekében tett intézkedések, hogy a 12. cikk (1) bekezdésében felsorolt alkatrészeknek, önálló műszaki egységeknek és rendszereknek a 17. cikkel összhangban tanúsításnak alávetett, CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai ne térjenek el a tanúsított értékektől, a jóváhagyó hatóságnak fel kell kérnie a gyártót, hogy az a jóváhagyó hatóság részéről történő kérés kézhezvételétől számított legkésőbb 30 naptári napon belül nyújtson be egy javítási intézkedési tervet.

Amennyiben a gyártó igazolja, hogy a javítási intézkedési terv benyújtásához több idő szükséges, a jóváhagyó hatóság további maximum 30 naptári nap határidő-hosszabbítást engedélyezhet.

(2)   A javítási intézkedési tervnek vonatkoznia kell az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek összes olyan családjára, amelyet a jóváhagyó hatóság a kérésében megjelölt.

(3)   A jóváhagyó hatóságnak a javítási intézkedési tervet annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül jóvá kell hagynia vagy el kell utasítania. A jóváhagyó hatóság értesíti a gyártót és az összes tagállamot a javítási intézkedési terv jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó határozatáról.

A jóváhagyó hatóság megkövetelheti az érintett alkatrészeket, önálló műszaki egységeket és rendszereket a járműveikbe beépítő járműgyártóktól, hogy bocsássanak ki új gyártói nyilvántartási dokumentumot, ügyfél-információs dokumentumot és megfelelőségi tanúsítványt az illető alkatrészeknek, önálló műszaki egységeknek és rendszereknek a 22. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések révén megállapított, CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai alapján.

(4)   A jóváhagyott javítási intézkedési terv végrehajtásáért a gyártó felelős.

(5)   A gyártó nyilvántartást vezet minden visszahívott és javított, illetve módosított alkatrészről, önálló műszaki egységről vagy rendszerről, valamint a javítást végző műhelyről. A javítási intézkedési terv végrehajtása alatt és végrehajtás végétől számított öt éven keresztül kérésre betekintést kell biztosítani a jóváhagyó hatóság számára a nyilvántartásba.

(6)   Amennyiben a jóváhagyó hatóság elutasította a javítási intézkedési tervet, vagy megállapítja, hogy a javítási intézkedéseket nem hajtják végre megfelelően, megteszi a szükséges intézkedéseket az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek érintett családja CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy visszavonja a CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságokra vonatkozóan kiadott tanúsítványt.

6. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 10. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a 9. cikkben említett kötelezettségek nem kerültek teljesítésre, a tagállamok megtilthatják a következők nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését:

a)

2019. július 1-jétől a 4., 5., 9. és 10. csoportba tartozó járművek, az I. melléklet 1. táblázata alapján;

b)

2020. január 1-jétől az 1., 2. és 3. csoportba tartozó járművek, az I. melléklet 1. táblázata alapján;

c)

2020. július 1-jétől a 11., 12. és 16. csoportba tartozó járművek, az I. melléklet 1. táblázata alapján.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjának sérelme nélkül a 9. cikkben említett kötelezettségek 2019. január 1-jétől alkalmazandók az összes, a 4., 5., 9. és 10. csoportba tartozó járműre, amelyek gyártási dátuma 2019. január 1. vagy későbbi. A gyártási dátum a megfelelőségi tanúsítványon szereplő aláírás dátuma vagy az egyedi jóváhagyási tanúsítvány kibocsátásának dátuma.

25. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosítása

A 2007/46/EK irányelv I., III., IV., IX. és XV. melléklete e rendelet XI. mellékletének megfelelően módosul.

26. cikk

Az 582/2011/EU rendelet módosítása

Az 582/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez, vagy valamely jármű kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához a gyártónak igazolnia kell, hogy az érintett járműcsoportra vonatkozóan teljesülnek az (EU) 2017/2400 (*1) bizottsági rendelet 6. cikkében és II. mellékletében meghatározott követelmények. Az említett követelmények azonban nem alkalmazandók, ha a gyártó jelzi, hogy a típusjóváhagyás megszerzése előtt álló új járműveknek az Unióban való nyilvántartásba vételére, értékesítésére vagy forgalomba helyezésére az (EU) 2017/2400 rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában az egyes járműcsoportokra vonatkozóan meghatározott időpontokban vagy azokat követően már nem kerül sor.

(*1)  A Bizottság (EU) 2017/2400 rendelete (2017. december 12.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 349, 2017.12.29., 1. o.).”."

2.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1a) bekezdés d) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„d)

Az e rendelet VII. mellékletének 3.1. pontjában, az e rendelet X. mellékletének 2.1. és 6.1. pontjában, az e rendelet XIII. mellékletének 2.1., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. és 10.1. pontjában, valamint az e rendelet XIII. melléklete 6. függelékének 1.1. pontjában meghatározott minden egyéb kivétel alkalmazandó;”;

b)

az (1a) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„e)

az (EU) 2017/2400 rendelet 6. cikkében és II. mellékletében említett követelmények teljesülnek az érintett járműcsoportra nézve, kivéve, ha a gyártó jelzi, hogy a típusjóváhagyás megszerzése előtt álló új járműveknek az Unióban való nyilvántartásba vételére, értékesítésére vagy forgalomba helyezésére a fenti rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában az egyes járműcsoportokra vonatkozóan meghatározott időpontokban vagy azokat követően már nem kerül sor.”.

3.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1a) bekezdés d) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„d)

Az e rendelet VII. mellékletének 3.1. pontjában, az e rendelet X. mellékletének 2.1. és 6.1. pontjában, az e rendelet XIII. mellékletének 2.1., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. és 10.1.1. pontjában, valamint az e rendelet XIII. melléklete 6. függelékének 1.1. pontjában meghatározott minden egyéb kivétel alkalmazandó;”;

b)

az (1a) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„e)

az (EU) 2017/2400 rendelet 6. cikkében és II. mellékletében említett követelmények teljesülnek az érintett járműcsoportra nézve, kivéve, ha a gyártó jelzi, hogy a típusjóváhagyás megszerzése előtt álló új járműveknek az Unióban való nyilvántartásba vételére, értékesítésére vagy forgalomba helyezésére a fenti rendelet 24. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában az egyes járműcsoportokra vonatkozóan meghatározott időpontokban vagy azokat követően már nem kerül sor.”.

27. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 188., 2009.7.18., 1. o.

(2)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3)  A Bizottság 582/2011/EU rendelete (2011. május 25.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I–III. mellékletének módosításáról (HL L 167., 2011.6.25., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típusjóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK JÁRMŰCSOPORTOKBA TÖRTÉNŐ BESOROLÁSA

1.   A járművek e rendelet alkalmazásában történő besorolása

1.1.   Az N kategóriájú járművek besorolása

1. táblázat

Járműcsoportok az N kategóriájú járművek esetében

A járműcsoportokba történő besorolás szempontjából jelentős elemek leírása

Járműcsoport

A jármű által ellátott feladat profilja és a jármű konfigurációja szerinti besorolás

Szabványos felépítmény-hozzárendelés

Tengelykonfiguráció

Alváz-konfiguráció

Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (tonna)

Nagy távolságra

Nagy távolságra (EMS)

Regionális szállítás

Regionális szállítás (EMS)

Városi szállítás

Települési közműüzemi

Építőipari

4x2

Merev nehézgépjármű

> 3,5 – < 7,5

(0)

 

Merev nehézgépjármű (vagy vontató) (**)

7,5 – 10

1

 

 

R

 

R

 

 

B1

Merev nehézgépjármű (vagy vontató) (**)

> 10 – 12

2

R + T1

 

R

 

R

 

 

B2

Merev nehézgépjármű (vagy vontató) (**)

> 12 – 16

3

 

 

R

 

R

 

 

B3

Merev nehézgépjármű

> 16

4

R + T2

 

R

 

 

R

 

B4

Vontató

> 16

5

T + ST

T+ST+T2

T+ST

T + ST + T2

 

 

 

 

4x4

Merev nehézgépjármű

7,5 – 16

(6)

 

Merev nehézgépjármű

> 16

(7)

 

Vontató

> 16

(8)

 

6x2

Merev nehézgépjármű

minden tömeg

9

R + T2

R + D + ST

R

R + D + ST

 

R

 

B5

Vontató

minden tömeg

10

T + ST

T + ST + T2

T+ST

T + ST + T2

 

 

 

 

6x4

Merev nehézgépjármű

minden tömeg

11

R + T2

R + D + ST

R

R + D + ST

 

R

R

B5

Vontató

minden tömeg

12

T + ST

T + ST + T2

T+ST

T + ST + T2

 

 

R

 

6x6

Merev nehézgépjármű

minden tömeg

(13)

 

Vontató

minden tömeg

(14)

 

8x2

Merev nehézgépjármű

minden tömeg

(15)

 

8x4

Merev nehézgépjármű

minden tömeg

16

 

 

 

 

 

 

R

(általános tömeg + CdxA)

8 × 6

8 × 8

Merev nehézgépjármű

minden tömeg

(17)

 

(*)

EMS – európai moduláris rendszer


(**)  ezekben a járműosztályokban a vontatókat merev járművekként kezelik, a vontató fajlagos menetkész tömegét figyelembe véve

T

=

Vontató

R

=

Merev és szabványos felépítmény

T1, T2

=

Szabványos pótkocsi

ST

=

Szabványos félpótkocsi

D

=

Szabványos utánfutó


II. MELLÉKLET

A SZIMULÁCIÓS ESZKÖZ MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS ELJÁRÁSOK

1.   A jármű gyártója által a szimulációs eszköz működtetése céljából kialakítandó folyamatok

1.1.

A gyártónak legalább a következő folyamatokat kell kialakítania:

1.1.1.

Egy adatkezelő rendszer, amely lefedi a szimulációs eszköz bemeneti információinak és bemeneti adatainak beszerzését, tárolását, kezelését és visszakeresését, valamint az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek családjainak a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozó tanúsítványok kezelését. Az adatkezelő rendszernek legalább:

a)

biztosítania kell a helyes bemeneti információk és bemeneti adatok alkalmazását a konkrét járműkonfigurációk esetében;

b)

biztosítania kell a helyes számításokat és a standard értékek alkalmazását;

c)

a kriptográfiai hashfüggvények összehasonlításával ellenőriznie kell, hogy az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek szimulációhoz használt családjainak bemeneti adatállományai megegyeznek-e az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek azon családjainak a bemeneti adataival, amelyekre a tanúsítványt kiadták;

d)

tartalmaznia kell egy védett adatbázist az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek családjaira vonatkozó bemeneti adatok, valamint a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságokra vonatkozó megfelelő tanúsítványok tárolására;

e)

biztosítania kell az alkatrészekre, önálló műszaki egységekre és rendszerekre vonatkozó előírások és frissítések változásának helyes kezelését;

f)

lehetővé kell tennie az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek nyomon követését a jármű gyártása után.

1.1.2.

Egy adatkezelő rendszer, amely kiterjed a bemeneti információknak, a bemeneti adatoknak és a számításoknak a szimulációs eszköz segítségével történő lekérdezésére és a kimeneti adatok tárolására. Az adatkezelő rendszernek legalább:

a)

biztosítania kell a kriptográfiai hashfüggvények helyes alkalmazását;

b)

tartalmaznia kell egy védett adatbázist a kimeneti adatok tárolására.

1.1.3.

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, külön erre a célra létrehozott elektronikus terjesztési platform lekérdezésére, valamint a szimulációs eszköz legújabb verzióinak letöltésére és telepítésére szolgáló folyamat.

1.1.4.

A szimulációs eszközzel dolgozó személyzet megfelelő képzése.

2.   A jóváhagyó hatóság általi értékelés

2.1.

A jóváhagyó hatóságnak ellenőriznie kell, hogy az 1. pontban meghatározott, a szimulációs eszköz működéséhez kapcsolódó folyamatok kialakításra kerültek-e.

A jóváhagyó hatóság továbbá a következőket ellenőrzi:

a)

az 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. pontban meghatározott folyamatok működése és az 1.1.4. pontban meghatározott követelmény alkalmazása;

b)

a tanúsítási eljárás során alkalmazott folyamatokat ugyanolyan módon alkalmazzák-e az érintett járműcsoportot gyártó összes gyártólétesítményben;

c)

a járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározásához kapcsolódó műveletek adataira és folyamataira vonatkozó leírás teljessége.

A második pont a) pontjának alkalmazásában az ellenőrzésnek magában kell foglalnia minden egyes olyan járműcsoportból legalább egy jármű CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározását, amelyre az engedélyt kérvényezték.

1. függelék

A SZIMULÁCIÓS ESZKÖZNEK AZ ÚJ JÁRMŰVEK CO2-KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL VALÓ MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKÖZLŐ LAP MINTÁJA

I. SZAKASZ

1.   A gyártó neve és címe:

2.   Azok az összeszerelő üzemek, amelyek esetében az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet II. mellékletének 1. pontjában említett folyamatok kialakításra kerültek a szimulációs eszköz működtetése céljából:

3.   Lefedett járműcsoportok:

4.   A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe

II. SZAKASZ

1.   Kiegészítő információk

1.1.   Az adatok és a folyamatok kezelésének leírása (például folyamatábra)

1.2.   A minőségirányítási folyamat leírása

1.3.   További minőségirányítási tanúsítványok (ha vannak)

1.4.   A szimulációs eszköz adatai beszerzésének, kezelésének és tárolásának leírása

1.5.   További dokumentumok (ha vannak)

2.   Dátum: …

3.   Aláírás: …

2. függelék

A SZIMULÁCIÓS ESZKÖZNEK AZ ÚJ JÁRMŰVEK CO2-KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL VALÓ MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ ENGEDÉLY MINTÁJA

Legnagyobb megengedett formátum: A4 (210 x 297 mm)

ENGEDÉLY A SZIMULÁCIÓS ESZKÖZ MŰKÖDTETÉSÉRE AZ ÚJ JÁRMŰVEK CO2-KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL

Az értesítés tárgya:

a szimulációs eszköz működtetésére vonatkozó engedély megadása (1)

kiterjesztése (1)

elutasítása (1)

visszavonása (1)

A hatóság pecsétjének helye

tekintettel az (EU) 2017/2400 rendelettel végrehajtott 595/2009/EK rendeletre.

Engedély száma:

A kiterjesztés oka: …

I. SZAKASZ

0.1.   A gyártó neve és címe:

0.2.   Azok az összeszerelő üzemek, amelyek esetében az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet II. mellékletének 1. pontjában említett folyamatok kialakításra kerültek a szimulációs eszköz működtetése céljából:

0.3.   Lefedett járműcsoportok:

II. SZAKASZ

1.   Kiegészítő információk

1.1.   A jóváhagyó hatóság által készített értékelő jelentés

1.2.   Az adatok és a folyamatok kezelésének leírása (például folyamatábra)

1.3.   A minőségirányítási folyamat leírása

1.4.   További minőségirányítási tanúsítványok (ha vannak)

1.5.   A szimulációs eszköz adatai beszerzésének, kezelésének és tárolásának leírása

1.6.   További dokumentumok (ha vannak)

2.   Az értékelés elvégzéséért felelős jóváhagyó hatóság

3.   Az értékelő jelentés kelte

4.   Az értékelő jelentés száma

5.   Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést

6.   Hely

7.   Dátum

8.   Aláírás


(1)  A nem kívánt rész törlendő (bizonyos esetekben semmit nem kell törölni, ha egynél több lehetőség is alkalmazható).


III. MELLÉKLET

A JÁRMŰ JELLEMZŐIHEZ KAPCSOLÓDÓ BEMENETI INFORMÁCIÓK

1.   Bevezetés

E melléklet leírja azoknak a paramétereknek a listáját, amelyeket a jármű gyártójának a szimulációs eszközhöz bemenetként meg kell adnia. Az alkalmazandó XML-séma, valamint a példaadatok az erre a célra létrehozott elektronikus terjesztési platformon érhetők el.

2.   Fogalommeghatározások

1.

„paraméterazonosító”: a „Vehicle Energy Consumption Calculation Tool” (a jármű energiafogyasztásának kiszámítására szolgáló) eszközben használt egyedi azonosító egy adott bemeneti paraméter vagy bemeneti adathalmaz számára

2.

„típus”: A paraméter adattípusa

karakterlánc …

karaktersor ISO8859-1 kódolásban

token …

karaktersor ISO8859-1 kódolásban, sor eleji/végi whitespace karakter nélkül

dátum …

dátum és idő UTC időben és a következő formátumban: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ, ahol a dőlt betűk a rögzített karaktereket jelzik, pl. „2002-05-30T09:30:10Z

egész szám …

egész adattípusú érték, sor eleji nulla nélkül, pl. „1800”

kettős, X …

tört szám, pontosan X számjeggyel a tizedesjel („.”) után és sor eleji nulla nélkül, pl. „kettős, 2”: „2345.67”; vagy „kettős, 4”: „45.6780”

3.

„egység” … a paraméter fizikai mértékegysége

4.

„a jármű korrigált tényleges tömege”: az 1230/2012/EK (1) bizottsági rendelettel összhangban a „jármű tényleges tömegeként” meghatározott tömeget jelenti – a tartály(ok) kivételével, amely(ek)et a kapacitásuk legalább 50 %-áig fel kell tölteni –, a felépítmény nélkül, és korrigálva a 4.3. pontban meghatározott, nem beszerelt szabványos berendezések további tömegével, valamint a szabványos felépítmény, a szabványos félpótkocsi vagy a szabványos pótkocsi tömegével, a teljes jármű, illetve a járműből és (fél)pótkocsiból álló teljes járműszerelvény szimulációjához.

Minden olyan alkatrész, amely az alvázkeretre és a felé van felszerelve a felépítmény részének tekintendő, ha azokat kizárólag a felépítmény megkönnyítésére szerelik fel, függetlenül a menetkész körülmények között szükséges alkatrészektől.

