EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0171

A Bizottság (EU) 2017/171 rendelete (2017. január 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, azoxistrobin, ciántraniliprol, ciflufenamid, ciprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamátok, fluazifop-P, fluopiram, haloxifop, izofetamid, metalaxil, prohexadion, propakizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride SC1 törzs és zoxamid szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/0401

OJ L 30, 3.2.2017, p. 45–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/171/oj

3.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/45


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/171 RENDELETE

(2017. január 30.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aminopiralid, azoxistrobin, ciántraniliprol, ciflufenamid, ciprokonazol, dietofenkarb, ditiokarbamátok, fluazifop-P, fluopiram, haloxifop, izofetamid, metalaxil, prohexadion, propakizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride SC1 törzs és zoxamid szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az azoxistrobin, a dietofenkarb, a fluazifop-P, a haloxifop, a prohexadion és a pirimetanil tekintetében a 396/2005/EK rendelet II. melléklete szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) állapított meg. A ditiokarbamátok, a metalaxil és a zoxamid tekintetében az említett rendelet II. melléklete és III. mellékletének B. része határozott meg MRL-eket. Az aminopiralid, a ciántraniliprol, a ciflufenamid, a ciprokonazol, a fluopiram és a propakizafop tekintetében az említett rendelet III. mellékletének A. része határozott meg MRL-eket. Az izofetamid és a Trichoderma atroviride SC1 törzs tekintetében az említett rendelet nem határozott meg MRL-eket, és ezek az anyagok nem szerepelnek annak IV. mellékletében sem, ezért esetükben a szóban forgó rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 0,01 mg/kg alapértelmezett érték alkalmazandó.

(2)

Egy, az aminopiralid hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer kukorica esetében való alkalmazása iránti engedélyezésre irányuló eljárás keretében – a 396/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően – kérelmet nyújtottak be a Bizottsághoz az érvényben lévő MRL módosítása céljából.

(3)

Az azoxistrobin esetében a rebarbarára, a lenmagra, a pórsáfránymagra és a borágó magjára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A ciántraniliprol esetében a csemegeszőlőre, a szamócára, a hüvely nélküli babra és a hüvely nélküli borsóra, az articsókára, a gyökérből készített gyógynövényteákra, valamint a gyökér- és rizómafűszerekre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A ciflufenamid esetében a csonthéjasokra és az articsókára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A ciprokonazol esetében a hüvelyesekre, az árpára és a zabra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A ditiokarbamátok esetében a datolyaszilvára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet a termék mankozebbel való kezelését követően. A fluazifop-P esetében a tökmagra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A fluopiram esetében a kajszibarackra, a paprikára, a spenótra és hasonló leveles zöldségekre, a hajtató cikóriára, a fűszernövényekre és az ehető virágokra, a hüvelyes borsóra, a lencsére, valamint más, a 0260990 kód alá tartozó hüvelyes zöldségekre, a szezámmagra, a napraforgómagra, a tökmagra, a pórsáfránymagra, a borágó magjára, a kendermagra, a ricinusbabra, az árpára, a hajdinára, a zabra és a cukorrépára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A metalaxil esetében a grapefruitra, a narancsra, a szamócára, a kelbimbóra és a spenótra és a hasonló leveles zöldségekre vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A prohexadion esetében a szamócára vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A propakizafop esetében a gumós zellerre, a paszternákra, a petrezselyemgyökérre, a retekre, a karfiolra, a fejes káposztára, a fejes salátára és az egyéb salátafélékre, a mákra, a szójababra és a mustármagra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet. A pirimetanil esetében a póréhagymánál történő alkalmazásra nyújtottak be ilyen kérelmet. A zomaxid esetében a fejes salátára és az egyéb salátafélékre, a spenótra és a hasonló leveles zöldségekre, valamint a fűszernövényekre és az ehető virágokra vonatkozóan nyújtottak be ilyen kérelmet.

(4)

A 396/2005/EK rendelet 6. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be a dietofenkarb banán, valamint a haloxifop-P szójabab esetében történő alkalmazására vonatkozóan. A kérelmezők állításai szerint a szóban forgó anyagoknak Dél- és Közép-Amerikában az említett terményekre vonatkozóan engedélyezett alkalmazása a 396/2005/EK rendeletben megállapított MRL-eknél magasabb szermaradék-értékekhez vezet, ezért magasabb MRL-eket kell megállapítani annak érdekében, hogy az említett termények behozatalát ne gátolják kereskedelmi akadályok.

(5)

A 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően az érintett tagállamok értékelték a kérelmeket, és az értékelő jelentéseket megküldték a Bizottságnak.

