EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0805(01)

A Bizottság végrehajtási határozata (2017. augusztus 3.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 105. cikkében említett, egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről (Montravel [OEM])

C/2017/5348

OJ C 255, 5.8.2017, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

5.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 255/10


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. augusztus 3.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 105. cikkében említett, egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről

(Montravel [OEM])

(2017/C 255/12)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 97. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Franciaország az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkének megfelelően a „Montravel” elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló kérelmet nyújtott be.

(2)

A Bizottság megvizsgálta a kérelmet, és megállapította, hogy teljesülnek az 1308/2013/EU rendelet 93–96. cikkében, 97. cikkének (1) bekezdésében, valamint 100., 101. és 102. cikkében meghatározott feltételek.

(3)

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat benyújtásának lehetővé tétele érdekében a „Montravel” elnevezéshez tartozó termékleírás módosítása iránti kérelmet közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A „Montravel” (OEM) elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló, az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkének megfelelően benyújtott kérelem e határozat mellékletében található.

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikkének megfelelően e határozat kihirdetése jogot keletkeztet arra, hogy a termékleírásnak az e cikk első bekezdésében említett módosítása ellen a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése időpontjától számított két hónapon belül kifogást emeljenek.

Kelt Brüsszelben, 2017. augusztus 3-án.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.


MELLÉKLET

„MONTRAVEL”

AOP-FR-A0923-AM01

A kérelem benyújtásának időpontja: 2014. december 22.

A TERMÉKLEÍRÁS MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

1.   A módosításra vonatkozó szabályok

Az 1308/2013/EU rendelet 105. cikke – Nem kisebb jelentőségű módosítás

2.   A módosítás leírása és indokolása

2.1.   Földrajzi terület

A termékleírás 1. fejezete IV. szakaszának 1. pontjában a termelés földrajzi területének meghatározása a következőképpen módosult: egy település (Saint-Seurin-de-Prats) törlésre került, ugyanakkor a földrajzi terület két további településsel (Le Fleix és Monfaucon) egészült ki. E két település területén az eredeti földrajzi területhez megszakítás nélkül kapcsolódó, azonos geológiai profillal rendelkező domboldalak találhatóak, ami nem mondható el Saint-Seurin-de-Prats településről, amely teljes egészében a Dordogne folyó mentén húzódó síkságon fekszik.

Az egységes dokumentum 6. pontja ennek megfelelően módosult.

2.2.   Parcellákra osztott körülhatárolt terület

Az 1. fejezet IV. szakaszának a parcellákra történő felosztásról szóló 2. pontjában feltüntetésre került az az időpont, amikor az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyta a termelés újonnan meghatározott földrajzi területén található, parcellákra osztott körülhatárolt terület módosítását. Ennek megfelelően a termékleírás kiegészült a nemzeti bizottság általi megerősítés dátumával. Emlékeztetőül, a parcellákra történő felosztás azoknak a parcelláknak a termelés földrajzi területén belüli azonosítására szolgál, amelyek alkalmasak a szóban forgó ellenőrzött eredetmegjelöléssel ellátott bor termelésére.

E módosítás nem érinti az egységes dokumentumot.

2.3.   A követlen közelben lévő terület

A földrajzi terület módosításából kifolyólag módosult az 1. fejezet IV. szakaszának 3. pontja is, amely azt a közvetlen közelben lévő területet határozza meg, ahol a borok erjesztésére, készítésére és érlelésére sor kerülhet. A két új település – Le Fleix és Monfaucon – földrajzi területbe történő integrálása ugyanis egyben azt is maga után vonja, hogy e települések már nem képezik részét a közvetlen közelben lévő területnek.

Ezzel szemben a földrajzi területből kivont Saint-Seurin-de-Prats település részévé vált a közvetlen közelben lévő területnek, és felkerült a településeknek a meglévő borkészítési gyakorlatok figyelembevételével összeállított jegyzékére.

Az egységes dokumentum 9. pontja ennek megfelelően módosult.

2.4.   Kapcsolat az eredettel

A földrajzi terület módosításából kifolyólag kiigazításra került a termékleírás 1. fejezetének „Kapcsolat a földrajzi területtel” című X. szakaszában az 1. pont („A földrajzi területre vonatkozó információk”) első bekezdése: a termelési területen található települések száma 14-ről 15-re változott.

A földrajzi területhez csatolt települések geológiai profilja megegyezik a „Kapcsolat az eredettel” szakaszban leírttal, ezért ez utóbbi szakasz nem módosult.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

1.   Elnevezés(ek)

Montravel

2.   A földrajzi árujelző típusa

OEM – oltalom alatt álló eredetmegjelölés

3.   A szőlőből készült termékek kategóriái

1.

Bor

4.   A bor(ok) leírása

Fehérborok

A fehérborok legalább két fő szőlőfajtához tartozó szőlőből, illetve legalább két fő szőlőfajta borának házasításával készülnek. A fehér borszőlőfajták felhasználásával előállított különféle házasított borokat általában egzotikus aromák, élénkség, mineralitás és hosszú ideig érezhető íz jellemzik. Ezek a finomseprőn, illetve néha tölgyfahordóban érlelt száraz fehérborok nagyon népszerűek erőteljes, lekerekített zamatuknak és főleg ásványos frissességüknek köszönhetően, amelyet hosszú éveken át megőriznek.

