Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

A Bizottság (EU) 2017/214 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 30.) a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alumíniumpor II. mellékletben szereplő robbanóanyag-prekurzorok listájára történő felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2016/7647

OJ L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 34/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/214 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. november 30.)

a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alumíniumpor II. mellékletben szereplő robbanóanyag-prekurzorok listájára történő felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1)

A 98/2013/EU rendelet II. melléklete felsorolja azon robbanóanyag-prekurzorokat, amelyekre összehangolt szabályok vonatkoznak a lakosság számára való rendelkezésre állásukat illetően, valamint a gyanús tranzakciókra, jelentős hiányokra és lopásokra vonatkozó, az ellátási lánc egészére kiterjedő megfelelő jelentéstételt biztosítása érdekében.

(2)

A II. mellékletben felsorolt vegyi anyagok forgalomba hozhatók a lakosság számára, mindazonáltal olyan jelentéstételi kötelezettség vonatkozik rájuk, amely az ellátási lánc mentén elhelyezkedő foglalkozásszerű felhasználókra és a lakossági személyekre egyaránt kiterjed.

(3)

A tagállamok bizonyították, hogy Európában alumíniumport használtak fel és szereztek be házi készítésű robbanóanyagok előállítása céljából.

(4)

Jelenleg nincs uniós szintű szabályozás az alumíniumpor forgalmazására és felhasználására vonatkozóan. Ugyanakkor legalább egy tagállam már korlátozza annak forgalmazását a lakosság számára, a Vámigazgatások Világszervezete pedig figyelemmel kíséri annak világszintű szállítását a rögtönzött robbanóanyag-prekurzorok előállítása céljából folytatott tiltott kereskedelem eseteinek felderítése érdekében.

(5)

Az alumíniumpor visszaélészszerű felhasználása terén bekövetkezett fejlemények – tekintettel az e vegyi anyaghoz kapcsolódó fenyegetettség szintjére és kereskedelem volumenére – jelenleg nem indokolják a lakossági hozzáférés korlátozását.

(6)

Fokozott ellenőrzésre van szükség annak lehetővé tétele céljából, hogy a nemzeti hatóságok megakadályozhassák és felderíthessék ezen anyagok robbanóanyag-prekurzorként történő esetleges jogellenes felhasználását, és ez megvalósítható a 98/2013/EU rendeletben létrehozott jelentéstételi mechanizmus révén.

(7)

Az alumíniumpor hozzáférhetősége jelentette kockázat fényében, és tekintettel arra, hogy a jelentéstételi kötelezettség nem gyakorol jelentős hatást a gazdasági szereplőkre vagy fogyasztókra, indokolt és helyénvaló e vegyi anyag felvétele a 98/2013/EU rendelet II. mellékletébe,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 98/2013/EK rendelet II. mellékletében található táblázat a következőképpen módosul:

a)

a második oszlop címsorának helyébe a következő szöveg lép:

„Kombinált Nómenklatúra (KN) kód (1)”

b)

a táblázat következő vegyi anyaggal egészül ki:

„Alumínium, porok

(CAS-szám: 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 39., 2013.2.9., 1. o.

(2)  200 μm-nél kisebb részecskemérettel.

(3)  vegyi anyagként vagy legalább 70 tömegszázalék alumíniumot és/vagy magnéziumot tartalmazó keverékben.”


Top