Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1234

A Bizottság (EU) 2017/1234 végrehajtási rendelete (2017. július 3.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

C/2017/4753

OJ L 177, 8.7.2017, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1234/oj

8.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/29


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1234 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. július 3.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 3. oszlopában feltüntetett indokok alapján a 2. oszlopban megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 3-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

A következő alkotórészekből álló összetett termék:

körülbelül 95 cm magas függőleges alumíniumoszlop, alapjánál egy tengellyel, és a tengely két végére rögzített egy-egy műanyag kerékkel,

egy vízszintes, felhajtható alumíniumlemez, amelyre rá lehet állni, a távolabbi végére rögzített, fékmechanizmussal ellátott műanyag kerékkel,

körülbelül 55 cm × 30 cm × 20 cm méretű, fröccsöntött műanyagból készült külső felülettel rendelkező bőrönd, amely nyitható kapcsokkal van a függőleges oszlophoz rögzítve.

A termék 8 éves vagy annál idősebb személyek általi használatra szolgál. A termék áruszállítási funkciója kombinálható a rollerfunkcióval, vagy – amennyiben a vízszintes lemez felhajtott állapotban van –, a termék a bőrönd kerekeken való szállítása céljából húzható vagy tolható.

Lásd az árucikkről készült fényképeket (*1).

4202 12 50

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 4202 , a 4202 12 és a 4202 12 50 KN-kód szövege határozza meg.

A termék összetett áru. Elsődleges funkciója áruk bőröndben való szállítása. A szállítást végző személy állhat a vízszintes lemezen (a vízszintes lemez lehajtott állásánál), és rollerként hajthatja a terméket, vagy a (vízszintes lemez felhajtott állásánál) ugyanúgy húzhatja vagy tolhatja azt, mint a hagyományos kerekes bőröndöt.

A rollert képező alkotórészek (amelyek a hagyományos kerekes bőröndöknek nem részei, azaz a felhajtható vízszintes lemez a fékkel ellátott műanyagkerékkel) alárendelt jellegűek, és a bőröndben elhelyezett áruk szállítását könnyítik meg. Ezért tehát a bőrönd adja a termék lényeges jellemzőjét. Ennélfogva az áru más járműként a 8716 vtsz. alá vagy rollerként a 9503 vtsz. alá történő besorolása kizárt.

A terméket ezért fröccsöntött műanyagból készült külső felülettel rendelkező bőröndként a 4202 12 50 KN-kód alá kell besorolni.

Image


(*1)  A képek csupán tájékoztató jellegűek.


Top