3.   Bemeneti paraméterek halmaza

1. táblázat

„Vehicle/General” bemeneti paraméterek

A paraméter neve

Paraméterazonosító

Típus

Egység

Leírás/referencia

Manufacturer

P235

token

[-]

 

ManufacturerAddress

P252

token

[-]

 

Model

P236

token

[-]

 

VIN

P238

token

[-]

 

Date

P239

dateTime

[-]

Az alkatrészre vonatkozó hashfüggvény létrehozásának dátuma és időpontja

LegislativeClass

P251

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „N3”

VehicleCategory

P036

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „Rigid Truck”, „Tractor”

AxleConfiguration

P037

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „4x2”, „6x2”, „6x4”, „8x4”

CurbMassChassis

P038

egész szám

[kg]

 

GrossVehicleMass

P041

egész szám

[kg]

 

IdlingSpeed

P198

egész szám

[ford./perc]

 

RetarderType

P052

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „None”, „Losses included in Gearbox”, „Engine Retarder”, „Transmission Input Retarder”, „Transmission Output Retarder”

RetarderRatio

P053

kettős, 3

[-]

 

AngledriveType

P180

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „None”, „Losses included in Gearbox”, „Separate Angledrive”

PTOShaftsGearWheels

P247

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „none”, „only the drive shaft of the PTO”, „drive shaft and/or up to 2 gear wheels”, „drive shaft and/or more than 2 gear wheels”, „only one engaged gearwheel above oil level”

PTOOtherElements

P248

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „none”, „shift claw, synchronizer, sliding gearwheel”, „multi-disc clutch”, „multi-disc clutch, oil pump”

CertificationNumberEngine

P261

token

[-]

 

CertificationNumberGearbox

P262

token

[-]

 

CertificationNumberTorqueconverter

P263

token

[-]

 

CertificationNumberAxlegear

P264

token

[-]

 

CertificationNumberAngledrive

P265

token

[-]

 

CertificationNumberRetarder

P266

token

[-]

 

CertificationNumberTyre

P267

token

[-]

 

CertificationNumberAirdrag

P268

token

[-]

 


2. táblázat

„Vehicle/AxleConfiguration” bemeneti paraméterek keréktengelyenként

A paraméter neve

Paraméterazonosító

Típus

Egység

Leírás/referencia

TwinTyres

P045

Boole-féle

[-]

 

AxleType

P154

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „VehicleNonDriven”, „VehicleDriven”

Steered

P195

Boole-féle

 

 


3. táblázat

„Vehicle/Auxiliaries” bemeneti paraméterek

A paraméter neve

Paraméterazonosító

Típus

Egység

Leírás/referencia

Fan/Technology

P181

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch”, „Crankshaft mounted - Bimetallic controlled visco clutch”, „Crankshaft mounted - Discrete step clutch”, „Crankshaft mounted - On/off clutch”, „Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch”, „Belt driven or driven via transm. - Bimetallic controlled visco clutch”, „Belt driven or driven via transm. - Discrete step clutch”, „Belt driven or driven via transm. - On/off clutch”, „Hydraulic driven - Variable displacement pump”, „Hydraulic driven - Constant displacement pump”, „Electrically driven - Electronically controlled”

SteeringPump/Technology

P182

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „Fixed displacement”, „Fixed displacement with elec. control”, „Dual displacement”, „Variable displacement mech. controlled”, „Variable displacement elec. controlled”, „Electric”

Külön bejegyzés szükséges minden egyes kormányzott keréktengelyre vonatkozóan

ElectricSystem/Technology

P183

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „Standard technology”, „Standard technology - LED headlights, all”

PneumaticSystem/Technology

P184

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „Small”, „Small + ESS”, „Small + visco clutch”, „Small + mech. clutch”, „Small + ESS + AMS”, „Small + visco clutch + AMS”, „Small + mech. clutch + AMS”, „Medium Supply 1-stage”, „Medium Supply 1-stage + ESS”, „Medium Supply 1-stage + visco clutch”, „Medium Supply 1-stage + mech. clutch”, „Medium Supply 1-stage + ESS + AMS”, „Medium Supply 1-stage + visco clutch + AMS”, „Medium Supply 1-stage + mech. clutch + AMS”, „Medium Supply 2-stage”, „Medium Supply 2-stage + ESS”, „Medium Supply 2-stage + visco clutch”, „Medium Supply 2-stage + mech. clutch”, „Medium Supply 2-stage + ESS + AMS”, „Medium Supply 2-stage + visco clutch + AMS”, „Medium Supply 2-stage + mech. clutch + AMS”, „Large Supply”, „Large Supply + ESS”, „Large Supply + visco clutch”, „Large Supply + mech. clutch”, „Large Supply + ESS + AMS”, „Large Supply + visco clutch + AMS”, „Large Supply + mech. clutch + AMS”; „Vacuum pump”

HVAC/Technology

P185

karakterlánc

[-]

Megengedett értékek: „Default”


4. táblázat

„Vehicle/EngineTorqueLimits” bemeneti paraméterek sebességfokozatonként (opcionális)

A paraméter neve

Paraméterazonosító

Típus

Egység

Leírás/referencia

Gear

P196

egész szám

[-]

csak azokat a sebességfokozatokat kell megadni, amelyek esetében a járműhöz kapcsolódó, 6. pont szerinti nyomaték-határértékeket alkalmazni kell

MaxTorque

P197

egész szám

[Nm]

 

4.   A jármű tömege

4.1.   A jármű szimulációs eszközben bemenetként használt tömege a jármű korrigált tényleges tömege kell, hogy legyen.

E korrigált tényleges tömegnek olyan járműveken kell alapulnia, amelyeket úgy szereltek fel, hogy azok megfeleljenek a 2007/46/EK irányelv IV. melléklete és XI. melléklete adott járműosztályra alkalmazandó rendelkezéseinek.

4.2.   Ha nem minden szabványos berendezést szereltek be, a gyártónak hozzá kell adnia a következő szerkezeti elemeknek a súlyát a jármű korrigált tényleges tömegéhez:

a)

elülső aláfutásgátló a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően;

b)

hátsó aláfutásgátló a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően;

c)

oldalsó aláfutásgátló a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően;

d)

nyeregszerkezet a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.

4.3.   A 4.2. pontban említett szerkezeti elemek tömege a következő:

 

Az 1., 2. és 3. csoportba tartozó járművek esetében

a)

elülső aláfutásgátló

45 kg

b)

hátsó aláfutásgátló

40 kg

c)

oldalsó aláfutásgátló

8,5 kg/m × tengelytáv [m] – 2,5 kg

d)

nyeregszerkezet

210 kg

 

A 4., 5., 9., 12. és 16. csoportba tartozó járművek esetében

a)

elülső aláfutásgátló

50 kg

b)

hátsó aláfutásgátló

45 kg

c)

oldalsó aláfutásgátló

14 kg/m × tengelytáv [m] – 17 kg

d)

nyeregszerkezet

210 kg

5.   Hidraulikusan és mechanikusan hajtott tengelyek

Amennyiben:

a)

a jármű hidraulikusan hajtott tengellyel van felszerelve, a tengelyt nem hajtottnak kell tekinteni, és a gyártó nem veheti azt figyelembe a jármű tengelykonfigurációjának megállapításához;

b)

a jármű mechanikusan hajtott tengellyel van felszerelve, a tengelyt hajtottnak kell tekinteni, és a gyártónak figyelembe kell vennie azt a jármű tengelykonfigurációjának megállapításához.

6.   A járművezérlés által beállított, sebességfokozattól függő motornyomaték-határértékek

A sebességfokozatok legmagasabb 50 %-ánál (például 12 sebességfokozatú váltó esetében a 7–12. fokozatoknál) a jármű gyártója bejelenthet egy sebességfokozattól függő legnagyobb motornyomaték-határértéket, amely nem haladhatja meg a motor legnagyobb nyomatékának 95 %-át.

7.   Járműspecifikus alapjárati motorfordulatszám

7.1.   Az alapjárati motorfordulatszámot a VECTO-ban kell bejelenteni, minden egyes járműre egyedileg. A bejelentett alapjárati motorfordulatszámnak el kell érnie vagy meg kell haladnia a motor jóváhagyott bemeneti adataiban szereplő értéket.


(1)  A Bizottság 1230/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 353., 2012.12.21., 31. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típusjóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.)


IV. MELLÉKLET

A GYÁRTÓI NYILVÁNTARTÁSI DOKUMENTUM ÉS AZ ÜGYFÉL-INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM MINTÁJA

I. RÉSZ

A jármű CO2-kibocsátása és tüzelőanyag-fogyasztása – Gyártói nyilvántartási dokumentum

A gyártói nyilvántartási dokumentumot a szimulációs eszköz állítja össze, és legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

1.   A járműre, az alkatrészekre, az önálló műszaki egységekre és a rendszerekre vonatkozó adatok

1.1.   Járműadatok

1.1.1.   A gyártó neve és címe

1.1.2.   Járműmodell

1.1.3.   Járműazonosító szám (VIN) …

1.1.4.   Járműkategória (N1 N2, N3, M1, M2, M3) …

1.1.5.   Tengelykonfiguráció …

1.1.6.   A jármű legnagyobb össztömege (t) …

1.1.7.   Járműcsoport az 1. táblázat szerint …

1.1.8.   Korrigált tényleges menetkész tömeg (kg) …

1.2.   A motor fő adatai

1.2.1.   Motormodell

1.2.2.   A motor tanúsítványának száma …

1.2.3.   A motor névleges teljesítménye (kW) …

1.2.4.   A motor alapjárati fordulatszáma (ford./perc) …

1.2.5.   A motor névleges fordulatszáma (ford./perc) …

1.2.6.   Motortérfogat (l) …

1.2.7.   A motor referencia-tüzelőanyagának típusa (dízel/LPG/sűrített földgáz…) …

1.2.8.   A tüzelőanyag-jelleggörbe adatállományához/dokumentumához tartozó hashfüggvény …

1.3.   A sebességváltó fő adatai

1.3.1.   A sebességváltó modellje

1.3.2.   A sebességváltó tanúsítványának száma …

1.3.3.   A veszteségi jelleggörbék elkészítéséhez használt fő opció (1. opció/2. opció/3. opció/Szabványos értékek) …

1.3.4.   A sebességváltó típusa (SMT, AMT, APT-S, APT-P) …

1.3.5.   Sebességfokozatok száma …

1.3.6.   Áttétel a legmagasabb sebességfokozaton …

1.3.7.   Lassítófék típusa …

1.3.8.   Teljesítményleadó (van/nincs) …

1.3.9.   A hatékonysági jelleggörbe adatállományához/dokumentumához tartozó hashfüggvény …

1.4.   A lassítófék adatai

1.4.1.   A lassítófék modellje

1.4.2.   A lassítófék tanúsítványának száma …

1.4.3.   A veszteségi jelleggörbe létrehozásához használt tanúsítási opció (standard értékek/mérés) …

1.4.4.   A hatékonysági jelleggörbe adatállományához/dokumentumához tartozó hashfüggvény …

1.5.   A nyomatékátalakító adatai

1.5.1.   A nyomatékátalakító modellje

1.5.2.   A nyomatékátalakító tanúsítványának száma …

1.5.3.   A veszteségi jelleggörbe létrehozásához használt tanúsítási opció (standard értékek/mérés) …

1.5.4.   A hatékonysági jelleggörbe adatállományához/dokumentumához tartozó hashfüggvény …

1.6.   A szöghajtás adatai

1.6.1.   Szöghajtási modell

1.6.2.   A tengely tanúsítványának száma …

1.6.3.   A veszteségi jelleggörbe létrehozásához használt tanúsítási opció (standard értékek/mérés) …

1.6.4.   Szöghajtási arány …

1.6.5.   A hatékonysági jelleggörbe adatállományához/dokumentumához tartozó hashfüggvény …

1.7.   A tengely adatai

1.7.1.   A tengely modellje …

1.7.2.   A tengely tanúsítványának száma …

1.7.3.   A veszteségi jelleggörbe létrehozásához használt tanúsítási opció (standard értékek/mérés) …

1.7.4.   A tengely típusa (pl. szabványos, egyetlen hajtott tengely) …

1.7.5.   Hátsóhídáttétel …

1.7.6.   A hatékonysági jelleggörbe adatállományához/dokumentumához tartozó hashfüggvény …

1.8.   Aerodinamika

1.8.1.   Modell

1.8.2.   A CdxA létrehozásához használt tanúsítási opció (standard értékek/mérés) …

1.8.3.   A CdxA tanúsítványának száma (adott esetben) …

1.8.4.   CdxA érték …

1.8.5.   A hatékonysági jelleggörbe adatállományához/dokumentumához tartozó hashfüggvény …

1.9.   A gumiabroncsok fő adatai

1.9.1.   Abroncsméret az 1. tengelyen …

1.9.2.   Az abroncs tanúsítványának száma …

1.9.3.   Az összes abroncs gördülési ellenállási együtthatója (RRC) az 1. tengelyen …

1.9.4.   Abroncsméret a 2. tengelyen …

1.9.5.   Ikertengely (van/nincs) a 2. tengelyen …

1.9.6.   Az abroncs tanúsítványának száma …

1.9.7.   Az összes abroncs gördülési ellenállási együtthatója (RRC) a 2. tengelyen …

1.9.8.   Abroncsméret a 3. tengelyen …

1.9.9.   Ikertengely (van/nincs) a 3. tengelyen …

1.9.10.   Az abroncs tanúsítványának száma …

1.9.11.   Az összes abroncs gördülési ellenállási együtthatója (RRC) a 3. tengelyen …

1.9.12.   Abroncsméret a 4. tengelyen …

1.9.13.   Ikertengely (van/nincs) a 4. tengelyen …

1.9.14.   Az abroncs tanúsítványának száma …

1.9.15.   Az összes abroncs gördülési ellenállási együtthatója (RRC) a 4. tengelyen …

1.10.   A segédberendezések fő adatai

1.10.1.   A motor hűtőventilátorának technológiája …

1.10.2.   A kormányszervo-szivattyú technológiája …

1.10.3.   Az elektromos rendszer technológiája …

1.10.4.   A pneumatikus rendszer technológiája …

1.11.   A motornyomaték határértékei

1.11.1.   A motornyomaték határértéke 1. sebességfokozaton (a legnagyobb motornyomaték %-ában) …

1.11.2.   A motornyomaték határértéke 2. sebességfokozaton (a legnagyobb motornyomaték %-ában) …

1.11.3.   A motornyomaték határértéke 3. sebességfokozaton (a legnagyobb motornyomaték %-ában) …

1.11.4.   A motornyomaték határértéke … sebességfokozaton (a legnagyobb motornyomaték %-ában)

2.   A jármű által ellátott feladat profiljától és a terheléstől függő értékek

2.1.   Szimulációs paraméterek (minden egyes profil/terhelés/tüzelőanyag-kombináció esetében)

2.1.1.   A jármű által ellátott feladat profilja (nagy távolságra/regionális/városi/települési közműüzemi/építőipari) …

2.1.2.   Terhelés (a szimulációs eszközben meghatározottak szerint) (kg) …

2.1.3.   Tüzelőanyag (dízel/benzin/LPG/sűrített földgáz/…) …

2.1.4.   A jármű össztömege a szimulációban (kg) …

2.2.   A jármű vezetési teljesítménye és a szimuláció minőségi ellenőrzését segítő információk

2.2.1.   Átlagsebesség (km/h) …

2.2.2.   Legkisebb pillanatnyi sebesség (km/h) …

2.2.3.   Legnagyobb pillanatnyi sebesség (km/h) …

2.2.4.   Legnagyobb lassulás (m/s2) …

2.2.5.   Legnagyobb gyorsulás (m/s2) …

2.2.6.   Teljes terhelés a járművezetési idő arányában …

2.2.7.   Sebességfokozatok száma összesen …

2.2.8.   Teljes megtett távolság (km) …

2.3.   Tüzelőanyag-fogyasztással és CO2-kibocsátással kapcsolatos eredmények

2.3.1.   Tüzelőanyag-fogyasztás (g/km) …

2.3.2.   Tüzelőanyag-fogyasztás (g/t-km) …

2.3.3.   Tüzelőanyag-fogyasztás (g/p-km) …

2.3.4.   Tüzelőanyag-fogyasztás (g/m3-km) …

2.3.5.   Tüzelőanyag-fogyasztás (l/100km) …

2.3.6.   Tüzelőanyag-fogyasztás (l/t-km) …

2.3.7.   Tüzelőanyag-fogyasztás (l/p-km) …

2.3.8.   Tüzelőanyag-fogyasztás (l/m3-km) …

2.3.9.   Tüzelőanyag-fogyasztás (MJ/km) …

2.3.10.   Tüzelőanyag-fogyasztás (MJ/t-km) …

2.3.11.   Tüzelőanyag-fogyasztás (MJ/p-km) …

2.3.12.   Tüzelőanyag-fogyasztás (MJ/m3-km) …

2.3.13.   CO2-kibocsátás (g/km) …

2.3.14.   CO2-kibocsátás (g/t-km) …

2.3.15.   CO2-kibocsátás (g/p-km) …

2.3.16.   CO2-kibocsátás (g/m3-km) …

3.   A szoftverrel kapcsolatos és felhasználói információk

3.1.   A szoftverrel kapcsolatos és felhasználói információk

3.1.1.   A szimulációs eszköz verziószáma (X.X.X) …

3.1.2.   A szimuláció dátuma és ideje

3.1.3.   A szimulációs eszköz bemeneti információihoz és bemeneti adataihoz tartozó hashfüggvény

3.1.4.   A szimulációs eszköz eredményéhez tartozó hashfüggvény …

II. RÉSZ

A jármű CO2-kibocsátása és tüzelőanyag-fogyasztása – Ügyfél-információs dokumentum

1.   A járműre, az alkatrészekre, az önálló műszaki egységekre és a rendszerekre vonatkozó adatok

1.1.   Járműadatok

1.1.1.   Járműazonosító szám (VIN) …

1.1.2.   Járműkategória (N1 N2, N3, M1, M2, M3) …

1.1.3.   Tengelykonfiguráció …

1.1.4.   A jármű legnagyobb össztömege (t) …

1.1.5.   Járműcsoport …

1.1.6.   A gyártó neve és címe …

1.1.7.   Gyártmány (a gyártó márkaneve) …

1.1.8.   Korrigált tényleges menetkész tömeg (kg) …

1.2.   Az alkatrészekre, önálló műszaki egységekre és rendszerekre vonatkozó adatok

1.2.1.   A motor névleges teljesítménye (kW) …

1.2.2.   Motortérfogat (l) …

1.2.3.   A motor referencia-tüzelőanyagának típusa (dízel/LPG/sűrített földgáz…) …

1.2.4.   Sebességváltási értékek (mért/szabványos) …

1.2.5.   A sebességváltó típusa (SMT, AMT, AT-S, AT-S) …

1.2.6.   Sebességfokozatok száma …

1.2.7.   Lassítófék (van/nincs) …

1.2.8.   Hátsóhídáttétel …

1.2.9.   Az összes abroncs átlagos gördülési ellenállási együtthatója (RRC):

III. RÉSZ

A jármű CO2-kibocsátása és tüzelőanyag-fogyasztása (minden egyes hasznos terhelés/tüzelőanyag-kombináció esetében)

Alacsony hasznos terhelés [kg]:

 

A jármű átlagos sebessége

CO2-kibocsátások

Tüzelőanyag-fogyasztás

Nagy távolságra

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Nagy távolságra (EMS)

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Regionális szállítás

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Regionális szállítás (EMS)

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Városi szállítás

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Települési közműüzemi

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Építőipari

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Jellemző hasznos terhelés [kg]:

 

A jármű átlagos sebessége

CO2-kibocsátások

Tüzelőanyag-fogyasztás

Nagy távolságra

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Nagy távolságra (EMS)

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Regionális szállítás

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Regionális szállítás (EMS)

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Városi szállítás

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Települési közműüzemi

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km

Építőipari

… km/h

… g/km

… g/t-km

… g/m3-km

… l/100km

… l/t-km

… l/m3-km


A szoftverrel kapcsolatos és felhasználói információk

A szimulációs eszköz verziószáma

[X.X.X]

A szimuláció dátuma és ideje

[-]

A kimeneti adatállományhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény:


V. MELLÉKLET

A MOTOR ADATAINAK ELLENŐRZÉSE

1.   Bevezetés

Az ebben a mellékletben leírt motorvizsgálati eljárásnak kell szolgáltatnia a szimulációs eszközhöz a motorokra vonatkozóan a szimulációs eszköz bemeneti adatait.

2.   Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06.) szerinti fogalommeghatározások, valamint ezeken túlmenően az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

1.   „CO2-motorcsalád”: a motoroknak a gyártó által a 3. függelék 1. pontja szerint kialakított csoportja;

2.   „CO2-alapmotor”: a 3. függeléknek megfelelően meghatározott CO2-motorcsaládból kiválasztott motor;

3.   „NCV”: egy tüzelőanyagnak a 3.2. pont meghatározása szerinti nettó fűtőértéke;

4.   „fajlagos tömegkibocsátás”: a teljes tömegkibocsátás és a motor teljes munkájának hányadosa egy meghatározott időszak alatt, g/kWh-ban kifejezve;

5.   „fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás”: a teljes tüzelőanyag-fogyasztás és a motor teljes munkájának hányadosa egy meghatározott időszak alatt, g/kWh-ban kifejezve;

6.   „FCMC”: a tüzelőanyag-fogyasztás jelleggörbe-felvételi ciklusa;

7.   „teljes terhelés”: a továbbított motornyomaték/-teljesítmény egy meghatározott fordulatszámnál, amikor a motor maximális kezelői parancs mellett működik.

Az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 3.1.5. és 3.1.6. szakaszában szereplő fogalommeghatározások nem alkalmazandók.

3.   Általános követelmények

A kalibrálást végző laboratóriumi létesítményeknek meg kell felelniük az ISO/TS 16949 szabvány, az ISO 9000 szabványsorozat vagy az ISO/IEC 17025 szabvány követelményeinek. Valamennyi laboratóriumi referenciamérésre szolgáló berendezésnek, amelyet kalibrálásra és/vagy ellenőrzésre használnak, a nemzeti vagy a nemzetközi szabványokra visszavezethetőnek kell lennie.