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) megvizsgálta a kérelmeket és az értékelő jelentéseket, különös tekintettel a fogyasztókat és adott esetben az állatokat érintő kockázatokra, és a javasolt MRL-ekről indokolással ellátott véleményeket (2) adott ki. Ezeket a véleményeket továbbította a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára.

(7)

A Hatóság az indokolással ellátott véleményeiben az azoxistrobin rebarbaránál, a fluopiram cukorrépánál, valamint a propakizafop fejes salátánál és egyéb salátaféléknél történő alkalmazását illetően arra a következtetésre jutott, hogy a benyújtott adatok nem elégségesek új MRL-ek meghatározásához. Az érvényben lévő MRL-eket ezért meg kell tartani.

(8)

A többi kérelmet illetően a Hatóság indokolással ellátott véleményeiben arra a következtetésre jutott, hogy az adatokra vonatkozó valamennyi követelmény teljesült, és a kérelmezők által kért MRL-módosítások elfogadhatók a fogyasztók biztonsága szempontjából, 27 különleges európai fogyasztói csoport fogyasztói expozíciójának vizsgálata alapján. A Hatóság figyelembe vette az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó legfrissebb információkat. Sem az említett hatóanyagokat esetlegesen tartalmazó valamennyi élelmiszer fogyasztásából következő, egész életen át tartó expozíció, sem az adott termékek fokozott fogyasztásából következő, rövid távú expozíció esetében nem merült fel a megengedhető napi bevitel vagy az akut referenciadózis túllépésének kockázata.

(9)

A fluazifop-P vonatkozásában a 2016/1015/EU bizottsági rendelet (3) több MRL-t módosított. Az említett rendelet 2017. január 19-től kezdődően a tökmag esetében az MRL-t a vonatkozó meghatározási határ szintjére csökkentette. A jogbiztonság érdekében az e rendeletben meghatározott MRL-t célszerű ugyanettől az időponttól alkalmazni.

(10)

A ciántraniliprol és az izofetamid tekintetében a Hatóság következtetést adott ki az e hatóanyagok által jelentett, a növényvédő szerekben való alkalmazás kapcsán felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatáról (4). Ennek keretében MRL-ek megállapítását javasolta a reprezentatív felhasználásokra az Unióban alkalmazott helyes mezőgazdasági gyakorlatok alapján. A Bizottság konzultált az uniós referencialaboratóriumokkal a megfelelő meghatározási határokról.

(11)

Az alacsony kockázatú Trichoderma atroviride CS1 törzset hatóanyagként az (EU) 2016/951 bizottsági végrehajtási rendelet (5) engedélyezte. A Hatóság arra a következtetésre (6) jutott, hogy a fogyasztókat táplálkozás útján érő kockázatok értékeléséhez egyes információk nem álltak rendelkezésre, ezért további vizsgálatra volt szükség a kockázatkezelők részéről. A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága 2016. május 19-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy az érintett anyag nem állít elő jelentős toxicitású metabolitokat, illetve nem állít elő metabolitokat az elhanyagolhatónál magasabb szinten (7). Célszerű ezért ezt a hatóanyagot felvenni a 396/2005/EK rendelet IV. mellékletébe.

(12)

A Hatóság indokolással ellátott véleményei és következtetései alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve az MRL-ek megfelelő módosításai eleget tesznek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében szereplő követelményeknek.

