EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2209

A Tanács (EU) 2017/2209 határozata (2017. szeptember 25.) az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

OJ L 316, 1.12.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2209/oj

1.12.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 316/1


A TANÁCS (EU) 2017/2209 HATÁROZATA

(2017. szeptember 25.)

az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról és az ideiglenes alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 186. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/1324 európai parlamenti és a tanácsi határozat (1) értelmében az Unió részt vesz a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban.

(2)

A PRIMA célja egy olyan közös program végrehajtása, amelynek célja a kutatási és innovációs kapacitások építése, az ismeretek fejlesztése és közös innovatív megoldások kifejlesztése a földközi-tengeri térségben az agrár-élelmiszeripari rendszerek fenntarthatóvá tétele, és az integrált vízellátás és vízgazdálkodás területén annak érdekében, hogy az éghajlatváltozásnak jobban ellenállóvá, hatékonyabbá, költséghatékonyabbá, valamint környezeti és szociális szempontból fenntarthatóbbá tegye ezeket a rendszereket és az említett vízellátást és vízgazdálkodást, továbbá hozzájáruljon a vízhiány, az élelmezésbiztonság, az élelmezés, az egészségügy, a jólét és a migráció területén fennálló problémák helyi szintű megoldásához.

(3)

A PRIMA programot együttesen elindító tagállamok és harmadik országok (a továbbiakban: a részt vevő államok) közösen és azonos feltételek mellett vesznek részt a programban, komolyan elköteleződve a tudományos, igazgatási és pénzügyi integráció mellett.

(4)

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság (Algéria) kifejezte abbéli szándékát, hogy részt vevő államként és a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) PRIMA programban is részt vevő részes uniós tagállamaival és társult harmadik országaival egyenrangú félként csatlakozzon a PRIMA programhoz.

(5)

Az (EU) 2017/1324 határozat 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően Algéria a PRIMA programban részt vevő állammá a PRIMA programban való részvétele feltételeit meghatározó, az Unióval a tudományos és technológiai együttműködés területén kötendő nemzetközi megállapodás megkötésétől függően válik.

(6)

A Tanács 2017. május 30-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Unió nevében tárgyalásokat kezdjen Algériával egy, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás), figyelemmel az (EU) 2017/1324 határozat elfogadására. A tárgyalások a megállapodás parafálásával sikeresen lezárultak.

(7)

A megállapodást alá kell írni.

(8)

Annak érdekében, hogy Algéria a PRIMA programban már a kezdetektől részt vehessen, a megállapodást a hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket meghatározó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel az említett megállapodás megkötésére.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodást az aláírásának napjától a hatálybalépéséhez szükséges eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. szeptember 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1324 határozata (2017. július 4.) az Uniónak a több tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerségben (PRIMA) való részvételéről (HL L 185., 2017.7.18., 1. o.).


Top