EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1475

A Bizottság (EU) 2017/1475 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. január 26.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az EN 1304 szabvány hatálya alá tartozó égetett agyag tetőcserepek fagyállósági teljesítményének osztályzásáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/0315

OJ L 211, 17.8.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1475/oj

17.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1475 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. január 26.)

a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az EN 1304 szabvány hatálya alá tartozó égetett agyag tetőcserepek fagyállósági teljesítményének osztályzásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Amennyiben a Bizottság nem állapított meg az építési termékek alapvető jellemzői vonatkozásában teljesítményosztályokat, úgy a 305/2011/EU rendelet 27. cikkének (2) bekezdése értelmében ezeket megállapíthatják az európai szabványügyi testületek, de csak felülvizsgált megbízás alapján.

(2)

Az égetett agyag tető- és kiegészitőcserepekre vonatkozó EN 1304 szabvány a 89/106/EGK tanácsi irányelvnek (2) megfelelően 2005 óta harmonizált szabvány.

(3)

Az EN 1304 szabvány új változata kibővült a kültéri használatra szánt égetett agyag tetőcserepek fagyállósági teljesítményének új osztályzásával. Az említett osztályozás a harmonizált értékelési módszerek fokozatos fejlődésének eredménye, és előrelépést jelent a szóban forgó termékek egységes belső piacának megerősítése szempontjából.

(4)

Az új osztályozásra azonban a Bizottság nem adott felülvizsgált megbízást.

(5)

Ezért meg kell állapítani az EN 1304 szabvány hatálya alá tartozó, kültéri használatra szánt termékek új osztályozási rendszerét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kültéri használatra szánt égetett agyag tetőcserepek fagyállóság, mint alapvető jellemző szerinti osztályozását a mellékletben meghatározott osztályozási rendszer szerint kell végezni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.

(2)  A Tanács 89/106/EGK irányelve (1988. december 21.) az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 12. o.).


MELLÉKLET

Az EN 1304 szabvány „Égetett agyag tető- és kiegészitőcserepek. A termék fogalommeghatározásai és jellemzői” hatálya alá tartozó, kültéri használatra szánt termékek fagyállósága, mint alapvető jellemző tekintetében új osztályozás kerül meghatározásra a következők szerint:

 

1. osztály (150 ciklus): minimum 150 ciklus. 150 ciklust követően a cserepek egyike sem mutat az EN 539-2:2013 szabvány 1. táblázata szerinti elfogadhatatlan mértékű károsodást.

 

2. osztály (90 ciklus): 90—149 ciklus. 90 ciklust követően a cserepek egyike sem mutat az EN 539-2:2013 szabvány 1. táblázata szerinti elfogadhatatlan mértékű károsodást.

 

3. osztály (30 ciklus): 30—89 ciklus. 30 ciklust követően a cserepek egyike sem mutat az EN 539-2:2013 szabvány 1. táblázata szerinti elfogadhatatlan mértékű károsodást.


Top