A motorokat a 3. függelék szerint meghatározott CO2-motorcsaládokba kell csoportosítani. A 4.1. pont ismerteti, hogy mely vizsgálati meneteket kell végrehajtani egy adott CO2-motorcsalád tanúsítása céljából.

3.1.   Vizsgálati feltételek

Egy adott, az e melléklet 3. függelékével összhangban meghatározott CO2-motorcsalád tanúsításának céljából végzett minden vizsgálati menetet ugyanazon a fizikai motoron kell végrehajtani, a motor teljesítménymérő fékpadjának és a motorrendszer beállításának bármely módosítása nélkül, a 4.2. pontban és a 3. függelékben meghatározott kivételektől eltekintve.

3.1.1.   Laboratóriumi vizsgálati feltételek

A vizsgálatokat a következő feltételeknek megfelelő környezeti viszonyok mellett kell végrehajtani a teljes vizsgálati menet folyamán:

1.

A laboratóriumi vizsgálati feltételeket leíró, az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.1. szakaszával összhangban meghatározott fa paraméternek az alábbi határértékeken belül kell maradnia: 0,96 ≤ fa ≤ 1,04.

2.

A motor által beszívott levegő Kelvinben kifejezett, az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.1. szakaszával összhangban meghatározott abszolút hőmérsékletének (Ta) az alábbi határértékeken belül kell maradnia: 283 K ≤ Ta ≤ 303 K.

3.

A légköri nyomás kPa-ban kifejezett, az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.1. szakaszával összhangban meghatározott értékének az alábbi határértékeken belül kell maradnia: 90 kPa ≤ ps ≤ 102 kPa.

Ha a vizsgálatokat olyan vizsgálókamrákban végzik, amelyek képesek az adott vizsgálati helyszínen uralkodó légkörtől eltérő légnyomási feltételek szimulálására, az alkalmazandó fa értéket a kondicionáló rendszernek a légköri nyomás szimulált értékeinek segítségével kell meghatároznia. A szimulált légköri nyomás ugyanezen referenciaértékét kell használni a beszívott levegő és a kipufogógáz elvezetésére szolgáló útvonal, valamint minden más releváns motorrendszer esetében. A beszívott levegő és a kipufogógáz elvezetésére szolgáló útvonal, valamint minden más releváns motorrendszer esetében a szimulált légköri nyomás tényleges értékének a (3) alpontban meghatározott határértékeken belül kell maradnia.

Abban az esetben, ha az adott vizsgálati helyszínen a légkör környezeti nyomása meghaladja a 102 kPa felső határértéket, az e melléklet szerinti vizsgálatok továbbra is elvégezhetők. Ebben az esetben a vizsgálatokat a légkör fajlagos környezeti légnyomásával kell végrehajtani.

Abban az esetben, ha a vizsgálókamra képes arra, hogy a légköri viszonyoktól függetlenül szabályozza a motor által beszívott levegő hőmérsékletét, nyomását és/vagy páratartalmát, akkor ugyanazokat a paramétereket kell használni az összes olyan vizsgálati menet esetében, amelynek a célja egy adott, e melléklet 3. függeléke szerint meghatározott CO2-motorcsalád tanúsítása.

3.1.2.   A motor beépítése

A vizsgált motort az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.3–6.6. szakaszával összhangban kell beépíteni.

Ha a motorrendszer üzemeltetéséhez szükséges (segéd)berendezéseket nem az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.3. szakaszával összhangban építik be, akkor e melléklet alkalmazásában az összes mért motornyomaték-értéket korrigálni kell az ezen alkatrészek hajtásához szükséges teljesítménnyel, összhangban az ENSZ EGB 49. sz. előírásának (Rev. 06) 4. mellékletének 6.3. szakaszával.

Az alábbi motoralkatrészek energiafogyasztását, amelynek eredményeként létrejön az adott motoralkatrészek meghajtásához szükséges motornyomaték, e melléklet 5. függeléke szerint kell meghatározni:

1.

ventilátor;

2.

a motorrendszer működtetéséhez szükséges elektromos hajtású (segéd)berendezések.

3.1.3.   A forgattyúsházból származó kibocsátások

Zárt forgattyúsház esetében a gyártó biztosítja, hogy a motor forgattyúsházának szellőztető rendszere ne engedjen kartergázt a levegőbe. Ha a forgattyúsház nyitott, a kibocsátásokat meg kell mérni és az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.10. szakaszában meghatározott rendelkezéseket követve hozzá kell adni a kipufogócsőből származó kibocsátásokhoz.

3.1.4.   Feltöltőlevegő-hűtővel felszerelt motorok

A vizsgálati menetek alatt a próbapadon használt feltöltőlevegő-hűtő rendszert olyan körülmények között kell működtetni, amelyek jellemzőek a járműveken belüli, környezeti referenciafeltételek mellett történő alkalmazásra nézve. A környezeti referenciafeltételeket a levegő hőmérséklete esetében 293 K, míg a nyomás esetében 101,3 kP értékben határozták meg.

A laboratóriumi feltöltőlevegő-hűtésnek az e rendelet szerinti vizsgálatok esetében meg kell felelnie az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.2. szakaszában meghatározott rendelkezéseknek.

3.1.5.   A motor hűtőrendszere

1.

A vizsgálati menetek alatt a próbapadon használt motorhűtő rendszert olyan körülmények között kell működtetni, amelyek jellemzőek a járműveken belüli, környezeti referenciafeltételek mellett történő alkalmazásra nézve. A környezeti referenciafeltételeket a levegő hőmérséklete esetében 293 K, míg a nyomás esetében 101,3 kP értékben határozták meg.

2.

A motorhűtő rendszert a járműbe való beépítésre vonatkozó gyártói előírásoknak megfelelően termosztáttal kell felszerelni. Ha nem működő termosztát kerül beépítésre, vagy nincs termosztát, akkor a (3) alpontot kell alkalmazni. A hűtőrendszer beállítását a (4) alponttal összhangban kell elvégezni.

3.

Ha nem használnak termosztátot, vagy nem működő termosztátot építettek be, a próbapadrendszernek tükröznie kell a termosztát viselkedését minden vizsgálati feltétel mellett. A hűtőrendszer beállítását a (4) alponttal összhangban kell elvégezni.

4.

A motor hűtőközegének áramlási sebességét (vagy alternatív módon a hőcserélő motoroldalán a nyomáskülönbséget) és a motor hűtőközegének hőmérsékletét olyan értékre kell beállítani, amely jellemző a járműveken belüli, környezeti referenciafeltételek mellett történő alkalmazásra, amikor a motort a névleges fordulatszámon, teljes terhelés mellett, teljesen nyitott helyzetben lévő motortermosztáttal járatják. Ez a beállítás határozza meg a hűtőközeg referencia-hőmérsékletét. Egy CO2-motorcsaládon belül egy adott motor tanúsítása céljából elvégzett összes vizsgálati menet esetében a hűtőrendszer beállítása nem módosítható sem a motoroldalon, sem a hűtőrendszer próbapadjának oldalán. A próbapad oldali hűtőközeg hőmérsékletét a helyes műszaki megítélés alapján észszerű mértékben állandó értéken kell tartani. A hőcserélő próbapad felőli oldalán a hűtőközeg nem haladhatja meg a névleges termosztátnyitási hőmérsékletet a hőcserélőt követő fázisban.

5.

Egy CO2-motorcsaládon belül egy adott motor tanúsításának céljából végzett összes vizsgálati menet esetében a motor hűtőközegének hőmérsékletét a gyártó által megadott termosztátnyitási hőmérséklet névleges értéke és a hűtőközeg (4) alpont szerinti referencia-hőmérséklete között kell tartani, amint a motor hűtőközege a motor hidegindítását követően elérte a bejelentett termosztátnyitási hőmérsékletet.

6.

A 4.3.3. pont szerint elvégzett hidegindításos WHTC-vizsgálat esetében az egyedi kezdeti feltételeket az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.6.1. és 7.6.2. szakasza határozza meg. Ha a termosztát viselkedésének (3) alpont szerinti szimulációját alkalmazzák, nem lehet hűtőközeg-áramlás a hőcserélőben mindaddig, amíg a motor hűtőközege a hidegindítást követően nem érte el a bejelentett névleges termosztátnyitási hőmérsékletet.

3.2.   Tüzelőanyagok

A vizsgált motorrendszerekhez a megfelelő referencia-tüzelőanyagot az 1. táblázatban felsorolt tüzelőanyag-típusok közül kell kiválasztani. Az 1. táblázatban felsorolt referencia-tüzelőanyagok tulajdonságai azonosak az 582/2011/EU bizottsági rendelet IX. mellékletében meghatározottakkal.

Annak biztosítására, hogy ugyanazt a tüzelőanyagot használják minden egyes olyan vizsgálati menet során, amelyet egy adott CO2-motorcsalád tanúsítása céljából végeznek, nem kerülhet sor a tartály újratöltésére, illetve a motorrendszert ellátó másik tartályra történő átkapcsolásra. Kivételes esetben az ilyen újratöltés vagy átkapcsolás engedélyezhető, amennyiben biztosítható, hogy a pótlólagos tüzelőanyag pontosan ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint az előzőleg használt tüzelőanyag (azonos gyártási tétel).

A felhasznált tüzelőanyag NCV-jét két különálló, az 1. táblázatban az egyes tüzelőanyag-típusok tekintetében meghatározott szabványok szerint elvégzett méréssel kell meghatározni. A két különálló mérést két eltérő, a tanúsítványt kérelmező gyártótól független laboratóriumnak kell elvégeznie. A mérést végző laboratóriumnak meg kell felelnie az ISO/IEC 17025 szabvány követelményeinek. A jóváhagyó hatóság gondoskodik arról, hogy az NCV meghatározásához használt tüzelőanyag-mintát az összes vizsgálati menethez használt tüzelőanyag-tételből vegyék.

Ha a külön mért két NCV-érték grammonként több mint 440 Joule-lal eltér, akkor a meghatározott értékek érvénytelenek, és a mérési intézkedéseket meg kell ismételni.

A grammonként kevesebb mint 440 Joule-lal eltérő, két külön mért NCV-érték átlagát MJ/kg-ban kifejezve kell dokumentálni, az ASTM E 29-06 szabvány szerint három tizedesjegyig kerekítve.

Gáznemű tüzelőanyagok esetében az NCV 1. táblázat szerinti meghatározására vonatkozó szabványok tartalmazzák a fűtőértéknek a tüzelőanyag összetétele alapján történő kiszámítását. A gáznemű tüzelőanyagnak az NCV meghatározásához használt összetételét a gáznemű referencia-tüzelőanyagnak a tanúsítási vizsgálatok során használt tétele elemzéséből kell venni. A gáznemű tüzelőanyag NCV-meghatározáshoz használt összetételének meghatározását a tanúsítványt kérelmező gyártótól független laboratóriumnak kell elvégeznie egyetlen elemzéssel. Gáznemű tüzelőanyagok esetében az NCV-t ennek az egyetlen elemzésnek az alapján kell meghatározni, nem pedig két különálló mérés átlagaként.

1. táblázat

Vizsgálati referencia-tüzelőanyag

Tüzelőanyag típusa/motor típusa

Referencia-tüzelőanyag típusa

Az NCV (nettó fűtőérték) meghatározásához használt szabvány

Dízel / kompressziós gyújtás

B7

legalább ASTM D240 vagy DIN 59100-1

(ASTM D4809 az ajánlott)

Etanol / kompressziós gyújtás

ED95

legalább ASTM D240 vagy DIN 59100-1

(ASTM D4809 az ajánlott)

Benzin / szikragyújtás

E10

legalább ASTM D240 vagy DIN 59100-1

(ASTM D4809 az ajánlott)

Etanol / szikragyújtás

E85

legalább ASTM D240 vagy DIN 59100-1

(ASTM D4809 az ajánlott)

LPG / szikragyújtás

LPG, „B” tüzelőanyag

ASTM 3588 vagy DIN 51612

Földgáz / szikragyújtás

G25

ISO 6976 vagy ASTM 3588

3.3.   Kenőanyagok

Az e melléklet szerint végrehajtott összes vizsgálati menet esetében kenőolajként olyan, kereskedelmi forgalomban kapható olajat kell használni, amely korlátlan gyártói jóváhagyással rendelkezik az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 8. mellékletének 4.2. szakaszában meghatározott rendes üzemi feltételek mellett. Olyan kenőanyagok, amelyek használata a motorrendszer bizonyos különleges működési feltételeire korlátozódik, vagy amelyek szokatlanul rövid olajcsere-intervallummal rendelkeznek, nem használhatók az e melléklet szerinti vizsgálati menetek céljából. A kereskedelmi forgalomban kapható olaj semmilyen módon nem módosítható, és nem adhatók hozzá adalékanyagok.

Egy adott CO2-motorcsalád CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságainak tanúsítása céljából végzett valamennyi vizsgálati menetet ugyanolyan típusú kenőolajjal kell elvégezni.

3.4.   Tüzelőanyagáram-mérő rendszer

A tüzelőanyagáram-mérő rendszernek rögzítenie kell a teljes motorrendszer által fogyasztott valamennyi tüzelőanyag-áramot. A motorhengerekben nem közvetlenül az égési folyamathoz szállított további tüzelőanyag-áramokat minden végrehajtott vizsgálati menet esetében a tüzelőanyag-áram jelében kell feltüntetni. A motorrendszer működéséhez nem szükséges további tüzelőanyag-befecskendezőket (például hidegindító berendezéseket) az összes végrehajtott vizsgálati menet során le kell csatlakoztatni a tüzelőanyag-ellátó vezetékről.

3.5.   A mérőberendezésekre vonatkozó előírások

A mérőberendezéseknek meg kell felelniük az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 9. szakaszában meghatározott követelményeknek.

Az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 9. szakaszában meghatározott követelmények ellenére a 2. táblázatban felsorolt mérőrendszereknek meg kell felelniük a 2. táblázatban meghatározott határértékeknek.

2. táblázat

A mérőrendszerekre vonatkozó követelmények

 

Linearitás

 

Mérőrendszer

Állandó

| xmin × (a1 – 1) + a0 |

a1

meredekség

Becslés standard hibája (SEE)

Determinációs együttható

r2

Pontosság (1)

Felfutási idő (2)

Motorfordulatszám

≤ 0,2 % max. kalibrálás (3)

0,999 – 1,001

≤ 0,1 % max. kalibrálás (3)

≥ 0,9985

a fordulatszám mért értékének 0,2 %-a vagy max. kalibrálásának 0,1 %-a (3), amelyik nagyobb

≤ 1 s

Motornyomaték

≤ 0,5 % max. kalibrálás (3)

0,995 – 1,005

≤ 0,5 % max. kalibrálás (3)

≥ 0,995

a nyomaték mért értékének 0,6 %-a vagy max. kalibrálásának 0,3 %-a (3), amelyik nagyobb

≤ 1 s

A tüzelőanyag-tömegáram folyékony tüzelőanyagok esetében

≤ 0,5 % max. kalibrálás (3)

0,995 – 1,005

≤ 0,5 % max. kalibrálás (3)

≥ 0,995

a tömegáram mért értékének 0,6 %-a vagy max. kalibrálásának 0,3 %-a (3), amelyik nagyobb

≤ 2 s

A tüzelőanyag-tömegáram gáznemű tüzelőanyagok esetében

≤ 1 % max. kalibrálás (3)

0,99 – 1,01

≤ 1 % max. kalibrálás (3)

≥ 0,995

a tömegáram mért értékének 1 %-a vagy max. kalibrálásának 0,5 %-a (3), amelyik nagyobb

≤ 2 s

Villamosenergia-ellátás

≤ 1 % max. kalibrálás (3)

0,98 – 1,02

≤ 2 % max. kalibrálás (3)

≥ 0,990

nincs adat

≤ 1 s

Elektromos áram

≤ 1 % max. kalibrálás (3)

0,98 – 1,02

≤ 2 % max. kalibrálás (3)

≥ 0,990

nincs adat

≤ 1 s

Feszültség

≤ 1 % max. kalibrálás (3)

0,98 – 1,02

≤ 2 % max. kalibrálás (3)

≥ 0,990

nincs adat

≤ 1 s

Az „xmin”, amelyet a 2. táblázatban szereplő állandó érték kiszámításához használnak, az adott mérőrendszer esetében minden vizsgálati menet során a várható legkisebb előrejelzett érték 0,9-szerese kell, hogy legyen.

A 2. táblázatban felsorolt mérőrendszerek jelátviteli frekvenciája – a tüzelőanyag tömegáramának mérésére szolgáló rendszer kivételével – legalább 5 Hz kell, hogy legyen (≥ 10 Hz ajánlott). A tüzelőanyag tömegáramának mérésére szolgáló rendszer jelátviteli frekvenciája legalább 2 Hz kell, hogy legyen.

Minden mérési adatot legalább 5 Hz-es mintafrekvenciával (≥ 10 Hz ajánlott) kell rögzíteni.

3.5.1.   A mérőberendezések ellenőrzése

Minden egyes mérőrendszer esetében el kell végezni a 2. táblázatban meghatározott elvárt követelmények ellenőrzését. A mérőrendszerbe legalább 10, a 3.5. pont szerint meghatározott xmin és „max. kalibrálás” érték közé eső referenciaértéket kell betáplálni, és a mérőrendszer válaszát kell mért értékként rögzíteni.

A linearitás ellenőrzéséhez a mért értékeket az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. melléklete 3. függelékének A.3.2. szakasza szerinti legkisebb négyzetek módszere segítségével végrehajtott lineáris regresszióval kell összehasonlítani a referenciaértékekkel.

4.   A vizsgálati eljárás

Minden mérési adatot az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének megfelelően kell meghatározni, kivéve, ha e melléklet másként rendelkezik.

4.1.   A végrehajtandó vizsgálati menetek áttekintése

A 3. táblázat áttekintést nyújt az összes olyan elvégzendő vizsgálati menetről, amely egy adott, a 3. függelékkel összhangban meghatározott CO2-motorcsalád tanúsításához szükséges.

A 4.3.5. pont szerinti tüzelőanyag-fogyasztási jelleggörbe-felvételi ciklust és a motor visszahajtási jelleggörbéjének 4.3.2. pont szerinti rögzítését el kell hagyni minden olyan motor esetében, amely nem a CO2-motorcsalád CO2-alapmotorja.

Abban az esetben, ha a gyártó kérésére az e rendelet 15. cikkének (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket alkalmazzák, a 4.3.5. pont szerinti tüzelőanyag-fogyasztási jelleggörbe-felvételi ciklust és a motor visszahajtási jelleggörbéjének a 4.3.2. pont szerinti rögzítését kiegészítő jelleggel kell elvégezni az adott motor esetében.

3. táblázat

A végrehajtandó vizsgálati menetek áttekintése

Vizsgálati menet

Hivatkozott pont

A CO2-alapmotor esetében végrehajtandó

A CO2-motorcsalád egyéb motorjai esetében végrehajtandó

A motor teljes terhelésének jelleggörbéje

4.3.1.

igen

igen

A motor visszahajtási jelleggörbéje

4.3.2

igen

nem

WHTC-vizsgálat

4.3.3.

igen

igen

WHSC-vizsgálat

4.3.4.

igen

igen

A tüzelőanyag-fogyasztás jelleggörbe-felvételi ciklusa

4.3.5

igen

nem

4.2.   A motorrendszer megengedett módosításai

A motor alapjáratifordulatszám-szabályozója célértékének a motor elektronikus vezérlőegységében alacsonyabb értékre történő módosítását lehetővé kell tenni minden olyan vizsgálati menethez, amely során előfordul alapjárati működés, annak érdekében, hogy megakadályozzák a motor alapjáratifordulatszám-szabályozója és a próbapad sebességszabályozója közötti interferenciát.

4.3.   Vizsgálati menetek

4.3.1.   A motor teljes terhelésének jelleggörbéje

A motor teljes terhelésének jelleggörbéjét az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.1–7.4.5. szakaszával összhangban kell rögzíteni.

