EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1981

A Bizottság (EU) 2017/1981 rendelete (2017. október 31.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a hús szállítása közbeni hőmérsékleti feltételek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/7228

OJ L 285, 1.11.2017, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1981/oj

1.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 285/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1981 RENDELETE

(2017. október 31.)

a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a hús szállítása közbeni hőmérsékleti feltételek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésének d) és e) pontjára,

mivel:

(1)

A 853/2004/EK rendelet különleges higiéniai szabályokat állapít meg az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan az élelmiszeripari vállalkozók számára. Az említett rendelet előírja, hogy az élelmiszeripari vállalkozóknak biztosítaniuk kell a hús szállítása előtt és közben a különleges hőmérsékleti előírások betartását.

(2)

Eltérő egyedi rendelkezések hiányában, az említett rendelet III. mellékletével összhangban a háziasított patás állatok húsát – a belsőségek kivételével – közvetlenül az állatok levágását követő vizsgálat után legfeljebb 7 °C-os maghőmérsékletre kell hűteni olyan hűtési görbe mentén, amely biztosítja a hőmérséklet folyamatos csökkenését. Ezt a folyamatot a vágóhíd hűtőkamráiban a szállítás megkezdése előtt kell végrehajtani.

(3)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) biológiai veszélyekkel foglalkozó tudományos testülete 2014. március 6-án elfogadta a kizárólag a háziasított patás állatok húsára vonatkozó, a hús tárolása és szállítása során a hűtési lánc fenntartásával kapcsolatos közegészségügyi kockázatokról szóló tudományos szakvéleménye (2) 1. részét. A tudományos szakvélemény megállapítja, hogy mivel a legtöbb bakteriális fertőzés az állati test felszínén keletkezik, a felszíni hőmérséklet a baktériumok szaporodásának megfelelő mutatója. Emellett megadja a berakodásakor a hasított test legnagyobb felületi hőmérsékletének, valamint a maximális hűtési és szállítási időknek olyan kombinációit is, amelyek a kórokozók (az élelmiszer okozta betegségeket előidéző mikroorganizmusok) legfeljebb olyan mértékű szaporodását eredményezik, mint amekkora a vágóhídon a legfeljebb 7 °C-os maghőmérsékletre hűtött állati testek esetében tapasztalható.

(4)

2016. június 8-án az EFSA további tudományos szakvéleményt (3) fogadott el az állagromlást okozó baktériumok a hús tárolása és szállítása során való szaporodásáról. Az említett szakvélemény megállapította, hogy bizonyos állagromlást okozó baktériumok (olyan baktériumok, amelyek nem feltétlenül okoznak betegséget, de az állagromlás miatt emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik a húst), különösen az Pseudomonas spp. – az állagromlást okozó baktériumokkal való kezdeti szennyeződés mértékétől, valamint a hőmérsékleti viszonyoktól függően – gyorsabban érhetnek el kritikus szinteket, mint a kórokozók.

(5)

A 2073/2005/EK bizottsági rendelet (4) értelmében az élelmiszeripari vállalkozók rutinszerűen értékelik az aerob telepek számát. Az eredmény a húson jelen lévő bármely állagromlást okozó baktérium koncentrációja felső határának mutatójaként használható.

(6)

Az EFSA szakvéleménye alapján és figyelembe véve a rendelkezésre álló értékelési eszközöket, lehetőség van alternatív, rugalmasabb megközelítések bevezetésére a friss hús szállítása során előírt hőmérsékleti feltételek terén – különös tekintettel a fokozott közegészségügyi kockázattal nem járó állati testekre vagy nagyobb darabokra –, azonban nem lehet eltérni attól az alapelvtől, hogy az ilyen húst a hőmérséklet folyamatos csökkentésével 7 °C-ra kell hűteni. Ez a fokozott rugalmasság lehetővé tenné, hogy a hús a vágás után gyorsabban eljusson a fogyasztóhoz, ezáltal elősegítve a friss hús Unión belüli kereskedelemét.

(7)

Míg az alternatív megközelítések a hús felszíni hőmérsékletén és a szállítás közbeni léghőmérsékleten alapulnak, a hőmérsékletnek a jelenlegi rendelkezések szerint kötelező folyamatos csökkentése megköveteli a testhőmérséklet egy részének még a nagy távolságra történő szállítás előtti elvonását. A testhőmérséklet jelentős arányú garantált elvonásához meg kell állapítani azt a maghőmérsékletet, amelyre az állati testeket és a nagyobb darabokat a szállítás előtt le kell hűteni.

