EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0493

A Bizottság (EU) 2017/493 végrehajtási rendelete (2017. március 21.) az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozó, az (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelet által szabályozott uniós vámkontingensekkel kapcsolatos biztosítékok felszabadításáról

C/2017/1732

OJ L 76, 22.3.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/493/oj

22.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/493 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. március 21.)

az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozó, az (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelet által szabályozott uniós vámkontingensekkel kapcsolatos biztosítékok felszabadításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikke a), c) és d) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2078 bizottsági végrehajtási rendelet (2) az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről rendelkezik.

(2)

mivel Ukrajnában 2016. november 30-án a magas patogenitású madárinfluenza kitörését észlelték a baromfiféléken, az egyes országok magas patogenitású madárinfluenzától mentesnek való nyilvánítására vonatkozó, a 798/2008/EK bizottsági rendelet (3) 9. cikkében foglalt követelmények alapján Ukrajna területe nem minősíthető betegségtől mentesnek. Következésképpen az ukrán hatóságoknak nem állt módjukban a baromfi és a baromfitermékek Unióba irányuló exportjához szükséges állat-egészségügyi bizonyítványokat kiállítani.

(3)

Az ukrán hatóságok által benyújtott információk alapján az (EU) 2017/193 bizottsági végrehajtási rendelet (4) módosította többek között a 798/2008/EK rendeletet annak érdekében, hogy a baromfiból és baromfitermékekből álló szállítmányok uniós behozatalára vonatkozó megszorításokat a magas patogenitású madárinfluenza által érintett területekre korlátozza Ukrajnán belül. Így az ukrán hatóságok 2017. február 7. óta már ki tudnak állítani állat-egészségügyi bizonyítványokat az olyan baromfifélék és baromfitermékek uniós exportjához, amelyek a magas patogenitású madárinfluenza által nem érintett területekről származnak.

(4)

Következésképpen azok a gazdasági szereplők, amelyek az (EU) 2015/2078 végrehajtási rendeletben említett vámkontingenseken belül a 2016. január 1-jétőldecember 31-ig tartó vámkontingens-tárgyidőszak vonatkozásában a baromfihús importjára behozatali jogokat és behozatali engedélyeket szereztek, 2016. november 30. és 2016. december 31. között nem tudták a termékeket beszerezni. Ráadásul a vámkontingens 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig tartó alidőszakának vonatkozásában behozatali jogokkal rendelkező gazdasági szereplők számára szintén nehézségekbe ütközik a termékbeszerzés, mivel 2017. február 7-ig nem is volt lehetséges az import, és Ukrajna bizonyos területeinek vonatkozásában azt követően is korlátozások lesznek érvényben.

(5)

Ezért a 2016. december 31-ig fel nem használt behozatali jogokkal és az azok alapján megadott behozatali engedélyekkel kapcsolatban, valamint a 2017. december 31-ig felhasználásra nem kerülő behozatali jogokkal kapcsolatban letétbe helyezett biztosítékok bizonyos körülmények között történő feloldásáról kell rendelkezni.

(6)

mivel ez az intézkedés olyan biztosítékokra is vonatkozhat, amelyeket 2015 végén, illetve 2016 elején helyezték letétbe, a gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy a lehető leghamarabb a biztosítékok feloldását kérhessék. Ezért indokolt előírni, hogy ez a rendelet a kihirdetését követő napon lépjen hatályba.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2016. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakkal kapcsolatos biztosítékok feloldása

(1)   Az érintett gazdasági szereplők kérésére az (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelet 3. cikke (2) bekezdésének, illetve 4. cikke (4) bekezdésének megfelelően a behozatali jogokkal és behozatali engedélyekkel kapcsolatban letétbe helyezett biztosítékokat fel kell oldani, amennyiben a szóban forgó behozatali jogok és engedélyek 2016. december 31-ig egyáltalán nem, vagy csak részben kerültek felhasználásra.

(2)   Az (1) bekezdésben említett biztosítékokat a 2016. december 31-ig fel nem használt behozatali jogok és engedélyek arányában kell felszabadítani.

2. cikk

A 2017. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakkal kapcsolatos biztosítékok feloldása

(1)   Az érintett gazdasági szereplők kérésére az (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően a vámkontingens 2017. január 1-jétőlmárcius 31-ig tartó alidőszakának vonatkozásában megadott behozatali jogokkal kapcsolatban letétbe helyezett biztosítékokat fel kell oldani, amennyiben a szóban forgó behozatali jogok és engedélyek 2017. december 31-ig egyáltalán nem, vagy csak részben kerülnek felhasználásra.

(2)   Az (1) bekezdésben említett biztosítékokat a 2017. december 31-ig fel nem használt behozatali jogok arányában kell felszabadítani.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. március 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelete (2015. november 18.) az Ukrajnából származó baromfihúsra vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 302., 2015.11.19., 63. o.).

(3)  A Bizottság 798/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2017/193 végrehajtási rendelete (2017. február 3.) az erősen patogén madárinfluenza kapcsán a 2007/777/EK határozat II. mellékletének és a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének egyes áruk Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékének az Ukrajnára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (HL L 31., 2017.2.4., 13. o.).


Top