4.3.2.   A motor visszahajtási jelleggörbéje

A motor visszahajtási jelleggörbéjének e pont szerinti rögzítését a 3. függelék szerint meghatározott CO2-motorcsalád CO2-alapmotorját kivéve minden más motornál ki kell hagyni. A 6.1.3. pontnak megfelelően a CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjára vonatkozóan rögzített visszahajtási jelleggörbe az ugyanazon CO2-motorcsaládon belüli összes motor esetében alkalmazandó.

Abban az esetben, ha a gyártó kérésére az e rendelet 15. cikkének (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket alkalmazzák, a motor visszahajtási jelleggörbéjének rögzítését kiegészítő jelleggel el kell végezni az adott motor esetében.

A motor visszahajtási jelleggörbéjét az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.7. szakaszában szereplő b) opcióval összhangban kell rögzíteni. E vizsgálatnak kell meghatároznia a motornak a maximális és minimális jelleggörbe-felvételi fordulatszám között, minimális kezelői parancs mellett történő visszahajtásához szükséges negatív nyomatékot.

A vizsgálatot közvetlenül a teljes terhelés jelleggörbéjének 4.3.1. pont szerinti felvétele után kell lefolytatni. A gyártó kérésére a visszahajtási jelleggörbe külön is rögzíthető. Ebben az esetben a teljes terhelés jelleggörbéjének a 4.3.1. pont szerint végrehajtott vizsgálati menete végén rögzíteni kell a motorolaj hőmérsékletét, és a gyártónak a jóváhagyó hatóság számára kielégítően bizonyítania kell, hogy a motorolaj hőmérséklete a visszahajtási jelleggörbe kiindulási pontján megfelel a fent említett hőmérsékletnek (± 2K).

A motor visszahajtási jelleggörbéjére vonatkozó vizsgálati menet kezdetén a motort minimális kezelői parancs mellett, az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.3. szakaszában meghatározott maximális jelleggörbe-felvételi fordulatszámnál kell üzemeltetni. Mihelyt a visszahajtási nyomatékérték legalább 10 másodpercig az átlagértékének ±5 %-os tartományán belül stabilizálódott, meg kell kezdeni az adatrögzítést, és a motor fordulatszámát 8 ± 1 ford./perc/s átlagos sebességgel kell csökkenteni a legnagyobb jelleggörbe-felvételi sebességtől a legkisebb felé haladva, amelyek az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.3. szakaszában vannak meghatározva.

4.3.3.   WHTC-vizsgálat

A WHTC-vizsgálatot az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének megfelelően kell elvégezni. A súlyozott kibocsátási vizsgálati eredményeknek meg kell felelniük az 595/2009/EK rendeletben meghatározott határértékeknek.

A motor teljes terhelésének 4.3.1. pont szerint rögzített jelleggörbéjét kell használni a referenciaciklus visszaszámításához és az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.6., 7.4.7. és 7.4.8. szakasza szerint elvégzett összes referenciaérték-számításhoz.

4.3.3.1.   Mérési jelek és adatrögzítés

Az ENSZ EGB 49. sz. előírásának (Rev. 06) 4. mellékletében meghatározott rendelkezéseken túlmenően a motor által a 3.4. pont szerint felhasznált tényleges tüzelőanyag-tömegáramot is rögzíteni kell.

4.3.4.   WHSC-vizsgálat

A WHSC-vizsgálatot az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének megfelelően kell elvégezni. A kibocsátási vizsgálati eredményeknek meg kell felelniük az 595/2009/EK rendeletben meghatározott határértékeknek.

A motor teljes terhelésének 4.3.1. pont szerint rögzített jelleggörbéjét kell használni a referenciaciklus visszaszámításához és az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.6., 7.4.7. és 7.4.8. szakasza szerint elvégzett összes referenciaérték-számításhoz.

4.3.4.1.   Mérési jelek és adatrögzítés

Az ENSZ EGB 49. sz. előírásának (Rev. 06) 4. mellékletében meghatározott rendelkezéseken túlmenően a motor által a 3.4. pont szerint felhasznált tényleges tüzelőanyag-tömegáramot is rögzíteni kell.

4.3.5.   A tüzelőanyag-fogyasztás jelleggörbe-felvételi ciklusa (FCMC)

A tüzelőanyag-fogyasztás e pont szerinti jelleggörbe-felvételi ciklusát (FCMC) ki kell hagyni minden olyan motor esetében, amely nem a CO2-motorcsalád CO2-alapmotorja. A CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjára vonatkozóan rögzített tüzelőanyag-fogyasztási jelleggörbe adatai az ugyanazon CO2-motorcsaládon belüli összes motor esetében alkalmazandók.

Abban az esetben, ha a gyártó kérésére az e rendelet 15. cikkének (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket alkalmazzák, a tüzelőanyag-fogyasztási jelleggörbe rögzítését kiegészítő jelleggel el kell végezni az adott motor esetében.

A motor tüzelőanyag-fogyasztási jelleggörbéjét egy sor, a 4.3.5.2. pont szerint meghatározott állandósult üzemállapotú adatpontban kell mérni. E jelleggörbe mérőszámai a g/h-ban kifejezett tüzelőanyag-fogyasztás, a ford./percben kifejezett motorfordulatszám és az Nm-ben kifejezett motornyomaték.

4.3.5.1.   A megszakítások kezelése az FCMC alatt

Ha az utókezelő rendszerben regenerációs esemény következik be az FCMC során azoknál a motoroknál, amelyek olyan kipufogógáz-utókezelő rendszerrel vannak ellátva, amelyeket az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.6. szakasza szerint meghatározott rendszeres időközönként regenerálnak, az adott motorfordulatszám-üzemmódban végzett minden mérés érvénytelen. A regenerációs eseményt el kell végezni, majd az eljárást a 4.3.5.1.1. pontban leírtak szerint folytatni kell.

Ha váratlan megszakítás, üzemzavar vagy hiba következik be az FCMC során, akkor az adott motorfordulatszám-üzemmódban végzett minden mérés érvénytelen, és a gyártónak a folytatáshoz az alábbi lehetőségek egyikét kell választania:

1.

az eljárást a 4.3.5.1.1. pontban leírtak szerint kell folytatni;

2.

az egész FCMC-t meg kell ismételni a 4.3.5.4. és a 4.3.5.5. ponttal összhangban.

4.3.5.1.1.   Az FCMC folytatására vonatkozó rendelkezések

A motort az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.1. szakaszában leírtak szerint kell elindítani és bemelegíteni. A bemelegedés után a motort 20 percen keresztül, a 9. üzemmódban történő üzemeltetéssel kell előkondicionálni, az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. melléklete 7.2.2. szakaszának 1. táblázatában meghatározottak szerint.

A motor teljes terhelésének 4.3.1. pont szerint rögzített jelleggörbéjét kell használni a 9. üzemmód referenciaértékeinek az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.6., 7.4.7. és 7.4.8. szakasza szerinti visszaszámításához.

Közvetlenül az előkondicionálás befejezése után a motor fordulatszámának és nyomatékának célértékeit 20–46 másodpercen belül lineárisan kell módosítani a legmagasabb nyomatékbeállítási célértékre azon motorfordulatszám-beállítási célérték mellett, amely eggyel magasabb annál a motorfordulatszám-beállítási célértéknél, ahol az FCMC megszakadása történt. Ha a beállítási célértéket kevesebb mint 46 másodperc alatt éri el, a 46 másodpercig fennmaradó időtartamot a stabilizációra kell használni.

A stabilizációhoz a motor működését e ponttól, a 4.3.5.5. pontban meghatározott vizsgálati program szerint kell folytatni a mérési értékek rögzítése nélkül.

Amikor eléri a legnagyobb nyomatékbeállítási célértéket annál az adott motorfordulatszám-beállítási célértéknél, ahol a megszakadás bekövetkezett, a mérési értékek rögzítését e ponttól, a 4.3.5.5. pontban meghatározott vizsgálati program szerint kell folytatni.

4.3.5.2.   A beállítási célértékek rácsa

A beállítási célértékek rácsát normált módon rögzítik, és 10 motorfordulatszám-beállítási célértékből, valamint 11 nyomatékbeállítási célértékből áll. A normált beállítási értékeknek a vizsgált egyedi motorra vonatkozó motorfordulatszám- és nyomatékbeállítási értékek tényleges célértékére történő átszámítását az e melléklet 3. függeléke szerint meghatározott CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjának a 4.3.1. ponttal összhangban rögzített teljes terhelési jelleggörbéje alapján kell elvégezni.

4.3.5.2.1.   A motorfordulatszám-beállítási célértékek meghatározása

A 10 motorfordulatszám-beállítási célértéket 4 alapszintű motorfordulatszám-beállítási célérték és 6 kiegészítő motorfordulatszám-beállítási célérték adja.

Az nidle, nlo, npref, n95h és nhi motorfordulatszámokat az e melléklet 3. függeléke szerint meghatározott CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjának a 4.3.1. ponttal összhangban rögzített teljes terhelési jelleggörbéjéből kell meghatározni, a jellemző motorfordulatszámok fogalommeghatározásainak az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. melléklete 7.4.6. szakaszával összhangban történő alkalmazásával.

Az n57 motorfordulatszámot a következő egyenlettel kell meghatározni:

n57 = 0,565 × (0,45 × nlo + 0,45 × npref + 0,1 × nhi – nidle) × 2,0327 + nidle

A 4 alapszintű motorfordulatszám-beállítási célértéket a következőképpen kell meghatározni:

1.

1. alapszintű motorfordulatszám: nidle

2.

2. alapszintű motorfordulatszám: nA = n57 – 0,05 × (n95h – nidle)

3.

3. alapszintű motorfordulatszám: nB = n57 + 0,08 × (n95h – nidle)

4.

4. alapszintű motorfordulatszám: n95h

A motorfordulatszám-beállítási értékek közötti lehetséges távolságokat a következő egyenletekkel kell meghatározni:

1.

dnidleA_44 = (nA – nidle) / 4

2.

dnB95h_44 = (n95h – nB) / 4

3.

dnidleA_35 = (nA – nidle) / 3

4.

dnB95h_35 = (n95h – nB) / 5

5.

dnidleA_53 = (nA – nidle) / 5

6.

dnB95h_53 = (n95h – nB) / 3

A két szakasz közötti lehetséges eltérések abszolút értékeit a következő egyenletekkel kell meghatározni:

1.

dn44 = ABS(dnidleA_44 – dnB95h_44)

2.

dn35 = ABS(dnidleA_35 – dnB95h_35)

3.

dn53 = ABS(dnidleA_53 – dnB95h_53)

A 6 kiegészítő motorfordulatszám-beállítási célértéket a dn44, dn35 és dn53 három értéke közül a legkisebb alapján kell meghatározni a következő rendelkezéseknek megfelelően:

1.

Ha a dn44 a legkisebb a három érték közül, akkor a 6 kiegészítő cél-motorfordulatszámot úgy kell meghatározni, hogy mindkét tartományt – amelyek egyike az nidle-től az nA-ig, a másik pedig az nB-től az n95h-ig tart – 4 egyenlő távolságra lévő szakaszra osztják fel.

2.

Ha a dn35 a legkisebb a három érték közül, akkor a 6 kiegészítő cél-motorfordulatszámot úgy kell meghatározni, hogy az nidle-től az nA-ig tartó tartományt 3 egyenlő távolságra lévő szakaszra, míg az nB-től n95h-ig tartó tartományt 5 egyenlő távolságra lévő szakaszra osztják fel.

3.

Ha a dn53 a legkisebb a három érték közül, akkor a 6 kiegészítő cél-motorfordulatszámot úgy kell meghatározni, hogy az nidle-től az nA-ig tartó tartományt 5 egyenlő távolságra lévő szakaszra, míg az nB-től n95h-ig tartó tartományt 3 egyenlő távolságra lévő szakaszra osztják fel.

Az 1. ábra példaként szemlélteti a motorfordulatszám-beállítási célértékek fenti (1) alpont szerinti meghatározását.

1. ábra

A fordulatszám-beállítási értékek meghatározása

Image

4.3.5.2.2.   A nyomatékbeállítási célértékek meghatározása

A 11 nyomatékbeállítási célértéket 2 alapszintű nyomatékbeállítási célérték és 9 kiegészítő nyomatékbeállítási célérték adja. A 2 alapszintű nyomatékbeállítási célértéket a nulla motornyomaték és a 4.3.1. ponttal összhangban meghatározott CO2-alapmotor legnagyobb teljes terhelése határozza meg (legnagyobb össznyomaték: Tmax_overall). A 9 kiegészítő nyomatékbeállítási célértéket úgy határozzák meg, hogy a nulla nyomatéktól a legnagyobb össznyomatékig (Tmax_overall) tartó tartományt 10 egyenlő távolságra lévő szakaszra osztják fel.

Egy adott motorfordulatszám-beállítási célérték mellett minden olyan nyomatékbeállítási célértéket, amely meghaladja az adott motorfordulatszám-beállítási célérték mellett a teljes terheléshez tartozó nyomatékérték mínusz a T max_overall 5 %-a által meghatározott határértéket, az adott motorfordulatszám-beállítási célérték mellett a teljes terheléshez tartozó nyomatékértékkel kell helyettesíteni. A 2. ábra példaként szemlélteti a nyomatékbeállítási célértékek meghatározását.

2. ábra

A nyomatékbeállítási értékek meghatározása

Image

4.3.5.3.   Mérési jelek és adatrögzítés

Az alábbi mérési adatokat kell rögzíteni:

1.

motorfordulatszám;

2.

a 3.1.2. pont szerint korrigált motornyomaték;

3.

az egész motorrendszer által a 3.4. ponttal összhangban fogyasztott tüzelőanyag-tömegáram;

4.

gáz-halmazállapotú szennyező anyagok az ENSZ EGB 49. sz. előírásának (Rev. 06) fogalommeghatározásai szerint. A szilárd szennyezőanyagokat és ammóniakibocsátásokat nem szükséges az FCMC vizsgálati menet során ellenőrizni.

A gáz-halmazállapotú szennyező anyagok mérését az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3., 7.5.5., 7.7.4., 7.8.1., 7.8.2., 7.8.4. és 7.8.5. szakaszával összhangban kell végrehajtani.

Az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.8.4. szakasza alkalmazásában a hivatkozott pontban szereplő „vizsgálati ciklus” kifejezés a 4.3.5.4. pont szerinti előkondicionálástól a vizsgálat 4.3.5.5. ponttal összhangban történő befejezéséig tartó teljes programot jelenti.

4.3.5.4.   A motorrendszer előkondicionálása

A hígítórendszert (amennyiben van ilyen) és a motort az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.1. szakaszában leírtak szerint kell elindítani és bemelegíteni.

A bemelegítés befejezése után a motort és a mintavevő rendszert elő kell kondicionálni a motor 20 percen keresztül, 9. üzemmódban történő üzemeltetése révén, az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. melléklete 7.2.2. szakaszának 1. táblázatában meghatározottak szerint, a hígítórendszer egyidejű működtetésével.

A CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjának a 4.3.1. pont szerint rögzített teljes terhelési jelleggörbéjét kell a 9. üzemmód referenciaértékeinek visszaszámításához használni, az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.6., 7.4.7. és 7.4.8. szakasza szerint.

Közvetlenül az előkondicionálás befejezése után a motor fordulatszámának és nyomatékának célértékét lineárisan kell változtatni 20 és 46 másodperc között, hogy megfeleljenek a vizsgálati program 4.3.5.5. pont szerinti első beállítási célértékének. Ha az első beállítási célértéket kevesebb mint 46 másodperc alatt éri el, a 46 másodpercig fennmaradó időtartamot a stabilizációra kell használni.

4.3.5.5.   A vizsgálati program

A vizsgálati program állandósult beállítási célértékekből áll, minden egyes beállítási célértéknél meghatározott motorfordulatszámmal és -nyomatékkal a 4.3.5.2. pontnak megfelelően, és meghatározott üzemmódok közötti átmenetekkel az egyik beállítási célértékről a másikra történő elmozduláshoz.

A legmagasabb nyomatékbeállítási célértéket minden egyes cél-motorfordulatszám esetében maximális kezelői paranccsal kell elérni.

Az első beállítási célérték a legmagasabb motorfordulatszám-beállítási célértéknél és a legmagasabb nyomatékbeállítási célértéknél van meghatározva.

A következő lépéseket kell elvégezni az összes beállítási célérték lefedése érdekében:

1.

A motort 95 ± 3 másodpercig kell működtetni minden egyes beállítási célértéknél. Minden egyes beállítási célértéknél az első 55 ± 1 másodperces időszak stabilizációs időszaknak tekintendő. A következő 30 ± 1 másodperces időszak alatt a motor fordulatszámának átlagát az alábbiak szerint kell szabályozni:

a)

A motor fordulatszámának átlagát a motorfordulatszám-beállítási célértéken, a legmagasabb cél-motorfordulatszám ±1 %-os tartományon belül kell tartani.

b)

A teljes terhelésű pontok kivételével a motornyomaték átlagértékét a nyomatékbeállítási célértéken kell tartani, egy legnagyobb össznyomaték (Tmax_overall) ±20 Nm vagy ±2 % tűréshatáron belül, attól függően, hogy melyik a nagyobb.

A 4.3.5.3. pont szerinti rögzített értékeket átlagértékként kell tárolni a 30 ± 1 másodperces időtartam alatt. A fennmaradó 10 ± 1 másodperces időtartamot szükség esetén az adatok utófeldolgozására és eltárolására lehet felhasználni. Ezen időtartam alatt meg kell őrizni a motor beállítási célértékét.

2.

Miután valamelyik beállítási célértéknél a mérés befejeződött, a motor fordulatszámának célértékét a motorfordulatszám-beállítási célérték ±20 ford./percen belüli állandó értéken kell tartani, és a nyomaték célértékét lineárisan kell csökkenteni 20±1 másodpercen belül, hogy megfeleljen a következő alacsonyabb nyomatékbeállítási célértéknek. Ezután a mérést az (1) alpont szerint kell elvégezni.

3.

Miután nulla nyomatékbeállítási értéket mértünk az (1) alpontban, a motorfordulatszám-célt lineárisan le kell csökkenteni az eggyel alacsonyabb motorfordulatszám-beállítási célértékre, ugyanakkor 20–46 másodpercen belül a célnyomatékot lineárisan növelni kell a következő alacsonyabb motorfordulatszám-beállítási célérték mellett a legmagasabb nyomatékbeállítási célértékre. Ha a következő beállítási célértéket kevesebb mint 46 másodperc alatt éri el, a 46 másodpercig fennmaradó időtartamot a stabilizációra kell használni. Ezután a mérést az (1) alpont szerinti stabilizációs eljárás elindításával kell elvégezni, majd ezt követően a nyomatékbeállítási célértékeket állandó cél-motorfordulatszámon a (2) alpont szerint kell kiigazítani.

A 3. ábra bemutatja a fenti (1) alpont szerinti vizsgálat minden egyes mérési beállítási értékénél végrehajtandó három különböző lépést.

3. ábra

Az egyes mérési beállítási értékeknél végrehajtandó lépések

Image

A 4. ábra példaként szemlélteti a vizsgálat során követendő állandósult mérési beállítási értékek sorrendjét.

4. ábra

Állandósult mérési beállítási értékek sorrendje

Image

4.3.5.6.   Az adatok értékelése a kibocsátás ellenőrzéséhez

A 4.3.5.3. pont szerinti gáz-halmazállapotú szennyező anyagokat az FCMC során ellenőrizni kell. Az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.6. szakasza szerinti jellemző motorfordulatszámok fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

4.3.5.6.1.   Az ellenőrzési tartomány meghatározása

Az FCMC során a kibocsátások ellenőrzésének ellenőrzési tartományát a 4.3.5.6.1.1. és a 4.3.5.6.1.2. ponttal összhangban kell meghatározni.

4.3.5.6.1.1.   Az ellenőrzési tartomány motorfordulatszám-tartománya

1.