(8)

A 853/2004/EK rendelet arról is rendelkezik, hogy egyedi termékek esetében különleges feltételek mellett eltérést kell biztosítani a húsnak a szállítás előtt 7 °C-ra történő hűtésére vonatkozó kötelezettségtől. Az eltéréssel való visszaélés elkerülése érdekében helyénvaló egyértelművé tenni, hogy az eltérés csak akkor megengedett, ha azt technológiai okok indokolják, például ha a 7 °C-ra történő lehűtés esetleg nem járul hozzá a termék higiéniai és technikai szempontból legmegfelelőbb feldolgozásához.

(9)

A 853/2004/EK rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 853/2004/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. szakasz VII. fejezetének 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A húsnak a szállítás előtt el kell érnie az 1. pontban meghatározott hőmérsékletet, és azon a hőmérsékleten kell maradnia a szállítás során.

Ugyanakkor az alábbi a) és b) pont alkalmazandó.

a)

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy rendelkezik, az egyedi termékek előállítása céljából a hús még az előtt szállítható, hogy a hús hőmérséklete elérné az 1. pontban meghatározott értéket, feltéve, hogy

i.

a szállításra a hús származási és rendeltetési helye szerinti, hatáskörrel rendelkező hatóságok által az egyik létesítményből a másikba történő szállításra vonatkozóan meghatározott követelményekkel összhangban kerül sor;

ii.

a hús azonnal elhagyja a vágóhidat vagy az azzal egy telephelyen lévő darabolóüzemet, és a szállítás két óránál többet nem vesz igénybe;

valamint

iii.

ha az ilyen szállítást technológiai okok indokolják.

b)

A juh-, a kecske-, a szarvasmarha- és a sertésfélék állati testének, fél állati testének, negyed állati testének vagy nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testének szállítását azt megelőzően meg lehet kezdeni, hogy a hús hőmérséklete elérné az 1. pontban meghatározott értéket, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

i.

a hőmérsékletet a HACCP-elveken alapuló eljárások keretében ellenőrzik és rögzítik;

ii.

az állati testeket, fél állati testeket, negyed állati testeket és nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testeket feladó és szállító élelmiszeripari vállalkozók az indulási helyen az eltérés igénybevételére vonatkozó írásos engedélyt kaptak a hatáskörrel rendelkező hatóságtól;

iii.

az állati testeket, fél állati testeket, negyed állati testeket és nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testeket szállító jármű rendelkezik olyan berendezéssel, amely oly módon ellenőrzi és rögzíti azt a léghőmérsékletet, amelynek az állati testek, fél állati testek, negyed állati testek és nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testek ki vannak téve, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok ellenőrizni tudják a viii. pontban az idő és hőmérséklet tekintetében meghatározott követelményeknek való megfelelést;

iv.

az állati testeket, fél állati testeket, negyed állati testeket és nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testeket szállító jármű szállítmányonként csak egy vágóhídról gyűjti össze a húst;

v.

az ezen eltérés hatálya alá tartozó állati testeknek, fél állati testeknek, negyed állati testeknek és nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testeknek a szállítás megkezdésekor 15 fokos maghőmérsékletűnek kell lenniük, amennyiben az 1. pontban meghatározott hőmérsékleti követelménynek megfelelő (vagyis 7 fokos) állati testekkel, fél állati testekkel, negyed állati testekkel vagy nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testekkel egy légtérben szállítják őket;

vi.

a szállítmányt az élelmiszeripari vállalkozó nyilatkozata kíséri; a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a berakodást megelőző hűtés időtartamát, az állati testek, fél állati testek, negyed állati testek és nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testek berakodásának kezdő időpontját, a felszíni hőmérsékletet a berakodás kezdetének időpontjában, a levegő azon maximális hőmérsékletét a szállítás alatt, amelynek az állati testek, fél állati testek, negyed állati testek vagy nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testek ki lehetnek téve, a megengedett maximális szállítási időt, az engedélyezés időpontját és az eltérést engedélyező, hatáskörrel rendelkező hatóság nevét;

vii.

a rendeltetési hely szerinti élelmiszeripari vállalkozónak még az előtt értesítenie kell a hatáskörrel rendelkező hatóságot, mielőtt beérkezik hozzá a szállítást megelőzően az 1. pontban meghatározott hőmérsékletet el nem érő állati testek, fél állati testek, negyed állati testek vagy nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testek első szállítmánya;

viii.