(13)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II., III. és IV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A fluazifop-P tökmag vonatkozásában megállapított MRL-jei tekintetében azonban 2017. január 19-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. január 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Az EFSA tudományos jelentéseinek internetes elérhetősége: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for aminopyralid in maize. (Indokolással ellátott vélemény az aminopiralid kukorica vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jének módosításáról). EFSA Journal 2016;14(6):4497[16. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in various crops. (Indokolással ellátott vélemény az azoxistrobin különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2016;14(5):4459[17. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in table grapes. (Indokolással ellátott vélemény a ciántraniliprol csemegeszőlő vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2016;14(7):4553[14. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in various crops. (Indokolással ellátott vélemény a ciántraniliprol különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2015;13(10):4263[25. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in stone fruits and globe artichokes. (Indokolással ellátott vélemény a ciflufenamid csonthéjasok és az articsóka vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2016;14(6):4519[14. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyproconazole in pulses, barley and oat. (Indokolással ellátott vélemény a ciprokonazolnak a hüvelyesek, az árpa és a rozs vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2016;14(6):4526[18. o.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for diethofencarb in bananas. (Indokolással ellátott vélemény a banánban előforduló dietofenkarbra vonatkozó importtolerancia meghatározásáról). EFSA Journal 2016;14(8):4576[18. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for or mancozeb (expressed as carbon disulfide) in persimmons. (Indokolással ellátott vélemény a (karbon-diszoflidként kifejezett) mankozeb datolyaszilva vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jének módosításáról). EFSA Journal 2016;14(5):4495[13. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in pumpkin seeds.(Indokolással ellátott vélemény a fluazifop-P tökmag vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2016;14(5):4486[14. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops. (Indokolással ellátott vélemény a fluopiram különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2016;14(6):4520[27. o.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for haloxyfop-P in soya beans. (Indokolással ellátott vélemény a szójababban előforduló haloxyfopra vonatkozó importtolerancia meghatározásáról). EFSA Journal 2016;14(7):4551[15. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metalaxyl in various crops. (Indokolással ellátott vélemény a metalaxil különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). The EFSA Journal 2016; 14(7):4521.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione-calcium in strawberries. (Indokolással ellátott vélemény a prohexadion-kalcium szamóca vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jének módosításáról). EFSA Journal 2016;14(7):4528[13. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propaquizafop in various crops. (Indokolással ellátott vélemény a propakizafop különböző termények vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2016;14(2):4402[31. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyrimethanil in leeks. (Indokolással ellátott vélemény a pirimetanilnak a póréhagyma vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jei módosításáról). EFSA Journal 2016;14(6):4514[13. o.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for zoxamide in various leafy crops. (Indokolással ellátott vélemény a zoxamid leveles növénykultúrák vonatkozásában megállapított jelenlegi MRL-jeinek módosításáról). EFSA Journal 2016;14(7):4527[13. o.].

(3)  A Bizottság (EU) 2016/1015 rendelete (2016. június 17.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1-naftil-acetamid, 1-naftil-ecetsav, kloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepikvát és tralkoxidim szermaradék-határértékeinek tekintetében történő módosításáról (HL L 172., 2016.6.29., 1. o.).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyantraniliprole (A ciántraniliprol hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2014;12(9):3814[249. o.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isofetamid (Az izofetamid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés). EFSA Journal 2015;13(10):4265[130. o.].

(5)  A Bizottság (EU) 2016/951 végrehajtási rendelete (2016. június 15.) a Trichoderma atroviride SC1 törzs hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 159., 2016.6.16., 6. o.).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain SC1 (A Trichoderma atroviride SC1 törzs hatóanyagú növényvédő szerek esetében felmerülő kockázatok felméréséről készült szakértői értékelés megállapításai). EFSA Journal 2015;13(4):4092[33. o.].

(7)  Review report for the active substance Trichoderma atroviride strain SC1 (Vizsgálati jelentés a Trichoderma atroviride SC1 törzs hatóanyagról, SANTE/10389/2016 rev. 1).


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II., III. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az azoxistrobinra, a dietofenkarbra, a fluazifop-P-re, a haloxifopra, a metalaxilra, a prohexadionra, a pirimetanilra és a zoxamidra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

„Növényvédőszer-maradékok és szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók (1)

Azoxistrobin

Dietofenkarb

Fluazifop-P (a fluazifop szerkezeti izomerjei, észterei és konjugátumai összesen, fluazifopban kifejezve)

Haloxifop [a haloxifop, annak észterei, sói és konjugátumai összesen, haloxifopként kifejezve (az R- és az S-izomerek összesen, izomerhányadtól függetlenül)] (F) (R)

Metalaxil és metalaxil-M (metalaxil, többek között egyéb szerkezeti izomereinek keverékei is, a metalaxil-M-et is ideértve [izomerek összesen])

Prohexadion (prohexadion(sav) és sói, prohexadion-kalciumban kifejezve)

Pirimetanil (R)

Zoxamid

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0110000

Citrusfélék

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

8

0,02 (*1)

0110010

Grapefruitfélék

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0110020

Narancs

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0110030

Citrom

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110050

Mandarin

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110990

Egyéb

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandula

0,01

 

 

 

 

 

0,2

 

0120020

Paradió/brazil dió

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120030

Kesu/kesudió

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120040

Gesztenye

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kókuszdió

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120060

Mogyoró

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekándió

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120090

Fenyőmag

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pisztácia

1

 

 

 

 

 

0,2

 

0120110

Dió

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120990

Egyéb

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0130000

Almatermésűek

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1

0,1

15

0,02 (*1)

0130010

Alma

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130020

Körte

 

0,8 (+)

 

 

 

 