Az ellenőrzési tartományhoz a motorfordulatszám-tartományt az e melléklet 3. függelékével összhangban meghatározott CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjának a 4.3.1. pont szerint rögzített teljes terhelési jelleggörbéje alapján kell meghatározni.

2.

Az ellenőrzési tartománynak tartalmaznia kell minden olyan motorfordulatszámot, amely nagyobb, mint az összesített sebességeloszlás 30. percentilise, vagy egyenlő azzal, amelyet a növekvő sorrendbe állított összes motorfordulatszámból – beleértve az alapjárati fordulatszámot is – kell meghatározni, a 4.3.3. pont (n30) szerint, a motor (1) alpontban hivatkozott teljes terhelési jelleggörbéje tekintetében elvégzett melegindításos WHTC-vizsgálati ciklus során.

3.

Az ellenőrzési tartománynak tartalmaznia kell minden olyan motorfordulatszámot, amely kisebb a motor (1) alpontban hivatkozott teljes terhelési jelleggörbéje alapján meghatározott nhi értéknél, vagy egyenlő azzal.

4.3.5.6.1.2.   Motornyomaték- és motorteljesítmény-tartomány az ellenőrzési tartomány esetében

1.

Az ellenőrzési tartományhoz a motornyomaték-tartomány alsó határát a CO2-motorcsalád összes motorja közül a legalacsonyabb minősítésű motornak a 4.3.1. pont szerint rögzített teljes terhelési jelleggörbéje alapján kell meghatározni.

2.

Az ellenőrzési tartományba beletartozik minden olyan motorterhelési pont, amelynél a nyomaték értéke nagyobb mint – a motor (1) alpontban hivatkozott teljes terhelési jelleggörbéje alapján meghatározott – legnagyobb nyomatékérték 30 százaléka, vagy egyenlő azzal.

3.

A (2) alpont rendelkezései ellenére azokat a fordulatszám- és nyomatékadatpontokat, amelyek a motor (1) alpontban hivatkozott teljes terhelési jelleggörbéje alapján meghatározott legnagyobb nyomatékérték 30 százalékánál kisebbek, ki kell zárni az ellenőrzési tartományból.

4.

A (2) és (3) alpont rendelkezései ellenére az ellenőrzési tartomány felső határa az e melléklet 3. függelékével összhangban meghatározott CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjának a 4.3.1. pont szerint rögzített teljes terhelési jelleggörbéjén kell, hogy alapuljon. A CO2 alapmotor teljes terhelési jelleggörbéből az egyes motorfordulatszámokhoz meghatározott nyomatékértéket a 4.3.5.2.2. pont szerint meghatározott legnagyobb össznyomaték (Tmax_overall) 5 %-ával meg kell növelni. A CO2-alapmotor módosított, megnövelt teljes terhelési jelleggörbéjét kell használni az ellenőrzési tartomány felső határaként.

Az 5. ábra példaként szemlélteti a motorfordulatszám, a nyomaték és a teljesítmény tartományának meghatározását az ellenőrzési tartományhoz.

5. ábra

Példa a motorfordulatszám, a nyomaték és a teljesítmény tartományának meghatározására az ellenőrzési tartományhoz

Image

Szövege kép

4.3.5.6.2.   A rácscellák meghatározása

A 4.3.5.6.1. ponttal összhangban meghatározott ellenőrzési tartományt több rácscellára kell felosztani, amelyek az FCMC során kibocsátás-ellenőrzésre szolgálnak.

A rácsnak 3 000–1 névleges fordulatszám alatti motorok esetében 9, a legalább 3 000–1 fordulatszámú motorok esetében pedig 12 cellából kell állnia. A rácsokat a következő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni:

1.

A rácsok külső határait a 4.3.5.6.1. pont szerint meghatározott ellenőrzési tartományhoz kell igazítani.

2.

Két, az n30 és az n95h 1,1-szeresének megfelelő fordulatszám között egyenlő távolságokban elhelyezett függőleges vonal a 9 cellás rácsok esetében, vagy három, az n30 és az n95h 1,1-szeresének megfelelő fordulatszám között egyenlő távolságokban elhelyezett függőleges vonal a 12 cellás rácsok esetében.

3.

Két, a fordulatszámok között egyenlő távolságokban elhelyezett függőleges vonal (azaz 1/3) az (1) és (2) alpontok által meghatározott motorfordulatszám mindegyik függőleges vonalánál.

Minden min–1-ben kifejezett fordulatszámértéket, valamint minden Newtonméterben kifejezett nyomatékértékét, amelyek a rácscellák határait határozzák meg, az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kell kerekíteni.

A 6. ábra példaként szemlélteti a rács celláinak meghatározását az ellenőrzési tartományhoz, egy 9 cellás rács esetében.

6. ábra

Példa a rács celláinak meghatározására az ellenőrzési tartományhoz, egy 9 cellás rács esetében

Image

Szövege kép

4.3.5.6.3.   A fajlagos tömegkibocsátás kiszámítása

A gáz-halmazállapotú szennyező anyagok fajlagos tömegkibocsátását a 4.3.5.6.2. pont szerint meghatározott minden egyes rácscella esetében átlagértékként kell meghatározni. Az egyes rácscellák esetében az átlagértéket az ugyanazon rácscellában elhelyezkedő összes fordulatszám- és nyomatékadatpont esetében az FCMC során mért fajlagos tömegkibocsátások számtani átlagaként kell meghatározni.

Az FCMC során mért egyes motorfordulatszámok és -nyomatékok fajlagos tömegkibocsátását átlagértékként kell meghatározni a 4.3.5.5. pont (1) alpontjának megfelelően meghatározott 30 ± 1 másodperces mérési időtartam alatt.

Ha egy fordulatszám- és nyomatékadatpont közvetlenül egy olyan vonalon helyezkedik el, amely a különböző rácscellákat választja el egymástól, akkor ezt a fordulatszám- és terhelési adatpontot figyelembe kell venni minden szomszédos rácscella átlagértékében.

Az egyes fordulatszám- és nyomatékadatpontok esetében az egyes gáz-halmazállapotú szennyezők FCMC során mért teljes tömegkibocsátását (mFCMC,i, grammban kifejezve) a 30±1 másodperces mérési időszak alatt, a 4.3.5.5. pont (1) alpontjának megfelelően, az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 8. szakasza szerint kell kiszámítani.

Az egyes fordulatszám- és nyomatékadatpontok esetében a motor FCMC során mért tényleges munkáját (WFCMC,i, kWh-ban kifejezve) a 30 ± 1 másodperces mérési időszak alatt, a 4.3.5.5. pont (1) alpontjának megfelelően, a 4.3.5.3. pont szerint rögzített fordulatszám- és nyomatékértékek alapján kell meghatározni.

Az egyes fordulatszám- és nyomatékadatpontok esetében a gáz-halmazállapotú szennyező anyagok FCMC során mért fajlagos tömegkibocsátását (eFCMC,i, g/kWh-ban kifejezve) a következő egyenlettel kell meghatározni:

eFCMC,i = mFCMC,i / WFCMC,i

4.3.5.7.   Az adatok érvényessége

4.3.5.7.1.   Az FCMC validációs statisztikáira vonatkozó követelmények

El kell végezni a motorfordulatszám (nact), motornyomaték (Mact) és motorteljesítmény (Pact) tényleges értékeinek lineáris regressziós analízisét az adott referenciaértékek (nref, Mref, Pref) vonatkozásában az FCMC esetében. Az nact, az Mact és a Pact tényleges értékeit a 4.3.5.3. pont szerint rögzített értékek alapján kell meghatározni.

A regressziós analízisből ki kell zárni azokat az üzemmódok közötti átmeneteket, amelyek az egyik beállítási célértékről a következőre történő elmozduláshoz szükségesek.

A tényleges értékek és a vonatkoztatási ciklus értékei közötti időeltolódás torzító hatásának csökkentése érdekében a tényleges fordulatszám és nyomaték teljes jelsorozatát el lehet tolni előre vagy hátra a vonatkoztatási fordulatszám és a nyomaték sorozatához képest. A tényleges értékek jeleinek eltolása esetén mind a fordulatszámot, mind a nyomatékot azonos mértékben és irányban kell eltolni.

A legkisebb négyzetek módszerét kell használni a regressziós analízishez az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. melléklete 3. függelékének A.3.1. és A.3.2. szakasza szerint, a regressziós egyenletnek pedig az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. melléklete 7.8.7. szakaszában meghatározott formátumban kell lennie. Ajánlatos ezt az analízist 1 Hz-en elvégezni.

E regressziós analízis alkalmazásában a regressziós számítás elvégzése előtt megengedett egyes adatpontok kihagyása az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 4. táblázatában (A regressziós analízisből kihagyható adatpontok) feltüntetett esetekben. Ezenkívül minden olyan adatpontban mért nyomaték- és teljesítményértéket, ahol a motor maximális kezelői paranccsal működött, e regressziós analízis alkalmazásában ki kell hagyni. A regressziós analízis alkalmazásában kihagyott adatpontokat azonban nem szabad kihagyni az e melléklet szerinti bármely egyéb számítás során. Az adatpontok elhagyhatók a ciklus egészében vagy csak egy részében.

Ahhoz, hogy az adatokat érvényesnek lehessen tekinteni, az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 3. táblázatában (A regressziós egyenes tűrése WHSC-vizsgálat esetén) foglalt kritériumoknak teljesülniük kell.

4.3.5.7.2.   A kibocsátások ellenőrzésére vonatkozó követelmények

Az FCMC-vizsgálatokból kapott adatok akkor érvényesek, ha a 4.3.5.6.3. pontnak megfelelően az egyes rácscellákra meghatározott, szabályozott gáz-halmazállapotú szennyező anyagok fajlagos tömegkibocsátása megfelel a gáz-halmazállapotú szennyező anyagokra vonatkozóan az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 10. mellékletének 5.2.2. szakaszában meghatározott határértékeknek. Ha a fordulatszám- és a nyomatékadatpontok száma ugyanabban a rácscellában kevesebb mint 3, akkor e pont nem alkalmazandó az adott rácscellára.

5.   A mérési adatok utófeldolgozása

Az ebben a pontban meghatározott valamennyi számítást egy CO2-motorcsaládon belüli minden egyes motorra kifejezetten el kell végezni.

5.1.   A motor munkájának kiszámítása

Egy cikluson vagy meghatározott időtartamon belüli a motor által kifejtett teljes munkát a motorteljesítménynek a 3.1.2. pont, valamint az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.3.5. és 7.4.8. szakasza szerint meghatározott és rögzített értékei alapján kell meghatározni.

A motor által egy teljes vizsgálati ciklus vagy az egyes WHTC-alciklusok során kifejtett munkát a motorteljesítmény rögzített értékeinek integrálásával kell meghatározni a következő képlet szerint:

Formula

ahol:

Wact, i

=

a motor teljes munkája a t0 és a t1 közötti időtartam során

t0

=

idő az időtartam kezdetén

t1

=

idő az időtartam végén

n

=

a t0 és a t1 közötti időtartam során rögzített értékek száma

Pk [0 … n]

=

a t0 és a t1 közötti időtartam során rögzített motorteljesítmény-értékek időrendi sorrendben, ahol a k 0-tól indul a t0-nál, és n-ig tart a t1-nél

h

=

a által meghatározott, két szomszédos rögzített érték közötti intervallumszélesség Formula

5.2.   Az integrált tüzelőanyag-fogyasztás kiszámítása

A tüzelőanyag-fogyasztásra rögzített negatív értékeket közvetlenül kell felhasználni, és az integrált érték kiszámításához nem lehet őket nullával egyenlővé tenni.

A motor által egy teljes vizsgálati ciklus vagy az egyes WHTC-alciklusok során elfogyasztott teljes tüzelőanyag-tömegáramot a tüzelőanyag-tömegáram rögzített értékeinek integrálásával kell meghatározni a következő képlet szerint:

Formula

ahol:

Σ FCmeas, i

=

a motor által a t0 és a t1 közötti időtartam során elfogyasztott teljes tüzelőanyag tömege

t0

=

idő az időtartam kezdetén

t1

=

idő az időtartam végén

n

=

a t0 és a t1 közötti időtartam során rögzített értékek száma

mffuel,k [0 … n]

=

a t0 és a t1 közötti időtartam során rögzített tüzelőanyag-tömegáram értékek időrendi sorrendben, ahol a k 0-tól indul a t0-nál, és n-ig tart a t1-nél

h

=

a által meghatározott, két szomszédos rögzített érték közötti intervallumszélesség Formula

5.3.   A fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatok kiszámítása

A szimulációs eszközben bemenetként megadandó korrekciós és kiegyensúlyozó tényezőket a motor-előfeldolgozási eszköz segítségével kell kiszámítani, a motor mért fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatai alapján, amelyek meghatározására az 5.3.1. és 5.3.2. ponttal összhangban kerül sor.

5.3.1.   A WHTC-korrekciós tényezőhöz szükséges fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatok

A WHTC-korrekciós tényezőhöz szükséges fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatokat a melegindításos WHTC-vizsgálat során mért és a 4.3.3. pont szerint rögzített tényleges értékekből kell kiszámítani az alábbiak szerint:

 

SFCmeas, Urban = Σ FCmeas, WHTC-Urban / Wact, WHTC-Urban

 

SFCmeas, Rural = Σ FCmeas, WHTC- Rural / Wact, WHTC- Rural

 

SFCmeas, MW = Σ FCmeas, WHTC-MW / Wact, WHTC-M)

ahol:

SFCmeas, i

=

Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás az „i” WHTC-alciklus során [g/kWh]

Σ FCmeas, i

=

A motor által elfogyasztott teljes tüzelőanyag tömege az „i” WHTC-alciklus [g] során az 5.2. ponttal összhangban meghatározva

Wact, i

=

A motor teljes munkája az „i” WHTC-alciklus során [kWh] az 5.1. ponttal összhangban meghatározva

A WHTC-vizsgálat 3 különböző – városi, országúti és autópályán megtett – alciklusát az alábbiak szerint kell meghatározni:

1.

városi: a ciklus kezdetétől a ciklus kezdetétől számított ≤ 900 másodpercig

2.

országúti: a ciklus kezdetétől számított > 900 másodperctől ≤ 1 380 másodpercig

3.

autópályán megtett (MW): > 1 380 másodperccel a ciklus kezdetétől a ciklus végéig

5.3.2.   A hideg és meleg üzemállapoti kibocsátást kiegyenlítő tényezőhöz szükséges fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatok

A hideg és meleg üzemállapoti kibocsátást kiegyenlítő tényezőhöz szükséges fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatokat mind a hidegindításos, mind a melegindításos WHTC-vizsgálat során mért és a 4.3.3. pont szerint rögzített tényleges értékekből kell kiszámítani. A számításokat a hidegindításos és a melegindításos WHTC-vizsgálat esetében külön-külön kell elvégezni az alábbiak szerint:

 

SFCmeas, hot = Σ FCmeas, hot / Wact, hot

 

meas, hot = Σ FCmeas, hot / Wact, hot

ahol:

SFCmeas, j

=

Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás [g/kWh]

Σ FCmeas, j

=

Teljes tüzelőanyag-fogyasztás a WHTC-vizsgálat során [g] e melléklet 5.2. pontjával összhangban meghatározva

Wact, j

=

A motor teljes munkája a WHTC-vizsgálat során [kWh] e melléklet 5.1. pontjával összhangban meghatározva

5.3.3.   Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatok a WHSC-vizsgálat során

A WHSC-vizsgálatra vonatkozó fajlagos tüzelőanyag-fogyasztást a WHSC-vizsgálat során mért és a 4.3.4. pont szerint rögzített tényleges értékekből kell kiszámítani az alábbiak szerint:

SFCWHSC = (Σ FCWHSC) / (WWHSC)

ahol:

SFCWHSC

=

Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálat során [g/kWh]

Σ FCWHSC

=

Teljes tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálat során [g] e melléklet 5.2. pontjával összhangban meghatározva

WWHSC

=

A motor teljes munkája a WHSC-vizsgálat során [kWh] e melléklet 5.1. pontjával összhangban meghatározva

5.3.3.1.   Korrigált fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatok a WHSC-vizsgálat során

Az 5.3.3. ponttal összhangban meghatározott WHSC-vizsgálat során felmerülő fajlagos tüzelőanyag-fogyasztást (SFCWHSC) egy korrigált értékre kell helyesbíteni (SFCWHSC, corr), annak érdekében, hogy figyelembe vegyük a vizsgálat során felhasznált tüzelőanyag NCV-je és a megfelelő tüzelőanyag-technológia esetében használt szabványos tüzelőanyag NCV-je közötti különbséget, a következő egyenlet szerint:

Formula

ahol:

SFCWHSC,corr

=

Korrigált fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálat során [g/kWh]

SFCWHSC

=

Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálat során [g/kWh]

NCVmeas

=

A vizsgálat során használt tüzelőanyag 3.2. pont szerint meghatározott NCV értéke, [MJ/kg]

NCVstd

=

Szabványos NCV a 4. táblázattal összhangban [MJ/kg]

4. táblázat

A tüzelőanyag-típusok szabványos nettó fűtőértéke (NCV)

Tüzelőanyag típusa/motor típusa

Referencia-tüzelőanyag típusa

Szabványos NCV [MJ/kg]

Dízel / kompressziós gyújtás

B7

42,7

Etanol / kompressziós gyújtás

ED95

25,7

Benzin / szikragyújtás

E10

41,5

Etanol / szikragyújtás

E85

29,1

LPG / szikragyújtás

LPG, „B” tüzelőanyag

46,0

Földgáz / szikragyújtás

G25

45,1

5.3.3.2.   A B7 referencia-tüzelőanyagra vonatkozó különleges rendelkezések

Abban az esetben, ha a vizsgálat során a 3.2. pont szerinti B7 típusú (dízel/kompressziós gyújtás) referencia-tüzelőanyagot használnak, az 5.3.3.1. pont szerinti szabványosítási korrekciót nem kell elvégezni, és a korrigált értéket (SFCWHSC,corr) a korrigálatlan értékre (SFCWHSC) kell beállítani.

5.4.   Korrekciós tényező olyan kipufogógáz-utókezelő rendszerrel ellátott motorokhoz, amelyeket rendszeresen regenerálnak

Azoknál a motoroknál, amelyek olyan kipufogógáz-utókezelő rendszerrel vannak ellátva, amelyeket az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.6.1. szakasza szerint meghatározott rendszeres időközönként regenerálnak, a tüzelőanyag-fogyasztást egy korrekciós tényező segítségével úgy kell helyesbíteni, hogy a regenerációs eseményeket figyelembe vegye.

E korrekciós tényezőt (CFRegPer) az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.6.2. szakasza szerint kell meghatározni.

Azoknál a motoroknál, amelyek az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.6. szakasza szerint meghatározott, folyamatos regenerációjú kipufogógáz-utókezelő rendszerrel vannak ellátva, nem kerül megállapításra korrekciós tényező, és a tényező (CFRegPer) értékét 1-re kell beállítani.

A motor teljes terhelésének 4.3.1. pont szerint rögzített jelleggörbéjét kell használni a WHTC-referenciaciklus visszaszámításához és az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.6., 7.4.7. és 7.4.8. szakasza szerint elvégzett összes referenciaérték-számításhoz.

Az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletében meghatározott rendelkezéseken túlmenően a motor által a 3.4. pontnak megfelelően felhasznált tényleges tüzelőanyag-tömegáramot az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.6.2. szakasza szerint végrehajtott minden egyes melegindításos WHTC-vizsgálat esetében rögzíteni kell.