az ilyen húsok szállítása a következő paramétereknek megfelelően történik:

Legfeljebb hat órás szállítási idő (5) esetén:

Faj

A hús felszíni hőmérséklete (2)

A felszíni hőmérsékletre való hűtés maximális ideje (3)

A szállítás alatt a levegő maximális hőmérséklete (4)

Az állati testen található aerob telepek számának napi maximális átlaga (5)

Juh- és kecskefélék

7 °C

8 óra

6 °C

log10 3,5 CFU/cm2

Szarvasmarhafélék

20 óra

log10 3,5 CFU/cm2

Sertések

16 óra

log10 4 CFU/cm2

Legfeljebb harminc órás szállítási idő (5) esetén:

Faj

A hús felszíni hőmérséklete (2)

A felszíni hőmérsékletre való hűtés maximális ideje (3)

Maghőmérséklet (6)

A szállítás alatt a levegő maximális hőmérséklete (4)

Az állati testen található aerob telepek számának napi maximális átlaga (5)

Sertések

7 °C

16 óra

15 °C

6 °C

log10 4 CFU/cm2

Legfeljebb hatvan órás szállítási idő (5) esetén:

Faj

A hús felszíni hőmérséklete (2)

A felszíni hőmérsékletre való hűtés maximális ideje (3)

Maghőmérséklet (6)

A szállítás alatt a levegő maximális hőmérséklete (4)

Az állati testen található aerob telepek számának napi maximális átlaga (5)

Juh- és kecskefélék

4 °C

12 óra

15 °C

3 °C

log10 3 CFU/cm2

Szarvasmarhafélék

24 óra

2.

Az I. szakasz V. fejezete a következő 5. ponttal egészül ki:

„5.

Az állati testeket, fél állati testeket, negyed állati testeket és nagykereskedelmi értékesítés céljából legfeljebb három részre darabolt fél állati testeket ki lehet csontozni és fel lehet darabolni, mielőtt elérnék a 2. pont b) alpontjában említett hőmérsékletet, amennyiben szállításuk az I. szakasz VII. fejezete 3. pontjának b) alpontjában meghatározott eltérés hatálya alá tartozott. Ebben az esetben a darabolás és kicsontozás teljes folyamata alatt a levegőnek olyan hőmérsékletűnek kell lennie, amely biztosítja a hús hőmérsékletének folyamatos csökkenését. A feldarabolást és adott esetben a csomagolást követően a húst a 2. pont b) alpontjában említett hőmérsékletre kell hűteni, amennyiben hőmérséklete meghaladja ezt az értéket.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(3):3601 [81 oldal].

(3)  EFSA Journal 2016; 14(6):4523 [38 oldal].

(4)  A Bizottság 2073/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.).

(5)  A hús járműbe való berakodásának kezdetétől a kirakodás befejezéséig megengedett maximális idő. A hús járműbe való berakodásának elhalasztása túllépheti a hús meghatározott felszíni hőmérsékletre való lehűtésére megadott maximális időt. Ebben az esetben az engedélyezett maximális szállítási idő a berakodási idő elhalasztásának mértékével csökken. A rendeltetés szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága korlátozhatja a kézbesítési pontok számát.

(2)  A berakodásnál és azt követően engedélyezett, az állati testek, fél állati testek, negyed állati testek vagy nagykereskedelmi értékesítés céljából három részre darabolt fél állati testek legvastagabb részén mért maximális felszíni hőmérséklet.

(3)  Az állat leölése és a berakodás során engedélyezett maximális felszíni hőmérséklet elérése között engedélyezett maximális idő.

(4)  Az a maximális léghőmérséklet, amelynek a hús a berakodás kezdetétől a szállítás teljes időtartalma alatt ki lehet téve.

(5)  A vágóhídon a releváns fajok állati testei esetében engedélyezett, az állati testen található aerob telepek számának 10 hetes mozgóablak alkalmazásával számított napi maximális átlaga, amelyet az üzemeltető a hatáskörrel rendelkező hatóság számára kielégítő módon, az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 338., 2005.12.22., 1. o.) I. melléklete 2. fejezetének 2.1.1. és 2.1.2. pontjában, továbbá 3. fejezetének 3.2. pontjában meghatározott mintavételi és vizsgálati eljárásoknak megfelelően értékelt.

(6)  A berakodásnál és azt követően engedélyezett maximális maghőmérséklet.”


Top