A borok térfogatszázalékban kifejezett minimális természetes alkoholtartalma 10,5 %.

A térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalom az alkoholtartalom-növelést követően 13 %.

Az erjeszthetőcukor-tartalom (glükóz és fruktóz) literenként kevesebb mint 3 gramm.

Vörösborok

A vörösborok különféle szőlőfajták vagy borok házasításával készülnek. Színük erőteljes, nagyon mély. Illatukat nagyon enyhén pörkölt, feketegyümölcsös jegyekkel keveredő aroma jellemzi, amelyben idővel a növényi és a fűszeres jegyek válnak hangsúlyosabbá. Ízük általában erőteljes és ugyanakkor elegáns, a tanninok érettek és figyelemreméltóan kifinomultak. Előkelő borok, amelyek kiváló tulajdonságai néhány év érlelés után jutnak igazán kifejezésre.

A térfogatszázalékban kifejezett minimális természetes alkoholtartalom 11 %.

A térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalom az alkoholtartalom-növelést követően 13,5 %.

Az összes almasavtartalom literenként megállapított értéke 0,4 gramm.

Az erjeszthetőcukor-tartalom (glükóz és fruktóz) literenként kevesebb mint 3 gramm.

5.   Borkészítési eljárások

a)   Alapvető borászati eljárások

Művelési gyakorlat

A szőlőültetvényeken a minimális ültetési sűrűség hektáronként 5 000 tőke. A sorok közötti távolság legfeljebb 2 méter lehet, míg az egy soron belül található szőlőtőkék közötti távolságnak legalább 0,80 méternek kell lennie.

A szőlőtőkéket Guyot-metszéssel, Royat-kordonműveléssel vagy rövidre metszéssel („taille à cots”) művelik, tőkénként legfeljebb 10 rügyet hagyva meg.

Az öntözés tilos.

Különleges borászati eljárás

A leszüretelt termés bármely olyan hőkezelése tilos, amely során a hőmérséklet 40 °C fölé emelkedik. Tilos fadarabokat használni a borok érleléséhez. Tanninok hozzáadása tilos. A borok térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalma az alkoholtartalom-növelést követően a vörösborok esetében legfeljebb 13,5 %, a fehérborok esetében legfeljebb 13 % lehet. A fenti rendelkezéseken túlmenően a borok készítésénél alkalmazott borászati gyakorlatoknak meg kell felelniük a közösségi szinten és a mezőgazdasági törvénykönyvben meghatározott kötelezettségeknek.

b)   Maximális hozamok

Vörösbor:

60 hektoliter hektáronként.

Fehérbor:

70 hektoliter hektáronként.

6.   Körülhatárolt terület

A borok erjesztése, készítése és érlelése, valamint – kizárólag a vörösborok esetében – palackozása Dordogne megye következő településein történik: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien és Vélines.

7.   Fontosabb borszőlőfajták

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   A kapcsolat(ok) leírása

A „Montravel” ellenőrzött eredetmegjelölés földrajzi területe dombjainak geomorfológiai jellemzői – nevezetesen a domboldalakon előtűnő „asterias-os” (azaz tengeri csillagok és más tengeri állatok meszes vázát tartalmazó) mészkő – révén elkülönül Bergerac (Bergeracois néven ismert) régiójának többi részétől. A parcellákra osztott körülhatárolt terület legnagyobb részét a fennsíkon található, jó vízáteresztő képességgel rendelkező agyagos-meszes talajú parcellák és a teljes mértékben déli tájolású lejtők teszik ki.

Az ezen örökségben rejlő értékek kiaknázására irányuló szándék a vörösborok esetében a Bergeracois régió többi részén megfigyelhetőnél nagyobb tőkesűrűségben, az egyedi házasításban (amelyen belül a merlot N a meghatározó szőlőfajta), valamint a hosszabb érlelési idejű borok előállításában nyilvánul meg, ami egyben az olyan gyakorlatok alkalmazásának tilalmával is jár, mint a fadarabok használata a borok érleléséhez, a tanninok hozzáadása, a leszüretelt termés bármely olyan hőkezelése, amely során a hőmérséklet 40 °C fölé emelkedik, továbbá a folyamatos prések és a forgólapátos szivattyúval ellátott tartályok használata.

A vörösborokat legalább tizennyolc hónapon át érlelik, ebből legalább három hónapon át palackban. Színük erőteljes, nagyon mély. Illatukat nagyon enyhén pörkölt, feketegyümölcsös jegyekkel keveredő aroma jellemzi, amelyben idővel a növényi és a fűszeres jegyek válnak hangsúlyosabbá. Ízük általában erőteljes és ugyanakkor elegáns, a tanninok érettek és figyelemreméltóan kifinomultak. E vörösborok frissességüknek és gyümölcsösségüknek köszönhetően már az első évektől kezdve fogyaszthatóak. Előkelő borok, amelyek kiváló tulajdonságai néhány év érlelés után jutnak igazán kifejezésre. A termelési feltételek közé bekerült az az előírás, miszerint a borokat egy meghatározott ideig palackban kell érlelni a körülhatárolt földrajzi területen, illetve a közvetlen közelben lévő területen, ami az emberi közösség azon célját tükrözi, hogy megfelelőbb védelemben részesüljön a termék minősége és egyedisége, és ezáltal az ellenőrzött eredetmegjelölés hírneve is.

