EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017O0009R(01)

Helyesbítés az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról szóló, 2017. április 4-i (EU) 2017/697 európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2017/9) (HL L 101., 2017.4.13.)

OJ L 60, 2.3.2018, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/697/corrigendum/2018-03-02/oj

2.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 60/56


Helyesbítés az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról szóló, 2017. április 4-i (EU) 2017/697 európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2017/9)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101., 2017. április 13. )

A 157. oldalon a (7) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„(7)

A kitettségeknek az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (1) bekezdésében rögzített nagykockázat-vállalási határértékek alkalmazása alóli mentességéhez kapcsolódó választási lehetőségeket és mérlegelési jogköröket következetesen kell alkalmazni a jelentős és a kevésbé jelentősnek minősülő intézményekre egyaránt, a részt vevő tagállamokban a hitelintézetek számára egyenlő versenyfeltételek megteremtése, a bizonyos kitettségekből eredő koncentrációs kockázatok korlátozása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az SSM egészében azonos minimumkövetelményeket alkalmazzanak az ugyanezen rendelet 400. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés értékelésére. Így különösen korlátozni kell az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (1), (3) és (6) bekezdésének hatálya alá tartozó fedezett kötvényekből eredő koncentrációs kockázatokat, valamint a tagállamok regionális kormányzataival vagy helyi önkormányzataival szembeni vagy ezek által garantált kitettségeket, amennyiben e követelésekhez az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címének 2. fejezete alapján 20 %-os kockázati súlyt kellene hozzárendelni. A csoporton belüli kitettségek esetében, beleértve a részesedéseket vagy más tulajdonformákat is, biztosítani kell, hogy az e kitettségeknek a nagykockázat-vállalási határértékek alkalmazása alóli teljeskörű mentesítéséről szóló határozat az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) I. mellékletében foglaltak szerinti körültekintő értékelésen alapuljon. Indokolt közös kritériumok alkalmazása annak értékelése során, hogy az olyan regionális vagy központi hitelintézetekkel szembeni kitettség (a részesedéseket vagy más tulajdonformákat is beleértve), amelyekkel a hitelintézet a jogszabályi vagy alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően hálózati kapcsolatban áll, és amelyek az említett rendelkezések alapján a hálózaton belül a készpénz-elszámolási műveletekért felelősek, megfelel-e az (EU) 2016/445 rendelet (EKB/2016/4) II. mellékletében foglalt, a nagykockázat-vállalási határértékek alóli mentességre vonatkozó feltételeknek. Ezen alkalmazásnak biztosítania kell, hogy az ugyanazon hálózatban kapcsolatban álló jelentős és kevésbé jelentősnek minősülő intézményeket következetes módon kezeljék. Az 575/2013/EU rendelet 400. cikkének (2) bekezdésében biztosított választási lehetőség ezen iránymutatás szerinti gyakorlása csak abban az esetben alkalmazandó, ha az érintett tagállam nem gyakorolta az 575/2013/EU rendelet 493. cikkének (3) bekezdésében biztosított választási lehetőséget.”

helyesen:

„(7)

A kitettségeknek az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (1) bekezdésében rögzített nagykockázat-vállalási határértékek alkalmazása alóli mentességéhez kapcsolódó választási lehetőségeket és mérlegelési jogköröket következetesen kell alkalmazni a jelentős és a kevésbé jelentősnek minősülő intézményekre egyaránt, a részt vevő tagállamokban a hitelintézetek számára egyenlő versenyfeltételek megteremtése, a bizonyos kitettségekből eredő koncentrációs kockázatok korlátozása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az SSM egészében azonos minimumkövetelményeket alkalmazzanak az ugyanezen rendelet 400. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés értékelésére. Így különösen korlátozni kell az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének (1), (3) és (6) bekezdésének hatálya alá tartozó fedezett kötvényekből eredő koncentrációs kockázatokat, valamint a tagállamok regionális kormányzataival vagy helyi önkormányzataival szembeni vagy ezek által garantált kitettségeket, amennyiben e követelésekhez az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címének 2. fejezete alapján 20 %-os kockázati súlyt kellene hozzárendelni. Indokolt közös kritériumok alkalmazása annak értékelése során, hogy az olyan regionális vagy központi hitelintézetekkel szembeni kitettség (a részesedéseket vagy más tulajdonformákat is beleértve), amelyekkel a hitelintézet a jogszabályi vagy alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően hálózati kapcsolatban áll, és amelyek az említett rendelkezések alapján a hálózaton belül a készpénz-elszámolási műveletekért felelősek, megfelel-e az ezen iránymutatás mellékletében foglalt, a nagykockázat-vállalási határértékek alóli mentességre vonatkozó feltételeknek. Ezen alkalmazásnak biztosítania kell, hogy az ugyanazon hálózatban kapcsolatban álló jelentős és kevésbé jelentősnek minősülő intézményeket következetes módon kezeljék. Az 575/2013/EU rendelet 400. cikkének (2) bekezdésében biztosított választási lehetőség ezen iránymutatás szerinti gyakorlása csak abban az esetben alkalmazandó, ha az érintett tagállam nem gyakorolta az 575/2013/EU rendelet 493. cikkének (3) bekezdésében biztosított választási lehetőséget.”.


Top