Minden egyes végrehajtott melegindításos WHTC-vizsgálat esetében a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztást a következő egyenlettel kell kiszámítani:

SFCmeas, m = (Σ FCmeas, m) / (Wact, m)

ahol:

SFCmeas, m

=

Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás [g/kWh]

Σ FCmeas,m

=

Teljes tüzelőanyag-fogyasztás a WHTC-vizsgálat során [g] e melléklet 5.2. pontjával összhangban meghatározva

Wact, m

=

A motor teljes munkája a WHTC-vizsgálat során [kWh] e melléklet 5.1. pontjával összhangban meghatározva

m

=

Az összes egyedi melegindítással végzett WHTC-vizsgálatot meghatározó index

Az egyedi WHTC-vizsgálatok fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási értékeit a következő egyenlettel kell súlyozni:

Formula

ahol:

n

=

a melegindítással történő WHTC-vizsgálatok száma regeneráció nélkül

nr

=

a melegindítással történő WHTC-vizsgálatok száma regenerációval (a legkisebb szám: egy vizsgálat)

SFCavg

=

az összes melegindítással, regeneráció nélkül történő WHTC-vizsgálat fajlagos tüzelőanyag-fogyasztásának átlaga [g/kWh]

SFCavg,r

=

az összes melegindítással, regenerációval történő WHTC-vizsgálat fajlagos tüzelőanyag-fogyasztásának átlaga [g/kWh]

A korrekciós tényezőt (CFRegPer) a következő egyenlettel kell kiszámítani:

Formula

6.   A motor-előfeldolgozási eszköz

A motor-előfeldolgozási eszközt az egyazon CO2-motorcsaládba tartozó összes motoron le kell futtatni a 6.1. pontban meghatározott bemeneti adatok használatával.

A motor-előfeldolgozási eszköz kimeneti adatai szolgáltatják a motor vizsgálati eljárásának végeredményét, és ezeket dokumentálni kell.

6.1.   A motor-előfeldolgozási eszköz bemeneti adatai

Az alábbi bemeneti adatokat kell az e mellékletben meghatározott vizsgálati eljárások során előállítani, és azok lesznek a motor-előfeldolgozási eszköz bemenete.

6.1.1.   A CO2-alapmotor teljes terhelési jelleggörbéje

A bemeneti adatokat az e melléklet 3. függelékével összhangban meghatározott CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjának a 4.3.1. pont szerint rögzített teljes terhelési jelleggörbéje szolgáltatja.

Abban az esetben, ha a gyártó kérésére az e rendelet 15. cikkének (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket alkalmazzák, az adott motor 4.3.1. pont szerint rögzített teljes terhelési jelleggörbéjét kell bemeneti adatként használni.

A bemeneti adatokat „Comma Separated Values” (vesszővel tagolt értékek) formátumban kell megadni az adatállományban, az elválasztó karakter pedig az Unicode szerinti „VESSZŐ” (U+002C) („,”) kell, hogy legyen. Az adatállomány első sorát fejlécként kell használni, és nem tartalmazhat semmilyen rögzített adatot. A rögzített adatoknak az adatállomány második sorától kell kezdődniük.

Az adatállomány első oszlopa az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kerekített motorfordulatszám kell, hogy legyen, ford./percben kifejezve. A második oszlopban az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kerekített nyomaték kell, hogy legyen, Nm-ben kifejezve.

6.1.2.   A teljes terhelés jelleggörbéje

A bemeneti adatokat a motor 4.3.1. ponttal összhangban rögzített teljes terhelési jelleggörbéje szolgáltatja.

A bemeneti adatokat „Comma Separated Values” (vesszővel tagolt értékek) formátumban kell megadni az adatállományban, az elválasztó karakter pedig az Unicode szerinti „VESSZŐ” (U+002C) („,”) kell, hogy legyen. Az adatállomány első sorát fejlécként kell használni, és nem tartalmazhat semmilyen rögzített adatot. A rögzített adatoknak az adatállomány második sorától kell kezdődniük.

Az adatállomány első oszlopa az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kerekített motorfordulatszám kell, hogy legyen, ford./percben kifejezve. A második oszlopban az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kerekített nyomaték kell, hogy legyen, Nm-ben kifejezve.

6.1.3.   A CO2-alapmotor visszahajtási jelleggörbéje

A bemeneti adatokat e melléklet 3. függelékével összhangban meghatározott CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjának visszahajtási jelleggörbéje szolgáltatja, amelyet a 4.3.2. pont szerint kell rögzíteni.

Abban az esetben, ha a gyártó kérésére az e rendelet 15. cikkének (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket alkalmazzák, az adott motor 4.3.2. pont szerint rögzített visszahajtási jelleggörbéjét kell bemeneti adatként használni.

A bemeneti adatokat „Comma Separated Values” (vesszővel tagolt értékek) formátumban kell megadni az adatállományban, az elválasztó karakter pedig az Unicode szerinti „VESSZŐ” (U+002C) („,”) kell, hogy legyen. Az adatállomány első sorát fejlécként kell használni, és nem tartalmazhat semmilyen rögzített adatot. A rögzített adatoknak az adatállomány második sorától kell kezdődniük.

Az adatállomány első oszlopa az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kerekített motorfordulatszám kell, hogy legyen, ford./percben kifejezve. A második oszlopban az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kerekített nyomaték kell, hogy legyen, Nm-ben kifejezve.

6.1.4.   A CO2-alapmotor tüzelőanyag-fogyasztási jelleggörbéje

A bemeneti adatokat e melléklet 3. függelékével összhangban meghatározott CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjának fordulatszáma, nyomatéka és a tüzelőanyag-tömegáram szolgáltatja, amelyeket a 4.3.5. pont szerint kell rögzíteni.

Abban az esetben, ha a gyártó kérésére az e rendelet 15. cikkének (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket alkalmazzák, az adott motor esetében a 4.3.5. pont szerint rögzített fordulatszámot, nyomatékot és a tüzelőanyag-tömegáramot kell bemeneti adatként használni.

A bemeneti adatok csak a motor fordulatszámának, nyomatékának és a tüzelőanyag-tömegáramnak a 4.3.5.5. pont (1) alpontjának megfelelően meghatározott 30±1 másodperces mérési időtartam alatti átlagos mérési értékeit tartalmazhatják.

A bemeneti adatokat „Comma Separated Values” (vesszővel tagolt értékek) formátumban kell megadni az adatállományban, az elválasztó karakter pedig az Unicode szerinti „VESSZŐ” (U+002C) („,”) kell, hogy legyen. Az adatállomány első sorát fejlécként kell használni, és nem tartalmazhat semmilyen rögzített adatot. A rögzített adatoknak az adatállomány második sorától kell kezdődniük.

Az adatállomány első oszlopa az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kerekített motorfordulatszám kell, hogy legyen, ford./percben kifejezve. A második oszlopban az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kerekített nyomaték kell, hogy legyen, Nm-ben kifejezve. Az adatállomány harmadik oszlopa az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kerekített tüzelőanyag-tömegáram kell, hogy legyen, g/h-ben kifejezve.

6.1.5.   A WHTC-korrekciós tényezőhöz szükséges fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatok

A bemeneti adatok a WHTC-vizsgálat három különböző – városi, országúti és autópályán megtett – alciklusa során a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás 5.3.1. pont szerint meghatározott három értéke (g/kWh-ban kifejezve).

Az értékeket az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kell kerekíteni.

6.1.6.   A hideg és meleg üzemállapoti kibocsátást kiegyenlítő tényezőhöz szükséges fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási adatok

A melegindításos és hidegindításos WHTC-vizsgálat g/kWh-ban kifejezett, az 5.3.2. ponttal összhangban meghatározott tüzelőanyag-fogyasztásának két értékét kell megadni bemeneti adatként.

Az értékeket az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kell kerekíteni.

6.1.7.   Korrekciós tényező olyan kipufogógáz-utókezelő rendszerrel ellátott motorokhoz, amelyeket rendszeresen regenerálnak

A bemeneti adatot az 5.4. pont szerint meghatározott CFRegPer korrekciós tényező szolgáltatja.

Azoknál a motoroknál, amelyek az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.6.1. szakasza szerint meghatározott, folyamatos regenerációjú kipufogógáz-utókezelő rendszerrel vannak ellátva, e tényező értékét 1-re kell beállítani az 5.4. pontnak megfelelően.

Az értéket az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kell kerekíteni.

6.1.8.   A vizsgálati tüzelőanyag NCV értéke

A bemeneti adat a vizsgálati tüzelőanyagnak a 3.2. pont szerint meghatározott, MJ/kg-ban kifejezett NCV-je

Az értéket az ASTM E 29-06 szabvány szerint 3 tizedesjegyre kell kerekíteni.

6.1.9.   A vizsgálati tüzelőanyag típusa

A bemeneti adatot a vizsgálati tüzelőanyagnak a 3.2. pont szerint kiválasztott típusa szolgáltatja

6.1.10.   A CO2-alapmotor alapjárati fordulatszáma

A bemeneti adat az e melléklet 3. függelékével összhangban meghatározott CO2-motorcsalád CO2-alapmotorjának az alapjárati fordulatszáma (nidle, ford./percben kifejezve), amelyet a gyártó a tanúsítvány iránti kérelemben, a 2. függelékben meghatározott mintával összhangban összeállított adatközlő lapon jelent be.

Abban az esetben, ha a gyártó kérésére az e rendelet 15. cikkének (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket alkalmazzák, az adott motor alapjárati fordulatszámát kell bemeneti adatként használni.

Az értéket az ASTM E 29-06 szabvány szerint a legközelebb eső egész számra kell kerekíteni.

6.1.11.   A motor alapjárati fordulatszáma

A bemeneti adat a motor alapjárati fordulatszáma (nidle, ford./percben kifejezve), amelyet a gyártó a tanúsítvány iránti kérelemben, az e melléklet 2. függelékében meghatározott mintával összhangban összeállított adatközlő lapon jelent be.

Az értéket az ASTM E 29-06 szabvány szerint a legközelebb eső egész számra kell kerekíteni.

6.1.12.   A motor lökettérfogata

A bemeneti adat a ccm-ben kifejezett lökettérfogat, amelyet a gyártó a tanúsítvány iránti kérelemben, az e melléklet 2. függelékében meghatározott mintával összhangban összeállított adatközlő lapon jelent be.

Az értéket az ASTM E 29-06 szabvány szerint a legközelebb eső egész számra kell kerekíteni.

6.1.13.   A motor névleges fordulatszáma

A bemeneti adat a ford./percben kifejezett névleges fordulatszám, amelyet a gyártó a tanúsítvány iránti kérelemben, az e melléklet 2. függeléke szerinti adatközlő lap 3.2.1.8. pontjában jelent be.

Az értéket az ASTM E 29-06 szabvány szerint a legközelebb eső egész számra kell kerekíteni.

6.1.14.   A motor névleges teljesítménye

A bemeneti adat a kW-ban kifejezett névleges teljesítmény, amelyet a gyártó a tanúsítvány iránti kérelemben, az e melléklet 2. függeléke szerinti adatközlő lap 3.2.1.8. pontjában jelent be.

Az értéket az ASTM E 29-06 szabvány szerint a legközelebb eső egész számra kell kerekíteni.

6.1.15.   Gyártó

A bemeneti adat a motor gyártójának ISO8859-1 kódolású karakterek sorozataként megadott neve.

6.1.16.   Modell

A bemeneti adat a motor modelljének ISO8859-1 kódolású karakterek sorozataként megadott neve.

6.1.17.   A technikai jelentés azonosítója

A bemeneti adat az adott motor típusjóváhagyására összeállított műszaki jelentés egyedi azonosítója. Ezt az azonosítót ISO8859-1 kódolású karakterek sorozataként kell megadni.


(1)  „Pontosság”: a gázelemző berendezés által mért érték eltérése egy olyan referenciaértéktől, amely visszavezethető valamely nemzeti vagy nemzetközi szabványra.

(2)  „Felfutási idő”: a gázelemző berendezés által mért végérték 10 %-ának és 90 %-ának megfelelő válaszjel megjelenése között eltelő idő (t90 – t10).

(3)  A „max. kalibrálás” értékeknek az adott mérőrendszer esetében minden vizsgálati menet során a várható legnagyobb előrejelzett érték 1,1-szeresének kell lenniük.

1. függelék

ALKATRÉSZ, ÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉG VAGY RENDSZER TANÚSÍTVÁNYÁNAK MINTÁJA

Legnagyobb megengedett formátum: A4 (210 × 297 mm)

TANÚSÍTVÁNY EGY MOTORCSALÁD CO2-KIBOCSÁTÁSSAL ÉS TÜZELŐANYAG-FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS TULAJDONSÁGAIRÓL

Az értesítés tárgya:

egy motorcsalád CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságaira vonatkozó tanúsítvány (1)

kiterjesztése (1)

elutasítása (1)

visszavonása (1)

A hatóság pecsétjének helye

az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet alapján.

A legutóbb a(z) … által módosított (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet

Tanúsítvány száma:

Hashfüggvény:

A kiterjesztés indoka:

I. SZAKASZ

0.1.   Gyártmány (a gyártó márkaneve):

0.2.   Típus:

0.3.   Típusazonosító jelölések

0.3.1.   A tanúsító jelölés helye:

0.3.2.   A tanúsító jelölés feltüntetésének módja:

0.5.   A gyártó neve és címe:

0.6.   Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe:

0.7.   A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe

II. SZAKASZ

1.   Kiegészítő adatok (adott esetben): lásd a Kiegészítést

2.   A vizsgálatok elvégzéséért felelős jóváhagyó hatóság:

3.   A vizsgálati jegyzőkönyv kelte:

4.   A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5.   Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést

6.   Hely:

7.   Dátum:

8.   Aláírás:

Csatolmányok:

Információs csomag. Vizsgálati jegyzőkönyv.

2. függelék

A motorra vonatkozó adatközlő lap

Megjegyzések a táblázat kitöltéséhez

A CO2-motorcsalád tagjainak megfelelő A, B, C, D, E betűk helyére a CO2-motorcsalád tagjainak tényleges elnevezését kell beírni.

Amennyiben valamely motorjellemző tekintetében ugyanazon érték/leírás a CO2-motorcsalád minden tagjára érvényes, egyesíteni kell az A–E rovatokat.

Ötnél több tagú CO2-motorcsalád esetében a táblázat további oszlopokkal egészíthető ki.

A „Függelék az adatközlő laphoz” című dokumentumról másolatokat kell készíteni, és a CO2-motorcsalád minden egyes motorja esetében külön ki kell tölteni.

E függelék legvégén találhatók a magyarázó lábjegyzetek.

 

 

CO2-alapmotor

A CO2-motorcsalád tagjai

A

B

C

D

E

0.

Általános adatok

0.l.

Gyártmány (a gyártó márkaneve)

 

0.2.

Típus

 

0.2.1.

Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van)

 

 

 

 

 

 

0.5.

A gyártó neve és címe

 

0.8.

Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe

 

 

 

 

 

 

0.9.

A gyártó képviselőjének (ha van) neve és címe

 

1. RÉSZ

A motorcsaládhoz tartozó (alap)motor és motortípusok alapvető jellemzői

 

 

Alapmotor vagy motortípus

A CO2-motorcsalád tagjai

A

B

C

D

E

3.2.

Belső égésű motor

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Egyedi motoradatok

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

Működési elv: szikragyújtású motor/kompressziós gyújtású motor (1)

Ciklus: négyütemű/kétütemű/forgódugattyús (1)

 

3.2.1.2.

A hengerek száma és elrendezése

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.1.

Hengerfurat (3) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.2.

Löket (3) mm

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.3.

Gyújtási sorrend

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.

Motortérfogat (4) cm3

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4.

Sűrítési arány (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.5.

Az égéstér, a dugattyútető és szikragyújtású motor esetében a dugattyúgyűrűk rajzai

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.

Normál alapjárati fordulatszám (5) (ford./perc)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6.1.

Magas alapjárati fordulatszám (5) (ford./perc)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7.

Térfogatra vonatkoztatott szén-monoxid-tartalom a kipufogógázban alapjáratban (5): %, a gyártó adatai szerint (csak külső gyújtású motoroknál)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8.

Legnagyobb hasznos teljesítmény (6) … kW … ford./perc fordulatszámon (a gyártó által megadott érték)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.9.

A motor megengedett legnagyobb fordulatszámának a gyártó által megadott értéke (ford./perc):

 

 

 

 

 

 

3.2.1.10.

Legnagyobb hasznos nyomaték (6) (Nm) ford./perc fordulatszámon (gyártó által megadott érték)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.11.

A gyártó hivatkozásai az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 3.1., 3.3. és 3.2. szakaszában előírt dokumentációcsomagra, mely lehetővé teszi a típusjóváhagyó hatóság számára a kibocsátás-ellenőrzési stratégiák és a jármű NOx-csökkentő megoldásai helyes működését biztosító fedélzeti rendszereinek az értékelését

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Tüzelőanyag

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

Dízel/benzin/LPG/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85) nehézgépjárművek (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.1.

A gyártó által az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4.6.2. szakasza szerint megadott, a motorral kompatibilis tüzelőanyagok (szükség szerint)

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.

Tüzelőanyag-ellátás

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.

Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak kompressziós gyújtású motoroknál): Igen/Nem (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.1.

A rendszer leírása

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.2.

Működési elv: közvetlen befecskendezés/előkamrás/örvénykamrás (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.

Befecskendező szivattyú

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.3.

Legnagyobb tüzelőanyag-szállítás (1) (5) … mm3/löket vagy ciklus …ford./perc fordulatszámon vagy ehelyett jelleggörbe

(Nyomásfokozó alkalmazása esetén adja meg a jellemző tüzelőanyag-ellátási teljesítményt és az egyes fordulatszámokhoz tartozó töltőnyomást)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.4.

Statikus befecskendezésidőzítés (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.5.

Az előbefecskendezés görbéje (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.3.6.

Kalibrálási eljárás: próbapad/hajtómotor (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.

Fordulatszám-szabályozó

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.1.

Típus

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.

Leszabályozási pont

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.1.

Az a fordulatszám, amelynél terhelés mellett a leszabályozás megkezdődik (ford./perc)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.2.

Legnagyobb fordulatszám terhelés nélkül (ford./perc)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.4.2.3.

Alapjárati fordulatszám (ford./perc)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.

Befecskendező csővezeték

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.1.

Hosszúság (mm)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.2.

Belső átmérő (mm)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.5.3.

Közös vezeték, gyártmány és típus

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.

Befecskendező(k)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.6.3.

Nyitási nyomás (5):

(kPa) vagy jelleggörbe (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.

Hidegindító rendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.7.3.

Leírás

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.

Kiegészítő indító segédberendezés

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.8.3.

A rendszer leírása

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.

Elektronikusan vezérelt befecskendezés: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.

A rendszer leírása (a nem folyamatos befecskendezésű rendszerek esetében is hasonló adatokat kell megadni)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.1.

A motorvezérlő egység (ECU) gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.2.

A tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.3.

A levegőáram-érzékelő gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.4.

A tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.5.

A fojtószelepház gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.6.

A vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.7.

A levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.8.

A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.9.3.9.

Szoftverkalibrálási szám(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.

Tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül (csak külső gyújtású motornál): Igen/Nem (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.1.

Működési elv: szívócső (egy ponton/több ponton/közvetlen befecskendezés (5)/egyéb, kérjük, határozza meg)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.2.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.3.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.

A rendszer leírása (nem folyamatos befecskendezésű rendszerek esetében is hasonló adatokat kell megadni)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.1.

A motorvezérlő egység (ECU) gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.2.

A tüzelőanyag-szabályozó gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.3.

A levegőáram-érzékelő gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.4.

A tüzelőanyag-elosztó gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.5.

A nyomásszabályozó gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.6.

A mikrokapcsoló gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.7.

Az alapjárati beállítócsavar gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.8.

A fojtószelepház gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.9.

A vízhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.10.

A levegőhőmérséklet-érzékelő gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.11.

A levegőnyomás-érzékelő gyártmánya és típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.4.12.

Szoftverkalibrálási szám(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.

Befecskendező: nyitási nyomás (5) (kPa) vagy jelleggörbe (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.1.

Gyártmány

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.5.2.

Típus

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.6.

Befecskendezési idő

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.

Hidegindító rendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.1.

Működési elv(ek)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.7.2.

Működési határértékek/beállítások (1) (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.

Tápszivattyú

 

 

 

 

 

 

3.2.4.4.1.

Nyomás (5) (kPa) vagy jelleggörbe (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.

Elektromos rendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.

Névleges feszültség (V), pozitív/negatív földelés (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.

Generátor

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.1.

Típus

 

 

 

 

 

 

3.2.5.2.2.