 

 

0130030

Birsalma

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130040

Naspolya

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0130050

Japán naspolya

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0130990

Egyéb

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0140000

Csonthéjasok

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0140020

Cseresznye

 

 

 

 

 

0,4

4

 

0140030

Őszibarack

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0140040

Szilva

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

2

 

0140990

Egyéb

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Szőlő

3

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

5

0151010

Csemegeszőlő

 

0,01 (*1)

 

 

2

 

 

 

0151020

Borszőlő

 

0,9 (+)

 

 

1

 

 

 

0152000

b)

Szamóca

10

0,01 (*1)

0,2 (+)

 

0,6

0,15

5

0,02 (*1)

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0153010

Feketeszeder

 

 

 

 

 

 

10

 

0153020

Hamvas szeder

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0153030

Málna (piros és sárga)

 

 

 

 

 

 

10

 

0153990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0154010

Fürtös áfonya

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0154020

Tőzegáfonya

0,5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

5

 

 

 

0,4

 

5

 

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

5

 

 

 

0,4

 

5

 

0154050

Csipkebogyó

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154060

Faeper (fekete és fehér)

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

5

 

 

 

 (*2)

 

15

 (*2)

0154080

Fekete bodza

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154990

Egyéb

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0161000

a)

ehető héjúak

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0161010

Datolya

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161020

Füge

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161030

Étkezési olajbogyó

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161050

Karambola/uborkafa

0,1

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

15

 (*2)

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0161990

Egyéb

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

4

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Fügekaktusz

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162050

Csillagalma

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162990

Egyéb

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádó

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163020

Banán

2

0,09

 

 

 

 

0,1

 

0163030

Mangó

0,7

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163040

Papája

0,3

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163050

Gránátalma

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163060

Csirimojó/krémalma

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163070

Guáva/guajava

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163080

Ananász

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163090

Kenyérgyümölcs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163100

Durián

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163110

Tüskés annóna

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163990

Egyéb

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0211000

a)

burgonya

7

 

0,15

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212000

b)

trópusi gyökér és gumós zöldségek

1

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0212030

Jamszgyökér

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0212040

Nyílgyökér

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0212990

Egyéb

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cékla

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213020

Sárgarépa

1

 

0,3 (+)

0,09 (+)

0,1

 

1

 

0213030

Gumós zeller

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213040

Torma

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213050

Csicsóka

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213060

Pasztinák/paszternák

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213070

Petrezselyemgyökér

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213080

Retek

1,5

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213090

Bakszakáll

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213100

Karórépa

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213110

Tarlórépa

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213990

Egyéb

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0220000

Hagymafélék

10

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0220010

Fokhagyma

 

 

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220020

Vöröshagyma

 

 

0,3

0,2 (+)

0,5

 

0,2

 

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

 

 

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

3

 

0220990

Egyéb

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0231000

a)

burgonyafélék

3

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradicsom

 

0,7 (+)

0,01 (*1)

 

0,2

 

1

0,5

0231020

Étkezési paprika

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5

 

2

0,02 (*1)

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

 

0,7 (+)

1

 

0,05 (*1)

 

1

0,02 (*1)

0231040

Okra/bámia

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0231990

Egyéb

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

1

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

2

0232010

Uborka

 

 

0,03

 

0,5

 

 

 

0232020

Apró uborka

 

 

0,03

 

0,05 (*1)

 

 

 

0232030

Cukkini

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0232990

Egyéb

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

2

0233010

Dinnye

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0233020

Sütőtök

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0233030

Görögdinnye

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0233990

Egyéb

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0234000

d)

csemegekukorica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

5

 

 

 

0,2

 

 

 

0241010

Brokkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

5

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kelbimbó

 

 

 

 

0,15

 

 

 

0242020

Fejeskáposzta

 

 

 

 

1

 

 

 

0242990

Egyéb

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0243000

c)

leveles káposzta

6

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0243020

Kel

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0243990

Egyéb

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0244000

d)

karalábé

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

 

30

0251010

Galambbegysaláta

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Fejes salátafélék

 

 

 

 

 

 

20

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

(+)

 

 

 

 

 

20

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

(+)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0251060

Borsmustár/rukkola

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Vörös mustár

(+)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

(+)

 

 

 

 

 

20

 

0251990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

30

0252010

Spenótfélék

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Kövér porcsin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0252030

Mangold

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajok

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0254000

d)

vízitorma

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

70

0,02 (*1)

0,02

0,02 (*1)

2

0,02 (*1)

