EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1263

A Bizottság (EU) 2017/1263 végrehajtási rendelete (2017. július 12.) az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében létrehozott, az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajoknak az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet szerinti jegyzéke naprakésszé tételéről

C/2017/4755

OJ L 182, 13.7.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1263/oj

13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1263 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. július 12.)

az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében létrehozott, az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajoknak az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet szerinti jegyzéke naprakésszé tételéről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) és (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1141 bizottsági végrehajtási rendelet (2) létrehozta az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékét (a továbbiakban: uniós jegyzék), melyet az 1143/2014/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében szükség szerint aktualizálni kell.

(2)

A Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok és az 1143/2014/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően elvégzett kockázatértékelések alapján megállapította, hogy az alábbi idegenhonos inváziós fajok esetében teljesül valamennyi, az említett rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében felsorolt kritérium: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

A Bizottság meggyőződött arról, hogy a felsorolt idegenhonos inváziós fajok esetében az 1143/2014/EU rendelet 4. cikke (6) bekezdésében foglalt összes szempontot kellően figyelembe vették.

(4)

Egyes tagállamok mérlegelik, hogy az 1143/2014/EU rendelet 9. cikke értelmében kérjék a Bizottságtól a Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 további termesztésének engedélyezését vélt nyomós, társadalmi vagy gazdasági jellegű közérdekre hivatkozva. Ennek ismeretében e fajnak az uniós listára való felvételét átmeneti időszak biztosításával kell intézni, amely alatt lehetőség nyílik az említett rendelet 9. cikke szerinti eljárás lefolytatására még a faj felvétele előtt.

(5)

Az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet elfogadása óta a 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (3) előírt KN-kódokat frissítették, legutóbb az (EU) 2016/1821 bizottsági végrehajtási rendelet (4) vezetett be módosításokat. Ezért az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az idegenhonos inváziós fajokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 317., 2014.11.4., 35. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2016/1141 végrehajtási rendelete (2016. július 13.) az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról (HL L 189., 2016.7.14., 4. o.).

(3)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete (2016. október 6.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 294., 2016.10.28., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2016/1141 bizottsági végrehajtási rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajokat felsoroló jegyzék a következő fajokkal bővül betűrend szerint:

Faj

Élő példányok KN-kódja

Szaporodásra képes részek KN-kódja

Kapcsolódó áruk kategóriái

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (magok)

 

2.

A táblázat (iv) oszlopához tartozó megjegyzések a következő ponttal egészülnek ki:

„(12)

ex 2309 90: Madáreledel-készítmények”

3.

A „0301 99 18” KN-kódra való hivatkozások helyébe a melléklet egészében a „0301 99 17” KN-kód lép.

4.

A „0306 24 80” KN-kódra való hivatkozások helyébe a melléklet egészében a „0306 33 90” KN-kód lép.

5.

A „0306 29 10” KN-kódra való hivatkozások helyébe a melléklet egészében a „0306 39 10” KN-kód lép.

6.

A „0602 90 49” KN-kódra való hivatkozások helyébe a melléklet egészében a „0602 90 46 vagy 0602 90 48” KN-kód lép.


(*1)  A Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 felvétele 2019. február 2-án lép hatályba.”


Top