Névleges teljesítmény (VA)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Gyújtásrendszer (csak szikragyújtású motorok esetében)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3.

Működési elv

 

 

 

 

 

 

3.2.6.4.

Előgyújtási görbe vagy terv (5)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.5.

Statikus gyújtásidőzítés (5) (fok a felső holtpont előtt)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.

Gyújtógyertyák

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.1.

Gyártmány

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.2.

Típus

 

 

 

 

 

 

3.2.6.6.3.

A gyújtógyertya hézaga (mm)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.

Gyújtótekercs(ek)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.1.

Gyártmány

 

 

 

 

 

 

3.2.6.7.2.

Típus

 

 

 

 

 

 

3.2.7.

Hűtőrendszer: folyadék/levegő (1)

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.

Folyadék

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.1.

A folyadék jellege

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.2.

Keringető szivattyú(k): Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.

Jellemzők

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.3.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.2.4.

Áttételi arány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.

Levegő

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.1.

Ventilátor: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.

Jellemzők

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.2.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3.3.

Áttételi arány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.

Szívórendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.

Feltöltő: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.1.3.

A rendszer leírása (pl. a legnagyobb feltöltőnyomás: … kPa, lefúvatószelep, ha van)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.

Töltőlevegő-hűtő: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.2.1.

Típus: levegő-levegő/levegő-víz (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.

Szívási depresszió névleges fordulatszámnál, 100 %-os terhelés mellett (csak kompressziós gyújtású motoroknál)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.1.

Megengedett legkisebb (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.3.2.

Megengedett legnagyobb (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.

A szívóvezetékek és tartozékaik leírása és rajza (csillapító kamra, fűtőberendezés, kiegészítő levegő-beömlőnyílások stb.)

 

 

 

 

 

 

3.2.8.4.1.

A szívócső leírása (rajzokkal és/vagy fényképekkel együtt)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.

Kipufogórendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.9.1.

A kipufogó-gyűjtőcső leírása és/vagy rajza

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.

A kipufogórendszer leírása és/vagy rajza

 

 

 

 

 

 

3.2.9.2.1.

A kipufogórendszer azon alkatrészeinek leírása és/vagy rajza, melyek a motorrendszer részét alkotják

 

 

 

 

 

 

3.2.9.3.

Legnagyobb megengedett kipufogási ellennyomás névleges fordulatszámon és 100 %-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motorok esetében) (kPa) (7)

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.

A kipufogórendszer térfogata (dm3)

 

 

 

 

 

 

3.2.9.7.1.

A kipufogórendszer elfogadható térfogata: (dm3)

 

 

 

 

 

 

3.2.10.

A beömlőnyílás és a kipufogónyílás legkisebb keresztmetszete és nyílásgeometria

 

 

 

 

 

 

3.2.11.

Szelepvezérlés vagy ezzel egyenértékű adatok

3.2.11.1.

Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szög, illetve az alternatív elosztórendszerek vezérlési adatai a holtpontokhoz képest. Állítható vezérlőrendszer esetében a vezérlés legnagyobb és legkisebb értékei

 

 

 

 

 

 

3.2.11.2.

Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (7)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.

Légszennyezés elleni megoldások

 

3.2.12.1.1.

A kartergázok visszavezetésére szolgáló eszköz: Van/Nincs (1)

Ha van, annak leírása és rajza

Ha nincs, meg kell felelni az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. melléklete 6.10. szakaszának

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.

További, légszennyezés-csökkentő berendezések (amennyiben vannak, és más pontban nem szerepelnek)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.

Katalizátor: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.1.

Katalizátorok és elemek száma (az alábbi adatokat, kérjük, adja meg minden önálló egységre)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.2.

A katalizátor(ok) mérete, alakja és térfogata

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.3.

A katalitikus folyamat típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.4.

Teljes nemesfémtöltet

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.5.

Relatív koncentráció

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.6.

Hordozó (szerkezete és anyaga)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.7.

Cellasűrűség

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.8.

A katalizátor(ok) házának típusa

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.9.

A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és vonatkoztatási távolsága a kipufogócsőben)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.10.

Hővédő pajzs: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.

Regeneráló rendszerek/kipufogógáz-utókezelő rendszerek működési módja, leírás

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.5.

Szokásos üzemi hőmérséklet-tartomány (K)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.6.

Elhasználható reagensek: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.7.

A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.8.

A K reagens szokásos üzemihőmérséklet-tartománya

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.9.

Nemzetközi szabvány

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.11.10.

A reagens feltöltés gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.12.

A katalizátor gyártmánya

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.1.13.

Termékazonosító szám

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.

Oxigénérzékelő: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.1.

Gyártmány

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.2.

Elhelyezkedés

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.3.

Szabályozási tartomány

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.4.

Típus

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.2.5.

Termékazonosító szám

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.

Légbefúvás: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.3.1.

Típus (szakaszos levegőadagoló, légszivattyú stb.)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.

Kipufogógáz-visszavezetés (EGR): Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.4.1.

Jellemzők (gyártmány, típus, áramlás stb.)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.

Részecskeszűrő (PT): Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.1.

A részecskecsapda mérete, alakja és térfogata

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.2.

A részecskecsapda kialakítása

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.3.

Elhelyezkedés (referenciatávolság a kipufogócsőben)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.4.

A regenerálás módja vagy rendszere, leírás és/vagy rajz

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.5.

A részecskecsapda gyártmánya

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.6.

Termékazonosító szám

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.7.

Szokásos üzemi hőmérséklet- (K) és nyomás- (kPa) tartomány

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.

Időszakos regenerálás esetén

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.1.1.

Regenerálás nélküli WHTC-vizsgálati ciklusok száma (n)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.8.2.1.

Regenerálással zajló WHTC-vizsgálati ciklusok száma (nR)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.

Más rendszerek: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.6.9.1.

Leírás és működés

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.

Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszer

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.1.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma a motorcsaládon belül

 

3.2.12.2.7.0.2.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

1. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

2. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

stb.

3.2.12.2.7.0.3.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.4.

A gyártó hivatkozásai az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 3.1.4. szakaszának c) pontjában és 3.3.4. szakaszában előírt és az ENSZ EGB 49. sz. előírásának (Rev. 06) 9A. mellékletében a fedélzeti diagnosztikai rendszer jóváhagyásának céljaira meghatározott fedélzeti diagnosztikai dokumentációra

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.0.5.

Adott esetben a gyártó hivatkozása a fedélzeti diagnosztikával ellátott motorrendszer járműbe történő beépítésének dokumentációjára

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.2.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer által ellenőrzött összes alkatrész felsorolása és rendeltetésük (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.

Szöveges leírás (általános működési elvek) a következők tekintetében

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.

Szikragyújtású motor (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.1.

A katalizátor ellenőrzése (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.2.

Gyújtáshiba észlelése (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.3.

Az oxigénérzékelő ellenőrzése (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.1.4.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer által ellenőrzött egyéb alkatrészek

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.

Kompressziós gyújtású motorok (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.1.

A katalizátor ellenőrzése (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.2.

A részecskecsapda ellenőrzése (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.3.

Az elektronikusan szabályozott tüzelő-anyagrendszer ellenőrzése (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.4.

A NOx-mentesítő rendszer ellenőrzése (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.3.2.5.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer által ellenőrzött egyéb alkatrészek (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.4.

A hibajelző működésbe lépésének feltételei (meghatározott számú menetciklus vagy statisztikai módszer) (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.5.

Az összes használt fedélzeti diagnosztikai kimeneti kód és formátum felsorolása (magyarázattal együtt) (8)

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.6.5.

A fedélzeti diagnosztikai rendszer szabványos kommunikációs protokollja (8)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.7.

A gyártó hivatkozása az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 3.1.4. szakaszának d) pontjában és 3.3.4. szakaszában a jármű fedélzeti diagnosztikai rendszeréhez való hozzáférésre vonatkozó rendelkezések teljesítése céljából előírt, a fedélzeti diagnosztikai rendszerrel összefüggő adatokra, vagy

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.7.7.1.

A 3.2.12.2.7.7. pontban előírt gyártói hivatkozás helyett hivatkozás az ehhez a melléklethez csatolt dokumentumra, amely tartalmazza a következő táblázatot, a megadott példa szerint kitöltve:

Alkatrész – Hibakód – Ellenőrzési stratégia – Hibaészlelési kritériumok – A hibajelző bekapcsolási kritériumai – Másodlagos paraméterek – Előkondicionálás – Igazoló vizsgálat

SCR-katalizátor – P20EE – Az 1. és a 2. NOx-érzékelőtől jövő jelek – Az 1. és a 2. érzékelőtől jövő jelek közötti különbség – 2. ciklus – Fordulatszám, motorterhelés, katalizátor-hőmérséklet, a reagens aktivitása, a kipufogógáz tömegárama – egy OBD-vizsgálati ciklus (WHTC, melegindításos rész) – OBD-vizsgálati ciklus (WHTC, melegindításos rész)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.

Egyéb rendszer (leírás és működés)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.1.

A NOx-csökkentő megoldások helyes működését biztosító rendszerek

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.

Olyan motor, amelyben a használatkorlátozás állandó jelleggel ki van iktatva, a mentőalakulatok általi vagy a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők számára kialakított és gyártott járművekben való használatra: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.3.

A motorcsaládban a NOx-csökkentő megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma:

 

3.2.12.2.8.4.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben)

1. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

2. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …

stb.

3.2.12.2.8.5.

A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma, melyekbe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.6.

A reagens hatóanyag-tartalmának az a legalacsonyabb koncentrációja, amelynél a figyelmeztető rendszer még nem lép működésbe (CDmin) (térfogat%)

 

3.2.12.2.8.7.

Adott esetben a gyártó hivatkozása a NOx-csökkentő megoldások helyes működését biztosító rendszerek járműbe történő beépítésének dokumentációjára

 

 

 

 

 

 

 

3.2.17.

Nehézgépjárművek gázmotorjaival kapcsolatos külön információk (más kialakítású rendszerek esetén meg kell adni az egyenértékű információt)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.1.

Tüzelőanyag: LPG/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.

Nyomásszabályzó(k) vagy elpárologtató/nyomásszabályzó(k) (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.3.

A nyomáscsökkentő fokozatok száma

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.4.

Nyomás az utolsó fokozatban: minimum (kPa) – maximum (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.5.

A fő szabályozási pontok száma

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.6.

Az alapjárati beállítási pontok száma

 

 

 

 

 

 

3.2.17.2.7.

Típusjóváhagyási szám

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.

Tüzelőanyag-rendszer: keverőegység/gázbefúvás/folyadékbefecskendezés/közvetlen befecskendezés (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.1.

A keverék összetételének szabályozása

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.2.

A rendszer leírása és/vagy görbe és rajzok

 

 

 

 

 

 

3.2.17.3.3.

Típusjóváhagyási szám

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.

Keverőegység

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.1.

Szám

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.2.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.3.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.4.

Elhelyezkedés

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.5.

Beállítási lehetőségek

 

 

 

 

 

 

3.2.17.4.6.

Típusjóváhagyási szám

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.

Befecskendezés a szívócsőbe

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.1.

Befecskendezés: egypontos/többpontos (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.2.

Befecskendezés: folyamatos/szimultán időzített/szekvenciálisan időzített (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.

Befecskendező berendezés

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.3.

Beállítási lehetőségek

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.3.4.

Típusjóváhagyási szám

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.

Tüzelőanyag-tápszivattyú (amennyiben van)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.4.3.

Típusjóváhagyási szám

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.

Befecskendező(k)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.5.5.3.

Típusjóváhagyási szám

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.

Közvetlen befecskendezés

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.

Befecskendező szivattyú/nyomásszabályzó (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.3.

Befecskendezési idő

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.1.4.

Típusjóváhagyási szám

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.

Befecskendező(k)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.3.

Nyitási nyomás vagy jelleggörbe (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.6.2.4.

Típusjóváhagyási szám

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.

Motorvezérlő egység (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.3.

Beállítási lehetőségek

 

 

 

 

 

 

3.2.17.7.4.

Szoftverkalibrálási szám(ok)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.

Tüzelőanyag-specifikus alkatrészek (földgáz)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.

1. változat (kizárólag többféle, meghatározott összetételű tüzelőanyaggal üzemelő motorok jóváhagyása esetén)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.1.

Önműködően alkalmazkodó? Igen/Nem (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.0.2.

Földgáz-H/ földgáz-L/ földgáz-HL adott összetételéhez való kalibrálás(1)

LPG/földgáz-Ht/földgáz-Lt/földgáz-HLt adott összetételéhez való átalakítás (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.17.8.1.1.

metán (CH4) … alap (mól%)

etán (C2H6) … alap (mól%)

propán (C3H8) … alap (mól%)

bután (C4H10) … alap (mól%)

C5/C5+: … alap (mól%)

oxigén (O2)… alap (mól%)

semleges (N2, He stb.) … alap (mól%)

min. (mól%)

min. (mól%)

min. (mól%)

min. (mól%)

min. (mól%)

min. (mól%)

min. (mól%)

max. (mól%)

max. (mól%)

max. (mól%)

max. (mól%)

max. (mól%)

max. (mól%)

max. (mól%)

3.5.5.

Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás és korrekciós tényezők

 

 

 

 

 

 

3.5.5.1.

Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálat során („SFCWHSC”), az 5.3.3. pont szerint (g/kWh-ban kifejezve)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.

Korrigált tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálat során („SFCWHSC, corr”), az 5.3.3.1. pont szerint: … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.3.

A WHTC-vizsgálat városi részének korrekciós tényezője (a motor-előfeldolgozási eszköz eredménye alapján)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.4.

A WHTC-vizsgálat országúti részének korrekciós tényezője (a motor-előfeldolgozási eszköz eredménye alapján)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.5.

A WHTC-vizsgálat autópályán megtett részének korrekciós tényezője (a motor-előfeldolgozási eszköz eredménye alapján)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.6.

A hideg és meleg üzemállapoti kibocsátást kiegyenlítő tényező (a motor-előfeldolgozási eszköz eredménye alapján)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.7.

Korrekciós tényező olyan kipufogógáz-utókezelő rendszerrel ellátott motorokhoz, amelyeket rendszeresen regenerálnak (CFRegPer) (a motor-előfeldolgozási eszköz eredménye alapján)

 

 

 

 

 

 

3.5.5.8.

A szabványos NVC korrekciós tényezője (a motor-előfeldolgozási eszköz eredménye alapján)

 

 

 

 

 

 

3.6

A gyártó által megengedett hőmérséklet

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Hűtőrendszer

 

 

 

 

 

 

3.6.1.1.

Folyadékhűtés: legmagasabb kilépő hőmérséklet (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.

Léghűtés

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.1.

Vonatkoztatási pont

 

 

 

 

 

 

3.6.1.2.2.

Legmagasabb hőmérséklet a vonatkoztatási pontnál (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

A közbenső hűtő legnagyobb kilépő hőmérséklete (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

A kipufogógáz legmagasabb hőmérséklete a kipufogócsőnek (-csöveknek) a kipufogó-szívócső (-csövek) vagy a turbófeltöltő külső peremével (peremeivel) szomszédos pontján (K)

 

 

 

 

 

 

3.6.4.

A tüzelőanyag hőmérséklete: legalacsonyabb (K) – legmagasabb (K)

Dízelmotorok esetében a befecskendezőszivattyú bemeneténél, gázüzemű motorok esetében a nyomásszabályzó végfokozatánál

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

A kenőanyag hőmérséklete

Legalacsonyabb (K) – legmagasabb (K)

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Kenési rendszer

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

A rendszer leírása

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

A kenőanyagtartály helye

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Adagolórendszer (szivattyúval/a szívócsőbe való befecskendezéssel/ tüzelőanyaggal összekeverve stb.) (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Kenőanyag-szivattyú

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

3.8.3.

Tüzelőanyagba keverve

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Százalék

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Olajhűtő: Van/Nincs (1)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.

Rajz(ok)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.1.

Gyártmány(ok)

 

 

 

 

 

 

3.8.4.1.2.

Típus(ok)

 

 

 

 

 

 

Megjegyzések:

(1)

A nem kívánt rész törlendő (bizonyos esetekben semmit nem kell törölni, ha egynél több lehetőség is alkalmazható).

(3)

Ezt az adatot a legközelebbi tizedmilliméterre kell kerekíteni.

(4)

Ezt az értéket ki kell számolni és a legközelebbi cm3-re kell kerekíteni.

(5)

Adja meg a tűrést.

(6)

A 85. számú előírás követelményeknek megfelelően meghatározva.

(7)

Kérjük, adja meg az egyes változatok felső és alsó értékeit.

(8)

Dokumentálni kell, ha a fedélzeti diagnosztikai rendszer szerint csak egy motorcsalád létezik, és amennyiben még nincs dokumentálva a függelék 1. részének 3.2.12.2.7.0.4. sorában említett dokumentációcsomag(ok)ban.

Függelék az adatközlő laphoz

Információk a vizsgálati feltételekről

1.   Gyújtógyertyák

1.1.   Gyártmány

1.2.   Típus

1.3.   A gyújtógyertya hézaga

2.   Gyújtótekercs

2.1.   Gyártmány

2.2.   Típus

3.   A használt kenőanyag

3.1.   Gyártmány

3.2.   Típus (az olaj százalékos aránya a keverékben, ha a kenőanyag a tüzelőanyaghoz van keverve)

3.3.   A kenőanyagra vonatkozó előírások

4.   A használt vizsgálati tüzelőanyag

4.1.   Tüzelőanyag típusa (az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet V. mellékletének 6.1.9. pontjával összhangban)

4.2.   A használt tüzelőanyag egyedi azonosító száma (gyártási tétel száma)

4.3.   Nettó fűtőérték (NCV) (az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet V. mellékletének 6.1.8. pontjával összhangban)

5.   A motor által hajtott berendezések

5.1.   A segédberendezések/berendezések által felvett teljesítményt csak akkor kell meghatározni,

a)

ha a motor működéséhez szükséges segédberendezések/berendezések nincsenek a motorra szerelve, és/vagy

b)

ha a motor működéséhez nem szükséges segédberendezések/berendezések vannak a motorra szerelve.

Megjegyzés:

a kibocsátásvizsgálatok és a teljesítményvizsgálatok esetében eltérő előírások vonatkoznak a motor által hajtott segédberendezésekre.

5.2.   Felsorolás és azonosító adatok

5.3.   A kibocsátásméréshez tartozó fordulatszámon felvett teljesítmény

1. táblázat

A kibocsátásméréshez tartozó fordulatszámon felvett teljesítmény

Berendezés

 

 

Alapjárat

Alacsony fordulatszám

Magas fordulatszám

Preferált fordulatszám (2)

n95h

Pa

Az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6. függeléke szerint szükséges (segéd)berendezések

 

 

 

 

 

Pb

Az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6. függeléke szerint nem szükséges (segéd)berendezések

 

 

 

 

 

5.4.   Az e melléklet 5. függeléke szerint meghatározott ventilátorállandó (adott esetben)

5.4.1.   Cavg-fan (adott esetben)

5.4.2.   Cind-fan (adott esetben)

2. táblázat

A ventilátorállandó (Cind-fan) értéke különböző fordulatszámok esetében

Érték

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

fordulatszám

fordulatszám

fordulatszám

fordulatszám

fordulatszám

fordulatszám

fordulatszám

fordulatszám

fordulatszám

fordulatszám

fordulatszám [ford./perc]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ventilátorállandó (Cind-fan,i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   A motor teljesítménye (a gyártó közlése alapján)

6.1.   Az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. melléklete szerinti kibocsátásmérésekhez tartozó vizsgálati fordulatszámok (1)

Alacsony fordulatszám (nlo)

… ford./perc

Magas fordulatszám (nhi)

… ford./perc

Alapjárati fordulatszám

… ford./perc

Preferált fordulatszám

… ford./perc

n95h

… ford./perc

6.2   A 85. sz. előírás szerinti teljesítményvizsgálathoz megadott értékek

6.2.1.

Alapjárati fordulatszám

… ford./perc

6.2.2.

A teljes terheléshez tartozó legnagyobb fordulatszám

… ford./perc

6.2.3.