Ami a fehérborokat illeti, a folyamatosan magas páratartalommal jellemzett óceáni éghajlatnak és a talajok agyagtartalmának köszönhetően az ültetvények nincsenek kitéve vízhiánynak vagy forró nyaraknak, ami elősegíti a szőlő optimális érését. E borokat különféle szőlőfajták együttes feldolgozásából nyerik, amelyek közül olyan főbb fajták a meghatározóak, mint a sémillon B és a sauvignon B, illetve a sauvignon gris G. A szóban forgó fehér borszőlőfajták felhasználásával előállított különféle házasított borokat általában egzotikus aromák, élénkség, mineralitás és hosszú ideig érezhető íz jellemzik. Ezek a finomseprőn, illetve néha tölgyfahordóban érlelt száraz fehérborok nagyon népszerűek erőteljes, lekerekített zamatuknak és főleg ásványos frissességüknek köszönhetően, amelyet hosszú éveken át megőriznek.

A „Montravel” elnevezéshez tartozó területen folyó szőlőtermesztésről tanúskodó legkorábbi feljegyzés 1080-ból származik, amikor a Saint-Florent de Saumur-i kolostor bencés szerzetesei megtelepedtek Montcaret, Breuilh, Bonneville és Montravel településeken, ahol feltörték a mindaddig megműveletlen földeket, hogy szőlőt és búzát – az áldozáshoz szükséges két szent növényt – termesszenek rajtuk.

A „Montravel” kapcsán említhető leghíresebb szőlőtermelő minden kétséget kizáróan Michel Eyquem de Montaigne filozófus és Bordeaux polgármestere, akinek a szőlőbirtoka annak a toronynak a lábánál húzódott, ahová olyannyira szeretett visszavonulni, és ahol többek között a következő sorokat írta: „a szőlők – kertek és egyszersmind örömben, szépségben bővelkedő helyek; ott tanultam meg, milyen nagy hasznát lehet venni a művészetnek egy dimbes-dombos, hepehupás és egyenetlen területen”.

1903-ban Edouard Féret, a „Bergerac et ses vins” (Bergerac és borai) című könyv szerkesztője a következő megállapításokat tette a „Montravel” földrajzi területére vonatkozóan: „A vörösborok testesek, élénk színűek, eredeti ízűek, és bizonyos évjárataik nagy mértékben hasonlítanak a kiváló Castillon-vidéki (Castillonnais) borokra”.

A fent elmondottak egyértelműen arról tanúskodnak, hogy a „Montravel” ellenőrzött eredetmegjelölés – történelmi hagyományai és az e megjelöléssel ellátott termékek előállításának kiváló adottságú helyszínei révén – szorosan kapcsolódik a szőlőtermesztéshez, amely egy olyan területen honosodott meg, ahol az emberi közösség szakismereteit kamatoztatva azon munkálkodott, hogy kifejezésre juttassa ezeknek az eredeti és egyedi, megérdemelt hírnévnek örvendő, mind a fehérborok, mind a vörösborok esetében általában palackban kiszerelt termékeknek az értékeit.

9.   További alapvető feltételek

A követlen közelben lévő terület

Jogi keret:

Nemzeti jogszabályok

A további feltétel típusa:

A körülhatárolt földrajzi területen való előállítás tekintetében biztosított eltérés

A feltétel leírása:

A borok erjesztése, készítése, érlelése és – kizárólag a vörösborok esetében – palackozása tekintetében biztosított eltérés kapcsán meghatározott, közvetlen közelben lévő terület a következő települések területét foglalja magában:

Dordogne megye: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats

Gironde megye: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèveset-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire és Saint-Emilion.

Nagyobb földrajzi egység

Jogi keret:

Nemzeti jogszabályok

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

A „Montravel” ellenőrzött eredetmegjelöléssel ellátott borok címkéjén megadható a „Sud-Ouest” nagyobb földrajzi egység. E nagyobb földrajzi egység szerepelhet továbbá mindenféle prospektusban és tárolóedényen. A nagyobb földrajzi egység nevének feltüntetésére használt karakterek mérete sem magasságban, sem szélességben nem haladhatja meg az ellenőrzött eredetmegjelölés nevét alkotó karakterek méretét.

Csomagolás

Jogi keret:

Nemzeti jogszabályok

A további feltétel típusa:

Csomagolás a körülhatárolt terület határain belül

A feltétel leírása:

A vörösborokat legalább a szüret időpontjától számított második év március 31-ig érlelni kell, és az érlelésnek legalább három hónapon át palackban kell zajlania.

A termékleírás közzétételére történő hivatkozás

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688


Top