20

30

0256010

Turbolya

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Zellerlevél

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Zsálya

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256060

Rozmaring

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256070

Kakukkfű

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256090

Babérlevél

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256100

Tárkony

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256990

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

3

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260010

Bab (hüvelyben)

 

 

1,5

 

 

 

3

 

0260020

Bab (hüvely nélkül)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0260030

Borsó (hüvelyben)

 

 

1,5

 

 

 

3

 

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

 

 

1,5

 

 

 

0,2

 

0260050

Lencse

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0260990

Egyéb

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270010

Spárga

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270030

Szárzeller

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270040

Olasz édeskömény

10

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270050

Articsóka

5

 

0,9

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270060

Póréhagyma

10

 

0,01 (*1)

 

0,2

 

4

 

0270070

Rebarbara

0,6

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270080

Bambuszrügy

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0270990

Egyéb

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Termesztett gomba

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Vadgomba

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Moha és zuzmó

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0300000

HÜVELYESEK

0,15

0,01 (*1)

4

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0300010

Bab

 

 

 

0,15 (+)

 

 

0,5

 

0300020

Lencse

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,5

 

0300030

Borsó

 

 

 

0,15 (+)

 

 

0,5

 

0300040

Csillagfürt/farkasbab

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,5

 

0300990

Egyéb

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0401000

Olajos magvak

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0401010

Lenmag

0,4

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

0,2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,9

 

 

0401030

Mák

0,5

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401040

Szezámmag

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401050

Napraforgómag

0,5

 

0,1

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0401060

Repcemag

0,5

 

9

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0401070

Szójabab

0,5

 

15

0,5

 

0,01 (*1)

 

 

0401080

Mustármag

0,5

 

4

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401090

Gyapotmag

0,7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401100

Tökmag

0,01 (*1)

 

5

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401110

Pórsáfránymag

0,4

 

9

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401120

Borágó magja

0,4

 

4

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401130

Gomborkamag

0,5

 

9

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401140

Kendermag

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401150

Ricinusbab

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401990

Egyéb

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0402020

Olajpálma magja

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402990

Egyéb

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0500000

GABONAFÉLÉK

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0500010

Árpa

1,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500030

Kukorica

0,02

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500040

Köles

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500050

Zab

1,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500060

Rizs

5

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500070

Rozs

0,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500080

Cirok

10

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500090

Búza

0,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500990

Egyéb

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0610000

Tea

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kávébab

0,03

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631000

a)

virág

60

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0631010

Kamilla

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631030

Rózsa

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631050

Kislevelű hárs

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631990

Egyéb

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632000

b)

levelek és fűszernövények

60

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0632010

Kerti szamóca

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632030

Maté

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632990

Egyéb

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0633000

c)

gyökér

0,3

 

4 (+)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0633010

Macskagyökér

 

 

 

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0633020

Ginszeng

 

 

 

 

 (*2)

 

1,5

 (*2)

0633990

Egyéb

 

 

 

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0639000

d)

a növény bármely más részei

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0640000

Kakaóbab

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0650000

Szentjánoskenyér

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0700000

KOMLÓ

30

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

10

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

FŰSZEREK

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810000

Mag

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0810010

Ánizsmag

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810020

Fekete kömény

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810030

Zeller

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810040

Koriander/kerti koriander

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810050

Kömény

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810060

Kapor

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810070

Édeskömény

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810090

Szerecsendió

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810990

Egyéb

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820000

Termés

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0820010

Szegfűbors

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820020

Szecsuáni bors

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820030

Kömény

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820050

Borókabogyó

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820060

Bors-félék (fekete, zöld és fehér)

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820070

Vanília

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820080

Tamarind

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820990

Egyéb

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0830000

Kéreg

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0830010

Fahéj

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0830990

Egyéb

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0840000

Gyökér- és rizóma

 

 

(+)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0840010

Édesgyökér

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840020

Gyömbér

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840040

Torma

(+)

(+)

 

(+)

 (*2)

(+)

(+)

 (*2)

0840990

Egyéb

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0850000

Bimbó

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0850010

Szegfűszeg

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0850020

Kapribogyó

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0850990

Egyéb

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0860000

Virágbibe

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0860010

Sáfrány

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0860990

Egyéb

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0870000

Magköpeny

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0870990

Egyéb

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0900010

Cukorrépagyökér

0,2

 

0,5

0,2 (+)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900020

Cukornád

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900030

Cikóriagyökér

0,09

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900990

Egyéb

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

(+)

 

1010000

Szövetek a következő állatokból

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

a)

sertés

(+)

 

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

1011010

Izom

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1011020

Zsírszövet

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1011030

Máj

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)