Legnagyobb teljesítmény

… kW

6.2.4.

A legnagyobb nyomatékhoz tartozó fordulatszám

… ford./perc

6.2.5.

A legnagyobb nyomaték

… Nm


(1)  Meg kell adni a tűrést; a gyártó által megadott érték ± 3 %-os tartományában kell maradnia.

3. függelék

A CO2-motorcsalád

1.   A CO2-motorcsaládot meghatározó paraméterek

A gyártó által meghatározott CO2-motorcsaládnak meg kell felelnie az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 5.2.3. szakaszával összhangban megállapított tagsági kritériumoknak. Egy CO2-motorcsalád állhat egyetlen motorból.

E tagsági kritériumokon túlmenően a gyártó által meghatározott CO2-motorcsalád meg kell, hogy feleljen az e függelék 1.1–1.9. pontjában felsorolt tagsági kritériumoknak is.

A lent felsorolt paraméterek mellett a gyártó további kritériumokat is bevezethet korlátozottabb méretű motorcsaládok meghatározása céljából. Ezek a paraméterek nem feltétlenül befolyásolják a tüzelőanyag-fogyasztási szinteket.

1.1.   Égés szempontjából releváns geometriai adatok

1.1.1.   Hengerenkénti lökettérfogat

1.1.2.   A hengerek száma

1.1.3.   Furatra és löketre vonatkozó adatok

1.1.4.   Az égéskamra geometriája és a sűrítési arány

1.1.5.   Szelepátmérő és a nyílás geometriája

1.1.6.   Tüzelőanyag-befecskendezők (kialakítás és elhelyezkedés)

1.1.7.   A hengerfej kialakítása

1.1.8.   A dugattyú és a dugattyúgyűrűk kialakítása

1.2.   A légkezelés szempontjából releváns alkatrészek

1.2.1.   A levegőfeltöltő berendezések típusa (feltöltéshatároló szelep, változó geometriájú turbófeltöltő, kétlépcsős, egyéb) és termodinamikai jellemzői

1.2.2.   Feltöltőlevegő-hűtési koncepció

1.2.3.   Szelepvezérlési koncepció (fix, részben rugalmas, rugalmas)

1.2.4.   Kipufogógáz-visszavezetési koncepció (hűtetlen/hűtött, magas/alacsony nyomás, EGR-szabályozás)

1.3.   Befecskendező rendszer

1.4.   A (segéd)berendezések meghajtásának koncepciója (mechanikusan, elektromosan, egyéb)

1.5.   Hulladékhő-visszanyerés (van/nincs, koncepció és rendszer)

1.6.   Utókezelő berendezés

1.6.1.   A reagensadagoló rendszer jellemzői (reagens és adagolási koncepció)

1.6.2.   Katalizátor és dízel részecskeszűrő (elrendezés, anyag és bevonat)

1.6.3.   Szénhidrogén-adagoló rendszer jellemzői (kialakítása és adagolási koncepció)

1.7.   A teljes terhelés jelleggörbéje

1.7.1.   A CO2-alapmotor 4.3.1. ponttal összhangban meghatározott teljes terhelési jelleggörbéjének egyes fordulatszámaira vonatkozó nyomatékértékeknek el kell érniük vagy meg kell haladniuk az ugyanazon CO2-motorcsaládon belüli összes többi motor ugyanazon fordulatszámon mért nyomatékértékét a teljes rögzített fordulatszám-tartományban.

1.7.2.   A CO2-motorcsaládon belül a legkisebb névleges teljesítménnyel rendelkező motor 4.3.1. ponttal összhangban meghatározott teljes terhelési jelleggörbéjének egyes fordulatszámaira vonatkozó nyomatékértékek nem haladhatják meg az ugyanazon CO2-motorcsaládon belüli egyetlen más motor ugyanazon fordulatszámon mért nyomatékértékét sem a teljes rögzített fordulatszám-tartományban.

1.8.   Jellegzetes vizsgálati fordulatszámok

1.8.1.   A CO2-alapmotornak a gyártó által az e melléklet 2. függelékében szereplő adatközlő lapon a tanúsítás iránti kérelemkor bejelentett alapjárati fordulatszáma (nidle) nem haladhatja meg az ugyanazon CO2-motorcsaládon belüli egyetlen más motor alapjárati fordulatszámát sem.

1.8.2.   A CO2-motorcsaládon belül a CO2-alapmotoron kívüli egyetlen motornak a 4.3.1. pont szerint rögzített teljes terhelési jelleggörbe alapján, a jellegzetes fordulatszámoknak az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 7.4.6. szakasza szerinti fogalommeghatározásai alkalmazásával meghatározott fordulatszáma (n95h) sem térhet el a CO2-alapmotor fordulatszámától (n95h) több mint ±3 %-kal.

1.8.3.   A CO2-motorcsaládon belül a CO2-alapmotoron kívüli egyetlen motornak a 4.3.1. pont szerint rögzített teljes terhelési jelleggörbe alapján, a 4.3.5.2.1. pont szerinti fogalommeghatározások alkalmazásával meghatározott fordulatszáma (n57) sem térhet el a CO2-alapmotor fordulatszámától (n57) több mint ±3 %-kal.

1.9.   A tüzelőanyag-fogyasztási jelleggörbén lévő adatpontok minimális száma

1.9.1.   Az ugyanazon CO2-motorcsaládon belüli valamennyi motor esetében a tüzelőanyag-fogyasztási jelleggörbén legalább 54 jelleggörbe felvételére szolgáló adatpontnak kell szerepelnie, amelyek a motor 4.3.1. pont szerint meghatározott teljes terhelési jelleggörbéje alatt helyezkednek el.

2.   A CO2-alapmotor kiválasztása

A CO2-motorcsalád CO2-alapmotorját a következő kritériumok szerint kell kiválasztani:

2.1.   A CO2-motorcsaládon belüli összes motor közül a legnagyobb a névleges teljesítménye.

4. függelék

A CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságok megfelelősége

1.   Általános rendelkezések

1.1.   A CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságok megfelelőségét az e melléklet 1. függelékében szereplő tanúsítványokban foglalt leírás, illetve az e melléklet 2. függelékében meghatározott adatközlő lapban szereplő leírás alapján kell ellenőrizni.

1.2.   Amennyiben egy motor tanúsítványának egy vagy több kiterjesztése van, a vizsgálatokat a szóban forgó kiterjesztésre vonatkozó információs csomagban leírt motorokon kell elvégezni.

1.3.   Valamennyi vizsgált motornak az e függelék 3. pontja szerinti kiválasztási kritériumoknak megfelelő gyártási sorozatból kell származnia.

1.4.   A vizsgálatokat a megfelelő, kereskedelmi forgalomban lévő tüzelőanyagokkal lehet elvégezni. A gyártó kérésére azonban a 3.2. pontban előírt referencia-tüzelőanyagok is használhatók.

1.5.   Ha a gázmotorok (földgáz, LPG) CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai megfelelőségének vizsgálatát kereskedelmi forgalomban lévő tüzelőanyagokkal végzik, a motor gyártójának igazolnia kell a jóváhagyó hatóság felé a gáznemű tüzelőanyag összetételének megfelelő meghatározását az NCV e függelék 4. pontja szerinti, a helyes műszaki megítélésen alapuló meghatározásához.

2.   A vizsgálandó motorok és a CO2-motorcsaládok száma

2.1.   Az elmúlt termelési évben, e rendelet hatálya alatt gyártott összes motor 0,05 százaléka jelenti azt az alapot, amelyből le kell vezetni azoknak a CO2-motorcsaládoknak, és ezeken a CO2-motorcsaládokon belül azoknak a motoroknak a számát, amelyeket évente vizsgálni kell a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságok megfelelőségének ellenőrzése érdekében. Az érintett motorok 0,05 százalékára kapott adatot a legközelebbi egész számra kell kerekíteni. Ezt az eredményt nCOP,base-nek kell nevezni.

2.2.   A 2.1. pont rendelkezései ellenére az nCOP,base minimális száma 30 kell, hogy legyen.

2.3.   Az e függelék 2.1. és 2.2. pontjával összhangban az nCOP,base-re meghatározott eredményt 10-zel el kell osztani, majd az eredményt a legközelebbi egész számra kerekíteni annak érdekében, hogy meghatározzuk az évente vizsgálandó CO2-motorcsaládok számát (nCOP,fam), a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságok megfelelőségének ellenőrzése érdekében.

2.4.   Abban az esetben, ha a gyártó kevesebb CO2-motorcsaláddal rendelkezik, mint a 2.3. pont szerint meghatározott nCOP,fam, a vizsgálandó CO2-motorcsaládok számát (nCOP,fam) a gyártó összes CO2-motorcsaládjának számában kell megállapítani.

3.   A vizsgálandó CO2-motorcsaládok kiválasztása

A vizsgálandó CO2-motorcsaládok e függelék 2. pontjának megfelelően meghatározott számától függően az első két CO2-motorcsalád az kell, hogy legyen, amelynek a legmagasabb a termelési volumene.

A vizsgálandó CO2-motorcsaládok fennmaradó számát véletlenszerűen kell kiválasztani az összes meglévő CO2-motorcsaládból. Ezt a gyártó és a jóváhagyó hatóság közös megállapodással határozzák meg.

4.   Végrehajtandó vizsgálati menet

Az egyes CO2-motorcsaládokon belül vizsgálandó motorok minimális számát (nCOP,min) úgy kell meghatározni, hogy az nCOP,base 2. pont szerint meghatározott értékét elosztják az nCOP,fam 2. pont szerint meghatározott értékével. Ha az nCOP,min-re így kapott érték kisebb mint 4, akkor ezt 4-re kell állítani.

Az e függelék 3. pontjának megfelelően meghatározott CO2-motorcsaládok mindegyikénél e családokon belül minimálisan nCOP,min számú motort kell vizsgálni ahhoz, hogy az e függelék 9. pontjának megfelelően elfogadó döntés születhessen.

Az egy CO2-motorcsaládon belül végrehajtandó vizsgálati menetek számát véletlenszerűen kell hozzárendelni az adott CO2-család különböző motorjaihoz. Ezt a hozzárendelést a gyártó és a jóváhagyó hatóság közös megállapodással határozzák meg.

A CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságok megfelelőségét a motoroknak a 4.3.4. pont szerinti WHSC-vizsgálat során történő vizsgálatával kell ellenőrizni.

Az e mellékletben a tanúsítási vizsgálatra meghatározott valamennyi peremfeltételt alkalmazni kell, kivéve a következőket:

1.

Az e melléklet 3.1.1. pontja szerinti laboratóriumi vizsgálati feltételek. A 3.1.1. pont szerinti feltételek ajánlottak, de nem kötelezőek. Bizonyos környezeti körülmények között eltérések fordulhatnak elő a vizsgálati helyszínen, amelyeket a helyes műszaki megítélés segítségével kell minimalizálni.

2.

Abban az esetben, ha az e melléklet 3.2. pontja szerinti B7 típusú (dízel/kompressziós gyújtás) referencia-tüzelőanyagot használnak, az NCV e melléklet 3.2. pontja szerinti meghatározása nem szükséges.

3.

Abban az esetben, ha kereskedelmi forgalomban kapható, illetve a B7-től (dízel/kompressziós gyújtás) eltérő típusú referencia-tüzelőanyagot használnak, a tüzelőanyag NCV-értékét az e melléklet 1. táblázatában meghatározott alkalmazandó szabványoknak megfelelően kell meghatározni. A gázüzemű motorok kivételével az NCV-mérést csak egyetlen, a motor gyártójától független laboratóriumban kell elvégezni, az e melléklet 3.2. pontjában előírt két laboratórium helyett. A gáznemű referencia-tüzelőanyagokra (G25, LPG, „B” tüzelőanyag) vonatkozó NCV értéket az e melléklet 1. táblázatában szereplő alkalmazandó szabványok szerint kell kiszámítani a gáznemű referencia-tüzelőanyag szállítója által benyújtott tüzelőanyag-elemzés alapján.

4.

A kenőolajnak a motor gyártása során betöltöttnek kell lennie, és ez nem módosítható a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságok megfelelőségének vizsgálata során.

5.   Újonnan gyártott motorok bejáratása

5.1.   A vizsgálatokat újonnan gyártott motorokon kell elvégezni, amelyek olyan gyártási sorozatból származnak, amelyek bejáratási ideje legfeljebb 15 óra azt megelőzően, hogy a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsított tulajdonságok megfelelőségének ellenőrzését célzó vizsgálati menet e függelék 4. pontja szerinti megkezdődik.

5.2.   A gyártó kérésére a vizsgálatokat olyan motorokon is el lehet végezni, amelyeket legfeljebb 125 órán keresztül járattak be. Ebben az esetben a bejáratást a gyártó végzi el, aki semmilyen beállítást nem változtat meg ezeken a motorokon.

5.3.   Ha a gyártó kéri, hogy e függelék 5.2. pontja szerint történjen a bejáratás, akkor az a következőkön végezhető el:

a.

minden vizsgálandó motoron;

b.

újonnan gyártott motoron úgy, hogy egy változási együtthatót is meghatároz az alábbiak szerint:

A.

A fajlagos tüzelőanyag-fogyasztást a WHSC-vizsgálat során egyszer kell mérni az újonnan gyártott, legfeljebb 15 órás bejáratási idejű motoron e függelék 5.1. pontjával összhangban, a második vizsgálatban pedig az e függelék 5.2. pontjában meghatározott maximális 125 óra letelte előtt, az első vizsgált motoron.

B.

Mindkét vizsgálat esetében a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás értékét az e függelék 7.2. és 7.3. pontja szerinti korrigált értékre kell kiigazítani, a két vizsgálat során használt megfelelő tüzelőanyag tekintetében.

C.

A tüzelőanyag-fogyasztás változási együtthatóját úgy kell kiszámítani, hogy a második vizsgálat korrigált fajlagos tüzelőanyag-fogyasztását elosztják az első vizsgálat korrigált fajlagos tüzelőanyag-fogyasztásával. A változási együttható értéke lehet egynél kisebb.

5.4.   Ha az e függelék 5.3. b) pontjában meghatározott rendelkezések alkalmazandók, a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságok megfelelősége vizsgálatának céljából a későbbiekben kiválasztott motorokat nem lehet bejáratásnak alávetni, hanem azoknak a WHSC-vizsgálat során, az e függelék 5.1. pontja szerinti, újonnan gyártott, legfeljebb 15 órás bejárási idejű motorokon meghatározott fajlagos tüzelőanyag-fogyasztását meg kell szorozni a változási együtthatóval.

5.5.   Az e függelék 5.4. pontjában leírt esetben a WHSC-vizsgálat alatt a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztásra a következő értékeket kell figyelembe venni:

a.

a változási együttható meghatározásához használt, az e függelék 5.3. b) pontja szerinti motor esetében a második vizsgálat értéke;

b.

a többi motor esetében az e függelék 5.1. pontja szerinti, újonnan gyártott, legfeljebb 15 órás bejárási idejű motoroknál meghatározott értékek, szorozva az e függelék 5.3. b) pontjának C) alpontja szerint meghatározott változási együtthatóval.

5.6.   Az e függelék 5.2–5.5. pontja szerinti bejáratási eljárás helyett a gyártó kérésére egy 0,99-es általános változási együttható használható. Ebben az esetben az e függelék 5.1. pontjával összhangban, az újonnan gyártott, legfeljebb 15 órás bejáratási idejű motorra meghatározott WHSC-vizsgálat alatti fajlagos tüzelőanyag-fogyasztást meg kell szorozni a 0,99-es általános változási együtthatóval.

5.7.   Ha az e függelék 5.3. b) pontja szerinti változási együtthatót az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 5.2.3. és 5.2.4. szakasza szerinti motorcsalád alapmotorja segítségével határozták meg, ez az ugyanazon motorcsaládba tartozó bármely CO2-motorcsalád valamennyi tagjára átvihető az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 5.2.3. szakaszával összhangban.

6.   A CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsított tulajdonságok megfelelőségének vizsgálatára szolgáló célérték

A CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsított tulajdonságok megfelelőségének vizsgálatára szolgáló célérték a WHSC-vizsgálat alatti korrigált fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás (SFCWHSC,corr, g/kWh-ban kifejezve), amelyet az 5.3.3. ponttal összhangban határoztak meg, és az adatközlő lapon az e melléklet 2. függelékében az adott vizsgált motor tekintetében meghatározott tanúsítványok részeként dokumentáltak.

7.   A CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsított tulajdonságok megfelelőségének vizsgálatára szolgáló tényleges érték

7.1.   A WHSC-vizsgálat alatti fajlagos tüzelőanyag-fogyasztást (SFCWHSC) e melléklet 5.3.3. pontjával összhangban kell meghatározni, az e függelék 4. pontjának megfelelően végrehajtott vizsgálati menetek alapján. A gyártó kérésére a meghatározott fajlagos tüzelőanyag-fogyasztási értéket az e függelék 5.3–5.6. pontjában meghatározott rendelkezések alkalmazásával módosítani kell.

7.2.   Ha a vizsgálathoz az e függelék 1.4. pontjának megfelelően kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagot használtak, az e függelék 7.1. pontjában meghatározott, WHSC-vizsgálat alatti fajlagos tüzelőanyag-fogyasztást (SFCWHSC) e melléklet 5.3.3.1. pontjának megfelelően egy korrigált értékre (SFCWHSC,corr) kell helyesbíteni.

7.3.   Ha a vizsgálathoz e függelék 1.4. pontjával összhangban referencia-tüzelőanyagot használtak, az e melléklet 5.3.3.2. pontjában meghatározott különleges rendelkezéseket kell alkalmazni az e függelék 7.1. pontjában meghatározott értékre.

7.4.   A 4. ponttal összhangban a WHSC-vizsgálat során mért gáz-halmazállapotú és szilárd szennyezőanyag-kibocsátást ki kell igazítani az adott motorra az 582/2011/EU bizottsági rendelet szerint megadott EK-típusbizonyítvány kiegészítésében rögzített megfelelő romlási tényezők alkalmazásával.

8.   Az egyetlen vizsgálat megfelelőségére vonatkozó határérték

Dízelmotorok esetében az egyetlen vizsgált motor megfelelőségének értékelésére szolgáló határértékek a 6. pontnak megfelelően meghatározott célérték +3 százalékpontnak felelnek meg.

A gázmotorok esetében az egyetlen vizsgált motor megfelelőségének értékelésére szolgáló határértékek a 6. pontnak megfelelően meghatározott célérték +4 százalékpontnak felelnek meg.

9.   A CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsított tulajdonságok megfelelőségének vizsgálata

9.1.   A WHSC-vizsgálat alatt az e függelék 7.4. pontja szerint meghatározott kibocsátási vizsgálati eredményeknek meg kell felelniük az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében meghatározott alkalmazandó határértékeknek valamennyi gáz-halmazállapotú szennyezőanyag esetében – az ammóniát kivéve –, ellenkező esetben a vizsgálatot érvénytelennek kell tekinteni a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsított tulajdonságok megfelelőségének vizsgálata tekintetében.

9.2.   Az e függelék 4. pontjával összhangban vizsgált egyetlen motor egyetlen vizsgálatát nem megfelelőnek kell tekinteni, ha az e függelék 7. pontja szerinti tényleges érték magasabb, mint az e függelék 8. pontjával összhangban meghatározott határértékek.

9.3.   Az e függelék 4. pontjának megfelelően egy CO2-családon belül vizsgált motorok aktuális mintaméretének nagyságához meg kell határozni az n-edik vizsgálatnál az e függelék 9.2. pontja szerint nem megfelelő vizsgálatok kumulált számának számszerűsítésére szolgáló vizsgálati statisztikát.

a.

Ha az n-edik vizsgálatnál a nem megfelelő vizsgálati eredmények e függelék 9.3. pontjával összhangban meghatározott kumulatív száma kisebb, mint az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 3. függelékének 4. táblázatában a mintanagyságra vonatkozóan szereplő elfogadási küszöbérték, vagy egyenlő azzal, akkor elfogadó döntés születik.